Historický kalendár na 8. decembra

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, jeden z najväčších mariánskych sviatkov (prikázaný sviatok), pričom katolícki veriaci ho považujú za začiatok pozemského života Božieho syna a jeho vykupiteľského poslania; liturgická slávnosť prišla v 9. storočí z Konstantinopolu do južného Talianska a na Sicíliu, pričom v Uhorsku sa tento sviatok slávil roku 1193 a pápež Sixtus IV. ho nariadil pre celú rímsku cirkev roku 1476 (8.12.1854 pápež Pius IX. definoval učenie o nepoškvrnenom počatí ako článok viery)


1796
- prijal sviatosť kňazstva zakladateľ spišskokapitulskej preparandie
Ján Ladislav Pyrker

1831
- zomrel v Banskej Bystrici národnokultúrny dejateľ, učiteľ
a evanjelický cirkevný hodnostár ADAM LOVICH, ktorý na
banskobystrickom gymnáziu zaviedol vyučovanie nových predmetov.
Narodil sa 21.121760

1851
- založil v Pružine spolok striezlivosti tamojší farár, národný
a osvetový pracovník Štefan Závodník

1871
- narodil sa v Hlohovci maliar TOMÁŠ ANDRAŠKOVIČ. Zomrel roku 1944
- vystavali a odovzdali do prevádzky železničnú trať
Žilina-Poprad-Tatry v dĺžke 138 kilometrov


1876
- narodila sa v Kláštore pod Znievom spisovateľka OĽGA PAULÍNYOVÁ,
ktorá pracovala v ženských organizáciách. Zomrela 26.7.1960

1881
- narodil sa v Ružomberku buržoázny politik a právnik IGOR JÁN
VLADIMÍR BENIAČ, jeden z hlavných predstaviteľov Čs.
národno-demokratickej strany na Slovensku. Zomrel 22.8.1958

1886

- narodil sa v Kobeliarove múzejník, maliar, sochár a stredoškolský
učiteľ MIKULÁŠ HOLÉCZY, ktorý sa zaslúžil o rozvoj Gemerského múzea.
Zomrel 31.12.1972
- založili v Trnave Evanjelický dobročinný ženský spolok
- narodil sa v Sibiu (Rumunsko) hudobný kritik a klavirista GUSTÁV
ADOLF KORIČÁNSKY. Zomrel 4.3.1947

1906
- narodil sa v Lednických Rovniach šľachtiteľ JOZEF HAAS. Zomrel
24.3.1979

1911
- zaniklo povinné hasičstvo v Spišských Vlachoch a zaktivizoval sa
dobrovoľný hasičský zbor

1926
- narodila sa v Nitre herečka, tanečnica a šepkárka MARGITA
HLAVATOVIČOVÁ


1941
- narodil sa publicista MARIÁN LACKO, člen Slovenského syndikátu
novinárov

1946
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) vysokoškolský pedagóg, botanik,
významný mykológ a odborný publicista GUSTÁV MOESZ. Narodil sa
21.10.1873


1951
- vyhlásili slávnostne na verejnom zasadaní exarchátneho zhromaždenia
v pražskom katedrálnom chráme svätého Cyrila a Metoda autokefalitu
Pravoslávnej cirkvi v ČSR a nasledujúci deň slávnostne uviedli do
svojho úradu ako predstaviteľa novej autokefálnej pravoslávnej Cirkvi
metropolitu pražského a celej ČSR Jelevferija, pričom súhlas s týmto
aktom potvrdili účasťou svojich delegácií popri materskej ruskej
cirkvi tiež antiochijská, gruzínska, rumunská, bulharská, albánska
a poľská

1971
- vymenovalo predsedníctvo SNR novú vládu na čele s Petrom Colotkom
- začala sa dvojdňová ustanovujúca schôdza oboch komôr Federálneho
zhromaždenia, pričom zvolili predsedníctva a výbory (za predsedu
Federálneho zhromaždenia Aloisa Indru, Snemovne ľudu Václava Davida
a Snemovne národov Dalibora Hanesa)

1981
- zomrela v Bratislave hudobná skladateľka NARCISA DONÁTOVÁ. Narodila
sa 8.5.1928

1986
- začala sa dvojdňová 3. spoločná schôdza snemovní Federálneho
zhromaždenia, pričom schválili zákon o štátnom pláne rozvoja
národného hospodárstva ČSSR na roky 1986-1990 a zákon o štátnom
rozpočte čs. federácie na rok 1987

