Historický kalendár na 5. februára

Svätá Agáta, panna, mučeníčka


1797
- narodil sa v Košiciach podnikateľ-železiar, národohospodár
a verejný činiteľ JURAJ ANDRÁŠI, spoluzakladateľ a funkcionár
hospodárskych spolkov. Zomrel 17.12.1872

1822
- zomrel v Budapešti-Budíne (Maďarsku) cirkevný hodnostár a významný
učiteľ ŠTEFAN VRANA, ktorý sa zaslúžil o výchovu kňazského dorastu.
Narodil sa 14.2.1768

1837
- narodil sa v Arade alebo Curtici (Rumunsko) vysokoškolský učiteľ,
hutnícky inžinier, vynálezca a odborný spisovateľ ANTON KERPELY,
ktorý patril k najerudovanejším vedeckým osobnostiam
banskoštiavnickej Baníckej a lesníckej akadémie a zaslúžil sa o jej
pozdvihnutie na európsku úroveň, pričom zaviedol v Uhorsku výrobu
smaltovaného riadu a pružín na železničné vozne. Zomrel 22.7.1907

1862
- narodil sa v Báčskom Petrovci (JZR) evanjelický kaplán, pedagóg,
kultúrny dejateľ, cirkevný historik, znalec dejín slovenskej
literatúry a zakladateľ modernej komeniologickej literatúry svetového
významu JÁN RADOMIL KVAČALA. Zomrel 9.6.1934
- vznikla definitívna verzia stanov Matice slovenskej

1867
- narodil sa vo Zvolene stenograf a právnik JÚLIUS ALEXANDER
BARANSKI, ktorý bol organizátorom katolíckeho študentského hnutia
v Maďarsku. Zomrel 25.5.1953

1887
- narodil sa v Sklabinej verejný činiteľ, roľník, účastník
protifašistického hnutia a SNP ŠTEFAN KOČÍ, prívrženec Republikánskej
strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. Zomrel 10.11.1968.

1892
- narodil sa v Hlohovci chemik a vysokoškolský pedagóg FRANTIŠEK
VALENTIN, popredný predstaviteľ vedy a vysokého školstva na Slovensku
v období 1939-1948. Zomrel 27.1.1966

1922
- narodil sa v Hámri veterinárny farmakológ, vysokoškolský pedagóg,
autor učebníc a odborný publicista JOZEF VODRÁŽKA

1927
- zomrel v Kremnici hudobný skladateľ, organista KAROL ANTOŠ, ktorý
komponoval prevažne cirkevné diela, omše, rekviem, chóry a piesne.
Narodil sa 4.6.1854

1932
- narodil sa v Bystričanoch architekt JOZEF HUNTIER

1942
- narodil sa v Bratislave reštaurátor a sochár RASTISLAV JÁN
MIKLÁNEK, člen Umeleckej besedy slovenskej
- začala sa v Buzuluku organizovať čs. vojenská jednotka pod velením
pplk. Ludvíka Svobodu, pričom po doplnení počtu vojakov na predpísaný
stav začala od 15.6. používať názov 1. československý samostatný
prápor v Sovietskom zväze

1947
- narodil sa MILAN VALÁŠEK, člen Slovenského syndikátu novinárov

1962
- zomrel v Debrecíne (Maďarsko) štítnický rodák, právnik, odborný
spisovateľ a vysokoškolský pedagóg VILIAM SZONTÁGH. Narodil sa
12.12.1885

1982
- zomrel v Prahe (Česko) významný herec a pedagóg VILIAM ZÁBORSKÝ,
bývalý člen činohry SND, ktorý sa venoval javiskovej reči a rozvoju
recitátorského umenia. Narodil sa 9.10.1920
- zomrel hokejista a tréner MIROSLAV NITKA, predseda trénerskej rady
Výboru zväzu ľadového hokeja SÚV ČSTV. Narodil sa 28.3.1932

1987
- uskutočnilo sa zasadnutie vlády ČSSR, pričom prerokovala plnenie
štátneho cieľového programu 03 - Racionalizácia spotreby kovov v 8.
päťročnici

1992
- zomrela novinárka a poslankyňa MÁRIA TVAROŽKOVÁ. Narodila sa
16.6.1926
- podpísal minister zahraničných vecí Jiří Dienstbier v Ľubľane
deklaráciu o nadviazaní diplomatických stykov medzi ČSFR a Slovinskom
- zomrela herečka JUDITA ĎURDIAKOVÁ, bývalá členka činohry SND.
Narodila sa 14.2.1948

1997
- otvorilo Slovenské národné múzeum exkluzívnu stálu expozíciu Múzea
mimoeurópskych kultúr na Žižkovej ulici v Bratislave


