Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií od 23.-25.11.2001

Terst 23. novembra (TASR) - Premiéri zo 17 členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) budú dnes rokovať v talianskom Terste na plenárnom zasadnutí tohto regionálneho združenia v budove Pallazzo della Regione

V talianskom Terste sa uskutoční plenárne zasadnutie SEI


Terst 23. novembra (TASR) - Premiéri zo 17 členských štátov
Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) budú dnes rokovať v talianskom
Terste na plenárnom zasadnutí tohto regionálneho združenia v budove
Pallazzo della Regione.

SR na summite SEI zastupuje predseda vlády Mikuláš Dzurinda
v sprievode ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana.

Šéfovia vlád členských krajín SEI sa vo štvrtok zúčastnili na
oficiálnej otváracej večeri podávanej premiérom hostiteľskej krajiny
Silviom Berlusconim.

Vyvrcholením ich stretnutia však bude dnešné plenárne
zasadnutie, na ktorom by mali posúdiť aktuálnu medzinárodnú situáciu
a zhodnotiť politický a hospodársky vývoj v regióne SEI. Diskutovať
budú aj o problematike európskej integrácie z pohľadu 17 členských
štátov SEI.

Na záver schôdzky by mali odsúhlasiť plán činnosti SEI na roky
2002-03, zahŕňajúci sériu cieľov a projektov, ktoré sa budú
uskutočňovať v rámci posilňovania súdržnosti a solidarity toho
regionálneho zoskupenia, a prijať záverečný dokument, v ktorom
potvrdia vôľu upevniť mier a stabilitu v regióne cestou spolupráce vo
všetkých oblastiach. Očakáva sa, že v tejto súvislosti zároveň
vyjadria podporu politike Európskej únie v procese jej rozširovania.

Predseda vlády SR by sa mal ešte pred začiatkom plenárneho
zasadnutia stretnúť na bilaterálnom rokovaní so svojim ukrajinským
partnerom Anatolijom Kinachom.

 

Rakúski zelení budú o integrácii do EÚ rokovať v Bratislave


Viedeň 23. novembra (TASR) - Predstavitelia rakúskej Strany zelených
budú 3. decembra rokovať za zatvorenými dverami netradične za
hranicami svojej vlasti - v bratislavskom Primaciálnom paláci.

Ako dnes uviedla rakúska agentúra APA, ťažiskovou témou
rokovania bude rozšírenie Európskej únie (EÚ) smerom na východ.
Rakúski zelení v tejto súvislosti zdôraznili, že Viedeň ponúka
jedinečné prednosti na urýchlenie procesu integrácie kandidátskych
krajín strednej a východnej Európy.

Slovenskú metropolu si zelení vybrali preto, aby na osi
Viedeň-Bratislava názorne ukázali, že integrácia do EÚ má vysokú
prioritu. Rokovanie v Bratislave má podporiť cezhraničnú spoluprácu
nielen v technologickej a ekonomickej oblasti, ale aj v oblasti
vzdelávania a trhov práce.

Na rokovaní sa okrem iných zúčastní štátna tajomníčka
ministerstva životného prostredia SR Zdenka Tóthová, rakúska
veľvyslankyňa na Slovensku Gabriele Matznerová-Holzerová a bývalý
slovenský veľvyslanec v Rakúsku Jozef Klimko.

 


Dzurinda rokoval s ukrajinským premiérom Kinachom


Terst 23. novembra (TASR) - Región strednej Európy bude
najstabilnejší vtedy, keď bude mať Slovensko ako krajina v srdci
Európy pevné a stabilné vzťahy so všetkými svojimi susedmi, uviedol
dnes na stretnutí s ukrajinským premiérom Anatolijom Kinachom
predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Obaja premiéri sa dnes stretli na pracovných raňajkách na okraj
výročného summitu Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) v severotalianskom
prístave Terst a diskutovali predovšetkým o možnostiach vzájomnej
spolupráce. Zhodli sa na tom, že Slovensko a Ukrajina by mali
rozšíriť a zintenzívniť spoluprácu najmä v oblasti obchodu
a investovania. Kinach pozval pri tejto príležitosti Dzurindu na
návštevu Ukrajiny.

