Historický kalendár na 1. decembra

Svetový deň boja proti AIDS - vyhlásila WHO na podnet medzinárodnej konferencie o AIDS v Londýne od roku 1988,Deň väznených za mier - prvý raz sa oslavoval roku 1956, pričom sa organizujú rôzne aktivity na podporu väznených, Štátny sviatok Rumunskej republiky - Deň vytvorenia jednotného štátu (pripojenie Sedmohradska, 1918), Štátny sviatok Stredoafrickej republiky - Deň vzniku autonómneho štátu (1958)

1686
- zomrel v Soproni (Maďarsko) právnik JÁN SERPILIUS, vynikajúci
znalec svetského a cirkevného práva. Narodil sa 20.1.1623

1771
- zomrel v Csömöri (Maďarsko) krajinský hodnostár a veľkostatkár
ANTON GRASSALKOVIČ. Narodil sa 6.3.1694

1776
- zasvätili svojmu účelu Veľký evanjelický kostol na bratislavskej
Panenskej ulici, pričom základný kameň položili 24.6.1774

1836
- zomrel v Bratislave spisovateľ a kanonik JOZEF IGNÁC BAJZA,
prívrženec osvietenských reforiem Jozefa II. a autor prvého
slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti. Narodil sa
5.3.1755
- vznikol na Panenskej ulici v Bratislave Ústav pre nepočujúcich,
pričom nový ústav na Moskovskej otvorili roku 1912

1891
- odovzdali do prevádzky železničnú stanicu Bratislava - predmestie
na Račianskej ulici, ktorá slúžila najmä pre továreň Dynamit Nobel

1896
- otvorili slávnostne v Michalovciach nemocnicu, ktorá v čase zrodu
mala 20 postelí a bola monoprimariátnou, pričom jej jediný primár bol
zároveň aj riaditeľom

1906
- prijala rakúska poslanecká snemovňa zákon o všeobecnom hlasovacom
práve

1921
- uskutočnila sa v Chicagu premiéra americkej verzie prvého
slovenského hraného filmu Jánošík režiséra Jaroslava Siakeľa

1931
- narodil sa v Bratislave politológ, publicista, univerzitný
profesor, signatár Charty 77 a disident MIROSLAV KUSÝ, člen
Slovenského centra PEN
- narodil sa v Jarabine sochár MIKULÁŠ DIC, ktorý sa venuje komornej
a monumentálnej maľbe
- narodil sa v Paseke (Česko) geodet a pedagóg JOZEF MAREK,
propagátor novej techniky a zlepšovateľ

1936
- narodil sa v Budinej literárny vedec, básnik, prekladateľ
a bulharista JÁN KOŠKA, člen Klubu nezávislých spisovateľov

1941
- narodila sa v Rudne nad Hronom poetka, autorka úspešných kníh pre
deti, televízna scenáristka a redaktorka MARIANNA GRZNÁROVÁ, členka
Spolku slovenských spisovateľov

1946
- začal činnosť Súbor hudobnej komédie Novej scény Národného divadla
v Bratislave (dnes Spevohra NS) premiérou hry Ženba

1951
- narodila sa v Trenčíne etnografka a odborná publicistka MARTA
KOMOROVSKÁ, ktorá sa zaoberala ľudovým pastierskym umením
- narodila sa TERÉZIA GAŠPARÍKOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry


1971
- zomrela v Starom Smokovci ftizeologička MARTA KRIŽANOVÁ, prvá
slovenská lekárka promovaná na bratislavskej lekárskej fakulte a prvá
primárka na Slovensku. Narodila sa 7.6.1898
- zomrel v Bratislave-Podunajských Biskupiciach lekár a ftizeológ
LADISLAV KRONERAFF, zakladateľ sanatória pre chorých na TBC. Narodil
sa 12.8.1911

1991
- zomrel v Bratislave divadelný kritik STANISLAV VRBKA. Narodil sa
22.3.1934
- začalo sa v Budapešti dvojdňové rokovanie o vodnom diele Gabčíkovo,
pričom maďarská strana sa vyslovila pre zastavenie výstavby

