Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Budapešť 20. decembra (TASR) - Nervozita, ktorá sa podľa slov štátneho tajomníka maďarského ministerstva zahraničných vecí odráža v návrhu vyhlásenia zahraničného výboru slovenského parlamentu o tzv. krajanskom zákone, Zsolta Németha trochu prekvapila

Németh: Osobne by som s hodnotením stanoviska zahraničného výboru
NRSR počkal

Budapešť 20. decembra (TASR) - Nervozita, ktorá sa podľa slov
štátneho tajomníka maďarského ministerstva zahraničných vecí odráža
v návrhu vyhlásenia zahraničného výboru slovenského parlamentu o tzv.
krajanskom zákone, Zsolta Németha trochu prekvapila. Hovoril o tom
v stredu podvečer na tlačovej konferencii v Slovenskom Komlóši
v Békešskej župe, kde sa večer stretol s miestnymi občanmi.

Podľa jeho názoru dokument "netreba dramatizovať", veď ho
iniciátori mienia ešte predložiť na plenárne zasadanie Národnej rady
SR. "Návrh výboru teda do rozhodnutia parlamentu nie je oficiálnym
stanoviskom, s jeho hodnotením by som osobne počkal do verdiktu
zákonodarného zboru," cituje Németha agentúra MTI a pripomína, že
zahraničný výbor odhlasoval zaradenie problematiky predmetného
maďarského zákona na plenárne rokovanie slovenského parlamentu.

Maďarsko-slovenský dialóg o Zákone o Maďaroch v susedných
štátoch prebieha na vládnej úrovni aj v súčasnosti, vyplynulo zo slov
Zsolta Németha, ktorý ďalej povedal: Osobne som informoval štátneho
tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR o maďarskom stanovisku,
prisľúbil som, že zašlem návrhy našich uznesení, čo som odvtedy aj
urobil. Dohodli sme sa aj, že slovenská strana bude prípadné výhrady
signalizovať.

Zsolt Németh označil vývoj bilaterálnych maďarsko-slovenských
vzťahov v uplynulých štyroch rokoch za plný úspechov. Pripomenul, že
objem vzájomnej tovarovej výmeny dosiahol miliardu forintov, že obe
krajiny spolupracujú v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode
na znižovaní colných sadzieb v oblasti agrárnych produktov, že pozdĺž
vzájomnej hranice vzniklo šesť euroregiónov, dokončila sa obnova
Mostu Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom, a nie je vylúčené,
že vo vzdialenejšej budúcnosti bude Košice a Miškovec spájať
diaľnica. Dvojstranné vzťahy ďalej posilňuje fakt, že sa obe krajiny
zaviazali k euroatlantickej integrácii, dodal politický štátny
tajomník Ministerstva zahraničných vecí MR.


Ladislav Ballek: Budúci rok bude pre Slovensko rozhodujúci

Praha 20. decembra (TASR) - Slovenský veľvyslanec v Prahe Ladislav
Ballek je spokojný s vývojom slovensko-českých vzťahov počas
uplynulého roka a želá si zachovanie tohto kurzu aj v novom roku.
V rozhovore pre TASR dodal, že pre vzťahy SR a ČR, ako aj ďalšiu
budúcnosť Slovenska, budú rozhodujúce jesenné parlamentné voľby.

"V priebehu roka, počas ktorého v Prahe pôsobím, sa
slovensko-české vzťahy navidomoči zlepšovali. Ja mám veľmi dobrý
dojem. Tým nechcem naznačiť, že je to mojím pričinením, to vonkoncom
nie," dodal Ballek. Podľa neho pribudlo stretnutí významných
predstaviteľov slovenskej a českej vlády, stretli sa prezidenti oboch
krajín, predstavitelia zákonodarných zborov. "Najčastejšie sa myslím
stretávajú ministri školstva a kultúry a týchto priestorov, ktoré sa
dotýkajú ducha. Svedčí to o tom, že ten český a slovenský duch si je
veľmi blízky a túži po spolupráci, po zbližovaní," dodal slovenský
veľvyslanec.

Pripomenul, že v priebehu mesiaca česko-slovenskej kultúrnej
vzájomnosti v októbri sa uskutočnilo dohromady 150 akcií. "Navyše
nielen z vôle úradov, ale v tom najlepšom slova zmysle aj z vôle
ulice," dodal Ballek a pripomenul, že aj české divadlá, ktoré
obnovujú svoju činnosť po rekonštrukciách, siahajú nezriedka po
slovenských programoch.

Pripustil, že "mráčikom" vo vzájomných vzťahoch boli úvahy
o vytvorení štandardného režimu medzi SR a ČR. "Myslím si, že nepríde
k zmenám na štátnych hraniciach česko-slovenských kým si to nevynútia
okolnosti, ktoré nevzniknú naším zaostávaním alebo naším neskorším
vstupom do EÚ. Dovtedy nepredpokladám, že by sa niečo na hraniciach
zmenilo," vyhlásil slovenský veľvyslanec, podľa ktorého sa
neuvažovalo o zmene, či sprísnení režimu pre Slovákov a Čechov.
"Povedal by som, že tam zohrala úlohu skôr akási nedôslednosť
v pomenovávaní problému," dodal.

Ladislav Ballek priznal, že v rozhovoroch so zahraničnými
partnermi sa najčastejšie stretáva s otázkou, ako dopadnú budúcoročné
parlamentné voľby na Slovensku. "Ak bude mať budúca vláda, ktorá
vznikne po voľbách 2002, na mysli kontinuitu s úsilím dnešnej vlády,
tak sme veľmi vážnymi kandidátmi ako do NATO, tak aj do Európskej
únie," dodal veľvyslanec, podľa ktorého o svojej budúcnosti rozhodne
predovšetkým slovenský volič. "Rád by som videl, keby sa volieb
zúčastnili všetci a najmä mladí ľudia, pretože o ich budúcnosť ide
predovšetkým," podotkol. Budúca vláda podľa neho rozhodne o tom, či
SR vstúpi, alebo nevstúpi do toho usporiadanejšieho sveta.

Slovenský veľvyslanec v Prahe v poslednom období najčastejšie
odpovedal na otázky týkajúce sa regionálnych volieb na Slovensku, na
ktorých sa zúčastnil nízky počet voličov a víťazstvo zaznamenalo
Hnutie za demokratické Slovensko. "Ak majú byť dnešné voľby akýmsi
predobrazom, potom môže platiť to horšie rozhodnutie NATO a EÚ
, nemôžem si dovoliť to zakrývať," konštatoval v tejto súvislosti
Ballek a dodal, že súčasná slovenská vláda má v zahraničí vysoký
kredit.

Slovenský veľvyslanec v Prahe si želá, aby česko-slovenské
vzťahy pokračovali v súčasnom kurze a dotýkali sa čoraz väčšieho
počtu ľudí. "Želal by som si, aby sa niečo urobilo aj pre tých
najmenších, aby mohli komunikovať medzi sebou a neprichádzali
o možnosť komunikovať v slovenčine aj češtine," dodal. Máloktoré
národy majú podľa neho takú šancu navzájom sa podnecovať ako Slováci
a Česi, ktorých spája kultúrna blízkosť.

Najdôležitejšou udalosťou budúceho roka bude summit NATO
v Prahe, na ktorom sa očakáva prizvanie nových členov. Neúspech
summitu by bol neúspechom Slovenska. "Pre budúcnosť nielen svoju, ale
najmä tých mladších na Slovensku," povedal doslovne.

Po vstupe Slovenska do aliancie a následne aj EÚ by sa mali ČR
a SR sústrediť na kultúrnu oblasť. "Ja totiž nevidím iný most, ako
kultúrny, ako ten najpevnejší, najlepší, lebo ten má schopnosť
najrýchlejšie priblížiť, ale aj spomaliť vzďaľovanie sa. Kultúrnu
oblasť by som ošetroval ešte vo väčšej miere, ešte hlbšie ako
doteraz," zdôreznil Ladislav Ballek.


Mikuláš Dzurinda sa stretol s fínskou prezidentkou Tarjou Halonenovou

Helsinki 20. decembra (TASR) - Integrácia Slovenska do Európskej únie
a problematika menšín boli dnes hlavnou témou rozhovoru fínskej
prezidentky Tarje Halonenovej s premiérom SR Mikulášom Dzurindom,
ktorý je na návšteve Fínskej republiky.

Fínska hlava štátu zdôraznila, že základnou podmienkou vstupu
Slovenska do EÚ je splnenie všetkých stanovených kritérií. Zároveň
označila termín rozšírenia EÚ v roku 2004 potvrdený na summite
v belgickom Laekene za reálny a podporila myšlienku vstupu čo
najväčšej skupiny kandidátskych krajín.

Predseda slovenskej vlády na stretnutí zdôraznil, že práve
Slovensko je krajinou, ktorej sa počas prístupových rokovaní podarilo
naplniť princíp dobehnutia ostatných krajín takzvaný catch up. Ďalej
ocenil najmä solidaritu krajín V4 Česka, Maďarska a Poľska, ktoré
chcú vstúpiť do EÚ spoločne so Slovenskom.

Halonenová sa tiež zaujímala o situáciu maďarskej a rómskej
menšiny na Slovensku. Problém minorít označila za celoeurópsky
- najmä preto, že sa dotýka nielen kandidátskych, ale aj členských
krajín EÚ a zdôraznila, že je potrebné sa mu primerane venovať.


Rzeczpospolita píše o zhoršujúcich sa vzťahoch medzi SR a Maďarskom

Varšava 20. decembra (TASR) - O zhoršujúcich sa dvojstranných
vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maďarskom informuje dnes
poľský mienkotvorný denník Rzeczpospolita.

Materiál má titulok Spor o maďarský preukaz s heslovitým,
vysvetľujúcim nadtitulkom Slovensko Maďarsko, narastá napätie vo
vzájomných vzťahoch. Rzeczpospolita okrem iného píše, že poslanci
slovenského parlamentu považujú Zákon o Maďaroch v susedných štátoch
za narušenie medzinárodného práva a neopodstatnené zasahovanie do
vnútorných záležitostí nezávislého slovenského štátu. V tomto duchu
varovali vládu Maďarska v rezolúcii prijatej v Národnej rade SR,
konštatuje denník.

Rzeczpospolita svojim čitateľom vysvetľuje: Preukaz, ktorý
schválilo maďarské Národné zhromaždenie a začne platiť od prvého
januára roku 2002, sa stáva čoraz väčším žriedlom napätia medzi
obidvoma krajinami. Poskytuje príslušníkom maďarskej národnostnej
menšiny, žijúcim za hranicami "starej vlasti" značné privilégiá.

V tejto súvislosti poľský denník pripomína slová Petra Weissa,
predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
ktorý uviedol, že tzv. krajanský zákon je v rozpore nielen so
zásadami medzinárodného práva, ale protirečí i zmluve o priateľstve,
ktorú Bratislava a Budapešť podpísali v roku 1995.

Rzeczpospolita v nasledujúcej časti podrobne opisuje výhody,
ktoré pre zahraničných Maďarov vyplývajú z preukazu. V závere denník
podčiarkuje, že jej privilégiá môže v budúcnosti využívať vyše
800.000 Maďarov žijúcich na území SR, Rumunska i Ukrajiny.


Fínsky premiér Paavo Lipponen prijal Mikuláša Dzurindu

Helsinki 20. decembra (TASR) - Slovensko patrí medzi najbezpečnejšie
krajiny v oblasti jadrovej energetiky spomedzi kandidátskych krajín
Európskej únie (EÚ). Na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom
vlády SR Mikulášom Dzurindom to dnes povedal fínsky premiér Paavo
Lipponen.

Nedôvera členských krajín EÚ súvisí so zlyhaním jadrového
reaktoru v Černobyle a ďalším využívaním "ruských technológií"
v stredo a východoeurópskych zariadeniach, vysvetlil Lipponen. "Naša
expertíza však ukázala, že bezpečnosť jadrových elektrární v strednej
Európe je rovnako vysoká ako na Západe," vyhlásil fínsky premiér.
Zároveň upozornil na fakt, že jadrová energetika v budúcnosti zohrá
v EÚ významnú úlohu.

M. Dzurinda zasa pripomenul, že SR sa zaviazala dodržať plán
odstavenia dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
- prvý blok by mal byť odstavený v roku 2006 a druhý v roku 2008.

Po stretnutí medzi štyrmi očami Lipponen zdôraznil dobré vzťahy
so Slovenskom, ako aj blízke osobné kontakty s M. Dzurindom.
Vyzdvihol pokroky SR v prístupových rokovaniach aj potrebu kontaktov
"malých krajín" EÚ a uchádzačov - na regionálnej úrovni. Rok 2004
ďalej označil za "pravdepodobný" termín rozšírenia EÚ.

Slovenský premiér v rozhovore s fínskym partnerom vyjadril
spokojnosť s pokrokom Slovenska v prístupových rokovaniach do EÚ
a ubezpečil Lipponena, že SR by ich mala uzavrieť do konca roku 2002.
Vyzdvihol aj skutočnosť, že SR sa podarilo v akceptačných rozhovoroch
dostihnúť ostatné štáty Visegrádskej štvorky (V4), čo sa podarilo aj
vďaka úzkej regionálnej spolupráci. Vyjadril nádej, že tak, ako sa
štáty V4 nedávno stretli s krajinami Beneluxu, sa uskutoční aj
stretnutie V4 so skupinou severských krajín. Práve tento typ
spolupráce podľa Dzurindu umožňuje menším krajinám presadzovať svoje
záujmy.

M. Dzurinda ďalej upozornil na fakt, že cieľom jeho návštevy je
vzbudiť záujem fínskych investorov. Bilaterálne vzťahy s Fínskom
najmä v obchodnej oblasti majú veľký potenciál, dodal.

Po slávnostnom obede sa stretne s predstaviteľmi Konfederácie
fínskeho priemyslu a zamestnávateľov (TT) a pred odletom do
Bratislavy aj so zástupcami spoločnosti Nokia.

 

Dzurinda hovoril vo Fínsku aj o rómskej problematike v SR

Helsinki 20. decembra (TASR) - Premiér SR Mikuláš Dzurinda hovoril
dnes na spoločnej tlačovej konferencii s fínskym partnerom Paavom
Lipponenom aj o postavení rómskej menšiny v SR. Konštatoval, že
Slovensko zlepšuje práva a životnú úroveň početnej rómskej menšiny,
ktorej blaho je kľúčovou záležitosťou v úsilí SR o členstvo
v Európskej únii.

Ako dodal, ešte sa však musí vykonať určitá práca na zaistenie
čestnejšieho zaobchádzania so všetkými menšinami v slovenskej
spoločnosti. M. Dzurinda ďalej zdôraznil, že na Slovensku sa zlepšuje
situácia mnohých škôl určených pre rómske deti. Na problematiku
vzdelania sa podľa jeho slov sústreďuje osobitná pozornosť.

SR bola na summite EÚ v Laekene uplynulý týždeň uvedená medzi
10 krajinami, ktoré môžu uzavrieť prístupové rokovania do konca
budúceho roku a začleniť sa do únie do roku 2004, pripomenula v tejto
súvislosti agentúra Reuters.

A dodala, že zaobchádzanie s Rómami a maďarskou menšinou môže
prekážať ašpiráciám Slovenska na vstup do EÚ. Menšiny na Slovensku,
osobitne Rómovia, ako napísala agentúra, čelia tvrdej diskriminácii
a žijú izolovane a v biednych podmienkach. EÚ vyhlásila, že Rómovia
sú často terčom zlého zaobchádzania zo strany polície a rasovo
motivovaného násilia.

"(Rómska problematika) nie je otázkou politickej diskriminácie,
no spoločenskej akceptácie týchto ľudí. Je to otázka mnohých
dimenzií," citovala Dzurindove vyjadrenie na tlačovej konferencii
v Helsinkách.

"Táto otázka sa však bude riešiť dlhšie. Je to veľké dedičstvo,
a to nielen pre Slovensko, no pre celú Európu, je to dedičstvo
desaťročí," podčiarkol.

Dzurinda v závere dodal, že na summite v Laekene oficiálne
pozval komisára EÚ pre rozšírenie Güntera Verheugena na návštevu
Slovenska v marci 2002. Účelom je ukázať mu pokrok dosiahnutý v tejto
oblasti od jeho predchádzajúcej návštevy krajiny vo februári tohto
roka.


Mikuláš Dzurinda sa stretol s fínskymi podnikateľmi a navštívil
ústredie Nokie

Helsinki 20. decembra (TASR) - Potrebu a povinnosť rozvíjať
bilaterálne obchodné vzťahy s Fínskou republikou zdôraznil dnes
premiér SR Mikuláš Dzurinda po stretnutí s predstaviteľmi
Konfederácie fínskeho priemyslu a zamestnávateľov.

Na stretnutí v Helsinkách ich informoval o najnovšom vývoji
a hlavných prioritách Slovenska. V prejave na tému Slovensko
- partner v obchodnej politike a budúci člen EÚ a v následnej
diskusii informoval fínskych podnikateľov o najnovších legislatívnych
zmenách a možnostiach investovania v SR. Upozornil aj na fakt, že
Slovensko bolo po prvý raz v hodnotiacej správe EÚ označené za
západnú ekonomiku - vykazujúcu všetky znaky zdravej ekonomiky.

Za perspektívnu označil M. Dzurinda napríklad spoluprácu vo
vojenskom sektore, ktorá má konkrétnu podobu: v súčasnosti sa pracuje
na memorande o porozumení, ktoré bude túto spoluprácu konkrétne
rámcovať.

Objem fínskych investícií na slovenskom trhu predstavuje
v súčasnosti necelých 30 miliónov fínskych mariek.

Pred odletom do Bratislavy predseda vlády SR navštívil ústredie
spoločnosti NOKIA - neformálne nazývané NOKIA house, kde tiež
prezentoval investičné možnosti v SR. NOKIA, spoločnosť známa najmä
výrobou mobilných telefónov, je spoločnosť so 136-ročnou tradíciou
a pôvodne pôsobila v papierenskom priemysle. Po prezentácii firmy M.
Dzurinda vyjadril nádej, že spoločnosť s tretinovým podielom na
svetovom trhu s mobilnými telefónmi investuje aj na Slovensku.
"Lepšie by bolo, keby ste prišli k nám do Komárna a nie do Komáromu
v Maďarsku, kde NOKIA otvorila svoju prevádzku so sto zamestnancami
pred troma rokmi," poznamenal premiér SR na záver dvojdňovej
oficiálnej návštevy Fínska.

Po ukončení návštevy v NOKII odcestoval premiér SR do vlasti.


Halonenová označila termín rozšírenia EÚ v roku 2004 za reálny

Helsinki 20. decembra (TASR) - Integrácia Slovenska do Európskej únie
a problematika menšín dominovali dnešným rozhovorom premiéra SR
Mikuláša Dzurindu v Helsinkách pri stretnutiach s fínskou
prezidentkou Tarjou Halonenovou a premiérom Paavom Lipponenom.

Fínska hlava štátu zdôraznila, že základnou podmienkou vstupu
Slovenska do EÚ je splnenie všetkých stanovených kritérií. Zároveň
označila termín rozšírenia EÚ v roku 2004, potvrdený na summite
v belgickom Laekene, za reálny a podporila myšlienku rozšírenia o čo
najväčšiu skupinu kandidátskych krajín.

Halonenová sa tiež zaujímala o situáciu maďarskej a rómskej
menšiny na Slovensku. Problém minorít označila za celoeurópsky
- najmä preto, že sa dotýka nielen kandidátskych, ale aj členských
krajín EÚ a zdôraznila, že je potrebné sa mu primerane venovať.


M. Dzurinda v tejto súvislosti konštatoval, že rómska
problematika "nie je otázkou politickej diskriminácie, no
spoločenskej akceptácie týchto ľudí..." Táto otázka sa však bude
podľa neho riešiť dlhšie. "Je to veľké dedičstvo, a to nielen pre
Slovensko, no pre celú Európu, je to dedičstvo desaťročí," podčiarkol.

Fínsky premiér Paavo Lipponen na spoločnej tlačovej konferencii
povedal, že Slovensko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny v oblasti
jadrovej energetiky spomedzi kandidátskych krajín Európskej únie (EÚ).

Nedôvera členských krajín EÚ podľa neho súvisí so zlyhaním
jadrového reaktoru v Černobyle a ďalším využívaním "ruských
technológií" v stredo a východoeurópskych zariadeniach. "Naša
expertíza však ukázala, že bezpečnosť jadrových elektrární v strednej
Európe je rovnako vysoká ako na Západe," vyhlásil Lipponen. Zároveň
upozornil na fakt, že jadrová energetika v budúcnosti zohrá v EÚ
významnú úlohu.

Slovenský premiér v rozhovore s fínskym partnerom vyjadril
spokojnosť s pokrokom Slovenska v prístupových rokovaniach do EÚ
a ubezpečil Lipponena, že SR by ich mala uzavrieť do konca roku 2002.
Vyzdvihol aj skutočnosť, že SR sa podarilo v akceptačných rozhovoroch
dostihnúť ostatné štáty Visegrádskej štvorky (V4), čo sa podarilo aj
vďaka úzkej regionálnej spolupráci. Vyjadril nádej, že tak, ako sa
štáty V4 nedávno stretli s krajinami Beneluxu, sa uskutoční aj
stretnutie V4 so skupinou severských krajín. Práve tento typ
spolupráce podľa Dzurindu umožňuje menším krajinám presadzovať svoje
záujmy.

Na stretnutí s predstaviteľmi Konfederácie fínskeho priemyslu
a zamestnávateľov premiér SR zdôraznil potrebu rozvíjať bilaterálne
obchodné vzťahy s Fínskou republikou. Informoval fínskych
podnikateľov o najnovších legislatívnych zmenách a možnostiach
investovania v SR. Navštívil i ústredie spoločnosti NOKIA
- neformálne nazývané NOKIA house, kde tiež prezentoval investičné
možnosti na Slovensku. NOKIA, spoločnosť známa najmä výrobou
mobilných telefónov, je firma so 136-ročnou tradíciou a pôvodne
pôsobila v papierenskom priemysle. Po prezentácii firmy M. Dzurinda
vyjadril nádej, že spoločnosť s tretinovým podielom na svetovom trhu
s mobilnými telefónmi investuje aj na Slovensku.

Návšteva Dzurindu bola prvou návštevou slovenského predsedu
vlády vo Fínskej republike od vzniku samostatnej SR. Fínsky premiér
navštívil Slovensko v máji tohto roku.

 


Slovensko bude v piatok rokovať s EÚ, uzatvorí jednu kapitolu

Brusel 20. decembra (TASR) - Slovensko absolvuje v piatok v Bruseli
prístupové rokovania s Európskou úniou, na ktorých uzatvorí kapitolu
finančná kontrola. Konanie rokovaní potvrdili dnes večer zdroje Rady
EÚ v Bruseli.

Slovensko si tak vylepší bilanciu na 22 uzavretých kapitol,
s ktorými ukončí druhý rok prístupových rozhovorov. Na ešte horúcu
dnes schválenú pozíciu EÚ k doprave sa Bratislava rozhodla zatiaľ
nepristúpiť.

Rokovania so Slovenskom by sa mali začať v piatok o 11.00 h.
Okrem uzatváranej kapitoly finančná kontrola prerokuje slovenská
delegácia vedená hlavným vyjednávačom Jánom Figeľom aj spomínanú
dopravu a spravodlivosť a vnútro.

EÚ dnes na úrovni veľvyslancov schválila spoločnú pozíciu
pätnástky ku kapitole doprava, čo umožnilo zvolanie dodatočného kola
rokovaní s kandidátmi. Rakúsko dalo svoj súhlas po tom, ako dnes
Európska komisia navrhla predĺženie systému tzv. ekobodov v prípade
potreby až o tri roky. Ekobodmi Viedeň obmedzuje tranzit kamiónov cez
svoje územie.

Potom schválenie pozície blokovalo Nemecko, ktorému nestačilo
obmedzenie pri kabotáži podľa modelu 2+2 roky a požadovalo 2+3 roky,
teda dvojročné prechodné obdobie pre dopravcov z nových členských
štátov, ktorí chcú poskytovať služby v rámci územia jednej krajiny,
s možnosťou jeho predĺženia o ďalšie tri roky. Nakoniec sa členské
krajiny dohodli podľa diplomatov na kompromisnom riešení 2+2+1 rok.

Na dodatočnom kole prístupových rokovaní by sa mali v piatok
zúčastniť aj Slovinsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko a niektoré
ďalšie kandidátske krajiny.


Ministerka I. Dávidová podpísala dohodu o podpore rekonštrukcie školy
v Sarvaši

Budapešť 20. decembra (TASR) - Dohodu o finančnej podpore
rekonštrukcie a rozšírenia Slovenskej základnej školy, materskej
školy a internátu v Sarvaši vo výške 721 miliónov forintov podpísala
dnes v Budapešti maďarská ministerka spravodlivosti Ibolya Dávidová
so starostom Sarvašu Mihályom Babákom.

Podľa ministerky Dávidovej je cieľom maďarskej národnostnej
politiky to, aby vytvorila také podmienky pre menšiny, v rámci
ktorých si môžu zachovať svoju identitu a odovzdať ju nasledujúcim
pokoleniam.

Slovenská škola v Sarvaši sa stala počas uplynulých desiatich
rokov jedným z najvýkonnejších menšinových vzdelávacích ústavov
v Maďarsku a je potešiteľné, že počet zapísaných žiakov materskej
školy i žiakov školy sa z roka na rok zvyšuje, povedala ministerka.

Dávidová poukázala na to, že v súčasnej legislatívnej perióde
podporili značnými finančnými sumami činnosť Gándhího gymnázia,
výstavbu Rumunského kultúrneho a vzdelávacieho ústavu v Gyule
ako aj rozvoj ďalších menšinových kultúrnych a vzdelávacích ústavov.

Ministerka vyhlásila, že by bolo želateľné, aby aj materské
krajiny národnostných menšín žijúcich Maďarsku prijali svoje zákony
o ich podpore, lebo to by prispelo k tomu, aby príslušníci menšín
boli zároveň dobrými Slovákmi, Srbmi alebo Ukrajincami a súčasne aj
Maďarmi.

Maďarská občianska vláda nielen rozpráva o zabezpečení práv
menšín, ale aj koná v záujme toho, aby sa národnostné menšiny
Maďarska cítili dobre, povedal starosta Sarvaša M. Babák.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Štefan Markuš za
finančnú podporu 721 miliónov forintov vyjadril svoje poďakovanie.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 8. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 9. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 10. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 3. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 5. Už aj seniori presadajú do SUV
 6. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 7. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 8. Bratislava gets a new public space and park
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 10. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 574
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 4 067
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 529
 4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 967
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 724
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 370
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 139
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 107
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 686
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 618

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Polovojenská organizácia pýta peniaze na domobranu, končia na súkromnom účte

Výzvou na posielanie finančných príspevkov sa už zaoberá polícia. Slovenskí branci tvrdia, že ide o dobrovoľné dary

KOMENTÁRE

Branci obchádzajú zákon a sú nebezpeční

Demokracia má právo brániť sa a je najvyšší čas, aby to v prípade brancov začala aktívne robiť.

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aj my sme tu. Malé nemocnice sa búria proti Druckerovej sieti urgentov

Prečo nemáme právo na zdravotnú starostlivosť ako všetci, pýta sa zástupkyňa riaditeľa nemocnice vo Veľkom Krtíši.

Domov

Pripomeňte si vstup vojsk Varšavskej zmluvy na fotografiách

Pred 49 rokmi vtrhli na územie vtedajšieho Československa vojská Varšavskej zmluvy.

Domov

Polovojenská organizácia pýta peniaze na domobranu, končia na súkromnom účte

Výzvou na posielanie finančných príspevkov sa už zaoberá polícia. Slovenskí branci tvrdia, že ide o dobrovoľné dary

Domov

Nepovalím si vlastnú vládu, odkazuje Fico vo videu Sulíkovi

Podľa šéfa SaS Richarda Sulíka sú v súčasnosti jediným riešením predčasné voľby.