Premiéri zo 17 členských krajín SEI sa vo štvrtok zúčastnili na
otváracej večeri podávanej talianskym premiérom Silviom Berlusconim,
s ktorým osobne hovoril aj slovenský premiér.

Dzurinda pre TASR uviedol, že s Berlusconim hovoril najmä
o vývoji medzinárodnej situácie po teroristických útokoch z 11.
septembra. Šéf talianskej vlády na stretnutí s Dzurindom zdôraznil
význam regionálnej spolupráce, ktorú označil za dôležitý faktor
stability v Európe. Slovenský premiér v tejto súvislosti uviedol, že
s Berlusconim sa nevidí po prvýkrát, pretože obaja sa pravidelne
stretávajú na stretnutiach Európskej ľudovej strany.

Mikuláš Dzurinda by mal v rámci plenárneho zasadnutia vystúpiť
s prejavom, v ktorom zdôrazní význam regionálnej spolupráce
z hľadiska prípravy kandidátskych krajín na integráciu do Európskej
únie. Zároveň ocení prácu výboru SEI orientovaného na boj proti
korupcii a terorizmu, ktorému spolupredsedajú SR a Taliansko.

 

Kukan rokoval v Terste so svojím bieloruským partnerom


Terst 23. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Eduard
Kukan sa dnes v rámci zasadania Stredoeurópskej iniciatívy (SEI)
v Terste stretol so svojím bieloruským partnerom Michailom Chvostovom.

Predmetom rokovania boli predovšetkým otázky bilaterálnej
spolupráce. Eduard Kukan konštatoval, že SR má záujem o priateľské
vzťahy s Bieloruskom, s dôrazom na obchodno-ekonomickú spoluprácu.
V tomto kontexte ocenil výsledky práce Medzivládnej
slovensko-bieloruskej komisie pre obchodno-hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu.

Minister Kukan pozitívne zhodnotil nedávny podpis bilaterálnej
dohody o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu
s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.

Obaja partneri zároveň vyjadrili záujem o podpis niektorých
ďalších dvojstranných dohôd.

 

Dzurinda: SR považuje SEI za vhodnú prípravu na členstvo v EÚ


Terst 23. novembra (TASR) - Slovensko považuje regionálnu spoluprácu
- nielen v rámci Stredoeurópskej inciatívy (SEI) - za vhodnú prípravu
na členstvo v Európskej únii, uviedol dnes na summite SEI
v severotalianskom Terste predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Slovenský premiér vo svojom prejave poukázal na výhody
členstva SR v tomto regionálnom zoskupení, pričom zdôraznil, že SEI
považuje nielen za nástroj na skvalitňovanie bilaterálnych vzťahov
medzi združenými krajinami, ale aj za zoskupenie zvyšujúce
efektívnosť prípravy kandidátskych krajín na členstvo v EÚ.

Integračný proces je podľa Dzurindu nezvratný, a preto je
strategickým cieľom všetkých členských krajín SEI posilniť Európu
vnútorne a predovšetkým ekonomicky.

SR je spolu s Talianskom krajinou spolupredsedajúcou pracovnej
skupine pre boj s organizovaným zločinom a terorizmom. Dzurinda
v tomto kontexte zdôraznil význam spolupráce v tejto oblasti. Zároveň
poukázal na nízky stupeň zapojenia do jej aktivít a projektov. Ako
uviedol, nízka miera zaangažovanosti niektorých členských krajín
hraničí s nezáujmom, a to aj napriek tomu, že sú bezprostredne
konfrontované s týmto negatívnym fenoménom.

Predseda vlády označil za povzbudzujúci spoločný záväzok
k vystupňovaniu spolupráce v prevencii a v boji proti medzinárodnému
terorizmu, ktorý bol prijatý na nedávnej varšavskej konferencii
krajín regiónu.

