Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií od 16.3.-18.3.2001

Der Standard: Pred regionálnymi voľbami chýbajú Slovensku nové regióny

Viedeň 16. marca (TASR) - Slovenské vládne strany chcú kvôli dodržaniu integračného harmonogramu ešte na jeseň tohto roku ponúknuť obyvateľom možnosť, aby si priamo zvolili regionálne zastupiteľstvá. Doteraz však neexistujú ani samotné nové regióny, konštatuje v dnešnom vydaní rakúsky denník Die Presse.

V stredu tohto týždňa, pokračujú noviny, museli vládne strany priznať, že sa v otázke budúceho územnosprávneho členenia krajiny nevedia dohodnúť. Slovensko je v súčasnosti rozdelené do ôsmich centralisticky riadených okresov - dokonca aj o verejnej doprave jednotlivých miest rozhoduje bratislavský parlament.

Vytvorenie nových regiónov a prechod kompetencií na jednotlivé obce boli prioritami programového vyhlásenia vlády z roku 1998. Ako by však koaličné strany svoj vlastný program nepoznali, dali v uplynulých dvoch rokoch skupine odborníkov spoločne s poradcami z Európskej únie (EÚ) vypracovať koncept - a teraz sa jedna po druhej od neho dištancujú.

Začiatkom marca dokonca spoluvládnuca Strana maďarskej koalície (SMK) na protest opustila koaličnú radu, pretože ostatné strany nechceli pristúpiť na ňou navrhovaný variant. Vyvolalo to reťazovú reakciu - postupne sa aj ďalšie koaličné strany odčlenili od pôvodne spoločného konceptu a prišli s rôznymi inými návrhmi, siahajúcimi od štyroch až po dvanásť nových regiónov. Ani jeden z týchto návrhov však v súčasnosti nemá ani len jednoduchú väčšinu v parlamente - na to, aby návrh prešiel, je však potrebná ústavná väčšina, teda 90 z celkového počtu 150 poslaneckých hlasov, uzatvárajú noviny.


Marie Dorignyová: Politika ochrany hraníc vytvára populáciu tisícov blúdiacich

Paríž 16. marca (TASR) - V Európe vznikla nová železná opona, ktorá je obrátená opačným smerom ako predchádzajúca. Teraz sa Západ usiluje blokovať utečencov z Východu. Cestu ilegálnych imigrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do schengenského priestoru, sledovala francúzska fotografka Marie Dorignyová. Jej fotografie svedčia o ich skúškach a ponížení, uviedol denník Libération.

Medzi utečencami sú Kosovčania a Bosniaci, ktorí sa usilujú uniknúť nekonečnej biede povojnových rokov, ale aj Rumuni, Bulhari a Ukrajinci, utekajúci pred biedou bezvýsledných transformácií hospodárstva na trhovú ekonomiku. Medzi ilegálnymi prisťahovalcami sú aj Afganci, Kurdi, Číňania, Afričania a obyvatelia ďalších ázijských krajín. Prichádzajú sami muži, ale často aj celé rodiny, ktoré utekajú pred masakrami a občianskymi vojnami, alebo jednoducho hľadajú budúcnosť na vysnívanom Západe, lebo si ho predstavujú ako eldorádo.

Európska únia (EÚ) sa rozhodla pred nimi brániť. Nemecká pohraničná stráž zamestnáva 40.000 pracovníkov, z ktorých je 15.000 priamo rozmiestnených v teréne, napísal francúzsky denník. Desať členských krajín schengenského priestoru pripravuje a podpisuje dohody o spolupráci s krajinami, uchádzajúcimi sa o vstup do EÚ, napríklad s Českou republikou (ČR), Maďarskom i Slovenskom. Tieto krajiny sa dostanú do prvej línie, uvádza Libération. Nemecko dodáva špičkové zariadenia a pomoc expertom ČR, francúzska pohraničná služba zabezpečuje prípravu pre Slovensko, uvádza Libération.

Francúzska fotografka agentúry SIPA Marie Dorignyová (41) sa rozhodla fotografovať utečencov po tom, ako si uvedomila rozsah a dopad pašeráctva ľudí. Uvedomila si to v čase, keď fotografovala čínskych ilegálnych prisťahovalcov v Paríži na tému moderného otroctva. Ilegálni prisťahovalci svedčili o tvrdej niekoľkomesačnej ceste, kým sa dostali do Francúzska. Fotografka chcela najskôr ukázať, ako EÚ bráni svoje hranice, ale zároveň aj absurdnosť tejto politiky, lebo takto západné krajiny vytvárajú populáciu tisícov blúdiacich, ktorí idú z jedného utečeneckého tábora do druhého, od jedných hraníc k druhým, až kým sa im nepodarí dostať do niektorej západnej krajiny. Francúzska fotografka sa dlho pripravovala na prácu s utečencami, kontakty s kolegami v Nemecku, ČR, Poľsku, na Slovensku a Maďarsku jej pomohli nadviazať predstavitelia francúzskej pohraničnej polície. Fotografka urobila reportáže za štyri mesiace v roku 1999, povedala pre Libération.

Veľmi dobre ju prijali v ČR a Nemecku, na Slovensku a v Maďarsku k nej boli menej dôverčiví, uviedla fotografka v odpovedi, či mohla pracovať bez problémov. Policajti najmä v Nemecku sa nazdávajú, že robia prácu, ktorá nezodpovedá ich základným úlohám: v prvom rade sa majú venovať boju proti zločinnosti. V prípade ilegálnych prisťahovalcov "naháňajú" úbohých ľudí, čo utekajú pred biedou alebo vojnou. Policajti priznali, že táto úloha je pre nich psychologicky ťažká.

Títo policajti, napríklad v ČR, si ešte spomínajú, ako pred 11 rokmi boli utečencami, keď sa pokúšali dostať na Západ. Českí policajti, podobne aj Nemci a Slováci ponúkajú chyteným ilegálnym imigrantom horúci čaj a dokonca sa aj pozbierajú, aby im mohli kúpiť niečo na zjedenie, uvádza fotografka. "Niekoľkokrát som bola svedkom takýchto scén a viem, že sa nestali len preto, lebo som pri nich bola prítomná," konštatovala Dorignyová.

