CHRONOLÓGIA

Prehľad domácich udalostí od 22. do 28. decembra 2001

22. decembra

Samostatná fakulta na prípravu pedagógov s vyučovacím jazykom maďarským by mala vzniknúť na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF Nitra). Na pôde univerzity bol rad stretnutí, na ktorých sa podľa vicepremiéra Pála Csákyho "vytvorili jasné kontúry budúcej fakulty, ktorá by sa zamerala na výchovu pedagógov pre maďarskú a nemeckú komunitu". Ako súčasť fakulty by sa tiež mal zriadiť inštitút zaoberajúci sa vedeckým výskumom spojeným so životom národnostných menšín na Slovensku.

Betlehemské svetlo, ktoré v priebehu decembra bratislavskí skauti priniesli od rakúskych kolegov, sa rozbehlo vlakovými spojmi po celom Slovensku, aby ho v zhruba 30 mestách Považia, Pohronia, Ponitria, Poiplia a v ďalších regiónoch prevzali tamojší skauti a rozniesli nielen k sebe domov a do miestnych kostolov, ale aj do detských domovov, domovov dôchodcov a tiež na vrchol Lomnického štítu. Betlehemské svetlo priviezli skauti na Slovensko po 12. raz.24. decembra

Náčelník Generálneho štábu Armády SR (GŠ ASR) genpor. Milan Cerovský strávil slávnostnú vianočnú večeru s vojakmi v útvare v Nitre. Spolu s ním zasadla za štedrovečerný stôl asi stovka vojakov. Aj takto GŠ ASR spríjemnil vianočné sviatky vojakom základnej vojenskej služby, pretože mnohí z nich sú po prvý raz odlúčení od svojich rodín.

Viac než stovka osamelých Bratislavčanov zasadla k štedrovečernému stolu v Primaciálnom paláci, kam ich pozvala manželka bratislavského primátora Mária Moravčíková. V paláci ich čakalo tradičné sviatočné menu - kapustnica, ryba a zemiakový šalát. Na vianočnej tabuli nebudú chýbať ani sladkosti a ovocie.

Aj na Štedrý deň a ďalšie vianočné sviatky mohli dobromyseľní a žičliví ľudia prispieť na Kampaň zameraná na pomoc trpiacim s názvom Otvor svoje srdce. Odštartovala ju začiatkom decembra Arcidiecézna charita Košice (ACHK) a trvala do 26. decembra. Počas nej vyše 250 dobrovoľníkov predávalo kahance s mottom kampane. Ľudia prejavili solidaritu s blížnymi v núdzi finančným príspevkom a tým, že zapálené kahance vystavili v oknách svojich domovov počas Vianoc.

Vianočný čas si viacerými podujatiami v mestách Slovenska pripomenul aj Slovenský Červený kríž (SČK). Ako informoval generálny sekretár SČK Bohdan Telgársky, akcie sa uskutočnili vo všetkých mestách, kde má Červený kríž svoje sídla. Napríklad trebišovský Územný spolok SČK napiekol spolu s Radou mládeže perníčky, ktoré ponúkal za symbolickú sumu. Výťažok z ich predaja venuje na vianočné prilepšenie pre starších občanov v Dome SČK Prameň nádeje. V Trebišove na Štedrý deň, pripravili večeru pre sociálne zariadenie Maják.

Prvú polnočnú omšu vo vysvätenom Kostole Fatimskej Panny Márie v rómskej osade v Jarovniciach v Sabinovskom okrese slúžil miestny farár Stanislav Radvanský. Z tamojšej trojtisícovej rómskej komunity sa k rímskokatolíckej cirkvi hlási vyše 95 percent obyvateľov osady. Takmer všetci sú pokrstení, no do kostola ich pravidelne chodí iba tak 200 až 300.26. decembra

Prezident Schuster počas uplynulého roka 2001 oficiálne navštívil 11 krajín, pracovne vycestoval do zahraničia desaťkrát. Vo svojom sídle absolvoval šesťdesiat prijatí predstaviteľov a členov vlády, vedúcich štátnych orgánov a vyšších štátnych predstaviteľov, prijal 90 zahraničných delegácií a hostil delegácie šiestich prezidentov. Kancelária prezidenta SR minula na reprezentačné účely priemerne mesačne 94 000 korún. Hlava štátu prevzala počas uplynulého roka záštitu nad 52 podujatiami.

Najdôveryhodnejším slovenským politikom je Robert Fico, ktorému verí až 24,2 percenta občanov. Druhé miesto s 19 percentami patrí lídrovi HZDS Vladimírovi Mečiarovi. Na tretej priečke sa podľa výskumu Národného osvetového centra (NOC) umiestnil s 10, 8 percenta premiér Mikuláš Dzurinda. Vyplýva to z prieskumu NOC, ktorý sa na prelome novembra a decembra uskutočnil na vzorke 2077 respondentov vo veku od 16 rokov. Do prvej dvadsiatky najdôveryhodnejších politikov Slovenska na konci roka 2001 patrilo podľa výskumu NOC popri prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi 12 osobností z vládnej koalície, 7 predstaviteľov z opozičných alebo mimoparlamentných strán. Respondenti odpovedali na otázku, v ktorej mali uviesť mená maximálne troch politikov, ktorým najviac dôverujú.

Slovenská republika má možnosti prijať vyšší počet utečencov do našej spoločnosti, než aký je skutočný počet utečencov s priznaným štatútom, konštatovala hovorkyňa Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Mária Čierna. Štatút utečenca v roku 2000 získalo 12 a za rok 2001 len 11 utečencov. Čierna ďalej uviedla, že práve v tejto oblasti by sa situácia v SR mala v roku 2002 výrazne zlepšiť. Slovensko podľa jej slov dostáva z grantov UNHCR v Ženeve financie na začlenenie a integráciu vyššieho počtu utečencov. "Čo súvisí so základnou stratégiou takzvaného rozdelenia bremena utečencov medzi vyspelé európske demokratické krajiny," konštatovala. SR k tomu zaväzujú medzinárodné dohody. Ich dodržiavanie sa prísne monitoruje aj v súvislosti s naším vstupom do Európskej únie (EÚ).

Na Slovensku zabili dve lavíny dvoch ľudí. V rekreačnom stredisku Malá Lučivná zahynul 17-ročný chlapec a v Tureckej pri Starých Horách 54-ročnú ženu. V oboch prípadoch išlo o lyžiarov.27. decembra

Prezident Schuster vrátil na opätovné prerokovanie Zákon o Súdnej rade SR do Národnej rady SR. Legislatívnu normu, ktorá má zabezpečiť vznik nového ústavného inštitútu v rámci justície na reprezentovanie najvyššieho orgánu všeobecného súdnictva, schválil parlament ešte 29. novembra tohto roku. Zákon upravuje podrobnosti o spôsobe ustanovenia členov Súdnej rady SR, jej pôsobnosti, organizácii a o vzťahoch k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy.

Prezident Schuster prijal v Bratislave mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Rakúskej republiky v SR Gabriele Matznerovú-Holzerovú a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gréckej republiky v SR Vassiliosa Ikossipentarchosa v súvislosti s ukončením ich diplomatickej misie na Slovensku. Rudolf Schuster sa obom veľvyslancom poďakoval za prácu, ktorá je prínosom pre vzájomné rakúsko-slovenské a grécko-slovenské vzťahy. Pri tejto príležitosti im odovzdal štátne vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.

Najpríjemnejším darčekom pre Slovensko by podľa prezidenta Schustera bolo, keby sa podarilo aspoň čiastočne odstrániť vysokú nezamestnanosť a ľudia by to reálne pocítili. Prezident povedal, že by ho najviac potešilo, keby sa vytvorili nové pracovné príležitosti pre ľudí v regiónoch, aby reálne videli zlepšenie v tejto oblasti. Druhým momentom, ktorý si na prahu nového roka želá hlava štátu pre občanov je zlepšenie životnej situácie dôchodcov na celom Slovensku. Podľa prezidenta máme na to, aby sme urobili ďalšie úpravy na zlepšenie životnej úrovne tejto skupiny obyvateľov. Do tretice si prezident želá dokončenie reforiem, ktoré by mali menej bolieť "ľudí dole", pretože občan posudzuje život podľa toho, ako sa cíti doma v rodine.

Minister obrany SR Jozef Stank vydal rozkaz k 9. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Armády SR. Stank v ňom pozitívne ocenil najmä výsledky našich vojakov v zahraničných mierových misiách, prijatie Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2000 a proces približovania sa k normám Európskej únie. Rovnako vyzdvihol aj významné výsledky, ktoré slovenská armáda dosiahla vo výcviku a pri zvyšovaní bojovej pripravenosti.

Utajiť platové náležitosti členov vlády vyhláškou Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) navrhol samotný Úrad vlády SR. Ten totiž, ako aj každý rezort, vypracoval zoznam informácií, ktoré je podľa zákona potrebné utajiť. Ako povedal riaditeľ Kancelárie NBÚ Juraj Puchý, orgány štátnej správy samy rozhodovali, ktoré informácie budú na základe zákona o utajovaných skutočnostiach utajené. Úlohou NBÚ bolo podľa Puchého zoznamy len skompletizovať a dohliadnuť, aby sa nevyskytli duplicity.

Za neprípustný a arogantný politický terorizmus považuje snahy Strany maďarskej koalície (SMK) a osobne vicepremiéra Pála Csákyho zriadiť samostatnú maďarskú fakultu na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre Pravá slovenská národná strana (PSNS). Ako o tom informoval líder pravých národniarov Ján Slota, Nitra je posvätným miestom koreňov slovenskej duchovnosti a zriadenie maďarskej fakulty či univerzity by bolo vrazením noža do srdca autochtónnosti slovenského národa na južnom Slovensku.

Novým šéfredaktorom denníka Národná obroda (NO) bude od 1. januára súčasný riaditeľ vydavateľstva novín - spoločnosti MIROX, Róbert Beňo. Ako sám uviedol, od 1. januára príde ku kumulácií funkcie šéfredaktora a riaditeľa vydavateľa NO. Na post odvolaného Daga Daniša tak nastúpi R. Beňo, ktorý odmietol uviesť príčiny Danišovho odvolania.28. decembra

Prezident republiky Rudolf Schuster neformálne diskutoval s poslancami Košického samosprávneho kraja (KESK) o ich námetoch na rozvoj regiónu. Podobné stretnutie v piatok už absolvovala hlava štátu v Prešove. V priebehu januára 2002 chce Schuster získať poznatky počas stretnutí s členmi regionálnych parlamentov všetkých samosprávnych krajov. "Pripomienky, ktoré sa týkajú vlády a Národnej rady SR - čo sa týka úpravy zákonov, si beriem so sebou. Nechcem jednotlivo rokovať za každý kraj, zosumarizujem všetkých osem krajov a na základe toho, čo bude spoločné, prerokujem s ministrami, prípadne s predsedom vlády.

Na Slovensku len 2,8 percenta občanov vníma rok 2001 ako veľmi dobrý a 17,3 percenta považuje tento rok za skôr dobrý. Naopak, skôr za zlý označilo uplynulý rok 26,7 percenta a veľmi zlý 10,4 percenta občanov našej krajiny. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry MVK, ktorá od 8. do 14. decembra oslovila 1 098 respondentov. Podľa tohto prieskumu až 42,3 percenta ľudí vníma rok 2001 ako bežný a podobný uplynulým rokom. Nový rok očakáva 7,4 percenta opýtaných s radosťou a optimizmom. Pre 4,6 percenta respondentov sa spája rok 2002 s pocitom istoty. Nádej vkladá do budúceho roku 37,5 percenta ľudí. Negatívne pocity však vyjadrilo vyše 50 percent respondentov - obavu cíti 33 %, strach 7,4 %, prázdnotu 7,2 % a beznádej 2,9 % respondentov.

Podľa podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej bol odchádzajúci rok 2001 pre Slovensko úspešný, v tomto trende však treba pokračovať. V oblasti zahraničnej politiky, akceptovania vo vzťahu k Európskej únii (EÚ), ale aj k NATO sa podľa jej slov podarilo dosiahnuť výrazné úspechy. "Veľký pokrok sme dosiahli najmä v zlaďovaní našej legislatívy s európskou." Vicepremiérka považuje za dôležité, že sa na Slovensku podarilo zorganizovať prvé regionálne voľby.

Atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach navštívila odchádzajúca veľvyslankyňa Rakúska v SR Gabriele Matzner-Holzerová. Veľvyslankyňa si počas svojho posledného pracovného dňa na Slovensku pozrela spolu so sprievodom Slovenské elektrárne (SE) - Atómové elektrárne Bohunice. Podľa informácií vedúceho odboru zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou Dobroslava Dobáka, si hostia vypočuli informácie o úlohe jadrovej energetiky na Slovensku a realizovaných opatreniach na zvýšenie bezpečnosti bohunických blokov. Nasledovala prehliadka prevádzkových priestorov jadrovej elektrárne V-1.

Rozpočet pre kapitolu životné prostredie nebude v roku 2002 podľa ministra životného prostredia Lászlóa Miklósa "až taký zlý". Pozmeňujúce návrhy poslancov priniesli ešte ďalších 180 miliónov korún a dve miliardy korún dostane rezort na riešenie starých environmentálnych dlhov z privatizácie. Pre potreby životného prostredia vznikne tiež približne 190 nových pracovných miest. Celkový rozpočet sa podľa Miklósa napokon vyšplhal na 3,2 miliardy korún - a je tak určite najlepším za posledné štyri roky.

Prvým januárom budúceho roka nadobudne účinnosť novela Občianskeho súdneho poriadku (OSP) a Obchodného zákonníka. Novela OSP vytvára predpoklady na rýchlejšie a efektívnejšie vybavovanie súdnej agendy súdmi. Najvýraznejšou zmenou je zavedenie prvkov kontradiktórnosti civilného konania, čo znamená, že zodpovední za predloženie všetkých dôkazov budú účastníci konania, a nie sudca, ako tomu bolo doposiaľ. Účastníci konania budú môcť od januára predkladať dôkazy len v konaní pred súdom na prvom stupni, čo by malo zabrániť prípadným špekuláciám a účelovým prieťahom.

Nitrianski vyšetrovatelia ukončili v týchto dňoch rozsiahly prípad polmiliardového podvodu v Investičnej a rozvojovej banke (IRB) ešte zo začiatku 90. rokov. Obvineniu v tomto prípade čelí 18 ľudí z podnikateľských kruhov a vedenia banky v 16 skutkoch. Podvod spočíval v poskytovaní úverov od 15 do 81 miliónov korún osobám, ktoré nespĺňali podmienky vyplývajúce z úverovej zmluvy.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 6. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 8. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 9. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 10. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 547
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 836
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 413
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 4 334
 5. Kam do tepla v januári? 2 480
 6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 376
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 353
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 182
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 308
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 074

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Harabin si za prezidenta trúfa, no k petícii sa nehlási

Občiansky kandidát na prezidenta potrebuje 15-tisíc podpisov. Bývalý šéf Najvyššieho súdu hovorí, že masovejšia podpora by ho do volieb posmelila.

KOMENTÁRE

Harabin je šašo, nebezpečný bude Kotleba

Kotleba nemá čo prehrať, s hanbou neodíde, môže len oživiť svoj kapitál.

ŠPORT

Šatan a Ramsay spravili to, na čo ich predchodcovia nemali guráž

Na olympiádu nepôjdu známe mená a ani jeden hráč Slovana. Je to správne?

KOMENTÁRE

Od mačiatok k ohrozeniu demokracie. Ňuňuňu

Sociálne siete už nie sú miestom, kde sa stretávajú priatelia.

Neprehliadnite tiež

V Tatrách sa pripravte na silný vietor

Výstrahu druhého stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav.

Rašiho sesternica chce kúpiť mestské pozemky

Na stole je predaj nehnuteľností pre autoumyváreň príbuznej primátora.

Šok číslo 2: Košice musia vrátiť ešte aj 14,5 milióna eur za trate

Magistrát: Brusel zmenil pravidlá počas hry. O pomoc žiada ministerstvo.

Harabin si za prezidenta trúfa, no k petícii za jeho kandidatúru sa nehlási

Občiansky kandidát na prezidenta potrebuje 15-tisíc podpisov. Bývalý šéf Najvyššieho súdu hovorí, že masovejšia podpora by ho do volieb posmelila.

Vírus chrípky môže človeka zasiahnuť aj na niekoľko metrov

Proti vírusu chrípky sa zdravý človek môže chrániť aj ústnym rúškom, najlepšie takým, ktorý má niekoľko filtračných vrstiev, vraví lekár.