Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Dublin 22. novembra (TASR) - Rokovaním s predsedom Národného fóra o Európe, nezávislým senátorom Mauriceom Hayesom začne predseda Národnej rady SR Jozef Migaš posledný, tretí deň oficiálnej návštevy Írska

Migaš ukončí návštevu Írska rokovaním s predsedom Národného fóra
o Európe

Dublin 22. novembra (TASR) - Rokovaním s predsedom Národného fóra
o Európe, nezávislým senátorom Mauriceom Hayesom začne predseda
Národnej rady SR Jozef Migaš posledný, tretí deň oficiálnej návštevy
Írska.

Národné fórum o Európe, ktoré začalo svoju činnosť v októbri,
je iniciatívou írskej vlády. Jeho úlohou je vyvolať verejnú diskusiu
o potrebe rozširovania Európskej únie a zvýšiť podporu občanov
v prospech prijímania nových krajín. Fórum bolo vytvorené ako reakcia
na neúspešné júnové referendum o Zmluve z Nice, zakotvujúcej
inštitucionálne reformy únie a umožňujúcej jej rozšírenie.

Írska vláda i veľké opozičné strany vtedy podľa analytikov
podcenili verejnú diskusiu, čo využili malé euroskeptické subjekty na
agresívnu protieurópsku kampaň. Na referende sa nakoniec zúčastnilo
len 32,9 percenta voličov, pričom takmer 54 percent z nich sa
vyslovilo proti ratifikácii zmluvy. Vzhľadom na to, že zmluva musí
byť ratifikovaná do 31. decembra 2002, dá sa koncom budúceho roka
očakávať ďalšie írske referendum.

Posledným bodom Migašovej návštevy Írska bude pracovný obed so
štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva a detí Mary
Hanafinovou. Popoludní predseda parlamentu odcestuje na Slovensko.

 


Frankfurter Allgemeine Zeitung o význame volieb v SR a MR pred
rozšírením EÚ

Frankfurt 22. novembra (TASR) - Význam budúcoročných parlamentných
volieb v Maďarsku a na Slovensku dnes v súvislosti s pripravovaným
rozšírením Európskej únie (EÚ) zdôraznil mienkotvorný nemecký denník
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Členstvo dnešných kandidátskych krajín v EÚ bude úspešné len
vtedy, pokiaľ bude na vstup pripravené aj obyvateľstvo, bude vedieť
o všetkých výhodách ale aj mínusoch toho kroku a nebude očakávať
nijaké zázraky, napísal FAZ. Na druhej strane sa vlády členských
krajín musia postarať o to, aby ich občania chápali rozšírenie ako
historickú šancu, nie ako nebezpečenstvo. Práve z tohto pohľadu sú
veľmi významné budúcoročné parlamentné voľby v Maďarsku a na
Slovensku.

Tak v Bratislave ako aj v Budapešti by podľa FAZ mohlo dôjsť
k politickým konšteláciám, ktoré by mohli nad členstvom v EÚ urobiť
otáznik. Politické subjekty v týchto krajinách musia vynaložiť veľa
šikovnosti a presviedčanej sily, aby budúcoročné voľby presvedčili
Brusel, že obavy únie sú zbytočné a výsledky volieb nie sú prekážkou
na skorý vstup do celoeurópskeho spoločenstva.

Denník pripomína, že Brusel síce uvažuje o možnosti, že by sa
EÚ otvorila v roku 2004 najmenej 10-člennej skupine kandidátov,
neznamená to však, že kandidátske krajiny si môžu vydýchnuť a ruky
zložiť do lona.

Okrem toho sa ani jeden z kandidátov nesmie nechať učičíkať
nádejou, že bude patriť medzi prvých a bez neho sa rozšírenie
neuskutoční, upozorňuje FAZ a konštatuje, že najväčšími deficitmi
budúcich členov únie sú nedostatky v administratíve, korupcia a nie
vždy uspokojivý prístup k menšinám. Pokrivkáva taktiež kvalita
justície a praktické uplatňovanie schválených zákonov.

