Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Praha 24. októbra (TASR) - Vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov ležia na srdci jednej z popredných osobností českej politickej scény Egonovi Lánskemu, rodákovi z Trenčína, ktorý sa sám označuje za Čechoslováka


Lánsky: České deti pomaly prestávajú rozumieť slovenčine

Praha 24. októbra (TASR) - Vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov ležia na
srdci jednej z popredných osobností českej politickej scény Egonovi
Lánskemu, rodákovi z Trenčína, ktorý sa sám označuje za Čechoslováka.
Na jeho popud sa dnes v Senáte Parlamentu ČR uskutočnia
česko-slovenské hovory o kultúre na tému Budúcnosť česko-slovenských
vzťahov - kontinuita a diskontinuita za účasti osobností z oboch
štátov v rámci mesiaca kultúrnej vzájomnosti ČR a SR.

"Snažím sa vzájomné vzťahy niekam postrčiť, pretože sa mi zdá,
že verejne ani príliš neexistujú, aspoň v tejto časti bývalého
Československa. Myslím si, že na Slovensku je trošku väčší záujem
o češtinu aj český jazyk," uviedol senátor plynulou slovenčinou
v rozhovore pre TASR. Ako ďalej pripomenul, český občan sa dostane do
styku so slovenskou problematikou dosť málo. České deti sa
o Slovensku v školách veľa nedozvedia. "Myslím si, že o sebe máme
vedieť, nielen pretože sme mali akýsi spoločný štát a vzhľadom k tomu
spoločný záujem. Tiež sme ale susedia a navzájom sa v politike
podporujeme," dodal.

Politik, ktorý aj v čase pôsobenia vo federálnej vláde so
slovenskými delegáciami rokoval po slovensky, je presvedčený, že na
Slovensku je ešte stále záujem o literatúru, aj prekladovú v českom
jazyku. "Ale nikdy taký záujem nebol v Česku o tlač, alebo knihy
vychádzajúce na Slovensku a v slovenčine," dodal. "Dozvedám sa, že
české deti prestávajú rozumieť po slovensky, čo nikdy predtým nebol
problém a zdá sa mi, že nám to bude vzájomne vytvárať problémy,"
pripustil senátor v rozhovore.

 Rozdelenie bývalého Československa a vznik dvoch
samostatných štátov je podľa Lánskeho už dnes dávno prekonanou
záležitosťou. "To už nie je emocionálna citová vec. Malo by to byť
čosi, čo chceme analyzovať. Pozrieť sa späť a povedať si čo sa to tu
vlastne stalo, čo sme to urobili a čo bolo toho výsledkom," dodal
politik a novinár, ktorý prežil skoro štvrťstoročie v exile. "Viem,
že každý národ, ktorý prechádza určitým problémom vo svojej histórii
sa pokúša tieto problémy analyzovať. My sme nikdy nič také neurobili,
čo sa týka rozpadu spoločného štátu," dodal.

Česko-slovenská diskusia na pôde Senátu, ktorá by sa mala
konať každé tri mesiace, by mohla podľa Lánskeho k takejto analýze
minulosti prispieť. "Ja sa domnievam, že bude možné diskutovať úplne
o všetkom. Veľmi by som si želal, aby to, čo tu teraz začíname, bolo
niečo, čo je otvorené pre verejnosť," dodal.

"Ja som Čechoslovák, to som vždy tvrdil aj tu. Ja sa necítim
byť Slovákom, ako nacionálne, a takisto sa necítim byť Čechom. Ja sa
cítim byť Čechoslovákom. V tom zmysle si aj myslím, že môžem byť pre
obe krajiny užitočný," dodal na záver rodák z Trenčína, ktorý so
Slovákmi skutočne hovorí zásadne po slovensky.

 


Orbán: Benátska komisia nemala výhrady voči krajanskému zákonu

Budapešť 24. októbra (TASR) - Európska komisia pre demokraciu
prostredníctvom práva, známa tiež pod názvom Benátska komisia nemala
podľa názoru predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána výhrady voči
Zákonu o Maďaroch v susedných štátoch, preto nejestvujú prekážky pre
realizáciu tejto právnej normy v praxi. Premiér to uviedol
v pravidelnom rozhovore, ktorý dnes ráno odvysielal verejnoprávny
budapeštiansky rozhlas.

