Súhrn správ domácej redakcie z 10. októbra

Prezident: Návšteva v SRN za prísnych bezpečnostných opatrení V hlavnom meste Nemecka i v ostatných mestách krajiny platia prísne bezpečnostné opatrenia a najvyšší stupeň pohotovosti. Niektoré funkcie polície postupne prechádzajú na armádu. V Berlí

ne k najstráženejším objektom patrí americká ambasáda, vládne budovy, parlament. Aj počas oficiálnej návštevy slovenského prezidenta v SRN platia prísne bezpečnostné opatrenia. Odložené stretnutie R. Schustera s nemeckým spolkovým kancelárom Gerhardom Schröderom sa pravdepodobne uskutoční v piatok. Schröder v utorok nečakane odletel do USA na stretnutie s americkým prezidentom Georgeom Bushom.

Schuster: Nemecko podporí integračné snahy len demokratickej SR

Slovensko má plnú podporu Nemecka v snahách vstúpiť do NATO a EÚ. Nemecko to však podmieňuje pokračovaním nastúpeného demokratického a politického kurzu aj po budúcich parlamentných voľbách. Uviedol to pre médiá po stretnutí s viceprezidentom nemeckého Bundestagu Rudolfom Seitersom a šéfkou najsilnejšej opozičnej strany CDU Angelou Merkelovou prezident Rudolf Schuster. Podľa neho nemeckí investori majú záujem investovať na Slovensku, no najväčšiu prekážku vidia v tom, že východné regióny nemajú dostatočne vybudovanú infraštruktúru. Preto treba dobudovať diaľnicu aj na východ, potom sa pomaly začnú vyrovnávať rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.

Schuster: Genscher prezentoval v Berlíne prezidentovu knihu

Každý, kto si prečíta knihu slovenského prezidenta Rudolfa Schustera "Vo víre dejín" zistí, prečo Schuster, pôvodom Karpatský Nemec, zosobňuje Slovensko. Uviedol to v Berlíne pri prezentácii nemeckého prekladu knihy bývalý nemecký šéf diplomacie Hans Dietrich Genscher. Zdôraznil, že titul by mohol znieť aj "Ťažká a dlhá cesta Rudolfa Schustera". Jeho láska k vlasti a ľuďom ho stavala do konfliktov na rozličných frontoch, za socializmu aj v súčasnosti. Kniha ukazuje ťažkosti cesty, ktorá viedla od nežnej revolúcie k postupnej demokratizácii na Slovensku. Zobrazuje človeka, ktorý nie je posudzovaný podľa toho akú má stranícku knižku, ale podľa toho, čo urobil pre ľudí a pre suverénne a samostatné Slovensko, povedal Genscher.

Prezident: O návštevu Schustera v Berlíne je záujem

Slovenský prezident Rudolf Schuster dnes s delegáciou odletel na vojenských vrtuľníkoch do rodiska košického richtára Johannesa Bocatiusa, ktorý prišiel v 17. storočí do Košíc z dolnolužického Vetošova, čo je dnes mestečko Vetzschau neďaleko Berlína. R. Schuster je autorom knihy, aj rozhlasovej hry o tomto košickom richtárovi. Návšteva slovenského prezidenta sa v Berlíne stretáva s veľkým záujmom verejnosti. Slovenský prezident dnes tento záujem Berlínčanov využil a absolvoval v strede mesta plného turistov asi 20-minútovú prechádzku.

Deblokácie: Za 219 mil. USD dovezieme z Ruska náhradné diely

Slovensko neplánuje v rámci deblokácií ruského dlhu dovoz lietadiel alebo vrtuľníkov, ťažisko bude v náhradných dieloch. Uviedol to minister obrany Jozef Stank po tom, ako dnes vláda schválila podpis protokolu s Ruskou federáciou, umožňujúci v rokoch 2003 až 2006 deblokácie vojenského materiálu v sume 219 miliónov USD. Podľa ministra neuvažujeme ani o nových ruských radaroch, pretože radarový systém chceme vybudovať na inej technológii. Za dôležité považuje, že náhradné diely na ruskú techniku, ktorá tvorí základ výzbroje našej armády, nebudeme hradiť zo štátneho rozpočtu.

