Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Brno 27. septembra (TASR) - České štátne občianstvo môže Slovák dlhodobo žijúci v Česku získať len na základe osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky

 

 
Získanie českého občianstva bude v súčasnosti stáť Slovákov pomerne
veľa

Brno 27. septembra (TASR) - České štátne občianstvo môže Slovák
dlhodobo žijúci v Česku získať len na základe osvedčenia o prepustení
zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

"Žiadatelia bývajú často prekvapení, že za tento právny úkon
musia zaplatiť pomerne vysokú sumu," povedala TASR generálna konzulka
Generálneho konzulátu SR v Brne Katarína Smékalová.

Generálny konzulát v Brne, ktorý poskytuje konzulárne služby
slovenským občanom v krajoch brnianskom, jihlavskom, olomouckom,
ostravskom a zlínskom, tohto roku zaznamenal nárast týchto žiadostí.
Kým v minulom roku vybavoval generálny konzulát šesť žiadostí
o prepustenie zo štátneho zväzku SR, za osem mesiacov tohto roka
konzulát eviduje už 60 žiadostí.

Správne poplatky sú v zmysle právnej úpravy odstupňované
v závislosti od dosiahnutého vzdelania. Najvyššia sadzba je stanovená
občanom s vysokoškolským vzdelaním a predstavuje 30.000 Sk.
Stredoškoláci zaplatia 25.000 Sk a tí, čo dosiahli základné vzdelanie
20.000 korún. "Niektorí žiadatelia sa často dovolávajú odpustenia
tohto poplatku, ale v tomto prípade to zákon nedovoľuje," zdôraznila
generálna konzulka.

Pripustila, že žiadateľ môže požiadať konzulát o zníženie
poplatku z dôvodov neutešenej sociálnej situácie. Aby však mohla byť
žiadosť posúdená, musí žiadateľ preukázať výšku príjmov a výdavkov
spojených s bývaním a ďalšími záväzkami. Súčasne treba predložiť
čestné vyhlásenie o nepodnikaní, v opačnom prípade treba doložiť
daňové priznanie za posledný rok.

Väčšinou ide o Slovákov, ktorí sa narodili a vyštudovali na
Slovensku, dlhodobo však žijú v Česku a možnosti získať české
občianstvo za podstatne nižšie poplatky nevyužili


 

Ak má cudzinec v pase pečiatku "správne vyhostenie", vízum nedostane

Brno 27. septembra (TASR) - Cudzinec, ktorý si predĺži pobyt v Českej
republike nad rámec platného víza, nemôže získať od slovenských
úradov tranzitné vízum. Ak občan z krajiny s vízovou povinnosťou
požiada v Česku o predĺženie už neplatného víza, dostáva sa do
veľkých ťažkostí, upozornila generálna konzulka Generálneho konzulátu
SR v Brne Katarína Smékalová.

Problémy sú podľa nej predovšetkým s občanmi Ukrajiny
a Moldavska. Vízum česká cudzinecká polícia týmto "zábudlivcom" síce
predĺži, ale do pasu súčasne dostanú pečiatku o správnom vyhostení,
čo im značne skomplikuje život. "Napriek tomu, že má cudzinec vízum
v ČR predĺžené, tranzit cez Slovensko nemôžeme povoliť, pretože má
v pase práve túto pečiatku," upozornila Smékalová. Dodala, že títo
cudzinci musia vycestovať cez krajinu, ktorá nemá s týmto štátom
vízovú povinnosť, napríklad cez Poľsko alebo letecky.

Generálny konzulát SR v Brne najviac zamestnáva práve vízová
agenda, ktorá súvisí predovšetkým so zavedením vízovej povinnosti
občanom Ukrajiny, Ruskej federácie, Bieloruska, bývalej Juhoslávie,
Bosny a Hercegoviny a Macedónska. Úrad eviduje k 31. augustu tohto
roka 2214 žiadostí.

"Situácia s vybavovaním víz sa oproti minulému roku už
stabilizovala, a to vzhľadom na personálne posilnenie úradu i tým, že
občania týchto krajín sa už naučili, ako v tomto prípade postupovať,"
poznamenala Smékalová.

Žiadosti o víza úrad prijíma na brnianskej adrese Vodova 10 od
pondelka do štvrtka od 9.00 do 12.00 h. Ich vybavenie trvá tri dni,
ak chce byť žiadateľ uspokojený prednostne, musí zaplatiť
stopercentný príplatok. Telefonické otázky môžu záujemcovia
o konzulárne služby volať na telefónne číslo 420 5 41429911 každý deň
v predpoludňajších hodinách. Podrobnejšie informácie sú uvedené aj na
webových stránkach www.slovakemb.cz.


