Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Brusel 30. októbra (TASR) - Slovensko bude dnes s predstaviteľmi Severoatlantickej aliancie v Bruseli rokovať o plnení úloh v rámci príprav na členstvo v NATO a o prioritách na budúci rok

 

Slovensko oboznámi NATO o svojich prípravách na členstvo

Brusel 30. októbra (TASR) - Slovensko bude dnes s predstaviteľmi
Severoatlantickej aliancie v Bruseli rokovať o plnení úloh v rámci
príprav na členstvo v NATO a o prioritách na budúci rok.

Slovenská delegácia vedená štátnym tajomníkom ministerstva
zahraničia Jánom Figeľom predstaví na zasadnutí vyššieho posilneného
politického výboru NATO novú koncepciu ozbrojených síl SR - model
2010 - a prerokuje národný program príprav na členstvo v aliancii na
rok 2002, ktorý bude rozhodujúci pre získanie pozvánky na novembrovom
summite v Prahe.

Proces príprav sa má na budúci rok zamerať okrem reformy armády
aj na upevnenie demokratických inštitúcií, prehĺbenie konsenzu
rozhodujúcich politických síl o zahraničnopolitickej orientácii
krajiny na NATO a EÚ a zvýšenie podpory verejnosti členstvu
v aliancii.

Po 11. septembri sa Slovensko v programe zaväzuje prehodnotiť
strategické bezpečnostné dokumenty a zákony v súvislosti s bojom
proti terorizmu. Chce tiež uplatniť v praxi pravidlá NATO pri
zaobchádzaní s utajovanými informáciami.

Slovensko je jednou z deviatich krajín, ktorá sa uchádza
o členstvo v NATO. O pozvaní nových členov má aliancia rozhodnúť na
summite v Prahe v novembri 2002. Ďalšími kandidátmi sú Slovinsko,
Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko, Rumunsko, Macedónsko a Albánsko.

Predstavitelia NATO nechcú oficiálne zverejniť žiadne poradie
kandidátov a opakovane deklarujú, že všetkých deväť krajín má rovnaké
postavenie. Podľa diplomatov a expertov sa však najväčšie šance na
pozvanie dávajú Slovensku a Slovinsku, po teroristických útokoch na
USA sa stále hlasnejšie hovorí aj o prijatí troch pobaltských krajín.


 

Gazeta Wyborcza informuje o iniciatíve kongresmanov za prijatie SR do
NATO

Varšava 30. októbra (TASR) - Slovensko sa oficiálne pričleňuje
k skupine najvážnejších kandidátov na prijatie do NATO, čo potvrdzuje
projekt iniciatívy, predloženej súčasne Senátu i Snemovni
reprezentantov Kongresu USA. Píše o tom dnes pod titulkom Slovensko
do NATO poľský denník Gazeta Wyborcza.

Kongresmani, medzi nimi tak vplyvné osobnosti ako líder
republikánskej menšiny v Senáte Trent Lott, bývalý republikánsky šéf
zahraničného výboru Jessie Helms, exkandidát demokratov na
viceprezidenta Joe Lieberman či senátorka poľského pôvodu Barbara
Mikulská vyjadrujú názor, že rozšírenie NATO sa po teroristických
útokoch proti USA stalo ešte dôležitejšie. Niektorí sa domnievali, že
po 11. septembri zostane Severoatlantická aliancia oslabená. Opak je
pravdou. Na obidvoch stranách Atlantiku sa upevnilo vedomie, že
udržanie aliancie je v záujme spoločenstva demokratických krajín,
cituje Gazeta Wyborcza vyhlásenie, ktoré predniesol v Senáte Jessie
Helms predstavujúc návrh.

Podľa Helmsa sa teraz NATO musí sústrediť na modernizáciu
ozbrojených síl a pripraviť sa na boj proti zbraniam hromadného
ničenia. Denník v článku washingtonského spravodajcu Bartosza
Weglarczyka upozorňuje, že kongresmani nehovoria o tom, ktoré krajiny
majú byť na summite v Prahe v roku 2002 prednostne pozvané do NATO.
V obidvoch projektoch sa však po prvý raz vyslovene spomína Slovensko
ako štát, ktorý dostane od USA finančnú pomoc na uľahčenie príprav
pred začlenením sa do aliancie.

