Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Berlín 11. októbra (TASR) - Krajiny, ktoré splnia stanovené predpoklady, majú podľa bývalého nemeckého ministra zahraničných vecí Hansa Dietricha Genschera šancu vstúpiť do Európskej únie v roku 2004

 

SR môže podľa Genschera vstúpiť do EÚ v roku 2004

Berlín 11. októbra (TASR) - Krajiny, ktoré splnia stanovené
predpoklady, majú podľa bývalého nemeckého ministra zahraničných vecí
Hansa Dietricha Genschera šancu vstúpiť do Európskej únie v roku 2004.

Genscher dnes považuje Slovensko za jednu z krajín, ktoré tieto
predpoklady napĺňajú a je si celkom istý, že sa toto stanovisko
presadí v rámci celej EÚ. Udalosti z posledných týždňov ukázali, aký
je dôležitý proces zjednocovania Európy. Preto je potrebné tento
proces urýchliť, dodal Genscher, ktorý sa v Berlíne zúčastnil na
prezentácii nemeckého prekladu knihy prezidenta SR Rudolfa Schustera
- Vo víre dejín.

Ako pre TASR uviedol bývalý šéf nemeckej diplomacie,
v súčasnosti vzniká nový vzťah medzi Severoatlantickou alianciou
a Ruskom, čo je zrejmé nielen z amerických vyhlásení, ale aj
z nedávneho prejavu ruského prezidenta Vladimíra Putina pred
poslancami nemeckého parlamentu v Berlíne. Spolupráca sa môže
rozšíriť, len treba využiť túto šancu, zdôraznil Genscher.

Putin nemeckých partnerov ubezpečil, že jeho krajina je
pripravená pomôcť. Rusko však nemôže byť o situácii len informované,
ale sa musí zúčastňovať aj na konzultáciách. Genscher je preto
presvedčený, že aj prijatie nových krajín do NATO je spojené
s princípmi dôvery a ochotou spolupracovať.

Vznik svetovej protiteroristickej aliancie ukázal, že keď sa
ľudia cítia ohrození, spájajú sa krajiny rozličného myslenia,
histórie, kultúry i politického systému. Táto spolupráca je však
podľa Genschera potrebná v širšom meradle a nemala by sa obmedziť iba
na boj proti terorizmu.

Ako dobrý príklad takejto spolupráce môže poslúžiť EÚ, kde
väčšie krajiny kooperujú na báze rovnocennosti s menšími. Bolo by
preto pekné, keby Európa mohla odovzdať svoje dobré skúsenosti
i ďalším krajinám, uzavrel Genscher.


 

Schüssel: Rozširovanie EÚ je šancou pre celý kontinent

Viedeň 11. októbra (TASR) - Rozšírenie Európskej únie považuje
rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel za šancu pre celý starý kontinent.
Nerozšírenie spoločenstva by predstavovalo značné hospodárske,
kultúrne a spoločenské riziko, zdôraznil v stredu večer na
prominentne obsadenej diskusii, ktorú zorganizovali rakúsky denník
Der Standard, nemecké noviny Süddeutsche Zeitung a švajčiarsky
Tagesanzeiger.

Slovensko zastupovala na podujatí podpredsedníčka vlády pre
európsku integráciu Mária Kadlečíková.

Kancelár alpskej republiky pripomenul, že stanovené prechodné
obdobia by mali umožniť adekvátny monitoring vývoja na trhu práce. Za
ďalšie dôležité kapitoly prístupových rokovaní označil Wolfgang
Schüssel dopravu a jadrovú energetiku.

Od 11. septembra si všetci zainteresovaní uvedomujú aj
mimoriadne riziko prípadného teroristického útoku na jadrovú
elektráreň, poznamenal Wolfgang Schüssel a dodal, že na európskej
úrovni preto inicioval rozhovory o nukleárnej bezpečnosti. Rakúsky
kancelár uviedol, že prípadné veto kapitoly o energetike by
neznamenalo vyššiu bezpečnosť jadrovej elektrárne Temelín, preto
v tomto prípade treba klásť dôraz na dosiahnutie maximálne možných
bezpečnostných štandardov.


