Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 27.11.2001

Brusel 27. novembra (TASR) - Slovensko vynechá stredajšie kolo prístupových rokovaní s Európskou úniou a s celkovým počtom 20 uzavretých kapitol sa prepadne v pomyselnom rebríčku kandidátov o niekoľko miest nižšie

Slovensko rokovať s EÚ nebude, predstihnú ho viaceré krajiny


Brusel 27. novembra (TASR) - Slovensko vynechá stredajšie kolo
prístupových rokovaní s Európskou úniou a s celkovým počtom 20
uzavretých kapitol sa prepadne v pomyselnom rebríčku kandidátov
o niekoľko miest nižšie. Predstihnú ho totiž dve pobaltské krajiny
Litva a Lotyšsko, ktoré by mali uzavrieť až po tri kapitoly a posunú
sa teda z 18 na 21 uzavretých súborov európskej legislatívy. Okrem
toho ako prvé krajiny spolu s Estónskom a Slovinskom uzavrú náročnú
kapitolu hospodárska súťaž. Lotyšsko uzavrie tiež životné prostredie,
o ktorom by malo Slovensko ukončiť rokovania v decembri. Česká

republika má veľkú šancu uzavrieť kapitolu daňová politika, pretože
členské štáty budú pravdepodobne súhlasiť s jej žiadosťou o štyri
prechodné obdobia a jednu trvalú výnimku. Na druhej strane Praha
pristúpila na trojročný odklad zvyšovania spotrebnej dane na
cigarety, hoci pôvodne rovnako ako SR žiadala päť rokov. Uzatvárať
kapitoly budú podľa diplomatických zdrojov aj Poľsko, Malta,
Bulharsko a Rumunsko. Rebríček kandidátov by teda po stredajšom kole
mal naďalej viesť Cyprus s 23, na druhom mieste budú Maďarsko,
Slovinsko a ČR s 22, nasledované Litvou a Lotyšskom s 21 kapitolami.

Až za nimi bude Slovensko a Estónsko s 20, Poľsko a Malta budú mať po
19 uzavretých kapitol. S odstupom ostanú Bulharsko (13) a Rumunsko
(osem). Medzi desiatimi kandidátmi, s ktorými sa ráta pre prvú vlnu
rozšírenia EÚ v roku 2004, sa tak ešte viac znížia rozdiely, čo len
potvrdí nedávno zverejnený scenár Európskej komisie. Medzi prvým
Cyprom a "poslednými" Poľskom a Maltou bude rozdiel len štyroch
uzavretých kapitol. Viditeľne zaostávajú iba Bulhari a Rumuni, čo by
podľa pozorovateľov malo byť jasnou odpoveďou na nedávny návrh
francúzskeho ministra zahraničia Huberta Védrina, ktorý sa vyslovil
za spoločné prijatie všetkých 12 krajín. Slovensko čaká ďalšie kolo

rokovaní až 11.-12. decembra na ministerskej úrovni, keď má šancu
uzavrieť kapitoly životné prostredie a finančná kontrola, prípadne
dane, ak však pristúpi na podmienky EÚ. Bratislava najskôr trojročné
prechodné obmedzenie pri spotrebnej dani z cigariet rezolútne
odmietala a požadovala pôvodných päť rokov, podľa najnovších
informácií je však už mandát vyjednávacieho tímu voľnejší a SR sa
nakoniec zrejme s troma rokmi zmieri.

 


Mladá generácia v ČR sa zatiaľ slovenčine vyhýba


Brno 27. novembra (TASR) - Predovšetkým mladí ľudia v Česku považujú
v súčasnosti slovenčinu len za ďalší cudzí jazyk. Pritom obe krajiny
k sebe pútajú po desaťročia úzke väzby. Podľa vedúceho odboru kultúry
Moravskosliezskeho kraja Ilju Raceka by sa mali urýchlene podporiť
intenzívnejšie styky medzi Českou a Slovenskou republikou, a to
predovšetkým v kultúrnej oblasti. "Vysielanie televízie pre slovenskú
menšinu spĺňa v ČR len nevyhnutnú normu. To isté platí o reláciách
v rozhlase. V stánkoch majú slovenské periodiká len zriedka.

