SME
Piatok, 23. apríl, 2021 | Meniny má VojtechKrížovkyKrížovky

Covid automat: Mení sa mapa rizikovosti, pozrite si rozdelenie okresov

Celé Slovensko je v bordovej fáze.

Uvoľňovanie a sprísňovanie opatrení sa od 8. februára 2021 riadi covidovým automatom. Od pondelka 19. apríla je Slovensko už v bordovej farbe a platí celonárodný III. stupeň varovania.

Bordová farba : Kysucké Nové Mesto, Poprad, Poltár, Krupina, Lučenec, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Čadca, Gelnica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Žilina, Levoča, Snina, Stará Ľubovňa, Humenné, Revúca, Dolný Kubín, Martin, Považská Bystrica, Tvrdošín, Bánovce nad Bebravou, Bytča, Senica, Púchov

Červená farba: Žiar nad Hronom, Detva, Námestovo, Michalovce, Vranov nad Topľou, Zvolen, Partizánske, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Prešov, Pezinok, Banská Štiavnica, Brezno, Senec, Sabinov, Veľký Krtíš, Žarnovica, Rožňava, Sobrance, Liptovský Mikuláš, Trebišov, Šaľa, Bardejov, Prievidza, Malacky, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Bratislava, Skalica, Trnava, Stropkov, Svidník, Košice - okolie, Košice, Komárno, Spišská Nová Ves, Levice, Medzilaborce, Kežmarok

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ružová farba : Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Zlaté Moravce

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Dôležité odkazy

Súvisiaci článok Nakúpim si od pondelka aj po ôsmej večer a môžem ísť do Tatier? (Otázky a odpovede) Čítajte 

Rúško a respirátor

 • vo všetkých uzavretých priestoroch a hromadnej doprave je povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1.
 • respirátor nemusia nosiť deti do ukončenia prvého stupňa základných škôl, osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu a zamestnanci vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci - napríklad práca pri vysokých peciach. Pre tieto výnimky platí, že musia nosiť rúško, šatku, alebo šál
 • v exteriéri nie je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v prípade, ak dodržíte odstup najmenej 5 metrov od ostatných ľudí, s ktorými nežijú v jednej domácnosti

Kto nepotrebuje test

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po druhej dávke
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli štyri týždne po prvej dávke
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po prvej dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie Covid-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19
 • osoba prekonala ochorenie Covid-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 nie staršie ako 180 dní
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19

Obmedzenie pohybu

 • v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania
 • v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa však platí nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom
 • platí úplný zákaz vycestovať do zahraničia za účelom rekreácie

Čo vybavíte bez testu v čase od 05:00 hod. – 01:00 hod.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia a lekárne
 • cestu na účel starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na ňu odkázaná,
 • venčenie psom alebo mačiek do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska
 • starostlivosť o hospodárske zvieratá či veterinárne vyšetrenia
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní

Čo vybavíte bez testu v čase od 05:00 hod. – 20:00 hod.

 • pobyt v prírod v rámci a aj mimo okresu, okrem okresu, ktorý sa nachádza v IV. stupni varovania (čierny okres)
 • zaobstaráte si nevyhnutné životné potreby v najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska
 • cestu na preventívnu prehliadku, týka sa to aj sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • testovanie na ochorenie Covid-19 a očkovanie proti nemu
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • cestu na doplnenie pohonných hmôt
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotnú vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva osoba samostatne alebo s členom domácnosti
 • súdne pojednávanie
 • cestu osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska
 • cestu na bohoslužbu alebo na účel individuálnej duchovnej starostlivosti

Čo vybavíte s negatívnym testom v čase od 05:00 hod. – 01:00 hod.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
 • cestu do zamestnania a späť (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu
 • cestu na výkon podnikateľskej činnosti
 • cesty, ktorých účelom je vycestovanie do zahraničia a cesta späť
 • cestu študentov vysokej školy niektorých ročníkov medicínskych programov do školy

Čo vybavíte s negatívnym testom v čase od 05:00 hod. – 20:00 hod.