 

Povstalci z ELN údajne prepustili slovenského katolíckeho kňaza Pavla
Sochuľáka

Bogota 27. septembra (TASR) - Povstalci z kolumbijskej Národnej
oslobodzovacej armády v stredu miestneho času prepustili na slobodu
v kraji Antioquia slovenského katolíckeho kňaza Pavla Sochuľáka.

TASR o tom v noci nadnes informovala Miroslava Páleníková,
Slovenka žijúca v Bogote. Neoficiálnu správu dostala o 17.45
h miestneho času (00.45 h SELČ) od otca Edgara zo Spoločnosti Božieho
slova. Komisii tejto misionárskej organizácie sa podarilo nadviazať
kontakt s únoscami.

Predpokladá sa, že Pavol Suchoľák sa pokúsi vlastnými silami
dostať do Medellínu, kde má Spoločnosť Božieho slova jedno zo svojich
centier. Komisia, ktorá sa pred niekoľkými dňami presunula do oblasti
Magdaleny, sa ho tiež snaží nájsť na ceste do Medellínu.

Pavla Suchoľáka uniesli ľavicoví povstalci z Národnej
oslobodzovacej armády (ELN) v pondelok na ceste z Medellínu do
Bogoty. Suchoľák pôsobil ostatné dva roky v oblasti Vigía del Fuerte
na hranici medzi krajmi Antioquia a Choco, kde bol misionárom
Spoločnosti Božieho slova.


 

V Békešskej Čabe sa uskutoční VII. Medzinárodná národopisná
konferencia

Békešská Čaba 27. septembra (TASR) - Takmer 200 odborníkov z 12
krajín sa zúčastní v dňoch 2.-4. októbra na VII. Medzinárodnej
národopisnej konferencii v Békešskej Čabe.

Konferencie sa uskutočňujú pravidelne raz za päť rokov.
Predmetom tohtoročného podujatia, na ktorom sa zúčastnia etnografi,
historici a odborníci na problematiku národnostných menšín, bude
ľudová kultúra národov žijúcich v Karpatskej kotline, postavenie,
problémy a budúcnosť kultúr národnostných menšín.

Prvú národopisnú konferenciu v Békešskej Čabe usporiadali
v roku 1975 a odvtedy sa toto podujatie stalo jednou
z najvýznamnejších akcií tohto vedného odvetvia v Európe.

Úvodom k trojdňovej konferencii bude v pondelok otvorenie
výstavy fotografií pod názvom "Zázrak zázrakov" v čabianskom Dome
mládeže a výstavy z pozostalosti maliara a drevorezbára Sándora
Szokolayho zo Slovenského Komlóšu v Dome slovenskej kultúry
v Békešskej Čabe.


 

Miesto pobytu údajne už prepusteného slovenského misionára je ešte
neznáme

Bogota 27. septembra (TASR) - Misia Spoločnosti Božieho slova sa
v stredu po prvý raz skontaktovala s únoscami slovenského misionára
Pavla Sochuľáka, ktorými sú členovia Národnej oslobodzovacej armády
(ELN).

Zástupcovia ľavicovo orientovanej kolumbijskej organizácie
misii neoficiálne potvrdili, Suchoľáka vo večerných hodinách
prepustili na slobodu.

Podľa dnešných údajov Miroslavy Páleníkovej, Slovenky žijúcej
v Bogote, však zatiaľ nie je známe, kde sa v súčasnosti údajne už
prepustený slovenský katolícky kňaz nachádza. Neisté je aj to, či
teroristi za prepustenie slovenského misionára požadovali výkupné.

Činnosť Spoločnosti Božieho Slova v Kolumbii financujú sčasti
aj nemecké katolícke kruhy a tak sa v uplynulých hodinách do pátrania
po Suchoľákovi a dvom štátnym príslušníkom Nemecka, uneseným
v minulom týždni, intenzívne zapojilo aj nemecké veľvyslanectvo
v Kolumbii.

Informácie kolumbijských televíznych staníc o unesenom
misionárovi českého pôvodu sa však ukázali byť chybnými. Kolumbijskí
novinári si podľa Páleníkovej ešte stále pletú Čechov so Slovákmi
a aj v tomto prípade vraj došlo k takémuto omylu.

"Konkrétne a oficiálne informácie o osude slovenského misionára
budú možno k dispozícii už v dnešných večerných hodinách", dodala
Páleníková.

Pavla Suchoľáka uniesli ľavicoví povstalci z ELN v pondelok na
ceste z Medellínu do Bogoty. Suchoľák pôsobil ostatné dva roky
v oblasti Vigía del Fuerte na hranici medzi krajmi Antioquia a Choco,
kde bol misionárom Spoločnosti Božieho slova.

