Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Brusel 5. novembra (TASR) - Predstavitelia Ekonomického a sociálneho výboru Európskej únie (EÚ) a Slovenska začnú dnes v Bruseli prvé pracovné stretnutie spoločného konzultatívneho orgánu ECOSOC


EÚ a SR konzultujú ekonomické a sociálne otázky rozšírenia

Brusel 5. novembra (TASR) - Predstavitelia Ekonomického a sociálneho
výboru Európskej únie (EÚ) a Slovenska začnú dnes v Bruseli prvé
pracovné stretnutie spoločného konzultatívneho orgánu ECOSOC, ktorého
cieľom je posilniť zapojenie občianskej spoločnosti do procesu
rozšírenia.

Spoločný výbor EÚ a SR mal svoje inauguračné zasadnutie už
v júni, dnes a v utorok bude prvýkrát rokovať pracovne. Mal by sa
stať akýmsi sprostredkovateľom medzi hlavnými inštitúciami EÚ
a občianskou spoločnosťou na Slovensku, prostredníctvom ktorého by sa
zástupcovia zamestnávateľov, odborov a tretieho sektora mohli
vyjadrovať k ekonomickým a sociálnym otázkam procesu rozšírenia.

Podobné výbory vytvorila EÚ už aj s Maďarskom, Poľskom,
Rumunskom, Bulharskom a Tureckom, ďalšie kandidátske krajiny budú
nasledovať neskôr.

Dvojdňové rokovanie sa začne dnes vystúpením slovenského
veľvyslanca pri EÚ Juraja Migaša a hlavného vyjednávača Európskej
komisie pre Slovensko Dirka Megancka, ktorí budú účastníkov
informovať o stave prístupového procesu SR do únie. Nasledovať bude
diskusia o voľnom pohybe osôb, spôsobe vládnutia a posilňovaní
inštitucionálnych kapacít, sociálnej politike a súdržnosti.

Za Slovensko sú na zasadnutí výboru okrem iných predstavitelia
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Konfederácie odborových
zväzov (KOZ) a Zväzu elektrotechnického priemyslu (ZEP).

 


R. Schustera prijal pápež Ján Pavol II.

Rím 5. novembra (TASR) - Pápež Ján Pavol II. a štátny sekretár
Vatikánskeho štátu Angelo Sodano dnes prijali s potešením informácie
prezidenta SR Rudolfa Schustera o náraste počtu obyvateľov hlásiacich
sa na Slovensku ku katolíckej cirkvi, ktorý vykázali nedávno
zverejnené výsledky sčítania obyvateľov. "Je to dôkaz o tom, že sa
Slovensko vyvíja v tomto smere ináč ako svet. Je to aj vďaka
pápežovej priazni, ktorú našej krajine preukazuje," povedal prezident
na záver svojej trojdňovej návštevy Talianska a Vatikánu.

Prezident dnes v súkromnom rozhovore s hlavou katolíckej cirkvi
pripomenul úsilie slovenských katolíkov o blahorečenie dvoch biskupov
- Jána Vojtaššáka a Michala Buzalku. Pápež podľa prezidenta Schustera
nepovedal "nie" na blahorečenie Vojtaššáka, proti ktorému vlani
protestovala Židovská náboženská obec. Celý proces však musí dôsledne
pripraviť Konferencia biskupov Slovenska, ktorá by mala pred
kongregáciou pre kauzy svätých obhájiť Vojtaššákovo pôsobenie.

Prezident pápežovi poblahoželal k meninám, ktoré oslávil
v nedeľu a pozval ho na tretiu návštevu Slovenska. Ján Pavol II. by
počas nej mal navštíviť aj Banskú Bystricu. Schuster daroval hlave
katolíckej cirkvi sériu strieborných mincí s motívom krížovej cesty
vyrazených v Kremnici, maketu slovenskej izby a grécko-katolícku
ikonu s cyrilo-metodským motívom. Schuster, ktorý sa s hlavou
katolíckej cirkvi stretol už šiesty raz, pred novinármi zdôraznil, že
jeho rozhovor s pápežom bol veľmi otvorený: "Nie som vo Vatikáne
cudzí človek."

