Prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na pondelok 12. marca

---------------------------------------------------------------------- Uvedené informácie sú bez záruky. TASR nezabezpečuje ich spravodajské krytie v celom rozsahu ---------------------------------------------------------------------- ======================================================================

P R E Z I D E N T ======================================================================

B R A T I S L A V A - Program prezidenta SR Rudolfa Schustera: 10.00 Úrad vlády -účasť na zasadnutí Rady obrany štátu 15.00 Prezidentský palác -vymenovanie do hodnosti generálov plukovníka Jána Piptu, prezidenta Policajného zboru, a plukovníka Antona Rázga, generálneho riaditeľa sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR 16.00 - " - -stretnutie s predstaviteľmi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Konfederácie odborových zväzov a Združenia miest a obcí Slovenska =====================================================================

O F I C I Á L N E N Á V Š T E V Y A P R I J A T I A : =====================================================================

B R A T I S L A V A - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Rastislav Káčer prijme o 09.30 h v budove MO SR na pracovnej porade pridelencov obrany krajín NATO za účelom ich oboznámenia s výsledkami rokovania Politicko-vojenského riadiaceho výboru pre PzM (PMSC) v Bruseli.

B R A T I S L A V A - Program pracovnej návštevy Výboru ústavných záležitostí a spravodlivosti Maďarského národného zhromaždenia v SR: 14.00 NR SR, m. č. 150 -rokovanie s Ústavnoprávnym výborom NR SR 15.40 -"- -brífing oboch výborov 16.00 MS SR -prijatie u ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského 17.00 Úrad vlády SR -prijatie u generálneho riaditeľa sekcie vládnej legislatívy Štefana Grmana

B R A T I S L A V A - Podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík prijme o 12.00 h v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Fínskej republiky v SR so sídlom v Prahe Rista Rännäliho pri príležitosti ukončenia diplomatickej misie. Predmetom rozhovoru budú otázky rozvoja slovensko - fínskych bilaterálnych vzťahov v politickej a hospodárskej oblasti a problematika európskych integračných procesov.

B R A T I S L A V A - Minister zahraničných vecí (MZV) SR Eduard Kukan prijme o 14.00 h honorárneho konzula Kamerunu Eduarda Jachnana a o 14.45 h veľvyslanca Fínskej republiky v SR Rista Rännäliho na MZV SR, Hlboká 2.

B R A T I S L A V A - Delegácia mesta Perugia bude na svojej dvojdňovej pracovnej návšteve Bratislavy rokovať s odbornými pracovníkmi Magistrátu hlavného mesta SR a Dopravného podniku Bratislava, a.s., o zapojení hlavného mesta SR do grantovej spolupráce miest Európskej únie v rámci programu CIVITAS.

Program: 09.30 h DPB,a.s. - rokovanie o projekte plynofikácie autobusov 14.00 h Primaciálny palác - prijatie delegácie u primátora Bratislavy Jozefa Moravčíka

B R A T I S L A V A - Nástupnú návštevu absolvuje veľvyslanec Talianskej republiky v SR Luca di Balzo di Presenzana o 10.00 h u podpredsedu NR SR Mariána Andela a o 10.30 h u podpredsedu NR SR Bélu Bugára v budove NR SR v m. č. 183.

N O V É Z Á M K Y/Š T Ú R O V O /Š U R A N Y - Program pracovnej návštevy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Jozefa Migaša v okrese Nové Zámky 10.30 Nové Zámky, NsP -problematika zdravotníctva v okrese, odovzdanie symbolického šeku na dovybavenie diagnostického prístroja, brífing 13.30 Štúrovo, MsÚ -stretnutie s predstaviteľmi samosprávy, významných podnikateľských a ostatných inštitúcií 15.00 Štúrovo -prehliadka rekonštrukcie Mosta Márie Valérie-program Phare, brífing 16.00 Nové Zámky, Poľnohospodár, a. s. -stretnutie s podnikateľmi 18.00 Šurany, MsÚ -stretnutie s občanmi regiónu Šurany, problematika regiónu ======================================================================

T L A Č O V É B E S E D Y ======================================================================

B R A T I S L A V A - Mimoriadna tlačová beseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) sa uskutoční o 09.00 h na Žabotovej ulici 2. Podpredseda KDH a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Vladimír Palko oboznámi novinárov s obsahom listu adresovaného generálnemu prokurátorovi SR v kauze Rudolfa Žiaka.

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia Slovenskej televízie (STV) Bratislava s názvom Procesy transformácie v STV sa uskutoční o 11.00 h v priestoroch STV, v miestnosti Projekcia-P1, Mlynská dolina Bratislava.