Ilegálni imigranti vo chvíli, keď ich polícia chytila, boli v šoku a prítomnosť fotografky len zvýšila ich poníženie. Nevedeli si vysvetliť, na čo budú jej fotografie slúžiť. Vysvetľovala im, že chce zachytiť, čo sa podľa nej skutočne deje na hraniciach schengenského priestoru.


Česko-slovenskú hranicu stráži špeciálne vozidlo

Slavičín (okres Zlín) 16. marca (TASR) - Špeciálne vozidlo umožňujúce termokamerou nočné videnie začali v týchto dňoch využívať na česko-slovenskej hranici juhomoravskí policajti. Kameru používajú na odhalenie nelegálnych cudzincov, ktorí sa chcú dostať na územie Českej republiky. Vozidlo a jeho vybavenie stálo desať miliónov korún a prostriedky na vybavenie boli poskytnuté z programu Phare. "Sme presvedčení, že nám poslúži na lepšie zabezpečenie hranice," uviedol Jaromír Bařina, vedúci pátracieho odboru juhomoravskej policajnej správy.

Špeciálna technika monitorovacieho vozidla je dielom pracovníkov Výskumného ústavu vojenskej techniky v Slavičíne v okrese Zlín. Video a termokamera zaznamenáva pohyb tým, že sníma tepelné žiarenie vychádzajúce z jednotlivých objektov. "S týmto zariadením sme schopní rozlíšiť v noci pohyb osôb, vozidiel i pohyb zvierat," upresnil Bařina.

Techniku, ktorou je nové vozidlo vybavené, ovládajú špeciálne vyškolení operátori a všetky snímané zábery sa nahrávajú na videozáznam. "Znamená to, že podľa nich môžeme získať nové poznatky o trasách prevádzačov. Teraz musíme vytipovať vhodné miesta, odkiaľ budeme pohyb na hranici monitorovať," dodal vedúci pátracieho odboru.

Pátracie policajné skupiny na juhomoravskom úseku česko-slovenskej hranice začali pôsobiť v júli minulého roka. Ich hlavnou úlohou je mapovať prevádzačské trasy a znížiť prílev utečencov do ČR. "Pre túto činnosť sú policajti špeciálne školení, musia sa vedieť pohybovať v teréne a poznať miestne podmienky. Sú veľmi dobre technicky vybavení, popri prístroja na nočné videnie majú aj špeciálne prístroje, ktoré odhalia utečencov i v zapečatenom kamióne," uviedla juhomoravská policajná hovorkyňa Dagmar Bartoníková.


Saktor:Západné odborové centrály by mali podporiť voľný pohyb pracovných síl

Bratislava 16. marca (TASR) - Skutočnosť, že zorganizovaním konferencie o sociálnom dialógu v Bratislave bola poverená práve Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ukazuje, že KOZ je plnoprávnym členom Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) a je odrazom jej aktivity v tejto inštitúcii, uviedol v úvode svojho vystúpenia na tlačovej besede počas dvojdňovej konferencie o sociálnom dialógu v Bratislave prezident KOZ SR Ivan Saktor.

Ako predstaviteľ jednej strany sociálneho trojuholníka má prezident KOZ SR ambíciu, aby na Slovensku nevíťazili také politické sily, ktoré by neuznávali sociálny dialóg ako nástroj ďalšieho vyrovnaného sociálneho napredovania našej spoločnosti.

Slovensko predstavuje dosť ojedinelý model, pretože má aj zákon o tripartite. Bol prijatý 15. júna 1999 ako Zákon o hospodárskom a sociálnom partnerstve. Ale skutočnosť, že existuje zákon, ešte neznamená, že sa aj uplatňuje v praxi a dnes sa všetci traja sociálni partneri musia učiť, čo to sociálny dialóg je. K tomu by mala napomôcť aj bratislavská konferencia, upozornil Saktor.

Vzhľadom na to, že Saktor vo svojom vystúpení upozornil aj na skutočnosť, že podkladový materiál pre rokovanie konferencie - Národné štúdie stavu v sociálnom dialógu - viaceré odborové centrály považujú za neobjektívny a neodrážajúci skutočnú situáciu v hodnotených krajinách, zástupcovia odborov využijú diskusiu aj na doplnenie a objektivizáciu materiálu o sociálnom dialógu v kandidátskych krajinách.

Minister práce a sociálnych vecí SR Peter Magvaši sa v odpovedi na jednu z otázok účastníkov tlačovej besedy zaoberal aj problematikou vzťahu ceny práce a ceny výrobkov i problematikou vzťahu výšky minimálnej mzdy a životného minima. Podľa Magvašiho úroveň miezd odráža súčasný stav slovenskej ekonomiky a jednou z úloh sociálneho dialógu je zlepšovať hospodársku situáciu, podnikateľskú klímu a následne aj dobré sociálne vzťahy v podnikoch.

Podľa zástupcu AZZZ F. Bruckmayera je v súčasnosti jedným z najväčších problémov ekonomického vývoja na Slovensku skutočnosť, že aj existujúca nízka cena práce je pre zamestnávateľov pre podkapitalizáciu slovenských firiem "vysoká".

V súčasnosti sa vytvára názor európskych odborových centrál na citlivú problematiku prechodných období ohľadne voľného pohybu pracovných síl po prijatí kandidátskych krajín do EÚ, uviedol v rámci diskusie I. Saktor, ktorý súčasne vyjadril nádej, že západoeurópske centrály sa zachovajú ako odborári a vyhlásia, že voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd. V tejto súvislosti prezident KOZ SR pripomenul výrok komisára EÚ pre rozšírenie Güntera Verheugena, že by bolo veľmi nebezpečné robiť represívne opatrenia voči kandidátskym krajinám v tomto období a koniec koncov by to ani nebolo spravodlivé, pretože v samotnom Nemecku sa každé desiate novovytvorené pracovné miesto vytvorilo na základe otvorenia trhov transformujúcich sa krajín. "Naša integrácia nemôže znamenať zvýšenie zamestnanosti silných krajín a zvýšenie nezamestnanosti slabých krajín", uzavrel Saktor.


