Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Standard: Maďari hrozia vystúpením zo slovenskej vlády Viedeň 7. marca (TASR) - "Nezodpovedný postup koaličných partnerov" núti Stranu maďarskej koalície (SMK) k vystúpeniu z vlády. Šéf SMK Béla Bugár tým pohrozil, keď sa ostatní partneri slovenskej vládnej koalície dohodli na reforme verejne správy bez zohľadnenia požiadaviek predstaviteľov maďarskej menšiny, sumarizuje aktuálny vývoj v Bratislave rakúsky denník Der Standard v dnešnom vydaní.

SMK ultimatívne požaduje, aby jeden z novozriadených územných celkov s vlastnou správou združoval okresy Slovenska, v ktorých prevažuje maďarské obyvateľstvo, pripomínajú noviny.

B. Bugár svojou hrozbou vytrhol premiéra Mikuláša Dzurindu z jeho účelového optimizmu, konštatuje Standard. Keď predstavitelia SMK demonštratívne opustili koaličné rokovanie, pretože nebola zohľadnená ani jediná ich požiadavka, premiér tento krok ešte zľahčoval: o žiadnej vládnej kríze vraj nemôže byť ani reči, pretože Maďari mu "na rozlúčku ešte podali ruku a nezabuchli za sebou dvere". Na skutočnosť, že stranícki priatelia útočia od chrbta, je Dzurinda už zvyknutý - Bugárová SMK však doteraz vždy obetovala vlastné pozície v prospech koaličného mieru.

Bez toho, aby sa za túto ochotu uzatvárať kompromisy dočkal odmeny, sa teraz Bugár ocitol v nevďačnej úlohe. Po tom, ako sa vzdal mnohých požiadaviek, s ktorými mohol dúfať v získanie sympatií aj medzi slovenskou väčšinou obyvateľstva, sa teraz zaťal práve v mimoriadne háklivom bode. Jeho požiadavka, aby pri novom územnosprávnom členení aspoň jeden nový celok tvorilo spojenie najdôležitejších maďarských okresov, totiž naráža na historické slovenské obavy z oddelenia juhu krajiny a vytvorenia nového "Veľkého Maďarska", konštatuje denník.

Slovenskému premiérovi však hrozí bezmocnosť aj z inej strany: postupný rozpad jeho Slovenskej demokratickej koalície (SDK) pravdepodobne smeruje k svojmu vyvrcholeniu. Bývalý poslanec za SDK Peter Ďuračka, ktorý sa mandátu musel vzdať kvôli súkromnému škandálu, sa totiž pred súdom dožaduje zákazu tejto strany. Od 1. marca je na Slovensku viacnásobné členstvo v politických stranách zakázané a Dzurinda je predsedom tak SDK, ako aj novozaloženej Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ), podotýkajú noviny.

SR dnes ratifikovala Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Štrasburg 7. marca (TASR) - Stála predstaviteľka SR pri Rade Európy (RE), veľvyslankyňa Eva Garajová, odovzdala dnes v Štrasburgu ratifikačné listiny Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy (ETS č. 121) generálnemu tajomníkovi RE Walterovi Schwimmerovi. V SR dohovor začne platiť 1. júla 2001.

Hlavným cieľom dohovoru je posilniť a podporovať politiku ochrany a zveľaďovania dedičstva Európy. Zároveň potvrdzuje potrebu európskej solidarity v súvislosti s ochranou dedičstva a je určený na podporu praktickej spolupráce medzi zmluvnými stranami. Ustanovuje zásady "európskej koordinácie politiky ochrany".

Dohovor začal platiť v Andorre, Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Česku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Gruzínsku, Grécku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Holandsku, Lichtenštajnsku, Litve, na Malte, v Nórsku, Portugalsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Slovinsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Macedónsku, Taliansku, Turecku a Spojenom kráľovstve, ako aj v Bosne a Hercegovine a v Juhoslovanskej zväzovej republike, kde vstúpi do platnosti 1. júna 2001. Dohovor podpísalo i Rakúsko, Luxembursko a Moldavsko.

Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy (ETS č. 121) bol otvorený na podpis pre členské štáty Rady Európy v Grenade 3. októbra 1985. Dohovor nadobudol platnosť dňa 1. decembra 1987. V Békešskej Čabe otvorili detašované pracovisko konzulátu SR v Maďarsku Békešská Čaba 7. marca (TASR) - Detašované pracovisko Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Maďarsku otvoril dnes v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe veľvyslanec SR v Maďarsku Štefan Markuš a primátor sídelného mesta župy Békeš János Pap. Markuš a Pap umiestnili vo foyer Domu slovenskej kultúry cyrilometodský dvojkríž - znak slovenskej štátnosti ako symbol trvalej prítomnosti SR v Békešskej Čabe.

