Historický kalendár na 2. februára

Svetový deň mokradí - oslavuje sa na základe rozhodnutia medzinárodného Stáleho výboru Dohovoru o mokradiach (1996): podpísali v Iráne Ramsarskú konvenciu (1971, oficiálne sa k nej prihlásilo 103 krajín), pričom ide o prvý významný dokument na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov, ktorý zdôraznil význam mokradí pri udržiavaní ekologickej rovnováhy a pre zachovanie biologickej rozmanitosti, funkciu a hodnotu týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj
OBETOVANIE PÁNA - HROMNICE, spájajú sa s posviackou sviec, ľudovo nazývaných hromničky; hoci nejde o prikázaný sviatok, bol známy v Jeruzaleme už vo 4. storočí, pričom v Ríme ho prijali v 7. a od 10. storočia mal sviatok názov Očisťovanie Panny Márie, ktorý v súlade s východnou tradíciou vyhlásili roku 1960 za sviatok Pána (v novom liturgickom kalendári z roku 1969 dostal názov Obetovanie Pána). Na Východe ho nazývajú Hypapanthe-Stretnutie. Každoročne pripadá na 40. deň po Vianociach a uzatvára sa ním rad vianočných sviatkov. Sviečky - hromničky sa najmä vo vidieckych domácnostiach zapaľovali v minulosti počas búrok spojených s hromobitím. Mali ochrániť príbytok od zásahu bleskom. Príbuzní ich zažínali aj pri lôžku umierajúcich. Horiaca svieca je symbolom Krista ako svetla sveta. Ľudové pranostiky na dnešný sviatok Hromníc hovoria Na Hromnice o hodinu více, alebo Na Hromnice - koniec sanice. Pôvodne to bol sviatok Perúna, boha ohňa a hromu.

1622
- narodil sa v Trnave jezuita, pedagóg a spisovateľ ŠTEFAN TATAI.
Zomrel 9.4.1676

1697
- narodil sa v Rákoši básnik, dramatik, literárny teoretik a pedagóg
piaristických gymnázií JAKUB FIALA, znalec antickej mytológie. Zomrel
1.10.1773

1772
- zomrel náboženský spisovateľ a evanjelický farár DÁVID FABRICI.
Narodil sa 15.12.1716

1837
- narodil sa v Spišskom Podhradí náboženský spisovateľ a evanjelický
senior VILIAM HÄNDEL. Zomrel 25.12.1925

1877
- zomrel vo Važci osvetový pracovník a učiteľ DANIEL FERIENČIK,
účastník slovenského národného hnutia a kapitán v revolúcii
1848-1849. Narodil sa 15.8.1801

1897
- zomrel v Pukanci pedagóg, hospodársky pracovník a redaktor ĽUDOVÍT
HRNČIAR, propagátor nových vyučovacích metód a kultúrno-osvetový
organizátor Matice slovenskej v Piešťanoch. Zomrel 24.8.1967

1902
- narodil sa v Maršoviciach (Česko) metalurg, odborný publicista,
autor učebníc a vysokoškolský pedagóg JAROSLAV MALKOVSKÝ, zakladateľ
odboru farebnej metalurgie na Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach.
Zomrel 29.1.1980

1912
- narodil sa v Banskej Bystrici ekonóm, ekonomický a výtvarný
publicista JÚLIUS HORVÁTH, autor knihy Slovenské zvesti v boji proti
fašizmu na obranu republiky a demokracie. Zomrel 20.10.1970

1917
- zomrel v Ostraticiach katolícky kňaz, spisovateľ, historik
a kultúrny pracovník JOZEF KOMPÁNEK. Narodil sa 13.9.1836

1947
- narodil sa v Haliči elektroinžinier, vedeckovýskumný pracovník,
vysokoškolský pedagóg a odborný publicista JURAJ BANSKÝ, docent na TU
v Košiciach

1962
- vyšlo vládne nariadenie číslo 13 o novej organizácii čs. filmu
- zomrel vo Fajszi (Maďarsko) advokát, cirkevný politik, publicista,
autor historických prác, poslanec a minister MICHAL DÖMÖTÖR. Narodil
sa 1.10.1875

1972
- začal vysielať bratislavský rozhlas publicistický mesačník Profily
hercov a režisérov, ktorý bol na programe do apríla 1974
- zomrel v Bratislave autor ortopedickej časti Vademecum medici,
lekár a ortopéd ŠTEFAN KINDERNAY, ktorý pôsobil aj vo Výskumnom
ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, pričom sa špecializoval sa
na choroby osteoartikulárneho systému. Narodil sa 5.2.1914

-----------------------------------------------

962

- korunoval v Ríme pápež Ján XII. za nemeckého cisára kráľa Otta I.
Veľkého, ktorý porazil Maďarov na rieke Lech roku 955, pobaltských
Slovanov a obsadil severné Taliansko, pričom panovník dodatkom
k Pipinovej donácii potvrdil majetok cirkevného štátu a vymedzil
cisárove práva pri voľbe pápeža