Premiér sa v prejave dotkol aj otázky Balkánu, pričom uvítal
pokojný a regulárny priebeh volieb v Kosove. Prezentoval názor, že
v strednej Európe a predovšetkým na Balkáne by nebolo dobré ďalej sa
uberať cestou delenia existujúcich štátov.

SR podľa premiérovho vyjadrenia podporuje zvrchovanosť a územnú
celistvosť Macedónskej republiky, pričom akékoľvek úvahy
o federalizácií krajiny hodnotí ako destabilizujúce.

"SR, podobne ako ďalšie členské krajiny, má záujem na
odstránení zdrojov napätia v oblasti a plne sa identifikuje so
strategickými cieľmi Paktu stability pre Balkán," dodal Mikuláš
Dzurinda.

 

Rimavská Sobota získa už druhé ocenenie EÚ za životné prostredie


Brusel 23. novembra (TASR) - Európska únia ocení na budúci týždeň
v utorok 15 miest zo strednej a východnej Európy za vynikajúci pokrok
v oblasti životného prostredia. Medzi ocenenými mestami bude druhý
rok po sebe aj Rimavská Sobota.

So súťaže, ktorú už tretí rok vypísalo Generálne riaditeľstvo
Európskej komisie (EK) pre životné prostredie, sa prihlásilo 122
miest z 13 kandidátskych krajín. Popri Rimavskej Sobote získajú
v utorok ocenenie okrem iných české mestá Kladno a Svitavy, maďarské
Miškolc, Gyöngyös a Dunaújváros a poľské Pulawy a Elblag.

EK hodnotí u prihlásených miest tzv. tri I: implementáciu
legislatívy EÚ v oblasti ovzdušia, vody a odpadu, integráciu aspektov
životného prostredia do rôznych politík, a informovanosť
a vzdelávanie v oblasti životného prostredia.

"Zapojenie miestnych a regionálnych úradov v prístupovom
procese je veľmi dôležité. Väčšina legislatívy musí byť totiž
implementovaná na miestnej úrovni, kde sú aj potrebné najväčšie
investície," uviedla dnes komisárka pre životné prostredie Margot
Wallströmová, ktorá ceny víťazom v utorok odovzdá.

Okrem toho komisárka privíta na pravidelnej schôdzke ministrov
životného prostredia kandidátskych krajín, Slovensko bude zastupovať
minister László Miklós. Témami schôdzky budú okrem iného výhody,
ktoré získajú kandidáti zosúladením svojich zákonov s legislatívou EÚ.

Nedávno zverejnená štúdia britskej firmy ECOTEC pre EK odhadla
ročný "zisk" Slovenska z plného prevzatia a uplatňovania legislatívy
EÚ na hodnotu najmenej 690 miliónov eúr, za istých okolností to však
môže byť až 3370 miliónov.

Závisieť to bude od vlastných krokov, ktoré Slovensko príjme,
a od kvality implementácie ekologickej legislatívy EÚ. Pri meraní
úžitku podľa HDP na obyvateľa získa Slovensko ročne 128 až 624 eúr.

Legislatíva EÚ v oblasti životného prostredia predstavuje okolo
300 direktív a nariadení, ktoré musia kandidátske krajiny pred
vstupom do EÚ prevziať do národného práva. Ich implementácia si
vyžiada v krajinách strednej a východnej Európy investície odhadované
na 80 až 120 miliárd eúr.

Podľa ECOTEC budú však jasne viditeľné výhody, ktorých hodnota
bude rovnaká, ale možno aj vyššia ako náklady na implementáciu.
Zlepšenie kvality ovzdušia napríklad zníži počet predčasných úmrtí
kvôli znečistenému vzduchu o 15 až 34.000, počet prípadov chronickej
bronchitídy sa zníži o 43 až 180.000. Zlepší sa tiež kvalita riečnej
vody a okolo 10 miliónov domácností získa nové pripojenie na zdroje
pitnej vody.