Viktor Orbán označil súčasne za zamysleniahodné, že podobné
právne normy jestvujúce v iných krajinách, ktoré podľa jeho slov idú
ďaleko za rámec maďarského zákona, neboli vystavené nijakým útokom zo
zahraničia.

Spomínané nezávislé grémium odborníkov Rady Európy
v odporúčaniach schválených v piatok 19. októbra v Benátkach
konštatovalo, že prioritnú zodpovednosť za ochranu menšín nesie vždy
štát, na ktorého území minority žijú. Popri tom môže aj materská
krajina pomáhať krajanom spoza hraníc, ak to prispieva k zachovaniu
ich jazykovej a kultúrnej identity, a to v oblasti kultúry
a školstva, v iných sférach nie alebo iba vo výnimočných prípadoch.

Benátska komisia uprednostnila vo svojej správe jestvujúce
rámce ochrany menšín a poukázala na to, že v tejto oblasti sa
z iniciatívy rôznych európskych subjektov zrodili dvoj- a viacstranné
dohody. Prístup opierajúci sa o tieto dohody však môže utrpieť
v prípade ich eventuálneho výkladu a uplatňovania v rozpore
s princípmi dobrej vôle a dobrého susedstva.

Zákony umožňujúce zvýhodnenie príslušníkov menšín spoza hraníc
nemajú ešte takú históriu, aby ich bolo možné kvalifikovať ako
"medzinárodné zvykové právo". Jednostranné kroky v tejto oblasti
možno urobiť iba pri rešpektovaní princípov medzinárodného práva,
konkrétne územnej celistvosti, princípu pacta sur servanda
- dodržiavania dohôd a udržiavania priateľských medzištátnych
vzťahov, respektíve pri zohľadnení základných ľudských a občianskych
práv s osobitným dôrazom na zákaz diskriminácie.

Komisia v odporúčaniach dala najavo, že materská krajina nemôže
preniesť na civilné organizácie spoza hraníc "kvázioficiálne"
právomoci a že akékoľvek preukazy môžu v zahraničí vystavovať iba
konzulárne orgány. Doklady vystavené materskou krajinou môžu
potvrdzovať iba oprávnenosť ich nositeľa na zvýhodnenia.

Štáty, ktoré v budúcnosti budú chcieť prijať podobné zákony,
budú musieť v budúcnosti vypracovať presné kritériá v súvislosti
s tým, koho na území iných krajín považujú za príslušníka menšiny,
pre ktorú sú určené úľavy.

Maďarský premiér sa v interview vrátil aj k nedávnemu
politickému diskusnému dňu na pôde budapeštianskeho parlamentu, ktorý
bol venovaný uplynulým trom rokom vlády jeho kabinetu. Označil ho za
užitočný a oznámil, že vláda zvažuje vydanie informácií, vecných
faktov pre voličov v písomnej forme.

Za nezmyselné označil Viktor Orbán tvrdenia opozície o zlom
medzinárodnom kredite súčasnej koalície, ktorý údajne viedol
k neochote premiérov západoeurópskych krajín rokovať s maďarským
vedením. Pripomenul, že v tomto roku sa stretol s predsedami
holandskej i belgickej vlády, nemeckým kancelárom a že v štádiu
príprav je jeho návšteva vo Francúzsku i stretnutie s talianskym
premiérom.

 


Slovensko uzatvorí s EÚ už dvadsiatu kapitolu

Brusel 24. októbra (TASR) - Slovensko by malo v piatok počas ďalšieho
kola prístupových rokovaní s Európskou úniou v Bruseli predbežne
uzatvoriť kapitolu energetika. Celkový počet uzatvorených kapitol sa
tak zvýši na dvadsať.

Okrem toho slovenská delegácia vedená hlavným vyjednávačom
Jánom Figeľom odsúhlasí nový text spoločnej pozície EÚ ku kapitole
voľný pohyb osôb, ktorý upravuje pravidlá uplatňovania obmedzení
prístupu pracovných síl medzi novými členskými štátmi.

V kapitole energetika schváli EÚ slovenskú požiadavku na
päťročné prechodné obdobie na povinné 90-dňové zásoby ropy. Naopak
Slovensko sa v priebehu rokovaní vzdalo žiadosti na odklad
liberalizácie trhu s elektrinou.

Diplomati však upozorňujú, že aj keď sa energetiku podarí
v piatok uzavrieť, môže byť kapitola veľmi rýchlo opäť otvorená, ak
bude na Slovensku pokračovať spochybňovanie medzinárodných záväzkov
týkajúcich sa predčasného odstavenia bloku V1 jadrovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach.