 

Na I. knižnom salóne v Györi nebudú chýbať ani vydavateľstvá zo SR

Györ 11. októbra (TASR) - Za účasti 45 vydavateľstiev nielen
z Maďarska, ale aj Fínska, Francúzska, Nemecka a Slovenska sa v dňoch
26.-28. októbra uskutoční v Györi trojdňová medzinárodná knižná
prehliadka.

Rámec 1. ročníku Györskeho knižného salónu doplní popri
prezentáciách knižných noviniek aj niekoľko desiatok literárnych
a poeticko-hudobných pódiových programov, ako aj viacero výstav.

Návštevníci si budú môcť vypočuť verše slávneho básnika
Francoisa Villona v prezentácii špičkových recitátorov, lyrickú hru
Jánosa Pilinszkeho, ktorú naštudovali študenti jednej z györských
škôl, ale aj Vivaldiho lahodné tóny v interpretácii miestnych
filharmonikov. Chýbať nebude ani ukážka kumštu bábkarov.

Na salóne sa zúčastnia poprední maďarskí literáti, ako aj
dlhoročný komentátor rakúskej verejnoprávnej televízie ORF maďarského
pôvodu, publicista Paul Lendvai.


 

Maďarský prezident navštívil duchovné centrum dolnozemských Slovákov

Békešská Čaba 11. októbra (TASR) - O radosti a strasti dolnozemských
Slovákov sa dnes v ich duchovnom centre Békešskej Čabe zaujímal
najvyšší maďarský predstaviteľ, prezident Ferenc Mádl.

Predstavitelia obecnej slovenskej samosprávy privítali hosťa
v sídelnom meste župy Békes pálenkou a klobásou.

Ferenc Mádl ocenil, že miestna samospráva venuje značné
prostriedky na podporu národnostného školstva, od materskej školy až
po gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským.

Zástupcovia slovenskej komunity informovali hlavu štátu, že sa
im dostáva aj podpory zo strany nedávno otvoreného Generálneho
konzulátu Slovenskej republiky. Zároveň však poukázali na nutnosť
oživiť kultúrny život v regióne v záujme zachovania národnej identity
tamojších Slovákov.

Dvojdňovú návštevu Békešskej župy začal Ferenc Mádl v stredu
pobytom v prihraničnom meste Gyula, kde sa stretol s predstaviteľmi
rumunskej menšiny. Po návšteve Békešskej Čaby sa presunul do
Mezöberényu, kde sa medziiným oboznámil s výchovnovzdelávacím
procesom na Gymnáziu Sándora Petöfiho s vyučovacím jazykom maďarským
i nemeckým.


 

Schuster hovoril so zástupcami nemeckej energetiky

Lipsko 11. októbra (TASR) - Spoločnosť Leipzig Verbundnetz Gas AG
(VNG) zaoberajúcu sa prepravou plynu a energetickými službami
navštívil dnes počas pobytu v Lipsku slovenský prezident Rudolf
Schuster. S nemeckými partnermi hovoril aj o aktivitách nemeckého
plynárenského priemyslu na Slovensku.

Akciová spoločnosť VNG v súčasnosti rozširuje pôsobenie v SR.
Ako uviedol predseda predstavenstva Klaus Ewald Holst, VNG chce
presadzovať svoje aktivity v SR nie expanzívnou formou, ale
partnerskou spoluprácou. Firma otvára alebo otvorila svoje zastúpenie
v Prievidzi, Nitre, Košiciach, Topoľčanoch a v ďalších slovenských
mestách. Holst ubezpečil, že v stratégii spoločnosti je dovážať ruský
zemný plyn cez územie Slovenska.

Podľa Schustera je pozoruhodné, ako sa VNG dokázala vyrovnať
s otázkou životného prostredia. Tá je momentálne veľmi aktuálna pre
SR, ktorá sa usiluje o vstup do Európskej únie. Preto je potrebné
vymieňať si praktické skúsenosti v tejto oblasti, dodal Schuster. SR
teraz stojí pred privatizáciou Slovenského plynárenského priemyslu.
Privatizovať sa musí, otázka je, kedy, zdôraznil prezident.

Podľa predsedu spolkovej krajiny Sasko Kurta Biedenkopfa je
dôležitá otázka, ako privatizovať bez toho, aby došlo k tunelovaniu.
Riešením môže byť súťaž medzi viacerými uchádzačmi. Štruktúry treba
vytvoriť tak, aby nevznikali žiadne monopoly, vyhlásil Biedenkopf.


 

V Rakúsku zadržali dvoch Slovákov podozrivých z lúpežných aktivít

St. Pölten 11. októbra (TASR) - Rakúske bezpečnostné orgány zadržali
v noci nadnes v St. Pöltene dvojicu Slovákov vo veku 23 a 38 rokov,
ktorí sú podozriví z lúpežných aktivít.

Oboch mužov si všimla istá svedkyňa, ktorá sledovala ich
podozrivý pohyb v okolí čerpacej stanice, od ktorej sa najskôr na
automobile vzdialili, aby sa neskôr, okolo polnoci, do lokality
vrátili a pokúsili sa vylomiť dvere. Neďaleko inkriminovaného miesta
našli kriminalisti vrece s náčiním pre vlámania.

Na oboch podozrivých čakal potom výsluch na rakúskej
kriminálnej polícii a následne preprava do justičného zariadenia


 

Open Society Institute kritizuje prístup Slovenska k rómskej menšine

Brusel 11. októbra (TASR) - Na Slovensku existuje diskriminácia
a segregácia rómskej menšiny, názory politikov majú často rasistický
charakter a drvivá väčšina verejnosti má k Rómom diskriminačný
prístup. Sratégia vlády na riešenie rómskej problematiky je navyše
neúčinná. Takto kriticky hodnotí postavenie Rómov na Slovensku správa
mimovládnej organizácie Open Society Institute (OSI), ktorú dnes
zverejnili v Bruseli.

Dokument podrobne analyzuje situáciu v rôznych oblastiach
verejného života (vzdelanie, zdravotníctvo), existujúcu legislatívu
a jej uplatňovanie, ako aj postoje verejnosti a politikov voči Rómom.

 

VEREJNÁ MIENKA


Prieskumy verejnej mienky trvalo ukazujú prevahu
diskriminačného postoja voči Rómom. Podľa prieskumov by väčšina ľudí
nechcela žiť v susedstve Rómov, väčšina si tiež myslí, že by voči nim
mali platiť prísnejšie zákony. Protirómske nálady sa šíria aj cez
internet či mobilné telefóny (prostredníctvom SMS).


MÉDIÁ


O Rómoch sa píše častejšie ako o ostatných menšinách a prevažne
negatívne. Médiá málo skúmajú ťažké životné podmienky Rómov,
diskrimináciu voči nim, častejšie píšu o tom, že je medzi nimi vysoká
pôrodnosť, že sú závislí na sociálnych dávkach.


PRÍSTUP VEREJNÝCH PREDSTAVITEĽOV


Správa prináša množstvo príkladov rôznych vyhlásení, medzi
ktorými dominuje výrok istého starostu obce, ktorej súčasťou je
rómska osada, podľa ktorého jediným riešením rómskej problematiky je
"všetkých Rómov vystrieľať". OSI nezabudla tiež na výrok poslanca
Víťazoslava Mórica: "Čo je humánne na tom, keď dovolíme debilovi
splodiť ďalšieho debila..."

 

OCHRANA PRED DISKRIMINÁCIOU

 

Existujúca legislatíva nezaručuje dostatočnú ochranu pred
diskrimináciou, hoci Ústava SR obsahuje všeobecné antidiskriminačné
ustanovenie. Žiadny z ďalších 11 zákonov, v ktorých sa objavuje,
neobsahuje definíciu priamej alebo nepriamej diskriminácie.