---------------------------------------------------------------------

1521
- zomrel pápež LEV X., syn Lorenza Medici, ktorý podporoval vedu
a umenie. Narodil sa roku 1475

1581
- popravili vo Veľkej Británii z iniciatívy kráľovnej Alžbety I.
jezuitu EDMUNDA CAMPIONA, pretože propagoval katolicizmus, neskôr ho
vyhlásili za svätého. Narodil sa roku 1540

1641
- stal sa Massachusetts prvou kolóniou, v ktorej zákonom uznali
otroctvo

1716
- narodil sa francúzsky sochár ÉTIENNE-MAURICE FALCONET, autor
pomníka Petra Veľkého v Petrohrade. Zomrel roku 1791

1751
- narodil sa švédsky básnik a literárny kritik JOHAN HENRIK KELLGREN.
Zomrel roku 1795

1761
- narodila sa britská sochárka francúzskeho pôvodu MARIE TUSSAUDOVÁ
(vlastným menom Marie Grosholtzová), ktorá v centre Londýna založila
slávne múzeum voskových figurín. Zomrela roku 1850

1821
- vyhlásila nezávislosť Dominikánska republika, ktorá tvorila
východné dve tretiny karibského ostrova Hispaniola (dnes Haiti)

1856
- narodil sa fínsky hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg ROBERT
KAJANUS. Zomrel roku 1933

1866
- zomrel britský dôstojník, zememerač a vedúci trigonometrických
meraní v Indii GEORGE EVEREST, po ktorom nazvali najväčší vrch na
svete. Narodil sa roku 1790

1881
- narodila sa česká grafička a textilná výtvarníčka MINKA PODHAJSKÁ.
Zomrela roku 1963
- spustili vo Viedni do prevádzky lokálnu telefónnu sieť

1886
- narodil sa americký spisovateľ REX STOUT, tvorca postavy detektíva
Nera Wolfa. Zomrel roku 1975

1891
- narodil sa najvýznamnejší medzivojnový chorvátsky prozaik
a dramatik SLAVKO KOLAR. Zomrel roku 1963

1896
- narodil sa sovietsky vojenský činiteľ a maršal GEORGIJ
KONSTANTINOVIČ ŽUKOV, jeden z hlavných vojvodcov Červenej armády
v II. svetovej vojne. Zomrel roku 1974

1906
- otvorili v Paríži prvé kino (Cinema Omnia Pathé), ktoré slúžilo iba
na premietanie filmov

1911
- uskutočnila sa v Berlíne premiéra hry Každý z nás, ktorú podľa
stredovekých mystérií napísal rakúsky spisovateľ Hugo von Hofmannsthal
- zomrel ruský maliar VASILIJ MAXIMOVIČ MAXIMOV. Narodil sa roku 1844

1916
- zahynul francúzsky katolícky kňaz, misionár, výskumník Sahary,
autor prvej presnej mapy pohoria Atlasu a cestovateľ CHARLES EUGÉNE
DE FOUCAULD. Narodil sa roku 1858

1921
- viedla rastúca inflácia vo Viedni k plieneniu obchodov a rozsiahlym
nepokojom, na pouličných protestoch sa zúčastnilo 30 000 ľudí


1926
- narodil sa poľský novinár a politik MIECZYSLAW RAKOWSKI

1936
- začala sa z iniciatívy amerického prezidenta Franklina Delana
Roosevelta panamerická mierová konferencia, na ktorej sa zúčastnilo
26 štátov
- vydali v Nemecku zákon o Hitlerovej mládeži ako o jedinej štátom
uznanej mládežníckej organizácii, čím sa skončil proces plného
prepojenia mládeže s nacistickou NSDAP a štátom
- vyskúšala americká spoločnosť Bell Labs prvý koaxiálny kábel na
televízne vysielanie, ktorý umožnil vznik káblovej televízie

1941
- začali organizovať prvé americké civilné protiletecké hliadky (CAP)
- schválili na cisárskej konferencii v Tokiu rozhodnutie začať vojnu
proti USA, Veľkej Británii a Holandsku