Slovensko nevstúpilo do NATO spolu s Poľskom, Maďarskom
a Českou republikou vzhľadom na autoritatívnu vládu Vladimíra
Mečiara. Teraz sú v Bratislave pri moci demokrati, uzatvára Gazeta
Wyborcza

 


Slováci prišli na brniansky veľtrh Gaudeamus už v prvý deň

Brno 30. októbra (TASR) - Nové podmienky bakalárskeho, magisterského
a doktorského štúdia na vysokých školách ponúka na veľtrhu
pomaturitného vzdelania Gaudeamus 2001, ktorý sa dnes začal v areáli
brnianskeho výstaviska, takmer 60 škôl z ČR. Veľtrh sa skončí 2.
novembra.

Študenti tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl a ich rodičia
sa takisto dozvedia informácie o podmienkach prijatia na podobné
školy v zahraničí. Rektor Vysokej školy technickej (VUT) Brno Jan
Vrbka uviedol, že po ôsmich rokoch sa tak z tejto akcie stala
európska záležitosť. O ponuke zahraničného štúdia informujú
zástupcovia agentúr, ktoré sprostredkujú štúdium v cudzine. Vrbka
pripomenul, že už v prvý deň rastie oproti minulému roku záujem
študentov nielen z ČR, ale aj zo Slovenska.

Usporiadatelia v tomto roku očakávajú, že Gaudeamus navštívi asi
26.000 záujemcov o štúdium na vysokých školách a univerzitách.
"Myslím si, že príde asi tritisíc záujemcov od našich susedov, ktorí
chcú študovať predovšetkým na inštitútoch na južnej a strednej
Morave," povedal riaditeľ akcie Pavel Mikula.

Hlavným orgánom veľtrhu je poradný zbor, ustanovený zo zástupcov
desiatich najväčších českých univerzít. Akcia sa uskutočňuje pod
záštitou ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy. V tomto roku
sa na veľtrhu prezentuje o 11 vystavovateľov viac ako vlani, vzrástol
aj počet zúčastnených fakúlt vysokých škôl a univerzít zo 108 na 148.

 


Cieľom Slovenska je pripraviť sa tak, aby ho v Prahe pozvali do NATO

Brusel 30. októbra (TASR) - Cieľom Slovenska je dosiahnuť takú
pripravenosť a presvedčiť o takej kvalite a nezvratnosti začatých
reformných procesov, aby členské štáty NATO mohli na budúci rok na
summite v Prahe pozvať Slovensko za člena aliancie.

Na dnešnom rokovaní posilneného politického výboru NATO na
vyššej úrovni v Bruseli to predstaviteľom aliancie povedal štátny
tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Ján Figeľ.

Podľa jeho slov je dôležité, aby členské krajiny mohli pozvať
Slovensko s presvedčením, že tento krok upevní tak celkovú silu
a súdržnosť aliancie, ako aj bezpečnosť a stabilitu európskeho
a euroatlantického priestoru.

Slovensko podľa Figeľa s potešením prijalo závery júnového
neformálneho summitu NATO v Bruseli, ktorý potvrdil, že tzv. nulový
variant rozširovania nie je pre pražský summit aktuálny. "Ani na
chvíľu to však pre nás nebolo dôvodom na poľavenie v našom úsilí, či
dokonca na predčasné sebauspokojenie," ubezpečil Figeľ podľa písomnej
podoby jeho prejavu.

Figeľ spolu so štátnymi tajomníkmi ministerstva obrany
Rastislavom Káčerom a Jozefom Pivarčim predstavili dnes zástupcom
NATO národný program prípravy SR na členstvo v aliancii na rok 2002.

Podľa Figeľa bude klásť Slovensko v nasledujúcom období
prípravy dôraz na ďalšie upevňovanie demokratických inštitúcií,
prehĺbenie konsenzu politických síl v otázke vstupu do EÚ a NATO,
prácu s verejnou mienkou s cieľom stabilizovať podporu pre vstup do
aliancie, realizáciu reforiem na základe dokumentu Ozbrojené sily SR
- model 2010, uplatňovanie pravidiel ochrany utajovaných skutočností
a vytváranie potrebného politického a legislatívneho rámca.


 

NATO sa zaujímalo o Rómov a politickú stabilitu

Brusel 30. októbra (TASR) - Predstaviteľov NATO zaujímalo dnes na
rokovaní so Slovenskom okrem vojenskej prípravy aj riešenie rómskej
problematiky, politická stabilita a kontinuita politického vývoja po
budúcoročných voľbách.