B R A T I S L A V A - Brífing ministra Petra Magvašiho a predsedu OZ METALURG Róberta Kulika po podpise dohody o vzájomnej spolupráci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a OZ METALURG sa uskutoční o 11.00 h v rokovacej sále ministra na 7. posch. budovy MPSVR SR na Špitálskej u. č. 4 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Občianskeho oka sa uskutoční o 10.00 h vo veľkej zasadačke Slovenského syndikátu novinárov, Župné námestie, Bratislava. Témou tlačovej besedy bude Potreba novelizácie zákona o voľbách do Národnej rady SR.

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia iniciatívy Ľudia proti rasizmu na tému "Prvý fašistický slovenský štát je hanbou" sa uskutoční o 11.00 h v malej zasadačke Domu novinárov, Župné nám.7. Na TB budú informovať o pripravovanom Pochode tolerancie, k dispozícii budú aj materiály ku kampani "Fašizmus? - nikdy viac!".

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Ministerstva vnútra SR (MV SR) a Prezídia Policajného zboru sa uskutoční o 09.30 h na Pribinovej ulici 2 v Bratislave.

Témy: Vývoj kriminality a dopravnej nehodovosti v uplynulom týždni Problematika prevencie kriminality

B R A T I S L A V A - O 11.00 h sa v priestoroch Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB), Vysoká ul. č. 17, v Bratislave uskutoční tlačová konferencia Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP), Asociácie správcovských spoločností (ASS), Asociácie bánk (AB), Slovenskej asociácie poisťovní (SAP) a Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní (ADDP).

Témou tlačovej konferencie bude stanovisko stavovských organizácií, združujúcich subjekty finančného trhu, k otázke prijatia nového cenníka Strediska cenných papierov (SCP) SR.

B R A T I S L A V A - Pravidelná tlačová beseda tieňového ministra kultúry Dušana Jarjabka sa uskutoční o 10.00 h v kaviarni U anjelov na Laurinskej ulici v Bratislave.

Program: 1. Situácia v príprave mediálnych zákonov (Zákon o STV, Zákon o SRo). 2. Možné riešenia krízy v SĽUK-u.

N I T R A - Tlačová konferencia s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky (SOP) Máriou Kadlečíkovou a s jej asistentom Norbertom Bradom sa uskutoční o 14.00 h v malej zasadačke Agroinštitútu v Nitre. Cieľom TK je oboznámiť verejnosť so zriadením regionálnej poslaneckej kancelárie v Nitre a na záver predstaviť priestory kancelárie.

N I T R A - Tlačová beseda s rektorom a vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa uskutoční o 11.00 h na rektoráte univerzity. Témami TB budú uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, príprava na prijímacie konanie a ďalšie aktuálne úlohy univerzity, ochrana genofondu a predstavenie kandidátov na udelenie čestných vedeckých hodností.

B A N S K Á B Y S T R I C A - Tlačová beseda o vývoji kriminality za predchádzajúci týždeň sa uskutoční o 10.00 h na Krajskom úrade vyšetrovania PZ.

P R E Š O V - Krajský informačný deň ministra pôdohospodárstva Pavla Koncoša začne o 09.30 h v Prešove, Penzión OZKN, zasadačka. =====================================================================

Z A S A D N U T I A P O L I T I C K Ý C H S T R Á N =====================================================================

B R A T I S L A V A - Prijatie zásadných stanovísk k reforme verejnej správy a Charte regionálnych a menšinových jazykov bude témou rokovania Predsedníctva Ústrednej rady (P-ÚR) Slovenskej národnej strany. Predsedníctvo by malo rozhodnúť aj o aktualizácii politickej línie do volieb a návrhoch na ďalších členov tieňového kabinetu.

Tlačová beseda o výsledkoch rokovania P-ÚR SNS sa predpokladá o 13.00 h v ústrední SNS v Bratislave. Po jej skončení delegácia vedenia strany navštívi hrad Devín, kde na pamätnom mieste našich predkov položí kyticu kvetov pri príležitosti spomienky na 11. výročie znovuobnovenia činnosti SNS.

B R A T I S L A V A - Pod vedením podpredsedu vlády pre európsku integráciu Pavla Hamžíka sa o 08.30 h v priestoroch Úradu vlády SR uskutoční zasadnutie Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu.

Zasadnutie, ktoré inicioval podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík bude venované otázkam meškajúcej legislatívy potrebnej na plnenie prioritných úloh vlády SR vyplývajúcich z pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 8. novembra 2000. =====================================================================

S E M I N Á R E - K O N F E R E N C I E - P R E D N Á Š K Y =====================================================================

T R E N Č Í N - Medzinárodná slovensko-americká konferencia organizovaná Úradom pre obrannú spoluprácu USA v SR a MO SR sa uskutoční v dňoch 12. -16. marca so začiatkom o 8.30 h v Dome Armády v Trenčíne. Témou bude výmena informácií v oblasti logistiky. Otvorenie konferencie sa začne v pondelok 12. marca príhovorom štátneho tajomníka MO SR Jozefa Pivarčiho a veľvyslanca USA na Slovensku Carla Spielvogela a ďalších hostí. O 9.45 h sa uskutoční vyhlásenie pre tlač a spoločné fotografovanie. Vo štvrtok 15. marca o 9.00 h sa bude konať prezentácia SR - civilná podpora požiadaviek národnej bezpečnosti. Konferencia sa skončí v piatok 16. marca o 12.45 h tlačovou konferenciou.

B A N S K Á B Y S T R I C A - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR a hlavný vyjednávač SR pre rokovania o vstupe do EÚ Ján Figeľ prednesie o 16.00 h prednášku na tému "Výhody a nevýhody členstva v EÚ, predvstupová spolupráca krajín V4" v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10.

B A N S K Á B Y S T R I C A - Dvojdňový zážitkový seminár "Chaos a poriadok vo vzťahoch" pripravilo občianske združenie Súlad v dňoch 12. a 13. marca o 8.00 h v Kultúrnom a spoločenskom stredisku, Spojová 19, Banská Bystrica.

P R E Š O V - Krajský informačný deň v Prešovskom kraji sa uskutoční od 09.30 h v zasadacej miestnosti v Odevných závodoch v Prešove. O 12.00 h sa predpokladá stretnutie ministra pôdohospodárstva SR Pavla Koncoša s novinármi. =====================================================================

P R O G R A M Y D I V A D I E L =====================================================================

B R A T I S L A V A - Operu Giacoma Pucciniho Bohéma uvedú o 19.00 h v historickej budove SND. Puccini našiel námet na svoje najpopulárnejšie dielo v Murgerovom románe o živote parížskej bohémy devätnásteho storočia. Spolu so svojimi libretistami vytvoril lyrický príbeh krehkej lásky medzi básnikom Rudolfom a krajčírkou Mimi. Náhoda načas spojí ich osudy, aby ich však čoskoro opäť rozdelila neľútostná choroba.

B R A T I S L A V A - Radošinské naivné divadlo uvedie o 19.00 h na svojej domácej scéne v bratislavskom Istropolise hru Stanislava Štepku Tata.

B R A T I S L A V A - Divadlo GUnaGU uvedie o 19.30 h v Klube Čierny havran na Bielej ulici hru English is easy, Csaba is dead. V réžii Karola Vosátka v hre účinkujú Igor Adamec, Peter Batthyany, Viliam Klimáček, Ivan Macho, Róbert Maduna, Peter Sklár, Martin Vanek a Megy Fajtová.

B R A T I S L A V A - Rozhovory o samote z rodinného albumu je podtitul hry Eugena O Neilla s názvom Deň do noci, ktorú o 19.00 h uvedie divadlo a.ha. V réžii Štefana Korenčina sa predstaví Zuzana Kronerová, Ľudovít Moravčík, Peter Kočiš a Róbert Roth.

B R A T I S L A V A - Reprízu tanečného predstavenia s názvom Faust uvedú o 20.00 h členovia Bratislavského divadla tanca (BDT) v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj.

Dielo v sebe spája historický mýtus túžby a zapredania s novodobou problematikou drogovej závislosti. Na javisku ožije príbeh, v ktorom vystupuje chalan zaľúbený do dievčaťa, no keďže nemá šancu získať si ju, spojí sa s diablom, aby mu pomohol. Napokon sa mu zámer podarí dosiahnuť, ale musí zapredať vlastnú dušu, a v tom je skrytý paradox pokušenia a závislosti, rovnako ako u drog.

Inscenáciu Faust nacvičilo šesť tanečníkov v réžii Jozefa Gombára. Hudba je zostrihaná z melódií populárneho televízneho seriálu Twin Peaks a pôvodných piesní slovenského hudobného skladateľa Petra Grolla.

P R E Š O V - Spevoherný súbor Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove uvedie o 19.00 h na Malej scéne hudobnú komédiu Ťululum od francúzskeho autora Georgesa Feydeaua.