Väčšiu pozornosť kompetentných si zaslúži aj postoj verejnosti
k samotnému rozšíreniu. Na pôde samotnej únie, ale aj v kandidátskych
krajinách sa často zabúda na to, že do EÚ nevstupujú len politici
a kapitáni ekonomiky, ale spoločnosť ako celok.

 Avšak najväčšie nebezpečenstvo, že rok 2004 by sa
vonkoncom nemusel stať rokom Veľkého tresku, je podľa FAZ v samotnej
EÚ a nepripravenosti niektorých členských krajín vzdať sa časti
finančných prostriedkov, priznáva v závere mienkotvorný nemecký
denník.

 


Jozef Pivarči rokoval v Maďarsku o reforme armád

Györ 22. novembra (TASR) - Názory na otázky súvisiace s reformou
ozbrojených síl maďarskej a slovenskej armády si dnes v maďarskom
meste Györ vymenili štátni tajomníci rezortov obrany Tamás Perenyi
a Jozef Pivarči.

Osobitnú pozornosť venovali problematike prezbrojovania
letectva, pričom za prioritu označili jeho finančné zabezpečenie.
Počas dvojdňovej pracovnej cesty sa J. Pivarči stretol aj
s veliteľom Vzdušných síl Maďarskej armády generálmajorom Istvánom
Tallom, ktorý ho informoval o konkrétnych reformných krokoch
uskutočnených v maďarskom vojenskom letectve. Slovenského hosťa
zároveň ubezpečil, že predstavitelia maďarského ministerstva obrany
podporujú vstup SR do NATO a sú presvedčení, že na budúcoročnom
pražskom summite dostane pozvánku na vstup do tejto inštitúcie.

 


SR nechce rokovať o zmenách na hraniciach s ČR

Praha 22. novembra (TASR) - Slovenská strana nepovažuje za vhodné
pokračovať v rokovaniach o dohodách, ktoré by menili právne
postavenie občanov SR a ČR pri prekračovaní štátnych hraníc.
Slovenský minister vnútra Ivan Šimko o tom dnes v Prahe informoval
českého ministra vnútra Stanislava Grossa, ktorý vzal postoj
slovenskej strany na vedomie.

Podľa slovenskej strany je udržanie súčasného právneho rámca,
ktorý vytvárajú bezvízová a režimová dohoda, v záujme občanov oboch
krajín. "Nechceme ten štandard, ktorý sa týmito dohodami vytvoril,
znižovať až do vstupu oboch krajín do Európskej únie," tlmočil
stanovisko slovenskej vlády Šimko. Znamená to podľa neho zastavenie
česko-slovenských rokovaní o tejto otázke, aj na expertnej úrovni.

Podľa Grossa česká strana vzala postoj slovenskej vlády na
vedomie. Zároveň sa odmietol vyjadriť k špekuláciám o možnosti, že by
česká strana jednostranne vypovedala zmluvy so Slovenskom. Pripustil
však, že každá zmluva je za určitých podmienok vypovedateľná, ale
špekulácie o takomto kroku podľa neho neprospejú súčasnej atmosfére.

Podľa Šimka slovenská strana presadzuje stanovisko, že je možné
prísnejšie zasiahnuť proti ilegálnym migrantom aj za súčasného
právneho stavu. Gross však zastáva názor, že niektoré opatrenia sa za
súčasných podmienok nedajú prijať.

 


Schreyerová: Slovensko tvrdo pracuje na odstránení nedostatkov

Brusel 22. novembra (TASR) - Slovensko veľmi tvrdo pracuje na tom,
aby odstránilo nedostatky, ktoré viedli k dočasnému zníženiu
predvstupovej pomoci z fondov Európskej únie o 15 miliónov eúr.
Rozhodnutie o ich uvoľnení je však na Európskom parlamente (EP).
Povedala to dnes v Bruseli európska komisárka pre rozpočet Michaele
Schreyerová.

