Historický kalendár na 10. decembra

Deň ľudských práv - prijalo Valné zhromaždenie OSN Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (1948), oslavuje sa od roku 1950 Deň ochrany práv detí - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN Medzinárodný deň vysielania pre deti - oslavuje sa od roku 1992 a jeho súčasťou sú rôzne akcie, pri ktorých sa deti tvorivým spôsobom zúčastňujú na vysielaní v elektronických médiách Chanuka (Svätenie), židovský polosviatok, ktorý sa oslavuje ako pamiatka na Makabejcov, ktorí porazili sýrskych Grékov roku 165 pred našim letopočtom a znovuvysvätenie jeruzalemského chrámu (nespomína sa v Biblii, ale v Apokryfoch) - zvíťazil po ôsmich dňoch (počínajúc 25. Kislevom - tretí mesiac židovského roka), Júda Makabejský nad Antiochom IV. (Epifanes), ktorý zmasakroval 45.000 Židov v samotnom Jeruzaleme (169 pred našim letopočtom), pričom každý deň osemdňovej slávnosti sa zapaľuje jedna sviečka (smerom doľava) osemramenného svietnika chanukija - oslavuje sa zázrak, keď podľa legendy v talmude sa v chráme pri jeho znovuzískaní našla drobná nádobka s olejom, ktorý by normálne vydržal jeden deň, avšak vtedy olej horel osem dní, čo bola doba na prípravu nového oleja pre večné svetlo)

1291
- dal Ondrej III. mestu Bratislava občianske a občianskoprávne
privilégiá

1656
- zomrel (alebo 15.12.) v Kláštore pod Znievom zostavovateľ spevníka
Cantus catholici, jezuita, básnik, náboženský spisovateľ, jazykovedec
a učiteľ BENEDIKT SÖLÖŠI, najvýznamnejší predstaviteľ katolíckej
duchovnej piesňovej skorobarokovej spisby na Slovensku. Narodil sa
roku 1609

1806
- narodil sa v Bratislave zakladateľ stenografie v Uhorsku KAROL
HÁJNIK. Zomrel 21.9.1866

1851
- narodil sa v Dobšinej architekt a reštaurátor OTO SZTEHLO. Zomrel
23.6.1923

1866
- narodil sa v Ružomberku lekár, publicista a prekladateľ DUŠAN
MAKOVICKÝ, osobný lekár Leva Nikolajeviča Tolstého. Zomrel 12.3.1921

1916
- narodil sa v Dačovom Lome divadelný pracovník STANISLAV KMEŤ,
bývalý riaditeľ Krajského bábkového divadla a Divadla Jozefa
Gregora-Tajovského v Banskej Bystrici

1931
- narodila sa v Ľubľane (Slovinsko) prekladateľka, dramatička,
scenáristka, spisovateľka pre deti a mládež PAVLA KOVÁČOVÁ, členka
Spolku slovenských spisovateľov

1951
- narodil sa v Čamovciach historik umenia a publicista LAJOS LÓSKA

1976
- zomrel v Bratislave geodet LADISLAV ŠINKA, ktorý sa zaslúžil
o rozvoj evidencie nehnuteľností na Slovensku. Narodil sa 15.4.1915
1986

1991
- zomrel technik a vysokoškolský pedagóg LADISLAV PAULÍK. Narodil sa
16.9.1931

1996
- schválili poslanci NR SR pri opätovnom prerokovaní novelu zákona
o cenných papieroch s akceptovaním pripomienok prezidenta Michala
Kováča k pôvodnému zneniu, ktoré NR SR prijala 6.11.
- zomrel vo veku 68 rokov dlhoročný futbalový odborník, hráč a neskôr
uznávaný tréner JÁN MAŠEK

---------------------------------------------------------------------

1821
- narodil sa ruský básnik, vydavateľ a revolučný demokrat NIKOLAJ
ALEXEJEVIČ NEKRASOV. Zomrel roku 1878

1831
- zomrel nemecký fyzik, objaviteľ termoelektriny a konštruktér
polariskopu THOMAS JOHANN SEEBECK. Narodil sa roku 1770

