Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 26.- 28.10.2001

Slováci v Maďarsku si pripomenuli výročie tamojšej slovenskej
literatúry


Békešská Čaba 26. októbra (TASR) - Dvadsiate výročie organizovaného
slovenského literárneho života v Maďarsku si vo štvrtok pripomenuli
v Békešskej Čabe na slávnosti na tamojšom Slovenskom gymnáziu
a základnej škole. Začínali sme od nuly, keď sme presvedčili niekoľko
po maďarsky tvoriacich spisovateľov, ktorých materinským jazykom bola
slovenčina, že sa oplatí písať po slovensky, uviedol Michal Hrivnák,
predseda Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku.
Vydanie jedného zväzku zborníka vtedy znamenalo prielom a potom sa už
objavovali samostatné diela predstaviteľov slovenskej literatúry
v Maďarsku, pripomenul Hrivnák. Podľa Karla Wlachovského, riaditeľa
Slovenského inštitútu v Budapešti, sa v spolupráci s národnostnými
organizáciami slovenskej menšiny v Maďarsku a slovenským
ministerstvom kultúry inicioval programový seriál Týždne slovenskej
kultúry, v rámci ktorých boli ocenení po slovensky píšuci autori,
ktorí žijú v Maďarsku. András Krupa dostal ocenenie slovenskú
literárnu cenu Etnikum, budapeštianskeho vydavateľstva Etnikum Kiadó
za celoživotné dielo o národopise Slovákov v Maďarsku. Podobne bol
ocenený aj Zoltán Bárkányi, šéfredaktor slovenského týždenníka Ľudové
Noviny, vychádzajúceho v Maďarsku ako aj spisovateľ a prekladateľ
Oldrich Knichal. Oceneným umelcom na slávnosti v Békešskej Čabe
odovzdal ceny riaditeľ vydavateľstva György Michaiescu.Veľvyslanec SR vo Francúzsku Vladimír Valach sa stal čestným občanom
Medonu


Paríž 26. októbra (TASR) - Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
SR vo Francúzsku Vladimíra Valacha vyhlásili vo štvrtok za čestného
občana francúzskeho mesta Medon. Pred recepciou, ktorú pri tejto
príležitosti usporiadal primátor Medonu Hervé Marseille a na ktorej
sa zúčastnili osobnosti politického i kultúrneho života mesta Medon
a regiónu Ile de France, položil veľvyslanec SR kyticu kvetov k soche
generála Milana Rastislava Štefánika. Pamätník už dva roky stojí pred
medonským observatóriom. Vladimír Valach v týchto dňoch končí svoje
pôsobenie vo Francúzsku ako veľvyslanec SR. Za najväčšie úspechy
svojho mandátu považuje otvorenie troch honorárnych konzulátov
v Bretónsku, Lyone a Nantes, ale i zviditeľnenie Slovenska a jeho
imidžu. SR sa snažil presadiť nielen v oblasti ekonomickej či
kultúrnej, ale i prostredníctvom takých osobností, akou bol generál
M. R. Štefánik, politik a diplomat Štefan Osuský alebo Alexander
Dubček. Nové perspektívy spolupráce medzi Francúzskom a Slovenskom
vidí V. Valach na regionálnej úrovni. Kontakty, nadviazané
s viacerými regionálnymi obchodnými a priemyselnými komorami,
s inštitúciami cestovného ruchu, treba ďalej rozvíjať. "Ale musíme na
tom pracovať i doma," povedal veľvyslanec. Celý rad opatrení treba
podľa neho urobiť v oblasti legislatívy, štátneho aparátu, regiónov.
"A pokiaľ ide o prilákanie francúzskych investorov, mali by sme byť
agresívnejší, v pozitívnom slova zmysle," tvrdí Valach, ktorý bol pri
zrode viacerých francúzsko-slovenských podnikov či inštitúcií.