"Všetko, čo môžem povedať, je, že som optimistka. V danej
chvíli to bude samozrejme rozhodnutie EP, ale skutočne sa v tejto
otázke veľa urobilo na strane Európskej komisie (EK) i Slovenska,"
povedala Schreyerová na tlačovej konferencii, na ktorej informovala
o druhom čítaní budúcoročného rozpočtu EÚ v rade ministrov.

Komisárka vymenovala celý rad aktivít slovenskej strany pri
riešení aféry okolo možného zneužitia predvstupových fondov EÚ
a pripomenula, že podmienkou na uvoľnenie 15 miliónov z rezervy je
správa o tom, čo sa urobilo pre odstránenie nedostatkov a zabránenie
tomu, aby sa nezrovnalosti pri využívaní pomoci už na Slovensku
neopakovali.

O "uložení do rezervy" 15 miliónov eúr z viac ako stomiliónovej
predvstupovej pomoci pre Slovensko rozhodol koncom októbra v prvom
čítaní budúcoročného rozpočtu EÚ Európsky parlament. Opatrenie súvisí
s tzv. aférou Tóth.

Podmienkou pre uvoľnenie peňazí je osobitná správa EK, ktorá
musí konštatovať pokrok Slovenska v boji proti korupcii a vo
finančnej kontrole.

V stredu zaslala slovenská vicepremiérka pre integráciu Mária
Kadlečíková do Bruselu správu o súbore opatrení na zlepšenie
nakladania s finančnými prostriedkami predvstupovej pomoci. Dokument
poslúži ako podklad pre vypracovanie osobitnej správy EK, ktorá je
podmienkou pre uvoľnenie 15 miliónov eúr v druhom a definitívnom
čítaní rozpočtu EÚ, ktoré sa v pléne EP uskutoční v polovici decembra.

 


SR nechce rokovať o zmenách na hraniciach s ČR

Praha 22. novembra (TASR) - Slovenská strana nepovažuje za vhodné
pokračovať v rokovaniach o dohodách, ktoré by menili právne
postavenie občanov SR a ČR pri prekračovaní štátnych hraníc
a bezvízovú povinnosť pre Slovákov.

Minister vnútra SR Ivan Šimko o tom dnes v Prahe informoval
českého ministra vnútra Stanislava Grossa, ktorý vzal stanovisko
slovenskej strany na vedomie.

Podľa Bratislavy je udržanie súčasného právneho rámca, ktorý
vytvárajú bezvízová a režimová dohoda, v záujme občanov oboch krajín.
"Nechceme ten štandard, ktorý sa týmito dohodami vytvoril, znižovať
až do vstupu oboch krajín do Európskej únie," tlmočil stanovisko
slovenskej vlády Šimko. Znamená to podľa neho zastavenie
česko-slovenských rokovaní o tejto otázke, aj na expertnej úrovni.

Gross dodal, že česká strana vzala postoj slovenskej vlády na
vedomie. Zároveň sa odmietol vyjadriť k špekuláciám o možnosti, že by
česká strana jednostranne vypovedala zmluvy so Slovenskom. Pripustil
však, že každá zmluva je za určitých podmienok vypovedateľná, ale
špekulácie o takomto kroku podľa neho neprospejú súčasnej atmosfére.

Podľa Šimka slovenská strana presadzuje stanovisko, že je možné
prísnejšie zasiahnuť proti ilegálnym migrantom aj za súčasného
právneho stavu. Gross však zastáva názor, že niektoré opatrenia sa za
súčasných podmienok nedajú prijať. Experti z oboch krajín budú teraz
rokovať o tom, ako je možné za súčasného zmluvného rámca prispieť
k potlačeniu ilegálnej migrácie.