Množstvo recyklovaného odpadu sa zvýši o 3,7 milióna ton, čo
predstavuje asi 22 kilogramov na osobu. Zväčší sa tiež plocha
chránených území. "Implementácia smerníc EÚ môže pomôcť zlepšiť
zdravie a kvalitu života obyvateľov kandidátskych krajín a do istej
miery aj členských štátov únie," píše sa v štúdii.

 


Premiér Dzurinda odcestoval z Terstu do vlasti


Terst 23. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda
odcestoval dnes z talianskeho Terstu, kde sa zúčastnil na dvojdňovom
summite Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), do vlasti.

Premiér v rámci plenárneho zasadnutia vystúpil dnes s prejavom,
v ktorom poukázal na výhody členstva SR v tomto regionálnom
zoskupení. Zdôraznil, že SEI považuje nielen za nástroj na
skvalitňovanie bilaterálnych vzťahov medzi združenými krajinami, ale
aj za zoskupenie zvyšujúce efektívnosť prípravy kandidátskych krajín
na členstvo v EÚ.

Predseda slovenskej vlády ocenil prácu výboru SEI orientovaného
na boj proti korupcii a terorizmu, ktorému spolupredsedajú SR
a Taliansko. Za povzbudzujúci označil spoločný záväzok
k vystupňovaniu spolupráce v prevencii a v boji proti medzinárodnému
terorizmu, ktorý bol prijatý na nedávnej varšavskej konferencii
krajín regiónu.

Mikuláš Dzurinda absolvoval v rámci summitu bilaterálne
schôdzky s talianskym premiérom Silviom Berlusconim a svojím
ukrajinským partnerom Anatolijom Kinachom. Rokoval s nimi
o možnostiach rozšírenia vzájomnej spolupráce a vývoji medzinárodnej
situácie po teroristických útokoch z 11. septembra.

 

Kadlečíková: Úsilie SR o členstvo v EÚ je nezvratné


Terst 23. novembra (TASR) - Úsilie SR o členstvo v spojenej Európe je
nezvratné, vyhlásila dnes v talianskom Terste na zasadaní štvrtého
ekonomického fóra Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) podpredsedníčka
vlády pre európsku integráciu Mária Kadlečíková.

Svoje vyhlásenie podporila tvrdením, že integráciu SR do
Európskej únie podporuje podľa posledných výsledkov prieskumov
verejnej mienky približne 78 percent občanov. "Táto skutočnosť nás
inšpiruje, ale zároveň nás zaväzuje pokračovať na ceste smerujúcej
k vstupu našej krajiny do EÚ," dodala Kadlečíková.

Podpredsedníčka vlády v tejto súvislosti pripomenula, že
prointegračná orientácia Slovenska je programovou prioritou nielen
súčasnej, ale aj bývalých vlád SR. "Európa nás považuje za
demokratickú krajinu, ktorá trpezlivo realizuje ambicióznu, ale
pritom realistickú víziu začleňovania sa do únie," skonštatovala.

Podľa Kadlečíkovej je veľmi dôležité, aby kandidátske krajiny
nečakali na vstupenku do Európy príliš dlho, pretože by to mohlo mať
demotivačný, frustrujúci a destabilizujúci účinok. Zároveň však
zdôraznila význam pripravenosti ašpirujúcej krajiny na vstup do EÚ.
"Osobne dnes považujem dátum vstupu SR za menej dôležitý než
pripravenosť krajiny naň," dodala.

Vicepremiérka tiež zdôraznila, že strategickým cieľom
slovenskej vlády je dobehnúť krajiny, ktoré začali prístupové
rokovania skôr ako SR, čím by sa dostalo do prvej skupiny štátov
ašpirujúcich na členstvo v EÚ. V tejto súvislosti poukázala na
skutočnosť, že Slovensku sa v priebehu 17 mesiacov podarilo v rámci
uzatvárania jednotlivých kapitol vyrovnať krajinám rokujúcim s úniou
už tri roky.