Vláda: Zákon o ochrane ohrozených druhov sprísňuje sankcie

Sprísnenie sankcií za nedovolené držanie a nakladanie s ohrozenými zvieratami a rastlinami či s výrobkami z nich prináša návrh zákona, ktorý dnes schválila vláda. Zákon o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín akceptuje smernice Európskej únie nielen pokiaľ ide o samotný obchod, ale aj o darovanie, prenajímanie alebo požičiavanie. Na každý úkon bude potrebné povolenie. Za porušenie pravidiel bude hroziť občanovi pokuta do výšky 150 až 300 tisíc korún, živnostníkom a firmám do pol milióna až milióna Sk. .

Vláda: Cudzinci zrejme budú môcť hlasovať v komunálnych voľbách

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách budú môcť hlasovať aj cudzinci, trvalo žijúci na Slovensku. Predpokladá to novela zákona o voľbách do samospráv obcí, ktorú dnes podporila vláda. Návrh poslancov Orosza a Kresáka reaguje v tomto bode na zmenu ústavy. Ako uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Ivan Budiak, táto úprava je v súlade so zvyklosťami v Európskej únii. Cudzinci sa budú môcť zúčastniť aj na voľbách do vyšších územných celkov.

SR-MR: Zmeškaná dohoda mohla ohroziť otvorenie mostu

Vláda dnes večer na poslednú chvíľu schválila dohodu o charaktere nového hraničného priechodu medzi Štúrovom a Ostrihomom. Dohoda je nevyhnutná na otvorenie mostu Márie Valérie, ktorý čakal na svoje obnovenie vyše 50 rokov. Slávnostné prestrihnutie pásky je plánované na štvrtkové predpoludnie za účasti predsedov vlád Maďarska a Slovenska a európskeho komisára pre rozšírenie Güntera Verheugena. Keďže dohoda vstupuje do platnosti výmenou diplomatických nót, musia to kuriéri medzi Bratislavou a Budapešťou stihnúť do tohto termínu.

Cyprus:Veľvyslanectvo SR usporiadalo schôdzku politických lídrov

Slovenské veľvyslanectvo na Cypre usporiadalo dnes ďalšiu zo série bikomunitných schôdzok lídrov politických strán v nárazníkovej zóne hlavného mesta Nikózie. Lídri a zástupcovia grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán zaujali spoločné stanovisko k septembrovým udalostiam v Spojených štátoch amerických a spoločne odsúdili nielen tento útok, ale terorizmus ako celok. Podľa ich vyjadrenia sociálne, ekonomické, politické a náboženské problémy a rozdielnosti musia byť riešené v rámci medzinárodného spoločenstva efektívne a spravodlivo, nie však cestou terorizmu.

Premiér Dzurinda poslal Aznarovi blahoprajný telegram

Blahoprajný telegram predsedovi vlády Španielskeho kráľovstva José Maria Aznarovi pri príležitosti blížiaceho sa štátneho sviatku jeho krajiny - Dňa španielskeho kultúrneho dedičstva (12. október) poslal dnes predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Okrem blahoželania v ňom Aznara ubezpečil o hlbokom záujme SR naďalej upevňovať a prehlbovať vzťahy medzi oboma krajinami. Vyjadril tiež presvedčenie, že vzájomná spolupráca bude impulzom na upevňovanie vzťahov medzi krajinami a podporou integračných ambícií Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

Kňažko s Dzurindom o problémoch Slovenského národného divadla

S problémami, ktoré vznikli Slovenskému národnému divadlu (SND) viazaním bežného transferu v prvom polroku minulého roku o päť percent a v treťom štvrťroku o sedem percent oboznámili dnes predsedu vlády Mikuláša Dzurindu minister kultúry Milan Kňažko a vedúci predstavitelia SND. Okrem toho sa na stretnutí venovali aj problémom, ktoré vzniknú SND v apríli budúceho roku, kedy vstúpi do platnosti zákon o verejnej službe.

