Historický kalendár na 8. februára

Štátny sviatok Slovinskej republiky - Deň slovinskej kultúry (úmrtie básnika France Prešerena, 1849) Deň skautov v USA - vznik organizácie skautov v USA (1910) Hieronym Emilián, vyznávač, patrón sirôt


1627
- uskutočnil ako prvý na svete Gašpar Weindl úspešný pokus na
rozpájanie hornín strelným prachom v Banskej Štiavnici

1742
- narodil sa v Terste (Taliansko) cirkevný hodnostár a mecén
slovenského školstva MICHAL BRIGIDO. Zomrel 23.6.1816

1767

- zomrel v Banskej Bystrici náboženský spisovateľ, evanjelický
farár, rektor a kazateľ DANIEL SARTORIUS, popredný barokový autor
nábožensko-popularizačných spisov, ktorý vydal Lutherov Katechizmus,
pričom písal výlučne po slovensky. Narodil sa 3.6.1704

1822
- narodil sa v Kameňanoch kupec, obchodník, richtár a ľudovýchovný
pracovník MATEJ NANDRÁSSY, ktorý sa zaslúžil o zriadenie prvého
slovenského gymnázia v Revúcej, pričom bol expedítorom mestskej
a súkromnej pošty v Revúcej. Zomrel 30.5.1889

1867
- narodil sa v Oroszlányi (Maďarsko) národohospodár, bankový úradník
a riaditeľ pobočky Ľudovej banky vo Vrbovom JÁN CABLK, zakladateľ
družstevných peňažných ústavov na Slovensku a generálny riaditeľ
Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc. Zomrel 15.10.1943

1872
- narodil sa v Spišskej Novej Vsi verejný činiteľ a katolícky kňaz
JÁN RICHTER, ktorý sa hlásil k ideológii jednotného maďarského
národa. Zomrel 18.5.1934


1897
- narodil sa v Brvništi krajinársky umelecký fotograf-krajinár ŠTEFAN
CHMULÍK. Zomrel 12.8.1967

1912
- narodil sa v Banskej Bystrici-Uľanke hudobný skladateľ, pedagóg
a zbormajster ŠIMON JUROVSKÝ, bývalý šéf opery SND, ktorý bol
popredným predstaviteľom rozvoja čs. vzájomnosti v hudbe. Zomrel
8.11.1963

1917
- narodil sa v Malých Levároch ekonóm, telovýchovný pracovník
a organizátor zimných športov KAROL SUCHÁNEK, predseda organizačného
výboru Tatranského výboru. Zomrel 10.11.1980

1942
- narodil sa v Trenčíne scénický výtvarník a pedagóg JOZEF CILLER
- prijalo II. ilegálne ústredné vedenie KSS uznesenie o utvorení
Ústredného národnorevolučného výboru, čo bol pokus o ústredný orgán
protifašistického odboja na Slovensku

1967
- začalo sa dvojdňové zasadnutie ÚV KSČ, na ktorom zvolili Štefana
Sádovského za predsedu poľnohospodárskej komisie ÚV KSČ a Lubomíra
Štrougala za predsedu komisie ÚV KSČ pre otázky životnej úrovne

1972
- uskutočnila sa v Prahe ustanovujúca schôdza Čs. združenia pre
Spojené národy

1982
- zomrel v Nitre divadelný pracovník, vynikajúci predstaviteľ
charakterových postáv, divadelný a filmový herec ĽUDOVÍT GREŠŠO,
bývalý člen Divadla Andreja Bagara v Nitre, ktorý v Krajovom divadle
v Trnave pôsobil aj ako umelecký šéf. Narodil sa 3.1.1916

1997
- vymenoval generálny riaditeľ SND Miroslav Fischer do funkcie
riaditeľa činohry SND herca Leopolda Haverla, ktorý sa však
nezúčastnil konkurzu


----------------------------------------------------------------

1537
- zomrel vojak HIERONYM EMIIANI, ktorý sa venoval chudobným, sirotám
a opusteným, pričom ho vyhlásili za svätého roku 1767. Narodil sa
roku 1486

1552
- narodil sa francúzsky básnik, prozaik, historik a jeden z vodcov
hugenotov THÉODORE AGRIPPA D'AUBIGNÉ. Zomrel roku 1630

1587
- popravili na hrade Fotheringray škótsku kráľovnú MÁRIU STUARTOVÚ,
ktorá bola od roku 1568 v anglickom zajatí, pretože sa zúčastnila na
sprisahaní katolíckych anglických šľachticov na čele s Anthonym
Babingtonom proti anglickej kráľovnej Alžbete I. Narodila sa roku 1542

1672
- predniesol britský fyzik, matematik a astronóm Isaac Newton pred
Kráľovskou spoločnosťou v Londýne prvú prednášku o optike

