Prehľad ocenených osobností

Helena Woleková

sa svojou systematickou prácou v sociálnej oblasti, starostlivosti o zdravotne postihnutých, rodiny a deti výrazne zaslúžila o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka nadácie SOCIA, ktorá finančne podporuje vznik nových sociálnych služieb a presadzuje legislatívne návrhy na podporu neziskových organizácií v tejto oblasti. Bola prvou ženou, ktorá sa v postkomunistickom období stala členkou vlády.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Helene Wolekovej Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Vladimír Bajan

Vladimír Bajan už takmer 10 rokov je starostom mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorá je de facto tretím najväčším mestom v Slovenskej republike. Aj vďaka nemu sa z tejto mestskej časti stáva kultivovaná a kultúrna časť hlavného mesta. Je podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska. Desať rokov pôsobil aj ako poslanec Národnej rady SR.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Vladimírovi Bajanovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Pavol Vagaský

Pavol Vagaský je dlhoročným zamestnancom Železníc Slovenskej republiky. 5. mája 2003, v čase svojho pracovného voľna, svojou rozhodnosťou i odvahou zabránil nehode dvoch vlakov na trase Hanušovce nad Topľou a Čierne nad Topľou a predišiel tak možným obetiam na životoch i materiálnym škodám.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Pavlovi Vagaskému Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života.

Vladimír Bruňo

Nadporučík Vladimír Bruňo svojim ráznym a odvážnym postupom, riskujúc vlastný život, zabránil ozbrojenému páchateľovi usmrtiť rukojemníčku a zachránil jej tým život. V súčasnosti si plní služobné povinnosti v Jednotke osobitného určenia útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje nadporučíkovi Vladimírovi Bruňovi Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života.

Michal Riszdorfer

Michal Riszdorfer je osemnásobným majstrom sveta a štvornásobným majstrom Európy v rýchlostnej kanoistike. Tomuto športu za začal venovať v roku 1986. Jeho medailovú zbierku dopĺňajú mnohé ďalšie zo svetových i európskych šampionátov i športových podujatí doma i vo svete. Je členom olympijského tímu pre tohtoročné Atény.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Michalovi Riszdorferovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj športu v Slovenskej republike.

Richard Riszdorfer

Richard Riszdorfer sa rýchlostnej kanoistike venuje od roku 1989. Je päťnásobným seniorským majstrom sveta. Jeho zbierku dopĺňajú ďalšie medaily z domácich a zahraničných podujatí, i preto je členom olympijského tímu pre Atény 2004.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Richardovi Riszdorferovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj športu v Slovenskej republike.

Erik Vlček

Erik Vlček je päťnásobným majstrom sveta. Rýchlostnej kanoistike sa venuje od roku 1988. Spolu so svojimi kolegami zo v súčasnosti takmer neporaziteľného štvorkajaku sú výraznými vzormi pre mladších kolegov a zároveň šíria dobré meno nášho športu v

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Erikovi Vlčekovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj športu v Slovenskej republike.

Juraj Bača

Juraj Bača je osemnásobným majstrom sveta i štvornásobným majstrom Európy v rýchlostnej kanoistike. Tomuto športu sa začal venovať v roku 1984. Okrem titulov vybojoval pre Slovenskú republiku jednu bronzovú medailu na majstrovstvách sveta, ďalšiu bronzovú a dve strieborné na majstrovstvách Európy. Momentálne je členom tímu pre olympijské hry v Aténach, ktoré budú v tomto roku.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Jurajovi Bačovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj športu v Slovenskej republike.

László Dobos

László Dobos je popredným predstaviteľom maďarskej literatúry. V roku 1969 bol členom vlády, už v nasledujúcom roku ho vylúčili z politického, spoločenského i kultúrneho života. Po Nežnej revolúcii sa stal poslancom Slovenskej národnej rady za Spolužitie. V parlamente potom pracoval päť rokov. Osem rokov bol podpredsedom Zväzu Maďarov v Budapešti, teraz je riaditeľom vydavateľstva Madách v Bratislave.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Lászlóovi Dobosovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o rozvoj kultúry v Slovenskej republike.

Peter Čertík

Peter Čertík pracoval dlhé roky v bani Handlová v rôznych funkciách. Popri svojom pracovnom zaradení bol aj banským záchranárom. Koncom sedemdesiatych rokov sa začal venovať koncepciám otvárania slovenských i českých baní. Má významný podiel na zachovaní nášho uhoľného baníctva, je spoluautorom energetickej a surovinovej politiky SR. V súčasnosti sa venuje príprave projektov na revitalizáciu Hornej Nitry a Veľkého Krtíša po banskej činnosti.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Petrovi Čertíkovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky.

Ctibor Greguš

Ctibor Greguš je lesnícky odborník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o ekologizáciu lesného hospodárstva a jeho trvale udržateľný rozvoj. Medzi odbornou verejnosťou je považovaný za najlepšieho odborníka na lesnícku a v širšom slova zmysle aj prírodovednú problematiku.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Ctiborovi Gregušovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenska.

Ctibor Greguš je lesnícky odborník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o ekologizáciu lesného hospodárstva a jeho trvale udržateľný rozvoj. Medzi odbornou verejnosťou je považovaný za najlepšieho odborníka na lesnícku a v širšom slova zmysle aj prírodovednú problematiku.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Ctiborovi Gregušovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenska.

Jozef Kočiš

Jozef Kočiš patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej archivistiky a regionálnej historiografie. Systematicky skúmal dejiny Slovenska i Slovákov v archívoch v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku, Taliansku a Vatikáne. Patrí medzi uznávaných teoretikov archivistiky ako vedy, rozpracoval metodiku spracovania sprístupňovania archívnych fondov orgánom miestnej štátnej správy a samosprávy od 16. do 20. storočia.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Jozefovi Kočišovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Ľudovít Petránsky

Profesor Ľudovít Petránsky je výraznou vedeckou osobnosťou uznávanou u nás i v zahraničí. Ako kurátor pripravil niekoľko mimoriadne významných výstav, ktoré úspešne reprezentovali našu kultúru napríklad vo Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Kanade. Ako vedúci Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity buduje toto pracovisko v tendenciách, ktoré sú charakteristické pre zjednocujúcu sa Európu.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje profesorovi Ľudovítovi Petránskemu Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Dušan Hanák

Profesor Dušan Hanák je jedným z najvýznamnejších slovenských scenáristov a režisérov. Je pre neho charakteristické i to, že so všetkým čo vie, sa delí so svojimi poslucháčmi na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jeho Ružové sny, Papierové hlavy, Tichá radosť či Ja milujem, ty miluješ patria medzi to najlepšie, čo v slovenskej kinematografii vzniklo. Vďaka jeho mimoriadnemu umeniu sa naša vlasť mohla prezentovať na desiatkach festivalov v zahraničí.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje profesorovi Dušanovi Hanákovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Ernest Zmeták

Ernest Zmeták je mimoriadnym zjavom v slovenskom výtvarnom umení. Svojim celoživotným dielom v maľbe, grafike i mozaike, pri ilustrovaní kníh ale i svojim vplyvom na spolutvorcov i tvorbu mladšej generácie, významne ovplyvnil výtvarné umenie u nás v druhej polovici dvadsiateho storočia. Jeho diela sú dnes ozdobou všetkých slovenských galérií, najvýznamnejších súkromných zbierok ale i zbierky Slovenskej národnej galérie. Ernest Zmeták venoval svojmu rodnému mestu Nové Zámky zbierku v hodnote desiatok miliónov korún a dnes je práve tam vystavená.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje pánovi Ernestovi Zmetákovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Ondrej Šeševička

Ondrej Šeševička sa svojou celoživotnou prácou zaslúžil o efektívne využitie slovenských surovinových zásob, o rozvoj nášho magnezitového priemyslu. Výrazne sa zaslúžil o radikálnu zmenu technológie ťažby a spracovania magnezitu, ktorá zlepšila životné prostredie na Gemeri, ale aj rázne znížila energetickú náročnosť výroby žiaruvzdorných materiálov. Tieto technické riešenia sú unikátne ja z celosvetového pohľadu.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje Ondrejovi Šeševičkovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

František Klein

Profesor František Klein bol veľkou postavou slovenskej medicíny a patrí aj medzi nezabudnuteľných pedagógov Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Po druhej svetovej vojne sa zaslúžil o rozvoj Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Vďaka nemu a pod jeho vedením vyrástli vynikajúce lekárske osobnosti. Väčšinu svojho života venoval štúdiu patohistológie endokrinných žliaz. Bol vynikajúcim diagnostikom, zároveň ako jeden z prvých slovenských autorov publikoval svoje odborné štúdie aj v
renomovaných zahraničných časopisoch.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje profesorovi Františkovi Kleinovi Pribinov kríž I. triedy in memoriam, za mimoriadne významné zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Peter Blaho

Profesor Peter Blaho je jedným z najuznávanejších právnych romanistov a zároveň rektorom Trnavskej univerzity. Zoznam jeho publikácií
obsahuje viac ako 140 položiek všetkých literárnych žánrov vedeckej spisby. Za svoju prácu získal viacero ocenení - medzi inými je nositeľom titulu rytier commendator Svätého Gregora Veľkého, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II. Svojou celoživotnou prácou sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o budovanie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje profesorovi Petrovi Blahovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy o sociálny a kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 4. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 5. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 8. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 9. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 1. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 6 072
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 274
 3. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 891
 4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 3 273
 5. Kam do tepla v januári? 2 588
 6. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 2 461
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 310
 8. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 2 251
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 235
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 1 792

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Poplatok za sobáš budú možno platiť aj neveriaci, diskrimináciu odmietajú

Matriky majú s cirkevnými sobášmi viac práce ako s civilnými, tvrdia autori poplatku.

KOMENTÁRE

Od mačiatok k ohrozeniu demokracie. Ňuňuňu

Sociálne siete už nie sú miestom, kde sa stretávajú priatelia.

EKONOMIKA

Majú živnostníci právo na dovolenku? Ako rozhodol európsky súd

Nie je živnostník ako živnostník.

Neprehliadnite tiež

Danko hostil diplomatov, vyzval na komunikáciu a upevňovanie dôvery

Predseda NR SR skonštatoval, že aj vďaka diplomatom sa zlepšili vzťahy medzi parlamentmi.

Hygienici už neočakávajú ďalších pacientov s osýpkami

V bratislavskom kraji boli dve ohniská nákazy, na osýpky ochorelo šesť ľudí.

Ján Lunter štartuje transparentný úrad, dnes predstavil víziu

Zriadil napríklad telefónnu linku, na ktorú mu môžu obyvatelia kraja vo vyhradenom čase volať, na webovej stránke budú môcť sledovať jeho týždenný pracovný program.

Nákladné autá ohrozujú obyvateľov

Situácia v Hornom Milochove je zlá. Ľudia hovoria, že sú rukojemníkmi výstavby železnice, pri ktorej sa zanedbalo vybudovanie obslužnej cesty. Spísali petíciu, hovoria aj o živej reťazi.