V Budapešti pokračuje maďarsko-maďarský dialóg


Budapešť 26. októbra (TASR) - Druhým dňom pokračuje dnes v Budapešti
rokovanie Maďarskej stálej konferencie (MÁÉRT). Pozornosť zástupcov
maďarskej vlády, parlamentných strán i krajanských organizácií spoza
hraníc sa na 4. zasadaní tohto konzultačného fóra sústreďuje na
posúdenie aktuálnej situácie po zverejnení stanoviska tzv. Benátskej
komisie k Zákonu o Maďaroch v susedných štátoch. Podľa názoru druhého
muža budapeštianskej diplomacie Zsolta Németha v otváracom vystúpení
rokovania možno povedať, že spomínané nezávislé európske grémium
akceptovalo právne princípy zakotvené v maďarskej norme, filozofiu
predmetného zákona i jeho riešenia v praxi. Politik súčasne
podčiarkol, že treba vypracovať príslušné vykonávacie predpisy a že
o zákone musia informovať svojich voličov nielen krajanské
organizácie zo zahraničia, ale nutná bude aj zmena zmýšľania
v štátnom aparáte Maďarskej republiky. Maďarská zahraničná politika
dosiahla cieľ, aby sa o Maďaroch spoza hraníc hovorilo aj ako
o všeobecnej európskej otázke, uviedol premiér Viktor Orbán po svojom
vystúpení na neverejnom fóre. Akceptovanie pestrosti na starom
kontinente je predpokladom mieru a stability v Európe, pripomenul
predseda maďarskej vlády jeden zo záverov Benátskej komisie a dodal,
že podľa tohto grémia "materské krajiny zohrávajú úlohu pri ochrane
a zachovávaní svojich menšín". "Správa Benátskej komisie umožňuje
hovoriť o maďarsko-rumunskom, maďarsko-srbskom, maďarsko-slovenskom,
maďarsko-slovinskom, maďarsko-chorvátskom a maďarsko-ukrajinskom
dohovore o ochrane menšín," vyhlásil Viktor Orbán, podľa slov ktorého
by si Budapešť viac ako víťazstvo želala spoločné dielo. Maďarská
strana mieni aj naďalej pokračovať v rokovaniach o realizácii
spomínaného zákona v praxi s predstaviteľmi susedných krajín, a to
v prípade ich záujmu o ne, zdôraznil predseda maďarskej vlády. Maďari
spoza hraníc môžu aj dlhodobo rátať s podporou materskej krajiny,
pretože hospodársky rast v Maďarsku sa javí ako trvalý a jeho
konkurencieschopnosť sa zvyšuje, vyhlásil Orbán, ktorý pripomenul
výsledky prístupových rokovaní s Európskou úniou a avizoval uznanlivý
obsah pripravovanej národnej správy o výkonnosti krajiny. Podľa jeho
názoru sú ambície Maďarska pričleniť sa k EÚ v súlade
s národnopolitickým úsilím krajiny v Karpatskej kotline. Uznanlivo
sa maďarský premiér vyjadril o obnovení Mostu Márie Valérie medzi
Štúrovom a Ostrihomom, o zriadení maďarskej univerzity v rumunskom
Sedmohradsku, o rekonštrukcii kostolov a spoločenských domov
v Chorvátsku. Uspokojenie vyjadril s otvorením generálneho konzulátu
MR vo vojvodinskej Subotici. Predseda najsilnejšej opozičnej strany,
exminister zahraničných vecí László Kovács označil za prioritný
precízny výklad a zohľadnenie odporúčaní Benátskej komisie, vecnú
výmenu názorov s vládami susedných štátov a konzultácie s maďarskými
politickými stranami pri zohľadnení stanovísk maďarských politických
subjektov spoza hraníc. V diskusii vystúpili aj predstavitelia
maďarských organizácií zo susedných krajín, vrátane Slovenska, názory
ktorých na realizáciu zákona a najnovší návrh rumunského premiéra
Adriana Nastaseho sa nie vždy prekrývali. Zákon o Maďaroch
v susedných štátoch by s platnosťou od 1. januára 2002 mal umožniť
úľavy a zvýhodnenia pre osoby, ktoré nemajú maďarské občianstvo, ale
sa hlásia k maďarskej národnosti a disponujú trvalým pobytom v SR,
ako aj Chorvátsku, Juhoslovanskej zväzovej republike, Rumunsku,
Slovinsku a na Ukrajine. Maďarská stála konferencia - po prvých
maďarsko-maďarských summitoch z roku 1996 - vyzvala v novembri 1999
budapeštiansky vládny kabinet, aby preskúmal možnosť vypracovania
právnej normy, ktorá by upravila právne postavenie krajanov na území
Maďarskej republiky. Koncepciu zákona maďarská vláda dokončila v júni
2000. Svetový zväz Maďarov prišiel medzičasom s návrhom, aby
krajania dostali tzv. zahraničné občianstvo, ktoré by im zaručovalo
maďarský cestovný pas a neobmedzené pracovné príležitosti na území
Maďarska. V decembri 2000 koncepciu akceptoval MÁÉRT, ktorý súčasne
potvrdil okruh zvýhodnených osôb. Začiatkom roka 2001 sa do textu
návrhu dostali aj pripomienky MÁÉRT, v marci dokument schválila
maďarská vláda a následne ho predložila do parlamentu, kde sa
v apríli začala všeobecná rozprava o tejto legislatívnej norme. Po
konzultáciách parlamentných strán nakoniec 19. júna hlasovala proti
prijatiu zákona, ktorý vyvolal isté obavy nielen na Slovensku, iba
frakcia opozičného liberálneho Zväzu slobodných demokratov (SZDSZ).