V piatok bude v Bruseli rokovať s EÚ iba osem z 12
kandidátskych krajín, čo opäť potvrdzuje uplatňovanie princípu
diferenciácie.

Česká republika by mala uzavrieť kapitolu finančná kontrola
a zrejme pristúpi aj na upravenú pozíciu pri voľnom pohybe osôb, kde
práve Praha vybojovala možnosť chrániť svoj trh práce aj voči tým
novým členským štátom, voči ktorým neuplatňujú obmedzenia starí
členovia. Túto pozíciu ponúkne EÚ aj kandidátom, ktorí už voľný pohyb
osôb uzatvorili, vrátane Slovenska.

Poľsko by malo uzavrieť v piatok náročnú kapitolu životné
prostredie, Malta dopravnú politiku, Lotyšsko colnú úniu a Bulharsko
telekomunikácie. Slovinci prerokujú kapitolu spravodlivosť a vnútro,
neuzavrú však nič, rovnako ako Rumuni, ktorí len otvoria dve nové
kapitoly.

V neoficiálnom rebríčku kandidátov ostane po piatku na čele
Cyprus s 23 pred Maďarskom s 22 predbežne uzatvorenými kapitolami. Za
nimi budú nasledovať Slovinsko s 21, Česká republika s 20 alebo 21,
Slovensko s 20, Estónsko s 19, Litva, Poľsko a Malta s 18, Lotyšsko
so 17, Bulharsko s 12 a Rumunsko s ôsmimi uzavretými kapitolami.

 


V rakúskej spolkovej krajine Burgenland zadržali v noci nadnes 11
narušiteľov

Eisenstadt 24. októbra (TASR) - Celkove 11 narušiteľov štátnej
hranice zadržali vojaci-asistenti rakúskeho Bundesheeru v noci nadnes
na severe spolkovej krajiny Burgenland.

Jeden z nich, občan Iránu, si pri skoku z korby tureckého
nákladného automobilu, ktorý imigrantov údajne prepravil na
slovensko-rakúsku štátnu hranicu, poranil väzivo. Spolu s ďalšími
dvoma krajanmi ho zadržali krátko po polnoci neďaleko prihraničného
mestečka Kittsee, odkiaľ ho prepravili do nemocnice v Eisenstadte.

Traja zadržaní uviedli, že prevádzačom zaplatili po 5000
dolárov za osobu.

 


Železný: Televízia nesmie byť na strane žiadnej politickej strany

Praha 24. októbra (TASR) - Televízna stanica nesmie byť zaangažovaná
na strane žiadneho výrazného politického spektra, alebo na strane
politickej strany. Uviedol to v rozhovore pre TASR generálny riaditeľ
českej televízie Nova Vladimír Železný, ktorý prostredníctvom TV
Global vstupuje na slovenský mediálny trh.

Práve toto chce jeho televízia na Slovensku ukázať
a predvolebnú situáciu ovplyvniť práve týmto spôsobom. "Túto zásadu
dodržiavame v Nove veľmi tvrdo," dodal Železný. Podľa neho sa riadia
pravidlom, ktoré nasadila televízia BBC v 50. rokoch, že prítomnosť
politika pri mikrofóne je priamo úmerná zastúpeniu jeho strany
v parlamente. "Nepripúšťame prítomnosť politických štruktúr, ktoré
nenesú zodpovednosť. Je totiž veľmi nezodpovedné pustiť na obrazovku
politika, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť, pretože ten môže povedať
čokoľvek," dodal generálny riaditeľ Novy.

"My sa nepripravujeme na mediálnu vojnu," vyhlásil generálny
riaditeľ Novy v reakcii na vyhlásenia jeho konkurenta, riaditeľa
slovenskej televízie Markíza Pavla Ruska, ktorý varoval pred
mediálnou vojnou v prípade príchodu Železného na Slovensko. "Mediálna
vojna možno nastane, ale tá je nám ľahostajná, my sa pripravujeme na
konkurenčný boj. To je niečo iné, ako mediálna vojna. Ak bude
v konkurenčnom boji používaná mediálna vojna pánom Ruskom ako
nástroj, nech ju používa. My budeme používať tlak našej televízie,
divácku sledovanosť a profesionalitu," dodal Železný.

