Historický kalendár na 2. februára

Svetový deň mokradí - oslavuje sa na základe rozhodnutia medzinárodného Stáleho výboru Dohovoru o mokradiach (1996): podpísali v Iráne Ramsarskú konvenciu (1971, oficiálne sa k nej prihlásilo 103 krajín), pričom ide o prvý významný dokument na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov, ktorý zdôraznil význam mokradí pri udržiavaní ekologickej rovnováhy a pre zachovanie biologickej rozmanitosti, funkciu a hodnotu týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj
OBETOVANIE PÁNA - HROMNICE, spájajú sa s posviackou sviec, ľudovo nazývaných hromničky; hoci nejde o prikázaný sviatok, bol známy v Jeruzaleme už vo 4. storočí, pričom v Ríme ho prijali v 7. a od 10. storočia mal sviatok názov Očisťovanie Panny Márie, ktorý v súlade s východnou tradíciou vyhlásili roku 1960 za sviatok Pána (v novom liturgickom kalendári z roku 1969 dostal názov Obetovanie Pána). Na Východe ho nazývajú Hypapanthe-Stretnutie. Každoročne pripadá na 40. deň po Vianociach a uzatvára sa ním rad vianočných sviatkov. Sviečky - hromničky sa najmä vo vidieckych domácnostiach zapaľovali v minulosti počas búrok spojených s hromobitím. Mali ochrániť príbytok od zásahu bleskom. Príbuzní ich zažínali aj pri lôžku umierajúcich. Horiaca svieca je symbolom Krista ako svetla sveta. Ľudové pranostiky na dnešný sviatok Hromníc hovoria Na Hromnice o hodinu více, alebo Na Hromnice - koniec sanice. Pôvodne to bol sviatok Perúna, boha ohňa a hromu.

1622
- narodil sa v Trnave jezuita, pedagóg a spisovateľ ŠTEFAN TATAI.
Zomrel 9.4.1676

1697
- narodil sa v Rákoši básnik, dramatik, literárny teoretik a pedagóg
piaristických gymnázií JAKUB FIALA, znalec antickej mytológie. Zomrel
1.10.1773

1772
- zomrel náboženský spisovateľ a evanjelický farár DÁVID FABRICI.
Narodil sa 15.12.1716

1837
- narodil sa v Spišskom Podhradí náboženský spisovateľ a evanjelický
senior VILIAM HÄNDEL. Zomrel 25.12.1925

1877
- zomrel vo Važci osvetový pracovník a učiteľ DANIEL FERIENČIK,
účastník slovenského národného hnutia a kapitán v revolúcii
1848-1849. Narodil sa 15.8.1801

1897
- zomrel v Pukanci pedagóg, hospodársky pracovník a redaktor ĽUDOVÍT
HRNČIAR, propagátor nových vyučovacích metód a kultúrno-osvetový
organizátor Matice slovenskej v Piešťanoch. Zomrel 24.8.1967

1902
- narodil sa v Maršoviciach (Česko) metalurg, odborný publicista,
autor učebníc a vysokoškolský pedagóg JAROSLAV MALKOVSKÝ, zakladateľ
odboru farebnej metalurgie na Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach.
Zomrel 29.1.1980

1912
- narodil sa v Banskej Bystrici ekonóm, ekonomický a výtvarný
publicista JÚLIUS HORVÁTH, autor knihy Slovenské zvesti v boji proti
fašizmu na obranu republiky a demokracie. Zomrel 20.10.1970

1917
- zomrel v Ostraticiach katolícky kňaz, spisovateľ, historik
a kultúrny pracovník JOZEF KOMPÁNEK. Narodil sa 13.9.1836

1947
- narodil sa v Haliči elektroinžinier, vedeckovýskumný pracovník,
vysokoškolský pedagóg a odborný publicista JURAJ BANSKÝ, docent na TU
v Košiciach