1991
- schválila federálna vláda rozpočet na rok 1992 vrátane jednorazovej
dotácie pre republikové rozpočty vo výške 5 miliárd Kčs, pričom
navrhla zmeny zákonov o daniach, sociálnej starostlivosti
a zamestnanosti

---------------------------------------------------------------------

1626
- narodila sa švédska kráľovná KRISTÍNA, ktorá bola jednou
z najvzdelanejších žien 17. storočia. Zomrela roku 1689


1681
- zomrel holandský maliar GERARD TERBOCH. Narodil sa roku 1617

1731
- narodil sa český hudobný skladateľ, pedagóg a klavírny virtuóz
FRANTIŠEK XAVER DUŠEK. Zomrel roku 1799

1751
- narodil sa rakúsky rokokový maliar HEINRICH FRIEDRICH FÜGER,
riaditeľ viedenskej Akadémie. Zomrel roku 1818

1776
- prekročila ustupujúca americká armáda pod velením Georgea
Washingtona z New Jersey rieku Delaware

1791
- narodil sa český básnik, prekladateľ a dramatik VÁCLAV ALOIS
SVOBODA. Zomrel roku 1849

1826
- narodil sa nemecký technik a vynálezca FRIEDRICH AUGUST SIEMENS,
navrhovateľ prvej elektrickej oblúkovej pece. Zomrel roku 1904

1831
- narodil sa ruský astronóm FIODOR ALEXANDROVIČ BREDICHIN, ktorý sa
zaoberal najmä astrometriou, fyzikou Slnka, planét, komét a meteorov.
Zomrel roku 1904

1841
- zomrel nemecký sochár a predstaviteľ klasicizmu JOHANN HEINRICH
DANNECKER. Narodil sa roku 1758

1861
- narodil sa francúzsky režisér, priekopník filmového umenia
a kinamatografie GEORGES MÉLIES. Zomrel roku 1938
- narodil sa francúzsky postimpresionistický sochár, maliar a grafik
ARISTIDE MAILLOL. Zomrel roku 1944

1881
- zahynulo pri požiari viedenského Ringtheatra 386 osôb
- narodil sa francúzsky maliar, grafik a teoretik ALBERT GLEIZES.
Zomrel roku 1953

1886
- narodil sa mexický maliar DIEGO RIVERA, jeden z hlavných
predstaviteľov monumentálnej maľby. Zomrel roku 1957
- reorganizovali sa na zjazde v Columbe kanadsko-americké odbory
a prijali nový názov Americká federácia práce, ktorej predsedom bol
až do svojej smrti Samuel Gompers (výnimkou bol iba rok 1895)

1896
- zomrel nemecký štatistik ERNST ENGEL, autor Engelovho zákona
vyjadrujúceho tendenciu v spotrebných výdavkoch domácností. Narodil
sa roku 1821
- založil blahoslavený Arnold Janssen kontemplatívnu vetvu rehole
Služobníc Ducha Svätého, ktorú nazývajú misijné sestry alebo šteylské
misijné sestry, aby sa zvýraznilo malé holandské mestečko Steyl, kde
predtým založil Spoločnosť Božieho Slova (verbisti)

1906
- narodil sa waleský básnik RICHARD LLEWELLYN. Zomrel roku 1983

1916
- narodil sa český herec a dramatik JAROSLAV KLÍMA

1921
- otvorili v nemeckom Mníchove divadlo Schaubühne
- zomrela litovská spisovateľka JULIJA ŽEMAJTEOVÁ. Narodila sa roku
1845

1926
- narodil sa nemecký publicista JOACHIM FEST

1931
- patentovali v USA koaxiálny kábel
- zomrel tatársky básnik CHADI TAKTAŠ (vlastným menom Chadi
Chajrullovič Taktašov). Narodil sa roku 1901

1936
- narodil sa americký filmový herec, režisér a folkový spevák DAVID
CARRADINE