Ženy nesúhlasia s rýchlym zvyšovaním veku odchodu do dôchodku

Po Ženskom parlamente Slovenska sa s rozhodnutím vlády o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku nestotožnila ani Únia žien Slovenska (ÚŽS). V stanovisku predstaviteľky ÚŽS vyčítajú vláde, že z dvoch návrhov na zvyšovanie veku prijala ten rýchlejší a odporúčajú rozhodnutie prehodnotiť. Únia nesúhlasí s tým, aby sa nevyhnutné zmeny dôchodkového systému diali na úkor matiek s viacerými deťmi. Konštatuje, že žena-matka je u nás sústavne znevýhodňovaná už od nástupu do zamestnania platovými podmienkami a v kariérnom postupe v zamestnaní, po návrate z materskej dovolenky i pri organizačných zmenách v podniku.

Homosexuáli: Zákon o životnom partnerstve v parlamente

Poslanec Milan Ištván predložil do parlamentu návrh zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Pod návrh zákona sa podpísali aj poslanci Peter Weiss, Ľubomír Andrassy, Miroslav Suchár, Jaroslav Volf, Katarína Čižmáriková a László Nagy. M. Ištván je opatrný v odhadoch, či zákon poslanci podporia, lebo "slovenský parlament je v tomto smere konzervatívny a nevzdelaný, no za určitých okolností je prijatie zákona možné". Inštitút životného partnerstva je podľa návrhu analogický s manželstvom heterosexuálov. Rozdiel je v tom, že homosexuálne páry nebudú mať právo na cirkevný sobáš, umelé oplodnenie a adopciu. Vzťahy medzi partnermi kopírujú práva a povinnosti manželov, vrátane vyživovacej povinnosti.

Kováč: Ministerstvo zdravotníctva sumarizuje pripravenosť na ohrozenie

Informácie o stave pripravenosti zdravotníctva na hromadné katastrofy alebo prípadné teroristické útoky bude ministerstvo zdravotníctva sumarizovať na budúci týždeň. Minister zdravotníctva Roman Kováč pre agentúru SITA uviedol, že každá nemocnica má za úlohu preveriť funkčnosť traumatologického plánu o súčinnosti všetkých častí nemocnice, vrátane priľahlého zdravotníckeho terénu v prípade katastrof, hromadných havárií alebo iného ohrozenia, ktorým je aj terorizmus.

MO SR: Zabezpečenie vojakov vyčlenených na ochranu hraníc

Na základe uznesenia vlády SR z 26. septembra týkajúceho sa použitia 154 vojakov základnej služby a 11 profesionálnych vojakov Armády SR na ochranu štátnych hraníc, sa ministerstvá obrany a vnútra dohodli, že vyčlenení vojaci počas výkonu tejto policajnej služby podliehajú organizátorskej, riadiacej a kontrolnej činnosti príslušného služobného orgánu Policajného zboru. Stravovanie vojakov základnej služby zabezpečí Ministerstvo vnútra (MV SR) v hodnote stravnej dávky patriacej vojakom ozbrojených síl.

Cerovský s Tuchyňom o koncepcii Armády SR - Model 2010

O koncepcii Armády (ASR) - Model 2010 rokoval dnes náčelník Generálneho štábu Armády SR Milan Cerovský s poslancom Národnej rady SR Jozefom Tuchyňom na pôde Veliteľstva pozemných síl ASR v Trenčíne. Podľa generála Cerovského bude táto koncepcia v pondelok predložená Rade obrany štátu. Následne na to dokument predložia na rokovanie Vlády SR a Národnej rady SR. Nakoniec bude koncepcia, ktorej charakteristickou črtou je plná profesionalizácia ASR do roku 2006, predstavená štátnymi tajomníkmi ministerstva obrany príslušným výborom aliancie v Bruseli.

Lešť: Vybavenie Práporu okamžitej reakcie zaostáva za teroristami

Technické vybavenie martinského Práporu okamžitej reakcie (POR) zaostáva za vybavením teroristov "o dva kroky", priznal dnes vo vojenskom výcvikom priestore Lešť (okres Zvolen) na tlačovej besede pri príležitosti cvičenia POR náčelník štábu operačnej a bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl Armády SR Gašpar Hozman. Ako však zdôraznil v rozhovore pre agentúru SITA, fakt, že náklady na výcvik, vybavenie a mzdu napríklad vojakov USA sú niekoľkoraz vyššie ako na vojaka ASR, ešte neznačí, že je aj toľkonásobne lepší a vyzdvihol operatívnosť, univerzálnosť a nasadenie vojakov ASR.

SNS: Podporou vojny v Afganistane vláda ohrozila životy občanov

Vláda rozhodnutím o podpore USA vo vojne proti Afganistanu ohrozila podľa šéfky SNS Anny Malíkovej životy a zdravie občanov Slovenska. "S veľkými obavami sledujem Vaše politické hazardérstvo a medzinárodné lokajstvo, vďaka čomu stále viac posúvate Slovensko a jeho obyvateľov do bezvýchodiskovej životnej, sociálnej a bezpečnostnej situácie," uvádza Malíková v otvorenom liste premiérovi Mikulášovi Dzurindovi. Predsedníčka SNS ho ďalej vyzvala, aby verejne predstúpil pred národ a oznámil, ako sa postaral o jeho každodennú bezpečnosť.

SDKÚ: Malíkovej výroky sú neakceptovateľné a mravne neprijateľné

K najextrémnejším skupinám vo svete sa svojimi vyhláseniami posúva predsedníčka SNS Anna Malíková. Jej aktuálne výroky o medzinárodnej situácii a predstavy o správaní sa Slovenska v nej, sú neakceptovateľné, mravne neprijateľné a robia krajine medzinárodnú hanbu, reaguje na dnešné vyhlásenie líderky národniarov SDKÚ.

SMK: Do regionálnych volieb samostatne v troch krajoch

Strana maďarskej koalície (SMK) postaví samostatne svojich kandidátov na post predsedu vyššieho územného celku (VÚC) ako aj regionálnych parlamentov v Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. V Trnave bude kandidovať podpredseda SMK József Kvarda, v Nitre poslanec Miklós Fehér a v Banskej Bystrici zástupca prednostu okresného úradu Richard Hamerlik. V Bratislavskom kraji pôjde SMK v koalícii s DS, ANO a KDH, ktorá už predstavila kandidáta Ľuba Romana. V Košickom kraji sa črtá koalícia so Smer-om a KDH. V Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji vzhľadom na nízke preferencie SMK kandidátky nezostaví. Na volebnú kampaň SMK použije asi jeden milión korún.

Voľby: Bratislavská štvorkoalícia sa zmenila na päťkoalíciu

SDKÚ v Bratislavskom kraji sa rozhodla pripojiť pre decembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC) ku koalícii KDH-ANO-SMK-DS. K dohode došlo na dnešnom spoločnom rokovaní a tak sa už ohlásená bratislavská štvorkoalícia mení na päťkoalíciu. SDKÚ bude podporovať kandidatúru Ľuba Romana na post šéfa VÚC, ktorý bol už skôr predstavený ako oficiálny kandidát štvorkoalície.

Voľby: V Nitre SDKÚ rokuje o koalícii s DS, SMK a bude aj s KDH

O vytvorení koalície v Nitrianskom kraji rokovali zástupcovia SDKÚ už s predstaviteľmi DS a SMK. V najbližšom období by sa mali stretnúť a rokovať o vytvorení koalície aj so zástupcami KDH. Pre agentúru SITA to potvrdil víťaz primárnych volieb SDKÚ Tibor Tóth, ktorý vedie za SDKÚ rokovania. Ako zdôraznil, verí, že pre tieto stredo-pravé strany je najlepší spoločný postup v decembrových voľbách. S partnermi z ostatných strán v súčasnosti rokujeme a hľadáme spoločné riešenie, dodal. Rozhodnutie o podobe koalície by malo padnúť do 17. októbra.

Matica vyzýva občanov Slovenska na účasť vo voľbách do VÚC

Matica slovenská (MS) vyzýva občanov, aby využili právo voľby vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC). Ako uviedol dnes pre agentúru SITA hovorca MS Stanislav Bajaník, poslanecké zastúpenie je vážnym a potrebným decentralizačným a demokratickým krokom v perspektívach verejnej správy. Podľa neho MS má záujem poskytnúť aj svojich odborníkov pre povzbudenie slovenského terénu a vidieka, aby ľudia sami rozhodli o svojich zástupcoch vo VÚC.

HZDS: Zastavením stíhania Mečiara sa naplnilo právo a spravodlivosť

Za naplnenie práva a spravodlivosti považuje HZDS rozhodnutie Generálnej prokuratúry, ktorá vo štvrtok potvrdila zastavenie trestného stíhania expremiéra Vladimíra Mečiara za vyplácanie odmien členom bývalej vlády. "Konečný verdikt potvrdil, že celá kauza odmien bola politicky motivovaná a vykonštruovaná súčasnou vládnou mocou," uvádza sa v stanovisku HZDS. "Politické pozadie kauzy odmien a jej zneužitie na diskreditáciu politického súpera" potvrdzuje aj to, že hoci vyplatenie odmien členom súčasnej vlády schválil aj premiér Mikuláš Dzurinda, v tomto prípade bol postup orgánov činných v trestnom konaní úplne odlišný a maximálne tolerantný.

Prokurátor zastavil stíhanie vo veci sabotáže

Bratislavský krajský prokurátor Dušan Šváby agentúre SITA potvrdil, že ešte 17. septembra zrušil uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci sabotáže. Toto stíhanie, ktoré začali vyšetrovatelia odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti 27. júla tohto roku, je podľa jeho právneho názoru nezákonné. Kauza je prísne tajná. Týka sa bývalého vedenia Slovenskej informačnej služby. Bývalý šéf rozviedky SIS Rudolf Žiak na pokyn vtedajšieho riaditeľa Ivana Lexu mal zriadiť špeciálny odbor (OŠO) tajnej služby, ktorý mal vypracovať aktívne opatrenia zamerané proti integrácií stredoeurópskych štátov do NATO, z ktorých podľa vyšetrovateľov jedno v Českej republike mal aj zrealizovať.

Orgovánová: Polícia dokázala vyriešiť kauzu Sendrei

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová vyjadruje spokojnosť s rozhodnutím vyšetrovateľov, ktorí klasifikovali postup policajtov z Jelšavy a Revúcej voči nebohému Karolovi Sendreiovi ako trestný čin mučenia a iného neľudského a krutého zaobchádzania. Napriek komplikáciám počas vyšetrovania prípadu a skutočnosti, že obvinení sú príslušníci Policajného zboru sa orgány činné v trestnom konaní dokázali s týmto široko medializovaným prípadom vyrovnať. Je potrebné zdôrazniť, že ide o prvý prípad obvinenia policajtov zo závažného trestného činu proti ľudskosti.

Súdy: Pojednávanie s mužom obžalovaným z dvojnásobnej vraždy

Pred trestným senátom bratislavského Krajského súdu stojí 33-ročný Bratislavčan Stanislav C., ktorý čelí obžalobe z dvojnásobnej krutej vraždy manželov dôchodcov. Obžaloba muža viní, že začiatkom januára tohto roku napadol dvojicu v ich byte v Bratislave, brutálne ich dobil, dobodal a napokon udusil. Obžalovaného muža, ktorého len v roku 1998 prepustili z väzenia, kde si odpykával trest za lúpež, bude súd posudzovať ako obzvlášť nebezpečného recidivistu. Ako pre agentúru SITA povedal predseda senátu Pavol Farkaš, súd zrejme počas plánovaných dvoch dní pojednávania prípad rozsudkom neskončí.

Polícia: Prvé obvinenie z podplácania v tendri na štátnu pokladnicu

Z trestného činu podplácania obvinila vyšetrovateľka Krajského úradu vyšetrovania v Bratislave jedného z dvoch konateľov firmy Siemens Business Services, s.r.o. (SBS). Ako agentúre SITA potvrdil riaditeľ Krajského úradu vyšetrovania v Bratislave Róbert Matloň, malo by ísť o Petra P. zo Svätého Jura. V prípade, že by ho prokurátor obžaloval a sudca odsúdil, hrozí mu peňažný trest alebo až dva roky väzenia.

Polícia: V Čechách zadržali organizovanú skupinu prevádzačov

Českí, rakúski, nemeckí a britskí policajti rozbili organizovanú skupinu, ktorá sa podieľala na prevádzaní desiatok tisícov ilegálnych migrantov z krajín tretieho sveta, najmä z Afganistanu, arabských a juhoázijských krajín do krajín Európskej únie. Jedna z trás, kadiaľ migrantov vodili, smerovala aj cez Slovensko. Ako dnes agentúru SITA informovala hovorkyňa českého policajného prezídia Ivana Zelenáková, policajti v utorok po celej Českej republike v rámci akcie Hilmand zadržali 14 osôb, z toho štyroch cudzincov a desiatich Čechov. Všetkých obvinili z trestného činu nedovoleného prekročenia štátnej hranice ako členov zločineckej skupiny.

Polícia: Peter Weiss vyviazol z dopravnej nehody bez zranenia

Poslanec a predseda zahraničného výboru slovenského parlamentu Peter Weiss sa dnes stal účastníkom dopravnej nehody. Ako pre agentúru SITA povedal žilinský policajný hovorca Radovan Kyselica, nehoda sa stala o 13:41 v obci Biely Potok v okrese Ružomberok. Weiss sa viezol ako spolujazdec v Škode Felícia smerom z Banskej Bystrice do Ružomberka, keď im z vedľajšej cesty vbehla do dráhy Avia, ktorú viedol 22-ročný mladík z Liskovej. Pri nehode sa nikto nezranil, zato na Felícií vznikla škoda za 50 000 korún. Poslanec si však po nehode zavolal náhradné vozidlo a pokračoval v ceste.

Polícia: Anonym varoval ambasádu, že v bankách vybuchnú bomby

Výbuchom nástražných výbušných systémov v troch pobočkách Slovenskej sporiteľne v Senici, Galantne a Trnave pohrozil v utorok popoludní neznámy muž hovoriaci po nemecky, ktorý telefonoval na slovenské veľvyslanectvo vo Viedni. Svoju hrozbu po štyroch minútach zopakoval. Ambasáda o telefonáte informovala slovenskú políciu, ktorá všetky filiálky banky a okolité objekty ihneď prehľadala so psami. Policajní pyrotechnici však žiadnu podozrivú výbušninu nenašli. Polícia zatiaľ pôvodcu hrozby nezadržala.

Armáda: V strážnej službe zahynul vojak

Pravdepodobne hrubé narušenie strážnych pravidiel je príčinou smrti 19-ročného vojaka O. S., ktorý strážil muničný sklad v Trebišove. Tragický incident sa odohral v utorok okolo ôsmej večer, keď vojak základnej služby M. B. opustil strážne stanovisko, vnikol do priestoru medzi ostatnými dvoma strážnymi stanovišťami a vyliezol na oplotenie. Vtom ho už vojak O.S. vyzval s namierenou zbraňou, aby zostal stáť. Vojak M. B. namieril na neho svoju zbraň, pričom zrejme pri neodbornej manipulácii vyšiel smrtiaci výstrel. Nešťastnú udalosť vyšetruje komisia veliteľa pozemných síl Armády SR.

Médiá: České vysielanie Rádia Slobodná Európa sa skončilo

Prevádzkovateľ českého vysielania Rádia Slobodná Európa RFE/RL, Inc. oznámil Rade ČR pre rozhlasové a televízne vysielanie, že v nadväznosti na dohodu medzi Českým rozhlasom, RFE/RL, Inc. a RSE, Inc. o vzájomnej deľbe nákladov končí dnešným dňom vysielanie. Agentúru SITA o tom informoval hovorca českej licenčnej rady Pavel Barák. Rádio Free Europe vysiela v ČR ako projekt Českého rozhlasu 6/Rádio Slobodná Európa. Stanica má zvláštne postavenie, lebo na jednej strane ide o licenčný, teda komerčný subjekt, ale na druhej strane je súčasťou verejnoprávneho Českého rozhlasu.

Pošta: Obnovený most Štúrovo-Ostrihom na poštovej známke

Obnovený most medzi slovenským Štúrovom a maďarským Ostrihomom bude aj na poštovej známke. Vo štvrtok vyjde v spoločnej slovensko-maďarskej emisii príležitostná poštová známka "Most Štúrovo-Ostrihom" s nominálnou hodnotou 10 Sk. V ten istý deň bude most odovzdaný do užívania. Známka symbolizuje premostenie a spájanie v zmysle Európskej únie. Na známke sú zobrazené pôvodné zachované časti mosta uprostred spojené emblémom EÚ. Autorom výtvarných návrhov je Dušan Grečner, rytiny vytvoril Bohumil Šneider.

Reforma: Semináre v informačnej kampani Únie miest Slovenska

Projekt medializácie a informačnej kampane o reforme verejnej správy realizuje Únia miest Slovenska (ÚMS) v spolupráci s ďalšími organizáciami. "Cieľom je zapojenie predstaviteľov samosprávy, tretieho sektora a verejnosti do tohto procesu," uviedol generálny sekretár ÚMS Marián Minarovič v stanovisku pre agentúru SITA. Aktivity by tiež mali zvýšiť účasť občanov na regionálnych voľbách. Pripravili päť regionálnych seminárov, na ktorých budú informovať o legislatíve v tejto oblasti a príprave volieb do orgánov vyšších územných celkov (VÚC). S účastníkmi bude diskutovať bývalý splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy Viktor Nižňanský a zástupcovia ÚMS.

Film: Potápačský festival sa začne čistením tatranských plies

Hotel Slovan v Tatranskej Lomnici bude miestom konania XVI. ročníka Medzinárodného festivalu potápačských filmov (MFPF) 2001. Festival sa začne v piatok 26. októbra už tradičným podujatím Čisté vody, počas ktorého budú dobrovoľníci čistiť tatranské plesá. Na prehliadku je zatiaľ prihlásených vyše 300 diel v kategóriách film a video, diapozitívy, diafón, farebná fotografia a čierno-biela fotografia od 44 autorov z 22 krajín Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Hlavná cena MFPF je Cena za ekológiu, ktorá sa udeľuje bez ohľadu na kategórie. Okrem nej rozhodne porota o prvých troch miestach v každej súťažnej kategórii.

DS bude sponzorovať stravu tatranskej medvedice v zajatí

Demokratická strana (DS) dodržala svoj záväzok z leta a rozhodla sa sponzorovať stravu medvedice, ktorú v pondelok chytili v Tatranskom národnom parku. Medvedíka previezli do stropkovského zooparku do karantény. Financie na medvediu stravu DS poskytne už v najbližších dňoch, sponzorskú zmluvu s riaditeľom stropkovského zooparku podpíše v sobotu tajomníčka DS Iveta Plšeková. Medvedica už niekoľko mesiacov robila starosti pracovníkom Štátnych lesov TANAP častými návštevami v blízkosti ľudských obydlí, ako aj útokmi na turistov.

Odpady: Nové nariadenie pripomienkovalo jedenásť mestských častí

Návrhy dvoch všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR o nakladaní a likvidácii komunálneho odpadu a o jeho spoplatňovaní, ktoré musia byť schválené do konca roka, pripomienkovalo 11 mestských častí. Ako pre agentúru SITA uviedol námestník primátora Pavol Minárik viaceré mestské časti namietali celomestský poplatok a navrhovali, aby si mohli poplatky realizovať samé. Podľa Minárika to však nie je možné, lebo zákonom je na to zmocnená obec. Veľká väčšina pripomienok však uplatnenie nájde, dodal. Ďalšie stretnutie so starostami mestských častí k tejto problematike bude 15. októbra.vt

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 19 964
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 892
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 769
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 391
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 274
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 150
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 732
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 651
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 496
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 235

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

AUTO

Anketa o Svetové auto roka 2018 sa ponesie v znamení SUV

Posledný ročník vyhral Jaguar F-Pace.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

Domov

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

Domov

Na severe a východe Slovenska môže miestami intenzívne pršať

Meteorológovia vydali hydrologickú výstrahu 3. stupňa pre okres Tvrdošín.

Domov

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú

V Banskobystrickom kraji kandidáti zisťujú preferencie pravidelne, v Nitre je zatiaľ ticho.