 


Slovensko chce do konca roka uzavrieť kapitolu životné prostredie

Brusel 27. septembra (TASR) - Slovenská vicepremiérka pre integráciu
Mária Kadlečíková sa dnes v Bruseli pokúšala presvedčiť Európsku
komisiu, že Slovensko je pripravené uzavrieť v prístupových
rokovaniach s EÚ ešte v tomto roku náročnú kapitolu životné
prostredie.

"Chceli sme presvedčiť pani komisárku, a dúfam, že sa nám to aj
podarilo, že Slovensko je pripravené na uzavretie rokovaní o kapitole
životné prostredie, a to tak v oblasti legislatívy, ako aj
administratívnych kapacít a financií," povedala Kadlečíková po
rokovaní s komisárkou pre túto oblasť Margot Wallströmovou.

Podľa Wallströmovej však dnes ešte nemožno povedať, či sa
Slovensku cieľ uzavrieť kapitolu do konca tohto roka podarí splniť.
"Samozrejme si želáme, aby sme mohli kapitolu uzavrieť čo najskôr,
bude to však závisieť od vykonanej práce," povedala TASR komisárka.

Veľa podľa nej napovedia technické rokovania medzi EÚ a SR,
ktoré sa uskutočnia začiatkom októbra a ktoré posúdia dosiahnutý
pokrok, silné i slabé stránky v slovenskej príprave.

Kadlečíková dnes v Bruseli potvrdila, že Slovensko stále trvá
na deviatich prechodných obdobiach v životnom prostredí, deklarovala
však zároveň pružnosť, s ktorou pôjde Slovensko do rokovaní.

"Karty otvoríme na technických rokovaniach. Treba začať
z vyššieho počtu," komentovala vicepremiérka vysoký počet žiadostí
o prechodné obdobia. Wallströmovú zároveň informovala o posilnení
administratívnych kapacít i navýšení rozpočtovej kapitoly pre životné
prostredie v budúcom roku.

 


Maďari zo Slovenska sa sťažovali v Európskom parlamente

Brusel 27. septembra (TASR) - Radikálnymi názormi sa dnes na pôde
Európskeho parlamentu v Bruseli prezentovali zástupcovia maďarskej
menšiny na Slovensku.

Člen prípravného výboru Maďarskej federalistickej strany József
Mihajlovics účastníkom seminára venovaného menšinám v SR oznámil, že
maďarská komunita je na Slovensku "obeťou etnických čistiek
s konečným cieľom úplnej eliminácie".

Svoje tvrdenia podoprel tým, že zatiaľ čo pred niekoľkými
desaťročiami bol podiel obyvateľov maďarskej národnosti na juhu
Slovenska 90 percent, dnes je to menej ako 50 percent.

"Posledných 50 rokov sa zo strany vlád a politikov
organizovalo, aby boli čisto Maďarmi obývané územia zriedené, aby sa
tam dostali Slováci, a toto bolo organizované. Dá sa teda povedať, že
je to taká etnická čistka v rukaviciach. Je to také isté, ako
povedzme so zbraňami, ale trocha humanistickejšie. Výsledok je však
taký istý," povedal Mihajlovics pre TASR po seminári.

Riešením podľa neho je vytvorenie federálneho štátu, v ktorom
by maďarská menšina mala rovnaké práva ako obyvatelia slovenskej
národnosti.

Prítomnosť Strany maďarskej koalície vo vláde postavenie
maďarskej menšiny na Slovensku podľa neho nerieši, s čím súhlasil aj
prezident Svetového zväzu Maďarov László Gál Soóky.

"Odkedy je SMK vo vláde, nezastupuje s potrebným odhodlaním
a intenzitou záujmy svojich voličov," vyhlásil s tým, že práve preto
je potrebné vytvoriť Maďarskú federalistickú stranu.

Podľa jeho slov je v záujme EÚ, aby nová krajina pred prijatím
plne rešpektovala všetky princípy a spoločné hodnoty európskej
integrácie, najmä demokraciu, vládu zákona a rovnoprávne
zaobchádzanie so všetkými občanmi. "Toto bohužiaľ nie je prípad
Slovenska," vyhlásil Soóky.

Dnešný seminár zorganizovala belgická poslankyňa EP Nelly
Maesová, ktorá už niekoľko rokov bojuje za práva maďarskej menšiny na
Slovensku. Aj ju samotnú však radikálne názory niektorých
prednášajúcich prekvapili.

"Chápem, že frustrácia (menšín) je hlboká, ale dnes použité
slová boli príliš silné. Existuje síce zámerná politika slovakizácie,
ale nie sú to etnické čistky," povedala TASR Maesová, podľa ktorej
cieľom akcie bolo nadviazať dialóg a vypočuť si priamo názory menšín
žijúcich na Slovensku. Postoj vlády totiž dobre poznáme z našich
pravidelných stretnutí," dodala poslankyňa.


 

Lajčák odovzdal poverovacie listiny albánskemu prezidentovi

Belehrad 27. septembra (TASR) - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
SR v Albánskej republike so sídlom v Belehrade Miroslav Lajčák
odovzdal dnes poverovacie listiny prezidentovi Albánskej republiky
Rexhepovi Meidanimu.

Pri tejto príležitosti nový veľvyslanec SR konštatoval dobré
bilaterálne vzťahy a deklaroval pripravenosť maximálne prispieť k ich
ďalšiemu rozvoju vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.

Pripomenul hospodárske kontakty existujúce v minulosti
a potrebu ich oživenia v nových podmienkach na základe vzájomnej
výhodnosti. Deklaroval aj pripravenosť SR podeliť sa o skúsenosti
z transformačných a euroatlantických integračných procesov.


 

Unesený slovenský misionár je stále v zajatí ozbrojenej skupiny

Bratislava / Mexiko 27. septembra (TASR) - Podľa najnovších
informácií je slovenský misionár Pavol Sochuľák naďalej v zajatí
kolumbijskej ozbrojenej skupiny.

Podľa informácií Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR) sa
nepotvrdilo, že by povstalci z kolumbijskej Národnej oslobodzovacej
armády misionára prepustili na slobodu.

Slovenský chargé dďaffaires v Mexiku Viliam Rosenberg získal
tútu najnovšiu informáciu od pátera Edgara zo Spoločnosti Božieho
slova. Ten sa telefonicky spojil so Sochuľákom, ktorý ho informoval,
že je zdravý, podmienky má relatívne dobré, no zatiaľ zostáva
v zajatí povstalcov. Tí si podľa slov hovorcu MZV SR Borisa Gandela
ešte nestanovili podmienky na prepustenie slovenského misionára.

Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan v súvislosti
s uneseným slovenským občanom dnes telefonicky hovoril so svojim
českým partnerom Janom Kavanom. Šéf českej diplomacie ho ubezpečil,
že česká strana, ktorá má na rozdiel od SR v Kolumbii veľvyslanectvo,
urobí maximum v rámci svojich možností pre jeho skoré prepustenie.

Suchoľáka uniesli ľavicoví povstalci z Národnej oslobodzovacej
armády (ELN) v pondelok na ceste z Medellínu do Bogoty. Suchoľák
pôsobil ostatné dva roky v oblasti Vigía del Fuerte na hranici medzi
krajmi Antioquia a Choco, kde bol misionárom Spoločnosti Božieho
slova.


 

Slovenského misionára P. Sochuľáka vo štvrtok prepustili na slobodu

Bogota 28. septembra (TASR) - Slovenského misionára Pavla Sochuľáka
vo štvrtok prepustili jeho kolumbijskí únoscovia na slobodu.

Potvrdila to Spoločnosť Božieho slova. P. Sochuľák sa
v súčasnosti nachádza na farnosti Spoločnosti Božieho slova
v Medellíne a dnes by mal prísť v sprievode misionárov do hlavného
mesta Kolumbie Bogoty.

Podrobnejšie informácie zatiaľ nie sú k dispozícii.

Sochuľáka uniesli ľavicoví povstalci z Národnej oslobodzovacej
armády (ELN) v pondelok na ceste z Medellínu do Bogoty. Sochuľák
pôsobil ostatné dva roky v oblasti Vigía del Fuerte na hranici medzi
krajmi Antioquia a Choco, kde pôsobí ako misionár Spoločnosti Božieho
slova.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 844
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 525
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 452
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 450
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 429
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 380
 7. Kam do tepla v januári? 2 388
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 132
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 994
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 195

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open. Tak ďaleko nikdy nebola.

SVET

Ďalšia šanca na referendum o brexite? Podporil ho Blair aj Farage

Aj Briti si myslia, že by rozhodli inak.

EKONOMIKA

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou.

Neprehliadnite tiež

Slovenský raj patrí k najkrajším národným parkom v strednej Európe

Je vyhľadávaným cieľom turistov z celého sveta.

Envirorezort nehovorí, či je počet národných parkov na Slovensku dostatočný

Sólymos upozorňoval, že prístup k ochrane vzácnych území sa musí zmeniť.

Ministerstvo upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez Slovensko

Pôjde predovšetkým o presun poľských a českých vojakov.

Lubyová sľúbila, že čoskoro obnoví Inštitút vzdelávacej politiky

V najbližších týždňoch očakáva ministerka dotácie z eurofondov.