Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Maribor 26. septembra (TASR) - O možnostiach cezhraničnej spolupráce a mobilite poslucháčov i pedagógov rokovali v slovinskom Maribore vedúci predstavitelia rektorských konferencií piatich krajín strednej Európy

 

Predsedovia rektorských konferencií krajín strednej Európy rokovali
v Maribore

Maribor 26. septembra (TASR) - O možnostiach cezhraničnej spolupráce
a mobilite poslucháčov i pedagógov rokovali v slovinskom Maribore
vedúci predstavitelia rektorských konferencií piatich krajín strednej
Európy.

Účastníci schôdzky z Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Slovinska
a Slovenska sa dohodli na rozvoji jestvujúcich programov o diplomoch,
vyslovili sa za výraznejšiu úlohu jednotlivých národných vlád pri
financovaní programov Sokrates a Erasmus v záujme zvýšenia kvality
učebného procesu a navrhli začlenenie Chorvátska do druhého z nich.
Mienia iniciovať zapojenie vládnych orgánov, ale aj civilných
organizácií a podnikateľskej sféry do financovania programov pre
doživotné vzdelávanie a diaľkové štúdium.

Rektori vyjadrili isté obavy v súvislosti s možným zasahovaním
do autonómie vzdelávacích inštitúcií zvnútra i zvonku. Zhodli sa na
tom, že podporia rozvoj európskeho kreditného systému a urobia všetko
pre vznik spoločných výskumných a rozvojových programov.

Rektori v súvislosti s aktuálnou medzinárodnou situáciou
odsúdili všetky politické kroky a teroristické činy, ktoré ohrozujú
spoluprácu vo vysokoškolskej a vedeckej oblasti.


Diaconescu: Jednostranné presadzovanie menšinovej problematiky zo
strany MR

Bukurešť 26. septembra (TASR) - "Jednostranný maďarský prístup" je
podľa slov spolupredsedu rumunsko-maďarskej zmiešanej komisie pre
menšinovú problematiku Cristiana Diaconesca zodpovedný za
nepravidelné zasadania tohto grémia. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý
štátny tajomník bukureštského ministerstva zahraničných vecí poskytol
pre Jurnalul National.

Maďarská diplomacia kladie podľa rovnakého zdroja mimoriadny
dôraz na spolupráci v rámci euroregiónov tam, kde žijú maďarské
komunity. Rovnako dostávajú v programe stretnutí prednosť menšinové
komisie. "Tento jednostranný prístup sa nám nepáči, ale z rokovaní so
slovenskými kolegami vyplynulo, že aj oni by chceli viesť dialóg
o balíkoch, viacerých témach," formuloval Cristian Diaconescu.

Podľa jeho názoru je Maďarsko jediným európskym štátom, ktorý
politicko-diplomatické mechanizmy zužuje výlučne na problematiku
minorít. Prioritné posudzovanie menšinovej otázky by bolo
v rumunsko-maďarskom dialógu opodstatnené iba v prípade, ak by boli
v tejto sfére nedostatky. "Nik, jediná európska inštitúcia
neupozornila Rumunsko, že uplatňuje voči maďarskej menšine
reštrikcie. Problémy, ktoré pripomína maďarská strana, vyriešime
v súlade so zákonmi o miestnych samosprávach a vrátení zhabaného
majetku," zdôraznil rumunský diplomat.

Bukurešť mieni podľa jeho slov dosiahnuť, aby v rovnakom rámci,
aký využívajú Maďari v Rumunsku, mali zastúpenie aj príslušníci
rumunskej menšiny v Maďarsku.

Rumunsko sa neobáva dialógu a je pripravené rokovať
o akejkoľvek téme, podčiarkol Diaconescu, ktorý osobitne upozornil na
údajne pretrvávajúce odkladanie údržby škôl s vyučovacím jazykom
rumunským v MR.

Rumunský predstaviteľ označil za užitočné zasadanie zmiešanej
komisie pre menšinovú problematiku, dejiskom ktorého bola
v uplynulých dňoch Bukurešť a dodal, že jeho krajina verí aj vo
vyriešenie chúlostivých otázok cestou dialógu.

Ako vyplýva z vyhlásení oboch rokujúcich strán, ku konsenzu
v otázke Zákona o Maďaroch v susedných štátoch sa v rumunskej
metropole nepodarilo dospieť.


Veľvyslanec SR v Bahrajne odovzdal poverovacie listiny

Abú Dabí 26. septembra (TASR) - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
SR v štáte Bahrajn so sídlom v Abú Dabí Peter Zsoldos odovzdal
v utorok 25. septembra 2001 poverovacie listiny bahrajnskému emirovi,
šejkovi Hamádovi bin Ísa al-Chalífovi.