1941
- vyhlásili po útoku na Pearl Harbor USA, Veľká Británia, Kanada,
Juhoafrická únia, Národný výbor Slobodné Francúzsko, exilová vláda
Holandska, Luxemburska, Kostarika, Dominikánska republika, Haiti,
Honduras a Salvador vojnu Japonsku
- vyhlásila Čína vojnu Japonsku, Taliansku a Nemecku
- prerušila grécka exilová vláda diplomatické styky s Japonskom
- vydala juhoslovanská exilová vláda prehlásenie o japonskej agresii
a neskôr vyhlásila Japonsku vojnu
- prerušilo Japonsko diplomatické styky s exilovou vládou Belgicka
- začalo Japonsko obsadzovať Thajsko, Bangkok padol, pričom prvé
japonské výsadkové jednotky obsadili filipínsky ostrov Luzon, Japonci
tiež zaútočili na Hongkong a vylodili sa v prístave Kota Baharu
v severnom Malajsku
- uskutočnili Japonci nálet na ostrovy Guam, Midway, Wake a Filipíny
- vydalo Vrchné veliteľstvo nemeckej brannej moci smernicu číslo 39
o prechode nemeckých vojsk na celom sovietsko-nemeckom fronte do
obrany

1946
- prijal biskupské svätenie a zároveň bol intronizovaný nový pražský
arcibiskup Josef Beran

1956
- viedli požiadavky na generálny štrajk v Maďarsku k vyhláseniu
výnimočného stavu a masovým zatýkaniam, pričom pri ozbrojenom
konflikte v Salgotariáne zahynulo 47 osôb a vyše 80 ich bolo zranených

1966
- potopil sa blízko gréckeho ostrova Milos medzi Krétou a Pireom
trajekt loď s 281 osobami na palube, pričom 46 sa zachránilo

1976
- začali sa trojdňové alžírske prezidentské voľby, pričom vyše 95
percent voličov zvolilo Huariho Bumediena
- vymenoval libanonský prezident Elias Sarkis za nového predsedu
vlády ekonóma Sálima Húsu, ktorý 9.12. zostavil novú vládu zloženú
z predstaviteľov hlavných libanonských politických a náboženských
smerov, pričom hlavným cieľom novej vlády bola hospodárska
konsolidácia krajiny

1981
- získala v dánskych predčasných parlamentných voľbách najviac hlasov
Sociálnodemokratická strana (32,9 percenta), hoci stratila päť
percent hlasov
- zaviedlo Rakúsko vízovú povinnosť voči poľským občanom
- zlikvidovala podľa oznámenia afganská armáda v poslednej dobe
niekoľko protivládnych skupín v provinciách Badghís, Ghórát
a Nangarhár
- zomrel senátor Nezávislej ľavice, vedúci činiteľ odboja proti
fašizmu a štátnik FERRUCCIO PARRI. Narodil sa roku 1889
- začalo sa v Bruseli dvojdňové zasadnutie Výboru pre vojenské
plánovanie NATO, pričom podporili návrhy amerického prezidenta
Ronalda Reagana na nulové riešenie stavu jadrových zbraní stredného
doletu v Európe a súhlasili s každoročným zvyšovaním zbrojných
rozpočtov členov NATO o tri percentá, avšak záverečné komuniké
nevydali pre odpor Grécka (týkal sa záruk bezpečnosti na hraniciach
s Tureckom)
- vyslovil sa imám Chomejní proti svojvoľnému zatýkaniu iránskych
občanov a konfiškácii ich majetku

1986
- začalo sa v Tunise dvojdňové mimoriadne zasadnutie Rady ministrov
Ligy arabských štátov, pričom záverečná rezolúcia vyzývala
k okamžitému zastaveniu bojov pri palestínskych utečeneckých táboroch
v Libanone
- zomrel americký geochemik a vedec v odbore jadrovej energie
HARRISON BROWN. Narodil sa roku 1917
- ratifikovala Austrália zmluvu o vytvorení pásma bez jadrových
zbraní v južnom Tichom oceáne ako ôsma krajina, pričom zmluva
nadobudla platnosť
- zomrel ruský spisovateľ ANATOLIJ MARČENKO. Narodil sa roku 1938
- oznámil francúzsky premiér Jacques Chirac stiahnutie návrhu zákona
o reforme vysokého školstva

