Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 26.11.2001

Praha 26. novembra (TASR) - Česko sa bojí, že slovenské odmietanie rokovaní o sprísnení hraničného režimu a vízového režimu medzi SR a ČR, môže skomplikovať cestu ČR do Európskej únie. Podľa dnešnej Mladej fronty Dnes však EÚ víza pre Slovákov od Prahy

EÚ od Prahy nežiada víza pre Slovákov


Praha 26. novembra (TASR) - Česko sa bojí, že slovenské odmietanie
rokovaní o sprísnení hraničného režimu a vízového režimu medzi SR
a ČR, môže skomplikovať cestu ČR do Európskej únie. Podľa dnešnej
Mladej fronty Dnes však EÚ víza pre Slovákov od Prahy nežiada.

Európska komisia v tohtoročnej hodnotiacej správe opäť
upozornila na problém česko-slovenských hraníc. Konkrétna požiadavka
na uzatvorenie takzvanej "zelenej hranice" či zavedenie víz nad 90
dní pre Slovákov však dokument neobsahuje.

Českí vyjednávači chcú do konca roku uzatvoriť s Bruselom
rokovania o oblasti vnútra a justície, kam spadá aj ochrana hraníc.
Európskym partnerom chcú podľa denníka predložiť konkrétne opatrenia
proti pohybu ilegálnych migrantov z východu do ČR. Týmito krokmi malo
byť uzatvorenie zelenej hranice, ktorá je pre Slovákov a Čechov
priechodná, zavedenie vízovej povinnosti nad 90 a pracovné povolenia
pre Slovákov, čo Bratislava odmieta.

Veľvyslanec EK v Prahe Ramiro Cibrian však zdôraznil, že EK
v žiadnom prípade nežiada Prahu, aby zavádzala víza pre Slovákov.
Podľa odborníkov na česko-slovenské vzťahy mala česká strana práve
citlivú otázku víz zatiaľ vynechať. Českí diplomati tvrdia, že chceli
celú vec riešiť komplexne, tri zmluvy o hraniciach, vízach
a pracovných povoleniach sa prelínajú a tak právnici začali
pripravovať novú bezvízovú dohodu.

Česká strana zároveň tvrdí, že sa pripravuje aj na variant, že
ČR vstúpi do EÚ skôr ako SR. Podľa Jany Reinišovej z odboru Európskej
únie na českom ministerstve zahraničných vecí je pre takýto prípad
treba zabezpečiť štandardné vzťahy. Praha podľa nej neplánovala
zavádzať víza s okamžitou platnosťou a chceli sa dohodnúť, na kedy by
platnosť odložili. Slovenská strana však akékoľvek rokovania odmietla.

 


Český premiér Zeman navštívi v utorok Bratislavu

Praha 26. novembra (TASR) - Český premiér Miloš Zeman navštívi
v utorok 27. novembra Bratislavu, kde sa zúčastní na slávnostnom
pomenovaní námestia pred budovou Národnej rady SR menom Alexandra
Dubčeka a na odhalení základného kameňa Dubčekovej sochy pri
príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín.

Ako pre TASR uviedol Jindřich Marek z tlačového odboru Úradu
vlády ČR, český premiér počas minulotýždňovej oficiálnej návštevy
Slovenska prijal ponuku zúčastniť sa na slávnostnej akcii. Zeman na
slávnostnom ceremoniáli prednesie krátky prejav a potom sa zúčastní
na recepcii na pozvanie predsedu NR SR Jozefa Migaša.

"Český premiér sa chce týmto spôsobom prihlásiť k tejto
významnej osobnosti slovenských dejín, ktorá rovnakým spôsobom
zasiahla aj do dejín českého národa v dobe, keď existoval spoločný
štát," uviedol J. Marek.

 


V Dortmunde sa konajú Dni hospodárstva a kultúry SR


Dortmund 26. novembra (TASR) - Spoločnosť pre zahraničie
s pôsobnosťou v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Westfálsko
usporiadala v Dortmunde v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bonne
a s Domom Európy Bratislava sériu podujatí propagujúcich Slovensko
pod názvom Dni hospodárstva a kultúry SR. Akcia sa skončí v utorok
27. novembra.

Na slávnostnom otvorení 21. novembra sa zúčastnili oficiálni
predstavitelia usporiadateľov, slovenskí krajania žijúci v tejto
oblasti a širšia kultúrna verejnosť. Na otváracom koncerte vybraných
operných árií vystúpili slovenskí interpreti Adriana Kohútková
(soprán) a Peter Mikuláš (bas) s klavírnym sprievodom Jozefa Malíka.

Architekt Peter Beňuška, predseda Domu Európy, vo svojej
prednáške predstavil Bratislavu a perspektívy jej rozvoja. Po
vystúpení odpovedal na početné otázky prítomných. Návštevníkov
zaujala aj výstava o Bratislave v priestoroch Spoločnosti pre
zahraničie v Dortmunde.