 • cestu do zamestnania
 • pobyt v prírode v čiernom okrese
 • cestu do a z maloobchodnej predajne / prevádzky alebo obdobného miesta, ktorej činnosť nie je vyhláškou Úrad verejného zdravotníctva zakázaná. (Test netreba do obchodov a prevádzok na obstaranie nevyhnutných životných potrieb)
 • cestu žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca
 • sprevádzanie dieťaťa a žiaka do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokoch, materskej a základnej školy
 • cestu na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
 • cestu na najbližší zberný dvor
 • plaváreň alebo návštevu inej umelej vodnej plochy
 • múzeum, galériu, knižnicu, ZOO, botanickú záhradu alebo inú obdobnú inštitúciu
 • individuálna rekreáciu alebo rekreáciu členov spoločnej domácnosti
 • absolvovanie kurzu alebo skúšok v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti ministerstva dopravy

Platnosť testu

 • 7 dní, pre cestu do zamestnania a späť sa platnosť testu riadi podľa regionálneho automatu
 • zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test bez ohľadu na zaradenie okresu

Školy

 • materské školy, špeciálne materské školy a materské školy pri zdravotníckych zariadeniach fungujú prezenčne
 • základné školy na 1. stupni fungujú prezenčne
 • základné školy na 2. stupni fungujú dištančne, majú však možnosť vytvárania skupín 5+1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania, prezenčne fungujú len 8. a 9. ročníky základných škôl
 • špeciálne základné školy fungujú prezenčne
 • základné školy pri zdravotníckych zariadeniach fungujú prezenčne
 • stredné zdravotnícke školy môžu fungovať prezenčne
 • posledné ročníky stredných škôl, vrátane 5 a 8 ročných gymnázií sa môžu vzdelávať prezenčne, ostatné ročníky fungujú dištančne, majú však možnosť vytvoriť skupiny 5+1, ak nie je možná dištančná forma vzdelávania
 • prezenčne môžu vyučovať stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborné učilištia a praktické školy
 • vysoké školy fungujú dištančne
 • základné umelecké školy môžu obnoviť individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj
 • deti v materskej škole, žiaci na 1. stupni základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy test na Covid-19 nepotrebujú, musí ho však mať jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti, test nesmie byť starší ako 7 dní
 • žiaci a poslucháči od 2. stupňa základných škôl potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní, negatívny test musí mať aj jeden zákonný zástupca
 • školy sa riadia školským semaforom. Ak sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa.

Rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga platné od 12. apríla 2021

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hromadné podujatia

 • povolené sú hromadné podujatia do 6 osôb

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • sú zakázané

Alkohol na verejnosti

 • požívanie alkoholu na verejnosti je zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • vstup do kostola alebo obdobného priestoru slúžiaceho na obrady je možný len s náležite prekrytými dýchacími cestami
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobného priestoru nesmie v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 metrov štvorcových z plochy priestoru určeného pre návštevníkov

 • pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 metrov štvorcových, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov

 • do počtu návštevníkov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • zákaz návštev okrem výnimiek

Profesionálny šport

 • je zakázaný, výnimku majú niektoré profesionálne súťaže vo vybraných druhoch športu, či športová príprava
 • v prípade povolených športových podujatí, ktoré trvajú viac ako štyri dni, sa ustanovujú podmienky takzvanej bubliny

Pobyt v prírode a individuálny šport

 • pobyt v prírode a individuálny šport je povolený aj mimo okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres. Ak sa okres nachádza v IV. stupni varovania na regionálnom automate, na pobyt v prírode v rámci okresu je potrebný test nie starší ako 7 dní. Test na pobyt v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra
 • pre cestu do prírody a individuálny šport platí obmedzenie pohybu do 20:00 hod.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Lyžiarske strediská

 • prevádzka kabínových lanoviek nie je povolená

 • pri využívaní lanoviek a vlekov musia mať všetci negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu na Covid-19 nie starší ako 48 hodín, to neplatí pre deti do 10 rokov

Fitness

 • sú zakázané

Wellness, akvapark, kúpele

 • sú zakázané
 • liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne môžu poskytovať len služby, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • sú zakázané
 • kúpaliská a plavárne môžu otvoriť v prípade, že určia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške

Obchody, služby a nákupné centrá

 • obchody sú pre zákaz nočného vychádzania otvorené najdlhšie do 20:00 hod.
 • otvorené môžu byť esenciálne obchody i všetky maloobchodné predajne / prevádzky a služby
 • do priestorov obchodného domu môžu vstúpiť iba osoby s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia
 • detské kútiky musia byť zatvorené
 • sedacie sekcie musia byť zatvorené
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 metrov štvorcových prevádzky, do počtu návštevníkov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby
 • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 metrov štvorcových, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať jeden zákazník, do počtu návštevníkov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby
 • od 9.00 do 11.00 od pondelka do piatka platia v predajniach potravín a v predajniach drogérie vyhradené nákupné hodiny pre ľudí nad 65 rokov, pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Preukazovať sa však musia preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 • otvoriť môžu zariadenia starostlivosti o ľudské telo ako kaderníctva či kozmetické salóny

Autoškoly

 • v prípade teoretických častí vzdelávacích kurzov či autoškôl môže byť v prevádzke najviac šesť účastníkov ak plocha prevádzky nedosahuje 90 metrov štvorcových, inak platí pravidlo 15 metrov štvorcových na jednu osobu
 • inštruktor a účastníci kurzu musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu
 • po každej jazde v aute alebo po každom výcviku na trenažéri musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka vydezinfikované
 • vo vozidle môže byť pri jazde inštruktor a jeden účastník kurzu, v prípade záverečnej skúšky aj skúšobný komisár

Reštaurácie

 • reštaurácie ostávajú pre verejnosť zatvorené, zakázané sú aj terasy
 • povolený je stále iba okienkový predaj a rozvoz jedla

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • môžu byť otvorené, organizovať môžu ale výlučne individuálne prehliadky

Knižnice

 • môžu byť otvorené

Firmy, podniky a organizácie

 • povinná práca z domu sa ruší. Na home office budú môcť zamestnanci pracovať naďalej len podľa usmernení zamestnávateľa
 • pri ceste do zamestnania a na ceste späť je potrebné mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • ak sa okres nachádza v IV. a III. stupni varovania, je potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v II. stupni varovania, je potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 14 dní.
 • ak sa okres nachádza v I. stupni varovania, je potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 21 dní
 • v prípade, že ľudia využívajú na cestu do práce hromadnú dopravu, musia mať test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní

Ubytovacie zariadenia

 • povolené sú ubytovacie zariadenia bez reštaurácií, konzumácia jedla a nápojov v spoločných priestoroch je zakázaná
 • donáška jedla a nápojov do izby je povolená
 • každý ubytovaný klient starší ako 10 rokov sa pri ubytovaní musí preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 72 hodín
 • na izbe môžu byť maximálne dve dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti, izba musí byť vybavená hygienickým zariadením

Taxi

 • v taxíku je povinné mať náležite prekryté dýchacie cesty
 • taxikári sú povinní vozidlo pravidelne vetrať
 • vo vozidle môžu byť maximálne 2 osoby na jeden rad sedadiel
 • dezinfekcia po každom klientovi dezinfekčným prostriedkom s virucidným účinkom

Ako funguje Covid automat?

Celkovo má semafor sedem farieb, pri prvých troch- zelenej, žltej a oranžovej - budú platiť rôzne opatrenia na regionálnom princípe. V prípade ďalších štyroch farieb po čiernu nastupujú celoštátne opatrenia.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Automat sa riadi vývojom počtu nakazených, hospitalizovaných a odhadu rýchlosti šírenia vírusu pomocou tzv. reprodukčného čísla.

Slovensko sa tak môže ocitnúť v jednom zo siedmich pásiem ohrozenia. V každom z nich platia iné pravidlá. Štyri najhoršie platia plošne pre celú krajinu, ostatnými sa riadia okresy, ak je šírenie korony pod väčšou kontrolou.

Napríklad v čiernom stupni bude automaticky zavedený zákaz vychádzania s výnimkami, zavreté budú kostoly, fitness centrá, reštaurácie aj väčšina obchodov. V čiernej a bordovej fáze treba počítať s pravidelným testovaním.

Plán presne určuje, za akých okolností a ako budú obmedzované alebo zakazované hromadné podujatia či šport. Aj prechod medzi jednotlivými fázami nepodlieha politickej dohode, ale bude automatický.

Ministerstvo bude o aktuálnej epidemiologickej situácii informovať vždy v utorok, opatrenia vstupujú do platnosti v pondelok nasledujúci týždeň.

Pri indikovanej zmene farby v okrese do nižšieho pásma sa čaká na stabilizáciu jeden týždeň. V prípade, že aj po týždni je indikovaný pokles preradí sa okres s platnosťou od ďalšieho pondelka do nového pásma (čiže 13 dní po prvotnej indikácií zlepšenia).

Skryť Vypnúť reklamu

Pri zhoršení situácie v okrese vstupuje nové pásmo do platnosti okamžite nasledujúci pondelok.

Monitoring

Rúško

 • je povinné v interiéri
 • v exteriéri je povinné počas hromadného podujatia

Obmedzenie pohybu

 • pohyb nie je obmedzený

Školy

 • fungujú bez obmedzení
 • výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

 • v interiéri môže byť počas hromadného podujatia maximálne 500 ľudí s výnimkami
 • v exteriéri môže byť počas hromadného podujatia maximálne 1000 ľudí
 • povolené je aj státie na 50 percent kapacity

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • sa môžu konať, ale môže sa ich zúčastniť maximálne 50 osôb

Alkohol na verejnosti

 • bez obmedzení

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • obrady sú povolené

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • návštevy sú povolené bez obmedzenia

Väznice

 • návštevy sú povolené bez obmedzenia

Profesionálny šport

 • športovci sa musia riadiť určenými pravidlami
 • počet divákov určujú pravidlá, ktoré sú stanovené pre hromadné podujatia

Rekreačný šport

 • podľa rizikovosti športových aktivít

Lyžiarske strediská

 • strediská sa riadia semaforom cestovného ruchu
 • v strediskách sa musia dodržiavať hygienické opatrenia

Fitness

 • vo fitness centrách môže byť maximálne 50 osôb

Wellness, akvapark, kúpele

(nie zo zdravotných dôvodov)

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
 • minimálna plocha na jednu osobu 15 metrov štvorcových
 • maximálny počet osôb určujú pravidlá, ktoré sú stanovené pre hromadné podujatia

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • fungujú bez obmedzení

Obchody, služby a nákupné centrá

 • musia dodržiavať hygienické opatrenia

Reštaurácie

 • pri jednom stole môže byť 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti
 • medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozostupy

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • musia dodržiavať hygienické opatrenia

Knižnice

 • fungujú bez obmedzenia

Firmy, podniky a organizácie

 • musia dodržiavať hygienické odporúčania

Ubytovacie zariadenia

 • musia dodržiavať hygienické odporúčania
 • reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní

Taxi

 • v taxíku je povinné rúško
 • taxikári musia pravidelne vetrať

Platnosť testu

-

Iné

 • podľa špeciálnych usmernení

I. stupeň ostražitosti

Rúško

 • je povinné v interiéri
 • v exteriéri je povinné počas hromadného podujatia

Obmedzenie pohybu

 • pohyb nie je obmedzený

Školy

 • materské školy, základné školy, stredné školy a odborné učilištia fungujú bez obmedzení
 • vysoké školy s obmedzenou kapacitou, internáty musia byť zatvorené
 • výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

 • len sedenie na 50 percent kapacity
 • v interiéri môže byť počas hromadného podujatia maximálne 250 ľudí s výnimkami
 • v exteriéri môže byť počas hromadného podujatia maximálne 500 ľudí

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • sa môžu konať, ale môže sa ich zúčastniť maximálne 30 osôb

Alkohol na verejnosti

 • bez obmedzení

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • obrady sú povolené

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • návštevy sú povolené bez obmedzenia

Väznice

 • návštevy sú povolené bez obmedzenia

Profesionálny šport

 • športovci sa musia riadiť určenými pravidlami
 • počet divákov určujú pravidlá, ktoré sú stanovené pre hromadné podujatia

Rekreačný šport

 • podľa rizikovosti športových aktivít

Lyžiarske strediská

 • strediská sa riadia semaforom cestovného ruchu
 • v strediskách sa musia dodržiavať hygienické opatrenia

Fitness

 • vo fitness centrách môže byť maximálne 30 osôb

Wellness, akvapark, kúpele

(nie zo zdravotných dôvodov)

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
 • minimálna plocha na jednu osobu 15 metrov štvorcových
 • maximálny počet osôb určujú pravidlá, ktoré sú stanovené pre hromadné podujatia

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • maximálne 50 percent kapacity

Obchody, služby a nákupné centrá

 • musia dodržiavať hygienické opatrenia

Reštaurácie

 • pri jednom stole môže byť 4 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti
 • medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozostupy

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • hromadné prehliadky do 30 osôb

Knižnice

 • fungujú bez obmedzenia

Firmy, podniky a organizácie

 • musia dodržiavať sprísnené hygienické odporúčania
 • odporúčaná práca z domu, resp. kohortovanie

Ubytovacie zariadenia

 • musia dodržiavať hygienické odporúčania
 • reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní

Taxi

 • v taxíku je povinné rúško
 • taxikári musia pravidelne vetrať

Platnosť testu

-

Iné

 • podľa špeciálnych usmernení

II. stupeň ostražitosti

Rúško

 • je povinné v interiéri
 • v exteriéri je povinné počas hromadného podujatia

Obmedzenie pohybu

 • pohyb nie je obmedzený

Školy

 • materské školy, základné školy, stredné školy a odborné učilištia fungujú bez obmedzení
 • vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, internáty musia byť zatvorené
 • výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

 • len sedenie na 50 percent kapacity
 • v interiéri môže byť počas hromadného podujatia maximálne 250 ľudí s výnimkami
 • v exteriéri môže byť počas hromadného podujatia maximálne 500 ľudí

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • maximálne 6 osôb

Alkohol na verejnosti

 • požívanie alkoholu na verejnosti je zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • obrady sú povolené

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • návštevy sú povolené s negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín

Väznice

 • návštevy sú povolené s negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín

Profesionálny šport

 • športovci sa musia riadiť určenými pravidlami
 • počet divákov určujú pravidlá, ktoré sú stanovené pre hromadné podujatia

Rekreačný šport

 • podľa rizikovosti športových aktivít

Lyžiarske strediská

 • strediská sa riadia semaforom cestovného ruchu
 • na vstup je potrebný test, ktorý nie je starší ako 72 hodín

Fitness

 • vo fitnesscentrách môže byť maximálne 6 osôb

Wellness, akvapark, kúpele

(nie zo zdravotných dôvodov)

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
 • minimálna plocha na jednu osobu 25 metrov štvorcových
 • maximálny počet osôb určujú pravidlá, ktoré sú stanovené pre hromadné podujatia

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • maximálne 30 percent kapacity

Obchody, služby a nákupné centrá

 • maximálne jeden zákazník na 10 metrov štvorcových
 • detské kútiky musia byť zatvorené
 • sedacie sekcie musia byť zatvorené

Reštaurácie

 • pri jednom stole môže byť 2 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti
 • medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozostupy

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • hromadné prehliadky do 6 osôb

Knižnice

 • spoločné čítanie kníh iba so sediacimi účastníkmi
 • maximálne 50 percent kapacity

Firmy, podniky a organizácie

 • musia dodržiavať sprísnené hygienické odporúčania
 • odporúčaná práca z domu, resp. kohortovanie

Ubytovacie zariadenia

 • musia dodržiavať hygienické odporúčania
 • reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní

Taxi

 • v taxíku je povinné rúško
 • taxikári musia pravidelne vetrať
 • maximálne 2 osoby na jeden rad

Platnosť testu

-

Iné

 • podľa špeciálnych usmernení

I. stupeň varovania

Rúško

 • je povinné v interiéri
 • je povinné v exteriéri okrem extravilánu

Obmedzenie pohybu

 • pohyb nie je obmedzený
 • na pobyt v prírode v IV. stupni varovania na regionálnom aj národnom automate v rámci okresu nie je potrebný test
 • ak je podľa regionálneho automatu okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný
 • ak sa národný automat nachádza v IV. stupni varovania, na pobyt v prírode mimo okresu v I., II. a III. stupni varovania na regionálnom automate je potrebný test nie starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v IV. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v II. alebo III. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 14 dní. V prípade, že ľudia využívajú na cestu do práce hromadnú dopravu, musia mať test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v I. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 21 dní

Školy

 • materské školy, základné školy, stredné školy a odborné učilištia bez obmedzení (prezenčne)
 • na prezenčné vyučovanie je potrebný test, ktorý nie je starší ako 7 dní, vrátane zákonného zástupcu
 • vysoké školy fungujú dištančne
 • výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farba, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

 • zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, kiná, koncertné siene a bohoslužby (d)

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • zakázané

Alkohol na verejnosti

 • požívanie alkoholu na verejnosti je zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • obmedzená účasť

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • zákaz návštev okrem výnimiek

Väznice

 • návštevy sú povolené s negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín

Profesionálny šport

 • je povolený, ale bez divákov / bez obecenstva

Rekreačný šport

 • podľa rizikovosti športových aktivít

Lyžiarske strediská

 • strediská sa riadia semaforom cestovného ruchu
 • na vstup je potrebný negatívny test, ktorý nie je starší ako 72 hodín, následne je potrebný test každých 72 hodín

Fitness

 • vo fitness centrách môže byť maximálne 6 osôb a minimálna plocha 15 metrov štvorcových na osobu
 • vstup povolený len s testom

Wellness, akvapark, kúpele

 • sú zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • maximálne 6 osôb
 • vstup je povolený len s testom

Obchody, služby a nákupné centrá

 • maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcových
 • detské kútiky musia byť zatvorené
 • sedacie sekcie musia byť zatvorené
 • vstup len s negatívnym testom

Reštaurácie

 • povolený je okienkový predaj
 • otvorené môžu byť terasy, rozostup medzi stolmi musí byť 2 metre
 • vstup na terasu je povolený len s testom

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • povolené sú individuálne prehliadky / jeden návštevník na 15 metrov štvorcových
 • vstup je povolený len s testom

Knižnice

 • spoločné čítanie kníh do 6 osôb
 • výdaj a vrátenie kníh len cez okienko

Firmy, podniky a organizácie

 • odporúčaná práca z domu
 • kontrola testov v sektore služieb

Ubytovacie zariadenia

 • povolené bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov
 • ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne 2 dospelé osoby na izbe, alebo jedna domácnosť v samostatnej izbe s hygienickým zariadením
 • na vstup je potrebný negatívny test

Taxi

 • v taxíku je povinné rúško
 • taxikári musia pravidelne vetrať
 • maximálne 2 osoby na jeden rad
 • dezinfekcia po každom klientovi

Platnosť testu

 • 21 dní (od druhé stupňa základných škôl)

Iné

 • podľa špeciálnych usmernení

II. stupeň varovania

Rúško

 • je povinné v interiéri
 • je povinné v exteriéri okrem extravilánu

Obmedzenie pohybu

 • pohyb nie je obmedzený
 • na pobyt v prírode v IV. stupni varovania na regionálnom aj národnom automate v rámci okresu nie je potrebný test
 • ak je podľa regionálneho automatu okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný
 • ak sa národný automat nachádza v IV. stupni varovania, na pobyt v prírode mimo okresu v I., II. a III. stupni varovania na regionálnom automate je potrebný test nie starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v IV. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v II. alebo III. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 14 dní. V prípade, že ľudia využívajú na cestu do práce hromadnú dopravu, musia mať test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v I. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 21 dní

Školy

 • materské školy, základné školy prezenčne
 • len koncové ročníky na strednej škole alebo odbornom učilišti
 • na prezenčné vyučovanie je potrebný test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, vrátane zákonného zástupcu
 • vysoké školy fungujú dištančne
 • výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farba, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

 • zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, kiná, koncertné siene a bohoslužby s testom podľa platnosti testu

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • zakázané

Alkohol na verejnosti

 • požívanie alkoholu na verejnosti je zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • zákaz návštev okrem výnimiek

Väznice

 • návštevy sú povolené s negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín

Profesionálny šport

 • je povolený, ale bez divákov / bez obecenstva

Rekreačný šport

 • podľa rizikovosti športových aktivít

Lyžiarske strediská

 • strediská sa riadia semaforom cestovného ruchu
 • na vstup je potrebný negatívny test, ktorý nie je starší ako 72 hodín, následne je potrebný test každých 72 hodín
 • v kabínkach môže byť len jeden človek, prípadne členovia jednej domácnosti

Fitness

 • vo fitnesscentrách môže byť maximálne 6 osôb a minimálna plocha 15 metrov štvorcových na osobu
 • vstup povolený len s testom

Wellness, akvapark, kúpele

 • sú zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • maximálne 6 osôb
 • vstup je povolený len s testom

Obchody, služby a nákupné centrá

 • maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcových
 • detské kútiky musia byť zatvorené
 • sedacie sekcie musia byť zatvorené
 • vstup len s negatívnym testom

Reštaurácie

 • povolený je okienkový predaj
 • otvorené môžu byť terasy, rozostup medzi stolmi musí byť 2 metre
 • vstup na terasu je povolený len s testom

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • povolené sú individuálne prehliadky / jeden návštevník na 15 metrov štvorcových
 • vstup je povolený len s testom

Knižnice

 • spoločné čítanie kníh do 6 osôb
 • výdaj a vrátenie kníh len cez okienko

Firmy, podniky a organizácie

 • odporúčaná práca z domu
 • kontrola testov v sektore služieb

Ubytovacie zariadenia

 • povolené bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov
 • ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne 2 dospelé osoby na izbe, alebo jedna domácnosť v samostatnej izbe s hygienickým zariadením
 • na vstup je potrebný negatívny test
 • zariadenia musia povinne testovať zamestnancov

Taxi

 • v taxíku je povinné rúško
 • taxikári musia pravidelne vetrať
 • maximálne 2 osoby na jeden rad
 • dezinfekcia po každom klientovi

Platnosť testu

 • 14 dní (od druhé stupňa základných škôl)

Iné

 • podľa špeciálnych usmernení

III. stupeň varovania

Rúško

 • je povinné v interiéri
 • je povinné v exteriéri aj v extraviláne s výnimkami

Obmedzenie pohybu

 • základné potreby iba v rámci okresu
 • na pobyt v prírode v IV. stupni varovania na regionálnom aj národnom automate v rámci okresu nie je potrebný test
 • ak je podľa regionálneho automatu okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný
 • ak sa národný automat nachádza v IV. stupni varovania, na pobyt v prírode mimo okresu v I., II. a III. stupni varovania na regionálnom automate je potrebný test nie starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v IV. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v II. alebo III. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 14 dní. V prípade, že ľudia využívajú na cestu do práce hromadnú dopravu, musia mať test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v I. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 21 dní

Školy

 • materské školy, základné školy 1. stupeň prezenčne
 • špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne maximálne 5 detí na učiteľa, koncové ročníky základné školy, stredné školy a odborné učilištia (prezenčne) (n)
 • na prezenčné vyučovanie je potrebný test podľa platnosti testu
 • vysoké školy fungujú dištančne
 • výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farba, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

 • bohoslužby maximálne 1 osoba na 15 m2 s testom podľa platnosti testu

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • zakázané

Alkohol na verejnosti

 • požívanie alkoholu na verejnosti je zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • zákaz návštev okrem výnimiek

Väznice

 • návštevy sú povolené s negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín

Profesionálny šport

 • je povolený, ale bez divákov / bez obecenstva

Rekreačný šport

 • podľa rizikovosti športových aktivít

Lyžiarske strediská

 • strediská sa riadia semaforom cestovného ruchu
 • na vstup je potrebný negatívny test, ktorý nie je starší ako 24 hodín, opakované testovanie každých 48 hodín pri dlhšom pobyte
 • vleky ostávajú otvorené, ale bez kabínových lanoviek

Fitness

 • sú zakázané

Wellness, akvapark, kúpele

 • sú zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • maximálne 6 osôb
 • vstup je povolený len s testom

Obchody, služby a nákupné centrá

 • maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcových
 • detské kútiky musia byť zatvorené
 • sedacie sekcie musia byť zatvorené
 • vstup len s negatívnym testom