Ťululum je podľa hosťujúceho režiséra predstavenia Jána Šilana jednou voľnou veselou feériou, plnou vtipu a šarmu. Pôvodnú slovenskú verziu, ktorú uviedla Nová scéna v Bratislave, Šilan upravil a s novým aranžovaním starých, ale aj 5 novododaných hudobných čísiel mu pomohol Ivan Pacanovský. Texty k novým piesňam napísal tak ako pred 20 rokmi v Bratislave Kamil Peteraj.

K O Š I C E - Rozprávkový muzikál J. Prokeša Kvak a Žblnk o dvoch nerozlučných priateľoch, malým Košičanom zahrajú o 09.00 h herci košického bábkového divadla. ===================================================================== V E R N I S Á Ž E - K O N C E R T Y - K R S T Y - F E S T I V A L Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - V kulturnom stredisku Žarnovická, Mestská časť Bratislava-Rača sprístupnia výstavu obrazov z posledného obdobia tvorby akademickej maliarky E. Kyselicovej. Výstava bude otvorená pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 h až do 30. apríla.

B R A T I S L A V A - Na pôde Domu zahraničných Slovákov o 17.00 h sprístupnia kolektívnu výstavu umelcov Zakarpatska, ktorá je prezentáciou umeleckej tvorby rôznorodých žánrov a výtvarných smerov.

P E Z I N O K - Výsledky 8. ročníka súťaže O najlepšiu predajňu v Pezinku za rok 2000 vyhlásia o 16.00 h v obradnej sieni Mestského úradu.

H O R N É S A L I B Y - Pri príležitosti 15. marca - maďarského národného sviatku otvoria v Kultúrnom dome v Horných Salibách výstavu o živote a tvorbe veľkého básnika a osobnosti maďarského národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848-49 Sándora Petöfiho. Výstava, ktorú pripravilo Literárne múzeum S. Petöfiho v Budapešti, bude návštevníkom prístupná do 28. marca.

N I T R A - Výsledky výskumu botanickej expedície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Nikaraguy priblíži výstava fotografií, materiálov, dokumentov a expozícií pod názvom Nikaragujské reminiscencie, ktorú otvoria o 9.00 h na Mestskom úrade, Štefánikova ul. 1. Hlavnou témou výstavy, ktorá potrvá do 18. marca, je záchrana a šľachtenie genofondu s dôrazom na tropické kvety a rastliny.

N I T R A - Druhý ročník prehliadky detskej tvorivosti detí z nitrianskych základných škôl s názvom Detská galéria otvoria o 14.00 h v Ponitrianskom osvetovom stredisku, Fatranská 3. Výstav bude otvorená v pracovné dni od 8.00 h do 16.00 h až do 22. marca.

L E V I C E - Maďarské znaky a dejiny je názov putovnej výstavy predstavujúcej prehľad dejín Uhorska od jeho vzniku po súčasné Maďarsko prostredníctvom vývoja znakov a erbov, ktorú sprístupnia v Kultúrnom dome v Leviciach. Výstava potrvá do 22. marca.

Ž I L I N A - Putovnú výstavu vybraných prác detí z celoslovenskej súťaže "Polícia očami detí" otvoria v Makovického dome v Žiline. Výstava bude otvorená do 23. marca.

K O Š I C E - V košickom Ges klube vystúpi o 19.00 h hudobník Vlado Kucer alias Voloď a hostia Ďuro Burjan, Martin Gašpar, Marcel Buntaj, Palo Kvassay.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 10. Detské zúbky sú veda
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 889
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 5 196
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 014
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 533
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 620
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 313
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 282
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 060
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 022
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 923

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: V Bratislava máme priveľa gymnázií, chýbajú odborné školy

O Bratislave diskutujú kandidáti na župana Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Ako sa zmení Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby na Európu i na Slovensko? Sledujte diskusiu.

Neprehliadnite tiež

Domov

Smeru ubudli členovia. Je za tým skôr vymieranie než nespokojnosť

Bývalí členovia v poslednom období upozorňujú na odchody aj pre nespokojnosť s politikou Smeru. Niekde sa potvrdili, niekde nie.

Domov

Slovenskí občania nebudú podľa Fica po brexite poškodení

Fico zdôraznil, že britská vláda bude strážiť záujmy Slovákov v Británii.

Domov

Aktivisti vyzývajú Kisku, aby nepodpísal novelu o ÚPN

Aktivisti z iniciatívy Pamätaj tvrdia, že poslanci nevypočuli hlas mladých.

Domov

Posledný vládny Tupolev vzlietne naposledy. Do múzea v Košiciach

Lietadlo TU-154M OM BYO vyrobené v roku 1989 je posledným svojho druhu v Európe.