"My chceme vstúpiť na slovenský trh kvalitne a to nie je
jednoduchá úloha. Slovensko je malý trh. Slovensko je krajina
s obmedzenými zdrojmi, rovnako ako ČR," uviedol Železný v súvislosti
s nástupom na slovenský trh. Zostavenie modelu, ktorý bude vyhovovať
slovenskému divákovi, podľa neho chvíľu potrvá. V tejto súvislosti
zdôraznil, že na Slovensku chýba rozsiahly výskum záujmov slovenského
diváka a preto sa v prvej fáze sústredia práve na prieskum. "Niekedy
začiatkom budúceho roku, v prvej polovici roku dôjde k zásadnej zmene
vysielania TV Global," dodal.

V médiách sa objavili informácie, podľa ktorých by vstup na
slovenský trh pomohol pri hľadaní investora do televízie Nova.
Železný však zdôraznil, že TV Global nebudú ponúkať ako súčasť
predaja určitého podielu televízie Nova. "Dôvod je jednoduchý. Global
ešte nie je v tom stave, aby mohol byť pribalený k Nove. Potrvá
niekoľko rokov, kým uvedieme túto televíziu do takého stavu, že by
sme si ju trúfli ponúkať," dodal s tým, že televíziu je možné ponúkať
len v prípade, že je úspešná.


 

V Dolnom Rakúsku sa uskutočnilo cvičenie simulujúce haváriu
v Bohuniciach

Hainburg 24. októbra (TASR) - V dolnorakúskych obciach Hainburg
a Marchegg sa dnes uskutočnilo cvičenie orgánov rakúskej civilnej
ochrany simulujúce haváriu v slovenskej jadrovej elektrárni Jaslovské
Bohunice.

Ako TASR informoval Wolfgang Merkatz z vedenia cvičenia
v Hainburgu, simulácia bola založená na úniku veľkého množstva
rádioaktívnych látok z elektrárne. Scenár cvičenia nazvaného Deko
2001 (Odmorenie 2001) vypracovalo Výskumné centrum v Seibersdorfe
v spolupráci so slovenskými orgánmi civilnej obrany v jadrovej
elektrárni Jaslovské Bohunice.

Počas cvičenia sa postupovalo podľa zásad dohodnutých
v medzinárodných dohodách pre prípad jadrovej havárie. Zapojilo sa do
neho aj Spolkové stredisko včasného varovania a Spolkové stredisko
včasného varovania rádioaktívneho žiarenia. V dolnorakúskych okresoch
Bruck an der Leitha a Gänserndorf boli za účasti okresných orgánov
prijaté opatrenia na odmorenie osôb, ktoré prichádzali zo Slovenska.

Po vyhlásení poplachu a zriadení dekontaminačných stredísk
v Bergu a Marcheggu prišiel na hraničný priechod Petržalka-Berg
rádioaktívnymi látkami "zamorený" autobus so zranenými a zamorenými
osobami. Najprv bolo dozimetrickými prístrojmi zistené a stanovené
rádioaktívne zamorenie autobusu. Po prehliadke lekármi a zdravotníkmi
v špeciálnych kombinézach previezli dvoch vážnejšie "zranených" ľudí
vozidlá záchrannej služby na ďalšie ošetrenie v zdravotníckych
zariadeniach. Ostatných cestujúcich podrobili zbežnej lekárskej
prehliadke.

Po prehliadke hasiči dekontaminovali autobus pomocou zmetákov
a prúdov vody. Cestujúcich autobusu potom previezli na dekontaminačné
stredisko v objekte Ľudovej školy v Hainburgu, kde sa podrobili
dozimetrickým meraniam, celkovej osobnej očiste, výmene šatstva
a podrobnej zdravotnej prehliadke.

V rámci celodenného cvičenia si orgány zapojené do akcie
precvičili komunikačné cesty a prostriedky spojenia, overila sa
spolupráca expertov, príslušných organizácií a zložiek civilnej
ochrany. V neposlednom rade sa v praxi vyskúšala aj činnosť
dekontaminačných stredísk pre dopravné prostriedky a jednotlivcov.