Reštaurácie

 • povolený je okienkový predaj
 • rozvoz ostáva zachovaný

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • povolené sú individuálne prehliadky / jeden návštevník na 15 metrov štvorcových
 • vstup je povolený len s testom

Knižnice

 • spoločné čítanie kníh do 6 osôb s testom
 • výdaj a vrátenie kníh len cez okienko

Firmy, podniky a organizácie

 • odporúčaná práca z domu
 • kontrola testov

Ubytovacie zariadenia

 • povolené bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov
 • ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne 2 dospelé osoby na izbe, alebo jedna domácnosť v samostatnej izbe s hygienickým zariadením
 • na vstup je potrebný negatívny test
 • zariadenia musia povinne testovať zamestnancov

Taxi

 • v taxíku je povinné rúško
 • taxikári musia pravidelne vetrať
 • maximálne 2 osoby na jeden rad
 • dezinfekcia po každom klientovi

Platnosť testu

 • 7 dní (od druhé stupňa základných škôl)

Iné

 • podľa špeciálnych usmernení

IV. stupeň varovania

Rúško

 • je povinné v interiéri
 • je povinné v exteriéri aj v extraviláne s výnimkami

Obmedzenie pohybu

 • zákaz vychádzania s výnimkami
 • na pobyt v prírode v IV. stupni varovania na regionálnom aj národnom automate v rámci okresu nie je potrebný test
 • ak je podľa regionálneho automatu okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný
 • ak sa národný automat nachádza v IV. stupni varovania, na pobyt v prírode mimo okresu v I., II. a III. stupni varovania na regionálnom automate je potrebný test nie starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v IV. a III. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v II. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 14 dní. V prípade, že ľudia využívajú na cestu do práce hromadnú dopravu, musia mať test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v I. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 21 dní. V oboch prípadoch treba test od 15. februára

Školy

 • materské školy, základné školy 1. stupeň prezenčne
 • špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne maximálne 5 detí na učiteľa, koncové ročníky, stredné školy a odborné učilištia (prezenčne)
 • na prezenčné vyučovanie je potrebný test podľa platnosti testu
 • vysoké školy fungujú dištančne
 • výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farba, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

 • sú zakázané

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • sú zakázané

Alkohol na verejnosti

 • požívanie alkoholu na verejnosti je zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • zákaz návštev okrem výnimiek

Väznice

 • návštevy sú povolené s negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín

Profesionálny šport

 • je zakázaný

Rekreačný šport

 • podľa rizikovosti športových aktivít

Lyžiarske strediská

 • sú zakázané

Fitness

 • sú zakázané

Wellness, akvapark, kúpele

 • sú zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • sú zakázané

Obchody, služby a nákupné centrá

 • otvorené sú len esenciálne obchody a služby
 • na jedného zákazníka musí byť 15 metrov štvorcových
 • zatvorené detské kútiky
 • zatvorené musia byť sedacie sekcie

Reštaurácie

 • povolený je okienkový predaj
 • rozvoz ostáva zachovaný

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • sú zatvorené

Knižnice

 • sú zatvorené

Firmy, podniky a organizácie

 • nariadený home office všade, kde to je možné
 • kontrola testov

Ubytovacie zariadenia

 • zakázané okrem karanténnych zariadení
 • ubytovanie pre potreby kritickej infraštruktúry
 • ubytovanie dlhodobého charakteru

Taxi

 • v taxíku je povinné rúško
 • taxikári musia pravidelne vetrať
 • maximálne 2 klienti v aute, sedieť musia na zadných sedadlách
 • dezinfekcia po každom klientovi

Platnosť testu

 • 7 dní (od druhé stupňa základných škôl)

Iné

 • zakázané

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Koronavírus na Slovensku: Všetko dôležité na jednom mieste

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Koronavírus SARS-CoV-2, Vírusy a vírusové ochorenia, Covid automat
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo prihlasovanie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom tzv. čakárne.

Na západe je o ňu extrémny záujem, na východe minimálny.

7 h

Bolo to ťažké, ale je to dobrá správa nielen pre žurnalistiku.

2 h