 


Pražské Divadlo Pod Palmovkou predstaví slovenské divadlá


Praha 26. októbra (TASR) - Predstavením Don(a) Juan(a) v podaní
hercov Divadla SNP v Martine v nedeľu 28. októbra odštartuje cyklus
vystúpení slovenských divadiel v pražskom Divadle Pod Palmovkou.
Predstavenie je zároveň bodkou za mesiacom Česko-slovenskej kultúrnej
vzájomnosti a uskutoční sa za účasti veľvyslanca SR v Prahe Ladislava
Balleka a ďalších osobností. Ako pre TASR uviedla Radmila
Petrmichlová z Divadla Pod Palmovkou, chcú divákom poskytnúť
pravidelnú možnosť pozrieť si raz do mesiaca slovenské divadlo
z rôznych regiónov, nepreferujú len bratislavské elitné súbory.
Nitrianske Divadlo Andreja Bagara zavíta do Prahy 12. novembra
s inscenáciou Alfreda de Musseta S láskou sa neradno zahrávať.
Bratislavské divadlo Astorka sa predstaví 3. decembra s inscenáciou
Historky z viedenského lesa a v januári by sa v Prahe malo objaviť
Štátne divadlo Košice. Cyklus slovenských divadiel v Prahe by mal
pokračovať počas celej divadelnej sezóny. Celý cyklus je určený najmä
najmladšiemu publiku, dodala Petrmichlová a pripomenula, že v Divadle
pod Palmovkou je sústredený Klub mladého diváka. "Vedie nás k tomu
istá donquijotská predstava, že pre mladších spoluobčanov začína byť
slovenský jazyk a slovenská kultúra trochu vzdialenejšia. Tie kultúry
sú si tak blízke, že by sme chceli, aby sa to úplne nepretrhalo,"
dodala. Organizátori dokonca pôvodne uvažovali o slovenských
divadelných pondelkoch, čo sa im však celkom nepodarilo. Výber
slovenských divadiel sa riadi aj dramaturgiou divadla, ktorá je
zameraná hlavne na mladého diváka, aby bol titul pre nich
zrozumiteľný. Donjuanská téma je podľa Petrmichlovej všeobecne známa
a mladší diváci by nemali mať problémy s jazykom "Ťažko by sme dali
napríklad filozofickú hru postavenú hlavne na dialógu, tam už by
mohol nastať nejaký problém tej jazykovej bariéry," dodala.


Vzťahy medzi SR a Slovinskom sú bez sporných otázok


Kranj 26. októbra (TASR) - Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý
je na jednodňovej pracovnej návšteve Slovinska, sa dnes na úvod
svojho pobytu stretol s predsedom slovinskej vlády Janezom
Drnovšekom. Obaja predstavitelia hodnotili vzťahy medzi obidvoma
štátmi, ktoré spája spoločný cieľ v rámci integračných ambícií, ako
bezproblémové a dynamicky sa rozvíjajúce. Podľa Drnovšeka nedávne
svetové tragické udalosti vyžadujú zintenzívniť proces integrácie,
regionálnej, ale aj celoeurópskej spolupráce všetkých krajín.
Slovinský premiér žartom poznamenal, že počas stretnutia s M.
Dzurindom sa zaujímal aj o jeho prípravu na novembrový newyorský
maratón. Slovenský premiér sa zúčastňuje v Slovinsku na 9. ročníku
regionálnej podnikateľskej konferencie, kde bude prezentovať
skúsenosti SR z predvstupového procesu do Európskej únie.