V kníhkupectvách chýba slovenská literatúra," doplnil Racek. Pritom
ľudia majú záujem o slovenské umenie. Napríklad v Brne sú celkom
zaplnené hľadiská divadiel pri hosťovaní slovenských umelcov. Záujem
o slovenský kumšt dokumentuje aj nedávne turné skupiny Elán.
Vypredané bývajú i vystúpenia Richarda Müllera a ďalších popových
hviezd. Milena Kadlecová z brnianskeho gymnázia na Slovanskom námestí
tvrdí, že pre mladých ľudí sa stala prioritnou výučba západných
jazykov. Študenti sa domnievajú, že slovenčina je jednoduchá a pre
nich zrozumiteľná. "Pritom na rozdiel od staršej generácie vôbec
nevedia, čo napríklad znamenajú slovenské slová čučoriedka, ťava,
ostriež, bábika alebo golier. Základy slovenského jazyka, ktoré boli

predtým súčasťou osnov, sú v súčasnosti takmer anulované,"
posťažovala sa učiteľka českého jazyka. V ČR teraz na základných
školách žiakom ponúkajú slovenský jazyk ako nepovinný predmet.
Jaroslava Delišová z ministerstva školstva a telovýchovy povedala, že
zapojenie detí do výučby by malo prispieť k tomu, aby mladá generácia
začala znovu tomuto jazyku rozumieť. Pripomenula, že Slováci žijúci
v ČR neprejavujú dostatočný záujem o možnosti tohto štúdia. Mnoho
Slovákov v zmiešaných manželstvách žijúcich v ČR svojím rodným
jazykom nehovorí. Je to vraj pre nich komplikované najmä na úradoch.

 


Slovenskí žiaci predstavujú v Bruseli svoj projekt


Brusel 27. novembra (TASR) - Trojica žiakov z Tatranskej
alternatívnej školy v Poprade predstavuje tento týždeň v Bruseli svoj
projekt Naša kniha, ktorý vypracovali v rámci programu EÚ pre výmenu
a spoluprácu v školstve Socrates. Akcia sa koná pri príležitosti
akcie Týždeň Comenia, ktorý organizuje Európska komisia. Od pondelka
predstavuje svoje projekty 150 deti a študentov členských
i kandidátskych krajín, pričom počas pobytu v Bruseli sa zároveň
zúčastnia na rôznych seminároch, diskusiách a pripravia spoločné
predstavenie. "Slovenský projekt sa týka umenia. Deti urobili knihu,

v ktorej predstavujú svoje poviedky, básne a kresby. Nahrali tiež CD
s vlastnými pesničkami, vydali k nemu spevník a pripravujú muzikál,"
priblížila projekt Tatranskej alternatívnej školy z Popradu
konzultantka národnej kancelárie programu Socrates Alena Štefániková.
Popradskí žiaci pripravili svoj projekt v spolupráci s Nemeckom,
Poľskom a Veľkou Britániou. Cieľom programu Socrates a jeho súčasti
Comenius je totiž práve spolupráca škôl z rôznych kandidátskych
a členských štátov EÚ. "Je to pre deti, ale i učiteľov vynikajúca
príležitosť získať nové kontakty a skúsenosti, ale aj zdokonaliť sa
v cudzom jazyku," zhodnotila význam podujatia Štefániková. Žiakom sa
dnes prihovorila aj komisárka EÚ pre školstvo, vzdelávanie a kultúru

Vivianne Redingová. Zdôraznila potrebu študovať cudzie jazyky
a nadväzovať priateľstvá s ľuďmi z iných krajín. "Bolo by predsa
veľmi nudné poznať len seba a svoju krajinu, keď máme v Európe toľko
rôznych jazykov a kultúr," povedala. Pripomenula, že počas siedmich
rokov existencie sa do programu Socrates zapojili už viac ako dva
milióny žiakov. Okrem bruselského podujatia sa Týždeň Comenia koná aj
na národnej úrovni. Na Slovensku sa doňho rôznymi akciami zapája
okolo 40 základných a stredných škôl. Dnes presne napoludnie vypustia
deti zo slovenských i európskych škôl spoločne balóniky
s dvojjazyčnými odkazmi.