1946
- narodil sa rakúsky klavirista RUDOLF BUCHBINDER

1951
- uskutočnila sa v londýnskom Covent Garden úspešná premiéra opery
Billy Budd hudobného skladateľa Benjamina Brittena, napísaná podľa
realistického historického románu Hermana Melvilla z prostredia
britského vojnového námorníctva v roku 1797
- narodil sa americký džezový skladateľ a basgitarista JACO
PASTORIUS. Zomrel roku 1987

1956
- podpísali v Moskve zmluvu medzi ZSSR a Rumunskom, podľa ktorej mali
zostať sovietske vojská v tejto krajine neobmedzený čas

1966
- uskutočnila sa nezvyčajne okázalá návšteva predsedu Rady ministrov
ZSSR Alexeja Kosygina vo Francúzsku, od ktorej francúzsky prezident
Charles de Gaulle očakával pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami
posilnenie svojej pozície, de Gaullova určitým spôsobom protiamerická
politika totiž vytvárala priestor pre ďalšiu superveľmoc - ZSSR
- vytvorili v Bonne vládu veľkej koalície za účasti unionistov
CDU/CSU a sociálnych demokratov SPD, kancelárom sa pritom stal
predstaviteľ CDU/CSU Kurt Georg Kiesinger, vicekancelárom a ministrom
zahraničných vecí Willy Brandt z SPD, išlo o prvú vládu veľkej
koalície v dejinách NSR - zaoberala sa najmä riešením hospodárskych
problémov krajiny

1971
- začalo sa v USA 13-dňové rokovanie predsedníčky izraelskej vlády
Goldy Meirovej s americkými predstaviteľmi
- schválila indická Snemovňa ľudu ústavný doplnok umožňujúci vláde
znárodniť súkromný majetok a základné kľúčové odvetvia hospodárstva
- skončila sa tzv. Chorvátska jar, keď násilím potlačili hnutie za
väčšiu nezávislosť republiky v rámci federácie - akcie vyvrcholili
novembrovým štrajkom študentov, pričom predseda Prezídia ÚV Zväzu
komunistov Juhoslávie Josip Broz-Tito vyhlásil v krajine boj proti
nacionalizmu
- vydal v USA John Lennon s manželkou Yoko album Happy Xmas (The War
is Over)
- skončila sa vo Varšave porada ministrov zahraničných vecí členských
štátov Varšavskej zmluvy, ktorá rokovala o európskej bezpečnosti
a ďalších medzinárodných otázkach
- vydal generálny tajomník U Thant správu o činnosti zvláštneho
zmocnenca OSN pre Blízky východ Gunnara Jarringa, pričom za hlavnú
príčinu neúspechu misie označil neochotu Izraela stiahnuť vojská
z okupovaných území

1976
- skončila sa v Havane štvordňová konferencia predstaviteľov
tlačových, článkových a obrazových agentúr socialistických krajín
- zvolili za nového mexického prezidenta José Lopéza Portillia
- stali sa podľa športovej tlače 33 krajín športovcami roka 1976
rumunská gymnastka Nadja Comaneciová a kubánsky atlét Alberto
Juantorena
- prijali Angolskú ľudovú republiku za 146. členský štát OSN
- zranili v blízkosti Damasku pri atentáte sýrskeho vicepremiéra
a ministra zahraničných vecí Adala Halíma Chaddáma