1522
- narodil sa taliansky matematik a autor metódy riešenia všeobecnej
bikvadratickej rovnice LODOVICO FERRARI. Zomrel roku 1565

1717
- narodil sa rakúsky poľný maršal a vojvodca ERNST GIDEON VON LAUDON
(Loudon). Zomrel roku 1790

1732
- vydal pruský kráľ Fridrich Wilhelm I. prisťahovalecký patent pre
asi 14 000 protestantov vyhnaných z kniežactva Salzburg, ktorí mohli
osídliť morom vyľudnené oblasti

1802
- narodil sa francúzsky prírodovedec, agrochemik, zakladateľ
experimentálneho štúdia výživy rastlín a využitia umelých hnojív
v poľnohospodárstve JEAN BAPTISTE BOUSSINGAULT. Zomrel roku 1887

1812
- narodil sa spisovateľ JEVHEN PAVLOVYČ HREBINKA, jeden z prvých
ukrajinských romantikov. Zomrel roku 1848

1827
- narodil sa nemecký maliar OSWALD ACHENBACH. Zomrel roku 1905

1872
- zomrel západoarménsky básnik a dramatik PETROS DURIAN, klasik
modernej arménskej literatúry. Narodil sa roku 1851

1852
- uskutočnila sa v parížskom divadle Theatre de Vaudeville premiéra
hry Dáma s kaméliami francúzskeho románopisca a dramatika Alexandra
Dumasa staršieho
- otvorili na londýnskej ulici Fleet Street prvý verejný pánsky
záchod na svete, pričom o niekoľko dní pribudol verejný záchod pre
ženy na Bedfordskej ulici

1872
- podpísali dohodu, podľa ktorej pripadlo holandské Zlatonosné
pobrežie v Afrike Veľkej Británii

1877
- prenášalo sa koncertovanie na Gryov tzv. telefónny klavír
z Filadelfie do veľkej Steinwayovej haly v New Yorku (vzdialenosť asi
120 kilometrov), pričom reprodukciu zlepšili Helholtzove rezonátory

1902
- narodil sa francúzsky národný hrdina a novinár GABRIEL PÉRI.
Zastrelili ho fašisti roku 1941

1907
- zomrel ruský chemik DMITRIJ IVANOVIČ MENDELEJEV, objaviteľ
periodickej sústavy prvkov, ktorá predstavovala dokonalú klasifikáciu
prvkov z chemického a fyzikálneho hľadiska. Narodil sa roku 1834

1912
- zrazil sa neďaleko ostrova Wight britský torpédoborec Hazard
s ponorkou A3, pričom všetkých 14 námorníkov ponorky zahynulo
- narodil sa americký hudobný skladateľ BURTON LANE, ktorý bol
kmeňovým skladateľom Paramountu (Divotvorný hrniec). Zomrel roku 1997
- vyhlásil mexický revolučný vodca Emiliano Zapata prezidenta
Francisca Indalecia Madera za zosadeného

1927
- narodil sa americký džezový hudobník (tenorsaxofón) STAN GETZ.
Zomrel roku 1991

1932
- začalo sa za účasti 64 štátov prvé zasadnutie medzinárodnej
konferencie o odzbrojení v Ženeve, ktoré sa skončilo 23.7.1932,
pričom proti britskej koncepcii obmedzení kvót európskych armád
a francúzskemu projektu medzinárodnej armády zloženej z národných
kontingentov presadzovalo Nemecko rovnoprávnosť v zbrojení

1942
- narodil sa americký gitarista, spevák a džezový skladateľ JAMES
(tzv. BLOOD) ULMER
- narodil sa britský spevák a gitarista GRAHAM NASH, člen legendárnej
americkej skupiny Crosby, Stills, Nash and Young, pričom predtým
pôsobil v skupine Hollies

1947
- odsúdili zástupcu náčelníka v koncentračnom tábore Ravensbrück
Johanna Schwarzhubera, vedúcu oddelenia ženskej pracovnej sily Grethe
Böselovú a táborových lekárov na trest smrti obesením

1957
- vydala sa americká herečka Liz Taylorová tretíkrát, pričom jej
manželom sa stal Mike Todd
- stalo sa za posledných 48 hodín v USA, Francúzsku a Taliansku osem
leteckých nehôd, pri ktorých zahynulo 39 osôb a 70 bolo zranených

1967
- podpísali v Paríži francúzsko-rumunskú dohodu o technickej
a priemyslovej spolupráci
- oznámila agentúra Agerpres nadviazanie diplomatických stykov NSR
a Rumunska

