Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií zo 4.9.2001

Štrasburg 4. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) prerokuje dnes v Štrasburgu pravidelné rezolúcie o pokroku kandidátskych krajín v príprave na členstvo v EÚ. Poslanci začnú diskutovať o rozšírení už predpoludním...

Európsky parlament bude dnes diskutovať o rozšírení


Štrasburg 4. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) prerokuje
dnes v Štrasburgu pravidelné rezolúcie o pokroku kandidátskych krajín
v príprave na členstvo v EÚ. Poslanci začnú diskutovať o rozšírení už
predpoludním spoločne s komisárom Günterom Verheugenom a belgickým
ministrom zahraničných vecí Louisom Michelom. Popoludní sa potom
dostanú k jednotlivým rezolúciám, o ktorých budú hlasovať v stredu.

Rezolúcia o Slovensku, ktorej text schválil už v júli zahraničný
výbor EP, je pozitívna, ale s mnohými výhradami. "Správa je vyvážená
- na jednej strane veľmi pozitívne hodnotí dosiahnutý pokrok, ale
upozornili sme aj na niektoré negatívne stránky," povedal TASR pred
hlasovaním autor rezolúcie o Slovensku Jan Marinus Wiersma. Spomenul
najmä nedostatky vo finančnej kontrole, audite či nerovnováhu medzi
rozvojom regiónov. Europoslanci predložili k textu slovenskej
rezolúcie štyri pozmeňovanie návrhy. Poslanec Olle Schmidt zo
skupiny európskych liberálov navrhuje zaradiť do rezolúcie paragraf,

v ktorom EP vyjadrí "hlboké poľutovanie", že rómska menšina v SR
naďalej čelí "rozsiahlej diskriminácii a rasizmu" na trhu práce, pri
styku s úradmi a občianskou spoločnosťou, čo vedie Rómov k emigrácii
zo Slovenska do EÚ. Skupina poslancov z radov Zelených sa pokúša
presadiť výzvu na vytvorenie "strediska pre vyššie vzdelávanie Rómov"
v Košiciach, ktoré by slúžilo všetkým Rómom v strednej Európe. Títo
poslanci chceli už v júli do rezolúcie dostať výzvu na vznik rómskej
univerzity v Košiciach, po neúspechu však svoj nápad zmenili na
"stredisko vyššieho vzdelávania". Rovnakí poslanci navrhujú tiež
vyjadriť znepokojenie nad nedávno prijatým územno-správnym členením

Slovenska, ktoré "má svoj pôvod v Mečiarovej iniciatíve". Kritizujú
najmä skutočnosť, že napriek veľkej koncentrácii na juhu krajiny
nebude mať maďarská menšina v ani jednom z regiónov 20 percentný
podiel. Do tretice skupina zelených poslancov v paragrafe, ktorý víta
zámer slovenskej vlády umožniť vysokoškolské štúdium príslušníkom
maďarskej menšiny v ich rodnom jazyku, navrhuje povzbudiť vládu, aby
financovala aspoň jednu plnohodnotnú univerzitu v materskom jazyku
pre maďarskú populáciu, ktorá tvorí 10 percent celkového počtu
obyvateľov.

 

Predseda vlády JZR Dragiša Pešič: Rozpad Juhoslávie nemá opodstatnenie


Belehrad 4. septembra (TASR) - Predseda vlády Juhoslovanskej zväzovej
republiky Dragiša Pešič (47) poskytol TASR rozhovor o hlavných
problémoch súčasnej politickej a spoločenskej scény v JZR.

Otázka: Aká je súčasná spoločenská situácia v JZR? Mohli by ste
vymenovať priority riešenia aktuálnych politických a hospodárskych
problémov federácie?