Ako uviedol pre TASR Konrad Mück z Výskumného centra
v Seibersdorfe, je spolupráca dolnorakúskych a slovenských orgánov
v oblasti príprav na jadrovú nehodu veľmi dobrá. Pri príprave scenára
dnešného cvičenia sa rakúski a slovenskí predstavitelia viackrát
stretli a prediskutovali prípravu a priebeh cvičenia. Je to prvé
cvičenie svojho druhu v Dolnom Rakúsku, ktoré bolo pripravované
v spolupráci so SR. V minulosti sa podobná akcia uskutočnila v roku
1996 pod názvom "Exercise 1996", kde precvičovala rakúska a česká
strana súčinnosť príslušných orgánov po simulovanej havárii českej
jadrovej elektrárne Dukovany.

Význam prípravy rakúskych orgánov civilnej ochrany pre prípad
podobných havárií zdôrazňuje aj skutočnosť, že v odpoludňajších
hodinách by mal na cvičenie prísť aj dolnorakúsky minister životného
prostredia Wolfgang Sobotka.

 


Klestil a Schuster rokovali aj o otázkach rozširovania EÚ

Viedeň 24. októbra (TASR) - Dnešná oficiálna návšteva prezidenta SR
Rudolfa Schustera v Rakúsku je prejavom užšieho spájania sa Európy
práve v ťažkej dobe z pohľadu nedávnych teroristických útokov na USA.
Európa stojí pred novou výzvou užšie spolupracovať a starať sa
o svoju vlastnú bezpečnosť, zdôraznil dnes vo Viedni krátko po
stretnutí so svojím slovenským partnerom rakúsky spolkový prezident
Thomas Klestil.

V záujme Európskej únie je, aby kandidátske krajiny boli viac
zapojené do protiteroristickej aliancie, pričom bezpečnosť občanov je
najväčšou prioritou, konštatoval.

Obaja prezidenti diskutovali aj o otázkach rozširovania EÚ.
Thomas Klestil zablahoželal Rudolfovi Schusterovi k úspechom, ktoré
Slovensko dosiahlo v integračnom úsilí. Vstup SR do Európy má podľa
jeho slov veľký význam pre Rakúsko, pretože schengenská hranica sa
vstupom Slovenska do EÚ posunie ďalej na východ, čo prinesie aj nové
pohľady na vážny problém Rakúska, ktorým je organizované medzinárodné
prevádzačstvo. Klestil na tlačovej konferencii vyjadril uspokojenie
nad tým, že slovenská vláda a slovenskí predstavitelia zastávajú
pozíciu dohodnutého usnesenia uzatvoriť jadrovú elektráreň Jaslovské
Bohunice v rokoch 2006 a 2008. Klestil okrem iného uviedol, že
Rakúsko podporuje vstup SR nielen na úrovni prezidentov, ale aj na
najnižších úrovniach. Dodal, že záujmom Rakúska je investovať do SR
tak, aby sa slovenské hospodárstvo čím ďalej posúvalo smerom k EÚ.

Prezident Schuster novinárom povedal, že vzťahy mezi Rakúskou
republikou a Slovenskom sú na veľmi dobrej úrovni. Neboli vždy úplne
bezproblémové. Ale keď sa vyskytli problémy, obe strany ich vedeli
odpolitizovať a vyriešiť. Uviedol, že ťažiskom rozhovoru s rakúskym
prezidentom bola aj cezhraničná spolupráca a posilnenie slovenských
hraníc. Vyslovil presvedčenie, že je načase, aby Slovenská republika
investovala do svojej východnej hranice z pohľadu možného členstva
v Európskej únii v roku 2004. Obaja prezidenti sa zhodli aj na
potrebe najrýchlejšieho dokončenia diaľničného prepojenia medzi
Bratislavou a Viedňou.

 


Schuster si myslí, že v budúcich voľbách v SR zvíťazí predseda HZDS

Viedeň 24. októbra (TASR) - Slovenský prezident Rudolf Schuster je
presvedčený, že víťazom budúcoročných parlamentných volieb v SR sa
stane bývalý premiér a predseda Hnutia za demokratické Slovensko
Vladimír Mečiar. Predpokladá tiež, že po voľbách vznikne na Slovensku
vláda širokej koalície, tak ako po predchádzajúcich voľbách.

Uviedol to dnes na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym
prezidentom Thomasom Klestilom, keďže značná časť otázok novinárov sa
týkala vnútropolitického vývoja na Slovensku a uzatvorenia jadrovej
elektrárne Jaslovské Bohunice.