Vysunuté pracovisko bude až do 1. septembra, čo je plánovaný termín otvorenia Generálneho konzulátu SR v Békešskej Čabe, v nevyhnutnom rozsahu poskytovať právnu a konzulárnu pomoc občanom SR, ako aj fyzickým a právnickým osobám v Maďarsku vo veciach občianskych, rodinných a trestných. Súčasne bude prijímať aj žiadosti o priznanie postavenia zahraničných Slovákov, vrátane žiadostí o povolenie dlhodobého a trvalého pobytu na území Slovenska.

Špecifickou oblasťou v práci konzulárneho oddelenia bude ochrana záujmov neplnoletých osôb, občanov SR v rozsahu stanovenom zákonmi a predpismi Maďarskej republiky, najmä v prípadoch poručníctva, opatrovníctva, vymáhania výživného, vrátane funkcie notára a civilného matrikára.

Pracovisko bude v priestoroch Domu slovenskej kultúry poskytovať služby každú párnu stredu v čase od 10.30 h do 14.30 h.

"Časť Slovenska sa dnes presťahovala do duchovného centra dolnozemských Slovákov," zdôraznil v príhovore veľvyslanec Markuš a dodal, že sa dnešným dňom začalo budovanie konzulátu SR, ktorý bude otvorený na jeseň tohto roku. Markuš vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa v ostatných 20 mesiacoch pričinili o realizácie idey vlád oboch krajín, pričom vyzdvihol vedenie mesta, predstaviteľov slovenských samosprávnych orgánov, ako aj riaditeľku Domu slovenskej kultúry Annu Istvánovú.

Primátor Békešskej Čaby v príhovore zdôraznil význam spätosti mesta so slovenským jazykom, tradíciami a súčasnosťou a vyjadril radosť nad tým, že výber sídla budúceho Generálneho konzulátu SR padol práve na Békešskú Čabu. Výsledky februárového sčítania obyvateľstva Maďarskej republiky by podľa jeho slov mali podať plastickejší obraz o počte občanov slovenskej národnosti v Čabe. Dôležitejší je však fakt, že v Békešskej Čabe existuje osobitá slovenská kultúra a tamojší Slováci majú vytvorené podmienky, vrátane národnostného školstva, na to, aby vzťah s materskou krajinou nielen udržiavali, ale aj rozvíjali.

Slávnostné otvorenie spestrili aj ukážky z literárnej tvorby velikánov národnej literatúry oboch krajín Jána Kostru a Dezsa Kostolányiho. Béla Bugár pre Népszabadság: SMK nevydiera, len sa pridržiava svojich princípov Budapešť 7. marca (TASR) - Strana maďarskej koalície (SMK) nevydiera, len sa pridržiava svojich princípov. Modifikáciou zákona o verejnej správe by sa maďarská komunita na Slovensku mohla priamo zúčastňovať na procese rozhodovania v dôležitých regionálnych záležitostiach. Ak nám naši slovenskí partneri toto právo budú odopierať, mohlo by dôjsť aj k vystúpeniu SMK z vládnej koalície, povedal pre dnešné vydanie budapeštianskeho denníka predseda SMK Béla Bugár.

Podľa neho SMK v kabinete premiéra Mikuláša Dzurindu nepredkladá nacionalistické požiadavky, len trvá na realizácii vládneho programu, kvôli ktorému vlastne vstúpila do vládnej koalície.

"Sme jednoznačne prívržencami proeurópskych spoločenských reforiem, naša parlamentná frakcia ako jediná v plnom počte hlasovala za modifikáciu ústavy aj napriek tomu, že naše pozmeňovacie návrhy väčšina poslancov NR SR odmietla," povedal B. Bugár. Podľa neho je základnou podmienkou úspešnej integrácie SR do vyspelých európskych a euroatlantických štruktúr reforma verejnej správy. "My tento proces podporujeme, ale boli by sme radi, keby sa maďarská komunita na Slovensku v primeranej miere mohla zúčastňovať na riadení regionálnych záležitostí," zdôraznil pre najčítanejší maďarský denník predseda SMK. Nový slovenský veľvyslanec si pripomenul osobnosť T.G.Masaryka Praha 7. marca (TASR) - V ČR si dnes pripomínajú 151. výročie narodenia prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Na pietnom akte na cintoríne v Lánoch sa dnes spolu s viacerými zahraničnými diplomatmi zúčastnil aj nový slovenský veľvyslanec v Prahe Ladislav Ballek, ktorý považuje prvého československého prezidenta za najväčšiu osobnosť 20. storočia.

"Mám osobne k jeho odkazu srdečný vzťah, na cintoríne som si vedno s prítomnými zaspieval aj jeho milovanú pieseň Ach synku, synku, ktorú som sa naučil ako jednu z prvých v detstve," dodal Ballek pre TASR. Nový slovenský veľvyslanec zároveň vyjadril potešenie, že svoje oficiálne pôsobenie v Prahe začal práve spomienkou na kľúčovú postavu československej histórie.

Veniec k hrobu prvého československého prezidenta dnes ráno položil prezident ČR Václav Havel. Predseda Masarykovho demokratického hnutia Emil Ludvik počas pietneho aktu pripomenul osobnosť T. G. Masaryka, jeho filozofický, morálny a štátnický kredit. Podľa Ludvika sú Masarykove myšlienky všeľudské, bol vždy zástancom pravdy, spravodlivosti a ľudských práv.

Okrem slovenského veľvyslanca sa na pietnom akte zúčastnili aj veľvyslanci Veľkej Británie, Francúzska, USA, Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Egypta a Izraela. Bavorsko podporuje vstup SR do EÚ v prvej skupine kandidátskych krajín Mníchov 7. marca (TASR) - Bavorsko jednoznačne podporuje vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) spoločne s prvou kandidátskou skupinou, teda i s Českom, Poľskom a Maďarskom. Po stretnutí so slovenským prezidentom Rudolfom Schusterom, ktorý je na dvojdňovej pracovnej návšteve Nemecka, to uviedol krajinský premiér slobodného štátu Bavorska Edmund Stoiber.

Dôvodom, aby Slovensko spoločne vstúpilo s Maďarskom, Českom a Poľskom do únie, je skutočnosť, že keby sa tak nestalo, vznikol by veľký a vážny problém na vonkajšej hranici EÚ. "Vznikla by veľká schengenská hranica skoro 2000 km dlhá medzi Slovenskom a Maďarskom, Slovenskom a Českom a Slovenskom a Poľskom," povedal Stoiber.

Na spoločnom stretnutí okrem vzájomnej dobrej hospodárskej bilaterálnej spolupráce obaja politici hovorili najmä o tom, ako môže Bavorsko so svojím výnimočným postavením v rámci spolku 16 nemeckých krajín pomôcť Slovensku v jeho integračnom úsilí. Na margo vzájomnej hospodárskej spolupráce Stoiber zdôraznil, že je veľmi intenzívna a ešte viac sa rozvinula po decembrovej návšteve bavorského krajinského ministra hospodárstva na Slovensku.

Obaja politici sa dohodli, že sa zintenzívni výmena poznatkov z oblasti verejnej správy a legislatívy. V krátkom čase by sa mala podľa slov Stoibera uskutočniť návšteva bavorských rezortných ministrov spravodlivosti a vnútra na Slovensku a ich stretnutie so slovenskými rezortnými kolegami, aby sa konkrétne dohodli na spolupráci v tejto oblasti pod patronátom prezidenta SR R. Schustera. Táto spolupráca má pomôcť Slovensku, aby čo najskôr dosiahlo európsky priemer v legislatíve a verejnej správe. E. Stoiber vidí v tejto súvislosti veľké šance aj na základe nevyhnutnosti, aby Slovensko, ktoré zatiaľ urobilo vo svojom integračnom úsilí značné hospodárske a štrukturálne pokroky, bolo prijaté do únie spoločne s ostatnými členmi prvej kandidátskej skupiny.

Na záver zdôraznil, že Bavorsko jednoznačne zo strategického hľadiska, ale aj zo spoločného záujmu podporuje vstup Slovenska do severoatlantických štruktúr. Jednou z tém spoločného rozhovoru s bavorským predsedom krajinskej vlády boli aj pracovné podmienky pre slovenské zdravotné sestry, ktoré podľa slov Stoibera dosahujú dobrú kvalifikáciu. Keďže Nemecko a Bavorsko má deficity, čo sa týka počtu zdravotných sestier, je v záujme Nemecka a aj tejto starej západnej spolkovej krajiny, aby slovenské zdravotné sestry začali v zodpovedajúcej miere pracovať v Bavorsku.