Odpoveď: Zväzová vláda vidí svoju prioritnú úlohu v harmonizovaní
vzťahov medzi Srbskom a Čiernou Horou, aby sa vnútornou prestavbou
a ústavnou reformou stabilizovala federácia a konečne amortizovali
separatistické tendencie, ktoré vyústili v uplynulom desaťročí do
radu vojen na Balkáne. Naším rovnako dôležitým cieľom je aj
rozvíjanie procesov integrácie do medzinárodných politických
a finančných inštitúcií. Oba ciele sú v priamej väzbe na snahy

zväzovej vlády vytvoriť v JZR prostredie právnej a podnikateľskej
bezpečnosti ako nevyhnutnej podmienky obnovy hospodárstva a jeho
ďalšieho rozvoja. V našej krajine prebiehajú v skutočnosti paralelne
dva komplikované a ťažké procesy, ktoré vyžadujú zložité reformy
celej spoločnosti a zároveň aj veľkú koncentráciu na proces
demokratizácie a ekonomickej transformácie. To sú fenomény, ktorým je
aj Slovensko vystavené, avšak desať rokov izolácie a sankcií, ničenie
počas bombardovania leteckých síl NATO v roku 1999, vnútorné
politické a sociálne rozbroje popri nedostatku toho, čo považujeme za

"právny štát", urobilo situáciu u nás takmer neuveriteľnou. Ak
vznikne kríza v jednom odvetví, vyvoláva to následne reťazovú reakciu
v celej krajine. Aby proces demokratizácie napredoval, je potrebné
zintenzívniť ekonomické procesy a na to sú zase nevyhnutné zahraničné
investície, ktoré prídu len vtedy, ak sa región stabilizuje, čo
závisí od postupu demokratizácie.

Otázka: Otázka Kosova je nielen osobitne závažným vnútropolitickým,
ale aj medzinárodným problémom. Aká je podľa vás perspektíva jeho
vyriešenia?

Odpoveď: JZR má podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN suverenitu nad
Kosovom a Metohijou. Teraz má však táto rezolúcia č. 1244, žiaľ, iba
formálny charakter a prakticky sa končia kompetencie štátu na
administratívnej hranici s touto južnou provinciou. Tento stav je pre
nás krajne nepriaznivý najmä z hľadiska našich občanov - Srbov,
Čiernohorcov a príslušníkov iných nealbánskych etnických skupín,
ktoré z Kosova vyhnali po príchode síl KFOR, ale aj kvôli občanom
albánskej národnosti, ktorí tam naďalej žijú v neregulárnych
podmienkach. Aj keď sa medzinárodné spoločenstvo k tomu zaviazalo, na

Kosove a Metohiji sa odzbrojenie nevykonalo. Z tohto faktu pramenia
aj nepokoje na juhu Srbska, v Macedónsku, s hrozbou, že sa niečo
podobné stane aj v iných oblastiach Balkánu. Zväzová vláda viackrát
zdôraznila ochotu na dialóg s predstaviteľmi albánskych politických
strán a pripravenosť riešiť otázku statusu Kosova a Metohije. Nemôžem
sa však zbaviť dojmu, že Albánci rozhovory odmietajú, pretože im

vlastne nevyhovuje riešenie v súlade s rezolúciu BR OSN č. 1244
a želajú si situáciu, ktorá by znemožňovala reintegráciu a opätovné
nastolenie štátnych kompetencií JZR. Nazdávam sa, že tieto ich snahy
sú celkom nepodložené, pretože je jasné najmä medzinárodnému
spoločenstvu, že Kosovo nemôže získať medzinárodné uznanie ako
samostatného štátu. Je naším životným záujmom, aby sme k vyriešeniu
dospeli čo najskôr, a to je aj zámer medzinárodného spoločenstva,

ktoré angažovalo obrovské a drahé vojenské potenciály, aby sa
zachovalo minimum bezpečnosti v tejto oblasti. To je však, a udalosti
to aj dokazujú, nedostatočné. Navrhujeme, aby sa zmenila stratégia
a riešenie problémov na Balkáne, a to prostredníctvom regionálneho
prístupu a na princípe zachovania terajších hraníc. Všetky otvorené
otázky možno riešiť diplomatickými prostriedkami. Teroristické akcie

by sa nemali považovať za politické argumenty bez ohľadu na
proklamované šľachetné dôvody, ktoré by mali stáť za nimi, akými sú
ochrana ľudských práv, oslobodenie od hegemonizmu a podobne. To nás
doviedlo k absurdnosti, že nás budú bombardovať kvôli údajnému pokusu
etnickej čistky "albánskeho živlu" v Kosove a Metohiji a že výsledkom
toho bude národnostne čistá oblasť, v ktorej nealbánske obyvateľstvo
bude môcť prežiť vzdialenosť medzi domom a predajňou iba ak sa bude
prepravovať v transportéroch a v sprievode po zuby ozbrojených
vojakov KFOR.

Otázka: Ako sa plní prísľub finančnej pomoci Juhoslávii, ktorú Západ
podmieňoval vydaním Slobodana Miloševiča haagskemu tribunálu?

Odpoveď: Odkázaní sme na finančnú pomoc Západu. Bez nej je takmer
nemožné aktivovať hospodársky potenciál krajiny. Nás však oveľa viac
zaujímajú zahraniční investori a partneri ako donátori a finančníci.

Chceme otvoriť trh, aby sme podnikateľom ukázali, že je aj v ich
záujme vložiť peniaze do juhoslovanského hospodárstva. Nielen preto,
že takýto kapitál je "politicky" čistejší, ale aj preto, že sa vďaka
nemu dosiahnu konkrétne výsledky. Na druhej strane prisľúbené peniaze
prichádzajú k nám nielenže veľmi pomaly, ale aj v množstvách, ktoré
nevplývajú priaznivo na optimizmus. Prirodzene, že túto pomoc
prijímame s vďačnosťou a donátorom nemôžeme vyčítať, že nám nedávajú
viacej. Na druhej strane sa však nemôžeme vyhnúť dojmu, že táto pomoc

je podmienená spoluprácou s haagskym tribunálom. Aj keď túto
podmienku nedeklarovali priamo, vznikol dojem, že Miloševič nie je
v Haagu kvôli svojim hriechom, ale kvôli tomu, aby sme mohli dostať
zahraničnú pomoc. Po medzinárodnej donátorskej konferencii sa ešte
zdôraznilo, že z 1,3 miliardy dolárov, ktorú nám priznali, je
tretina, ktorú tvorí suma predchádzajúcich prísľubov, tretina

kreditov a tretina donácií, ktorú je však technicky prakticky nemožné
získať kvôli zložitosti administratívnej procedúry.

Otázka: Nazdávate sa, že hrozí akútne nebezpečenstvo rozpadu JZR? Ako
hodnotíte snahy Podgorice získať nezávislosť Čiernej Hory?

Odpoveď: V Čiernej Hore - ja som sám Čiernohorec - žijú veľmi hrdí
a slobodymilovní ľudia. História Čiernej Hory - to je óda boja za
slobodu. Terajšia moc v Čiernej Hore však vedie kampaň za vystúpenie
zo spoločného štátu, nazývajúc to bojom za nezávislosť. Znamená to
azda, že je Čierna Hora závislá, že je v koloniálnom či okupačnom
postavení, a preto by mala získať teraz nezávislosť? Naopak, Čierna

Hora získala štátnu suverenitu a medzinárodné uznanie ako štát na
Berlínskom kongrese v roku 1878. Neskôr svoju suverenitu vniesla do
štátneho spoločenstva juhoslovanských národov. Svoje rozhodnutie žiť
spoločne so Srbskom potvrdili Čiernohorci v roku 1992 v referende.
Vládnuca elita začala však s kampaňou za samostatnosť s využitím
štátnych médií na propagandu tejto myšlienky. Stoja za tým záujmy
jednotlivcov, a nie záujmy národa, čo ako ekonóm môžem ľahko dokázať.

Krízu federálnych vzťahov vyvolala vláda Čiernej Hory porušovaním
federálnej ústavy a preberaním kompetencií, ktoré vychádzajú zo
zväzovej ústavy a zákonov. Opodstatnením vlády Čiernej Hory mal byť
v okamihu protiprávneho prevzatia týchto kompetencií režim Slobodana
Miloševiča a neadekvátny vzťah k riešeniu problémov Čiernej Hory
v spoločnom štáte. Ak mali takéto opodstatnenia aj vtedy vôbec váhu,

po páde režimu nemá zachovávanie tohto stavu zmysel. Dnes možno
konštatovať, že neústavná politika vládnucej koalície v Čiernej Hore
celkom prepadla a že nemá inej cesty, než sa obrátiť k spoločnému
štátu. Ten má všetky predpoklady - ekonomické, politické a ostatné
- aby v ňom občania Čiernej Hory a Srbska žili oveľa lepšie ako
teraz. Krízu federálneho štátu bude vláda JZR riešiť dialógom,
výlučne politickými prostriedkami a s úsilím nastoliť nové ústavné

vzťahy medzi Srbskom a Čiernou Horou. Tento proces sme už začali tým,
že koaliční partneri na zväzovej úrovni navrhli platformu pre ústavnú
prestavbu federácie. Tá by mala slúžiť ako základ rozhovorov, ktoré
by mali vyústiť do novej formuly spoločného štátu, čo by odstránilo
akútne nebezpečenstvo rozpadu JZR.

 

V auguste zadržali v Rakúsku 1100 emigrantov, ktorí prekročili
hranicu zo SR


Viedeň 4. septembra (TASR) - V mesiaci august zadržali príslušníci
rakúskej armády a pohraničnej polície v spolkovej krajine Burgenland
1100 ilegálnych utečencov, ktorí prekročili zelenú slovensko-rakúsku
hranicu. V uplynulom mesiaci chytili v rozličných pohraničných
oblastiach so SR, Českou republikou a Maďarskom dovedna až 1325 osôb
z 30 krajín sveta. Rieku Moravu zo slovenskej strany prekročilo

v tomto období 601 emigrantov. Ďalších 599 osôb zistili rakúske
orgány v lokalitách pohraničných dedín so SR Berg a Kittsee. Na
maďarsko-rakúskej hranici zaistili vojaci Bundesheeru v uplynulom
mesiaci 125 emigrantov. Vyplýva to z pravidelnej mesačnej štatistiky,
ktorú dnes zverejnilo velenie armády v Burgenlande. Viac ako polovicu
zo zadržaných prisťahovalcov - až 693 - tvorili občania

z Afganistanu, nasleduje 185 Rumunov, 137 ľudí z Iraku a 63
z Bangladéša. Od začiatku roka do augusta dovedna zaistili v tejto
rakúskej spolkovej krajine 6879 ilegálnych emigrantov, čo je nárast
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 3622 osôb. V ďalšej
rakúskej spolkovej krajine Dolné Rakúsko len od soboty do dnešného

dňa zistili 69 prisťahovalcov. Z nich 25 pochádzalo z Afganistanu, 20
z Iraku, desať z Gruzínska a 14 z ďalších siedmich rozličných krajín.
Emigrantov zaistili predovšetkým v okresoch Gänserndorf, Bruck a.d.
Leitha, Hollabrunn, ako aj v meste Gmünde. V pohraničnej dedinke so
Slovenskom Wolfsthal dnes ráno zaistili najprv osem obyvateľov
Afganistanu a následne 19 Iračanov.


Verheugen: EÚ musí byť pripravená na prijatie 10 krajín


Štrasburg 4. septembra (TASR) - Európsky komisár pre rozšírenie
Günter Verheugen dnes varoval kandidátske krajiny, že pokračujúce
nedostatky v administratívnych kapacitách sa môžu stať vážnou
prekážkou ich prijatia do Európskej únie. V diskusii o rozšírení na
pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu zároveň zdôraznil, že EK
neodporučí prijatie žiadnej krajiny, o ktorej nebude presvedčená, že
je riadne pripravená a spĺňa všetky podmienky členstva v EÚ.

Tohtoročný strategický dokument EK o rozšírení, ktorý zverejnia
v novembri spolu s pravidelnými správami o pokroku kandidátov, sa
podľa Verheugena zameria na implementáciu a uplatňovanie európskej
legislatívy v praxi. "Jedna z kľúčových otázok je schopnosť
(kandidátov) implementovať a uplatňovať legislatívu ako celok,"
vyhlásil Verheugen pred poslancami EP. Pripomenul, že EK v tejto
oblasti vidí u kandidátov obrovské nedostatky.

"Energicky sme kandidátov povzbudzovali, aby tieto nedostatky
odstránili...Pokračujúce vážne nedostatky v administratívnych
kapacitách sa môžu stať vážnou prekážkou prijatia," varoval komisár.
Podľa Verheugena sa bude komisia pri hodnotení kandidátov naďalej
prísne pridržiavať princípov individuálneho prístupu a dosiahnutých
zásluh, čím chce okrem iného bojovať proti názoru, že nakoniec bude
rozhodnutie o rozšírení aj tak politické v tom najhoršom zmysle.

"Komisia nenavrhne uzatvorenie prístupovej zmluvy so žiadnou
krajinou, pokiaľ nebude presvedčená, že je riadne pripravená a spĺňa
všetky podmienky," vyhlásil Verheugen. Odmietol preto špekulovať,
koľko nových krajín sa zúčastní na budúcich voľbách do EP v roku 2004
a ktoré to budú. "Všetko čo môžem povedať je, že desať krajín si
tento časový rámec z Göteborgu osvojilo. Musíme byť preto pripravení
prijať túto skupinu 10 krajín," uviedol komisár.

 

Slovenský minister obrany rokoval so svojím estónskym partnerom


Tallinn 4. septembra (TASR) - Minister obrany SR Jozef Stank rokoval
dnes v Tallinne so svojím estónskym partnerom Jürim Luikom o vstupe
do NATO, čo je spoločným záujmom oboch krajín. V procese reformy
ozbrojených síl estónskej armády zdôraznil estónsky šéf rezortu
obrany najmä výdavky na ich ozbrojené sily, ktoré predstavujú dve

percentá z HDP, čo považujú za úspech. Za veľmi priaznivé považuje
estónsky minister obrany aj dosiahnutie 61-percentnej podpory
verejnej mienky pre vstup do aliancie, ktorá oproti minulému roku
stúpla o deväť percent. Na slovenskú armádu bol schválený aj pre
budúci rok rozpočet l,9 percenta z HDP, čo chce mať podľa Stanka
rezort obrany garantované aj zákonom na každý kalendárny rok. Verejná

mienka SR pre vstup do NATO je 52 percent, zdôraznil Stank. Rozhovory
oboch ministrov sa dotkli aj postoja Ruska k možnému prizvaniu
všetkých troch pobaltských krajín na vstup do NATO. V tejto
súvislosti estónsky minister Luik vyjadril presvedčenie, že ani po
potenciálnom vstupe pobaltských krajín do NATO sa vzťahy s Ruskom
nezhoršia, keďže prezident Putin verejne deklaroval právo týchto
štátov rozhodnúť sa, do ktorého klubu obrany chcú patriť, alebo či

chcú byť neutrálnymi krajinami. Obaja predstavitelia rokovali aj
o bilaterálnej spolupráci, o výmene študentov na vysokých školách
a o otázke možného zapojenia slovenského zbrojárskeho priemyslu aj do
spolupráce s Estónskom. Na záver stretnutia obaja ministri podpísali
dohodu o spolupráci vo vojenskej oblasti. Ide vôbec o prvú oficiálnu
návštevu ministra obrany SR v tejto pobaltskej krajine.

 

Stank rokoval s náčelníkom generálneho štábu estónskej armády


Tallinn 4. septembra (TASR) - Slovenský minister obrany Jozef Stank
sa dnes v Tallinne stretol s náčelníkom generálneho štábu estónskej
armády Aarnem Ermusom, s ktorým rokoval o plánoch reformy armády
oboch krajín. Ročné výdavky na ozbrojené sily Estónska predstavujú
dve percentá z HDP a do budúcnosti ráta Estónsko s najväčšími
výdavkami na dobudovanie infraštruktúry nového logistického systému.

V nasledujúcich rokoch však najviac financií pohltia ľudské zdroje,
keďže armáda Estónskej republiky bude na rozdiel od Slovenska svoje
počty zvyšovať. Navyše ráta nielen s profesionálnymi vojakmi, ale
takisto so zálohami a vojakmi základnej vojenskej služby, konštatoval
Ermus. Slovenská republika naopak chce do roku 2006 vybudovať plne
profesionálnu armádu, čo zároveň predstavuje časový horizont na
zrušenie základnej vojenskej služby pre občanov Slovenskej republiky,
zdôraznil na rozhovoroch slovenský minister obrany.