Brnianske divadlo uvedie Obrázkarov v réžii Ľubomíra Vajdičku

Brno 16. marca (TASR) - Premiéru hry Obrázkari súčasného švédskeho dramatika Pera Olova Enquista v réžii slovenského režiséra Ľubomíra Vajdičku uvedie dnes činoherný súbor Národného divadla v Brne. K naštudovaniu Obrázkarov si do Brna Vajdička prizval svojich spolupracovníkov zo Slovenského národného divadla, autorom scény je Jozef Ciller a kostýmy pochádzajú z dielne Milana Čorbu.

Enquist patrí medzi najvýznamnejších švédskych spisovateľov a je zároveň jedným z najprekladanejších a najhranejších súčasných švédskych dramatikov. Hra Obrázkari opisuje fiktívne stretnutie štyroch významných osobností švédskej kultúry: slávneho režiséra Victora Sjöstroma s nositeľkou Nobelovej ceny prozaičkou Selmou Lagerlöfovou, mladou herečkou Torou Tejovou a výnimočným kameramanom Juliom Jaensonom.

Dej sa odohráva v prostredí filmovej strižne 20. rokov, kde sa zíde známa spisovateľka s režisérom, ktorý podľa jej novely nakrútil v roku 1921 film Vozataj smrti. Tento film sa stal jedným z najslávnejších diel nemej filmovej éry. Ukážky z filmu pre predstavenie poskytlo Národné kinomatografické múzeum.

Enquist si vo svojej strhujúcej hre položil otázku, čo by sa stalo - mohlo stať, keby sa slávna spisovateľka stretla s týmto režisérom, kameramanom a mladou herečkou, ktorá nedostala vo filme vytúženú rolu, uviedol dramaturg predstavenia Miroslav Pešák.

"Zaujal ma svet fantázie a tajomná atmosféra škandinávskych ság," hovorí Vajdička, pre ktorého zostala spisovateľka Lagerlöfová veľkým pojmom. Keď mu prišla z Brna ponuka režírovať práve túto hru, veľmi rád ju prijal. "Na Obrázkarov som mal už dávno chuť. V Bratislave som ich uviesť nemohol, preto som ponuku tunajšej dramaturgie prijal s dvojnásobnou radosťou," hovorí režisér.

Obrázkarov napísaných v roku 1998 prvý raz uviedol v Kráľovskom divadle v Štokholme režisér Ingmar Bergman.


Slovensko zintenzívni obchodnú a vojenskú spoluprácu s Litvou

Vilnius 16. marca (TASR) - Prehĺbenie spolupráce Litvy a Slovenska v ekonomickej a vojenskej oblasti je spoločnou dlhodobou prioritou oboch krajín, pretože reálny stav nezodpovedá ich možnostiam. Po rokovaní s predsedom litovskej vlády Rolandasom Paksasom a ministrom obrany Linasom Linkevičiusom to dnes vo Vilniuse konštatoval minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

"Premiér Paksas vyjadril názor, že ekonomická spolupráca je veľmi nízka a že by sa mala zásadným spôsobom zvýšiť. Potvrdil, že sa bude usilovať presvedčiť všetkých rezortných ministrov, aby využili všetky možnosti na zvýšenie vzájomnej spolupráce," povedal dnes pre TASR minister Kukan.

Zámer Litovskej republiky o obchodovanie a spoluprácu so Slovenskom potvrdzuje aj pozvanie na návštevu pre prezidenta SR Rudolfa Schustera a ministra obrany Jozefa Stanka.

Pre Bratislavu a Vilnius platia viaceré historické paralely a obe krajiny smerujú do rovnakých euroatlantických štruktúr. Litva ako prvá z pobaltských krajín očakáva prijatie do Seveoatlantickej aliancie spolu so Slovenskom už na pražskom summite NATO v roku 2002 a do roku 2004 by obe krajiny chceli vstúpiť aj do Európskej únie.

Vlani SR do Litvy s 3,7 milióna obyvateľmi vyviezla tovar za 17,6 milióna dolárov, čo je o päť miliónov menej než v rokoch 1997-98 a v porovnaní s rokom 1996 o sedem miliónov dolárov menej. Aktívne slovenské saldo je odrazom malého objemu dovozu z Litvy. Na Slovensko sa vlani z Litvy doviezol tovar len za 3,7 milióna dolárov, čo však oproti roku 1997 predstavuje trojnásobný nárast.

Budúca slovensko-litovská dohoda o vojenskej spolupráci by podľa ministra Kukana mohla viesť aj k dodávkam slovenskej vojenskej techniky. Litva pre rezort obrany vyčleňuje v štátnom rozpočte v tomto roku 1,95 percenta hrubého domáceho produktu.

E. Kukan podpísal vo Vilniuse medzivládnu dohodu medzi SR a Litvou o bezvízovom styku a dohodu o vzájomnej podpore investícií. Slovensko je na zozname investorov v Litve až na 30. mieste. Existujúci bezvízový turistický styk medzi SR a Litvou dohoda nemení, nahradí však už nevyhovujúcu zmluvu z októbra 1992, ktorej signatárom bola ešte bývalá ČSFR.

Ministra zahraničných vecí SR počas jeho dvojdňovej návštevy Vilniusu prijal prezident Valdas Adamkus, jeho rezortný partner Antanas Valionis a podpredseda litovského parlamentu Arturas Skardžius. V hlavnom meste Litvy dnes minister Kukan vystúpil s prednáškou o prioritách zahraničnej politiky Slovenska a v Národnej knižnici vo Vilniuse otvoril výstavu o histórii Bratislavy.


Rádio Twist chce vysielať aj v Prahe

Praha 16. marca (TASR) - Záujem o regionálne rozhlasové vysielanie v českej metropole prejavilo slovenské Rádio Twist. To sa prostredníctvom českej spoločnosti Rádio Twist Praha, s.r.o. zúčastní na výberovom konaní českej Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie na pražskú frekvenciu 90,3 FM. Na tej teraz vysiela Rádio Limonádový Joe.

Licencia Limonádového Joa sa končí v decembri tohto roka, a preto Rada v januári vypísala na jeho frekvenciu konkurz. Na tom sa zúčastní dovedna 18 spoločností, okrem iných aj vydavateľstvo MAFRA, ktoré vlastní najčítanejší český denník Mladá fronta Dnes, internetový server iDnes a televízna agentúra TVD, ktorá dodáva spravodajstvo pražskej metropolitnej televízii TVD.