"Otázky partnerov sa najviac týkali rómskej a menšinovej
problematiky, činnosti Národného bezpečnostného úradu, podpory
verejnosti, politickej kontinuity a stability," zhrnul rokovanie
s posilneným politickým výborom NATO na tlačovej konferencii štátny
tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Ján Figeľ.
Postavenie Rómov je podľa neho ekonomicko-sociálnou otázkou, ktorej
riešenie je dôležité aj v príprave na členstvo v NATO.

Štátny tajomník ministerstva obrany Rastislav Káčer však
ubezpečil, že Slovensko je dnes v takej silnej pozícii, že rómska
problematika nemôže ohroziť jeho pozvanie za člena aliancie. Rovnako
jednoznačné vyhlásenie v prípade politickej stability však podľa
Káčera nemožno dať.

Predstavitelia členských krajín NATO vrátane USA dnes podľa
Figeľa slovenskú delegáciu ubezpečili, že ďalšie rozširovanie
aliancie je ich plnohodnotnou agendou a že si pod ním predstavujú
"skôr širší scenár".

Figeľ spolu so štátnymi tajomníkmi ministerstva obrany
Rastislavom Káčerom a Jozefom Pivarčim predstavili dnes zástupcom
NATO národný program prípravy SR na členstvo v aliancii na rok 2002.

Slovensko bude podľa tohto dokumentu klásť v nasledujúcom
období prípravy dôraz na ďalšie upevňovanie demokratických
inštitúcií, prehĺbenie konsenzu politických síl v otázke vstupu do EÚ
a NATO, prácu s verejnou mienkou s cieľom stabilizovať podporu pre
vstup do aliancie, realizáciu reforiem na základe dokumentu Ozbrojené
sily SR - model 2010, uplatňovanie pravidiel ochrany utajovaných
skutočností a vytváranie potrebného politického a legislatívneho
rámca.

Podpora verejnosti pre vstup SR do NATO je dnes na úrovni 53
percent. Podľa Figeľa neexistuje v aliancii kritérium, aká podpora je
dostatočná, musí však byť stála a väčšinová s pozitívnym trendom aj
v ťažkých obdobiach ako napríklad vojnové konflikty. Ani podpora 67
alebo 70 percent by nám nepomohla, ak by po voľbách nebola na
Slovensku politická kontinuita, dodal slovenský veľvyslanec pri NATO
Peter Burian.


 

Duray: Hlavný podiel na zlom demografickom vývoji má asimilácia
a migrácia

Budapešť/Bratislava 30. októbra (TASR) - Na Slovensku ubudlo
v uplynulých 10 rokoch takmer 50.000 občanov maďarskej národnosti.
Negatívny demografický vývoj tejto menšiny, ktorý pripomína vývoj
v tejto oblasti v Maďarsku, komentovali dnes pre maďarskú agentúru
MTI viacerí predstavitelia maďarskej politickej scény na Slovensku.

Podľa slov výkonného podpredsedu Strany maďarskej koalície
(SMK) Miklósa Duraya sa na negatívnom demografickom vývoji podieľa
hlavne asimilácia a migrácia, za ktorými vidí v oboch prípadoch
politické príčiny, predovšetkým "nedostatok demokracie
a vysťahovalectvo".

Úbytok maďarskej populácie začal podľa jeho slov už začiatkom
90. rokov, ale teraz zverejnené údaje signalizujú podstatne vyšší,
možno povedať až hrozivý úbytok. Spomínaný údaj signalizuje podľa
Duraya aj "nadmernú asimiláciu, ktorá môže súvisieť nielen
s deficitom demokracie, ale aj istou organizovanou, protimaďarskou
orientáciou, presnejšie právnymi handikepmi Maďarov, nedostatkom
rovnoprávnosti".

László Gyurgyík, ktorý v publikácii Maďarská bilancia (Magyar
mérleg) vedecky skúmal demografický vývoj maďarskej obce na
Slovensku, upozornil, že na územiach obývaných Maďarmi sa od roku
1920 sústavne zvyšuje počet zmiešaných manželstiev. Podľa záverov, ku
ktorým dospel pri výskume ukončenom pred 18 mesiacmi, sa 95 percent
detí narodených v homogénnych maďarských manželstvách hlási
k maďarskej národnosti, kým v prípade potomkov "zmiešaných"
manželstiev tak učiní iba pätina.

Podľa Gyurgyíkovho názoru "u nás prakticky nefunguje to, čo na
Západe označili v 60. rokoch ako multikultúru." Kým v USA je občan
írskeho alebo talianskeho pôvodu hrdý na materskú krajinu, u nás sa
tento vzťah nededí. "U nás multikultúra predstavuje čosi iné, čo by
som nazval skôr stavom prechodu z menšinovej do väčšinovej
existencie, ktorý je v dimenzii zmiešaných manželstiev aj jednou
z foriem úteku z menšinovej existencie." Tá sa prejavuje sklonom
k uprednostneniu zatajenia menšinového pôvodu, konštatoval a dodal,
že v povedomí Maďarov na Slovensku sú ešte stále zlé spomienky na
protimenšinovú politiku predchádzajúcej vlády. "Okolnosť, že
v posledných troch rokoch sa nám ľahšie dýcha ešte nevyrovnala škody,
ktoré vznikli v predchádzajúcich šiestich rokoch," poznamenal.

Úbytok maďarskej populácie na Slovensku môže mať podľa názoru
predsedu SMK rôzne dôvody, predovšetkým však sociálne. B. Bugár však
ako možné príčiny spomenul aj tzv. jedináčikovský syndróm,
vysťahovalectvo alebo zmiešané manželstvá.

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa
v SR uskutočnilo v máji tohto roku, sa k slovenskej národnosti
prihlásilo pri tejto príležitosti 4.614.854 obyvateľov (v roku 1991
ich bolo 4.519.328), k maďarskej 520.528 (567.296) a k rómskej 89.920
(75.802)ľudí. Nasleduje národnosť česká 44.620 (52.884), rusínska
24.201 (17.197) a ukrajinská 10.814 (13.281).

 


Slovensko chce byť pripravené, aby dostalo v Prahe pozvánku do NATO

Brusel 30. októbra (TASR) - Slovensko predstavilo dnes v Bruseli
zástupcom Severoatlantickej aliancie národný program prípravy na
členstvo v NATO na rok 2002. Dokument obsahuje priority pre
rozhodujúcu etapu príprav pred budúcoročným novembrovým summitom
v Prahe, kde by sa malo rozhodnúť o pozvaní nových členov.

Štátny tajomník ministerstva zahraničia Ján Figeľ
predstaviteľom 19 členských krajín na rokovaní posilneného
politického výboru povedal, že cieľom SR je dosiahnuť takú
pripravenosť a presvedčiť o takej kvalite a nezvratnosti začatých
reformných procesov, aby členské štáty NATO mohli na budúci rok na
summite v Prahe pozvať Slovensko za člena aliancie.

Podľa jeho slov je dôležité, aby členské krajiny mohli pozvať
Slovensko s presvedčením, že tento krok upevní tak celkovú silu
a súdržnosť aliancie, ako aj bezpečnosť a stabilitu európskeho
a euroatlantického priestoru.

Hlavný dôraz v príprave bude Slovensko v nasledujúcom období
klásť podľa programu na ďalšie upevňovanie demokratických inštitúcií,
prehĺbenie konsenzu politických síl v otázke vstupu do EÚ a NATO,
prácu s verejnou mienkou s cieľom stabilizovať podporu pre vstup do
aliancie, realizáciu reforiem na základe dokumentu Ozbrojené sily SR
- model 2010, uplatňovanie pravidiel ochrany utajovaných skutočností
a vytváranie potrebného politického a legislatívneho rámca.

"V diskusii oceňovali členské štáty posun, ktorý v príprave
Slovenska nastal za tri roky," povedal na tlačovej konferencii po
rokovaní Figeľ. Podľa jeho slov však predstaviteľov NATO zaujímalo aj
riešenie rómskej problematiky, politická stabilita a kontinuita po
budúcoročných parlamentných voľbách.

Štátny tajomník ministerstva obrany Rastislav Káčer však
ubezpečil, že Slovensko je dnes v takej silnej pozícii, že rómska
problematika nemôže ohroziť jeho pozvanie za člena aliancie. Rovnako
jednoznačné vyhlásenie v prípade politickej stability však podľa
Káčera nemožno dať.

Predstavitelia členských krajín NATO vrátane USA dnes podľa
Figeľa slovenskú delegáciu ubezpečili, že ďalšie rozširovanie
aliancie je ich plnohodnotnou agendou a že si pod ním na summite
v Prahe predstavujú "skôr širší scenár".

Za jedno z najdôležitejších kritérií považuje aliancia
podporu verejnej mienky vstupu do NATO. Tá sa na Slovensku postupne
zvyšuje: zatiaľ čo v apríli 2001 bolo za vstup do aliancie 48 percent
občanov, v júni to bolo 52 percent a pri najnovšom prieskume 53
percent občanov.

Podľa Figeľa však neexistuje v aliancii kritérium, aká podpora
je dostatočná, musí však byť stála a väčšinová podľa možnosti
s pozitívnym trendom aj v ťažkých obdobiach, ako napríklad vojnové
konflikty. Ani podpora 67 alebo 70 percent by nám nepomohla, ak by po
voľbách nebola na Slovensku politická kontinuita, dodal slovenský
veľvyslanec pri NATO Peter Burian.

 


Manželkám premiérov SR a ČR sa do politiky nechce

Praha 30. októbra (TASR) - Manželky premiérov SR a ČR Eva Dzurindová
a Ivana Zemanová dnes v Prahe priznali, že politika im zmenila život
a zatiaľ sa do nej vstúpiť nechystajú.

Jesenný Podvečer nielen pre ženy s manželkami premiérov dnes
v pražskom Slovenskom inštitúte dal akúsi symbolickú bodku za
Mesiacom česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

Obe prvé dámy zhodne priznali, že život po boku plne vyťažených
predsedov vlád Mikuláša Dzurindu a Miloša Zemana sa líši od ich
predchádzajúceho súžitia. Eva Dzurindová prezradila, že manžel ju
postupne privykal na svoje stále intenzívnejšie pôsobenie v politike.
"Teraz si večer pozriem správy a viem kde je, má alibi," dodala
manželka slovenského premiéra.

Vrcholové funkcie manželov im priniesli aj množstvo
spoločenských povinností. Obe v nabitej sále Slovenského inštitútu
prezradili, že sa stretávajú veľmi rady a podľa manželky slovenského
premiéra si z oficiálnych stretnutí robia neoficiálne.

Moderátorka večera Ada Straková si neodpustila ani otázku
ohľadne obliekania manželov, do ktorého obvykle majú ženy čo povedať.
Zemanová priznala, že sa snaží manželovi radiť, čo na seba. "Snažím
sa, niekedy s väčším, niekedy s menším úspechom," dodala. Ale keďže
v poslednom období utíchla kritika na adresu premiéra, ktorý bol
často označovaný za najhoršie oblečeného politika, Ivana Zemanová
dúfa, že je to snáď aj jej zásluhou. Slovenskému premiérovi jeho tri
ženy, manželka a dve dcéry, radia hlavne pri výbere kravaty.

Manželky oboch premiérov sa však zhodujú v jednom - do politiky
sa im nechce. Ivana Zemanová by dokonca do politiky nechcela
v budúcnosti pustiť ani ich dcéru Kačenku. "Do politiky len cez moju
mŕtvolu," dodala.

Manželky oboch premiérov si po besede spolu s nabitou sálou
Slovenského inštitútu pozreli módnu prehliadku klobúkov salónu Karpet
a módnych návrhárok Beaty Rajskej a Heleny Fejkovej. Nie je vylúčené,
že ich inšpirovala aj k obohateniu šatníka.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 4. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Cambridge Business School, škola novej doby
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 283
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 087
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 920
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 783
 5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 737
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 106
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 269
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 678
 9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 761
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 472

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Voliť proti Kotlebovi nebude bolieť

Ktovie, ako na voličov zapôsobí Klusov sľub vyčistiť úrady od rodinkárstva. Zdá sa totiž, že práve to im neprekáža v prípade ĽSNS.

DOMOV

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Extrémista Marian Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti tamojších voličov, hovorí pre SME politický geograf TIBOR MADLEŇÁK.

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

DOMOV

Lipšicovi zamietli dohodu o vine a treste

Generálna prokuratúra zamietla obvinenému dohodu o vine a treste.

Neprehliadnite tiež

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Extrémista Marian Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti tamojších voličov, hovorí pre SME politický geograf TIBOR MADLEŇÁK.

Sudcovia si vyberajú, ako má vyzerať spravodlivosť

O osem voľných miest v Súdnej rade sa uchádza sedemnásť ľudí. Rozhoduje asi 1360 sudcov z celého Slovenska.

Lipšicovi zamietli dohodu o vine a treste

Generálna prokuratúra zamietla obvinenému dohodu o vine a treste.

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.