 


Turecký exprezident Demirel odhalil v Ankare Dubčekovu bustu


Ankara 27. novembra (TASR) - Spomienková slávnosť spojená s odhalením
busty Alexandra Dubčeka pri príležitosti jeho nedožitých 80.
narodenín sa uskutočnila dnes predpoludním na Zastupiteľskom úrade SR
v Ankare. Podujatie sa konalo pod záštitou bývalého tureckého
prezidenta a Dubčekovho priateľa Süleymana Demirela, ktorý bustu
slávnostne odhalil, uviedli pre TASR pracovníci slovenskej ambasády
v Turecku. Okrem Demirela sa na spomienkovej slávnosti zúčastnili
i zástupcovia tureckého parlamentu, ministerstva zahraničných vecí,

diplomatického zboru, ako aj súčasní a bývalí významní predstavitelia
tureckého politického života. Busta je darom Demirela a bude trvalo
inštalovaná v priestoroch záhrady ZÚ SR v Ankare. V slávnostnom
príhovore turecký exprezident vyzdvihol osobnosť Dubčeka, ktorý
v roku 1970 v Ankare krátko pôsobil ako veľvyslanec bývalého
Československa. Okrem neho sa zúčastneným prihovoril aj súčasný
veľvyslanec SR v Turecku Ján Lišuch. Hoci Dubčekov pobyt v Ankare bol
poznačený čerstvými spomienkami na tragické udalosti rokov 1968-69
i tlakom vtedajšieho politického vedenia v Československu, Dubček ako

vedúca osobnosť hnutia usilujúceho sa o reformu totalitného režimu
zanechal v Turecku nezmazateľný odkaz, ktorý do určitej miery
inšpiroval aj tureckú spoločnosť, začiatkom 70. rokov stojacu na
prahu demokratizačných reforiem, uvádza sa vo vyhlásení tlačového
odboru MZV SR. Z tohto obdobia pramenil aj vzťah medzi Dubčekom
a vtedajším tureckým premiérom Demirelom, ktorých okrem pracovných
záležitostí spájajú aj príbuzné politické osudy. Demirela podobne ako
Dubčeka silou odstránili z politického života, uväznili ho a zakázali
mu politickú činnosť. Ich osobné stretnutie vo funkciách vysokých
štátnych predstaviteľov po viac ako 20 rokoch v roku 1992 bolo podľa
Demirela pre oboch zadosťučinením a potvrdením tézy, že totalitné
režimy nie sú v dlhodobom horizonte životaschopné.

 


Voľby do VÚC sú na Slovensku skúškou pred parlamentnými voľbami


Viedeň 27. novembra (TASR) - Prvé regionálne voľby na Slovensku majú
preraziť cestu k radikálnej decentralizácii krajiny. Ako dnes píše vo
svojej analýze rakúska tlačová agentúra APA, pozorovatelia ich
považujú za skúšku sily pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú
konať na jeseň budúceho roku. Reforma verejnej správy, ktorú
parlament schválil v októbri, znamená prenos približne 300
kompetencií zo štátu na regionálne a komunálne samosprávy. Postupne
sa má zmeniť aj spôsob financovania. Cieľom reformy je totiž posilniť
rozvojový potenciál jednotlivých regiónov. Veľkú rolu pritom

zohrávajú volebné zoskupenia. V princípe stoja proti sebe dve skupiny
- jadrom prvej je Slovenská demokratická a kresťanská únia vedená
premiérom Mikulášom Dzurindom, proti ktorej stojí opozičné Hnutie za
demokratické Slovensko (HZDS) na čele s Vladimírom Mečiarom. Najmä
táto strana by chcela dokázať, že bez nej na Slovensku nemožno
vládnuť. Prieskumy verejnej mienky však signalizujú nízku účasť - je
možné, že to bude menej ako 50 percent. Za dôvody nízkej účasti sa
považuje sklamanie voličov politikmi a pochybnosti o význame
regionálnych štruktúr. Slováci sa obávajú, že štátnu byrokraciu
nahradí teraz samosprávna. Aj predvolebný boj viedli doteraz všetky
strany bez nadšenia a nápadu. Zákaz využívania elektronických médií
predvolebnej kampani na lesku tiež nepridal.