1972
- uskutočnil sa pohreb obetí masakry v Londonderry, pričom sa na
smútočnom sprievode zúčastnilo asi 25 000 osôb z celého Írska
- vyvrcholili mohutné protibritské demonštrácie protestným
zhromaždením 25 000 osôb pred budovou britského veľvyslanectva
v írskom Dubline, na ktorú demonštranti zaútočili a budova úplne
vyhorela, pričom vypálili tiež niekoľko ďalších britských objektov
v Dubline
- uskutočnila sa protestná manifestácia 10 000 pracujúcich Paríža
a okolia, ktorí žiadali právo na prácu a protestovali proti
prepúšťaniu
- prijala izraelská vláda ponuku USA na sprostredkovanie pri rokovaní
o znovuotvorení Suezského prieplavu
- otvorili slávnostne v japonskom Sappore 11-dňové XI. zimné
olympijské hry, ktoré boli dovtedy historicky finančne najnákladnejšie


1977
- začala sa 11-dňová návšteva generálneho tajomníka OSN Kurta
Waldheima v Egypte, Sýrii, Jordánsku, Libanone, Izraeli a Saudskej
Arábii, pričom rokoval o možnostiach obnovenia ženevskej konferencie
o Blízkom východe

1982
- začalo sa v Ženeve zasadnutie Výboru pre odzbrojenie, pričom na
programe bolo aj vypracovanie konkrétnych návrhov na obmedzenie alebo
úplný zákaz niektorých druhov zbraní a príprava druhého zvláštneho
zasadnutia Valného zhromaždenia OSN o odzbrojení
- bolo podľa vyhlásenia poľského ministra spravodlivosti Zawadzkého
v tlači k 29.1. ešte 4129 osôb v internačných strediskách
- vypukli 12-dňové nepokoje v sýrskom meste Hamá vyvolané
príslušníkmi Moslimského bratstva, ktoré zlikvidovali poriadkové sily
- mali podľa oznámenia v tlači USA poskytnúť salvadorskej junte
ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 55 miliónov dolárov, pričom Pentagón
mal navyše vytvoriť zvláštny letecký most pre vojenské dodávky z USA

1987
- zrazil sa v noci na tento deň pri východojuhoslovanskom Niši
autobus s rekreantmi s nákladným automobilom, pričom 27 osôb zahynulo
a 20 bolo zranených
- odstúpil v súvislosti s aférou Iran-Contra riaditeľ Ústrednej
spravodajskej služby (CIA) William Casey, pričom v afére išlo
o ilegálny predaj zbraní americkému nepriateľovi číslo jeden Iránu,
ktorá prepukla začiatkom novembra - takto získané peniaze sa
používali aj na financovanie nikaragujských povstalcov contras
(odtiaľ názov Iran-Contra), pričom americký prezident Ronald Reagan
demisiu prijal, oficiálnym dôvodom však boli zdravotné dôvody

1992
- súhlasili srbskí predstavitelia a vodcovia etnických skupín Srbov
v Chorvátsku s mierovým plánom OSN pre Chorvátsko
- rozpustil taliansky prezident Francesco Cossiga parlament a vypísal
predčasné voľby na 5.4., pričom dôvodom bola nutnosť zaviesť reformy,
ktoré mali dostať Taliansko na konkurencie schopnú úroveň s krajinami
Európskeho spoločenstva
- bombardovali azerbajdžanské ozbrojené sily hlavné mesto Náhorného
Karabachu Stepanakert, pričom ostreľovanie pokračovalo aj neskôr a do
konca mesiaca zahynulo v Karabachu asi 100 osôb

1997
- zabránilo niekoľko stoviek príslušníkov srbskej polície za pomoci
vodných diel, obuškov a ochranných štítov asi 20 000 demonštrantom
podporujúcim srbskú opozíciu v pokojnom pochode na hlavné belehradské
námestie, pričom počas zásahu niekoľko osôb utrpelo menšie zranenia
- uskutočnili bojovníci separatistickej organizácie Tigri oslobodenia
tamilského Ílamu (LTTE) mohutné útoky na dve vojenské základne
vládnych jednotiek na Srí Lanky, pričom zahynulo 48 ľudí

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 8. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 1. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 3. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 4. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 5. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 9. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 10. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 481
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 130
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 087
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 397
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 133
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 203
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 043
 8. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 301
 9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 204
 10. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 133

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Prečo robot vyrobí lepšie hoaxy, ako ktorýkoľvek kotlebovec či vysielač

Výskumníci sa pozreli na hoaxy. A zistili nielen prečo sa šíria, ale že môže byť oveľa horšie.

DOMOV

Tomanová nám viac škodí ako pomáha, hovoria niektorí rodičia

Znalca odvolávajúceho sa na Tomanovú stiahli z prípadu.

PLUS

Miro Jaroš: Prekážajú mi rodičia niektorých detí

Spevák má niekedy pocit, že detské pesničky sú jeho jediný svet.