Záujem Twistu o pražské frekvencie potvrdil pre internetový server Radia.cz produkčný manažér Daniel Morvay. "Rádio Twist Praha s.r.o. je česká spoločnosť, ktorá na základe exkluzívnej zmluvy s Rádiom Twist a.s. získala oprávnenie šíriť signál Twistu v Prahe," povedal Morvay. "Preto žiada o licenciu na vysielanie tohto nášho programu," dodal.

Ak by Twist získal pražskú frekvenciu, zrejme by nemal núdzu o poslucháčov. V Prahe žije početná slovenská menšina a stanicu by pre prakticky nulovú jazykovú bariéru počúvalo i viacero Pražanov.


Čarnogurský vyzval na Európu bez drog

Brusel 16. marca (TASR) - Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský dnes v Bruseli na stretnutí s kolegami z Európskej únie a kandidátskych krajín vyzval na vytvorenie Európy bez drog.

"Vyzval som na stretnutí, aby vývoj k určitému zjednoteniu zákonodarstva v tejto oblasti (boja proti drogám) išiel takým smerom, aby sa celá EÚ stala priestorom slobody od drog, aby žiadne drogy v únii neboli," oznámil Čarnogurský novinárom po stretnutí.

Slovensko môže ísť podľa neho v tomto smere príkladom ostatným krajinám - má jednu z najtvrdších a najdokonalejších legislatív, keďže aj držanie jednej dávky akejkoľvek drogy - hoci len pre vlastnú spotrebu - je trestné.

Trestné právo nie je súčasťou tzv. acquis communautaire (súboru legislatívy EÚ), únia preto nežiada členské štáty o zjednocovanie práva v tejto oblasti. Podľa Čarnogurského možno teda čakať len veľmi pomalé zjednocovanie národných legislatív.

Čarnogurský zároveň dôrazne odmietol, že by Slovensko uvažovalo v budúcnosti o liberalizácii drog. "Naše skúsenosti sú také, že ak nezachytíme šírenie drog hneď na tej najnižšej úrovni, môže sa nám to ľahšie vymknúť z rúk. Preto neplánujeme žiadne zmeny v tejto oblasti," vyhlásil.

Ministri spravodlivosti a vnútra členských štátov EÚ a kandidátskych krajín sa dnes okrem boja proti drogám venovali najmä posilneniu vzájomnej spolupráce pri potláčaní organizovaného zločinu, obchodovania s ľuďmi, posilňovaniu azylovej politiky.

Šéf rezortu vnútra SR Ladislav Pittner sa na schôdzke vyslovil za to, aby boli do boja proti ilegálnej migrácii a ochrane hraníc zapojené okrem cudzineckej a hraničnej polície aj tajné služby, ktoré by mali už nelegálnej migrácii brániť už v miestach jej vzniku.

Všetci ministri sa zhodli na potrebe čo najužšej spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútra už pred vstupom kandidátskych krajín do EÚ.


Slovenka sa bude zodpovedať zo spoluúčasti na sérii vrážd vodičov kamiónov

Korneuburg 16. marca (TASR) - V súvislosti so sériou vrážd slovenských vodičov nákladných vozidiel, ku ktorým došlo od augusta 1998 do januára 1999, sa v piatok budúceho týždňa bude pred krajinským súdom v rakúskom Korneuburgu zodpovedať zo spolupráce s medzinárodne pôsobiacou skupinou páchateľov aj slovenská štátna občianka. Ingrid M. (26) je obviňovaná z účasti na lúpežnej vražde vodiča bratislavskej odťahovej služby Miroslava U.

Na pojednávanie - predbežne naplánované na jeden deň - pozvala sudkyňa štyroch prevažne zahraničných svedkov. Slovenka doteraz priznala len spoluúčasť na predaji ukradnutých nákladných áut. S vraždami podľa vlastného vyjadrenia nemá nič spoločné. Bude však musieť čeliť obvineniu, že vlákala 32-ročného Miroslava U. do smrteľnej pasce.

Telo zavraždeného so stopami krutého zaobchádzania a prestrelenou šijou našli okoloidúci na parkovisku v pohorí Leitha, kam ho páchatelia zrejme zákerne vylákali. Jeho odťahovacie vozidlo sa dodnes nenašlo.

Vražda odhalená na hraniciach medzi Dolným Rakúskom a Burgenlandskom bola "vrcholom ľadovca". Vzápätí sa objavovali stále nové informácie o ďalších nezvestných slovenských vodičoch kamiónov, ktorí zmizli aj so svojimi vozidlami. Telá štyroch z nich našli neskôr na území Juhoslávie a dvoch v severnom Taliansku. Ďalší dvaja vodiči prepad v Chorvátsku prežili.

Pátranie príslušníkov dolnorakúskeho kriminálneho oddelenia v spolupráci s policajným prezídiom v Bratislave viedlo k vysloveniu podozrenia voči niekoľkým osobám z okresov Topoľčany a Trenčín. V Belehrade sa podarilo zadržať jedného Srba, Slováka a Čecha, ktorého hľadala česká polícia pre podozrenie z ďalšej vraždy. Zadržaní sa priznali k desiatim vraždám vykonaným na spôsob popravy. Čech, odsúdený medzičasom v Srbsku na doživotné väzenie, sa podieľal na všetkých vraždách. Slovák, ktorý sa priznal k deviatim vraždám, sa podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung v srbskom väzení obesil.

V Maďarsku zadržaná 26-ročná Slovenka mala spolu s manželom zabezpečovať "objednávky" pre kamióny a starať sa o ich ďalší predaj pašerákom. Autá sa predávali za zlomok ich ceny na južnom Balkáne.


Pittner upozorňuje na nebezpečenstvo spoločného vízového zoznamu EÚ

Brusel 16. marca (TASR) - Slovenský minister vnútra Ladislav Pittner dnes varoval, že schválenie spoločného vízového zoznamu Európskej únie (EÚ) prináša so sebou pre Slovensko veľké riziko, pretože ak by napríklad došlo k veľkej migrácii slovenských Rómov do niektorej z krajín, vízovú povinnosť pre občanov SR zavedú všetky štáty EÚ.