1981
- začalo sa v Moskve zasadanie výboru ministrov obrany členských
štátov Varšavskej zmluvy, pričom prerokovali otázky bežnej činnosti
spojených ozbrojených síl
- zdraželi v Poľsku liehoviny o 70 percent, domáce vína o 80
(dovážané o 40) a pivo o 70 percent
- zrútilo sa dopravné lietadlo DC-9 juhoslovanskej spoločnosti Adria
30 kilometrov od korzického mesta Ajaccia, pričom zahynulo 180 osôb
- začalo sa v Bukurešti dvojdňové zasadnutie výboru ministrov
zahraničných vecí Varšavskej zmluvy, ktoré sa vyjadrilo pozitívne
k rokovaniu medzi USA a ZSSR o jadrových prostriedkoch stredného
doletu v Európe
- vypukli v starom centre Bejrútu prudké prestrelky a boje na ďalších
úsekoch tzv. zelenej línie medzi východnou časťou mesta pokračovali
niekoľko dní, pričom v novembri zabili pri bombových atentátoch
a bojoch v Libanone 70 osôb
- začalo sa osemdňové nové kolo tzv. kyvadlovej diplomacie zvláštneho
splnomocnenca prezidenta Ronalda Reagana Habiba v krajinách Blízkeho
východu s cieľom riešiť situáciu v Libanone

1986
- otvorili v Paríži v bývalej prestavanej železničnej stanici Orsay
slávne múzeum d'Orsay
- vydal Paul McCartney album Only Love Remains
- zavraždili v gete Mamelodi pri Johannesburgu popredných aktivistov
hnutia proti apartheidu v JAR FABIANA RIBEIRU s manželkou
- začal sa v Dillí päťdňový 8. svetový ekonomický kongres s účasťou
1000 delegátov, ktorý rokoval o rovnováhe medzi poľnohospodárstvom
a priemyslom v ekonomickom rozvoji

1991
- vyjadrilo sa v ľudovom referende 90,8 percenta Ukrajincov za
vystúpenie zo ZSSR a bývalý komunista Leonid Kravčuk sa stal prvým
slobodne zvoleným ukrajinským prezidentom
- uskutočnili sa v Burkina Faso prezidentské voľby, pričom jediný
kandidát (opozičné strany stiahli kandidatúru šiestich
predstaviteľov) Blaise Compaoré získal 86,6 percenta hlasov, avšak
tri štvrtiny voličov bojkotovali voľby
- pristál predčasne pre poruchu navigačného systému americký
raketoplán Atlantis 10
- skončilo sa dvojdňové referendum Ingušov, pričom väčšina sa
vyslovila pre vznik Ingušskej republiky v rámci Ruskej federácie,
avšak Severné Osetsko bolo proti násilnému deleniu územia a za
riešenie územných požiadaviek Ingušov dohodou
- vypukli v okolí soulskej univerzity Jonse zrážky medzi 7000
príslušníkmi poriadkových síl a študentmi, kde sa zhromaždili
zástupcovia 13 disidentských organizácií
- zvolili v prezidentských voľbách Nursultana Nazarbajeva za hlavu
Kazachstanu
- nastala technická porucha v sovietskej JE Belojarsk
- prepustili izraelské úrady na slobodu 25 arabských väzňov
- vyslovila sa väčšina obyvateľov Podnesterskej a Gagauzskej
republiky za nezávislosť od Moldavska, avšak prezident Mircea Snegur
vyzval na bojkot oboch akcií

1996
- zomrel (niekde 3.12) afganský politik a štátnik BABRAK KARMAL.
Narodil sa roku 1929
- obnovila vulkanickú činnosť zairská sopka Nyamulagira, ktorá
vychrlila popol až do výšky 100 metrov a potoky lávy pustošili
tropický dažďový prales až do vzdialenosti desať kilometrov
- začal platiť v ČR zákon umožňujúci občanom zoznámiť sa so zväzkami,
ktoré o nich viedla bývalá ŠtB
- zložil oficiálnu prísahu predseda vlády a bývalý veliteľ thajskej
armády Chavalit Yong-chaj spolu s členmi nového kabinetu
- zvíťazil v druhom kole moldavských prezidentských volieb Petru
Lucinschi (Piotr Lučinski) nad dovtedajším prezidentom Mirceom
Snegurom

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 7. Detské zúbky sú veda
 8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 699
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 141
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 689
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 117
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 263
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 250
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 041
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 992
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 814
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 777

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

Neprehliadnite tiež

Domov

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Marianna Varjanová už vyše 20 rokov podniká v cestovnom ruchu v okrese Bardejov. Hovorí, že viac ako podporu by od úradov chcela pokoj.

Domov

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.