Deň vzniku Československa by mal byť štátnym sviatkom aj v SR


Praha 26. októbra (TASR) - Deň vzniku Československa v roku 1918 by
sa mal stať štátnym sviatkom aj na Slovensku. Uviedol to pre TASR
slovenský veľvyslanec v Prahe Ladislav Ballek, ktorý si ho spolu
s ďalšími Slovákmi v Prahe v nedeľu pripomenie. V tento deň zároveň
vyvrcholí aj Mesiac česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti, ktorý
zavŕši viacero kultúrnych akcií. "Som presvedčený o tom, že 28.
október by mal byť štátnym sviatkom aj na Slovensku, pretože bez
tohto dňa a bez udalostí, ktoré k nemu smerovali a udalostí po tomto
dni by slovenské dejiny vyzerali inak. Mali by sme si vážiť deň,
ktorý súvisí s novou históriou Slovákov," dodal. Podľa neho by sa
mali všetci o týchto udalostiach dozvedieť viac a slovenský
veľvyslanec sa domnieva, že je to aj príležitosť k hlbším
česko-slovenským rozhovorom na politickej, aj občianskej úrovni.
"Ľudia tu radi počujú, že je to sviatok nielen Čechov, ale aj
Slovákov," dodal. Slovenský veľvyslanec dnes pri príležitosti 83.
výročia vzniku Československa položil veniec pri pomníku Milana
Rastislava Štefánika v Prahe. V nedeľu sa zúčastní na slávnostnom
zhromaždení k 83. výročiu vzniku Československej republiky v Panteóne
Národného múzea v Prahe a na štátnej recepcii, ktorú na Pražskom
hrade usporiada český prezident Václav Havel. Mesiac kultúrnej
vzájomnosti v nedeľu, práve v deň výročia vzniku Československa,
slávnostnej zavŕši predstavenie Divadla SNP v Martine Don(a) Juan(a),
ktorým v pražskom Divadle Pod Palmovkou odštartuje cyklus predstavení
slovenských divadiel. Slovenský inštitút v Prahe v spolupráci
v Operou Ars Magma a ďalšími organizáciami v tento deň usporiada
v pražskom Rudolfíne galakoncert Zelený strom svobody. Slovenský
tenorista Peter Dvorský v deň výročia vzniku spoločnej republiky
vystúpi v pražskom Obecnom dome na slávnostnom koncerte Pocta Eme
Destinnovej. Slovensko-český klub v Prahe pri príležitosti štátneho
sviatku usporiada slávnostný program Poetické Česko-slovensko. Pôjde
o hudobné pásmo z diel českých a slovenských básnikov v podaní
Vladislava Klesnila a jeho skupiny z Bratislavy.

 