Milan Sládek, slovenský mím pôsobiaci aj v Kolíne nad Rýnom,
uviedol okrem predstavenia Apokalyptika aj výstavu svojich výtvarných
diel. Ako autor obrazov je známy už vyše 20 rokov, tentoraz po prvý
raz vystavoval aj sklenené plastiky masky.

Slovenské dni v Dortmunde pokračovali dnes hospodárskou
konferenciou za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva
SR Petra Brnu a ďalších predstaviteľov z oblasti slovenských
telekomunikácií, hospodárstva a bankovníctva.

V utorok vystúpia s politickými témami podpredsedníčka vlády SR
pre európsku integráciu Mária Kadlečíková, štátny tajomník
Ministerstva obrany SR Rastislav Káčer, ako aj Hannelore Kraftová,
ministerka pre spolkové a európske záležitosti vlády Severného
Porýnia-Westfálska, ako aj členovia Európskeho parlamentu, zástupca
Európskej komisie a ďalší hostia.

 


Kavan: ČR nechce Slovákom zavádzať víza


Praha 26. novembra (TASR) - Česká vláda neuvažuje ani náznakom
o zavedení vízovej povinnosti pre slovenských občanov a v tejto
chvíli nezvažuje žiadne jednostranné vypovedanie vzájomných zmlúv.
Uviedol to dnes po zasadaní českej vlády minister zahraničných vecí
Jan Kavan v reakcii na informácie o pripravovaných zmenách na
česko-slovenských hraniciach.

Kavan zároveň vyjadril presvedčenie, že rokovania ministrov
vnútra ČR a SR - Stanislava Grossa a Ivana Šimka - budú pokračovať aj
napriek stanovisku slovenskej strany, ktorá minulý štvrtok odmietla
rokovať o akýchkoľvek zmenách režimu na hraniciach.

"Nemyslím si, že by česká vláda vystupovala, alebo chcela
vystupovať razantnejšie," dodal. V súvislosti so špekuláciami, že by
Praha jednostranne vypovedala režimovú a bezvízovú dohodu, Kavan
vyhlásil, že "Česká republika v tejto chvíli vôbec neuvažuje
o žiadnom jednostrannom vypovedaní čohokoľvek".

"Ja som presvedčený, že medzi priateľmi je treba rokovať.
Akékoľvek razantné riešenie, či už jednostranné vypovedanie z českej
strany alebo zhadzovanie zo stola návrhov na rokovanie, nie je
vhodné. Som presvedčený, že obaja ministri budú naďalej rokovať,"
dodal Kavan v súvislosti so štvrtkovým rokovaním ministrov vnútra, na
ktorom Šimko tlmočil úmysel Bratislavy nerokovať. "Nemienim formálne
vstupovať do rokovaní dvoch ministrov vnútra," dodal Kavan.

Šéf českej diplomacie zdôraznil, že po vstupe oboch krajín do
EÚ bude potrebné štandardizovať hraničný režim, ale víza pre
slovenských občanov by podľa neho neboli potrebné v žiadnom prípade.
Podľa jeho slov bude treba sprísniť kontroly občanov tretích krajín,
ktorí zneužívajú nadštandardný režim medzi SR a ČR na nelegálnu
migráciu alebo nelegálny obchod s drogami. Lepší zásah proti
ilegálnym migrantom požaduje od oboch krajín Európska únia. Slovenská
strana tvrdí, že lepšiu kontrolu hraníc je možné zabezpečiť aj za
súčasných podmienok, podľa Prahy je však na to potrebná zmena
existujúcich dohôd.

 


Slovensko podpísalo s EÚ deklaráciu o ochrane Dunaja

Brusel 26. novembra (TASR) - Slovensko a ďalšie krajiny podunajského
a čiernomorského regiónu dnes v Bruseli podpísali s Európskou
komisiou deklaráciu o ochrane vôd Dunaja a Čierneho mora, ktorej
cieľom je najmä posilnenie regionálnej spolupráce v tejto oblasti.

Za slovenskú stranu podpísal dokument minister životného
prostredia László Miklós. "Touto deklaráciou sa ochrana Dunaja
a Čierneho mora dostala na vyššiu európsku úroveň," povedal po
podpise novinárom. Ocenil, že takto sa jednotlivé programy dostávajú
pod hlavičku EÚ, pretože nie je možné robiť rôzne projekty, ktoré sa
týkajú toho istého územia a tých istých problémov, po rôznych osiach.

Komisárka pre životné prostredie Margot Wallströmová ocenila
individuálne snahy krajín a organizácií o obnovenie ekosystému Dunaja
a Čierneho mora, zdôraznila ale, že boli úspešné len čiastočne.
"Preto by sme mali konať spoločne, aby sme životné prostredie
v regióne dostali na úroveň, ktorá je prijateľná pre ľudí žijúcich
v týchto oblastiach," dodala.