Podľa názoru Schustera, po budúcoročných parlamentných voľbách
môže vzniknúť vláda širokej koalície, zložená nie z 11, ale až z 12
alebo 13 politických subjektov, keďže doteraz sú nie vyprofilované na
Slovensku politické strany.

"Netreba robiť z pána Mečiara strašiaka, nech sa každý venuje
svojej práci, najmä vláda, najmä celá koalícia," vyhlásil Schuster.
Podľa jeho osobného názoru nech koalícia veľmi nespolieha na
zahraničie, pretože voliči budú voliť doma a Mečiar nie je silnejší
ako Európa.

"Treba jednoznačne povedať, že ak budú voľby demokratické
a nebudú sfalšované a ak sme demokrati, musíme ich rešpektovať."
Chybu vidí Schuster práve v tom, že sa Mečiarovi, ktorý nemusí nič
robiť a jeho percentá idú hore, venuje príliš veľa priestoru.

Schuster okrem iného povedal, že nie je nič horšie, ako
politici, ktorí si myslia, že keď budú strašiť Mečiarom, tak ich
voliči zvolia. Prezident sa však neobáva, že by v prípade volebného
víťazstva expremiéra došlo k zavedeniu sankcií zo strany Európskej
únie voči Slovensku, tak ako tomu bolo v prípade Rakúska pri
zostavovaní kontroverzného kabinetu ľudovcov so slobodnými.

"Myslím si, že pán Mečiar je dostatočne skúsený politik
a nepáči sa mi, že sa podceňuje," uviedol okrem iného Schuster,
pričom vyzdvihol veľkú úlohu nových politických strán pri získavaní
percent a sympatií voličov.

 


Meganck: Návrh EK pri dani z cigariet je pre SR dobrý

Brusel 24. októbra (TASR) - Návrh Európskej komisie, aby členské
štáty EÚ povolili kandidátskym krajinám trojročné prechodné obdobie
pre zavedenie vysokej spotrebnej dane z cigariet, je pre Slovensko
dobrý a predstavuje spravodlivý kompromis medzi požiadavkami
kandidátov a pravidlami vnútorného trhu únie. Myslí si to hlavný
vyjednávač EK pre SR Dirk Meganck.

"Slovensko dostalo tri roky a za daných okolností je to dobrý
návrh," povedal pre TASR Meganck. Európska komisia totiž v utorok
navrhla trojročný odklad zavedenia požadovanej 57-percentnej
spotrebnej dane z cigariet až po dlhom spore, či vôbec prechodné
obdobia kandidátom povoliť.

Slovensko síce žiadalo päť a Lotyšsko s Estónskom dokonca až
sedemročný odklad, komisia však musela hľadať kompromis, aby vyhovela
na jednej strane požiadavkám kandidátom a ich obavám pred sociálnymi
dôsledkami náhleho zvýšenia cien cigariet, na strane druhej však
musela brať do úvahy aj postoje členských štátov a pravidlá
fungovania vnútorného trhu, ktorého jedným z hlavných nástrojov sú
práve jednotné spotrebné dane.

Podľa dobrých zdrojov ešte v utorok pred zasadnutím kolégia
komisárov v Štrasburgu existoval návrh, podľa ktorého malo Slovensko
dostať požadovaných päť rokov. V SR je totiž terajšia hodnota
spotrebnej dane z cigariet len 29 percent, čo je najmenej
z kandidátskych krajín. Požadované zvýšenie na 57 percent prinesie
vyše 100-percentný nárast cien.

Nakoniec však kandidáti môžu byť radi, že sa komisia dohodla na
troch, respektíve dvoch rokoch, povedal po búrlivej diskusii zdroj
EK. Hlavný spor sa odohrával medzi komisárom pre rozšírenie Günterom
Verheugenom, ktorý žiadosti kandidátskych krajín obhajoval,
a komisárom pre clá a dane Fritsom Bolkesteinom, ktorý ich rezolútne
odmietal.

Navyše vôbec nie je isté, či budú s navrhovanými prechodnými
obdobiami súhlasiť členské štáty. Známy je najmä jednoznačne
odmietavý postoj Británie. Odporcovia prechodných období argumentujú
najmä tým, že ak v nových členských štátoch ostanú ceny cigariet na
oveľa nižšej úrovni, budú odtiaľ cigarety masovo prevážané
a predávané v ostatných častí EÚ bez platenia miestnych daní.

