Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Štrasburg 4. septembra (TASR) - Spravodajca Európskeho parlamentu pre Slovensko Jan Marinus Wiersma dnes počas diskusie o rozšírení v Štrasburgu pochválil slovenskú vládu za veľký pokrok v príprave na členstvo v EÚ

 

Wiersma pochválil Slovensko, ale pripomenul mu ostávajúce úlohy

Štrasburg 4. septembra (TASR) - Spravodajca Európskeho parlamentu pre
Slovensko Jan Marinus Wiersma dnes počas diskusie o rozšírení
v Štrasburgu pochválil slovenskú vládu za veľký pokrok v príprave na
členstvo v EÚ, upozornil však na celý rad nedostatkov, ktoré treba čo
najskôr odstrániť.

Zdôraznil najmä nedostatok kvalifikovaného personálu, ktorý má
zabezpečovať implementáciu európskej legislatívy, finančnú kontrolu
či riadenie finančných prostriedkov poskytovaných zo zdrojov únie.

Wiersma pripomenul aj aféru okolo možného zneužitia fondov
PHARE na bratislavskom úrade vlády. "Tento prípad musí byť riadne
vyšetrený, aby sme videli, či je to len ojedinelý incident, alebo
systematickejší fenomén," uviedol holandský socialista.

Znepokojenie vyjadril nad veľkými rozdielmi v rozvoji
slovenských regiónov a nad neprijateľne vysokou mierou
nezamestnanosti. Malo by sa tiež podľa neho zabrániť ďalšej kríze vo
vládnej koalícii, ktorá vznikla po schválení územno-správneho
členenia krajiny.

Ostatní poslanci sa v diskusii vyjadrovali prevažne vo
všeobecnej rovine. Vítali pokrok všetkých kandidátskych krajín, ale
zdôrazňovali množstvo práce, ktoré ich ešte čaká. Celkovo však panuje
zhoda, že na budúcich voľbách do EP v roku 2004 by sa malo zúčastniť
čo najviac kandidátskych krajín.

Podľa poslancov prijatie nových krajín posilní stabilitu, mier
a prosperitu v Európe. Viac však treba venovať nedostatočnej podpore
verejnosti, ktorú treba o výhodách rozšírenia presvedčiť.


Poslankyňa Thorsová: EP by sa mal zdržať nepodložených obvinení SMK

Štrasburg 4. septembra (TASR) - Strana maďarskej koalície (SMK) má
plné právo vystúpiť zo slovenskej vlády a Európsky parlament by ju
nemal obviňovať zo stanovovania ultimát a podmienok týkajúcich sa
reformy verejnej správy. Tvrdí to fínska liberálna europoslankyňa
Astrid Thorsová.

V dnešnej diskusii o rozšírení na pôde EP v Štrasburgu Thorsová
vyjadrila poľutovanie nad nedávnymi výrokmi svojho kolegu Jana
Marinusa Wiersmu, ktorý podľa nej "obvinil maďarskú menšinu zo
stanovovania ultimát a metód, ktoré sa používajú iba vo vojnových
časoch", keď svoje zotrvanie vo vláde podmienila "rozumnou"
administratívnou reformou.

"Každá politická strana má istý prah, za ktorý nemôže ísť.
Maďarská menšina už (vo vláde) vydržala dosť," povedala Thorsová TASR
po svojom vystúpení v pléne. Slová Wiersmu, ktorý je spravodajcom EP
pre Slovensko, sú podľa nej veľmi nespravodlivé.

Belgická poslankyňa zo skupiny zelených Nelly Maesová spomenula
Slovensko v súvislosti s právami menšín - zaobchádzanie s maďarskou
menšinou nie je podľa nej u nás a v Rumunsku "také ružové, ako sa zdá
na papieri". Upozornila tiež, že v mnohých kandidátskych krajinách sa
s rómskou populáciou zaobchádza ako s druhotriednymi občanmi.

Voči Slovensku však zaznelo aj viacero pozitívnych názorov.
Podľa poslanca Konrada Schwaigera z radov kresťanských demokratov
dosiahlo Slovensko vzhľadom na svoj ťažký štart vynikajúce výsledky.
On, rovnako ako jeho stranícky kolega Bernd Posselt, vyjadrili nádej,
že SR bude do EÚ prijatá medzi prvými, spoločne so svojimi susedmi.


Predseda zahraničného výboru EP sa obáva výsledku volieb v SR

Štrasburg 5. septembra (TASR) - Predseda zahraničného výboru
Európskeho parlamentu (EP) Elmar Brok vyjadril dnes v Štrasburgu
obavy nad výsledkami budúcoročných parlamentných volieb na Slovensku.

Na tlačovej konferencii v Štrasburgu zároveň varoval, že ak sa
v ktorejkoľvek kandidátskej krajine prestanú dodržiavať demokratické
princípy a vláda zákona, vyzve EP na prerušenie prístupových rokovaní
s touto krajinou.

"Súčasná vláda vykonala veľmi dobrú prácu vo vývoji demokracie,
právneho štátu a ekonomiky. Keď teraz vidím, že má stratiť väčšinu
v parlamente, a vidím prieskumy verejnej mienky, obávam sa, že by sa
mohla vrátiť situácia, ktorá bola pred tým, ako táto vláda prišla
k moci, a ktorá bola príčinou, že sme nezačali rokovania so
Slovenskom," vyhlásil Brok, podľa ktorého vyvolávajú budúcoročné
voľby na Slovensku obavy. Vyjadril však nádej, že tieto obavy sa
nenaplnia a že terajšie prieskumy verejnej mienky poslúžia ako
varovanie.

Predseda zahraničného výboru sa priamo nevyjadril, aké dôsledky
by mohol mať pre Slovensko návrat bývalých vládnych síl. "Ak však
kandidátska krajina zmení svoju vnútornú politiku takým spôsobom, že
demokracia a právny štát sa prestanú uplatňovať, potom si myslím, že
je povinnosťou EP vyzvať na pozastavenie prístupových rokovaní,
uviedol Brok


Európsky parlament schválil rezolúciu o Slovensku

Štrasburg 5. septembra (TASR) - Európsky parlament schválil dnes
v Štrasburgu rezolúciu o pokroku Slovenska v príprave na členstvo
v Európskej únii.

Dokument, ktorého autorom je holandský poslanec Jan Marinus
Wiersma, víta dosiahnutý pokrok, upozorňuje však na celý rad
nedostatkov v oblastiach ako finančná kontrola, poľnohospodárstvo,
životné prostredie, spravodlivosť a vnútro či administratívne
kapacity.

Poslanec Arie Oostlander navrhol pred hlasovaním ústny
pozmeňovací návrh, aby EP vyjadril poľutovanie nad tým, že sa
nepodarilo prijať územno-správne členenie s podporou maďarskej
menšiny. Wiersma tento návrh podporil a poslanci ho vzápätí schválili.

Okrem toho rezolúcia pripomína, že pri riešení problémov menšín
a boji proti korupcii naďalej existuje v SR priepasť medzi dobrými
zámermi a konkrétnymi krokmi.

EP je znepokojený, že Slovensko je tranzitnou krajinou pre
obchodovanie so ženami, detskú pornografiu, prostitúciu a sexturizmus
- vyzýva vládu na prijatie tvrdých opatrení voči týmto fenoménom.
V nezáväznej rezolúcii vyjadruje EP tiež obavy nad predpokladaným
deficitom verejných financií na rok 2001.

Pozmeňovacie návrhy poslancov týkajúce sa problematiky Rómov
a maďarskej univerzity parlament zamietol.


EP ľutuje, že územno-správne členenie sa nedosiahlo s podporou SMK

Štrasburg 5. septembra (TASR) - Európsky parlament schválil dnes
v Štrasburgu rezolúciu o pokroku Slovenska v príprave na členstvo
v Európskej únii.

Dokument, ktorého autorom je holandský poslanec Jan Marinus
Wiersma, víta dosiahnutý pokrok, upozorňuje však na celý rad
nedostatkov v oblastiach ako finančná kontrola, poľnohospodárstvo,
životné prostredie, spravodlivosť a vnútro či administratívne
kapacity. Vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že sa nepodarilo
dosiahnuť územno-správne členenie krajiny s podporou Strany maďarskej
koalície (SMK).

"Snažil som sa urobiť objektívne posúdenie hlavných otázok
týkajúcich sa prístupového procesu, moje hlavné stanovisko je
pozitívne," povedal novinárom po hlasovaní Wiersma. Slovensko urobilo
podľa neho značný pokrok a možnosť dobehnúť pokročilejšie krajiny,
ktorá bola ešte pred rokom iba možnosťou, je dnes realitou.

S prijatou rezolúciou vyjadril spokojnosť aj slovenský
veľvyslanec pri EÚ Juraj Migaš. "Na rezolúciu, ale aj celkovú
diskusiu o rozšírení sa dívam veľmi pozitívne," uviedol. Dokument
vytvára podľa neho dobrý predpoklad pre to, aby niektoré elementy
boli zapracované aj do novembrovej hodnotiacej správy Európskej
komisie tak, aby kroky súčasnej vlády v rámci integračného procesu
boli hodnotené pozitívne.

Z negatívnych stránok zdôraznil Wiersma nedostatočné
administratívne kapacity najmä v oblasti finančnej kontroly, riadenia
finančných fondov EÚ, rozdiely v rozvoji regiónov, potrebu efektívnej
protikorupčnej politiky, situáciu Rómov.

Hlavným posolstvom pre Slovensko je podľa neho udržať dynamiku
a rýchlosť v oblasti uzatvárania kapitol a sústrediť sa na
implementáciu. "To je otázka, ktorú bude EÚ v nasledujúcom roku veľmi
pozorne sledovať. Právo nestačí prevziať, ale treba ho aj uplatňovať
v praxi," konštatoval holandský socialista.

Kresťansko-demokratický poslanec Arie Oostlander navrhol pred
hlasovaním ústny pozmeňovací návrh, aby EP vyjadril poľutovanie nad
tým, že sa nepodarilo prijať územno-správne členenie s podporou
maďarskej menšiny. Wiersma tento návrh podporil a poslanci ho vzápätí
schválili.

Podľa Wiersmu ide o všeobecnú poznámku, že je škoda, že prvá
fáza administratívnej reformy nebola schválená s podporou SMK.
"Dúfam, že pri ostatných otázkach, ako kompetencie a finančná
stránka, bude dosiahnutý kompromis," komentoval holandský socialista
schválený dodatok. Ostatné pozmeňovacie návrhy týkajúce sa
problematiky Rómov a maďarskej univerzity dnes EP zamietol.

Rezolúcia, ktorá nie je pre európske inštitúcie ani členské
krajiny záväzná, upozorňuje na "isté slabé stránky" SR v oblastiach
ako finančná kontrola, poľnohospodárstvo, životné prostredie
a spravodlivosť a vnútro.

Okrem toho pripomína, že pri riešení problémov menšín a boji
proti korupcii naďalej existuje priepasť medzi dobrými zámermi
a konkrétnymi krokmi. Obavy vyvoláva predpokladaný deficit verejných
financií na rok 2001.

EP je tiež znepokojený, že Slovensko je tranzitnou krajinou pre
obchodovanie so ženami, detskú pornografiu, prostitúciu a sexturizmus
- vyzýva vládu na prijatie tvrdých opatrení voči týmto fenoménom.
Dokument ďalej žiada Slovensko, aby urýchlilo prípravy na uzavretie
reaktorov 1 a 2 v bloku V1 jadrovej elektrárne v Jaslovských
Bohuniciach a aktívne pokračovalo v modernizácii elektrárne
v Mochovciach.

Pripomína aj podozrenie z korupcie na úrade vlády - žiada úrad
EÚ na boj proti podvodom OLAF, aby predložil správu o vyšetrovaní
a očakáva od slovenských úradov, že budú naďalej pokračovať v plnej
spolupráci s OLAFom.

Parlament v rezolúcii potvrdzuje očakávanie, že Slovensko bude
schopné vstúpiť do EÚ v prvej vlne rozšírenia a zdôrazňuje, že roky
2001 a 2002 budú v tomto procese kľúčové, nakoľko budú prerokované
zložitejšie kapitoly. Vyzýva preto Slovensko, aby udržalo a dokonca
zvýšilo úsilie pri posiľňovaní svojich negociačných a reformných
kapacít.


EP: Prístupové zmluvy musia byť uzavreté do konca roku 2002

Štrasburg 5. septembra (TASR) - Európsky parlament dnes schválil
v Štrasburgu pravidelné rezolúcie o pokroku kandidátskych krajín
v príprave na členstvo v EÚ, ako aj celkovú rezolúciu o rozšírení.

V nej vyzýva Európsku komisiu a vlády členských a kandidátskych
krajín urobiť všetko pre to, aby sa pre obyvateľov kandidátskych
krajín stala perspektíva účasti na voľbách do EP v roku 2004
realitou. K tomu je podľa EP nutné uzavrieť dohody o pristúpení
s uchádzačmi do konca roku 2002, a to podľa pokroku jednotlivých
krajín.

Parlament potvrdil záväzok EÚ pokračovať v procese rozšírenia
podľa "cestovnej mapy" schválenej vlani v Nice, podľa ktorej sa majú
prístupové rokovania s najlepšími uzavrieť do konca budúceho roku.
Poslanci zároveň vyzvali, aby Maďarsko a Česká republika mali po
vstupe do EÚ 22 kresiel v EP, rovnako ako podobne veľké krajiny
Belgicko či Portugalsko. Zmluva z Nice totiž prideľuje Česku
a Maďarsku iba po 20 poslancov.

EP v rezolúcii konštatuje, že rozšírenie EÚ a NATO sa užitočne
dopĺňajú a víta úsilie tých kandidátskych krajín, ktoré sa snažia
začleniť do aliancie. Zdôrazňuje však právo každej krajiny samostatne
určiť svoju bezpečnostnú stratégiu.

Rozšírenie vytvorí ekonomické a politické výhody, ktoré budú
vyššie ako rozpočtové náklady na jeho uskutočnenie, píše sa
v rezolúcii.

Náklady na prijímanie nových krajín do roku 2006 bude možné
zvládnuť v rámci platného finančného výhľadu na roky 2000-06. Po
tomto roku sa náklady na rozšírenie pravdepodobne výrazne zvýšia
a bude potrebné vážne prehodnotiť financovanie rozpočtu EÚ
a príspevkovú schopnosť starých i nových členov.

Parlament dnes schválil aj 12 rezolúcií týkajúcich sa všetkých
kandidátskych krajín, s ktorými prebiehajú prístupové rokovania
- Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovinska, Litvy,
Lotyšska, Estónska, Malty a Cypru, Bulharska a Rumunska.

Poslanci privítali pokrok dosiahnutý týmito krajinami,
upozornili však na mnoho nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť.
Spoločným menovateľom pre všetky krajiny sú nedostatky
v administratívnych kapacitách či uplatňovaní prevzatej európskej
legislatívy.

V rezolúcii o Maďarsku vzal EP na vedomie zákon o postavení
zahraničných Maďarov, ktorý vyvolal znepokojenie na Slovensku
a v Rumunsku. Požiadal preto Európsku komisiu, aby vypracovala
hodnotenie takéhoto typu zákonov vo všeobecnosti s ohľadom na to, či
je v súlade s legislatívou EÚ, ako aj duchom dobrých susedských
vzťahov a spolupráce medzi členskými krajinami.


Veľvyslanectvo SR na Cypre usporiadalo schôdzku lídrov politických
strán

Nikózia 5. septembra (TASR) - Slovenské veľvyslanectvo na Cypre
usporiadalo dnes ďalšiu zo série bikomunitných schôdzok lídrov
politických strán v nárazníkovej zóne hlavného mesta Nikózia.

Schôdzka sa uskutočnila v čase návštevy Alvara de Soto,
osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana, na
Cypre. Stretnutie lídrov politických strán bolo vyjadrením väčšiny
politických subjektov na Cypre pokračovať v prerušenom dialógu
o budúcom usporiadaní ostrova. Osobitne rezonovala nutnosť
urýchleného riešenia cyperskej otázky vzhľadom na blížiaci sa dátum
vstupu Cyperskej republiky do EÚ.

Turecko-cyperskí účastníci stretnutia tlmočili vôľu ich voličov
spoločne s grécko-cyperským obyvateľstvom v rámci spoločného
federatívneho štátu determinovaného rezolúciami OSN a ďalšími
medzinárodnými dokumentmi.

Na schôdzke sa zúčastnilo 15 lídrov a predstaviteľov
grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán. Medzi
prítomnými bol okrem iných aj predseda cyperského parlamentu Demetris
Christofias, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom ľavicovej strany
AKEL, dcéra prezidenta Cyperskej republiky Keti Kleridouová, hlavný
vyjednávač s EÚ a bývalý prezident Cyperskej republiky George
Vassiliou.


Pápež prijal pútnikov zo Slovenska, pomáhajúcich deťom z detských
domovov

Rím 5. septembra (TASR) - Pápež Ján Pavol II. prijal dnes na svojej
audiencii pútnikov zo Slovenska.

"Osobitne vítam mladých pútnikov zo slovenskej humanitárnej
organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako
dar. Žehnám ich práci v prospech opustených detí vo vašej vlasti,
ktorou im pomáhajú nájsť rodinu a rodinné zázemie." Týmito slovami
požehnal dnes pápež Ján Pavol II. slovenských pútnikov i ich
všestrannú prácu v duchu motta, "aby každé dieťa malo rodinu".

Audienciou ukončili najlepší aktivisti spoločnosti Úsmev ako
dar sedemdňový pobyt v Taliansku, počas ktorého načerpali nové
inšpirácie. Navštívili partnerskú organizáciu Spoločenstvo St.
Egídia, ktorá celosvetovo poskytuje pomoc opusteným deťom, a dom
Matky Terezy poskytujúci starostlivosť matkám s deťmi.

Na akcii sa zúčastnili aj bývalí odchovanci z detských domovov,
ktorí dnes aktívne pracujú v prospech svojich mladších kolegov.


Guardian: Európska únia buduje ďalšiu železnú oponu

Londýn 5. septembra (TASR) - Reštriktívne opatrenia zo strany
Európskej únie, namierené proti všetkým imigrantom z východnej
Európy, im bránia nájsť si svoje miesto v "novej" Európe, napísal
dnes britský denník Guardian.

Na tvrdú imigračnú politiku Veľkej Británie doplatili v noci
nadnes albánski futbaloví fanúšikovia. Albánsko je najchudobnejšou
krajinou Európy a momentálne sa nachádza na dne svojej futbalovej
kvalifikačnej skupiny. Akoby to nestačilo, zasadili sebavedomiu tohto
malého národa imigrační úradníci Jeho veličenstva ďalšiu ranu, keď
udelili povolenie na vstup do krajiny iba necelým dvom tuctom
albánskych fanúšikov, ktorí prišli povzbudiť svoj tím v súboji
s domácim Anglickom. Víza boli zamietnuté z dôvodu podozrenia, že
futbalový zápas bol len zámienkou k získaniu azylu v krajine,
zdôvodnilo svoj krok britské ministerstvo vnútra.

Zdá sa, že v Európe sa buduje nová železná opona, ktorá má
oddeliť vyspelé západné štáty od ostatných, menej nádejných
kandidátov na členstvo v EÚ.

Poľsko, Ukrajina, Česko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko
ostávajú predo dvermi Európskej únie ako psi pred dverami svojho
pána, ktorý ich nechal mnohých v ešte horšej situácii ako boli
predtým, keď jedli z červených misiek, konštatuje Guardian.

Väčšina Východoeurópanov, ktorí nežijú v troch najvyspelejších
postkomunistických krajinách (Česko, Poľsko, Maďarsko), neverí, že
rozširovanie EÚ povedie k zlepšeniu ich životnej úrovne. Bizarné
rozdelenie Európy na outsiderov a lídrov dokumentuje príklad
ukrajinských žien, ktoré sa na Západe predávajú ako prostitútky či
príklad moldavských učiteľov nelegálne prekračujúcich turecké
hranice, aby tu mohli pracovať ako zametači ulíc.

Rus sníva o živote v Moldavsku, Rumun o Maďarsku, Maďar
o Rakúsku a tak ďalej. Pašovanie ľudí cez hranice na západ sa stáva
najvýnosnejším obchodom vo východnej Európe. Podľa odhadov
Ministerstva zahraničia USA ročne až 175.000 ľudí z východnej Európy
nelegálne prekročí hranice, s cieľom dostať sa do štátov EÚ.
Reštriktívne opatrenia zo strany európskej pätnástky povedú len
k tomu, že počet nelegálnych prisťahovalcov bude narastať.

"Je to Európa, akú chceme?," pýta sa autorka článku Kate
Connollyová.


Talianska polícia má dôkazy proti divadelnej skupine
VolxTheaterKarawane

Rím 5. septembra (TASR) - Talianska polícia zozbierala proti členom
skupiny VolxTheaterKarawane, ktorých zatkli v júli v Janove počas
summitu G8, "priťažujúci usvedčujúci materiál".

Podľa agentúry APA to dnes v Ríme pred členmi parlamentnej
vyšetrovacej komisie povedal generál Giampaolo Ganzer, zástupca
náčelníka osobitnej policajnej jednotky ROS.

"Zozbierali sme závažné indície, ktoré dokazujú, že rakúska
divadelná skupina sa nielen aktívne zúčastňovala na nepokojoch, ale
udržiavala aj kontakty s nemeckými skupinami, patriacimi k Čiernemu
bloku," povedal Ganzer.

Ďalšie podrobnosti o prípade odmietol Ganzer uviesť. Dodal
však, že vyšetrovanie pokračuje v spolupráci s ostatnými krajinami
EÚ. Taliansko od nich očakáva "totálnu kooperáciu".

Talianska polícia 22. júla zatkla 25 členov
VolxTheaterKarawane, vrátane dvoch Slovákov, pre priestupky proti
talianskym zákonom. Justícia zadržaných podozrievala z toho, že
začiatkom júla spolu s členmi radikálnej anarchistickej skupiny
Čierny blok v Slovinsku pripravovali útoky, ktoré realizovali počas
summitu G8. V prípade usvedčenia im hrozil trest väzenia od osem do
15 rokov. Posledných zadržaných divadelníkov prepustili v polovici
augusta.


Mikloš a Kadlečíková hovorili v Rakúsku o povolebných scenároch

Viedeň 5. septembra (TASR) - Slovenské politické strany podľa
vicepremiéra SR Ivana Mikloša nepripustia návrat bývalého premiéra
Vladimíra Mečiara do vlády a po voľbách sa radšej spoja do širokej
koalície bez HZDS. To by malo zabrániť novej izolácii krajiny.
Podpredseda vlády to uviedol na dnešnom stretnutí s rakúskymi
podnikateľmi na pôde Hospodárskej komory vo Viedni.

Podľa Mikloša je Mečiar stále hrozbou a je silnou figúrou, po
voľbách však nenájde spojenca na vytvorenie vlády. Pre Slovensko ako
malú krajinu s otvorenou ekonomikou je totiž životne dôležitá
integrácia do Európy. Spojenectvo s Vladimírom Mečiarom by preto bolo
pre každú stranu politickou samovraždou. V tejto súvislosti I. Mikloš
konkrétne spomenul predsedu strany Smer Róberta Fica.

S názorom vicepremiéra pre ekonomiku súhlasila aj
podpredsedníčka vlády pre európsku integráciu Mária Kadlečíková.
Zároveň však uviedla, že v HZDS je mnoho "progresívnych ľudí",
s ktorými sa dá komunikovať, napríklad na pôde parlamentu. Vidí preto
možnosť spolupracovať s nimi, nie však "s hlavným lídrom".
O Slovenskej národnej strane M. Kadlečíková rakúskemu publiku
povedala, že táto strana má vážne problémy a je "úplne na ceste
k likvidácii".

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 3. Detské zúbky sú veda
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 352
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 711
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 708
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 177
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 395
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 260
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 023
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 937
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 848
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 713

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

KOMENTÁRE

Boj proti korupcii si netrúfol atakovať ani Fico

Objavujú sa útoky na prezidenta či aktivistov.

Neprehliadnite tiež

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.

Domov

Nový manažment RTVS doplní Michal Dzurjanin a Petra Stano Maťašovská

Dzurjanin nahradí Martinu Kubániovú a Stano Maťašovská zase Ján Balaščáka.

Domov

Zdravotnícki záchranári kritizujú Druckera, že nerieši ich problémy

Poukazujú na dlhodobé porušovanie zákonov.