1962
- vyšlo vládne nariadenie číslo 13 o novej organizácii čs. filmu
- zomrel vo Fajszi (Maďarsko) advokát, cirkevný politik, publicista,
autor historických prác, poslanec a minister MICHAL DÖMÖTÖR. Narodil
sa 1.10.1875

1972
- začal vysielať bratislavský rozhlas publicistický mesačník Profily
hercov a režisérov, ktorý bol na programe do apríla 1974
- zomrel v Bratislave autor ortopedickej časti Vademecum medici,
lekár a ortopéd ŠTEFAN KINDERNAY, ktorý pôsobil aj vo Výskumnom
ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, pričom sa špecializoval sa
na choroby osteoartikulárneho systému. Narodil sa 5.2.1914

-----------------------------------------------

962

- korunoval v Ríme pápež Ján XII. za nemeckého cisára kráľa Otta I.
Veľkého, ktorý porazil Maďarov na rieke Lech roku 955, pobaltských
Slovanov a obsadil severné Taliansko, pričom panovník dodatkom
k Pipinovej donácii potvrdil majetok cirkevného štátu a vymedzil
cisárove práva pri voľbe pápeža

1522
- narodil sa taliansky matematik a autor metódy riešenia všeobecnej
bikvadratickej rovnice LODOVICO FERRARI. Zomrel roku 1565

1717
- narodil sa rakúsky poľný maršal a vojvodca ERNST GIDEON VON LAUDON
(Loudon). Zomrel roku 1790

1732
- vydal pruský kráľ Fridrich Wilhelm I. prisťahovalecký patent pre
asi 14 000 protestantov vyhnaných z kniežactva Salzburg, ktorí mohli
osídliť morom vyľudnené oblasti

1802
- narodil sa francúzsky prírodovedec, agrochemik, zakladateľ
experimentálneho štúdia výživy rastlín a využitia umelých hnojív
v poľnohospodárstve JEAN BAPTISTE BOUSSINGAULT. Zomrel roku 1887

1812
- narodil sa spisovateľ JEVHEN PAVLOVYČ HREBINKA, jeden z prvých
ukrajinských romantikov. Zomrel roku 1848

1827
- narodil sa nemecký maliar OSWALD ACHENBACH. Zomrel roku 1905

1872
- zomrel západoarménsky básnik a dramatik PETROS DURIAN, klasik
modernej arménskej literatúry. Narodil sa roku 1851

1852
- uskutočnila sa v parížskom divadle Theatre de Vaudeville premiéra
hry Dáma s kaméliami francúzskeho románopisca a dramatika Alexandra
Dumasa staršieho
- otvorili na londýnskej ulici Fleet Street prvý verejný pánsky
záchod na svete, pričom o niekoľko dní pribudol verejný záchod pre
ženy na Bedfordskej ulici

1872
- podpísali dohodu, podľa ktorej pripadlo holandské Zlatonosné
pobrežie v Afrike Veľkej Británii

1877
- prenášalo sa koncertovanie na Gryov tzv. telefónny klavír
z Filadelfie do veľkej Steinwayovej haly v New Yorku (vzdialenosť asi
120 kilometrov), pričom reprodukciu zlepšili Helholtzove rezonátory

1902
- narodil sa francúzsky národný hrdina a novinár GABRIEL PÉRI.
Zastrelili ho fašisti roku 1941

1907
- zomrel ruský chemik DMITRIJ IVANOVIČ MENDELEJEV, objaviteľ
periodickej sústavy prvkov, ktorá predstavovala dokonalú klasifikáciu
prvkov z chemického a fyzikálneho hľadiska. Narodil sa roku 1834

1912
- zrazil sa neďaleko ostrova Wight britský torpédoborec Hazard
s ponorkou A3, pričom všetkých 14 námorníkov ponorky zahynulo
- narodil sa americký hudobný skladateľ BURTON LANE, ktorý bol
kmeňovým skladateľom Paramountu (Divotvorný hrniec). Zomrel roku 1997
- vyhlásil mexický revolučný vodca Emiliano Zapata prezidenta
Francisca Indalecia Madera za zosadeného