1851
- narodil sa americký knihovník a tvorca systému desatinného
triedenia MELWIL DEWEY. Zomrel roku 1931
- zomrel nemecký vynálezca predchodcu dnešného bicykla nazvaného
podľa neho a otočného riaditeľného kolesa KARL VON DRAIS. Narodil sa
roku 1785

1866
- dali do prevádzky prvú svetelnú dopravnú značku v blízkosti
parlamentnej budovy v Londýne, ktorá slúžila najmä na to, aby členom
parlamentu uľahčovala prechod jazdnej dráhy, avšak už po štyroch
týždňoch aparát, osvetľovaný plynovou lampou, vybuchol a ťažko sa
zranila policistka určená na jeho obsluhu


1891
- narodil sa ruský spisovateľ JEFIM DAVIDOVIČ ZOZUĽA. Padol roku 1941
- narodil sa britský poľný maršal Earl ALEXANDER OF TUNIS, jeden zo
spojeneckých veliteľov v druhej svetovej vojne. Zomrel roku 1969
- narodila sa nemecko-švédska poetka, prekladateľka a dramatička
NELLY SACHSOVÁ, laureátka Nobelovej ceny (1966). Zomrela roku 1970

1896
- zomrel švédsky chemik, podnikateľ a vynálezca dynamitu ALFRED
NOBEL, ktorý v závete určil časť svojho majetku na vytvorenie nadácie
na udeľovanie cien. Narodil sa roku 1833

1901
- udelili švédsky kráľ a Nobelov výbor nórskeho parlamentu
v Štokholme a nórskej Christianii (Nobelova cena mieru) prvý raz
Nobelove ceny, dotované 150 800 švédskymi korunami, jej nositeľmi sa
stali René-Francois-Armand Sully Prudhomme (Francúzsko) za
literatúru, Emil von Behring (Nemecko) za medicínu, Wilhelm Röntgen
(Nemecko) za fyziku, Jacobus Henricus vanďt Hoff (Holandsko) za
chémiu a cenu mieru dostali spoluzakladatelia Červeného kríža Jean
Henri Dumant (Švajčiarsko) a Fréderic Passy (Francúzsko),
zakladateľom Nobelovej ceny bol švédsky chemik a priemyselník Alfred
Nobel

1906
- narodil sa kanadsko-americký fyzik a účastník vývoja americkej
atómovej bomby WALTER HENRY ZINN
- narodil sa americký textár skladieb k filmom HARALD ADAMSON. Zomrel
roku 1980

1911
- dostala francúzska vedkyňa poľského pôvodu Marie Curie-Sklodowská
už druhú Nobelovu cenu, ktorú jej v oblasti chémie vyniesol objav
rádia a polónia, predtým ju v roku 1903 dostala v oblasti fyziky za
objavenie rádioaktivity, stala sa tak prvým dvojnásobným držiteľom
Nobelovej ceny, cenu za fyziku získal nemecký vedec Wilhelm Wien za
formulovanie zákonov tepelného žiarenia, v oblasti medicíny
vyznamenali Allvara Gullstranda, Belgičan Maurice Maeterlinck ju
dostal za literatúru, cenu mieru získali Holanďan Tobias Michael
Asser a Rakúšan Alfred Hermann zakladateľ Nemeckej mierovej
spoločnosti
- zomrel britský botanik, výskumník antarktickej flóry
a spolupracovník Darwina JOSEPH DALTON HOOKER. Narodil sa roku 1817

1921
- udelili v Osle Nobelove ceny za rok 1921, v oblasti lietartúry
francúzsky spisovateľ Anatole France, za chémiu Brit Frederick Soddy,
za kier Švéd Karl Hjalmar Brating a Nór Christian Louis Lange, cenu
za fyziológiu a medicínu neudelili, v oblasti fyziky ju v roku 1922
za rok 1921 získal nemecký vedec Albert Einstein
- narodila sa nemecká spisovateľka CHRISTINE BRÜCKNEROVÁ

1926
- udelili Nobelove ceny: za mier ich získali ministri zahraničných
vecí Nemecka a Francúzska, Gustav Stresemann a Aristid Briand za ich
úsilie o európske porozumenie, no Nobelov výbor udelil cenu mieru aj
za rok 1927, ktorou poctil britského ministra zahraničia Josepha
Austena Chamberlaina a Američana Charlesa Dawesa za jeho plán
o platení nemeckých reparácií, za medicínu ju získal Dán Johannes
Fibiger, za chémiu Švéd Theodor Svedberg, za fyziku ocenili
Jeana-Baptista Perrina, Talianka Grazia Deleddová ju dostala
z lietartútu

1931
- zvolili konzervatívneho republikána Niceta Alcalá Zamoru y Torresa
za prvého prezidenta Španielska

1936
- zomrel taliansky prozaik, dramatik, kritik, režisér, vysokoškolský
pedagóg a predchodca absurdného divadla LUIGI PIRANDELLO, laureát
Nobelovej ceny (1934). Narodil sa roku 1867
- vzdal sa funkcie najkratšie vládnuci britský kráľ Edward VIII.
(stal sa vojvodom z Windsoru), prednosť totiž dal občianskemu životu
po boku vyvolenej ženy - dvakrát rozvedenej Wallis Simpsonovej
nešľachtického pôvodu
- udelili Nobelove ceny: za fyziku Viktorovi Franzovi Hessovi
(Rakúsko) a Davidovi Andersonovi (USA), za chémiu Petrusovi Debyemu
(Holandsko), za medicínu Ottovi Loewimu (Rakúsko) a Henrymu Halettovi
Dalemu (Veľká Británia), za literatúru Eugenovi OďNeillovi (USA) a za
mier Carlosovi Saavedrovi Lamasovi (Argentína)

1941
- potopilo japonské letectvo v Juhočínskom mori pri myse Kuantan
britský krížnik Repulse a bojovú loď Prince of Wales, pričom zahynulo
skoro 800 námorníkov, medzi nimi aj admirál TOM PHILLIPS, vrchný
veliteľ britského východného loďstva
- usitili sa britský kráľ Juraj VI. a americký prezident Franklin
Delano Roosevelt o vzájomnej solidarite
- padol ostrov Guam do japonských rúk, Japonci pokračovali
v obsadzovaní Thajska, Malajska a Filipín
- oslobodili britské vojská posádku Tobrúku
- narodil sa švajčiarsky trubkár a džezový skladateľ FRANCO AMBROSETTI
- začalo sa trojdňové vyloďovanie japonského vojska na Filipínach,
kde mali USA 54.000 mužov (vrátane 17.000 Američanov)

1946
- udelili Nobelove ceny: za fyziku ju získal Percy William Bridgman
(USA), za chémiu John Northrop, James Sumnera Wendell Stanley (USA),
za medicínu Hermann Muller (USA), za literatúru Hermannovi Hessemu
(Nemecko) a za mier John R. Mott a Emily Greenová-Balchová(USA)

1956
- založili Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (MPLA) ako
národnooslobodzovaciu organizáciu
- zomrel izraelský spisovateľ DAVID SCHIMONI. Narodil sa roku 1886

1966
- udelili Nobelove ceny: za fyziku ju získal Alfred Kastler
(Francúzsko), za chémiu Robert Mulliken (USA), za medicínu Peyton
Rous a Charles Huggins (USA), za literatúru Nelly Sachsovej (Nemecko)
a Samuelovi Agnonovi (Izrael), pričom cenu za mier neudelili

1971
- získal západonemecký spolkový kancelár Willy Brandt Nobelovu cenu
mieru, za fyziku ju dostal Denis Gábor (Maďarsko), za chémiu Gerhard
Herzberg (Kanada), za medicínu Earl Sutherland (USA), za literatúru
Pablo Neruda (Čile) a za ekonómiu Simon Kuznets (USA)
- schválilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu odsudzujúcu Portugalsko
za odmietnutie poskytnúť nezávislosť Angole, Guinei a Mozambiku
- začalo sa v Berlíne štvordňové 21. zasadnutie generálnej rady
Svetovej odborovej federácie, pričom rokovali o aktuálnych problémoch
medzinárodného odborového hnutia
- potvrdilo Valné zhromaždenie OSN neodňateľné právo ľudu Zimbabwe na
sebaurčenie, slobodu a nezávislosť
- skončilo sa v talianskom Bari niekoľkodňové rokovanie
predstaviteľov ruskej pravoslávnej cirkvi a katolíckej cirkvi
o vzájomných vzťahoch