SR vybojovala najdlhší odklad spomedzi kandidátov v zásobách ropy


Brusel 26. októbra (TASR) - Slovensko uzavrelo dnes na prístupových
rokovaniach s Európskou úniou v Bruseli už dvadsiatu kapitolu
európskej legislatívy - energetiku. Zároveň prijalo upravené
podmienky pre voľný pohyb osôb. V kapitole energetika povolila EÚ
Slovensku päťročné prechodné obdobie na zásoby ropy, ktoré musia
podľa európskej legislatívy stačiť na 90 dní. Slovensko však má dnes
len 30-dňové zásoby, ku dňu vstupu (predpokladaného na 1. január
2004) to bude 47 dní a požadovaných 90 dní dosiahne do konca roku
2008. "Ide spolu s Poľskom o najdlhšie prechodné obdobie, ktoré
kandidáti dosiahli v zásobách ropy," pochválil výsledok rokovania
hlavný slovenský vyjednávač Ján Figeľ. Slovensko sa však v priebehu
rokovaní vzdalo požiadavky na odklad liberalizácie trhu s elektrickou
energiou. Figeľ dnes pred zástupcami členských krajín EÚ potvrdil
záväzok Slovenska uzatvoriť bloky V1 jadrovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach v rokoch 2006 a 2008, čo je jednou
z podmienok uzavretia kapitoly energetika. Pred dvoma rokmi
podmienila EÚ týmto záväzkom otvorenie prístupových rokovaní so
Slovenskom. "Jadrová bezpečnosť bola, je a bude prioritou Slovenska,"
ubezpečil slovenský vyjednávač. Slovensko dnes zároveň súhlasilo
s pozmenenou pozíciou EÚ ku kapitole voľný pohyb osôb, ktorú uzavrelo
už v júni. Nová pozícia mierne upravuje pravidlá pre obmedzenia
prístupu na trh práce medzi novými členskými štátmi, jej podstata
však ostáva nezmenená. Predpokladá prechodné obdobie podľa modelu
2+3+2 roky, ktoré umožní členským štátom EÚ obmedzovať voľný pohyb
pracovníkov na dva roky s možnosťou predĺženia o tri, resp. ďalšie
dva roky. Nemecko a Rakúsko tak budú môcť svoje trhy práce chrániť až
sedem rokov, čo od začiatku požadovali. Česká republika však
vyjednala lepšie podmienky reciprocity, ktoré dnes EÚ ponúkla aj
Slovensku. SR bude tak mať možnosť uplatniť obmedzenia prístupu na
pracovný trh voči ktorémukoľvek novému členovi po celý čas, ako bude
svoj trh chrániť ktorýkoľvek starý člen EÚ. Ak napríklad Dánsko
prestane po dvoch rokoch obmedzovať prístup pracovných síl z Litvy či
Lotyšska, bude môcť Slovensko obmedzenia aj voči týmto dvom štátom
naďalej uplatňovať počas obdobia, v ktorom bude napríklad Rakúsko
chrániť svoj trh pred Poľskom. "Slovensku to dáva rovnocenné
postavenie medzi súčasnými kandidátmi a budúcimi členmi," uviedol
Figeľ. Na novembrovom kole prístupových rokovaní chce Slovensko podľa
Figeľa ďalej pokročiť v kapitolách dane, doprava, životné prostredie
a finančná kontrola, podľa možnosti sa zaoberať aj kapitolami
spravodlivosť a vnútro a hospodárska súťaž. Ťažká úloha čaká
slovenský vyjednávací tím v kapitole dane, kde Bratislava požiadala
o päťročné prechodné obdobie na zavedenie 57-percentnej spotrebnej
dane z cigariet. Európska komisia však v utorok navrhla členským
štátom, aby Slovensku povolili iba tri roky. "Vyjadril som dnes našu
nespokojnosť s návrhom EK... Požiadal som členské krajiny, aby
prehodnotili návrh spoločnej pozície a vrátili sa k pôvodným piatim
rokom pre Slovensko. Budeme ďalej rokovať," povedal novinárom Figeľ.
Po dnešnom kole rokovaní má Slovensko uzavretých 20 z celkového počtu
30 kapitol, do ktorých je rozdelená legislatíva EÚ. Kapitoly dnes
uzatvárali aj ďalšie kandidátske krajiny - Česká republika finančnú
kontrolu a citlivý voľný pohyb osôb, Lotyšsko colnú úniu a rybolov,
Poľsko náročné životné prostredie, Malta dopravu a Bulharsko
telekomunikácie. Na čele rebríčka kandidátskych krajín je teraz
Cyprus s 23 pred Maďarskom s 22 predbežne uzatvorenými kapitolami. Za
nimi nasledujú Slovinsko a ČR s 21, Slovensko s 20, Estónsko s 19,
Litva, Lotyšsko Poľsko a Malta s 18, Bulharsko s 12 a Rumunsko
s ôsmimi uzavretými kapitolami.


