SME
Nedeľa, 16. máj, 2021 | Meniny má SvetozárKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 24. januára

Deň národného zjednotenia v Rumunsku - založenie štátu zjednotením Valašska a Moldavska (1859)
František Saleský, biskup, učiteľ Cirkvi, patrón tlače

1762
- narodil sa v Prievaloch kazateľ, autor piesní a bernolákovec ANTON
FIALA, člen Slovenského učeného tovarišstva. Zomrel 15.10.1834

1777
- narodil sa v Javorine mineralóg MICHAL STARK. Zomrel roku 1812

1807
- narodil sa v Štítniku filozof, psychológ a vysokoškolský pedagóg
ANDREJ VANDRÁK, ktorý na prešovskom kolégiu potláčal prejavy
slovenského národného hnutia. Zomrel 14.9.1884

Skryť Vypnúť reklamu

1852 - 150. VÝROČIE
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) kazateľ, evanjelický farár, národný
buditeľ, slavista, obrodenský básnik, autor Slávy dcéry, filozof,
archeológ a organizátor kultúrneho života JÁN KOLLÁR, ideológ
a reprezentant etnickej a jazykovej tzv. československej jednoty
(ostro bojoval proti bernolákovskej a štúrovskej kodifikácii spisovej
slovenčiny), ktorý sa intenzívne venoval zbieraniu a vydávaniu
slovenských ľudových piesní, pričom jeho básnická tvorba predstavuje
zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním
klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu
jednotlivca a spoločenskej problematike. Narodil sa 29.7.1793

1892
- narodil sa v Prahe (Česko) český lekár-embryológ, histológ, biológ,
odborný publicista a pedagóg ZDENĚK FRANKENBERGER, zakladateľ
a vedúci hydrobiologickej stanice v Šamoríne. Zomrel 12.1.1966

Skryť Vypnúť reklamu

1902
- vystúpila Česká filharmónia po prvý raz pred bratislavským publikom

1907
- narodil sa v Bzinciach pod Javorinou architekt PAVOL KEDRO, ktorý
prispel k zavedeniu prefabrikovaných prvkov a železobetónových
konštrukcií. Zomrel 18.9.1964.

1922
- narodil sa v Starej Pazove (JZR) spisovateľ pre deti a literárny
kritik ZLATKO KLÁTIK, ktorý sa zaoberal slovensko-juhoslovanskými
literárnymi vzťahmi. Zomrel 24.8.1990

1937
- zomrel v Oravskom Podzámku historik, archeológ a právnik MIKULÁŠ
KUBÍNI. Narodil sa 7.11.1840

1942
- namerali v Hurbanove teplotu mínus 30,5 stupňov Celzia

1947
- narodil sa v Horných Štitároch maliar a grafik EMIL FULKA

1967
- zomrel v Kolíne (Česko) evanjelický teológ, akademik SAV vo vednom
odbore orientalistika, semitská filológia a arabistika JÁN BAKOŠ,
zakladateľská osobnosť slovenskej orientalistiky európskeho významu.
Narodil sa 2.3.1890

Skryť Vypnúť reklamu

1987
- začala sa dvojdňová (respektíve 30.-31.) konferencia českých
a slovenských odborových zväzov
- zomrel v Bratislave vysokoškolský učiteľ, historik, dramaturg,
režisér, filmový kritik a teoretik PETER MIHÁLIK. Narodil sa 15.5.1945

1992
- rokovali v Bratislave zástupcovia politických strán SNR a ČNR
o návrhu zmluvy o štátoprávnom usporiadaní, pričom ustanovili komisiu
pre tvorbu ústavy, ktorá do 15.2. mala predložiť návrh Federálnemu
zhromaždeniu
- zomrela v Bratislave pedagogička a matematička KORNÉLIA
KROPILÁKOVÁ. Narodila sa 12.1.1914


---------------------------------------------------------------

1002 -1000. VÝROČIE
- zomrel v Paterne na maláriu cisár OTTO III., čoho následkom sa
rozpadla cisárska moc v Itálii, Poľsko a Uhorsko sa od ríše odtrhli
a novým kráľom sa stal Henrich II. Svätý. Narodil sa roku 980

Skryť Vypnúť reklamu

1712
- narodil sa pruský kráľ FRIDRICH II. VEĽKÝ z dynastie
Hohenzollernovcov, predstaviteľ osvietenského absolutizmu
a militaristickej pruskej politiky, ktorý dobyl Sliezsko bez
vyhlásenia vojny, zdedil Frízsko, uzavrel s Britmi westminsterskú
zmluvu a získal pri prvom delení Poľska Západné Prusko. Zomrel roku
1786

1722

- vymenovali Edwarda Wiggleswortha za prvého amerického profesora
teológie na Harvardovej univerzite


1732
- narodil sa francúzsky dramatik-komédiograf PIERRE AUGUSTIN CARON DE
BEAUMARCHAIS, ktorý spolu s Pierrom Carletom Marivauxom predstavuje
vrchol komédie 18. storočia. Zomrel roku 1799

1742
- zvolila protihabsburská opozícia vo Frankfurte nad Mohanom za
rímskonemeckého cisára kurfirsta z rodu Wittelsbachovcov Karola
Alberta, ktorý vládol ako Karol VII., pričom od roku 1438 bol jediným
cisárom Svätej ríše rímskej nemeckého národa nepochádzajúcim z rodu
Habsburgovcov

Skryť Vypnúť reklamu

1822
- narodil sa chorvátsky spisovateľ, básnik, cestopisec, folklorista,
kultúrny a politický činiteľ GRGA MARTIČ. Zomrel roku 1905

1837
- narodil sa český spisovateľ ALOIS VOJTĚCH ŠMILOVSKÝ. Zomrel roku
1883
- narodil sa ruský básnik VASILIJ IVANOVIČ BOGDANOV. Zomrel roku 1886

1857
- začal sa v Paríži proces s francúzskym spisovateľom Gustavom
Flaubertom, ktorého obvinili, že románom Pani Bovaryová propagoval
blasfémiu a obscénnosti, avšak súd ho oslobodil a dielo sa stalo
klasikou francúzskeho realizmu: ide o odzrkadlenie psychického stavu
mladého autora, rozpor medzi skutočným a vysneným životom, ústiacim
do hlbokej duševnej krízy, hrdinka túži po niečom povznášajúcom,
veľkom, ale nemá schopnosť ani silu to dosiahnuť, a tak tragicky
umiera v plytkom prostredí

Skryť Vypnúť reklamu

1862
- vznikol v juhovýchodnej Európe nový štát, keď po zjednotení
podunajských kniežactiev Moldavska a Valašska roku 1859 vyhlásil
knieža týchto spojených území moldavský plukovník Alexandru Ion Cuza
za podpory zjednoteného parlamentu v Bukurešti založenie Rumunska

1872
- narodil sa sovietsky akademik, vedec a energetik GLEB
MAXIMILIANOVIČ KRŽIŽANOVSKIJ, jeden z najstarších činiteľov
revolučného hnutia. Zomrel roku 1959
- narodil sa britský chemik a vysokoškolský profesor MORRIS WILLIAM
TRAVERS, ktorý objavil neón, kryptón a xenón. Zomrel roku 1961
1877
- zomrel nemecký fyzik, chemik a profesor JOHANN CHRISTIAN
POGGENDORF. Narodil sa roku 1796

1882
- narodil sa americký astronóm HAROLD DELOS BABCOCK, ktorý sa
zaoberal štúdiom Slnka a stým spojenými laboratórnymi pokusmi, pričom
spolu so svojím synom zdokonalil metódu merania magnetického poľa
Slnka. Zomrel roku 1968

Skryť Vypnúť reklamu

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa americký ekonóm nemeckého pôvodu OSKAR MORGENSTER, ktorý
sa zaoberal teóriou hier, pričom založil Ústav pre výskum konjunktúry
vo Viedni. Zomrel roku 1977

1907
- založil Robert Baden-Powell v Anglicku prvú chlapčenskú skupinu
skautov
- narodil sa francúzsky politik, diplomat a štátnik MAURICE COUVE DE
MURVILLE. Zomrel roku 1999

1917
- narodil sa americký filmový herec ERNEST BORGNINE

1937
- narodil sa český filmový herec a rozhlasový hlásateľ IVAN JANDL.
Zomrel roku 1987

1942
- oslobodili Sovieti Barvenkovo
- vysadilo čiernomorské loďstvo ďalší výsadok v priestore Sudaku
- obsadili japonské vojská oblasť Tenaserim v južnej Barme a vylodili
sa v Balikpapanu (Borneo) a Kendari (južný Celebes)
- začali britské vojská ustupovať u Malajska do Singapúru
- uskutočnili Briti nálet na vietnamský Hanoj

Skryť Vypnúť reklamu


1947
- zomrel flámsky prozaik, významný predstaviteľ regionálneho románu
a maliar FÉLIX TIMMERMANS. Narodil sa roku 1886
- otvorili slávnostne Akadémiu múzických umení v Prahe

1957
- zomrel nemecký chemik a vysokoškolský pedagóg PAUL WALDEN, ktorý sa
zaoberal stereochémiou látok a spozoroval zmenu konfigurácie pri
substitučných reakciách zlúčenín a asymetrickým uhlíkom. Narodil sa
roku 1863

1962
- uskutočnila sa v Paríži premiéra filmu Jules a Jim režiséra
Francoisa Truffauta v hlavnej úlohe so Jeanne Moreauovou
- zomrel francúzsky maliar, spisovateľ a umelecký kritik ANDRÉ LHOTE.
Narodil sa roku 1885
- schválila Ľudová snemovňa NDR zákon o zavedení všeobecnej brannej
povinnosti
- podpísal Brian Epstein zmluvu s britskou skupinou Beatles a stal sa
jej manažérom
- utieklo cez tunel 28 utečencov z NDR do Západného Berlína

Skryť Vypnúť reklamu

1967
- vymenovali za nového kubánskeho ministra práce kapitána Jorga
Risqueta Valdésa
- predložil americkému Kongresu prezident Lyndon Baines Johnson návrh
rozpočtu s posolstvom, pričom návrh predpokladal výdavky na zbrojenie
v rozpočtovom roku vo výške 70,5 miliardy dolárov a zároveň požiadal
Kongres o uvoľnenie dodatočných mimorozpočtových 12,3 miliárd dolárov
na vedenie vojny vo Vietname
- vypustili USA z Kennedyho mysu tri rakety typu Nike-Tomahawk na
prieskum hornej vrstvy zemskej atmosféry vo výške 65-320 kilometrov

1972
- objavili na ostrove Guam (USA) japonského vojaka Šoiči Jokoja,
ktorý sa skrýval v džungli 28 rokov, pretože sa domnieval, že vojna
pokračuje
- uznal ZSSR Bangladéš
- rozhodlo sa vedenie Kresťanskodemokratickej únie hlasovať
v parlamente proti ratifikácii zmlúv medzi NSR a ZSSR a Poľskom
- predložil prezident Richard Nixon americkému Kongresu návrh
rozpočtu na rok 1972-1973, ktorý predpokladal výdavky 246,3 miliárd
dolárov a príjmy 220,8 miliárd, pričom vojenské výdavky mali
dosiahnuť 85,3 miliárd dolárov
- začalo sa vo Varšave dvojdňové medzinárodné študentské sympózium
o bezpečnosti a spolupráci v Európe
- uskutočnil sa neúspešný pokus o prevrat v emiráte Šardžá (Federácia
arabských emirátov) na čele s bratancom šejka Sakirom, pričom šejka
Chálida Muhammada zastrelili a novým vládcom sa stal Sultán bin
Muhammad
- rozhodlo sa Predsedníctvo Zväzu komunistov Juhoslávie vymedziť
funkcie výkonného byra ako svojho politickovýchovného orgánu, ktorý
mal mať osem členov

Skryť Vypnúť reklamu


1977
- začala sa štvordňová návšteva prvého tajomníka ÚV Poľskej
zjednotenej robotníckej strany Edwarda Giereka v Indii, pričom
podpísali päťročnú dohodu o hospodárskej, priemyslovej a technickej
spolupráci
- uniesli neznámi páchatelia predsedu španielskeho Najvyššieho
vojenského súdu generála Emilia Villaescusu
- postavili bývalého bangladéšskeho prezidenta Khandákara Muštáka
Ahmada pred zvláštny vojenský súd v Dhake, pričom ho obvinili zo
zneužívania moci a sprenevery štátnych prostriedkov
- zložila nová americká vláda prísahu


1982
- zahynulo pri výbuchu na ropovode v mexickom štáte Tabasco 12 osôb
a vyše 20 bolo ťažko zranených

1987
- uniesli v Bejrúte troch amerických a jedného indického profesora
Bejrútskej univerzity, pričom 26.1. uniesli ďalších dvoch cudzincov
a k akciám sa prihlásila Organizácia islamskej svätej vojny za
oslobodenie Palestíny, ktorá žiadala prepustenie 400 palestínskych
a arabských väzňov držaných v izraelských žalároch
- začala sa v Dillí dvojdňová vrcholná konferencia deviatich krajín
výboru Afrického fondu nezúčastnených krajín proti apartheidu, pričom
prijali dokument k boji proti apartheidu, akčný plán a procedurálne
pravidlá o príspevkoch do fondu

Skryť Vypnúť reklamu

1992
- uskutočnila sa v Minsku prvá porada predstaviteľov parlamentov
členských štátov SNŠ, pričom sa dohodli na vytvorení Rady predsedov
parlamentov a neprijali návrh Ruska na vytvorenie medziparlamentného
zhromaždenia SNŠ
- vypustilo Rusko kozmické teleso Kozmos 2176
- schválil ruský parlament reštriktívny návrh rozpočtu na prvý
štvrťrok predložený kabinetom Borisa Jeľcina, pričom výdavky na
obranu sa znížili sedemnásobne a mala sa preskúmať ústavnosť
odovzdania Krymu Ukrajine
- oznámil juhoafrický prezident Frederik Willem De Klerk
v parlamente, že černošské obyvateľstvo sa bude môcť zúčastniť na
referende, ktoré rozhodne o ustanovení dočasnej vlády, avšak
prezident ANC Nelson Mandela koncepciu prechodnej vlády odmietol
- nadviazala Čína a Izrael diplomatické styky

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 2. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 3. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 4. Vyberte sa s nami na vandrovku, navštívime Spišský hrad a Levoču
 5. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 6. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 7. Prečo Slováci nemajú rezervy?
 8. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 9. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 10. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 1. Ľudia vymieňajú autá za elektrobicykle. Záujem v Trenčíne rastie
 2. Opäť štartuje projekt Futbal v meste
 3. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
 4. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 5. Atos stavia v Bulharsku nový špičkový superpočítač EuroHPC
 6. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 7. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 8. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 9. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
 10. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 1. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 16 450
 2. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 12 625
 3. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 10 247
 4. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 8 374
 5. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 7 686
 6. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 7 134
 7. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 6 805
 8. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus® 6 357
 9. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov 6 192
 10. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel 5 447
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto.

Návrh z dielne vicepremiéra spôsobil mimoriadny rozruch.

14. máj
Oligarcha Andrej Babiš.

Babiš mladší už únos súdne riešiť nechce. Nedôveruje českej polícii.

7 h
Makroekonóm VÚB banky Michal Lehuta.

V dobiehaní Západu zaostávame, upozorňuje analytik Michal Lehuta.

14. máj
Autorská strana Evy Borušovičovej

Tajné miesta povál a rodov

Ilustračné foto.

Mohlo by sa zdať, že celá táto výprava bola lekciou o pominuteľnosti a histórii.

14. máj

Neprehliadnite tiež

Lenka Libjaková a Janka Kovalčiková hodnotia udalosti týždňa.

4 h
Premiér Eduard Heger.

Premiér predniesol príhovor v RTVS.

5 h
Prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zuzana Čaputová sa vyjadrila v súvislosti s Medzinárodným dňom rodiny.

7 h
Ilustračná fotografia.

Pri vstupe do Česka bude potrebný test.

8 h