Na bilaterálnom stretnutí so štátnym sekretárom Sodanom
prezident Vatikán informoval o zmenách, ktoré by mali v zmysle zmluvy
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou nastať vo financovaní
cirkvi. Predmetom rozhovoru bola aj príprava výstavy o vývoji
kresťanstva na Slovensku vo vatikánskych múzeách. Mala by byť
pripravená v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a podľa
predbežného plánu bude inštalovaná v roku 2003.

Na záver návštevy sa prezident stretol so svojím talianskym
partnerom Carlom Ciampim, ktorý potvrdil podporu Talianska Slovensku
v euroatlantickej integrácii. Ciampi podľa Schustera rovnako nie je
ani proti tomu, aby sa Slovensko stalo v rokoch 2006-2007 nestálym
členom Bezpečnostnej rady OSN, aj keď definitívne o tom musí
rozhodnúť taliansky parlament. Prezident Schuster ďalej v rozhovore
ocenil rast talianskych investícií v bankovom sektore po privatizácii
Poľnobanky a Všeobecnej úverovej banky a vyjadril záujem Slovenska
o prehlbovanie vzájomnej ekonomickej spolupráce.

Po týchto stretnutiach prezident odcestoval naspäť na
Slovensko, kde sa popoludní stretne s generálnym tajomníkom NATO
Georgeom Robertsonom.

 


Správa EK o Slovensku opäť zdôrazní Rómov a boj proti korupcii

Brusel 5. novembra (TASR) - Budovanie administratívnych kapacít,
ktoré budú schopné v praxi uplatňovať prevzatú európsku legislatívu,
je jednou z najdôležitejších a najzložitejších súčastí prístupového
procesu Slovenska i ostatných kandidátov do EÚ. Slovensko je v tomto
smere medzi kandidátskymi krajinami "niekde v strede".

Povedal to dnes v Bruseli hlavný vyjednávač EK pre Slovensko
Dirk Meganck, ktorý sa zúčastnil na rokovaní spoločného
konzultatívneho orgánu Ekonomického a sociálneho výboru EÚ a SR.

"Kandidátske krajiny musia byť schopné implementovať prevzatú
legislatívu hneď od prvého dňa po pristúpení. Ostáva ešte dlhá cesta,
kým sa dostaneme na takúto úroveň," uviedol Meganck.

Podľa jeho slov majú všetky kandidátske krajiny podobné
problémy, hoci niektoré sú na tom lepšie ako ostatné. "Slovensko je
niekde v strede," vyhlásil Meganck. EK bude preto podľa neho od
budúceho roka až do vstupu Slovenska do únie klásť hlavný dôraz práve
na vytváranie inštitúcií a zabezpečenie dostatku kvalifikovaných ľudí.

Kvôli výrazným rozdielom miezd v štátnom a súkromnom sektore je
totiž veľmi ťažké schopných ľudí udržať v štátnej správe, pripomenul
Meganck jeden z hlavných problémov budovania administratívnych
kapacít. Na tieto problémy upozorní už na budúci týždeň pravidelná
hodnotiaca správa EK o pokroku Slovenska, ktorú zverejnia v utorok
13. novembra.

Podľa Megancka dokument veľmi ocení pokrok v prístupových
rokovaniach s EÚ, v ktorých SR dostihla štáty rokujúce o dva roky
dlhšie. Privíta tiež rozhodnutia týkajúce sa reformy verejnej správy,
posilnenia nezávislosti súdnictva.

V politických kritériách zdôrazní najmä boj proti korupcii
a rómsku problematiku, kde zopakuje, že dobré úmysly a plány treba
viditeľnejšie realizovať v praxi. V ekonomickej oblasti si správa
všimne, že proces makroekonomickej stabilizácie a reštrukturalizácie
začína prinášať prvé pozitívne výsledky, opäť však upozorní na vysokú
nezamestnanosť a veľké rozdiely v rozvoji regiónov.