 V deklarácii sa preto signatári okrem iného zaväzujú, že
prijmú opatrenia na posilnenie regionálnej spolupráce a získanie
efektívnejšej finančnej pomoci. V tejto oblasti síce EK zatiaľ nič
konkrétne neprisľúbila, pozrie sa však na možnosti čerpať peniaze zo
svojich fondov, ale aj medzinárodných inštitúcií a od bilaterálnych
darcov priamo v regióne.

Aj keď sa peniaze podarí získať, minister Miklós očakáva, že
najskôr budú určené pre menej rozvinuté krajiny a problematické
regióny, napríklad na čistenie Dunaja v povojnovom Srbsku alebo na
odstraňovanie ekologických havárií na hornom toku Tisy.

Slovensko je však pripravené aktívne prispieť. Dnes ponúklo,
aby by sa monitoring vody v Dunaji, ktorý vykonáva Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMÚ), rozšíril aj na Čierne more.

Chcelo by tiež zorganizovať konferenciu o vedeckých
a technických dopadoch intregrovanej ochrany povodí a navrhlo
obnovenie projektu integrovaného manažmentu povodí
dunajsko-karpatskej kotliny, ktorý ustúpil do úzadia po udalostiach
ako vojna v Srbsku alebo ekologická havária v meste Baja Mare.

Deklaráciu dnes podpísali okrem SR a EK aj ďalšie krajiny
podunajského a čiernomorského regiónu: Albánsko, Rakúsko, Bosna
a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, ČR, Macedónsko, Nemecko,
Gruzínsko, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Turecko,
Ukrajina a JZR.

 


Šport: Veľvyslanec Markuš prijal slovenských športovcov pôsobiacich
v Maďarsku


Budapešť 26. novembra (TASR) - Slovenský veľvyslanec v Maďarsku
Štefan Markuš prijal v pondelok športovcov zo Slovenska, ktorí
pôsobia v maďarských kluboch.

V popredných maďarských kluboch pôsobí deväť futbalistov, deväť
hokejistov, päť basketbalistov, štyria hádzanári a traja vodní
pólisti.

Na stretnutí prehovoril v mene pozvaných hráčov, trénerov
a funkcionárov zväzový kapitán maďarského národného mužstva Ján
Jaško, ktorý zdôraznil, že spájaním športových tradícií oboch krajín
možno dosiahnuť výrazné výsledky.

 


Mečiar sa stretol so Železným


Praha/Bratislava 26. novembra (TASR) - Bývalý slovenský premiér
Vladimír Mečiar sa dnes ako druhý stredoeurópsky politik za ostatný
týždeň stretol s českým mediálnym magnátom Vladimírom Železným.

Mečiar s majiteľom českej televíznej stanice Nova údajne
diskutoval o obvineniach vznesených voči Železnému.

Slovenský expremiér na stretnutí vyjadril Vladimírovi Železnému
podporu, informovala nemecká tlačová agentúra DPA. Povedal, že
Železného považuje za nevinného.

Hovorca šéfa Novy Martin Chalupský informáciu o schôdzke
Mečiar-Železný pre TASR nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Minulý týždeň Železný absolvoval podobné stretnutie s bývalým
českým premiérom a terajším predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu
ČR Václavom Klausom.

Vladimír Železný, ktorý je obvinený z pokusu o poškodzovanie
veriteľa, strávil pred dvoma týždňami dve noci v cele predbežného
zadržania. Obvodný súd pre Prahu 1 napokon zamietol žiadosť o jeho
vzatie do väzby a šéf Novy bol prepustený na slobodu.

Šéf Novy je podozrivý, že americkú spoločnosť CME, ktorá sa
podieľala na spustení TV Nova, pripravil o 900 miliónov korún. Túto
sumu mal zaplatiť CME podľa verdiktu medzinárodnej arbitráže,
namiesto toho však vystavil miliardovú zmenku lichtenštajnskej
nadácii Astrona.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 2. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 3. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 4. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 5. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 6. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 10. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 744
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 095
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 086
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 135
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 956
 6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 135
 7. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 890
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 728
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 4 706
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 586

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.

ŠPORT

Kohút si priznal chybu, Cígerovi sa ospravedlnil. Ten to neprijal

Tréner reprezentácie a šéf zväzu spolu diskutovali.

Neprehliadnite tiež

Prevádzkovateľ bitcoinmatu Jančuška: Bitcoin nie je len pre zločincov

Vo virtuálnej mene bitcoinoch treba mať len toľko úspor, koľko je človek ochotný stratiť, tvrdí prevádzkovateľ bitcoinového automatu MARIÁN JANČUŠKA.

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách do Súdnej rady neuspeli kandidáti reformného združenia. Treba sa zamyslieť, tvrdí právnik.

Lajčák: Migrácia je vecou mnohých ďalších rokov, musíme si zvyknúť

Šéf rezortu zahraničia je presvedčený o nenahraditeľnosti OSN pri udržiavaní mieru vo svete.

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.