"Rozhodnutie má veľký význam, pretože zavádzanie víz už nebude len otázka bilaterálna, ale multilaterálna. Prináša však so sebou zároveň veľké riziko: ak sa vyskytne podobný prípad (migrácie Rómov), ako v minulosti s Belgickom, vtedy s nami všetky krajiny zavedú vízovú povinnosť," uviedol Pittner v Bruseli, kde sa zúčastnil na spoločnom stretnutí ministrov vnútra a spravodlivosti členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.

Ministra znepokojuje najmä prípad Dánska, ktoré nechce meniť svoj azylový poriadok a tamojšie liberálne azylové podmienky podľa Pittnera priam nabádajú slovenských Rómov, aby ich zneužívali. "Musíme urobiť opatrenia, aby k tomu nedošlo," povedal novinárom Pittner.

EÚ schválila vo štvrtok biely zoznam krajín, ktorých obyvatelia nepotrebujú pri cestách do členských štátov víza. Na zozname sa nachádza aj Slovensko. Z textu rozhodnutia vyplýva, že jednotlivo nemôže členský štát EÚ zaviesť vízovú povinnosť pre krajinu uvedenú na bielom zozname. V prípade preradenia krajiny na čierny negatívny zoznam na žiadosť jedného členského štátu by museli víza voči preradenej krajine zaviesť aj ostatné štáty únie.

Všetky zmeny však podliehajú zložitej procedúre - prípadnú žiadosť Rady EÚ alebo členského štátu o preradenie tej-ktorej krajiny z jedného zoznamu na druhý bude musieť preskúmať Európska komisia, ktorá na základe toho predloží návrh Rade EÚ a tá príjme definitívne rozhodnutie.

Zoznam krajín začne platiť 20 dní po jeho zverejnení v oficiálnom vestníku EÚ, ktorý vyjde koncom tohto mesiaca. Rozhodnutie sa nevzťahuje na Britániu a Írsko, ktoré uplatňujú vlastnú imigračnú politiku.


Slovensko nebude konkurencieschopné bez podpory vedy a vzdelávania

Brusel 16. marca (TASR) - Slovensko nemôže konkurovať súčasným štátom Európskej únie (EÚ) bez toho, aby sa dostatočne nepodporovala veda, výskum a vzdelávanie. V Bruseli sa na tom dnes zhodli členovia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktorá sa zúčastňuje na seminári organizovanom misiou SR pri EÚ.

"V dnešnom svete, ktorý je založený na informáciách a dobrom a kvalitnom vzdelaní, nemôžeme byť konkurencieschopní bez dostatočnej podpory vedy, výskumu a samotného vzdelávania," povedal novinárom prezident SRK a rektor Žilinskej univerzity Milan Dado. Podľa jeho slov je tiež dôležitá spolupráca medzi tými, ktorí vzdelanie poskytujú a tými, ktorí ho potom využívajú - teda samotnými podnikmi a firmami.

Práve seminár v Bruseli má pomôcť tomu, aby sa na Slovensku vytvorili také podmienky, že by sa na vysoké školy dostávalo čo najviac prostriedkov pre vedu a výskum. Rektori slovenských vysokých škôl sa dnes stretli s celým radom predstaviteľov Európskej komisie, ktorí sa zaoberajú podporou vzdelávania, vedy a výskumu či kultúry a hovorili najmä o množstve programov, ponúkaných EÚ kandidátskym krajinám v týchto oblastiach.

Podľa Dada na Slovensku treba prerozdeliť výdavky na vedu a výskum tak, aby sa viac ušlo vysokým školám, a treba dostatočne rýchlo vytvoriť agentúru na podporu vedy a techniky, ktorá by objektívne financovala vedu na vysokých školách. Okrem toho je potrebné čo najaktívnejšie sa zapájať do vedeckých, vzdelávacích či kultúrnych programov, ktoré poskytuje EÚ.

Rektor Žilinskej univerzity sa vyslovil za to, aby aj na Slovensku mohli pri vysokých školách vzniknúť vedecko-technické parky, ktoré zabezpečujú, aby sa výsledky výskumu na vysokých školách mohli dotiahnuť do aplikačnej roviny pre tých, ktorí ich majú záujem využívať. Na Slovensku však zatiaľ neexistuje legislatívne prostredie, ktoré by vznik takýchto parkov umožňovalo.


Generálny tajomník ETUC vníma KOZ ako jeden z pilierov demokracie na Slovensku

Bratislava 17. marca (TASR) - Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) vníma podľa jej generálneho tajomníka Emilia Gabaglia Konfederáciu odborových zväzov SR ako jeden z pilierov demokracie na Slovensku. "V rámci odborárskych organizácií kandidátskych krajín je jednou z najreprezentatívnejších a najvýkonnejších odborových organizácií v Európe," konštatoval generálny tajomník ETUC.

Gabaglio dnes pre TASR ďalej počas medzinárodnej odborárskej konferencii pod názvom sociálny dialóg v kandidátskych krajinách, konajúcej sa v Bratislave, vysoko ocenil činnosť KOZ, jej jednotu a plnoprávnosť, ako aj významný vplyv na sociálny a ekonomický život v krajine. ETUC ju pokladá za pozitívnu silu rozvoja a vývoja slovenskej spoločnosti.

Aj Slovensko zápasí s takými problémami akými sú vysoká nezamestnanosť v niektorých regiónoch, sociálna nerovnosť či chudoba, no sú to všetko javy, ktoré sa netýkajú bezprostredne len SR. Tieto sociálne problémy si vyžadujú rozhodné a účinné riešenia a KOZ si podľa vyjadrenia generálneho tajomníka ETUC zatiaľ urobila a robí všetko preto, aby pomohla stabilizovať sociálnu situáciu na Slovensku.

Gabaglio na margo skutočnosti, že SR má legislatívne zakotvenú tripartitu, uviedol, že takýto istý alebo podobný princíp sociálneho dialógu je súčasťou sociálnej politiky viacerých európskych krajín, no vyzdvihol skutočnosť, že práve Slovensko sa v tomto smere môže stať príkladom pre ostatné kandidátske krajiny.