Na otázku nemeckých médií, či si Stoiber naozaj myslí, že Slovensko vstúpi do EÚ v roku 2004 tak ako napríklad Maďarsko, krajinský premiér zdôraznil, že kritériá prijaté v roku 1993 musí splniť každá z kandidátskych krajín, pričom Slovensko za vlády bývalého premiéra Vladimíra Mečiara vykazovalo nedostatky práve v oblasti plnenia politických kritérií, napríklad v otázkach národnostných menšín. Tieto deficity však kabinet premiéra Mikuláša Dzurindu úspešne napravil. Pripomenul však problémy, s ktorými Slovensko zápasí v ekonomickej oblasti, napríklad deficit štátneho rozpočtu a hlavne vysokú nezamestnanosť. Vyslovil však nádej, že Slovensko splní všetky kritériá tak, že ho prijmú k 1. januáru 2004.

Slovenský prezident R. Schuster, ktorý dnes vo večerných hodinách ukončí dvojdňovú pracovnú návštevu Nemecka, sa následne po stretnutí s krajinským premiérom Stoiberom stretol aj s predsedom krajinského parlamentu Johannom Böhmom. Ministri školstva Rakúska, SR, ČR a Maďarska ocenili dvojjazyčné školy Viedeň 7. marca (TASR) - Desaťročné pôsobenie bilingválnych škôl na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku pozitívne dnes zhodnotila rakúska ministerka školstva, vedy a kultúry Elisabeth Gehrerová spoločne so svojimi kolegami z týchto krajín na konferencii, ktorá sa uskutočnila na Tereziánskej akadémii vo Viedni. Slovensko zastupoval na podujatí minister školstva Milan Ftáčnik.

Existencia deviatich škôl, na ktorých vyučuje nemčinu 28 odborníkov z Rakúska, umožňuje vytvorenie vzdelávacieho regiónu stredná Európa, povedala Gehrerová na tlačovej konferencii vo Viedni v rámci dnešného medzinárodného hodnotenia projektu.

Bilingválne školy - osem gymnázií a obchodná akadémia boli prvými iniciatívami v oblasti vzdelávania po páde železnej opony. V školách, z ktorých sú po dve na Slovensku a v ČR a päť v Maďarsku - sa okrem nemčiny ako cudzieho jazyka vyučujú po nemecky aj tri ďalšie predmety. Učia učitelia z Rakúska a na výučbu sa používajú rakúske učebnice. V tomto školskom roku sa v 70 bilingválnych triedach vzdeláva dovedna 1900 žiakov.

Gehrerová a jej kolegovia zo Slovenska a Maďarska Milan Ftáčnik a Zoltán Pokorni a námestník českého ministra školstva Jaroslav Müllner vyzdvihli dôležitú premosťovaciu funkciu projektu bilingválneho vzdelávania a zdôraznili, že jeho realizácia viedla k lepšiemu porozumeniu a k užším kontaktom v strednej Európe. Pre rakúsku ministerku školstva predstavuje projekt "Vzdelávací región stredná Európa" aj dobrý základ pre vzájomné pochopenie obyvateľov a rozšírenie EÚ.

O tom, že projekt nie je len jednosmernou akciou, svedčí vznik množstva bilingválnych škôl vo Viedni a v pohraničných oblastiach východného Rakúska, zdôraznila Gehrerová. Podobné projekty by mali vzniknúť aj na západe krajiny, pripomenula rakúska ministerka, ktorá chce v tohtoročnom Európskom roku jazykov klásť dôraz na oboznámenie sa s jazykmi okolitých krajín. Bárdos: Koaliční partneri SMK ohrozujú úspešnosť integračných snáh Slovenska Budapešť/Bratislava 7. marca (TASR) - Ak naši koaliční partneri v záležitosti reformy verejnej správy predsa len nebudú pokladať za potrebné dosiahnutie konsenzu a v dôležitých veciach rozhodnú bez účasti Strany maďarskej koalície (SMK), zapíšu sa do dejín Slovenska ako politickí hazardéri, povedal dnes v Bratislave po tlačovej konferencii SMK agentúre MTI predseda parlamentnej frakcie tejto politickej formácie Gyula Bárdos.

"Koaliční partneri SMK ohrozujú úspešnosť integračných snáh SR, keď chcú - ignorujúc požiadavky SMK - realizovať reformu verejnej správy a stanoviť hranice správnych jednotiek tak, aby občania maďarskej národnosti v každej z nich tvorili štatistickú menšinu pod 20-percentnou hranicou celkového počtu obyvateľstva. Takýto postup by jednoznačne znamenal diskrimináciu národnostných menšín vo viacerých oblastiach, vrátane hospodárskej i jazykovej. Pokračovanie tejto krátkozrakej politiky slovenských strán vládnej koalície by bolo dôkazom toho, že naši koaliční partneri si v plnej miere neuvedomujú jej negatívne dôsledky napríklad na vstup SR do NATO, o ktorom by sa malo rozhodnúť už v budúcom roku. SMK dúfa, že súčasné slovenské vládne strany nezopakujú historické chyby kabinetu Vladimíra Mečiara a že ich politika nepovedie k tomu, že Bratislava opäť zmešká vlak do NATO", zdôraznil Gyula Bárdos pre budapeštiansku agentúru. EK navrhla možnosti obmedzenia voľného pohybu osôb Brusel 7. marca (TASR) - Európska komisia (EK) dnes zaslala členským štátom Európskej únie (EÚ) pracovný dokument, v ktorom predkladá možnosti obmedzenia voľného pohybu pracovných síl z terajších kandidátskych krajín po ich vstupe do EÚ. Materiál má slúžiť ako podklad k diskusii členských krajín, na základe ktorej komisia začiatkom apríla navrhne spoločnú pozíciu pätnástky pre rokovania s kandidátmi.

Dokument počíta s piatimi možnosťami: (1) plné uplatnenie legislatívy, teda umožnenie voľného pohybu ihneď po vstupe nových krajín do EÚ; (2) uplatnenie ochranných klauzúl, teda slobody pohybu s možnosťou uvalenia ochranných opatrení, ak sa vyskytnú problémy na trhu práce; (3) pružný systém prechodných období, ktorý by stanovil hornú hranicu odkladu plnej liberalizácie - v jeho rámci prichádzajú do úvahy viaceré kombinácie podľa vlastného rozhodnutia členských štátov vrátane okamžitého otvorenia trhu práce; (4) zavedenie systému pevných kvót, ktorý umožní prijímať členským štátom pracovníkov z nových krajín do určitého počtu a to buď všeobecne, alebo podľa regiónov či odvetví; (5) všeobecné neuplatnenie legislatívy, teda neumožnenie voľného pohybu počas pevne stanoveného prechodného obdobia, ktoré by znamenalo zachovanie terajšieho postavenia pracovníkov z kandidátskych krajín počas istého obdobia.

Hovorca EK pre rozšírenie Jean-Christophe Filori zdôraznil, že nejde o návrh rokovacej pozície EÚ. Komisia podľa neho neuprednostňuje ani nevylučuje žiadnu z uvedených možností. "Je to pracovný dokument, zoznam variantov, ktorý by mal byť podkladom pre predbežnú diskusiu členských štátov. Na jej základe predložíme začiatkom apríla návrh spoločnej pozície," vyhlásil Filori na brífingu EK.

Prvou možnosťou, ktorú dáva EK členským štátom na zváženie, je umožnenie voľného pohybu osôb, a teda aj pracovných síl, novým krajinám hneď po ich vstupe do EÚ. Výhodou tohto variantu je, že obyvateľom nových členských štátov bude ihneď poskytnutá jedna zo štyroch základných slobôd EÚ, zjednoduší boj proti nelegálnej práci a nevyžaduje zložité rokovania s kandidátskymi krajinami.

Na druhej strane neposkytuje tento variant žiadne záruky proti možným narušeniam trhu pracovných síl spôsobeným prílivom pracovníkov. Neberie do úvahy citlivosť verejnej mienky v tejto oblasti, najmä v niektorých regiónoch. To by mohlo ovplyvniť podporu verejnosti rozšíreniu v niektorých členských štátoch, píše komisia.

Druhá možnosť - ochranné klauzuly, predpokladá riadne uplatnenie legislatívy, teda umožnenie voľného pohybu osôb s tým, že členský štát by mal možnosť uplatniť obmedzujúce opatrenia v prípade, že dôjde k narušeniu trhu pracovných síl. Ochranná klauzula by mohla byť uplatnená na základe posúdenia situácie na pracovnom trhu, napríklad keby došlo alebo by hrozilo jeho "vážne a trvalé" narušenie. Presná formulácia klauzuly by sa dohodla. K uvaleniu ochranného opatrenia by členský štát zrejme potreboval súhlas komisie.

Iným spôsobom mechanizmu ochranných klauzúl, ktorý komisia predkladá, je stanovenie pevného prahu - teda počtu pracovníkov z cudzej krajiny prítomných na trhu práce. Ak by sa tento prah prekročil, mohol by členský štát jednostranne obmedziť prístup na trh práce. Takýto prah by bolo možné stanoviť podľa jednotlivých štátov, regiónov alebo odvetví. Išlo by buď o absolútne číslo alebo percentuálny nárast oproti predchádzajúcemu roku. Tento spôsob vyžaduje podrobné monitorovanie prístupu na trh práce, ktoré by sa zrejme najlepšie dosiahlo zachovaním systému automaticky vydávaných pracovných povolení, v prípade uplatnenia obmedzujúcej klauzuly by už vydávanie povolení nebolo automatické, píše sa v dokumente EK.