1976

- rozšíril ZSSR zákaz rybolovu pre zahraničné rybárske lode na 200
námorných míľ od svojho pobrežia

1981
- udelili Nobelove ceny: za fyziku ju získal Nicolaus Bloemberg,
Arthur Keniči Fukui (Japonsko) a Road Hoffmann (USA), za medicínu
Robert Sperry, David Hubel (USA) a Torsten Wisel (Švédsko), za
literatúru Brit Elias Canetti (Izrael), pričom cenu za mier získal
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)
- schválilo Valné zhromaždenie OSN čs. návrh rezolúcie
o medzinárodnej spolupráci pre odzbrojenie nadväzujúci na deklaráciu
prijatú V OSN z čs. iniciatívy v roku 1979
- vybuchla v husto obývanej štvrti libanonského Tripolisu bomba
schovaná v automobile, pričom zahynulo 12 osôb a 75 bolo ranených
- vyzvala ilegálna Konfederácia nezávislého Poľska k vyhláseniu
generálneho štrajku, ktorý mal byť prvou etapou v kampani za
politické zmeny
- zakázal prezident Ronald Reagan občanom USA cestovať do Líbye,
pričom vyzval všetkých severoamerických občanov v Líbyi k návratu do
USA
- postihol pobrežné oblasti východnej Indie a Bangladéšu dvojdňový
uragán, pričom zahynulo asi 200 osôb a hmotné škody odhadovali na 25
miliónov dolárov
- začalo sa v Bruseli dvojdňové zasadnutie rady NATO, pričom
schválili vstup Španielska do organizácie a záverečné komuniké
zdôrazňovalo potrebu zachovať jadrovú údernú silu NATO

1986
- udelili Nobelove ceny: za fyziku ju získal Ernst Ruska, Gerd Binder
(Nemecko) a Heinz Rohrer (Švajčiarsko), za chémiu Dudley Robert, Ina
Leeová (USA) a John Planyi (Kanada), za Rita Levi Montaileniová
(Taliansko) a Stanley Cohen (USA), za literatúru Wole Soyinka
(Nigéria), za ekonómiu James McGill Buchanan (USA), cenu za mier
židovský filozof a spisovateľ Elie Wiesel
- začala sa štvordňová návšteva egyptského prezidenta Husního
Mubaraka vo Francúzsku, pričom s najvyššími predstaviteľmi sa zhodol
v názore na zvolanie medzinárodnej konferencie o Blízkom východe
a potom navštívil NSR, Rumunsko, Grécko a Taliansko
- získal Nobelovu cenu mieru americký prozaik židovského pôvodu Elie
Wiesel, ktorý prežil holokaust
- navrhol ZSSR vo Viedni na následnej schôdzke účastníckych krajín
KBSE usporiadať v Moskve konferenciu o rozvoji humanitárnej spolupráce
- začalo sa dvojmesačné prímerie medzi filipínskou armádou
a povstaleckým hnutím, ktoré porušili 15.12. vo väčšom rozsahu na
ostrove Panay

1991
- udelili Nobelove ceny: za fyziku ju získal Pierre-Gilles de Gennes
(Francúzsko), za chémiu Richard Ernst (Švajčiarsko), za medicínu Bert
Sakmann a Erwin Neher (Nemecko), za literatúru Nadine Gordimerová
(JAR), za ekonómiu Roland Coase (Veľká Británia) a cenu za mier
barmská disidentka Aun Schan Su Ťijová
- zomrel vo veku 71 rokov americký rozhlasový a televízny moderátor
ROBERT LEWIS
- zahynulo sedem Arménov, pričom počas štyroch rokov ozbrojených
zrážok medzi Arménmi a Azerbajdžanmi zahynulo asi 1000 osôb
- zomrel taliansky politik FRANCO MARIA MALFATTI, bývalý predseda
Komisie Európskeho spoločenstva. Narodil sa roku 1927
- zomrel vo veku 57 rokov generálny tajomník belgického Kresťanského
spoločenstva ROBERT D'HONDT
- podpísal George Bush obnovenú doložku najvyšších výhod pre ZSSR
- zomrel vo veku 82 rokov francúzsky šansoniér JEAN RIGAUX
- uskutočnilo sa referendum o nezávislosti Náhorného Karabachu
- zomrel český historik JOSEF MACEK, medzinárodne uznávaný odborník
na dejiny neskorého stredoveku a skorého novoveku. Narodil sa roku
1922