-----------------------------------------------


52
- poškodilo zemetrasenie rímske mesto Pompeje nachádzajúce sa
v blízkosti sopky Vezuv, avšak o 17 rokov neskôr bolo úplne zničené

1742
- povolila rakúska cisárovná Mária Terézia Josephovi Selliersovi
prestavať plesovú sieň v severovýchodnej časti viedenského Hofburgu
na divadlo, čím sa začala písať história známeho Burgtheatru

1782
- dobyla španielska armáda ostrov Menorca v Baleárskych ostrovoch,
ktorý dovtedy ovládala Veľká Británia

1797
- narodil sa francúzsky matematik a fyzik JEAN MARIE CONSTANT
DUHAMEL, autor viacerých učebníc a prác o matematickej fyzike. Zomrel
roku 1872

1807
- zomrel korzický bojovník za slobodu a vodca protijanovských vojsk
PASQUALE PAOLI. Narodil sa roku 1725

1852
- sprístupnili v Sankt Peterburgu verejnosti umelecké zbierky cárskej
Ermitáže, ktorú vybudovali podľa plánov nemeckého architekta Lea von
Klenzeho, pričom komplex Ermitáže so Zimným palácom, oltárom, cárskou
a malou Ermitážou založil cár Mikuláš I. - ide o jedno z najväčších
múzeí na svete a ponúka jedinečný prehľad rozvoja umenia v takmer
všetkých európskych krajinách

1877
- povýšili salvadorskú Goteru na mesto

1887
- konala sa v milánskej La Scale premiéra tragickej opery Othello od
Giuseppe Verdiho, ktorá sa stala jeho triumfom a publikum ju
privítalo s nadšením
- narodil sa rakúsky maliar a spisovateľ ALBERT PARIS GÜTERSLOH
(vlastným menom Albert Konrad Kiehtreiber). Zomrel roku 1973

1892
- narodila sa česká textilná výtvarníčka EMILIE PALIČKOVÁ. Zomrela
roku 1973
- narodil sa rakúsky spisovateľ GEORG EMANUEL SAIKO. Zomrel roku 1962

1907
- zomrel ruský chemik a profesor NIKOLAJ ALEXANDROVIČ MENŠUTKIN.
Narodil sa roku 1848
- narodil sa francúzsky politik PIERRE PFLIMLIN. Zomrel roku 2000
- zomrel rakúsky hudobný skladateľ LUDWIG THUILLE. Narodil sa roku
1861
- narodil sa nemecký lekár, psychológ a pedagóg HANS BENDER. Zomrel
roku 1991

1917
- prijal konvent v Querétaru ústavu Mexickej federácie (28 štátov),
ktorá na svoju dobu obsahovala pokrokové pracovnoprávne ustanovenia,
nerastné bohatstvo bolo zoštátnené, cirkev a štát striktne oddelené,
pričom ten istý deň ju vyhlásil aj prezident krajiny Venustiano
Carranza, čím sa fakticky skončilo obdobie mexickej občianskej vojny
- narodil sa rakúsky operný spevák (basbarytón) OTTO KARL EDELMANN

1922
- narodil sa český fyzikálny metalurg JAROSLAV PLUHAŘ
- vyšlo v New Yorku prvé číslo časopisu The Readerďs Digest, mesačný
výber z článkov a knižných publikácií
- narodila sa česká divadelná herečka MILADA DAVIDOVÁ

1932
- uzavrel ZSSR zmluvu o neútočení s Litvou a Lotyšskom

1937
- neschválili v USA návrh prezidenta Franklina Delano Roosevelta na
rozšírenie členov Najvyššieho súdu

1942
- prerušil Irán diplomatické styky s vichystickým Francúzskom
- vyhlásili USA vojnu Thajsku

1947
- stal sa novým poľským prezidentom Boleslaw Bierut, predvojnový
funkcionár Komunistickej strany Poľska a Kominterny, pričom o dva dni
zvolil Sejm do funkcie premiéra Józefa Cyrankiewicza
- zomrel nemecký prozaik HANS FALLADA (vlastným menom Rudolf Ditzen).
Narodil sa roku 1893

1962
- zomrel francúzsky hudobný skladateľ JACQUES IBERT. Narodil sa roku
1890

1967
- uskutočnili sa v Alžírsku obecné voľby, ktoré boli prvými od
vyhlásenia nezávislosti roku 1962
- zomrel flámsky spisovateľ a dramatik HERMAN TEIRLINCK. Narodil sa
roku 1879
- vypustili USA z Kennedyho mysu mesačnú sondu Lunar Orbiter 3

1972
- zomrela americká poetka MARIANNE MOOROVÁ. Narodila sa roku 1887
- skončilo sa v Addis Abebe zasadnutie Bezpečnostnej rady, ktoré
rokovalo o afrických problémoch, pričom schválilo rezolúciu
priznávajúcu ľudu Namíbie právo na sebaurčenie a rezolúciu proti
apartheidu v JAR
- narazilo kolumbijské dopravné lietadlo na horu v blízkosti
venezuelských hraníc, pričom všetkých 19 cestujúcich zahynulo
- zomrel český fyzikálny metalurg JOSEF TEINDL. Narodil sa roku 1900
- zaviedli letecké spoločnosti v USA povinnú kontrolu batožín
a samotných cestujúcich

1977
- zomrela česká maliarka OLGA FRIDRICHOVÁ-STEINZOVÁ

1982
- vyhlásila britská vláda diskriminačné opatrenia voči Poľsku a ZSSR,
pričom obmedzila pohyb ich diplomatov, rozhodla neposkytovať ďalšie
úvery Poľsku, znížila úroveň technických stykov so ZSSR a zaviedla
určité obmedzenia pre sovietsky rybolov v britských vodách
- zahynulo pri havárii vojenského dopravného lietadla C 123 na
ostrove Čedžu 53 juhokórejských vojakov

1987
- uskutočnila sa pri pokusnej strelnici v Nevade protestná
manifestácia 2000 odporcov jadrového zbrojenia z celých USA, pričom
438 účastníkov zadržali
- rozpustili predstavitelia extrémnych krídiel sikhskej náboženskej
menšiny dovtedajšie organizácie a založili stranu Spojený akálí,
ktorá mala byť jednotným frontom proti pandžábskej a indickej vláde
- stroskotala pri filipínskom ostrove Mindanao osobná loď, pričom
deväť osôb prežilo a 150 bolo nezvestných

1992
- vyhlásila pakistanská vláda generálny štrajk na podporu pripojenia
Kašmíru
- začala sa trojdňová návšteva Borisa Jeľcina vo Francúzsku, pričom
rokoval o jadrovej bezpečnosti, rusko-francúzskych vzťahoch, zapojení
Ruska do európskeho a svetového a hospodárskeho systému
- zvolili Vogela za nového predsedu durínskej vlády
- zomrela americká veľvyslankyňa vo Francúzsku PAMELA HARRIMANOVÁ,
ktorá bola pôvodom Angličanka, patrila medzi najoddanejších stúpencov
prezidenta USA Billa Clintona a výrazne mu pomohla počas jeho prvej
prezidentskej kampane. Narodila sa roku 1920
- navštívil americký viceprezident Dan Quayle v rámci osemdňovej
cesty po Európe Pobaltsko, pričom republikám sľúbil americkú pomoc vo
výške 18 miliárd dolárov a otvoril veľvyslanectvá USA v Estónsku
a Lotyšsku
- vyzval Senát americký minister zahraničných vecí James Baker
schváliť zmluvu o obmedzení strategických zbraní s bývalým ZSSR
- prepukli v Alžírsku ťažké nepokoje, pričom zahynulo 40 osôb a vláda
začala zatýkať islamských extrémistov

1997
- súhlasili tri najväčšie švajčiarske banky so založením pamätného
fondu holokaustu v hodnote 100 miliónov švajčiarskych frankov (70,1
milióna USD)
- predniesol prezident USA Bill Clinton svoj už piaty prejav o stave
únie, ktorý je svojím spôsobom programovým vyhlásením vlády

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 13 096
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 209
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 342
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 478
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 106
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 737
 7. Kam do tepla v januári? 1 997
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 827
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 653
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 008

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prežili Mečiara, zvládli Fica aj Dzurindu. Čo bude ďalej?

Ako sa menili noviny a podnikatelia na Slovensku.

DOMOV

Kiska si vždy do mňa rád rýpne, tvrdí Fico

Fico tvrdí, že napadnutie zákona o štátnych cenách na Ústavnom súde je krok proti vláde.

Neprehliadnite tiež

Súdna rada je nekompletná a hrozí, že opäť nezvolí kandidáta na eurosudcu

Žitňanská chce doplniť Súdnu radu ešte pred voľbou kandidáta na post eurosudcu.

Policajti strieľali po unikajúcom aute, zasiahli pneumatiky

Podozrivého zo závažnej drogovej trestnej činnosti napokon zadržali.

Poloniny lákajú najmä dobrodruhov. Chýbajú lepšie služby

Problémom je aj dosť zlá infraštruktúra.

Kiska si vždy do mňa rád rýpne, tvrdí Fico

Fico tvrdí, že napadnutie zákona o štátnych cenách na Ústavnom súde je krok proti vláde.