VZDELÁVANIE


Ústava síce zaručuje pre všetkých právo na vzdelanie a povinnú
školskú dochádzku, v skutočnosti sú však rómske deti stále viac
vylučované zo školského systému. Tie, ktoré do školy chodia, sú často
umiestňované do oddelených tried ("cigánskych" tried) a stále viac do
osobitných škôl, vrátane škôl pre mentálne postihnuté deti. Jednou
z príčin, prečo stále menej rómskych detí dokončí aspoň základnú
školu, sú práve diskriminačné praktiky na školách.


ZDRAVOTNÍCTVO


Rómski muži sa na Slovensku dožívajú o 13 rokov menej ako
väčšinová populácia, v prípade žien je to až o 17 rokov menej. Medzi
Rómami sú rozšírenejšie infekčné ochorenia. Diskriminácia sa
prejavuje najmä pri zdravotnej starostlivosti o rómske ženy.
Segregácia je v zdravotných zariadeniach na východnom skôr pravidlom
ako výnimkou a týka sa všetkých zariadení v nemocniciach vrátane
spŕch a kúpeľní.

Na košickom sídlisku Luník IX môžu rómske ženy chodiť na
gynekologické vyšetrenia iba v piatok a v obci Svinia doktor
pravidelne nazýva rómske pacientky "ty špinavý pes" alebo "ty sprostá
Cigánka".

Osobitné obavy vyvolali podľa správy možné prípady sterilizácie
rómskych žien na Slovensku, o ktorých na základe svedectva žiadateľok
o azyl vo Fínsku v roku 1999 informovala jedna fínska mimovládna
organizácia.


BÝVANIE


Väčšina slovenskej verejnosti presadzuje oddelené bývanie
Rómov. V mnohých prípadoch boli rómske rodiny doslova vyštvané
z domov susedmi patriacimi k väčšinovej populácii, ktorí im sypali
smeti pred vchod a písali na dvere rasistické nápisy, píše OSI.
Situáciu v rómskych osadách označuje za mimoriadne zlú. Mnohé obydlia
nie sú viac ako "obyčajné prístrešie z dreva, hliny a dosiek".

Z 591 rómskych osád nemá 41 pitnú vodu a v priemere pripadá na
zdroj pitnej vody 88 osôb. Jedna štvrtina osád nemá vôbec verejné
osvetlenie. Často sa stáva, že úrady odmietajú udeliť Rómov trvalý
pobyt.


ZAMESTNANOSŤ


Napriek početným správam o diskriminácii Rómov na trhu práce
nikdy neboli v praxi uplatnené ustanovenia zákonov, ktoré zakazujú
diskrimináciu na základe príslušnosti k národnostnej menšine alebo
etnickej skupine. Zatiaľ čo celková nezamestnanosť na Slovensku bola
v roku 1999 okolo 16 percent, v prípade Rómov je jej hodnota nad 80
percentami, v niektorých častiach východného Slovenska dokonca 100
percent.


DISKRIMINÁCIA V BEŽNOM ŽIVOTE


Rómovia sú často obeťou diskriminácie pri verejných službách,
napríklad im nie je umožnený prístup do reštautácií, barov,
spoločenských zariadení, vodiči MHD ich odmietajú vpustiť do
dopravných prostriedkov a podobne.


POLÍCIA A RASOVOMOTIVOVANÉ TRESTNÉ ČINY


Za posledné desaťročie došlo v SR najmenej k 150 rasovo
motivovaným útokom a siedmim rasovo motivovaným vraždám, čo
predstavuje jeden rasovomotivovaný čin každý mesiac. Polícia,
vyšetrovatelia i súdnictvo však často snažia nevyšetrovať takéto činy
a ignorovať ich.


VLÁDA


Stratégia vlády na riešenie rómskej otázky nie je účinná
a kabinet navyše ani nedodržiava už schválené opatrenia. Kontrolný
mechanizmus plnenia stratégie je slabý a vláde sa nepodarilo
mobilizovať verejnú mienku pre podporu menšinovej politiky.

Nevyhnutné je prijatie rozhodných opatrení na boj proti
diskriminácii, ktoré vytvoria predpoklad pre splnenie krátkodobých
kritérií uvedených v partnerstve pre vstup uzavretom medzi SR a EÚ,
konštatuje správa OSI.


 

Riaditeľka Slovenského inštitútu hodnotí vzťahy SR a ČR ako veľmi
dobré

Praha 11. októbra (TASR) - Dni slovenského baroka, ktoré nadviažu na
projekt Sláva barokní Čechie, budú jedným vrcholov októbra - mesiaca
Česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Uviedla to dnes pre TASR
riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Ľubica Krénová, ktorej
organizácia je usporiadateľom výstavy.

"Vzhľadom na to, že už nežijeme v spoločnom štáte a na prahu
desiateho výročia existencie dvoch samostatných republík, považujem
za veľmi dobrý nápad zaviesť takúto tradíciu na prehĺbenie
kontaktov," uviedla Ľubica Krénová v rozhovore pre TASR na margo
prvého ročníka mesiaca kultúrnej vzájomnosti.

Česko-slovenské vzťahy hodnotí ako veľmi dobré, o čo sa podľa
nej snažia obe strany. "Myslím, že aj keby ten mesiac nebol, tak sú
dobré. Stretávam sa s veľkým záujmom o slovenskú kultúru," dodala.

Dni slovenského baroka odštartujú 15. októbra vernisážou
výstavy Barok a súčasnosť, kde budú unikátne exponáty, napríklad
známe Messerschmidtove charakterové hlavy.

"Chceli sme akýmsi kontextom česko-slovenským nadviazať na
český projekt Sláva barokní Čechie," uviedla Krénová. Výstava zahŕňa
aj diela súčasných výtvarníkov, ktoré nadväzujú na odkaz baroka.

Súčasťou bude napríklad prezentácia unikátneho CD-ROM o baroku
na Slovensku v stredoeurópskom kontexte a premietanie dokumentárnych
filmov o F.X. Messerschmidtovi, J.R. Donnerovi a meste Banská
Štiavnica.

Krénová pripomenula, že medzi najdôležitejšie udalosti mesiaca
patrí aj hosťovanie Opery SND s inscenáciou Don Giovanni v dňoch 15.
a 16. októbra v Prahe, na ktorej sa zúčastní aj slovenský premiér
Mikuláš Dzurinda. Jeho český partner Miloš Zeman navštívil Bratislavu
spolu s pražským Národným divadlom počas uplynulého víkendu.

Medzi ďalšie akcie mesiaca patrí premietanie slovenského filmu
Pomocník podľa predlohy terajšieho slovenského veľvyslanca v Prahe
Ladislava Balleka. "Film pojednáva práve o vzťahoch Čechov
a Slovákov, o ich usporiadaní tesne po druhj svetovej vojne,"
pripomenula Krénová.

Na podnet predsedu Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta
a veľvyslanca Ladislava Balleka sa 24. októbra v Senáte uskutočnia
takzvané "hovory o kultúre" na tému budúcnosť česko-slovenských
vzťahov za účasti osobností politického a kultúrneho života z oboch
krajín.

Mesiac česko-slovenskej kultúry by mal byť slávnostne zavŕšený
28. októbra v Divadle pod Palmovkou predstavením Don Juan v podaní
hercov Divadla SNP v Martine, na ktorom by sa mali zúčastniť ministri
kultúra SR a ČR Milan Kňažko a Pavel Dostál.


 

Saktor: Európske odbory odsúdili terorizmus, podporili rozšírenie

Brusel 11. októbra (TASR) - Výkonný výbor Európskej odborovej
organizácie (EOK) dnes v Bruseli jednoznačne odsúdil teroristické
útoky na USA z 11. septembra a podporil proces rozšírenia Európskej
únie. TASR to povedal viceprezident EOK a prezident Konfederácie
odborových zväzov (KOZ) SR Ivan Saktor.

"Jednoznačne sme dnes odsúdili terorizmus a zhodli sme sa na
tom, že k rozšíreniu Európskej únie by malo dôjsť čo najskôr. Útoky
z 11. septembra by nemali tento proces ohroziť," uviedol Saktor,
ktorý sa na rokovaní zúčastnil.

Na zasadnutí vystúpil aj predseda Európskej komisie Romano
Prodi. Podľa neho je najlepšou odpoveďou na udalosti z 11. septembra
prehĺbenie integračného procesu, posilnenie spoločných hodnôt
a stabilizačnej úlohy EÚ vo svete.

Európa je podľa neho po 11. septembri na križovatke, z ktorej
vedú dve cesty: jedna vedie k užšej integrácii a posilnení jednotného
postupu EÚ v oblastiach ako zahraničná politika alebo vnútro
a spravodlivosť. Druhá naopak smeruje k nezhodám medzi členmi EÚ,
obavám o vlastnú bezpečnosť a z toho vyplývajúce budovanie nových
hraníc a bariér.

Prodi však verí, že treba urýchliť integráciu, ktorá prebieha.
"Integrácia je hodnotný a krehký výdobytok, je to náš spoločný
majetok," uviedol šéf EK. Útoky z 11. septembra podľa neho ukázali,
že mier a stabilita nie je samozrejmosťou ani v zdanlivo mocných
štátoch.

"Udalosti z 11. septembra nás zaviazali, aby sme pokračovali
rýchlo, nie však bez rozmýšľania, po ceste, ktorú EÚ nastúpila,"
vyhlásil. Vyzval členské štáty, aby vo svetle súčasnej situácie
povýšili vlaňajšiu deklaratívnu Chartu základných práv na záväzný
dokument, keďže ide podľa neho o nástroj umiernenosti, tolerancie
a slobody.

Zdôraznil tiež, že prebiehajúci boj proti terorizmu nie je
bojom proti náboženstvu alebo konfrontáciou civilizácií. Vyzval
všetkých veriacich i neveriacich, aby vo svojich kultúrach
a náboženstvách šírili toleranciu a zmierenie.


 

OSI: Súdnictvo na Slovensku stále nie je úplne nezávislé

Brusel 11. októbra (TASR) - Hoci Slovensko už v rámci politickej
reformy prijalo množstvo dôležitých opatrení, definitívne sa zbavilo
komunistického dedičstva a existuje mnoho ústavných a právnych záruk
nezávislosti súdnictva, stále je potrebné uskutočniť v tomto smere
mnoho zmien. Uvádza sa to v správe Open Society Institute (OSI)
o nezávislosti súdnictva na Slovensku, ktorú dnes zverejnili
v Bruseli.

Slovensko je podľa dokumentu v prechodnej fáze, dôležité
ústavné a legislatívne reformy boli prijaté iba minulý rok, a tieto
stále dostatočne neriešia ústavné a štatutárne otázky nezávislosti
súdnictva.

OSI prekáža najmä prílišná závislosť súdov na výkonnej moci
v niekoľkých dôležitých oblastiach, ako súdna správa, financovanie
a menovanie predsedov súdov. Existujúce sudcovské rady majú skôr
poradný charakter.

"Stupeň bežného dohľadu zo strany exekutívy je omnoho vyšší ako
by bolo žiaduce," píše sa v správe. Nedávne ústavné a legislatívne
zmeny predstavujú síce isté zlepšenia, ale ani nová národná sudcovská
rada nemôže zabezpečiť dostatočné odstránenie vplyvu výkonnej moci.

Slovenský spoločenský a politický život charakterizuje podľa
OSI slabá "právna kultúra". Mnoho predstaviteľov očakáva, že sudcovia
budú konať lojálne k politickej vôli exekutívy a tento názor zastáva
aj mnoho občanov. Jednoducho povedané, pre mnohých politikov nie je
nezávislosť súdnictva prioritou.

Aj prístup samotných sudcov predstavuje problém pre
transformáciu justície na nezávislý, zodpovedný a rovnocenný rezort.
Mnoho z nich zostáva servilnými voči svojim politickým koreňom.

Dokument kritizuje prílišný vplyv ministerstva spravodlivosti,
ktoré si stále zachováva výrazné administratívne a politické
právomoci. Prostredníctvom úradníkov ministerstva môže minister
ovplyvniť rozhodnutie predsedu ktoréhokoľvek okresného či krajského
súdu, týkajúce sa súdnej správy, konštatuje správa OSI.

Sudcovia nemajú takmer žiadnu možnosť podieľať sa na
rozhodovaní o financovaní súdnictva. Pracovné podmienky sudcov sú vo
všeobecnosti neprimerané a v niektorých prípadoch dokonca také zlé,
že priamo zasahujú kľúčové rozhodovacie funkcie sudcu.

Nedávne zmeny týkajúce sa vymenovávania sudcov a ich kariérneho
postupu môžu síce priniesť zlepšenia, výber sudcov je však stále
nedostatočne podložený transparentnými a nestrannými procedúrami. OSI
sa nepáči, že predsedov súdov vymenúva ministerstvo a že o ich
odchode do dôchodku rozhoduje národná sudcovská rada.

Vo všeobecnosti je medzi sudcami a súdnymi úradníkmi hlásená
rozšírená korupcia - 15-25 percent podnikateľov údajne dáva sudcom
úplatky s cieľom ovplyvniť ich rozhodnutie, konštatuje správa OSI
o stave súdnictva na Slovensku.


 

Slovenským občanom sa neodporúča cestovať do Indonézie

Jakarta 11. októbra (TASR) - V súvislosti s aktuálnym
vnútropolitickým vývojom v Indonézii Zastupiteľský úrad SR v Jakarte
odporúča občanom Slovenska necestovať a slovenským cestovným
kanceláriám neorganizovať v najbližšom období cestovné zájazdy do
Indonézie - s výnimkou ostrova Bali, kde je vzhľadom na hinduistické
náboženstvo miestneho obyvateľstva situácia naďalej pokojná.

V prípade pracovných ciest do Indonézie Zastupiteľský úrad SR
v Jakarte občanom Slovenskej republiky odporúča, aby vzhľadom na
bezpečnostnú situáciu udržiavali stály kontakt so Zastupiteľským
úradom SR v Jakarte.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 4. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 5. Nový Jaguar XF Sportbrake
 6. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
 7. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
 9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
 10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
 3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
 5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 7. Nový Jaguar XF Sportbrake
 8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
 9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
 10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 1. Moskva alebo Petrohrad? 11 577
 2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 153
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 141
 4. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 2 005
 5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 766
 6. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 532
 7. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 267
 8. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 128
 9. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP 849
 10. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené? 475

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Bukovský: Doma máme lepšie potraviny než acai či chia

Sme národ, ktorý ľahko prijíma niečo zahraničné ako to svetové. No superpotraviny k nám nemusia cestovať cez celú planétu.

SPIŠ KORZÁR

Deň, ktorý navždy zmenil Vysoké Tatry. Takto to vyzeralo pred 13 rokmi

Víchrica zničila 12-tisíc hektárov lesa.

TECH

Vo vesmíre znie strašidelné pískanie. Vedci zistili, odkiaľ pochádza

Väčšina častíc je zachytená v pásoch.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kiska vystúpi v mexickom parlamente, prevezme si kľúč od hlavného mesta

Ide o prvú štátnu návštevu slovenského prezidenta v Mexiku.

Domov

NAKA zasahovala v dvoch výrobniach pervitínu, zadržala ľudí aj drogu

Za výrobu pervitínu hrozí trest od troch do 25 rokov.

Domov

Bugár: Je dojímavé, ako Matovič objavil Maďarov na Slovensku

Tvrdí, že spolupracovať s SMK by sa mal Matovič snažiť kvôli juhu Slovenska.

Domov

Vo viacerých okresoch platí výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi

Varovanie platí od 20. hodiny do pondelňajšieho popoludnia.