 

V Maďarsku sa 13. septembra začnú Týždne slovenskej kultúry


Budapešť 4. septembra (TASR) - Týždne slovenskej kultúry v Maďarsku,
ktoré začnú 13. septembra a potrvajú do 15. decembra, ponúknu pestrú
paletu niekoľkých desiatok programov v siedmich maďarských mestách
- v Budapešti, Békešskej Čabe, Kaposváre, Miškovci, Segedíne,

Szekszárde a Vacove. Seriál podujatí otvorí vernisáž výstavy
slovenskej grafiky 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej
galérie, ktorú sprístupnia v Segedíne. Aj Slovenský komorný orchester
sa 13. septembra predstaví na koncerte v tomto maďarskom meste, po
ktorom budú nasledovať vystúpenia súboru v Szekszárde, Vacove a 16.
septembra v Budapešti.

Stúpenci kvalitnej hudobnej produkcie v Miškovci si 7. novembra môžu
vypočuť košických filharmonikov. Na pôde budapeštianskeho Slovenského
inštitútu otvoria v septembri výstavu súčasnej slovenskej keramiky
a predmetov z úžitkového skla, v októbri tu medziiným premietnu
obnovenú verziu filmu Jánošík Jaroslava Siakela z roku 1921, kým
prehliadku úspešných diel slovenskej kinematografie uvidia

v Kaposváre. Slovenský inštitút bude i dejiskom sympózia o literárnom
živote slovenskej komunity v Maďarsku, ako aj výstavy publikácií
bratislavského vydavateľstva Kalligram pri príležitosti 10. výročia
jeho vzniku. Výstavu prác Imricha Weinera-Kráľa otvoria v novembri
v Historickom múzeu v Budapešti. Na budúci týždeň sa uskutoční

zasadanie medzivládnej zmiešanej komisie pre kultúru a médiá, ktorá
prediskutuje okrem iného možnosti zachovania ľudovej kultúry
a menšinových tradícií. V polovici novembra by Maďarskú republiku
podľa informácií, ktoré odzneli dnes na tlačovej konferencii
v Budapešti, mal navštíviť aj minister kultúry SR Milan Kňažko.

 

J. Chlebo otvoril v Singapure Generálny honorárny konzulát SR


Singapur 4. septembra (TASR) Generálny honorárny konzulát Slovenskej
republiky v Singapure otvoril dnes na záver svojej trojdňovej
návštevy tejto republiky štátny tajomník Ministerstva zahraničných
vecí SR Jaroslav Chlebo. Štátneho tajomníka MZV SR, ktorého
sprevádzala delegácia slovenských podnikateľov, prijal singapurský

minister zahraničných vecí Shunmugam Jayakumar. J. Chlebo rokoval
tiež s predstaviteľmi ministerstva obchodu a priemyslu a vystúpil na
seminári venovanom možnostiam obchodnej a hospodárskej spolupráce
Singapuru s krajinami strednej a východnej Európy. Dnes
v popoludňajších hodinách miestneho času J. Chlebo odcestoval zo
Singapuru na pracovnú návštevu Filipín.

 

Wiersma pochválil Slovensko, ale pripomenul mu ostávajúce úlohy


Štrasburg 4. septembra (TASR) - Spravodajca Európskeho parlamentu pre
Slovensko Jan Marinus Wiersma dnes počas diskusie o rozšírení
v Štrasburgu pochválil slovenskú vládu za veľký pokrok v príprave na
členstvo v EÚ, upozornil však na celý rad nedostatkov, ktoré treba čo
najskôr odstrániť. Zdôraznil najmä nedostatok kvalifikovaného

personálu, ktorý má zabezpečovať implementáciu európskej legislatívy,
finančnú kontrolu či riadenie finančných prostriedkov poskytovaných
zo zdrojov únie. Wiersma pripomenul aj aféru okolo možného zneužitia
fondov PHARE na bratislavskom úrade vlády. "Tento prípad musí byť
riadne vyšetrený, aby sme videli, či je to len ojedinelý incident,
alebo systematickejší fenomén," uviedol holandský socialista.

Znepokojenie vyjadril nad veľkými rozdielmi v rozvoji slovenských
regiónov a nad neprijateľne vysokou mierou nezamestnanosti. Malo by
sa tiež podľa neho zabrániť ďalšej kríze vo vládnej koalícii, ktorá
vznikla po schválení územno-správneho členenia krajiny. Ostatní
poslanci sa v diskusii vyjadrovali prevažne vo všeobecnej rovine.

