SME
Streda, 8. december, 2021 | Meniny má MarínaKrížovkyKrížovky

Neutajovaná verzia Správy o činnosti SIS v roku 2004 (2)

BRATISLAVA 19. mája (SITA) -


2. Plnenie úloh definovaných Strategickým zameraním SIS


2.1 Bezpečnostná oblasť


Kontrarozviedna ochrana

V rámci kontrarozviednej ochrany SR v uplynulom roku SIS zaznamenala úspechy, najmä pri odhaľovaní aktivít niektorých spravodajských služieb.
V roku 2004 sa na území SR zvýšili aktivity spravodajských služieb z teritória bývalého ZSSR. Tieto služby pokračovali v úsilí o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek SR. Zameriavali sa na získanie prehľadu o vývoji situácie v SR, vzťahoch Slovenska s NATO a EÚ, na informácie o reforme ozbrojených síl a o vojenskej technike, ktorá sa používa alebo vyrába v SR. Ako je známe, v súvislosti s týmito aktivitami musel v máji 2004 opustiť územie SR ruský diplomat.
SIS aj naďalej spravodajsky monitorovala v tejto oblasti snahy o nákup vojenskej techniky, resp. materiálov dvojakého určenia, prípadne snahy o tranzit takýchto materiálov cez územie SR.
Boj proti terorizmu
SIS v roku 2004 pokračovala v systematickom spravodajskom pokrytí problematiky boja proti terorizmu. Situácia v Iraku, v Afganistane, na Blízkom východe a v Čečensku priamo ovplyvňovala európsku bezpečnosť, čo potvrdili bombové atentáty v Madride, pokusy o uskutočnenie atentátov vo Veľkej Británii, prípady požiarov a vandalizmu v moslimských budovách a odvetné útoky na kresťanské kostoly v Holandsku.
V oblasti boja proti terorizmu SIS aplikovala strategické dokumenty krajín EÚ a NATO. V roku 2004 došlo k výraznému zintenzívneniu spolupráce so zahraničnými partnermi. V súčasnosti je SIS v tejto oblasti zapojená do štyroch medzinárodných operácií, na ktorých sa podieľa niekoľko partnerských služieb.
Proces radikalizácie rizikovej komunity na území SR nebol taký výrazný ako v krajinách západnej Európy. Otvorenejšie boli vyjadrované iba negatívne stanoviská k vojenskému zásahu USA v Iraku, prípadne k spôsobu riešenia palestínsko-izraelského konfliktu. Svoje postoje prezentovali predovšetkým cudzinci, prechodne sa zdržiavajúci v SR, ktorí sa snažili radikalizovať miestne komunity.
Po vstupe SR do EÚ sa zvýšil počet žiadateľov z rizikovej komunity o udelenie občianstva. V rámci spolupráce s MV SR preverila SIS viac ako sto žiadateľov, pričom v 15 prípadoch boli zistené bezpečnostné riziká.
SIS monitorovala aj prepojenie rizikových osôb na podsvetie. Záujmy týchto skupín sa stretávali najmä pri organizovaní nelegálnej migrácie a pri obchodovaní s drogami. Pozorne bolo sledované aj možné zapojenie rizikových osôb do obchodov so zbraňami, prípadne s chemickými látkami zneužiteľnými na výrobu zbraní a výbušnín.
V uplynulom období sa riziko teroristického ohrozenia SR a jeho záujmov v zahraničí zvýšilo. Potvrdili to vyhrážky na adresu Slovenska zo strany islamských radikálov, útoky na personál ambasády a jeho ochranu v Iraku, podozrivý záujem o strategické objekty na území SR a o objekty s vysokou koncentráciou obyvateľstva, väzby na teroristicky aktívne regióny príslušníkov rizikovej komunity v SR, ich radikálne postoje a kontakty na členov a sympatizantov teroristických skupín.
SIS sa v roku 2004 aktívne podieľala aj na zabezpečení bezproblémového priebehu zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave na prelome mája a júna 2004.
Aj na základe spravodajských informácií SIS boli 27. 5. 2004 v blízkosti miesta konania zhromaždenia na bratislavskom nábreží nájdené dva nástražné výbušné systémy obsahujúce plastické trhaviny.
Nelegálna migrácia
Po vstupe SR do EÚ a NATO sa zvýšil tlak na štátnu hranicu. Slovenská republika je z hľadiska nelegálnej migrácie naďalej predovšetkým tranzitnou krajinou.
Nelegálny vstup cudzincov na územie SR bol organizovaný medzinárodnými prevádzačskými organizáciami, ktoré spolupracovali s domácimi skupinami, väčšinou riadenými osobami z prostredia organizovaného zločinu. Aktívne boli najmä albánske, čínske, arménske, azerbajdžanské a čečenské skupiny. SIS preverovala aj podozrenia, či niektorí organizátori nemajú kontakty na teroristické organizácie alebo ich sympatizantov.
V roku 2004 pokračoval zvýšený príliv čečenských migrantov, ktorí využívali pobyt v našich utečeneckých zariadeniach na oddych pred ďalšou etapou migračnej trasy. Tá potom smerovala zo Slovenska do Rakúska, odkiaľ pokračovala najmä do Francúzska a škandinávskych krajín.
V SR sa etablovali nové prevádzačské skupiny riadené migrantmi z Čečenska. Nelegálnu migráciu organizovali priamo v záchytných a pobytových táboroch a boli prepojení s medzinárodnou sieťou prevádzačov.
Na organizovaní nelegálnej migrácie sa podieľali aj cudzinci, ktorí získali povolenie na dlhodobý pobyt v SR na základe žiadosti o azyl, z dôvodu podnikania v SR alebo zlúčenia rodiny. Neraz išlo aj o osoby, ktoré už štátne občianstvo SR získali. V mnohých prípadoch SIS o nich informovala kompetentné orgány v súvislosti s organizovaním nelegálnej migrácie.
V roku 2004 sa opäť objavili prípady zneužívania tzv. voucherov na kúpeľnú liečbu na nelegálnu migráciu, tentoraz z Moldavska. Po absolvovaní krátkeho kúpeľného pobytu pokračoval tranzit migrantov cez zelenú hranicu do ČR, prípadne do Rakúska.
Najintenzívnejšie bol využívaný východný migračný kanál cez ukrajinsko-slovenskú, resp. poľsko-slovenskú hranicu v blízkosti Ukrajiny. Z hľadiska národnostného zloženia medzi migrantmi prevažujú občania Číny, Indie, Pakistanu a Ruskej federácie. V súvislosti s vnútropolitickými udalosťami na Ukrajine bolo zaregistrované uvoľnenie režimu v tamojších utečeneckých táboroch a zvýšená snaha záujemcov o nelegálnu migráciu kontaktovať prevádzačské skupiny.
V rámci boja proti nelegálnej migrácii realizovala SIS aj špeciálne operácie so zahraničnými partnermi. Vzhľadom na stále napätú situáciu v krízových regiónoch možno predpokladať, že tlak nelegálnych migrantov na hranice SR bude pokračovať s nezmenenou intenzitou.
Boj proti organizovanému zločinu
V oblasti boja proti organizovanému zločinu SIS orientovala pozornosť na nelegálne aktivity najvplyvnejších domácich zločineckých skupín a prenikanie organizovaného zločinu zo zahraničia. SIS sa zameriavala na rozkrývanie kontaktov a foriem kooperácie skupín organizovaného zločinu, ktoré ohrozovali najmä ekonomické záujmy štátu. Získané informácie signalizovali úzke prepojenie najvplyvnejších domácich zločineckých skupín na rusko-ukrajinské zločinecké štruktúry.
V súvislosti s vývojom v bratislavskom podsvetí boli získavané a vyhodnocované informácie o motívoch a pozadí série vrážd významných predstaviteľov zločineckých skupín. Bola zaregistrovaná snaha jednotlivých v minulosti lokálne pôsobiacich skupín o integráciu do významných reťazcov organizovaného zločinu s prepojením na nadnárodné zločinecké organizácie. Bol zistený záujem najvyšších štruktúr podsvetia presunúť jadro svojich aktivít do oblasti energetiky (napr. obchod s ľahkými vykurovacími olejmi), priemyslu a do všetkých druhov dopravy.
V oblasti investícií nelegálnych ziskov boli hlavným predmetom ich záujmu nehnuteľnosti (napr. lyžiarske strediská) a výrobné kapacity získané v zmanipulovaných konkurzoch.
Väčšina zahraničných organizátorov a koordinátorov týchto postupov pochádza z krajín bývalého ZSSR, prípadne Balkánu s prepojeniami na bezpečnostné zložky týchto krajín. Získané informácie svedčia aj o prepojení zločineckých skupín na väčšinu nebankových subjektov a na nelegálnych obchodníkov s vojenským materiálom.
SIS počas roka vypracovala niekoľko desiatok informácií upozorňujúcich príjemcov na aktivity členov slovenského podsvetia a odstúpila ich Ministerstvu vnútra SR.
SIS venovala pozornosť aj problematike organizovaného obchodovania a pašovania drog na území Slovenskej republiky. Získané poznatky sa týkali aktivít občanov SR z domácich zločineckých štruktúr obchodujúcich s drogami v jednotlivých regiónoch Slovenska a pašovania heroínu zo SR do Českej republiky a Rakúska s využitím leteckej prepravy.
Pozornosť bola venovaná aj aktivitám organizovaných gangov Albáncov dominujúcich na drogovej scéne v SR, ktorí v napojení na zahraničné distribučné siete zabezpečujú medzinárodný tranzit a šírenie narkotík v SR.
Obchod s vojenským materiálom
V roku 2004 SIS pokračovala v monitorovaní nelegálneho obchodu s vojenským materiálom, ktorý je z medzinárodno-politického hľadiska mimoriadne citlivý. V priebehu roka 2004 boli zaregistrované pokusy o uskutočnenie nelegálnych obchodov s vojenským materiálom, napríklad pri sprostredkúvaní dodávok vojenského materiálu pôvodom z iných krajín, alebo prebytkov z výzbroje ozbrojených síl SR do rizikových oblastí sveta.
SIS príjemcov v priebehu roka upozornila na nelegálne obchody a aktivity, ktoré mohli poškodiť meno SR v medzinárodnom spoločenstve. Pozornosť bola venovaná najmä dodržiavaniu Kódexu správania sa štátov EÚ v oblasti vývozu zbraní (EU Code of Conduct on Arms export), rešpektovaniu sankcií uvalených BR OSN a ostatných dohôd o nešírení konvenčných zbraní.
Boli zaznamenané opakované pokusy o vývozy do konfliktových oblastí a boli udelené licencie a zrealizované exporty vojenského materiálu do niektorých rizikových afrických krajín a jedného štátu z bývalého ZSSR.
SIS predložila návrhy aj pri príprave novelizácie zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom, zamerané na minimalizáciu priestoru pre málo transparentné a ťažšie kontrolovateľné obchody a spoločnosti, ktoré ich realizujú.
Do budúcnosti bude pri schvaľovaní žiadostí o licencie na obchodovanie s vojenským materiálom potrebné vo zvýšenej miere rešpektovať odporúčania spravodajských a bezpečnostných zložiek, čo bolo aj SIS navrhnuté do pripravovanej novely zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.
Proliferácia
Pri monitorovaní možnej proliferácie materiálov dvojakého využitia, zbraní hromadného ničenia a technológií na ich výrobu SIS pôsobila v úzkej súčinnosti so zahraničnými partnerskými službami.
Prípady zachytené v zahraničí potvrdzovali využívanie územia SR na tranzit nebezpečných materiálov v smere z východu na západ. Boli zaznamenané aj prípady úniku nebezpečných látok do životného prostredia z nezabezpečenej skládky a možné zneužitie dovážaného chemického materiálu na ďalšie spracovanie k výrobe výbušnín. Monitorované boli aj subjekty, ktoré v SR vyrábajú, alebo uskladňujú chemické a biologické materiály využiteľné na vojenské účely. Spravodajsky bola monitorovaná aj ochrana a zabezpečenie jadrových elektrární.
Pravicovo-extrémistická scéna
Slovenská pravicovo-extrémistická scéna (PEX) sa v roku 2004 aktivizovala v rámci ideologicky motivovaných politických protestov a demonštrácií a v oblasti hudobných produkcií.
Na Slovensku prevládali hudobné aktivity komerčne motivovaného krídla PEX scény. U predstaviteľov PEX scény bol prioritou záujem o finančný profit z výroby a distribúcie PEX materiálov, pričom ostal zachovaný aj potenciál ideologicky motivovaných aktivít hnutia.
V rámci internacionalizácie hnutia sa slovenské PEX hudobné skupiny intenzívnejšie zúčastňovali na medzinárodných koncertoch v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Slovinsko, Srbsko) a spolupracovali so zahraničnými distribučnými sieťami.
Bol zaregistrovaný znížený záujem časti scény o zjednotenie v rámci jedného subjektu, oficiálne deklarujúceho pronárodnú orientáciu s politickým programom, vychádzajúcim z platformy rasovej a národnostnej segregácie. Ambície na vznik takéhoto politického subjektu v roku 2004 naďalej prezentovalo jedno občianske združenie.
Ľavicovo-extrémistická scéna
Ľavicovo-extrémistická scéna (LEX) zostala fragmentovaná a nekoordinovaná. Potvrdil to aj nezáujem slovenských anarchistov participovať na protestných akciách slovenskej neoboľševickej organizácie počas konania PZ NATO v máji 2004 v Bratislave, ktoré boli jedinou výraznejšou verejnou aktivitou zástupcov LEX scény v uplynulom období.
Bola zaznamenaná snaha o koordináciu aktivít anarchistických skupín na medzinárodnej úrovni, čo sa prejavilo v ich výraznejšej participácii na činnosti medzinárodnej Internacionály anarchistických federácií (IAF). Limitujúcim faktorom pre aktívnejšiu účasť slovenských aktivistov na medzinárodných projektoch však naďalej zostáva nedostatok finančných prostriedkov.
Pseudoreligiózne zoskupenia
Aktivity pseudoreligióznych zoskupení, boli monitorované z hľadiska možného rizika ohrozenia bezpečnosti, ústavného poriadku (o. i. poškodzovanie základných ľudských práv), ekonomických a politických záujmov SR, psychickej manipulácie, daňových únikov či úsilia o prenik do štátnej správy a úniku utajovaných skutočností.
Pod zámienkou poskytovania meditačných cvičení a sebapoznávania členov sa pokúšalo v SR pôsobiť zoskupenie, v rámci ktorého pôsobili aj príslušníci cudzej spravodajskej služby.
Cvičebné kurzy zoskupenia navštevovali aj zamestnanci štátnej správy, zdravotníctva, bankového sektora a firiem špecializujúcich sa na spracúvanie databáz.
Problematika Rómov
Začiatkom roka 2004 vyvrcholili bezpečnostné problémy spôsobované existenciou rómskej úžery a organizovania odchodu Rómov do zahraničia. Vo februári prerástli do otvorených nepokojov spojených s rabovaním obchodov.
SIS monitorovala vzniknutú situáciu a informovala príjemcov o ohniskách nepokojov. Pôvodne viac-menej spontánne verejné prejavy nespokojnosti podmienené chudobou a zúfalou sociálnou situáciou boli v ďalšom období podnecované zo strany úžerníkov, ktorí sa obávali o stratu svojich nelegálnych ziskov. Niektorí jednotlivci a reprezentanti rómskej komunity, však využili nepokoje aj k presadzovaniu vlastných ekonomických a mocenských ambícii.
Situáciu po vstupe do EÚ využili niektorí úžerníci, ktorí požičiavali Rómom peniaze na cestu za prácou do zahraničia, v očakávaní budúcich úžerných úrokov. Popri organizovaní žobrania boli zaregistrované aj ďalšie kriminálne aktivity ako je výroba falošných dokladov a podvody v bankách.
SIS v priebehu celého roka zaznamenávala nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov občianskymi združeniami, nadáciami a inými zoskupeniami.
Boli monitorované aj snahy niektorých jednotlivcov získať priamy vplyv na prerozdeľovanie finančných prostriedkov najmä zo štrukturálnych fondov EÚ, Svetovej banky a ďalších finančných zdrojov určených na riešenie rómskej otázky.
Ochrana utajovaných skutočností
Slovenská informačná služba sa v oblasti ochrany utajovaných skutočností (OUS) významne podieľala na realizácii previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti na základe požiadaviek partnerských služieb Ministerstva obrany SR (VOS a VSS) a najmä požiadaviek Národného bezpečnostného úradu. Informačné zdroje SIS a skúsenosti predstavujú dôležitý prvok zabezpečenia kvalitného vykonávania previerok. Dôslednosť, zodpovedné hodnotenie možných bezpečnostných rizík a ich následné overenie významnou mierou ovplyvňuje bezpečnosť štátu a prispieva k udržiavaniu dôveryhodnosti SR v rámci bezpečnostných štruktúr NATO a EÚ.
Tabuľka č.3: Prehľad prijatých a vybavených žiadostí od VOS, VSS a NBÚ
(niektoré žiadosti vybavené v roku 2004 boli prijaté ešte v roku 2003)
ŽiadostiPrijatéVybavené
VOS5 8566 334
VSS54120
NBÚ celkom7 69110 501
z toho:
Previerky na Stupeň Dôverné7 0809 427
Previerky na stupeň Tajné312637
Previerky na stupeň Prísne tajné191323
Previerky priemyselnej bezpečnosti108114
Celkom13 63116 955
V uplynulom roku SIS vydala 6 stanovísk k leteckému snímkovaniu územia SR.
Okrem spolupráce pri vykonávaní bezpečnostných previerok sa SIS v oblasti OUS zameriavala na získavanie informácií o porušovaní zásad ochrany, neoprávnenej manipulácii v orgánoch štátnej správy. Služba v priebehu roka získala poznatky o porušovaní zásad OUS na ministerstvách a ďalších inštitúciách štátnej správy.
Zistené porušenia zásad OUS sa týkali najmä neoprávneného oboznamovania nepovolaných osôb s utajovanými skutočnosťami, obsadzovania funkcií osobami, ktoré nemali vykonanú bezpečnostnú previerku požadovaného stupňa, resp. účelového znižovania tohto stupňa, aby mohli byť obsadené osobami, ktoré by previerku vyššieho stupňa objektívne nemohli získať. O zistených nedostatkoch SIS informovala kľúčových príjemcov a v prípadoch, ktoré mali medzinárodný rozmer, upozornila aj orgány EÚ.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 2. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 3. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave? Vyberajte lokalitu s potenciálom
 4. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 5. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 6. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 7. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 8. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu?
 10. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 1. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 2. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 3. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave?
 4. Kvalitná divina na pár klikov. LESY SR spúšťajú e-shop
 5. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 6. METROPOLIS bude postavený podľa japonského know-how
 7. Rekonštrukcia prsníka po chirurgickej liečbe
 8. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 9. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 10. Nadácia Orange s neziskovakmi pomôže na Vianoce ľuďom v núdzi
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 19 118
 2. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 896
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 5 347
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 334
 5. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 911
 6. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 4 218
 7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 3 146
 8. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 2 772
 9. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 2 517
 10. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 2 176
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Eduard Heger, minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Lengvarský do mesiaca preverí ako zaviesť povinné očkovanie.


8 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Ako zvládajú obchody a obchodníci pandémiu.


a 2 ďalší 3 h

Neprehliadnite tiež

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

PCR testy odhalili takmer 740-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 15 004 obetí. Lockdown opäť obmedzil život na Slovensku, platí zákaz vychádzania.


a 5 ďalší 2 h
Ilustračná snímka.

Ešte v ten deň ho záchranka brala späť.


4 h
Skryť Zatvoriť reklamu