 


EÚ bude pozorne sledovať, či SR plní sľuby v životnom prostredí


Brusel 27. novembra (TASR) - Slovensko predložilo veľmi ambiciózny
plán prijímania a implementácie požadovanej legislatívy a na základe
toho bude môcť uzavrieť zrejme ešte tento rok v rokovaniach s EÚ
kapitolu životné prostredie. Brusel však bude pozorne sledovať, či
Slovensko plní svoje sľuby. V Bruseli to dnes povedal generálny
riaditeľ Európskej komisie pre životné prostredie Jean-Francois
Verstrynge. "Slovensko je v pozícii uzatvoriť (kapitolu), dúfame
samozrejme, že urobí množstvo záväzkov v oblasti prijímania
a implementácie legislatívy," povedal Verstrynge na tlačovej

konferencii po rokovaní s ministrami životného prostredia
kandidátskych krajín. Bratislava podľa neho predložila "pomerne
ambiciózny plán" prijímania legislatívy a tento záväzok bude zahrnutý
v návrhu na decembrové kolo rokovaní. "Na základe toho veríme, že
uzavretie kapitoly bude možné," konštatoval Verstrynge. EÚ podľa neho
zrejme príjme "veľmi dobrý" plán implementácie prevzatých právnych
noriem a financovania, ktorý Slovensko predložilo. "Otázkou potom
bude, či môže Slovensko uskutočniť všetko, čo sľúbilo. Od uzavretia
kapitoly až po koniec rokovaní či samotné pristúpenie to budeme
pozorne monitorovať," upozornil generálny riaditeľ. Ocenil tiež

zlepšenie situácie v oblasti administratívnych kapacít a posilnenie
personálu na príslušnom ministerstve. Hoci podľa Verstrynga zatiaľ
nebola dosiahnutá konečná dohoda o prechodných obdobiach, podľa
informácií TASR EÚ Slovensku povolí v životnom prostredí sedem
prechodných období vrátane najdlhšieho v oblasti čistenia odpadových
vôd do konca roku 2015. Slovensko pôvodne žiadalo deväť prechodných
období, neskôr tri z nich stiahlo a požiadalo o jedno nové v oblasti
obalov. "Tie najnebezpečnejšie prechodné obdobia sa nám podarilo
udržať, vrátane čistenia odpadových vôd do roku 2015, ktoré sa
ukázalo ako priechodné," povedal TASR slovenský minister životného
prostredia László Miklós. Decembrové kolo rokovaní sa uskutoční 11.
decembra na ministerskej úrovni.

 


Havel považuje Slovensko za popredného kandidáta na vstup do NATO


Praha 27. novembra (TASR) - Český prezident Václav Havel považuje
summit Severoatlantickej aliancie, ktorý sa na budúci rok uskutoční
v Prahe, za rozhodujúci a Slovensko je podľa neho jedným
z najpoprednejších kandidátov na vstup. Uviedol to dnes na pôde
Senátu Parlamentu ČR počas verejnej rozpravy o zahraničnej politike.
Havel pripustil, že všetci kandidáti na členstvo v aliancii nebudú
môcť byť prijatí naraz a nie všetky krajiny sú na to zrelé. NATO by
však malo jasne povedať kto všetko by sa mohol v budúcnosti stať