Obidva spôsoby ochranných klauzúl možno chápať ako "poistnú politiku", ktorá by mohla byť mimoriadne užitočná v dôsledku neistoty, aké riziká existujú a kde sa skutočne vyskytnú. Klauzuly by mohli uplatniť cieľové štáty, ale aj krajiny pôvodu, a to buď na celé územie alebo len na istý región či sektor, čo by umožnilo širokú diferenciáciu.

Táto možnosť ale vyžaduje detailné negociácie, aby sa zabránilo dezinterpretáciám a možným sporom. Najmä kritériá pre uplatnenie klauzúl a/alebo pevné prahy musia byť špecifikované v prístupových zmluvách. Variant vyžaduje tiež stále monitorovanie trhu práce a potenciálne môže byť menej efektívny pri nečakaných problémoch. Tento systém už bol v Európskych spoločenstvách uplatnený (pri zavedení úplného voľného pohybu v roku 1968), nikdy však nedošlo k skutočnému použitiu ochrannej klauzuly.

Tretím variantom je uplatnenie pružného systému prechodných období. Predpokladá prechodné obdobie na určitý čas, avšak nevylučuje, že niektorý členský štát plne liberalizuje svoj trh práce hneď od začiatku. Išlo by o kombináciu prechodných období - stanovená by bola jeho maximálna dĺžka, klauzula predpokladajúca automatické prehodnotenie prechodného obdobia po istom čase s cieľom jeho skrátenia a/alebo právo nového členského štátu požiadať o toto prehodnotenie, pričom by obsahovala aj možnosť pre členské štáty neuplatniť prechodné obdobie.

Komisia však varuje pred príliš zložitými kombináciami prechodných období a za zvládnuteľné označuje dve: uplatnenie voľného pohybu osôb po istom prechodnom období, predpokladajúce prehodnotenie po vopred stanovenom krátkom čase alebo na žiadosť novej členskej krajiny, kombinované so zárukou, že každý štát môže zachovať pôvodne dohodnutý čas prechodného obdobia pre svoje územie; alebo voľný pohyb v celej EÚ po pevne stanovenom prechodnom období, s možnosťou prehodnotiť to po vopred určenom čase.

Počas prechodného obdobia by museli obyvatelia nových členských krajín žiadať na území terajšej EÚ o pracovné povolenie, vrátane tých, ktorí tam už teraz legálne pracujú. Po získaní pracovného povolenia by mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako domáci pracovníci.

Obidve tieto podmožnosti tretieho variantu vychádzajú zo skúseností z postupného zavádzania voľného pohybu kombinovaného s rôznymi stupňami flexibility, vďaka čomu umožňujú čo najrýchlejšie postupné začleňovanie nových krajín. Vyžaduje však pomerne zložité rokovania s kandidátmi. Do úvahy pripadá aj kombinácia možností 2 a 3, teda prechodných období a ochranných klauzúl, konštatuje komisia.

Možnosťou č. 4 je zavedenie systému číselných kvót. Išlo by o obmedzenie prístupu na trh práce na určitý stanovený počet pracovníkov, buď platný pre celú EÚ alebo stanovený na národnej, regionálnej či sektorovej úrovni. Komisia predpokladá buď čistý systém kvót založený na princípe "prvý príde, prvý berie" alebo istú selekciu podľa rôznych podmienok (požiadavky na diplom, trvalé bydlisko, dĺžka trvania kontraktu atď.).

Výhodou tejto možnosti sú skúsenosti, ktoré už členské štáty s kvótami majú. Kvóty sú však neflexibilné a môžu spôsobiť ťažkosti, ak nie sú správne stanovené podľa zraniteľných odvetví či regiónov alebo nie sú prispôsobované vývoju. Vyžadujú tiež administratívnu kontrolu.

Poslednou možnosťou, ktorú EK predkladá, je obmedzenie voľného pohybu pomocou pevného, plošne aplikovaného prechodného obdobia, ktoré by v podstate znamenalo zachovanie terajšieho postavenia pracovníkov z kandidátskych krajín na trhu EÚ počas stanoveného obdobia. Komisia konštatuje, že túto možnosť uvádza len z dôvodu úplnosti a dodáva, že by bolo extrémne ťažké o nej s kandidátmi rokovať.

EK pracovný dokument venovaný voľnému pohybu osôb na poslednú chvíľu prepracovala a nakoniec neuviedla žiadne konkrétne návrhy ani odporúčania. V pôvodnej verzii dokumentu, ktorý má TASR k dispozícii, komisia konštatovala, že po zvážení uvedených možností navrhne štvorročné prechodné obdobie, ktoré bude po dvoch rokoch prehodnotené.

Pri všetkých možnostiach komisia vychádzala z toho, že dramatického prílivu pracovných síl z nových členských krajín sa netreba obávať. Ich migračný potenciál odhadla len na jedno percento terajšieho obyvateľstva EÚ. Prezident Schuster rokoval s predsedom bavorského parlamentu Mníchov 7. marca (TASR) - Integrácia Slovenskej republiky do severoatlantických štruktúr a vzájomné bilaterálne vzťahy boli predmetom dnešného stretnutia slovenského prezidenta Rudolfa Schustera s predsedom krajinského parlamentu (Landtag) slobodného štátu Bavorsko Johannom Böhmom v bavorskej metropole Mníchov.

Predseda Krajinského snemu (Landtag) podobne ako predseda bavorskej vlády Edmund Stoiber zdôraznil, že Bavorsko bezvýhradne podporuje skorý vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) v rámci prvej kandidátskej skupiny.

Rudolf Schuster i Johann Böhm skonštatovali, že vzájomné aktivity Bavorska na Slovensku sú v porovnaní s ostatnými 15 nemeckými spolkovými krajinami veľmi dobré až nadštandardné. Predseda Landtagu však informoval slovenského prezidenta o tom, že podnikatelia z Nemecka, ktorí majú alebo chcú mať svoje aktivity na Slovensku, majú pocit slabej právnej istoty v SR. Prezident Schuster v tejto súvislosti uviedol, že bude o tejto skutočnosti informovať slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu, šéfa slovenskej diplomacie Eduarda Kukana a ministerku financií Brigitu Schmögnerovú.

Predseda Krajinského snemu adresoval rektorovi Technickej univerzity v Košiciach Jurajovi Sinayovi, ktorý je členom delegácie slovenského prezidenta počas pobytu v Nemecku, želanie, že by rád navštívil Slovensko a košickú univerzitu. Rektor Sinay pre slovenských novinárov uviedol, že jednou z tém návštevy predsedu krajinského parlamentu na Slovensku bude vzájomná výmena know-how, ako aj transfer vedy a výskumu pre bavorských podnikateľov.

Slovenský prezident, ktorý je na dvojdňovej pracovnej návšteve v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Bavorsko, sa dnes vo večerných hodinách zúčastní na slávnostnom odovzdávaní cien Spolku pre nemecké kultúrne vzťahy v zahraničí (VDA), kde prvú cenu získa tento rok Spolok karpatských Nemcov na Slovensku. Na záver dvojdňového pobytu v Nemecku sa prezident SR zúčastnil aj na slávnostnej recepcii podávanej bavorským ministrom financií Kurtom Falthauserom. V neskorých večerných hodinách pricestuje späť do vlasti. Miklós presviedčal EK, aby prijala slovenské regionálne projekty Brusel 7. marca (TASR) - Slovenský minister životného prostredia László Miklós sa dnes v Bruseli pokúšal presvedčiť Európsku komisiu (EK), aby v rámci predvstupového programu ISPA akceptovala aj slovenské regionálne projekty, keďže najmä chudobné regióny nemajú často iné možnosti, ako získať peniaze napríklad na výstavbu čističiek odpadových vôd.

EK nie je podľa ministra príliš naklonená regionálnym projektom. "Oni by najradšej videli projekt - veľké mesto, veľká čistiareň, my sa s tým však nechceme zmieriť," povedal Miklós po rokovaniach so šéfom Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku Guyom Crauserom.

Podľa Miklósa majú však veľké mestá často také problémy ako čističky vôd alebo systém kanalizácie už vyriešené a navyše majú aj iné možnosti, ako si požičať peniaze. "Chudobné regióny ako Michalovce či Veľký Krtíš však tieto možnosti nemajú. Preto sme tento náš postoj vysvetlili a bojujeme," povedal Miklós.

Slovensko tento rok požiadalo EK o technickú asistenciu pri šiestich projektoch životného prostredia, na ktoré bude žiadať spolufinancovanie cez program ISPA. Ide o projekty integrovanej ochrany vôd v oblasti Zemplína, Michaloviec, Veľkého Krtíša a Topoľčian-Duchonky, čistiareň odpadových vôd v Dunajskej Strede.

Minister pripustil, že EK je dosť kritická na slovenské enviromentálne projekty a obáva sa, či bude Slovensko tento rok schopné pripraviť toľko projektov, aby vyčerpalo objem peňazí, ktoré preňho ISPA predpokladá. Omnoho jednoduchšie sú projekty v oblasti dopravy, ktoré je cez ISPA tiež možné spolufinancovať.