Peter Zsoldos je prvým slovenským titulárom akreditovaným
v tejto arabskej krajine v Perzskom zálive. Vo vzájomnom rozhovore
obaja posúdili aktuálne otázky slovensko-bahrajnských vzťahov
a perspektívy ich ďalšieho rozvoja s osobitným zreteľom na oblasť
obchodno-hospodárskej spolupráce.


V USA blahoželali Slovensku ku Dňu ústavy a 57. výročiu SNP

Washington 26. septembra (TASR) - Vyše tristo hostí, medzi nimi
zástupcovia administratívy prezidenta USA Georgea W. Busha,
Pentagónu, diplomati krajín strednej Európy, zástupcovia
spoločenského života vo Washingtone a rôznych krajanských
organizácii, prišli v utorok večer blahoželať Slovensku ku Dňu ústavy
a 57. výročiu Slovenského národného povstania.

Mnohí z hostí sa však prišli poďakovať veľvyslancovi SR
Martinovi Bútorovi za podporu, ktorú Slovensko prisľúbilo Spojeným
štátom v boji proti medzinárodnému terorizmu a za solidaritu
s americkým ľuďom. Na prítomných veľmi zapôsobila veľká fotografia
atmosféry v Bratislave pred americkým veľvyslanectvom po
teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum v New Yorku a na
americké ministerstvo obrany a spontánne spievaná pieseň Bože
požehnaj Ameriku.

Veľvyslanec Bútora zdôraznil, že Európa sa v minulosti často
pýtala, čo môže Amerika pre Starý kontinent urobiť. Teraz nadišla
chvíľa, keď je aktuálne sa pýtať, čo môžeme urobiť my pre Spojené
štáty. Slovensko prostredníctvom vyhlásení svojho prezidenta,
premiéra a predsedu parlamentu do Washingtonu oznámilo: Sme s vami
v týchto dňoch a môžete sa na nás spoliehať v boji proti terorizmu aj
v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

Tento postoj ocenil na slávnostnej recepcii v priestoroch
slovenskej diplomatickej misie v mene administratívy prezidenta
Busha jeho poradca pre otázky strednej Európy z Národného úradu pre
bezpečnosť, Kemeron Manter, ktorý označil Slovensko za spoľahlivého
partnera v nových dimenziách spolupráce. Kroky, ktoré Slovensko
urobilo umožnia, aby boli Spojené štáty a Európa bezpečnejším
miestom. Slovensko môže rátať s takou istou podporou zo strany
Spojených štátov, dodal. V podobnom duchu ocenil postoj Slovenska aj
Bruce Jackson, predseda Amerického výboru pre NATO.

"Všetci sme sa v nešťastí a odhodlaní bojovať proti terorizmu
stali Američanmi, pretože chceme brániť hodnoty, na ktorých nám
záleží," povedal pre TASR na adresu utorkových osláv Dňa ústavy
a výročia SNP veľvyslanec Martin Bútora


Podľa FAZ je vstup SR do EÚ ohrozený

Frankfurt 26. septembra (TASR) - Nedostatočná integrácia Rómov na
Slovensku, nadmieru rozšírená korupcia a prípadný návrat bývalého
premiéra Vladimíra Mečiara k moci sa stávajú čoraz viac hlavnými
prekážkami v prístupových rokovaniach medzi Bratislavou a Bruselom,
píše dnešné vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Úradujúci premiér Mikuláš Dzurinda síce v utorok informoval
predsedu Európskej komisie Romana Prodiho, že najnovšie turbulencie
v vo vládnej štvorkoalícii, ohrozujúce samotnú existenciu slovenskej
vlády sa podarilo prekonať, diplomati Európskej únie však očakávajú,
že najneskôr v horúcej fáze prístupových rokovaní - v druhej polovici
budúceho roka - príde na Slovensku k vážnym vnútropolitickým
problémom, informuje FAZ.

Tieto komplikácie by mohli ohroziť ukončenie rokovaní o vstupe
krajiny do Európskej únie. Všetky doterajšie prieskumy verejnej
mienky na Slovensku naznačujú, že víťazom tohtoročných regionálnych
a budúcoročných parlamentných volieb by sa mohlo stať Mečiarovo HZDS.
Pokiaľ by Mečiar zotrval na svojom niekdajšom nepriateľskom postoji
voči Európe, prístupové rokovania s Bratislavou by sa dostali na bod
mrazu, cituje FAZ z kuloárov okolo komisára EÚ pre rozšírenie Güntera
Verheugena.


Pripravuje sa Deň stredoeurópskych katolíkov

Viedeň 26. septembra (TASR) - Príprava Dňa stredoeurópskych katolíkov
je predmetom rokovaní najvyšších predstaviteľov a generálnych
tajomníkov Konferencií biskupov Rakúska a SR, ako aj Bosny
a Hercegoviny, ČR, Chorvátska, Maďarska a Slovinska, dejiskom ktorých
je dnes rakúska metropola Viedeň.

Ľudová púť stredoeurópskych katolíkov by podľa slov predsedu
Konferencie biskupov Rakúska, kardinála Christopha Schönborna mala
byť signálom pripravenosti na integráciu zo strany cirkvi. Katolícka
cirkev by chcela sprevádzať a aj prežívať proces poeurópšťovania
Európskej únie, dodal.

Pripravované podujatie by sa malo uskutočniť v období rokov
2003-2004 na charakteristickom mieste v strednej Európe, naznačil
kardinál a ako príklady uviedol štajerské pútnické miesto Mariazell
a opátstvo v maďarskej Pannonhalme.


Pithart a Mazák rokovali o novele Ústavy SR a ústavnom súdnictve

Praha 26. septembra (TASR) - Novela Ústavy SR a nezávislosť,
nestrannosť, ako aj ustanovovanie ústavných sudcov boli hlavnými
témami dnešného stretnutia predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka
s predsedom Senátu Parlamentu ČR Petrom Pithartom v Prahe.

Ako uviedol po stretnutí Ján Mazák, tieto otázky sú
v súčasnosti pre ČR nanajvýš aktuálne, pretože o rok a pol sa bude
obmieňať takmer celý Ústavný súd ČR. Pithart označil viaceré podnety
za akceptovateľné pre český ústavný systém. "Ide o ustanovovanie
sudcov na 12 rokov, zákaz opätovného vymenovania, otázku, aby mal
ústavný súd zachovanú orgánovú pamäť, čo znamená, aby neodišli naraz
všetci sudcovia," dodal Mazák.

Slovenskí ústavní sudcovia sa v utorok na rokovaní so svojimi
českými kolegami v Židlochoviciach dotkli aj problému rozšírenia
právomocí tajných služieb v ČR po teroristických útokoch v USA. Podľa
Mazáka je táto úprava priamou reakciou na udalosti vo svete. "Možno
by sa to hodilo urobiť aj v SR, ale to je vec politikov," dodal.

V súvislosti so zvýšením bezpečnosti po útokoch Mazák
zdôraznil, že nemožno rezignovať na ochranu ľudských práv a slobôd
a umožniť ich obmedzovanie bez primeraných dôvodov. Takýmto dôvodom
podľa neho bude ochrana národnej bezpečnosti, ochrana občanov,
spoločnosti pred teroristami. "Zatiaľ chránime ústavnosť v rovnakom
rozsahu ako doteraz a keď vznikne kvalitatívne iná situácia, budeme
sa nad ňou zamýšľať," dodal.

Predseda Ústavného súdu SR sa dnes v Prahe stretol aj
s podpredsedníčkou Poslaneckej snemovne Petrou Buzkovou, s ktorou
rokovali hlavne o novele Ústavy SR. "Osobitne sme sa venovali vzťahom
medzi kompetenciami ústavného súdu a parlamentom, kde sa poukázalo na
to, že slovenský ústavný súd naozaj môže veľmi výrazne zasahovať do
zákonodarného procesu od 1. júla tohto roku a môže pozastaviť
účinnosť zákonov," dodal Mazák.


Rada Európy v rezolúcii odsúdila medzinárodný terorizmus

Štrasburg 26. septembra (TASR) - Prijatím Rezolúcie č. 9228
"Demokracie čelia terorizmu" Rada Európy na dnešnom rokovaní
Parlamentného zhromaždenia (PZ RE) ostro odsúdila medzinárodný
terorizmus a teroristický útok na Spojené štáty.

V rezolúcii, za ktorú hlasovalo 148 zo 150 prítomných poslancov
PZ RE, vyzýva Rada Európy medzinárodné spoločenstvo na podporu vlády
USA pri odstraňovaní následkov bezprecedentného teroristického útoku
z 11. septembra na americké mestá a pri spravodlivom potrestaní
podporovateľov, organizátorov a vinníkov v súlade s jestvujúcimi
medzinárodnými protiteroristickými konvenciami a rezolúciami
Bezpečnostnej rady OSN.

Za prijatie rezolúcie a odporúčaní v dokumente "Demokracie
čelia terorizmu" hlasovali všetci prítomní poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky, informoval TASR vedúci delegácie poslancov NRSR
Juraj Švec.

Rezolúcia vyjadruje podporu vzniku medzinárodnej
antiteroristickej inštitúcie na pôde OSN s cieľom pripraviť
mechanizmus potrebný na úzku medzinárodnú spoluprácu v boji proti
terorizmu a navrhuje ustanoviť na svojej pôde medzinárodný trestný
tribunál proti terorizmu. V prijatých odporúčaniach k rezolúcii 9228,
ktoré podporilo 150 zo 155 prítomných poslancov PZ RE, Rada Európy
vyzýva členské štáty na okamžité kroky pre nastolenie konkrétnej
a formálne (legislatívne) podloženej spolupráce s EÚ, OSN
a Spoločenstvom nezávislých štátov, ktorá je potrebná pre odstránenie
reálnej hrozby terorizmu na celom svete.


Slovenský premiér v piatok na oficiálnej návšteve Rakúska

Viedeň 26. septembra (TASR) - Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda
uskutoční v piatok jednodňovú oficiálnu návštevu Rakúska. V rakúskej
metropole Viedni sa predseda slovenskej vlády stretne postupne
s rakúskym prezidentom Thomasom Klestilom a spolkovým kancelárom
Wolfgangom Schüsselom.

Popoludní sa Dzurinda stretne v dolnorakúskej metropole St.
Pöltene s krajinským predsedom vlády Erwinom Prölom, informuje dnes
rakúska tlačová agentúra APA. Okrem toho slovenský premiér navštívi
aj nedávno otvorený múzejný komplex Museumsquartier vo Viedni.

Rakúska agentúra v súvislosti s nadchádzajúcou návštevou
Dzurindu, prináša stručný prehľad nástupu jeho koalície k moci po
demokratických parlamentných voľbách na Slovensku v roku 1998.

Pripomína, že koaličným partnerom sa stala aj Strana maďarskej
koalície (SMK). Celkovo je však súdržnosť vládnej koalície podľa
agentúry APA ohrozovaná vnútornými konfliktmi - naposledy bola
v nebezpečenstve po konflikte o reforme verejnej správy.

Na druhej strane však Dzurinda úspešne vyviedol Slovensko
z izolácie, do ktorej sa krajina dostala za vlády dnes opozičného
Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) expremiéra Vladimíra Mečiara.
Slovensko, ako okrem iného uvádza APA, v rámci predvstupových
rokovaní do Európskej únie uzavrelo 17 z 31 kapitol.


Interpol požiadal Libanon o informácie o šiestich podozrivých
teroristoch

Bejrút 26. augusta (TASR) - Interpol požiadal Libanon o informácie
o šiestich osobách v súvislosti s nedávnymi teroristickými útokmi
v Spojených štátoch, oznámil dnes libanonský generálny prokurátor
Adnan Adum.

"Interpol nám poslal žiadosť o informácie o istých osobách,"
povedal Adum novinárom. Ide okrem iného o jedného Holanďana a jedného
Egypťana. "Všetky politické i justičné orgány spolupracujú, aby
poskytli informácie pre boj proti terorizmu, ktorý Libanon odmieta,"
vyhlásil.

Adum upresnil, že Interpol Bratislava požiadal 17. septembra
o informácie o Holanďanovi, identifikovanom ako Johannes Arnoldes
Gugess. "Podľa Interpolu bol Gugges zatknutý v Bratislave kvôli
sledovaniu aktivít na bratislavskom letisku," oznámil Adum s tým, že
libanonské úrady o ňom žiadne informácie nezistili.

Libanonský predstaviteľ dodal, že Interpol Atény požiadal 19.
septembra o informácie o Wissamovi Gergesovi, pravdepodobne
Libanončanovi. V tejto súvislosti sa začalo vyšetrovanie. Interpol
v Haagu zasa 15. septembra požiadal o informácie o Abdelovi Azízovi
Omarim, Wádždím Bášinovi a Libanončanovi Zijádovi Džarráhím.

Údaje o Džarráhím, ktorý pravdepodobne pomáhal pri únose
lietadla zrúteného v Pennsylvánii, už Libanon Interpolu poskytol.
Bášinovu vizitku zasa našli v hotelovej izbe jedného z únoscov
lietadla, ktoré narazilo do Pentagónu. Podľa vizitky mal byť
majiteľom neexistujúcej reštaurácie Coco-Night v Bejrúte.

Ďalšia zo žiadostí haagskeho Interpolu sa týka egyptského
občana Muhammada Attu, podozrivého z únosu jedného z dopravných
lietadiel, ktoré narazilo do budovy Svetového obchodného centra v New
Yorku. Okrem toho vyšetrovanie v Libanone ukázalo, že do útokov boli
zapojení štyria Egypťania s "približne rovnakým menom", avšak
libanonské úrady zatiaľ nevedia, či niektorého z nich Interpol hľadá.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 7. Detské zúbky sú veda
 8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 787
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 162
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 679
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 137
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 299
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 256
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 031
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 995
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 828
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 751

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

Neprehliadnite tiež

Domov

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Marianna Varjanová už vyše 20 rokov podniká v cestovnom ruchu v okrese Bardejov. Hovorí, že viac ako podporu by od úradov chcela pokoj.

Domov

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.