členom aliancie a kde sa jej hranice skončia. "Prijímajú sa štáty,
nie armády," dodal prezident, podľa ktorého bude najdôležitejším
kritériom pripravenosť pluralitných a demokratických systémov
kandidátskych krajín. Podľa českého prezidenta by medzi prvými
kandidátmi na vstup do NATO nemali chýbať pobaltské štáty Litva,
Lotyšsko a Estónsko, ako aj Slovensko a Slovinsko. Havel si nevie
predstaviť rozšírenie aliancie o pobaltské krajiny bez toho, aby
spolu s nimi nevstúpilo do aliancie aj Slovensko, ktoré je jedným
z najpoprednejších kandidátov. Ak by sa však politická situácia
v krajine stala nevierohodnou, ovplyvnilo by to podľa neho aj ďalšie

krajiny. Havel považuje NATO za najlepšie fungujúcu bezpečnostnú
organizáciu sveta a aliancia by mala byť podľa neho obozretná pri
užšej spolupráci s Ruskom. Predseda Senátu Petr Pithart sa vo svojom
vystúpení venoval hlavne rozširovaniu Európskej únie (EÚ) a varoval
pred neuváženými výrokmi českých predstaviteľov, ktoré by mohli
ohroziť vstup Prahy do EÚ. Odmietnutie členstva by podľa neho
znamenalo až ohrozenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. Integrácia
podľa neho znamená integráciu do systému štátov s fungujúcou
parlamentnou demokraciou a vládou práva, ako aj ekonomickou
prosperitou a celkovou stabilitou pomerov.

 


EÚ ocenila Rimavskú Sobotu za životné prostredie


Brusel 27. novembra (TASR) - Rimavská Sobota získala dnes v Bruseli
už druhý rok po sebe ocenenie Európskej únie za vynikajúci pokrok
v oblasti životného prostredia. Rovnaké ceny prevzalo aj ďalších 14
miest zo strednej a východnej Európy. Do súťaže, ktorú už tretí rok
vypisuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie (EK) pre životné
prostredie, sa prihlásilo 122 miest z 13 kandidátskych krajín,
vrátane ôsmich slovenských. EK u nich hodnotila najmä tzv. tri I:
implementáciu legislatívy EÚ v oblasti ovzdušia, vody a odpadu,
integráciu aspektov životného prostredia do rôznych politík,
a informovanosť a vzdelávanie v oblasti životného prostredia.

"Myslím, že sme uspeli hlavne kvôli tomu, že u nás je kvalita pitnej
vody na veľmi dobrej úrovni, rovnako aj parametre odvádzaných
odpadových vôd, pripravili sme tiež nové aktivity pre občanov,
zriadili zberné stredisko odpadov, máme vypracované programy
odpadového hospodárstva, programy rozvoja mesta," pokúsila sa
vysvetliť tajomstvo úspechu Rimavskej Soboty vedúca oddelenia
životného prostredia na mestskom úrade Eva Muráriková, ktorá dnes
ocenenie prevzala. Okrem prestížneho ocenenia sa víťazným mestám

otvárajú aj nové možnosti na získanie finančnej podpory. Vlani
napríklad EÚ v rámci programu PHARE ponúkla oceneným mestám možnosť
uchádzať sa o grant na lokálne programy do výšky 15.000 eúr. Rimavská
Sobota tento grant získala a financovala z neho zriadenie zberného
strediska odpadov. "Je skutočne len v záujme miest, keď robia niečo
navyše v oblasti životného prostredia," odkázala Muráriková svojim
slovenským kolegom, keďže podobne ako vlani bola Rimavská Sobota
jediným oceneným mestom zo Slovenska. Napríklad z Maďarska získali
ceny tri mestá, zo Slovinska, ČR, Lotyšska a Poľska po dve.