Vítali pokrok všetkých kandidátskych krajín, ale zdôrazňovali
množstvo práce, ktoré ich ešte čaká. Celkovo však panuje zhoda, že na
budúcich voľbách do EP v roku 2004 by sa malo zúčastniť čo najviac
kandidátskych krajín. Podľa poslancov prijatie nových krajín posilní
stabilitu, mier a prosperitu v Európe. Viac však treba venovať
nedostatočnej podpore verejnosti, ktorú treba o výhodách rozšírenia
presvedčiť.

 

Poslankyňa Thorsová: EP by sa mal zdržať nepodložených obvinení SMK


Štrasburg 4. septembra (TASR) - Strana maďarskej koalície (SMK) má
plné právo vystúpiť zo slovenskej vlády a Európsky parlament by ju
nemal obviňovať zo stanovovania ultimát a podmienok týkajúcich sa
reformy verejnej správy. Tvrdí to fínska liberálna europoslankyňa
Astrid Thorsová. V dnešnej diskusii o rozšírení na pôde EP

v Štrasburgu Thorsová vyjadrila poľutovanie nad nedávnymi výrokmi
svojho kolegu Jana Marinusa Wiersmu, ktorý podľa nej "obvinil
maďarskú menšinu zo stanovovania ultimát a metód, ktoré sa používajú
iba vo vojnových časoch", keď svoje zotrvanie vo vláde podmienila
"rozumnou" administratívnou reformou. "Každá politická strana má istý
prah, za ktorý nemôže ísť. Maďarská menšina už (vo vláde) vydržala
dosť," povedala Thorsová TASR po svojom vystúpení v pléne. Slová

Wiersmu, ktorý je spravodajcom EP pre Slovensko, sú podľa nej veľmi
nespravodlivé. Belgická poslankyňa zo skupiny zelených Nelly Maesová
spomenula Slovensko v súvislosti s právami menšín - zaobchádzanie
s maďarskou menšinou nie je podľa nej u nás a v Rumunsku "také
ružové, ako sa zdá na papieri". Upozornila tiež, že v mnohých
kandidátskych krajinách sa s rómskou populáciou zaobchádza ako

s druhotriednymi občanmi. Voči Slovensku však zaznelo aj viacero
pozitívnych názorov. Podľa poslanca Konrada Schwaigera z radov
kresťanských demokratov dosiahlo Slovensko vzhľadom na svoj ťažký
štart vynikajúce výsledky. On, rovnako ako jeho stranícky kolega
Bernd Posselt, vyjadrili nádej, že SR bude do EÚ prijatá medzi
prvými, spoločne so svojimi susedmi.

 

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 4. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 5. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 8. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 9. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 1. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 748
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 457
 3. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 5 454
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 947
 5. Kam do tepla v januári? 2 519
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 298
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 271
 8. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 000
 9. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 1 720
 10. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 1 684

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Majú živnostníci právo na dovolenku? Ako rozhodol európsky súd

Nie je živnostník ako živnostník.

PLUS

Poradkyňa pre rodiny: Hlavne dvojičky neporovnávajte, nemajú to rady

Spravidla je prvé z dvojčiat dominantné.

KOMENTÁRE

Zeman sa stal hovorcom zlej emócie

Prezidentovi by pomohla umiernenosť, ktorú mu poradil aj Babiš.

Neprehliadnite tiež

Pre sever a východ Slovenska platí výstraha pred vetrom a závejmi

Veterno je na Hornom Považí, Kysuciach, Orave, Liptove a v Spiši, druhý stupeň platí nad pásmom lesa.

Bývalý člen mafiánskej skupiny piťovcov dostal dvojročnú podmienku

Richard Dohnal pôsobil v podsvetí štyri roky.

Spustili petíciu za záchranu svidníckej pôrodnice

Nemocnica ohlásila zrušenie nemocnice ku koncu januára.

Ústavný súd zamietol sťažnosť Lesov SR v kauze Slanské lesy

Dlhoročná kauza sa týka sporu o pozemky v hodnote desiatok miliónov eur.

Zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadov nesplní účel, tvrdí ZMOS

Podľa ZMOS-u nie je preukázaný priamy súvis medzi zvýšením poplatkov a znížením miery skládkovania.