Strategický dokument, ktorý komisia zverejní spolu
s hodnotiacimi správami 13 kandidátov, potvrdí podľa Megancka princíp
diferenciácie a posudzovania krajín podľa dosiahnutých výsledkov, ako
aj ciele stanovené v tzv. cestovnej mape, podľa ktorej by sa
rokovania s najlepšími kandidátmi mali uzavrieť do konca roku 2002
tak, aby tieto štáty mohli vstúpiť do EÚ pred budúcimi voľbami do
Európskeho parlamentu v roku 2004.

Meganck na rokovaní výboru zdôraznil tiež potrebu politickej
stability na Slovensku, ktorá je podľa neho základom pre úspešné
pokračovanie rokovaní a pokroku v príprave na členstvo v EÚ. Dúfame,
že stabilita vydrží do volieb a že voľby budú priaznivé v tom smere,
aby priviedli Slovensko k členstvu v únii, povedal vyjednávač EK.

 


EÚ a Slovensko diskutovali o rozšírení

Brusel 5. novembra (TASR) - Hodnotením pokroku Slovenska na ceste do
Európskej únie a diskusiou o problematike voľného pohybu osôb sa dnes
v Bruseli začalo dvojdňové stretnutie spoločného konzultačného orgánu
Hospodárskeho a sociálneho výboru EÚ a SR.

Podľa hlavného vyjednávača Európskej komisie pre SR Dirka
Megancka je najťažšou úlohou Slovenska i ostatných kandidátskych
krajín v prístupovom procese budovanie administratívnych kapacít,
ktoré od prvého dňa po vstupe zabezpečia uplatňovanie prevzatej
legislatívy v praxi.

"Ostáva ešte dlhá cesta, kým sa dostaneme na takúto úroveň,"
uviedol Meganck. Podľa jeho slov majú všetky kandidátske krajiny
podobné problémy, hoci niektoré sú na tom lepšie ako ostatné.
"Slovensko je v tomto ohľade niekde v strede," vyhlásil Meganck.

Za dôležitú úlohu označil tiež udržanie politickej stability,
ktorej potrebu opakovane zdôrazňuje komisár EÚ pre rozšírenie Günter
Verheugen. "Dúfame, že stabilita vydrží do volieb a že voľby budú
priaznivé, čo sa týka začleňovania Slovenska," povedal európsky
vyjednávač.

Slovenský veľvyslanec pri EÚ Juraj Migaš informoval, že cieľom
SR je uzavrieť prístupové rokovania do konca budúceho roku, aby sa
slovenskí občania mohli zúčastniť už na voľbách do Európskeho
parlamentu v roku 2004. Zásadný pokrok chce Slovensko ešte tento rok
dosiahnuť v kapitolách finančná kontrola, doprava, dane,
spravodlivosť a vnútro a životné prostredie.

Dvojdňová schôdzka spoločného konzultačného výboru EÚ a SR
v Bruseli je jeho prvým pracovným zasadaním. Inauguračné stretnutie
sa konalo už v júni. Cieľom výboru je posilniť zapojenie občianskej
spoločnosti do procesu rozšírenia.

Výbor by sa mal stať akýmsi sprostredkovateľom medzi hlavnými
inštitúciami EÚ a občianskou spoločnosťou na Slovensku,
prostredníctvom ktorého by sa zástupcovia zamestnávateľov, odborov
a tretieho sektora mohli vyjadrovať k ekonomickým a sociálnym otázkam
procesu rozšírenia.

Tvoria ho štyria zástupcovia Hospodárskeho a sociálneho výboru
EÚ a štyria predstavitelia hospodárskych a sociálnych záujmových
skupín zo Slovenska.

Spolupredseda výboru a šéf Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory (SOPK) Peter Mihók dnes ubezpečil, že sociálni partneri plne
podporujú integračné ambície Slovenska a vítajú, že majú možnosť
aktívne sa do procesu prístupových rokovaní zapájať.