SR má podľa vyjadrenia Gabaglia všetky predispozície na to, aby bola hostiteľskou krajinou podujatia takéhoto druhu. Zároveň pripomenul, že dvojdňová konferencia v Bratislave nadväzuje na konferenciu v poľskej Varšave spred dvoch rokov, ktorá niesla názov úloha sociálnych partnerov v procese rozširovania. Varšavská konferencia vytvorila dôležitý štartovací bod v oblasti rozvíjania sociálneho dialógu v krajinách ašpirujúcich na členstvo v Európskej únií (EÚ). Gabaglio pozitívne vníma najmä fakt, že sa takéto konferencie konajú práve v kandidátskych krajinách, medzi ktorými figuruje aj Slovensko. Podľa jeho vyjadrenia by sa podobné konferencie mali konať postupne v ďalších ašpirantských štátoch, ktoré by si takýmto spôsobom symbolicky odovzdávali usporiadateľskú štafetu v tejto oblasti.


O prechodných obdobiach treba podľa Figeľa rozhodnúť na základe faktov

Viedeň 17. marca (TASR) - Vnútorný trh po rozšírení Európskej únie (EÚ) dosiahne plnú kvalitu len v prípade, ak sa podarí zrealizovať všetky s tým spojené slobody - a k nim patrí aj voľný pohyb osôb z prijatých kandidátskych krajín, vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ján Figeľ v rozhovore, zverejnenom v dnešnom vydaní rakúskeho denníka Die Presse.

Z využívania slovenských pracovných síl už v minulosti profitovalo aj Rakúsko, upozorňuje Figeľ, preto by rozhodnutie o prechodných obdobiach malo padnúť na základe faktov a nie na základe očakávaní či emócií. A faktom je, že oblasť Bratislavy už v súčasnosti dosahuje hospodársku silu, ktorá leží nad priemerom EÚ, že mobilita Slovákov nie je veľmi vysoká, a že aj Slovensko má záujem, aby jeho občania našli prácu aj doma.

Sedemročné prechodné obdobie pre voľný pohyb osôb, ako to navrhuje Nemecko a Rakúsko, nie je podľa Figeľa dobrým riešením. Situácia pracovného trhu je v jednotlivých krajinách veľmi odlišná a neustále sa mení - v roku 2004, kedy chce byť Slovensko pripravené na vstup, bude situácia určite už iná, než je dnes.

Ako dodáva štátny tajomník, podpora pre vstup Slovenska do únie je intenzívna len v prípade niekoľkých rakúskych politikov. Pritom veľká časť rakúskeho obyvateľstva nazerá na nadchádzajúce rozšírenie únie skôr kriticky - a práve to je úloha rakúskych politikov.

V súvislosti s nedávno zverejneným modelom strategických partnerstiev Rakúska a kandidátskych krajín, navrhovaných šéfkou rakúskej diplomacie Benitou Ferrerovou-Waldnerovou Figeľ poznamenal, že Slovensko si želá takéto partnerstvá s mnohými krajinami. Dobré susedské vzťahy a zosilnená spolupráca medzi Slovenskom a Rakúskom by nepochybne mali potenciál takéhoto partnerstva, treba však podniknúť konkrétne kroky, pretože vyhlásenie zámeru nestačí, upozorňuje Ján Figeľ.


Novinári zo Slovenska a ČR sa pri macedónskom Tetove dostali do krížovej paľby

Tetovo 18. marca (TASR) - Príslušníci macedónskej polície od soboty večera intenzívne ostreľujú pozície albánskych vzbúrencov pri meste Tetovo na severozápade krajiny. Macedónska strana používa ľahké delostrelectvo, mínomety a ručné automatické zbrane, TASR o tom dnes informoval vyslaný redaktor denníka SME Juraj Tomaga, ktorý sa v noci nadnes dostal na mieste stretov spolu s ďalším novinárom z ČR do krížovej paľby. Žiaden zo žurnalistov neutrpel nijaké zranenia.

Ako ďalej uviedol, albánski separatisti streľbu niekoľkokrát opätovali, no len s použitím ľahkých zbraní. Situácia v druhom najväčšom macedónskom meste, ktoré je zároveň hlavným sídlom početnej albánskej menšiny v krajine, je napriek bojom na jeho okrajoch pokojná. V uliciach vládne bežný ruch, no niektoré obchody sú zatvorené. V Tetove nevidno podľa vyjadrenia Tomagu žiadne deti, školy tam budú od pondelka uzatvorené.

Do bojov, ktoré prebiehajú len na horských svahoch nad mestom je na albánskej strane zapojených asi 200 bojovníkov a na macedónskej strane okolo 100 policajtov, dodal Tomaga.

Tlačová agentúra Reuters informovala, že mierové sily v juhosrbskej provincii Kosovo (KFOR) vedené Severoatantickou alianciou dnes adresovali povstalcom z radov etnických Albáncov varovanie, že ich jednotky budú odpovedať silou na akékoľvek ohrozenie svojej logistickej základne v Macedónsku.

Veliteľ KFOR generálporučík Carlo Cabigiosu v doteraz najostrejšom vyjadrení podčiarkol, že jeho oddiely podnikajú rozsiahle opatrenia na uzavretie hraníc medzi Kosovom a Macedónskom v tesnej spolupráci s vládou v Skopje.


Čarnogurský: Zjednotenie Európy je len otázkou času

Praha 17. marca (TASR) - Zjednotenie Európy je nevyhnutné a je to len otázka času, uviedol dnes slovenský minister spravodlivosti Ján Čarnogurský, ktorý sa v Prahe zúčastnil na konferencii Európska revolúcia roku 1989 a budúcnosť Európy. Slovensko má podľa neho určite šancu dostať sa do únie spolu s ostatnými troma krajinami Visegrádskej štvorky, pretože je aj v záujme Európskej únie (EÚ), aby nás prijali spolu, "stačí sa pozrieť na mapu", dodal.

"Ak chce Európa držať krok s inými časťami sveta, ktoré sú zjednotené, potom sa musí zjednotiť. Či to bude presne s tými zákonmi, ktoré teraz v EÚ platia, to je druhá vec," uviedol pre TASR Čarnogurský. Západná Európa bude musieť podľa neho pozmeniť predovšetkým svoje vnútorné pravidlá financovania poľnohospodárstva a iných odvetví.

Výsledkom dvojdňovej konferencie, na ktorej sa zišli nielen bývalí disidenti z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Nemecka, bude Pražské prehlásenie. To si podľa slovenského ministra a bývalého bojovníka proti komunizmu kladie dve ambície. Malo by trochu pozdvihnúť stredoeurópske krajiny v očiach západnej Európy a bývalým komunistickým krajinám uľahčiť cestu do EÚ tým, že sa pripomenú ich skúsenosti pri porážke bývalého režimu, čo umožnilo ďalšie zjednocovanie Európy.

Druhou ambíciou prehlásenia je pripomenúť význam nemateriálnych spoločných hodnôt Európy a volať po ich väčšom zdôraznení v procese zjednocovania, čo sa netýka len bývalých disidentov, ale všetkých Európanov. Podľa Jána Čarnogurského sa pri diskusiách o rozšírení EÚ takmer výlučne hovorí o finančných aspektoch, zjednotení právnych, technických noriem. "Európa to nie sú iba spoločné diaľnice a spoločné technické normy, spoločné, trhy, zákony, budúca spoločná mena, ale Európa to sú hodnoty slobody, úcty k ľuďom všeobecne a k jednotlivcovi, solidarita medzi ľuďmi. Nebyť týchto nemateriálnych hodnôt, k zjednocovaniu Európy by ani nebolo došlo," dodal.

Západná Európa by mala podľa slovenského ministra lepšie využiť skúsenosti štátov bývalého komunistického bloku z obdobia boja proti komunizmu, ktoré sa týkajú hlavne solidarity medzi ľuďmi, alebo napríklad aktivít dobrovoľných organizácií.


SZ: Ruská tajná služba údajne naviedla rómsku menšinu na migráciu

Mníchov 17. marca (TASR) - Slováci a Maďari majú podozrenie, že problém s migráciou rómskej národnostnej menšiny zámerne podnecovala ruská tajná služba, konštatuje nemecký denník Süddeutsche Zeitung v dnešnom vydaní.

Nedávno sa v maďarskej tlači objavili správy, ktoré s odvolaním sa na informácie budapeštianskej vlády tvrdili, že ruská tajná služba systematicky prehovárala Rómov k vysťahovaniu sa na Západ a v mnohých prípadoch dokonca platila cestu.

Vláda v Budapešti berie tieto informácie tak vážne, že nariadila výboru pre národnú bezpečnosť, aby "vyspovedal" ministra pre riadenie civilných tajných služieb Erwina Demetera.

Skutočnosť, že v úzadí masovej migrácie Rómov na Západ by mohla stáť ruská tajná služba, znepokojuje aj podpredsedu Strany maďarskej koalície (SMK) a vicepremiéra pre národnostné menšiny Pála Csákyho, ktorý svoje informácie údajne čerpá z obdobných zdrojov ako maďarská tlač. Existujú vraj krajiny, ktoré sa pokúšajú podkopať snahy Slovenska stať sa členom Európskej únie (EÚ) a NATO.

Vláda v Bratislave vie, o čom hovorí: za niekdajšieho premiéra Vladimíra Mečiara mala slovenská tajná služba pomocou podobných akcií využiť situáciu Rómov a zdiskreditovať Českú republiku. Cieľom akcií zjavne bolo nasmerovať pozornosť európskej verejnosti na situáciu Rómov v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Nie však na zlepšenie situácie rómskej menšiny, ale na zmarenie integračných šancí týchto štátov kvôli porušovaniu ľudských práv.

Všetky tri štáty mali byť zdiskreditované ako prenasledovatelia rómskej menšiny, čo malo podkopať ich kandidátsku reputáciu, pretože téma ľudských práv je v súčasnosti v únii mimoriadne aktuálna.

V slovenskej tajnej službe sa celé jedno oddelenie dokázateľné zaoberalo podkopávaním integračných snáh celej strednej Európy. V Prahe, Bratislave a Budapešti považujú skutočnosť, že túto skupinu riadila ruská tajná služba, za dokázanú, dodáva denník.


Rupnik: Slovensko by sa malo dostať do EÚ spolu so susedmi

Praha 17. marca (TASR) - Západná Európa postupne začína chápať, že by bolo nesprávne prijať do Európskej únie (EÚ) krajiny Visegrádskej štvorky bez Slovenska. Francúzsky politológ Jacques Rupnik, ktorý sa zúčastnil na dvojdňovej konferencii Európska revolúcia roku 1989 a budúcnosť Európy v Prahe, si takýto model nevie predstaviť a je presvedčený, že napokon celá Visegrádska štvorka vstúpi do únie spoločne.

Ako uviedol pre TASR, Slovensko sa po krátkom vykoľajení z transformačného procesu za pôsobenia predchádzajúcej vlády Vladimíra Mečiara, "vrátilo do stredoeurópskeho modelu, výborne spolupracuje so všetkými susedmi a bolo by úplnou absurditou nechať Bratislavu mimo". V tejto súvislosti budú samozrejme dôležité nadchádzajúce voľby na Slovensku. Ak by sa ukázalo, že demokracia konsolidovaná nie je, alebo že opätovne existuje nebezpečenstvo nacionalistického populizmu, či spochybňovania právneho štátu, mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť perspektívu začlenenia, dodal.

Francúzsky politológ, ktorý sa narodil v Prahe, sa snaží Západu priblížiť pohľad východnej Európy a naopak. Na konferencii v piatok vystúpil s prejavom na tému integrácia Európy zo západoeurópskeho pohľadu. V tejto súvislosti skonštatoval, že pre stredoeurópske krajiny je veľmi ťažké zmieriť sa s myšlienkou tvrdých schengenských hraníc, ak by jeden z kandidátov do prvého rozširovania nebol začlenený. V prípade vyčlenenia Slovenska z prvej vlny rozširovania by to bolo ťažko prijateľné nielen pre Slovákov a Čechov, ale aj pre Poľsko a predovšetkým Maďarsko v súvislosti s jeho menšinami žijúcimi za hranicami.

Z pohľadu západnej Európy sú však schengenské hranice podmienkou rozšírenia, pretože, ak sa zrušia hranice vo vnútri únie, sú potrebné pevné hranice vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. Pre západnú verejnú mienku by bolo neprijateľné rozšíriť úniu a mať akési otvorené hranice. "Je tu veľká, určite prehnaná obava v západnej Európy z problému migrácie cez strednú Európu," dodal Rupnik.


Strategické partnerstvo Viedne prijali kandidátske krajiny rozdielne

Viedeň 17. marca (TASR) - Nedorozumenia medzi rakúskou vládou a zvyškom Európskej únie (EÚ) podnietili Viedeň, aby prehodnotila svoju rolu v strednej Európe. Šéfka rakúskej diplomacie Benita Ferrerová-Waldnerová nedávno pod heslom "strategické partnerstvo" predstavila iniciatívu, ktorá poukazuje na nové vnímanie susedných krajín, konštatuje nemecký denník Süddeutsche Zeitung v dnešnom vydaní.

Za éry železnej opony Rakúsko vymazalo Čechov, Slovákov, Maďarov, Slovincov, Chorvátov a mnohých ďalších zo svojho povedomia - ani zvrat v roku 1989 na tom nič nezmenil: žiaden politický tábor v Rakúsku nemal chuť postaviť sa proti "obavám z východu", zakoreneným v spoločnosti. Vstup Rakúska do Európskej únie v roku 1995 síce podstatne pozdvihol jeho sebavedomie, nasledoval však krok späť v podobe sankčných opatrení únie kvôli účasti slobodných v novej viedenskej vláde.

Napriek všetkému urážlivému sa ukázal liečivý účinok - Rakúsko si spomenulo na svoje miesto uprostred kontinentu a iniciovalo proces, ktorý možno nazvať "návratom do stredu". Niekdajšie želanie zachovať odstup predovšetkým od všeobecne obávaných, niekedy paušálne nenávidených Slovanov aspoň oficiálne vystriedala stratégia hľadania spoločných záujmov.

Podľa predstáv Ferrerovej-Waldnerovej má strategické partnerstvo zahŕňať okrem bezprostredných susedov aj Poľsko a má teda Rakúsko aj politicky vrátiť tam, kde leží geograficky: do prednej línie stredoeurópskej spoločnosti.

Reakcie v Slovinsku, Maďarsku, na Slovensku, v Česku a Poľsku sú mnohoraké. Najmenšie problémy majú Maďari, čo by mohlo vychádzať z pocitu rovnosti kvôli niekdajšej monarchii.

Slovensko je zase natoľko zaujaté tým, aby si ako nováčik, ktorého treba brať vážne, našlo miesto v rodine národov strednej Európy, že mu je - so škrípajúcimi zubami - dobrá akákoľvek iniciatíva.

Iná je však situácia v Poľsku, Česku a Slovinsku - všetky tri krajiny podozrievajú Rakúsko z pretrvávajúcich habsbursko-nostalgických reflexov. Slovinský premiér Janez Drnovšek bol práve na návšteve vo Viedni a nápadne sa vyhýbal použitiu výrazu strategické partnerstvo.

Susedné krajiny majú podozrenie, že Viedeň ich chce zmobilizovať ako externé posily vzhľadom na odmietavý postoj únie voči pravicovej koalícii. Pre Poľsko celá záležitosť prichádza podozrivým spôsobom "priveľmi neskoro" a Praha tvrdí, že strategické partnerstvo je síce dobré, ale určite nie pod velením Viedne.

Ferrerová-Waldnerová takéto podozrievanie odmieta. Napriek výhradám, s ktorými sa nová iniciatíva stretla, si však Viedeň robí nároky na svojskú morálnu autoritu: po dohode o odškodnení obetí nacizmu sa Rakúsko domnieva, že získalo štatút krajiny, ktorá vzorne zvládla vyrovnanie sa s minulosťou. Teraz si majú domáce úlohy spraviť ďalší - predovšetkým Česi a Slovinci.

Podľa Viedne úlohy pozostávajú z Benešových dekrétov a dekrétov Avnoj. Dlho po tom, ako Nemecko s Českom a Taliansko so Slovinskom v tejto záležitosti uzavreli mier, sa Viedeň cíti byť povolaná prinútiť svojich susedov k disciplíne hrozbami o zablokovaní ich integrácie, upozorňujú noviny.


Do Rakúska sa zo SR pokúšali opätovne dostať ilegálni emigranti

Viedeň 18. marca (TASR) - Do Rakúska sa cez zelenú hranicu zo Slovenska v sobotu v skorých ranných hodinách opätovne pokúšali dostať ilegálni prisťahovalci. Celkovo až 25 ilegálnych emigrantov zadržali však asistenční vojaci rakúskej armády Bundesheeru.

Prvú skupinu, ktorú tvorilo deväť mužov, jedna žena a dve deti zadržali približne o 02:00 hodine v lokalite pohraničnej dediny Kittsee v okrese Neusiedl am See. Skupina pochádzala z Afganistanu a do Rakúska prešla zo SR pešo.

Okolo šiestej hodine ráno v sobotu zadržali príslušníci Bundesheeru ďalšiu skupinu utečencov, ktorú tvorili desať mužov z Iraku a traja s Pakistanu. Aj táto skupina prešla pešo cez zelenú hranicu.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 4. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 5. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 6. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 7. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 1. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Alarica – new business project in the market of shoes
 7. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 8. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 9. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 10. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 9 498
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 069
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 050
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 042
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 714
 6. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 1 681
 7. Kam do tepla v januári? 1 617
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 380
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 300
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 846

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trebišov, mesto syfilisu. Už osem rokov sa mu nedarí nad chorobou zvíťaziť

Syfilis šíria nezriedka detské prostitútky, ktoré majú len osem rokov. Za sexuálne služby si pýtajú iba päť eur.

DOMOV

Dobré ráno: Kto vôbec myslí na naše deti?

Ako sa u nás narába so školstvom.

BRATISLAVA

V Bratislave ubudne tretina osemročných gymnázií

V septembri zrejme neotvoria prvé ročníky viaceré osemročné gymnáziá.

Neprehliadnite tiež

Vodiči by sa mali pripraviť na sneh, poľadovicu a kolóny

V okrese Dunajská Streda prebieha policajná akcia.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Deti sa stali rukojemníkom, rušia najlepšie triedy

Spor o najlepšie školy ukazuje, ako sa u nás narába so školstvom.

Blízko Košíc môže vzniknúť rybia farma

V bývalom teľatníku chcú chovať africké sumčeky.

Starosta Hlinka: Zmluva s firmou EEI by sa mala zrušiť

Varianty: Ukončiť hneď alebo nechať dobehnúť do roku 2022.

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.