Kadlečíková pri tejto príležitosti ocenila niektoré úspechy,
ktoré sa SR podarilo dosiahnuť najmä v ekonomicko-hospodárskej
oblasti, pričom vyzdvihla pokrok v oblasti privatizácie bankového
sektora, makroekonomickú stabilizáciu a postupné znižovanie miery
inflácie.

V tomto kontexte však poukázala na skutočnosť, že SR rovnako
ako ostatné kandidátske krajiny i naďalej zápasí s problémami
týkajúcimi sa veľkej regionálnej rozdielnosti a vysokej miery
nezamestnanosti.

V závere svojho prejavu však vyzdvihla výhody, ktoré by získala
SR integráciou do EÚ a vyjadrila presvedčenie, že Slovensko sa po
vstupe do únie bude aktívne podieľať na spolurozhodovaní o dôležitých
otázkach.

Ekonomické fórum SEI je jedným zo sprievodných podujatí summitu
premiérov z členských krajín SEI.

 

Projekt EÚ PREPARITY pomôže najmä Bratislave


Viedeň/Bratislava 23. novembra (TASR) - Cieľom projektu Európskej
únie Preparity je príprava politikov z regiónov, ktoré hraničia so
stredoeurópskymi krajinami, na rozširovanie únie.

Koordinátorom projektu je Rakúsky inštitút pre výskum
hospodárstva (WIFO). Program tvorí 16 čiastkových projektov a na jeho
financovaní sa v rámci plánu Interred IIC podieľajú takmer všetky
spolkové krajiny Rakúska. Projekt prebieha súčasne aj v Nemecku
a Taliansku.

Viedeň požaduje v rámci tohto projektu štatút hraničného
regiónu. Na základe štruktúry odvetví má totiž vynikajúcu
východiskovú pozíciu. WIFO rovnako dospel k záveru, že rozšírenie EÚ
prinesie úžitok nielen starým, ale aj novým, budúcim členom EÚ. Najmä
Rakúsko a Nemecko budú profitovať, šance a zisky tu výrazne prevažujú
nad rizikami, tvrdí WIFO.

Export rakúskych firiem do východných krajín bol v roku 1999
viac ako 130 miliárd šilingov, pričom najväčší podiel mali Maďarsko,
Česká republika, Slovensko a Poľsko. Počet rakúskych firiem
registrovaných vo východných krajinách vzrástol z 921 v roku 1990 na
asi 15.000 v roku 1998.

Prioritami v ďalšom období bude podpora spolupráce (tzv.
Viedenského regiónu v kooperácii v Brnom, Bratislavou a Györom),
malého a stredného podnikania (konferencia 4. decembra
v bratislavskom Technopole), moderných technológií, výstavba
infraštruktúry (plynulá diaľnica na Bratislavu i Prahu). Na
regionálnej úrovni vystúpila do popredia podpora priamych investícií
pre Bratislavu s cieľom vytvoriť veľkomestský región
Viedeň-Bratislava.

 


Die Presse: Slováci sú presvedčení, že sa im vedie horšie ako za
komunistov


Viedeň 24. novembra (TASR) - Takmer polovica Slovákov je presvedčená,
že sa ich životná situácia od nežnej revolúcie v novembri 1989 skôr
zhoršila, ako zlepšila. Napriek tomu opätovnú vládu komunistov
odmietajú, píše dnes rakúsky denník Die Presse.

Z výsledkov prieskumu, ktorý dala pri príležitosti 12. výročia
nežnej revolúcie vypracovať verejnoprávna Slovenská televízia, ďalej
vyplýva, že o zlepšení životnej situácie od roku 1989 je presvedčená
iba tretina Slovákov.

Napriek tomuto pesimistickému postoju si však Slováci neželajú
opätovný návrat komunistov k moci. Dokazujú to aj preferencie
ortodoxná Komunistickej strany (KSS), ktorá sa už roky drží iba na
dvoch či troch percentách hlasov a je súčasne aj jednou z najslabších
komunistických strán v celom bývalom Východnom bloku vôbec.