1991
- zomrel český filmový režisér a dokumentarista BOHUMIL SOBOTKA.
Narodil sa roku 1933
- podpísali v Breste najvyšší predstavitelia Bieloruska, Ruska
a Ukrajiny dohodu o vytvorení Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ),
pričom k dohode sa mohli pripojiť všetci členovia niekdajšieho ZSSR
a iné štáty - dohodu podporilo Estónsko a Kirgizsko
- zomrel vo veku 81 rokov činiteľ francúzskeho anarchistického hnutia
MAURICE JOYEUX
- uskutočnilo sa v Portoriku referendum o zákone, ktorý mal vylúčiť
možnosť pripojenia krajiny k USA, pričom vyše polovica voličov
podporila Pokrokovú novú stranu presadzujúcu pripojenie Portorika
k USA
- zomrela na Floride prvá známa osoba KIMBERLY BERGALISOVÁ, ktorá sa
infikovala AIDS pri kontakte so zdravotníckym personálom, svojou
zubárkou
- vyhlásil líbyjský minister zahraničných vecí Ibrahim Muhammad
Bišarí, že Líbya postaví pred súd oboch líbyjských občanov obvinených
USA a Veľkou Britániou zo spáchania bombového atentátu na lietadlo
PanAm v roku 1988 nad škótskym mestom Lockerbie
- zomrel americký džezový trubkár BUCK (Wilbur) CLAYTON. Narodil sa
roku 1911
- uskutočnili sa prezidentské voľby v Moldavsku, pričom znovu zvolili
Mirceu Snegura
- podpísali v Záhrebe dohodu o stiahnutí juhoslovanskej armády
z Chorvátska a výmene zajatcov, pričom federálne námorníctvo ukončilo
dvojmesačnú blokádu prístavu v Dubrovníku
- oslavoval mierový pochod ulicami San Salvadoru armádu a odsudzoval
ľavicových povstalcov

1996
- potvrdil oficiálne srbský Najvyšší súd porážku opozície
v novembrových komunálnych voľbách v Belehrade, pričom napätie
v metropole prudko vzrástlo a na protestné manifestácie, ktoré sa
začali pred 20 dňami, vyšlo do ulíc vyše 150 000 prívržencov opozície
- začala sa v Singapure prvá medzinárodná konferencia Svetovej
obchodnej organizácie

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 2. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 3. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 4. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 5. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 6. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 7. Slovensko má historicky najvyšší počet ľudí bankujúcich online
 8. ZSE ako jediné prináša Virtuálnu batériu pre fotovoltiku
 9. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie
 10. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma
 1. Podnikanie a významné ukazovatele v roku 2019
 2. Smartfóny Samsung Galaxy S priniesli množstvo inovácií
 3. eKasa prichádza na Slovensko
 4. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 5. 4 úkony, ktoré treba absolvovať po založení s.r.o.
 6. Konferencia - EU support for research
 7. A dynamic year in the industrial and logistics sector
 8. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici
 9. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 10. Zápis do Registra partnerov vo verejnom sektore
 1. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 19 111
 2. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 12 674
 3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 9 863
 4. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 8 297
 5. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 5 635
 6. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici 4 934
 7. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie 4 619
 8. Esin Group: Líder Iniciatívy poľnohospodárov vydiera 4 187
 9. Zbrojársky líder z Považia pomáha ľuďom 4 039
 10. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 965

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Kedy tu mávate leto? Vlani bolo v stredu

Reportáž z najchladnejšieho miesta na Slovensku.

SPIŠ KORZÁR

V Krompachoch sa vykoľajil nákladný vlak, trať je neprejazdná

Trať opravia najskôr v nedeľu.

Píše Emil Višňovský

Dankova kauza ukázala, že naši politici si nevážia vzdelanie

Stačí im ničím nekrytý papier.

Neprehliadnite tiež

V spoločenskej sále sa počas zábavy zrútil strop, zranilo sa päť ľudí

Nočnú udalosť v Čiernej nad Tisou rieši polícia.

Predseda senátu poukázal na logo polície „Pomáhať a chrániť“, ktoré sa Rastislavovi K. nedarilo veľmi napĺňať.

Pustia na nitriansku pešiu zónu počas dňa cyklistov?

Radnica osloví rizikové komunity. Vyjadriť sa môžete aj v ankete na mestskom webe.

Na pešiu zónu majú cyklisti povolený vjazd medzi 19. hodinou večer a desiatou dopoludnia.

Cez čiaru: Stratili sa mladé stromy, z ktorých mala vyrásť hora (video)

Nový diel relácie Cez čiaru s Pavlom Fejérom už v pondelok.

Katarína Jánošíková

Vodičov na strednom a východnom Slovensku potrápi hmla

Výstraha neplatí iba v západnej časti krajiny.

Ilustračné foto.
Podcast Dejiny

Vojna vo Vietname: Boli účinnejšie bomby alebo televízne kamery

Ako došlo k porážke svetovej superveľmoci.

Podcast Dejiny - historický podcast v spolupráci s magazínom Historická revue.