 


Slováci ďakovali v rímskej bazilike za blahorečenie slovenských
mučeníkov

Rím 5. novembra (TASR) - Takmer 5000 gréckokatolíkov zo Slovenska
dnes popoludní vzdalo vďaku za blahorečenie dvoch slovenských
mučeníkov v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Ďakovnú
archijerejskú liturgiu slúžil v cirkevnoslovanskom jazyku prešovský
biskup Ján Hirka spolu s 15 koncelebrantmi.

Slávnostnou liturgiou sa zavŕšil proces beatifikácie
prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda
Dominika Trčku, ktorých v nedeľu blahorečil pápež Ján Pavol II. pred
vatikánskou bazilikou na Námestí sv. Petra v Ríme. Na slávnostnom
akte sa zúčastnil prezident SR Rudolf Schuster spolu s vládnou
delegáciou.

Slovenskí katolíci majú záujem aj na blahoslavení ďalších dvoch
slovenských biskupov, ktorí boli spolu s Gojdičom prenasledovaní
komunistickým režimom v 50. rokoch. Ide o biskupov Michala Buzalku
a Jána Vojtaššáka. Túto prosbu slovenských katolíkov tlmočil na
dnešnej súkromnej audiencii prezident SR Rudolf Schuster aj hlave
katolíckej cirkvi.

 


Rudolf Schuster sa stretol s Aleksandrom Kwasniewským

Varšava 5. novembra (TASR) - Prezident Slovenskej republiky Rudolf
Schuster pricestoval dnes večer do Varšavy, kde sa v utorok zúčastní
na stretnutí hláv 17 štátov stredoeurópskeho regiónu.

Toto fórum zvolané z iniciatívy poľského prezidenta Aleksandra
Kwasniewského sa bude zaoberať otázkami spoločného boja proti
terorizmu.

Hneď po prílete sa Rudolf Schuster odobral do svojej varšavskej
rezidencie v hoteli Victoria, kde sa stretol so svojím partnerom
Aleksandrom Kwasniewským a rokoval s ním o niektorých aktuálnych
otázkach.

 


R.Schuster: Poľsko je hnacím motorom integrácie v stredoeurópskom
regióne

Varšava 5. novembra (TASR) - Za vynikajúce označil prezident Schuster
slovensko-poľské vzťahy a rovnako charakterizoval i svoje osobné
vzťahy s Aleksandrom Kwasniewským.

Novinárom hneď po skončení rozhovorov so svojím poľským
partnerom ďalej uviedol, že Poľsko považuje za hnací motor
integračných snáh v stredoeurópskom regióne. Ako dodal, Poľsko túto
úlohu prevzalo aj v spoločnom boji proti medzinárodnému terorizmu.
Vyzdvihol pritom úlohu prezidenta Kwasniewského.

Ako podotkol, ich priateľské vzťahy nemôžu naštrbiť žiadne
novinové články. Reagoval tak na nedávny článok v denníku Sme,
o ktorom povedal, že to nebola poctivá záležitosť.

"Hovorili sme aj o integračnom procese a zhodli sme sa, že ho
treba urýchliť. Už nemôžeme otáľať," podčiarkol prezident Schuster.

K utorňajšej vrcholnej schôdzke o spoločnom boji proti
terorizmu uviedol, že jej cieľom je prejsť od záväzkov k činom
a dohodnúť sa na spoločných spôsoboch a postupoch boja
s medzinárodným terorizmom. V boji proti globálnemu terorizmu je
potrebné začať konať, zdôraznil prezident SR na nočnej tlačovej
konferencii v poľskej metropole Varšave.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 3. Cíťte sa v priestore príjemne
 4. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 7. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 8. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 10. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 791
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 756
 3. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 3 617
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 565
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 199
 6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 031
 7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 867
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 999
 9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 016
 10. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 911

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Spolupracuje aj s firmou Apple. Peniaze na výskum ale nedostal

Spoločnosť Highchem s pätnástimi zamestnancami a vyše miliónovými tržbami nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.