Ďalšia strana, založená z bývalých reformných komunistov
a v súčasnosti vo vláde, Strana demokratickej ľavice (SDĽ), deklaruje
sociálnodemokratický kurz ako aj bezpodmienečný vstup Slovenska do
NATO. SDĽ tiež za posledné mesiace skĺzla na hranicu troch percent,
s ktorými by sa na jeseň budúceho roka, kedy sa na Slovensku budú
konať parlamentné voľby, nemusela dostať do parlamentu. Na poste
predsedu strany preto nedávno vymenila "nevýrazného" Jozefa Migaša za
súčasného ministra poľnohospodárstva Pavla Koncoša. Ten, hoci je
menej obľúbený ako Migaš, napriek tomu verí, že sa mu stranu podarí
dostať zo súčasnej krízy.

 


Horné Rakúsko je pobúrené vyhosťovaním nelegálnych opatrovateľov


Linz 4. novembra (TASR) - Hrozba vyhostenia slovenských a českých
opatrovateľov vyvoláva v týchto dňoch veľké pobúrenie v spolkovej
krajine Horné Rakúsko.

V Rakúsku pôsobí v súčasnosti približne 6000 opatrovateľov
z Českej a Slovenskej republiky, ktorí sa starajú o starých, chorých
a postihnutých ľudí. Problém, ktorý bol v Rakúsku už dávno známy,
vyústil do vážneho konfliktu. Vyštudované zdravotné sestry tu totiž
pracujú v mnohých prípadoch bez pracovného povolenia a povolenia na
pobyt. Za to, že sú k dispozícii nepretržite, dostávajú mesačne asi
20.000 šilingov.

Systém je výhodný pre všetky strany. V Rakúsku možno sotva
nájsť personál, ktorý by sa za rovnakých podmienok a plat podujal na
takúto prácu. Pacienti, ktorí túto starostlivosť potrebujú, majú
možnosť zostať vo svojich domovoch. V opačnom prípade by ich museli
umiestniť v niektorom z ústavov sociálnej starostlivosti či domovoch
dôchodcov. Zamestnať kvalifikovaného zahraničného opatrovateľa
poradia často príbuzným samotní lekári alebo pracovníci sociálnych
zariadení. Ústavy a obce tak okrem toho ušetria financie.

Z právneho hľadiska je však takýto systém nelegálny a ide
o čierny trh. Česi a Slováci totiž prichádzajú do Rakúska ako
turisti. Problém sa vyhrotil až nedávnym vyhostením jedného z českých
opatrovateľov, ktorého prichytila cudzinecká polícia bez pracovného
povolenia. Úrady vzápätí nariadili starostom, aby každého nelegálneho
opatrovateľa oznámili na polícii.

Podľa starostu mesta Steyregg Josefa Buchnera toto nariadenie
k ničomu nepovedie. Ani on sám nemá v úmysle sa podľa neho riadiť.
Rakúsko musí nájsť adekvátne riešenie pre ťažko postihnutých, pretože
v opačnom prípade musia úrady strpieť v krajine aj "čiernych
zamestnancov".

Problém je známy aj hornorakúskemu úradu pre sociálne
záležitosti. Len v Hornom Rakúsku je asi 50.000 ľudí, ktorí sú
odkázaní na pomoc opatrovateľov. Nie je však v silách úradu ani
v jeho náplni práce zisťovať, kto sa o nich stará. Vzhľadom na
absenciu iných alternatív pre takýchto pacientov, nezostáva podľa
sociálneho úradu nič iné, ako tento stav tolerovať.

K prípadu sa vyjadrilo aj rakúske ministerstvo vnútra,
v kompetencii ktorého je riešenie porušovania zákonov cudzincami. Ako
uviedol popredný predstaviteľ ministerstva Wolf Szymanski, polícia
zasiahne len v prípade oficiálnych sťažností v jednotlivých
prípadoch. "Ak nič nevieme, neurobíme žiadne kroky," uzavrel kauzu
Szymanski.