 


Minister školstva Milan Ftáčnik vystúpil na parížskej konferencii OECD


Paríž 27. novembra (TASR) - Minister školstva SR Milan Ftáčnik
vystúpil dnes v Paríži na konferencii, ktorú pod názvom Politika
ekonomickej a sociálnej premeny v 21. storočí pripravilo Fórum OECD
pre budúcnosť. V rámci zasadnutia pracovných skupín venovaných
vzdelávaniu predstavil prístupy SR z hľadiska reformy školstva
v rámci programu Milénium. SR sa stretáva s rovnakými problémami ako
ostatné krajiny, zhrnul minister pre TASR svoje vystúpenie na
konferencii Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Po prvé, vzdelávanie treba ponímať ako prípravu na občiansky život,
nielen na pracovnú kariéru, a treba sa viac venovať formovaniu
osobnosti žiaka. To je jedna z hlavných línií programu, ktorý by mal
priniesť zmeny v školstve na Slovensku v najbližších 1015 rokoch.
Druhá línia sa dotýka pôsobnosti štátu na vzdelávanie. Národné,
kultúrne a historické tradície každého štátu formujú aj jeho
vzdelávacie systémy. Existujú však isté body, v ktorých sa všetky
systémy stretávajú, a tým sa treba viac venovať. Minister sa vo
svojom príspevku dotkol i problému ohodnotenia učiteľov, ktorý sa
silne prejavuje v SR. Potýkajú sa s ním však aj vyspelé krajiny,

ktoré sú už dávno členmi OECD, pripomenul. Diskusie boli zamerané
i na otázky celoživotného vzdelávania, ktoré sa v OECD objavujú už 30
rokov. Celoživotné vzdelávanie sa postupne stáva nutnosťou. Je tu
však problém motivácie ľudí k vzdelávaniu a jeho ďalšieho ocenenia,
teda formálneho uznania ako šance na platový postup. Dnešná
konferencia je zhrnutím štyroch predchádzajúcich konferencií, ktoré
boli zamerané na rozhodujúce zmeny v 20. storočí. "Naša
transformujúca sa krajina má mnohé problémy, ktoré už vyspelejšie
členské krajiny prekonali. Nemali by sme však bežať len za nimi, ale
bežať tam, kam sa aj ony uberajú, aby sme tie problémy, s ktorými sa
stretli pred nami, nemuseli my opakovať," zdôraznil pre TASR Milan
Ftáčnik.


Mária Kadlečíková diskutovala v Dortmunde o integrácii SR do EÚ a NATO


Dortmund 27. novembra (TASR) - Podpredsedníčka vlády SR pre európsku
integráciu Mária Kadlečíková dnes vystúpila v Dortmunde v rámci
Politických, hospodárskych a kultúrnych dní SR v Essene a Dortmunde
na pódiovej diskusii SR na ceste do Európskej únie (EÚ) a NATO.
V diskusii bolo vyslovené uznanie za pokrok, ktorý sa SR podarilo
dosiahnuť pri rokovaniach o vstupe do EÚ, ako aj v oblastiach
legislatívy a reštrukturalizácie privatizácie. Na druhej strane však
zazneli aj otázky, ako sa mieni slovenská vláda vysporiadať

s problematikou korupcie a ako chce riešiť rómsku otázku a problém
vysokej nezamestnanosti. Účastníci diskusie vyslovili želanie, aby
došlo k nastoleniu inštitucionálnej, politickej, podnikateľskej
a právnej stability. Kadlečíková v rámci návštevy spolkovej krajiny
Severné Porýnie-Vestfálsko absolvovala aj diskusiu s členmi
parlamentného Výboru pre Európu a jeden svet, predmetom ktorej boli
najmä otázky európskej integrácie. Na stretnutí tiež bola vyslovená
ochota zo strany poslancov spolupracovať so SR, najmä ochota zavádzať
nové programy vo vzťahu k mladým ľuďom.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 857
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 236
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 679
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 971
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 774
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 066
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 507
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 116
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 374
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 185

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. Keď pôjdeme tvrdou silou, nemáme šancu.

KULTÚRA

Minúta po minúte: Moonlight má prvého Oscara

Odovzdávanie budeme sledovať naživo.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

ŠPORT

Sagan ukázal cit pre taktiku a ešte lepšiu formu ako pred rokom

V sobotu bol druhý, v nedeľu už vyhral.

Neprehliadnite tiež

Raper Kali: Silným motívom je smrť Róberta Remiáša

Raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary (34), napísal titulnú pesničku k filmu Únos. Tvrdí, že ho obdobie 90. rokov láka.

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. Potichu uzavreli zmier.

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop