Historický kalendár na 24. januára

Deň národného zjednotenia v Rumunsku - založenie štátu zjednotením Valašska a Moldavska (1859)
František Saleský, biskup, učiteľ Cirkvi, patrón tlače

1762
- narodil sa v Prievaloch kazateľ, autor piesní a bernolákovec ANTON
FIALA, člen Slovenského učeného tovarišstva. Zomrel 15.10.1834

1777
- narodil sa v Javorine mineralóg MICHAL STARK. Zomrel roku 1812

1807
- narodil sa v Štítniku filozof, psychológ a vysokoškolský pedagóg
ANDREJ VANDRÁK, ktorý na prešovskom kolégiu potláčal prejavy
slovenského národného hnutia. Zomrel 14.9.1884

1852 - 150. VÝROČIE
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) kazateľ, evanjelický farár, národný
buditeľ, slavista, obrodenský básnik, autor Slávy dcéry, filozof,
archeológ a organizátor kultúrneho života JÁN KOLLÁR, ideológ
a reprezentant etnickej a jazykovej tzv. československej jednoty
(ostro bojoval proti bernolákovskej a štúrovskej kodifikácii spisovej
slovenčiny), ktorý sa intenzívne venoval zbieraniu a vydávaniu
slovenských ľudových piesní, pričom jeho básnická tvorba predstavuje
zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním
klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu
jednotlivca a spoločenskej problematike. Narodil sa 29.7.1793

1892
- narodil sa v Prahe (Česko) český lekár-embryológ, histológ, biológ,
odborný publicista a pedagóg ZDENĚK FRANKENBERGER, zakladateľ
a vedúci hydrobiologickej stanice v Šamoríne. Zomrel 12.1.1966

1902
- vystúpila Česká filharmónia po prvý raz pred bratislavským publikom

1907
- narodil sa v Bzinciach pod Javorinou architekt PAVOL KEDRO, ktorý
prispel k zavedeniu prefabrikovaných prvkov a železobetónových
konštrukcií. Zomrel 18.9.1964.

1922
- narodil sa v Starej Pazove (JZR) spisovateľ pre deti a literárny
kritik ZLATKO KLÁTIK, ktorý sa zaoberal slovensko-juhoslovanskými
literárnymi vzťahmi. Zomrel 24.8.1990

1937
- zomrel v Oravskom Podzámku historik, archeológ a právnik MIKULÁŠ
KUBÍNI. Narodil sa 7.11.1840

1942
- namerali v Hurbanove teplotu mínus 30,5 stupňov Celzia

1947
- narodil sa v Horných Štitároch maliar a grafik EMIL FULKA

1967
- zomrel v Kolíne (Česko) evanjelický teológ, akademik SAV vo vednom
odbore orientalistika, semitská filológia a arabistika JÁN BAKOŠ,
zakladateľská osobnosť slovenskej orientalistiky európskeho významu.
Narodil sa 2.3.1890

1987
- začala sa dvojdňová (respektíve 30.-31.) konferencia českých
a slovenských odborových zväzov
- zomrel v Bratislave vysokoškolský učiteľ, historik, dramaturg,
režisér, filmový kritik a teoretik PETER MIHÁLIK. Narodil sa 15.5.1945

1992
- rokovali v Bratislave zástupcovia politických strán SNR a ČNR
o návrhu zmluvy o štátoprávnom usporiadaní, pričom ustanovili komisiu
pre tvorbu ústavy, ktorá do 15.2. mala predložiť návrh Federálnemu
zhromaždeniu
- zomrela v Bratislave pedagogička a matematička KORNÉLIA
KROPILÁKOVÁ. Narodila sa 12.1.1914


---------------------------------------------------------------

1002 -1000. VÝROČIE
- zomrel v Paterne na maláriu cisár OTTO III., čoho následkom sa
rozpadla cisárska moc v Itálii, Poľsko a Uhorsko sa od ríše odtrhli
a novým kráľom sa stal Henrich II. Svätý. Narodil sa roku 980

1712
- narodil sa pruský kráľ FRIDRICH II. VEĽKÝ z dynastie
Hohenzollernovcov, predstaviteľ osvietenského absolutizmu
a militaristickej pruskej politiky, ktorý dobyl Sliezsko bez
vyhlásenia vojny, zdedil Frízsko, uzavrel s Britmi westminsterskú
zmluvu a získal pri prvom delení Poľska Západné Prusko. Zomrel roku
1786

1722

- vymenovali Edwarda Wiggleswortha za prvého amerického profesora
teológie na Harvardovej univerzite


1732
- narodil sa francúzsky dramatik-komédiograf PIERRE AUGUSTIN CARON DE
BEAUMARCHAIS, ktorý spolu s Pierrom Carletom Marivauxom predstavuje
vrchol komédie 18. storočia. Zomrel roku 1799

1742
- zvolila protihabsburská opozícia vo Frankfurte nad Mohanom za
rímskonemeckého cisára kurfirsta z rodu Wittelsbachovcov Karola
Alberta, ktorý vládol ako Karol VII., pričom od roku 1438 bol jediným
cisárom Svätej ríše rímskej nemeckého národa nepochádzajúcim z rodu
Habsburgovcov

1822
- narodil sa chorvátsky spisovateľ, básnik, cestopisec, folklorista,
kultúrny a politický činiteľ GRGA MARTIČ. Zomrel roku 1905

1837
- narodil sa český spisovateľ ALOIS VOJTĚCH ŠMILOVSKÝ. Zomrel roku
1883
- narodil sa ruský básnik VASILIJ IVANOVIČ BOGDANOV. Zomrel roku 1886

1857
- začal sa v Paríži proces s francúzskym spisovateľom Gustavom
Flaubertom, ktorého obvinili, že románom Pani Bovaryová propagoval
blasfémiu a obscénnosti, avšak súd ho oslobodil a dielo sa stalo
klasikou francúzskeho realizmu: ide o odzrkadlenie psychického stavu
mladého autora, rozpor medzi skutočným a vysneným životom, ústiacim
do hlbokej duševnej krízy, hrdinka túži po niečom povznášajúcom,
veľkom, ale nemá schopnosť ani silu to dosiahnuť, a tak tragicky
umiera v plytkom prostredí

1862
- vznikol v juhovýchodnej Európe nový štát, keď po zjednotení
podunajských kniežactiev Moldavska a Valašska roku 1859 vyhlásil
knieža týchto spojených území moldavský plukovník Alexandru Ion Cuza
za podpory zjednoteného parlamentu v Bukurešti založenie Rumunska

1872
- narodil sa sovietsky akademik, vedec a energetik GLEB
MAXIMILIANOVIČ KRŽIŽANOVSKIJ, jeden z najstarších činiteľov
revolučného hnutia. Zomrel roku 1959
- narodil sa britský chemik a vysokoškolský profesor MORRIS WILLIAM
TRAVERS, ktorý objavil neón, kryptón a xenón. Zomrel roku 1961
1877
- zomrel nemecký fyzik, chemik a profesor JOHANN CHRISTIAN
POGGENDORF. Narodil sa roku 1796

1882
- narodil sa americký astronóm HAROLD DELOS BABCOCK, ktorý sa
zaoberal štúdiom Slnka a stým spojenými laboratórnymi pokusmi, pričom
spolu so svojím synom zdokonalil metódu merania magnetického poľa
Slnka. Zomrel roku 1968

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa americký ekonóm nemeckého pôvodu OSKAR MORGENSTER, ktorý
sa zaoberal teóriou hier, pričom založil Ústav pre výskum konjunktúry
vo Viedni. Zomrel roku 1977

1907
- založil Robert Baden-Powell v Anglicku prvú chlapčenskú skupinu
skautov
- narodil sa francúzsky politik, diplomat a štátnik MAURICE COUVE DE
MURVILLE. Zomrel roku 1999

1917
- narodil sa americký filmový herec ERNEST BORGNINE

1937
- narodil sa český filmový herec a rozhlasový hlásateľ IVAN JANDL.
Zomrel roku 1987

1942
- oslobodili Sovieti Barvenkovo
- vysadilo čiernomorské loďstvo ďalší výsadok v priestore Sudaku
- obsadili japonské vojská oblasť Tenaserim v južnej Barme a vylodili
sa v Balikpapanu (Borneo) a Kendari (južný Celebes)
- začali britské vojská ustupovať u Malajska do Singapúru
- uskutočnili Briti nálet na vietnamský Hanoj


1947
- zomrel flámsky prozaik, významný predstaviteľ regionálneho románu
a maliar FÉLIX TIMMERMANS. Narodil sa roku 1886
- otvorili slávnostne Akadémiu múzických umení v Prahe

1957
- zomrel nemecký chemik a vysokoškolský pedagóg PAUL WALDEN, ktorý sa
zaoberal stereochémiou látok a spozoroval zmenu konfigurácie pri
substitučných reakciách zlúčenín a asymetrickým uhlíkom. Narodil sa
roku 1863

1962
- uskutočnila sa v Paríži premiéra filmu Jules a Jim režiséra
Francoisa Truffauta v hlavnej úlohe so Jeanne Moreauovou
- zomrel francúzsky maliar, spisovateľ a umelecký kritik ANDRÉ LHOTE.
Narodil sa roku 1885
- schválila Ľudová snemovňa NDR zákon o zavedení všeobecnej brannej
povinnosti
- podpísal Brian Epstein zmluvu s britskou skupinou Beatles a stal sa
jej manažérom
- utieklo cez tunel 28 utečencov z NDR do Západného Berlína

1967
- vymenovali za nového kubánskeho ministra práce kapitána Jorga
Risqueta Valdésa
- predložil americkému Kongresu prezident Lyndon Baines Johnson návrh
rozpočtu s posolstvom, pričom návrh predpokladal výdavky na zbrojenie
v rozpočtovom roku vo výške 70,5 miliardy dolárov a zároveň požiadal
Kongres o uvoľnenie dodatočných mimorozpočtových 12,3 miliárd dolárov
na vedenie vojny vo Vietname
- vypustili USA z Kennedyho mysu tri rakety typu Nike-Tomahawk na
prieskum hornej vrstvy zemskej atmosféry vo výške 65-320 kilometrov

1972
- objavili na ostrove Guam (USA) japonského vojaka Šoiči Jokoja,
ktorý sa skrýval v džungli 28 rokov, pretože sa domnieval, že vojna
pokračuje
- uznal ZSSR Bangladéš
- rozhodlo sa vedenie Kresťanskodemokratickej únie hlasovať
v parlamente proti ratifikácii zmlúv medzi NSR a ZSSR a Poľskom
- predložil prezident Richard Nixon americkému Kongresu návrh
rozpočtu na rok 1972-1973, ktorý predpokladal výdavky 246,3 miliárd
dolárov a príjmy 220,8 miliárd, pričom vojenské výdavky mali
dosiahnuť 85,3 miliárd dolárov
- začalo sa vo Varšave dvojdňové medzinárodné študentské sympózium
o bezpečnosti a spolupráci v Európe
- uskutočnil sa neúspešný pokus o prevrat v emiráte Šardžá (Federácia
arabských emirátov) na čele s bratancom šejka Sakirom, pričom šejka
Chálida Muhammada zastrelili a novým vládcom sa stal Sultán bin
Muhammad
- rozhodlo sa Predsedníctvo Zväzu komunistov Juhoslávie vymedziť
funkcie výkonného byra ako svojho politickovýchovného orgánu, ktorý
mal mať osem členov


1977
- začala sa štvordňová návšteva prvého tajomníka ÚV Poľskej
zjednotenej robotníckej strany Edwarda Giereka v Indii, pričom
podpísali päťročnú dohodu o hospodárskej, priemyslovej a technickej
spolupráci
- uniesli neznámi páchatelia predsedu španielskeho Najvyššieho
vojenského súdu generála Emilia Villaescusu
- postavili bývalého bangladéšskeho prezidenta Khandákara Muštáka
Ahmada pred zvláštny vojenský súd v Dhake, pričom ho obvinili zo
zneužívania moci a sprenevery štátnych prostriedkov
- zložila nová americká vláda prísahu


1982
- zahynulo pri výbuchu na ropovode v mexickom štáte Tabasco 12 osôb
a vyše 20 bolo ťažko zranených

1987
- uniesli v Bejrúte troch amerických a jedného indického profesora
Bejrútskej univerzity, pričom 26.1. uniesli ďalších dvoch cudzincov
a k akciám sa prihlásila Organizácia islamskej svätej vojny za
oslobodenie Palestíny, ktorá žiadala prepustenie 400 palestínskych
a arabských väzňov držaných v izraelských žalároch
- začala sa v Dillí dvojdňová vrcholná konferencia deviatich krajín
výboru Afrického fondu nezúčastnených krajín proti apartheidu, pričom
prijali dokument k boji proti apartheidu, akčný plán a procedurálne
pravidlá o príspevkoch do fondu

1992
- uskutočnila sa v Minsku prvá porada predstaviteľov parlamentov
členských štátov SNŠ, pričom sa dohodli na vytvorení Rady predsedov
parlamentov a neprijali návrh Ruska na vytvorenie medziparlamentného
zhromaždenia SNŠ
- vypustilo Rusko kozmické teleso Kozmos 2176
- schválil ruský parlament reštriktívny návrh rozpočtu na prvý
štvrťrok predložený kabinetom Borisa Jeľcina, pričom výdavky na
obranu sa znížili sedemnásobne a mala sa preskúmať ústavnosť
odovzdania Krymu Ukrajine
- oznámil juhoafrický prezident Frederik Willem De Klerk
v parlamente, že černošské obyvateľstvo sa bude môcť zúčastniť na
referende, ktoré rozhodne o ustanovení dočasnej vlády, avšak
prezident ANC Nelson Mandela koncepciu prechodnej vlády odmietol
- nadviazala Čína a Izrael diplomatické styky

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 8. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 988
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 772
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 662
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 263
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 761
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 668
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 433
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 887
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 884
 10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 840

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žiláková na fondy vplyv nemá, na ľudí okolo áno

Sekcia, ktorú vedie Denisa Žiláková, nemá priamy dosah na rozdeľovanie eurofondov. Môže však vplývať na ľudí, ktorí sa v prostredí pohybujú.

Domov

Vojenskí tajní napichnú, koho chcú, takmer vždy. Kontrola odpočúvania sa zasekla

Kontrolu odpočúvania si opozícia nevie predstaviť bez bývalého ministra SaS Galka, ktorý skončil práve pre škandál s odposluchmi. Spor o jeho nomináciu trvá už rok.

Domov

Vydavateľstvo Tatran je podľa Maďariča živým kultúrnym dedičstvom

Vydavateľstvo Tatran oslávilo 70. výročie svojho založenia.

Domov

Lekári sa znova nedohodli so štátnou poisťovňou ani s Dôverou

Ambulantní lekári sa na podmienkach ďalšej spolupráce s poisťovňami nedohodli.