"Prvotne, čo môžeme urobiť, je upchať naše východné hranice,
pretože tým menej ilegálnych migrantov sa bude snažiť prechádzať na
česko-slovenských hraniciach, čím menej ich príde vôbec na územie
SR," dodal po rokovaní minister Šimko, podľa ktorého už Slovensko
v tomto smere urobilo opatrenia. "Požiadali sme jednak armádu
o zosilnenie ochrany našich východných hraníc a pripravujeme
investície do technických zariadení," dodal.

Verejnosť predovšetkým na Slovensku znepokojili informácie,
podľa ktorých budú Slováci na pobyt v ČR dlhší ako 90 dní potrebovať
víza. Cieľom opatrení má byť vytvorenie štandardného režimu na
hraniciach, čo vyžaduje Európska únia. SR aj ČR zožali kritiku
z Bruselu za to, že súčasný režim neumožňuje efektívnu ochranu hraníc
pred nelegálnymi migrantmi z tretích krajín.

 


Schreyerová verí, že EP uvoľní rezervu pre Slovensko

Brusel 22. novembra (TASR) - Komisárka EÚ pre rozpočet Michaele
Schreyerová verí, že Európsky parlament bude môcť na základe
pripravovanej správy Európskej komisie o opatreniach Slovenska vo
finančnej kontrole a boji proti korupcii uvoľniť dočasne zablokované
peniaze z predvstupovej pomoci pre SR.

Slovensko podľa Schreyerovej veľmi tvrdo pracuje na tom, aby
odstránilo nedostatky, ktoré viedli k dočasnému zníženiu pomoci o 15
miliónov eúr. Rozhodnutie o ich uvoľnení je však na Európskom
parlamente.

"Som optimistka, že to, čo bude v správe o opatreniach, ktoré
sa urobili na odhalenie (nezrovnalostí), ale najmä aby sme
v budúcnosti mali (na Slovensku) lepšiu kontrolu, že to umožní
parlamentu uvoľniť rezervu," povedala Schreyerová na tlačovej
konferencii v Bruseli, na ktorej informovala o druhom čítaní
budúcoročného rozpočtu EÚ v rade ministrov.

Zdôraznila však, že rozhodnutie bude na Európskom parlamente.
"Všetko, čo môžem povedať, je, že som optimistka...ale ako som už
povedala, Slovensko na tom veľmi usilovne pracovalo," dodala
komisárka.

Vymenovala pritom celý rad aktivít slovenskej strany pri
riešení aféry okolo možného zneužitia predvstupových fondov EÚ
vrátane kontaktov ministerky financií Brigity Schmögnerovej s ňou,
predstaviteľmi výborov EP pre rozpočet a kontrolu rozpočtu
a generálneho riaditeľstva EK pre rozšírenie.

O "uložení do rezervy" 15 miliónov eúr z viac ako stomiliónovej
predvstupovej pomoci pre Slovensko rozhodol koncom októbra v prvom
čítaní budúcoročného rozpočtu EÚ Európsky parlament. Opatrenie súvisí
s tzv. aférou Tóth.

Podmienkou pre uvoľnenie peňazí je osobitná správa EK, ktorá
musí konštatovať pokrok Slovenska v boji proti korupcii a vo
finančnej kontrole.

V stredu zaslala slovenská vicepremiérka pre integráciu Mária
Kadlečíková do Bruselu správu o súbore opatrení na zlepšenie
nakladania s finančnými prostriedkami predvstupovej pomoci. Dokument
poslúži ako podklad pre vypracovanie osobitnej správy EK, ktorá je
podmienkou pre uvoľnenie 15 miliónov eúr v druhom a definitívnom
čítaní rozpočtu EÚ, ktoré sa v pléne EP uskutoční v polovici decembra.

 


Rada Európy kritizuje Slovensko za diskrimináciu Rómov

Brusel/Štrasburg 22. novembra (TASR) - Napriek úsiliu vlády problémy
rómskej menšiny na Slovensku naďalej pretrvávajú. V mnohých
oblastiach čelia Rómovia diskriminácii. K takýmto záverom dospel dnes
v Štrasburgu výbor ministrov Rady Európy.

Výbor dnes prijal závery a odporúčania k implementácii
rámcového dohovoru o ochrane národnostných menšín v dvoch krajinách
- na Slovensku a v Maďarsku.

V prípade SR výbor ocenil "hodnotný pokrok", ktorý Slovensko
urobilo v podpore národnostných menšín a ich kultúr a rovnako
zaznamenal pokrok v oblasti vzťahov medzi jednotlivými komunitami.

Upozornil však, že je potrebné ďalšie úsilie s cieľom
zabezpečiť plnú implementáciu a posilnenie množstva právnych záruk na
ochranu menšín. Najmä v oblasti legislatívy upravujúcej používanie
jazykov, konštatoval výbor "mnoho nedostatkov".

Čo sa týka rómskej menšiny, napriek úsiliu vlády problémy podľa
výboru ministrov RE pretrvávajú. Osobitnú pozornosť výbor venuje
"diskriminácii, ktorou Rómovia trpia v mnohých oblastiach, spôsobu,
ako s nimi zaobchádza polícia, a veľmi hlbokej sociálno-ekonomickej
priepasti medzi niektorými Rómami a väčšinovou populáciou", cituje zo
záverov tlačová správa, ktorú dnes RE poskytla TASR.

Ministri Rady Európy odporučili Slovensku, aby na prijaté
závery primerane reagovalo a aby informovalo poradný výbor RE pre
rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín o všetkých
opatreniach, ktoré mieni uskutočniť pri implementácii týchto záverov.

Dnešné závery výboru ministrov vychádzali práve zo správy
poradného výborum, schválenej už vlani v septembri. V nej 18
nezávislých expertov vyjadrilo znepokojenie nad diskrimináciou,
ktorou Rómovia na Slovensku trpia, zaobchádzaním úradov s touto
menšinou i "mimoriadne veľkými sociálno-ekonomickými rozdielmi" medzi
Rómami a ostatnou populáciou, ktoré ešte zhoršuje neuspokojivé
postavenie Rómov vo vzdelávacom systéme.

Poradný výbor vyjadril vlani tiež "hlboké znepokojenie" nad
správami o tom, že veľká časť rómskych detí je umiestňovaná do
osobitných škôl. "Hoci tieto školy sú určené pre mentálne postihnuté
deti, zdá sa, že veľa rómskych detí je do nich umiestňovaných kvôli
jazykovým a kultúrnym rozdielom medzi Rómami a väčšinovou
populáciou," napísali experti, podľa ktorých táto skutočnosť nie je
v súlade s rámcovým dohovorom.

V prípade Maďarska dnes výbor ministrov privítal "chvályhodné
úsilie" pri poskytovaní ochrany menšinám, vyzval však na ďalšie
opatrenia pri doplnení legislatívy a jej implementácii. "Mimoriadne
dôležité sú opatrenia, ktoré zabezpečia zastúpenie národnostných
a etnických menšín v maďarskom parlamente," konštatovali ministri.

Aj v Maďarsku napriek úsiliu ostáva rómska populácia "skutočným
problémom", najmä čo sa týka aktov diskriminácie, negatívneho
sociálneho vnímania a výrazných rozdielov v sociálno-ekonomickej
situácii a životných podmienkach medzi niektorými Rómami a väčšinovou
populáciou.

 


EK: Slovensko čoskoro uzavrie životné prostredie

Brusel 22. novembra (TASR) - Európska komisia dnes oznámila, že
čoskoro uzavrie kapitolu životné prostredie so Slovenskom
a Lotyšskom. Táto oblasť tak napriek pôvodným obavám nebude prekážkou
rozšírenia Európskej únie.