Predvstupový program ISPA je určený pre 10 kandidátskych krajín zo strednej a východnej Európy na podporu projektov v oblasti budovania dopravnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia. Európska komisia prerozdelila finančné prostriedky tohto programu medzi kandidátske krajiny podľa počtu obyvateľov, rozlohy a hrubého domáceho produktu na osobu. Slovensko tak môže ročne získať 3,5 až 5,5 percenta zo sumy 1,04 miliardy eúr, čo predstavuje 36,4 až 57,2 miliónov eúr.

Vlani schválila EK štyri slovenské projekty - čističky odpadových vôd resp. systémy kanalizácie v Nitre, Trenčíne a Banskej Bystrici a modernizáciu železnice medzi Bratislavou a Šenkvicami. Pozitívnu odpoveď zo strany EK môže v blízkom čase očakávať aj projekt čističky v Komárne Spolok karpatských Nemcov na Slovensku dostal v Mníchove prestížnu cenu Mníchov 7. marca (TASR) - Spolok karpatských Nemcov na Slovensku dnes získal prestížnu kultúrnu cenu v bavorskej metropole Mníchov udeľovanú Spolkom pre nemecké kultúrne vzťahy v zahraničí (VDA). Na slávnostnom udeľovaní cien sa za prítomnosti slovenského prezidenta Rudolfa Schustera, ktorý dnes končí dvojdňovú pracovnú návštevu Nemecka, zúčastnil aj bavorský minister financií Kurt Falthauser, predseda Karpatsko-nemeckého spolku Bartolomej Eigin a predseda VDA Hartmut Koschyk.

Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo v starobylej Kaisersaale - rezidencii bavorských kráľov - za účasti približne 400 hostí - predstaviteľov nemeckej politiky, kultúry a hospodárstva. VDA udeľuje tieto ceny od roku 1993 osobnostiam a organizáciám, ktoré sa zaslúžili o zachovanie nemeckého jazyka a kultúry v komunitách nemeckých menšín žijúcich v zahraničí.

Počiatky VDA spadajú do konca minulého storočia, keď pred 121 rokmi začal fungovať ako školská kultúrna organizácia.

Novú mediálnu cenu dotovanú 20.000 markami na tomto podujatí získal týždenník Brasil-Post vychádzajúci v nemčine v brazílskom meste Sao Paolo. Týždenník vychádza od roku 1950 a má v súčasnosti náklad 10.000 výtlačkov. Viac ako 80 percent čitateľov tvoria podľa dostupných informácií potomkovia prisťahovalcov z nemeckých krajín. Toto periodikum informuje predovšetkým o rozličných kultúrnych podujatiach, tradíciách a nemeckých školách.

Udeľovanie cien a následná slávnostná recepcia podávaná bavorským ministrom financií boli posledným bodom dvojdňovej

pracovnej návštevy slovenského prezidenta v Nemecku, počas ktorej navštívil dve spolkové krajiny - Bavorsko a Severné Porýnie-Vestfálsko. Prezient SR sa v neskorých večerných hodinách vráti späť do vlasti.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 7 002
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 6 560
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 951
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 217
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 802
 6. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 030
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 766
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 759
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 378
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 323

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Geológ: Ochladili Zem a vyhubili ľudí. Našu planétu čaká supererupcia

Výbuch supervulkánu by bol aj dnes katastrofický, hovorí geochronológ Martin Danišík, ktorý publikoval v prestížnom vedeckom časopise.

ŠPORT

Slovanu kuriózny gól nepomohol, doma prehral s Kazaňou

Bratislavský klub v stretnutí aj vyhrával, napokon prehral o tri góly.

SVET

Merkelová prijatie utečencov po rokoch neľutuje

Nemecká kancelárka nechce prijímať ďalších ľudí zo Sýrie.

Neprehliadnite tiež

Domov

Slovensko čaká chladné počasie, na severe a východe čakajú výdatné zrážky

Sychravé a jesenné počasie by malo zotrvať i v ďalších dňoch.

Domov

Gajdoš nepriznal takmer polovicu svojho príjmu

Minister obrany v majetkovom priznaní nespomenul výsluhový dôchodok.

Domov

Armádny generál: Termíny sú šibeničné, zmluvu na migy budeme musieť predĺžiť

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Domov

Kiska sa v New Yorku zúčastnil na biznis fóre, s podnikateľmi hovoril aj o Slovensku

Spomedzi lídrov biznisu sa fóra zúčastnil aj najbohatší človek sveta Bill Gates.