1727
- narodil sa švajčiarsky geológ a meteorológ JEAN ANDRÉ DELUC. Zomrel
roku 1817

1777
- narodil sa francúzsky chemik a objaviteľ jódu BERNARD COURTOIS.
Zomrel roku 1838

1807
- skončila sa dvojdenná bitka pri východopruskom meste Preussisch
Eylau (dnes Bagrationovsk), v ktorej sa francúzske vojská pod velením
Napoleona I. Bonaparta snažili poraziť spojenú prusko-ruskú armádu,
avšak Prusko odmietlo Napoleonovi ponuku separátneho mieru
a bartensteinskú zmluvu, čím sa ešte tesnejšie primklo k Rusku

1857
- narodil sa holandský orientalista CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE.
Zomrel v roku 1936

1862
- dobyli počas americkej občianskej vojny oddiely severskej Únie od
vojsk južanskej Konfederácie ostrov Roanoke Island v Severnej Karolíne
- narodil sa maďarský maliar KÁROLY FERENCZY. Zomrel roku 1917


1872
- narodil sa nemecký idealistický filozof, spisovateľ a pacifista
THEODOR LESSING. Zavraždili ho roku 1933

1877
- zomrel americký námorný dôstojník a cestovateľ CHARLES WILKES.
Narodil sa roku 1798

1887
- schválil Kongres USA tzv. Dawesov zákon, ktorý udeľoval Indiánom
žijúcim mimo kmeňa americké občianstvo a pôdu

1902
- zomrel lekár a zakladateľ ruskej pediatrie NIL FIODOROVIČ FILATOV.
Narodil sa roku 1847

1922
- nainštalovali v Bielom dome vo Washingtone rozhlasový prijímač
- narodila sa švajčiarska spisovateľka ERIKA BURKARTOVÁ

1932
- narodil sa český dirigent JOSEF CHALOUPKA
- narodil sa americký hudobný skladateľ JOHN TOWNER WILLIAMS

1937
- dobyli vojská španielskych povstalcov generála Francisca Franca
s pomocou 15.000 talianskych vojakov španielske prístavné mesto
Malaga
- narodil sa nemecký herec MANFRED KRUG

1942
- nahradil na príkaz nemeckého nacistického diktátora Adolfa Hitlera
Albert Speer vo funkcii ministra pre zbrojenie a vojnovú výrobu
Fritza Todta, ktorý zahynul pri leteckej nehode na sovietsko-nemeckom
fronte
- začali Japonci útočiť na Singapúr a vylodili sa aj v priestore
mesta Salamaua (Nová Guinea) a Makasaru na Celebese


1947
- odovzdal rakúsky minister zahraničných vecí Karl Gruber londýnskej
konferencii memorandum o rakúskom hnutí odporu proti nacizmu v druhej
svetovej vojne
- zahynulo pri požiari na berlínskej módnej šou vyše sto osôb


1957
- zomrel americký matematik maďarského pôvodu a spoluzakladateľ
teórie hier JOHN VON NEUMANN, ktorý podstatne prispel k rozvoju
kybernetiky a patrí medzi najvýznamnejších matematikov 20. storočia.
Narodil sa roku 1903
- priznal rakúsky minister vnútra Oskar Helmer najstaršiemu synovi
posledného cisára Karola I. meno Otto Habsburg-Lotrinský, avšak mu
nedovolili používať meno Otto von Österreich (Rakúsky)
- zomrel nemecký atómový fyzik a spoluobjaviteľ neutrónového žiarenia
WALTER BOTHE, laureát Nobelovej ceny (1954) za objav koincidentnej
metódy a objavy pomocou nej uskutočnené. Narodil sa roku 1891

1962
- vytvorili USA v Južnom Vietname vojenskú radu
- vyžiadali si zrážky medzi políciou a demonštrantami v Paríži deväť
mŕtvych a 83 zranených, pričom potýčky vyvolali radikáli, avšak
väčšina ľavicových demonštrantov proti teroru Organizácie tajnej
armády (OAS) pochodovala mestom pokojne aj napriek tomu, že úrady
akciu zakázali - vtedy tiež vybuchli na desiatkach miestach metropoly
bomby nastražené OAS

1967
- rozpadlo sa britské hudobné duo Peter and Gordon
- uskutočnili USA ďalší podzemný jadrový výbuch (20 kiloton TNT)
v Nevade
- odmietla v Bruseli Rada ministrov EHS žiadosť Španielska
o pridruženie k spoločenstvu
- vypustilo Francúzsko zo základne Hammaguiru na Sahare družicu
Diadem 1 s pomocou rakety Diamant
- zomrel britský ľavicový nakladateľ a spisovateľ VICTOR GOLLANCZ.
Narodil sa v roku 1893
- začala sa vo Varšave trojdňová konferencia ministrov zahraničných
vecí členských štátov Varšavskej zmluvy, ktorá rokovala o zmiernení
medzinárodného napätia, upevnení mieru, bezpečnosti a spolupráce
v Európe a vývoji situácii na európskom kontinente po prijatí
Deklarácie o upevnení mieru a bezpečnosti v Európe

1972
- zrušil manažment londýnskej Albert Hall koncert legendárneho
amerického hudobníka Franka Zappu a The Mothers of Invention, pretože
jedna z ich skladieb mala údajne obscénny text, v reakcii na
kontroverzné rozhodnutie sa pred koncertnou sieňou zhromaždili davy
protestujúcich fanúšikov
- skončilo sa v Ríme 4. kolo rokovaní o britských základniach na
Malte, pričom Veľká Británia predložila Malte ultimatívne požiadavky
- zabil blesk 10 detí na školskom ihrisku v Tanzánii


1977
- preniesla španielska vláda právo povoľovať či zakazovať činnosť
strán na najvyšší súd, pričom zakázala príslušníkom ozbrojených síl
akúkoľvek politickú činnosť
- postihlo San Francisco menšie zemetrasenie (5,0 stupňov Richterovej
stupnice), avšak najsilnejšie od roku 1966

1982
- začali vo východonemeckých kostoloch zbierať podpisy na podporu
petičnej iniciatívy Berlínsky apel: Dosiahnuť mier bez zbraní
- zastrelili islamské revolučné gardy pri akcii proti ilegálnemu
sídlu Ľudových mudžáhedínov v Teheráne najvýznamnejšieho
predstaviteľa tejto opozičnej organizácie a veliteľa ich ozbrojených
síl CHIABANÍHO a tiež 10 členov ÚV Ľudových mudžáhedínov, pričom
ďalších činiteľov zatkli
- obnovili výučbu na všetkých poľských univerzitách prerušenú
v decembri 1981
- skončil návštevou Rakúska egyptský prezident Husní Mubarak prvú
zahraničnú cestu vo funkcii hlavy štátu, pri ktorej rokoval
s predstaviteľmi Talianska, Francúzska, USA, Veľkej Británie, NSR
a Rakúska o problémoch Blízkeho východu (najmä o riešení
palestínskeho problému a pomoci Egyptu)
- oznámil prezident Ronald Reagan Kongresu USA zámer obnoviť hromadnú
výrobu chemických zbraní
- zahynulo najmenej 32 osôb a 60 bolo zranených pri požiari
v tokijskom hoteli New Japan

1987
- nadobudla platnosť Konvencia o fyzickej ochrane jadrových materiálov
- začali sa v Hondurase manévre amerických vojenských jednotiek
- stal sa Mir prvým umelým kozmickým telesom obývaným ľuďmi
- prepadli srílanskí tamilskí separatisti v noci na tento deň
sinhálsku dedinu Arantalana, pričom zabili 28 osôb
- zverejnili návrh zákona ZSSR o štátnom podniku (združení)

1992
- začala sa nová kapitola kozmických letov, keď európsko-americká
vesmírna sonda Ulysses po 16-mesačnej ceste priletela k planéte
Jupiter
- dohodli sa predstavitelia SNŠ a Gruzínska, že garantom dohôd o ich
zahraničných úveroch bude Rusko, avšak Ukrajina sa nepripojila
- začali sa vo francúzskom Albertville (Savojské Alpy) 16-dňové XVI.
zimné olympijské hry, otvoril ich prezident Francois Mitterand
a zúčastnilo sa na nich 2.300 športovcov zo 64 krajín


1997
- podpísali zástupcovia vlády ČR a odborov dohodu o podmienkach
skončenia štrajku železničiarov
- obkľúčili policajné nákladné autá hlavné námestie v albánskej
metropole Tirana, aby zabránili opozičným stranám usporiadať v centre
mesta zakázanú demonštráciu proti pravicovej vláde a na protest voči
zrúteniu pyramidálnych investičných spoločností, avšak najmenej
30.000 demonštrantov vyšlo do ulíc Vlor‰, kde protesty pokračovali už
štvrtý deň a asi 2000 ľudí protestovalo aj v meste Fier, no polícia
im zabránila vstúpiť na hlavné námestie
- zahynulo šesť osôb a päť bolo vážne zranených pri masakre, ktorú
spáchal dvadsaťštyriročný Stephen Anderson v mestečku Raurimu na
Severnom ostrove Nového Zélandu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 697
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 133
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 881
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 475
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 424
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 151
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 550
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 423
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 364
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 105

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.