 

Slovenskí ministri podpíšu v Bruseli dôležité dokumenty

Brusel 25. novembra (TASR) - Dva významné dokumenty podpíšu
v pondelok v Bruseli slovenskí ministri s predstaviteľmi Európskej
komisie.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši podpíše
s komisárkou pre sociálne záležitosti a zamestnanosť Annou
Diamantopuluovou dokument Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti
v SR.

Jeho kolega zodpovedný za životné prostredie László Miklós
spolu s ďalšími ministrami krajín podunajského a čiernomorského
regiónu podpíše s komisárkou pre túto oblasť Margot Wallströmovou
deklaráciu o ochrane vôd Dunaja a Čierneho mora.

Dokument Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti predstavuje
dohodnutý súbor cieľov v oblasti zamestnanosti a trhu práce. Sú v ňom
definované hlavné priority politiky zamestnanosti v oblastiach ako
rozvoj ľudských zdrojov, proces tvorby miezd, dane a poistné,
dôchodky, rovnosť príležitostí a ďalšie. Pokrok dosiahnutý v týchto
oblastiach bude SR spolu s EK pravidelne vyhodnocovať.

Deklarácia o ochrane vôd dunajského a čiernomorského regiónu je
významným impulzom pre regionálnu spoluprácu pri ochrane Dunaja
a Čierneho mora. Podpíšu ju okrem SR a EK ministri Albánska, Rakúska,
Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, ČR, Macedónska, Nemecka,
Gruzínska, Maďarska, Moldavska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Turecka,
Ukrajiny a Juhoslávie.

Predstavitelia týchto krajín za svoj cieľ vyhlásia zlepšenie
kvality vôd v Dunaji a Čiernom mori a zaviažu sa na posilnenie
regionálnej spolupráce v tejto oblasti. Mali by tiež na základe
návrhu EK vytvoriť akčnú jednotku pre túto spoluprácu, tzv. DABLAS
Task Force.

Okrem ministerskej deklarácie podpíšu dve organizácie
- Medzinárodná komisia na ochranu Čierneho mora a Medzinárodná
komisia na ochranu rieky Dunaj - spoločné memorandum porozumenia
a spolupráci pri plnení svojich strategických cieľov.

"Toto je obrovský krok vpred. Skutočnosť, že ministri a dve
komisie sa zídu a prijmú tieto dohody, ukazuje skutočnú vôľu
a záväzok regionálne spolupracovať. Teraz musíme zabezpečiť, aby sa
dohody plne implementovali a nezostali iba kusom papiera," uviedla
v tlačovom vyhlásení pred podpisom zmlúv komisárka Wallströmová.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 5 960
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 651
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 117
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 558
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 492
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 360
 7. Kam do tepla v januári? 2 390
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 162
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 032
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 205

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open. Tak ďaleko nikdy nebola.

SVET

Ďalšia šanca na referendum o brexite? Podporil ho Blair aj Farage

Aj Briti si myslia, že by rozhodli inak.

SVET

Babiša a Faltýnka vydajú na trestné stíhanie

Babiš v prejave zopakoval, že kauza je podľa neho zmanipulovaná.

PLUS

Psích dobyvateľov kozmu obetovali v mene komunizmu

Prvý psí kozmonaut mal byť pekný.

Neprehliadnite tiež

Na horách dnes poriadne fúčí

Meteorológovia varujú pred lavínami aj silným vetrom na horách.

FOTO: Zasnežené ráno v lesoparku Brezina

Čarovne zasneženú Brezinu zachytila objektívom svojho fotoaparátu Mirka Fabová.

S kuklami na hlavách prepadli poštárku. Ubránila sa

Prenajali si dodávku a pokúsili sa lúpiť. Polícia ich vypátrala.

Chrípka je na vzostupe najmä v Bratislavskom kraji

V 3. kalendárnom týždni nahlásili lekári 6 184 chorých na chrípku a podobné ochorenia.

Ako spojiť vidiek s mestom? Títo ľudia to skúšajú debničkami

Top desať správ z najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.