Meganck však verí, že členské krajiny návrh EK podporia.
"Myslím, že je to spravodlivé riešenie. Na jednej strane dáva
kandidátom istý čas na zosúladenie legislatívy bez toho, aby došlo
k priveľkým sociálnym následkom, na strane druhej im umožňuje
integrovať sa postupne do vnútorného trhu únie bez narušenia jeho
fungovania," konštatoval vyjednávač EK pre Slovensko.

Európska komisia v utorok navrhla členským štátom, aby
Slovensku, Česku, Bulharsku, Estónsku, Litve a Lotyšsku povolili
trojročné prechodné obdobie na zavedenie 57-percentnej spotrebnej
dane z cigariet, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko dostali po dva roky.

SR, ČR, Rumunsko a Bulharsko žiadali päť rokov, Litva takmer
šesť a Lotyšsko s Estónskom dokonca sedem. Poľsko chcelo tri
a Slovinska dva a pol roka. Maďarsko, Cyprus a Malta výnimky
nežiadali.

Podľa ďalšieho zdroja EK je podstatné, že komisia dosiahla
kompromis a že bude možné čoskoro o kapitole daňová politika rokovať,
bez ohľadu na to, či sú kandidáti s ponukou spokojní alebo nie.

 


Schuster rokoval o cezhraničnej spolupráci s dolnorakúskym premiérom
Pröllom

St. Pölten 24. októbra (TASR) - Rozširovanie cezhraničnej spolupráce
a dobudovanie infraštruktúry medzi Slovenskou republikou a rakúskou
spolkovou krajinou Dolné Rakúsko bolo hlavnou témou stretnutia
slovenského prezidenta Rudolfa Schustera s dolnorakúskym premiérom
Erwinom Pröllom v St. Pöltene. Návšteva dolnorakúskej metropoly bola
posledným bodom programu dnešnej, v poradí už druhej oficiálnej
návštevy prezidenta SR v Rakúsku.

"Diskutovali sme o tom, ako rozšíriť vzájomnú bilaterálnu
spoluprácu tak, aby sme sa už teraz pripravovali na spoluprácu
bezhraničnú. Teraz je čas rozšíriť spoluprácu, pokiaľ ešte nie sme
členom Európskej únie," uviedol na margo stretnutia pre TASR
slovenský prezident Rudolf Schuster. Práve tieto témy budú podľa jeho
slov dominovať v rámci dnešnej diskusie s Erwinom Pröllom
v priestoroch novootvoreného krajinského televízneho štúdia
verejnoprávnej televíznej spoločnosti ORF. Diskusia je na tému:
Budúcnosť Európy, Dolné Rakúsko a Slovensko - perspektívy dobrých
susedov. Tento materiál odvysiela ORF tento piatok, teda v deň
rakúskeho štátneho sviatku.

Ako ďalej povedal R. Schuster, dolnorakúsky premiér aktívne
podporuje spoluprácu so Slovenskom, čo by mala aj Slovenská republika
využiť. Schuster však zdôraznil, že treba dobudovať dlhoočakávané
projekty infraštruktúry, ako napríklad mosty a diaľničné pripojenia.
To však platí nielen pre spolkovú krajinu Dolné Rakúsko, ale aj pre
Rakúsko ako celok. Slovensko by napríklad podľa slov Schustera už
konečne uvítalo diaľničné pripojenie z Kittsee, čomu však môžu
napomôcť nielen stretnutia s najvyššími spolkovými predstaviteľmi
Rakúska, ale aj s politikmi krajinskými.

V rámci dnešnej oficiálnej návštevy Rakúska sa Schuster vo
Viedni stretol najprv so spolkovým prezidentom Thomasom Klestilom
a následne aj s predsedom rakúskej Národnej rady Heinzom Fischerom.
Okrem iného otvoril slávnostne v Slovenskom inštitúte vo Viedni
výstavu maliara Imricha Weinera-Kráľa pri príležitosti 100. výročia
jeho narodenia.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 15 982
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 763
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 10 003
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 567
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 385
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 869
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 486
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 457
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 291
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 023

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Vidieť Zem oproti čiernote vesmíru je neuveriteľné

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

SVET

Minúta po minúte: Merkelová môže byť štvrtýkrát kancelárkou

Jej konzervatívci vedú nad druhými socialistami Martina Schulza.

SVET

Merkelová bude pokračovať. Nikto však nevie ako, hovorí analytik

Nemecká kancelárka je istou víťazkou nedeľných volieb už teraz.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.