M. Kadlečíková sa stretla s ukrajinským premiérom Kinachom


Kyjev 26. októbra (TASR) - Podpredsedníčka vlády SR pre európsku
integráciu Mária Kadlečíková, ktorá vedie slovenskú delegáciu na
Medzinárodnom ekonomickom fóre o rozvoji pohraničnej spolupráce
v západoukrajinskom Ľvove, sa dnes v rámci tohto podujatia stretla
s ukrajinským premiérom Anatolijom Kinachom. Posúdili súčasný vývoj
a perspektívy ďalšieho rozvoja obchodno-ekonomických vzťahov oboch
susedných krajín. Prednosta Krajského úradu v Prešove Jozef Polačko
počas ekonomického fóra podpísal s predsedom oblastnej štátnej správy
vo Ľvove dohodu o spolupráci medzi Prešovským krajom a Ľvovskou
oblasťou. Na medzinárodné stretnutie, ktoré sa v 800-tisícovom centre
západnej Ukrajiny dnes začalo a v sobotu vyvrcholí, prišlo vyše 600
zástupcov z Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Moldavska
a Ukrajiny. Jeho súčasťou je aj investičný trh s prezentáciou
projektov v rôznych oblastiach. Na stretnutí sa prezentovali
euroregióny, do ktorých činnosti je zapojená aj Ukrajina so svojimi
západnými susedmi - Karpaty, Bug, Horný Prut a Dolný Dunaj. Premiér
Kinach po skončení dnešného plenárneho zasadania informoval, že
zástupcovia zúčastnených krajín sa dohodli spoločne pracovať
s Európskou úniou pri riešení otázok technického zariadenia svojich
hraníc. Hranice týchto štátov musia byť tvrdo zatvorené pred
medzinárodným terorizmom a všetkými negatívnymi javmi, ktoré
destabilizujú situáciu v Európe a vo svete. Zároveň však musia zostať
priechodnými pre ľudí prichádzajúcich do týchto krajín s dobrými
úmyslami. Moldavský premiér Vasile Tarlev uviedol, že podobné
stretnutia majú osobitný význam pre zástupcov obchodných
a podnikateľských subjektov a umožňujú rýchlejšie prekonať prechodné
obdobie ekonomík v krajinách strednej Európy. Rozvoj regionálnej
spolupráce je pre Moldavsko po integrácii do medzinárodného
spoločenstva druhou najdôležitejšou prioritou zahraničnej politiky.


Redaktor APA: Schusterovo interview je "obsahovo korektné"


Viedeň 26. októbra (TASR) - Slovenský prezident Rudolf Schuster
v kontroverznom rozhovore pre rakúsku tlačovú agentúru APA "obsahovo"
povedal, že si vie prvé kolo rozšírenia EÚ predstaviť aj bez Poľska.
Pre TASR to dnes uviedol redaktor APA, ktorý robil so Schusterom
interview počas jeho stredajšej oficiálnej návštevy Rakúska. "Nie je
to úplne doslova, ale obsahovo je to rovnaké, obsahovo to sedí,"
priznal redaktor na margo svojej správy. Rozhovor má ako jediný
nahratý na kazete. Podľa jeho vyjadrenia bol rozhovor vedený
v nemčine, za prítomnosti hovorcu slovenského prezidenta a bez
tlmočníka. Podľa redaktora APA slovenský prezident "obsahovo"
povedal, že Slovensko na Poľsko nemôže čakať, keď SR bude pripravená
na vstup do EÚ a Poľsko nie. "To by bola falošná solidarita," povedal
Schuster v rozhovore, ktorý vo štvrtok uverejnila rakúska agentúra.
Ako ďalej povedal redaktor rakúskej tlačovej agentúry, Schuster sa
v nemčine nevie vyjadriť tak, aby sa to dalo presne citovať v správe.
Redaktor APA ďalej zdôraznil, že okrem magnetofónovej nahrávky
a samotnej správy neexistuje žiaden doslovný prepis rozhovoru.
Schuster podľa správy APA okrem iného v rozhovore povedal, že síce
naďalej podporuje spoločný vstup štátov Visegrádskej štvorky do EÚ,
ale nie za každú cenu. Slovenský prezident sa v tejto súvislosti
vyslovil za zhovievavý prístup k Poľsku, ktoré začalo zaostávať
v prístupových rokovaniach za ostatnými kandidátskymi krajinami.
"Poľsko je veľké a preto má väčšie problémy," uviedol prezident SR.
"Takisto nemá zmysel na jeden alebo dva roky budovať s Poľskom
hranice schengenského priestoru," povedal okrem iného Schuster
v rozhovore pre APA.


Tono Stano vystavuje sériu aktov v prírode


Praha 27. októbra (TASR) - Najnovšie práce známeho slovenského
fotografa Tona Stana predstavuje výstava pod názvom Fascinace
v Pražskom dome fotografie, ktorá potrvá do 31. decembra. Milovníci
fotografie majú možnosť vidieť kolekciu 60 aktov v prírode, ktoré sú
výsledkom presunu z pražského ateliéru do ateliéru pod šírym nebom.
Fotograf, ktorý donedávna pracoval výhradne v ateliérových
priestoroch, predstavuje sériu aktov fotených vo voľnej prírode.
Myšlienka opustiť ateliér mu skrsla v hlave asi pred piatimi rokmi
a sám priznáva, že ako dedinské dieťa mal k prírode veľmi silný
vzťah. Netají sa spokojnosťou s priestormi Pražského domu fotografie,
objektu, ktorý je určený na demoláciu. Tono Stano, ktorý pochádza
z Malých Vozokan pri Zlatých Moravciach, je najznámejšou osobnosťou
z komunity slovenských fotografov v Prahe. Študoval na bratislavskej
strednej umeleckopriemyselnej škole, pokračoval na katedre fotografie
pražskej FAMU. Spolu s ďalšími slovenskými fotografmi, ktorí po
štúdiu zostali v Prahe, sa zaraďuje do takzvanej generácie 60, alebo
Slovenskej novej vlny. Jeho práce sú v zbierkach
Umeleckopriemyselného múzea v
Prahe, Moravskej galérie Brno, Bibliothéque Nationale v Paríži, Art
Institute of Chicago, anglickom Bradforde, či Museu Ludwig v Kolíne
nad Rýnom.


EÚ by mala prebrať priamu zodpovednosť za riešenie situácie Rómov


Praha 27. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala prebrať priamu
zodpovednosť za riešenie situácie Rómov a neprenechať ju len národným
vládam. Vyplýva to zo záverečnej rezolúcie trojdňovej medzinárodnej
konferencie na tému Rómske spoločenstvá v európskom integračnom
procese, ktorá sa dnes skončila v Prahe. Ako pre TASR uviedol
prezident slovenského Inštitútu pre solidárnu spoločnosť (ISOS)
Eduard Chmelár, na konferencii zaznela najväčšia kritika práve na
adresu situácie Rómov na Slovensku. Poslanec Európskeho
parlamentu Jan Marius Wiersma skonštatoval, že slovenská vláda vyzerá
pri rokovaniach veľmi pozitívne naladená a ústretová k tejto otázke,
ale zakaždým, keď navštívi terén, zisťuje, že sú to iba slová a nič
sa nemení. Chmelár na konferencii zdôraznil, že na riešenie situácie
Rómov je "potrebná politická vôľa so strany vládnych a politických
orgánov, ale aj ochota a snaha zo strany Rómov". Zároveň vyzdvihol
najmä pôsobenie mimovládnych organizácií, ktoré však majú obmedzený
vplyv a prostriedky. Zástupcovia európskych organizácií a rómskych
zoskupení kritizovali kandidátske krajiny, ktoré sa podľa nich
začali rómskym problémom formálne zaoberať až pod tlakom prístupového
procesu. "Účastníci vyjadrili obavu, že keďže to nie je striktne
požadované ako podmienka vstupu, ten deklarovaný záujem pominie, hneď
ako krajiny vstúpia do EÚ," dodal Chmelár. Účastníci do rezolúcie
presadili formuláciu, podľa ktorej sa Rómovia necítia byť európskou
menšinou, ale európskym národom. Účastníci vyzvali Stranu európskych
socialistov, ktorá sa v tejto otázke výrazne angažuje, aby prevzali
patronát nad riešením rómskej otázky v európskom kontexte. Rezolúcia
by sa mala na budúci týždeň dostať na zasadnutie prezídia Strany
európskych socialistov. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia
desiatich európskych krajín - politici i zástupcovia mimovládneho
sektora, ale aj osobnosti ako napríklad podpredsedníčka švédskej
vlády Lena Hjelm Wallenová, poslanec Európskeho parlamentu Jan Marius
Wiersma, predstavitelia OBSE a Rady Európy. Slovenskú delegáciu
viedol Eduard Chmelár z ISOS a boli v nej zastúpení predstavitelia
nevládnych organizácii. Ako skonštatoval, na rozdiel od ostatných
krajín, Slovensko nezastupoval žiadny člen vlády, ani parlamentu.
Akcia bola konkrétnym záverom Spišskej deklarácie, ktorú prijali 10.
decembra 2000 účastníci konferencie Integrácia Rómov do väčšinovej
spoločnosti. Účastníci pražskej konferencie potvrdili záväzky zo
Spišskej Novej Vsi a ďalšie stretnutia sa budú zaoberať napríklad
nezamestnanosťou, či vzdelávaním Rómov. (spravodajkyňa TASR
Katarína Korgová) žab