"So životným prostredím sme už takmer hotoví," povedal dnes
novinárom v Bruseli šéf generálneho riaditeľstva EK pre túto oblasť
Jean-Francois Vertsrynge, podľa ktorého sa kapitola čoskoro uzatvorí
so Slovenskom a Lotyšskom. Sedem kandidátskych krajín - Cyprus, ČR,
Estónsko, Maďarsko, Litva, Poľsko a Slovinsko už životné prostredie
uzatvorili.

Slovensko sa k nim propojí zrejme na decembrovom ministerskom
kole rokovaní, keďže na budúci týždeň na úrovni vyjednávačov rokovať
nebude. Bratislava žiadala pôvodne deväť pechodných období, najdlhšie
z nich pri čističkách odpadových vôd do konca roku 2015. Neskôr SR
počet žiadostí znížilo na sedem, pričom najdlhšie obdobie skrátilo
o dva roky.

Ak životné prostredie tento rok uzavrú SR a Lotyšsko, jedinou
krajinou z desiatich kandidátov pripadajúcich do úvahy pre rozšírenie
v roku 2004, ktorá nebude mať túto kapitolu vyriešenú ostane, Malta.

Táto kapitola, ktorá je náročná množstvom legislatívy
a vysokými investičnými nárokmi na jej implementáciu, bola pritom na
začiatku procesu považovaná za jeden z najtvrdších orieškov
prístupových rokovaní.

Náklady, ktoré musia kandidáti vynaložiť na vybudovanie
potrebnej infaštruktúry a splnenie štandardov EÚ, sa odhadujú na 120
miliárd eúr. Všetkým kandidátom sa však podarilo vyjednať viac alebo
menej prechodných období, počas ktorých nebudú musieť po vstupe do
únie uplatňovať jej legislatívu.

 


V talianskom Terste sa uskutoční plenárne zasadnutie SEI

Terst 23. novembra (TASR) - Premiéri zo 17 členských štátov
Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) budú dnes rokovať v talianskom
Terste na plenárnom zasadnutí tohto regionálneho združenia v budove
Pallazzo della Regione.

SR na summite SEI zastupuje predseda vlády Mikuláš Dzurinda
v sprievode ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana.

Šéfovia vlád členských krajín SEI sa vo štvrtok zúčastnili na
oficiálnej otváracej večeri podávanej premiérom hostiteľskej krajiny
Silviom Berlusconim.

Vyvrcholením ich stretnutia však bude dnešné plenárne
zasadnutie, na ktorom by mali posúdiť aktuálnu medzinárodnú situáciu
a zhodnotiť politický a hospodársky vývoj v regióne SEI. Diskutovať
budú aj o problematike európskej integrácie z pohľadu 17 členských
štátov SEI.

Na záver schôdzky by mali odsúhlasiť plán činnosti SEI na roky
2002-03, zahŕňajúci sériu cieľov a projektov, ktoré sa budú
uskutočňovať v rámci posilňovania súdržnosti a solidarity toho
regionálneho zoskupenia, a prijať záverečný dokument, v ktorom
potvrdia vôľu upevniť mier a stabilitu v regióne cestou spolupráce vo
všetkých oblastiach. Očakáva sa, že v tejto súvislosti zároveň
vyjadria podporu politike Európskej únie v procese jej rozširovania.

Predseda vlády SR by sa mal ešte pred začiatkom plenárneho
zasadnutia stretnúť na bilaterálnom rokovaní so svojim ukrajinským
partnerom Anatolijom Kinachom.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 267
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 875
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 923
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 534
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 913
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 909
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 758
 8. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 556
 9. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 552
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 525

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.

Neprehliadnite tiež

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.

Domov

Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS

Slovensko môže prísť o približne 32 miliónov eur z eurofondov na vedu. Výzvy sú po kauze exministra školstva Petra Plavčana zablokované.