1996
- potvrdil Najvyšší súd Srbska neplatnosť volebných výsledkov
opozície v piatich obvodoch, v ktorých 17. novembra v komunálnych
voľbách zvíťazili kandidáti opozície a srbská vláda ich anulovala
- zabránili technické problémy prvému otvoreniu exportu irackej ropy
- začala sa päťdňová návšteva najvyššieho predstaviteľa arménskej
cirkvi katolikosa Karekina II. v Ríme, pričom s pápežom Jánom Pavlom
II. podpísali spoločnú deklaráciu
- udelil švédsky kráľ Carl XVI. Gustav v Štokholme Nobelove ceny za
rok 1996 v oblasti medicíny austrálskemu profesorovi Petrovi
C. Dohertymu a švajčiarskemu profesorovi Rolfovi M. Zinkernagelovi,
chémie Britovi Haroldovi W. Krotovi a Američanom Robertovi F. Curlovi
mladšiemu a Richardovi E. Smalleyovi, fyziky Davidovi Leeovi,
Douglasovi Osheroffovi a Robert Richardsonovi z USA, ekonómie
britskému profesorovi Jamesovi Mirrleesovi z Cambridgeskej
univerzity a in memoriam Kanaďanovi Williamovi Vickreymu a literatúry
poľskej spisovateľke Wislawe Szymborskej - v nórskom Oslo
odovzdali Nobelovu cenu za mier dvom bojovníkom za ľudské
práva z Východného Timoru - biskupovi Carlosovi Belovi a José
Ramosovi Hortovi

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 5. Alarica – new business project in the market of shoes
 6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 11 445
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 220
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 131
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 098
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 006
 6. Kam do tepla v januári? 1 741
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 360
 8. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 193
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 055
 10. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 932

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Iste, politici ani zajtra neprestanú nepoctivo zavádzať, ale aspoň by sme im to nemali uľahčovať.

KULTÚRA

Prečo maďarský sranda pre slovenský koňha nechce vyčpieť

V žánrovej vernosti niet čo Susedom vytknúť.

DOMOV

Po streľbe v petržalskom paneláku zostali dvaja mŕtvi

Na chodbe tam našli telo ženy a muža, na mieste našli dieťa.

ŠPORT

Hantuchová: Život, ktorý žijú tenisti, nie je normálny

Australian Open prvý raz sleduje na plný úväzok spoza mikrofónu.

Neprehliadnite tiež

Prokurátor žiada tresty pre všetkých obžalovaných v kauze vraždy Čongrádyho

Záverečné reči pred súdom predniesol prokurátor a obhajcovia. Pätica obžalovaných bude pokračovať vo štvrtok.

Novou generálnou riaditeľkou Nemocnice Rázsochy sa stala Táborská

Rezort hľadal vedenie do Nemocnice Rázsochy už v septembri minulého roka.

Vyššie kompetencie sestier rozdelili lekárov

Slovenská lekárska únia špecialistov sa obáva o zníženie úrovne medicínskych výkonov.

Trebišov, mesto syfilisu. Už osem rokov sa mu nedarí nad chorobou zvíťaziť

Syfilis šíria nezriedka detské prostitútky, ktoré majú len osem rokov. Za sexuálne služby si pýtajú iba päť eur.

Po streľbe v petržalskom paneláku zostali dvaja mŕtvi

Na chodbe tam našli telo ženy a muža, na mieste našli dieťa.