Domov

Od koho Han získal Milenium Falcon? Kvíz pre fanúšikov Star Wars ságy

Hviezdne vojny delia divákov na dva tábory – skalných fanúšikov a tých, ktorí ich považujú za najpreceňovanejšie sci-fi všetkých čias. Kam patríte vy?

Domov

Ako skončili bývalí známi politici?

V politike pôsobili vo významných funkciách, nakoniec z nej však odišli. Pozrite sa, kde skončili známi politici.

Domov

Analytik Smatana: My sme tí, čo vnášajú do kastrofy racio

Ako pacient mal viacnásobnú skúsenosť s fungovaním našich nemocníc.

Domov

Počiatek: Z politiky mi nebude chýbať nič, odísť som chcel ešte skôr

Exminister dopravy Ján Počiatek zo Smeru po voľbách prekvapil rozhodnutím vzdať sa poslaneckého mandátu a úplne sa stiahnuť z politiky.

Domov

Počiatek z politiky odišiel potichu, prekvapil aj niektorých zo Smeru

Exminister dopravy Ján Počiatek sa z politiky stiahol bez vysvetlenia, ktoré nedostalo ani celé vedenie Smeru. Vo verejnej sfére sa pracovať nechystá.

Domov

Slováci pôvodom z Vietnamu zakladajú prvý krajanský spolok

Spomedzi zhruba 5000 pôvodom Vietnamcov žijúcich na Slovensku pochádza z provincie Nghe 200 až 300.

Domov

Exminister školstva prekvapil erotikou v knihe. Chce ju dostať aj na britský trh

Súčasné vedenie ministerstva rieši problém kníh zaradených do povinnej literatúry, ktoré sa kvôli vulgarizmom a násiliu nepáčia niektorým katolíckym združeniam.

Domov

Vstup Bosny a Hercegoviny do Únie má veľkú podporu, uviedol bosniansky minister

Európske smerovanie krajiny podporuje 78 percent Srbov, Chorvátov i Bosniakov.

Domov

Španielsky súd uznal slovenskú modelku vinnú z vraždy expriateľa

O výške trestu pre Máriu Kukučovú sa ešte len rozhodne.

Domov

Plavčan chce zvýšiť platy učiteľom o šesť percent

Zámer minister predstavil pri informovaní o definitívnom zozname úloh, ktoré plánuje splniť ešte v tomto roku.

Domov

Vedci vyvinuli pre prokurátorov automatický prepis diktátu

Systém umožňuje prokurátorom diktovať texty z oblasti práva priamo do textového editora Microsoft Word.

Domov

Generálny prokurátor požiadal súd o preverenie kvót na slovenskú hudbu v rádiách

Povinnosť hrať povinný podiel slovenských pesničiek vo vysielaní stanovuje rádiám od 1. apríla novela zákona o vysielaní a retransmisii.

Domov

Simon vyzval Matečnú vymeniť výkonného riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Projekty vyhodnocovali ľudia, ktorí na to neboli školení, argumentuje Simon.

Domov

SaS a OĽaNO vytvárajú Opozičnú radu

Cieľom podpisu zmluvy je prehĺbenie opozičnej spolupráce.

Domov

Zomrel bývalý hlavný architekt Bratislavy Štefan Šlachta

Architekt prehral boj s chorobou.

Domov

Strana SMK si v júni vyberie nového predsedu

Nominovaní sú zatiaľ Gyula Bárdos, József Menyhárt, Péter Őry či József Berényi.

Domov

Lajčák má vysoké šance stať sa generálnym tajomníkom OSN

Desať správ, ktoré tento týždeň oslovili medzinárodnú komunitu na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine.

Domov

Svetové združenie Slovákov v zahraničí víta Lajčákovu kandidatúru

Jeho nekonfliktnosť v zahraničí sa napríklad prejavila i počas pôsobenia na poste vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu.

Domov

Ako pripraviť dieťa s alergiami na výlet

Deti s alergiou na uštipnutie by mali mať pohotovostný balíčekom na potlačenie reakcie.

Domov

Fico sa vrátil s Mečiarovým duchom

Uvoľnený premiér prevzal slovník Vladimíra Mečiara. Tvrdí, že vo voľbách bojoval s tretím sektorom.

Nasledujúce články


Inzercia – Tlačové správy


 1. Nový domov? V dobrej lokalite sa nesmiete nudiť
 2. Plzeň na Táloch. Slovenské halušky s českým pivom
 3. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
 4. Podnájom či hypotéka? Prečo je bývanie vo vlastnom stále výhodné
 5. Nový spôsob krádeže vozidiel sa objavuje už aj na Slovensku
 6. Platby za elektrinu už môžeme uhrádzať, kedy nám to vyhovuje
 7. Viac emócií, vyššia hospodárnosť
 8. To najlepšie v novom televízore a služba HBO GO ako darček
 9. Akú farbu má mať banán, aby sa lepšie predával?
 10. Jaguar loví v nových teritóriách
 1. Plzeň na Táloch. Slovenské halušky s českým pivom
 2. Primátor predloží informácie o stave zmien v ÚP mesta
 3. Informácia o výbere prevádzkovateľa verejného osvetlenia
 4. Nový domov? V dobrej lokalite sa nesmiete nudiť
 5. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
 6. ND Praha v SND: Šostakovičova veľkolepá extravagancia!
 7. Dajú sa namontovať dvere opačne? Otváravé von namiesta
 8. Čo je adekvátna náhrada za už nevyrábané 3-komorové okná?
 9. Najlepšie inovácie a zábava príde za Vami už túto nedeľu
 10. Doprajte si kozmetiku Naomi Campbell
 1. Nový spôsob krádeže vozidiel sa objavuje už aj na Slovensku
 2. Podnájom či hypotéka? Prečo je bývanie vo vlastnom stále výhodné
 3. Turecko: Tipy na last minute dovolenku
 4. Platby za elektrinu už môžeme uhrádzať, kedy nám to vyhovuje
 5. Akú farbu má mať banán, aby sa lepšie predával?
 6. Viac emócií, vyššia hospodárnosť
 7. Jaguar loví v nových teritóriách
 8. Nový príbeh Cvernovky
 9. To najlepšie v novom televízore a služba HBO GO ako darček
 10. Ako ísť na energie s rozumom