Vrtuľník s astronautmi Cernanom a Remkom havaroval


Praha 28. októbra (TASR) - Vojenský vrtuľník Mi-8 s bývalým americkým
astronautom československého pôvodu Eugenom Cernanom a českým
kozmonautom Vladimírom Remkom na palube havaroval dnes popoludní
neďaleko Milevska na juhu Čiech. Nikto pri nehode nezahynul, niekoľko
osôb bolo hospitalizovaných. Ako pre TASR potvrdil hovorca
ministerstva obrany Milan Řepka, na palube bolo asi 12 osôb
a niekoľko členov posádky bolo zranených. "Tie zranenia by sa
nemali týkať ani pána Cernana, ani pána Remka. Obaja boli prevezení
do nemocnice na vyšetrenie, aby sa vylúčili prípadné zranenia," dodal
Řepka. Zranené osoby boli prevezené do nemocníc v Písku, Sušiciach
a Plzni. Podľa Řepku vrtuľník letel do rodiska amerického astronauta
v Bernarticiach pri Písku. "Pri pristávacom manévri došlo
k mimoriadnemu stavu a vrtuľník dopadol na zem trochu ostrejšie,"
dodal. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania komisie, ktorú
vytvoril náčelník generálneho štábu Armády ČR Jiří Šedivý. Americkí
astronauti československého pôvodu Eugene Cernan a John Blaha
v piatok pricestovali na šesťdňovú návštevu Českej republiky. Blaha
na palube havarovaného vrtuľníku nebol. Cernan a Blaha sa síce
narodili v USA, ale v ich žilách koluje česká aj slovenská krv.
K svojim koreňom sa hlásia a domov svojich predkov už navštívili.
Cernanovi predkovia pochádzajú z obce Bernartice. Starí rodičia však
boli rodákmi z Vysokej nad Kysucou a manželstvo rodičov bolo
česko-slovenské. Jeho slovenský starý otec sa volal Štefan Černan
a rodina sa do Ameriky vysťahovala počas hospodárskej krízy začiatkom
30. rokov. Eugen Cernan absolvoval vesmírne misie na palube
kozmických lodí Gemini 9, Apollo 10 a velil misii lode Apollo 17.
Spolu s Harrisonom Schmittom vtedy strávil na mesiaci 75 hodín
a absolvoval tri vychádzky. Mimo kabíny strávil rekordných 22 hodín
a štyri minúty.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 711
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 715
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 115
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 049
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 193
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 618
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 618
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 455
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 440
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 1 041

Hlavné správy zo Sme.sk

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza. Veríme, že ju vyrieši so cťou.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Neprehliadnite tiež

Domov

Gajdoš nepriznal takmer polovicu svojho príjmu

Minister obrany v majetkovom priznaní nespomenul výsluhový dôchodok.

Domov

Armádny generál: Termíny sú šibeničné, zmluvu na migy budeme musieť predĺžiť

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Domov

Kiska sa v New Yorku zúčastnil na biznis fóre, s podnikateľmi hovoril aj o Slovensku

Spomedzi lídrov biznisu sa fóra zúčastnil aj najbohatší človek sveta Bill Gates.

Domov

Ministerka Lubyová: Nikto v EÚ nechce pozastaviť eurofondy pre vedu a výskum

Pripomenula, že ministerstvo školstva zrušilo problematickú eurofondovú výzvu.