1927
- narodil sa americký džezový hudobník (tenorsaxofón) STAN GETZ.
Zomrel roku 1991

1932
- začalo sa za účasti 64 štátov prvé zasadnutie medzinárodnej
konferencie o odzbrojení v Ženeve, ktoré sa skončilo 23.7.1932,
pričom proti britskej koncepcii obmedzení kvót európskych armád
a francúzskemu projektu medzinárodnej armády zloženej z národných
kontingentov presadzovalo Nemecko rovnoprávnosť v zbrojení

1942
- narodil sa americký gitarista, spevák a džezový skladateľ JAMES
(tzv. BLOOD) ULMER
- narodil sa britský spevák a gitarista GRAHAM NASH, člen legendárnej
americkej skupiny Crosby, Stills, Nash and Young, pričom predtým
pôsobil v skupine Hollies

1947
- odsúdili zástupcu náčelníka v koncentračnom tábore Ravensbrück
Johanna Schwarzhubera, vedúcu oddelenia ženskej pracovnej sily Grethe
Böselovú a táborových lekárov na trest smrti obesením

1957
- vydala sa americká herečka Liz Taylorová tretíkrát, pričom jej
manželom sa stal Mike Todd
- stalo sa za posledných 48 hodín v USA, Francúzsku a Taliansku osem
leteckých nehôd, pri ktorých zahynulo 39 osôb a 70 bolo zranených

1967
- podpísali v Paríži francúzsko-rumunskú dohodu o technickej
a priemyslovej spolupráci
- oznámila agentúra Agerpres nadviazanie diplomatických stykov NSR
a Rumunska

1972
- uskutočnil sa pohreb obetí masakry v Londonderry, pričom sa na
smútočnom sprievode zúčastnilo asi 25 000 osôb z celého Írska
- vyvrcholili mohutné protibritské demonštrácie protestným
zhromaždením 25 000 osôb pred budovou britského veľvyslanectva
v írskom Dubline, na ktorú demonštranti zaútočili a budova úplne
vyhorela, pričom vypálili tiež niekoľko ďalších britských objektov
v Dubline
- uskutočnila sa protestná manifestácia 10 000 pracujúcich Paríža
a okolia, ktorí žiadali právo na prácu a protestovali proti
prepúšťaniu
- prijala izraelská vláda ponuku USA na sprostredkovanie pri rokovaní
o znovuotvorení Suezského prieplavu
- otvorili slávnostne v japonskom Sappore 11-dňové XI. zimné
olympijské hry, ktoré boli dovtedy historicky finančne najnákladnejšie


1977
- začala sa 11-dňová návšteva generálneho tajomníka OSN Kurta
Waldheima v Egypte, Sýrii, Jordánsku, Libanone, Izraeli a Saudskej
Arábii, pričom rokoval o možnostiach obnovenia ženevskej konferencie
o Blízkom východe

1982
- začalo sa v Ženeve zasadnutie Výboru pre odzbrojenie, pričom na
programe bolo aj vypracovanie konkrétnych návrhov na obmedzenie alebo
úplný zákaz niektorých druhov zbraní a príprava druhého zvláštneho
zasadnutia Valného zhromaždenia OSN o odzbrojení
- bolo podľa vyhlásenia poľského ministra spravodlivosti Zawadzkého
v tlači k 29.1. ešte 4129 osôb v internačných strediskách
- vypukli 12-dňové nepokoje v sýrskom meste Hamá vyvolané
príslušníkmi Moslimského bratstva, ktoré zlikvidovali poriadkové sily
- mali podľa oznámenia v tlači USA poskytnúť salvadorskej junte
ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 55 miliónov dolárov, pričom Pentagón
mal navyše vytvoriť zvláštny letecký most pre vojenské dodávky z USA

1987
- zrazil sa v noci na tento deň pri východojuhoslovanskom Niši
autobus s rekreantmi s nákladným automobilom, pričom 27 osôb zahynulo
a 20 bolo zranených
- odstúpil v súvislosti s aférou Iran-Contra riaditeľ Ústrednej
spravodajskej služby (CIA) William Casey, pričom v afére išlo
o ilegálny predaj zbraní americkému nepriateľovi číslo jeden Iránu,
ktorá prepukla začiatkom novembra - takto získané peniaze sa
používali aj na financovanie nikaragujských povstalcov contras
(odtiaľ názov Iran-Contra), pričom americký prezident Ronald Reagan
demisiu prijal, oficiálnym dôvodom však boli zdravotné dôvody

1992
- súhlasili srbskí predstavitelia a vodcovia etnických skupín Srbov
v Chorvátsku s mierovým plánom OSN pre Chorvátsko
- rozpustil taliansky prezident Francesco Cossiga parlament a vypísal
predčasné voľby na 5.4., pričom dôvodom bola nutnosť zaviesť reformy,
ktoré mali dostať Taliansko na konkurencie schopnú úroveň s krajinami
Európskeho spoločenstva
- bombardovali azerbajdžanské ozbrojené sily hlavné mesto Náhorného
Karabachu Stepanakert, pričom ostreľovanie pokračovalo aj neskôr a do
konca mesiaca zahynulo v Karabachu asi 100 osôb

1997
- zabránilo niekoľko stoviek príslušníkov srbskej polície za pomoci
vodných diel, obuškov a ochranných štítov asi 20 000 demonštrantom
podporujúcim srbskú opozíciu v pokojnom pochode na hlavné belehradské
námestie, pričom počas zásahu niekoľko osôb utrpelo menšie zranenia
- uskutočnili bojovníci separatistickej organizácie Tigri oslobodenia
tamilského Ílamu (LTTE) mohutné útoky na dve vojenské základne
vládnych jednotiek na Srí Lanky, pričom zahynulo 48 ľudí

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 7. Inteligencia vo všetkom
 8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 1. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 2. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 5. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 8. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 9. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 10. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 762
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 968
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 444
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 563
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 268
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 968
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 918
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 800
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 604
 10. Inteligencia vo všetkom 1 533

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Le Penová nie je Trump. Prečo sa prieskumy tentoraz nezmýlia

Agentúry nepredpovedali víťazstvo Trumpa ani brexit, vo Francúzsku by sa však už nemali mýliť.

SVET

Až teraz sa začína boj o Európu. Le Penová sa na Macrona teší

Macron vidí Francúzsko ako krajinu, ktorá má všetko.

ŠPORT

Brilantný súboj rozhodol génius. A provokoval gestami

Messi zatienil Ronalda. Barcelona vyhrala na pôde Realu Madrid 3:2.

KOMENTÁRE

Prečo prežívame v napätí francúzske voľby

O čo pôjde v druhom kole prezidentských volieb?

Neprehliadnite tiež

SaS chce, aby si školy a učitelia mohli vybrať učebnice podľa uváženia

Mnohým školám nestačia iba schválené učebnice, ktoré ministerstvo prepláca, tvrdí poslanec Branislav Gröhling.

Fico vidí budúcnosť EÚ v hlbšom vzájomnom rešpekte

Robert Fico preto vidí budúcnosť EÚ najmä v hlbšom vzájomnom rešpekte členských štátov.

Na Slovensku zistili prvý prípad importovaného ochorenia osýpok

Nakazeným je 25-ročný Talian, ktorý študuje v Košiciach.

Kaliňák sľubuje policajtom vyššie platy

Priemerný zárobok v polícii bol už pred januárovým zvýšením platov 1337 eur. Od júla má byť ešte vyšší.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop