Historický kalendár na 13. februára

POPOLCOVÁ STREDA (ŠKAREDÁ) - pohyblivý kresťanský sviatok, končia
sa fašiangy, ktoré sú dozvukmi starších slávností, pričom vznikli z
troch podstatne odlišných zložiek. Slovenského pôvodu sú obchôdzky
dospelej mládeže v maskách, druhou zložkou je odzrkadlenie sa
karnevalových slávností a starorímskych bakchanálií. Tretím prvkom,
ktorý sa dostal do fašiangového obdobia neskôr, boli slávnosti na
počesť zosnulých a s nimi spojené sypanie popola na hlavu.
Táto slávnosť sa u nás traduje ako "popolcová" či "škaredá" streda.
Popolcovou stredou sa uzatvára fašiangové obdobie a začína sa obdobie
40-dňového predveľkonočného pôstu. Konzumácia bezmäsitých jedál mala
zabezpečiť úžitok v hospodárstve - napr. pirohy - tučné bravy,
rezance - dlhé klasy, proso - hojnosť peňazí. Nikto sa nemal zabávať,
tancovať, spievať veselé piesne a pod. Nesmeli sa zapriahať
a podkúvať kone, lebo by okriveli, a ani vyliahnutej hydine sa nemalo
dariť. Mládenci obyčajne v tento deň "vinšovali" dievkam, lebo vraj
majú sviatok.

Benignus, mučeník


1732
- narodil sa v Prešove náboženský spisovateľ, jezuita, výborný rečník
a farár JÁN SILÁDI. Zomrel roku 1802

1842
- narodil sa v Bratislave antropológ, odborný spisovateľ a pedagóg
AUREL TÖRÖK, ktorý zostrojil prístroj na meranie lebiek
(kraniometer). Zomrel 2.9.1912

1852
- narodil sa v Olšovanoch lesný inžinier GUSTÁV TOMČÁNI, ktorý sa
pričinil o zvýšenie úrovne hospodárenia v štátnych lesoch bývalého
Uhorska (vrátane Slovenska). Zomrel 3.10.1911

1857
- narodil sa v Pruskom hudobný skladateľ a organista GUSTÁV STANÍK.
Zomrel 1.11.1941

1927
- začalo sa pravidelné vysielanie staníc Praha a Bratislava pomocou
modernej vysokofrekvenčnej telefónnej linky

1932
- narodil sa v Úľanoch nad Žitavou básnik, textár, redaktor,
spisovateľ pre deti a mládež JÁN TURAN, člen Spolku slovenských
spisovateľov a bývalý šéfredaktor časopisu Slniečko
- narodila sa v Mudroňove prekladateľka EMÍLIA OBUCHOVÁ
- schválili stanovy Dobrovoľného hasičského zboru Slovenské Ďarmoty
- narodil sa v Trenčíne publicista, redaktor, dramaturg, prozaik
a prekladateľ KORNEL FÖLDVÁRI, člen Obce spisovateľov Slovenska,
Slovenského syndikátu novinárov a Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry

1937
- zomrel v Syracuse (USA) publicista, katolícky kňaz a krajanský
činiteľ JOZEF MARTINČEK, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v USA.
Narodil sa 15.8.1855

1947
- narodila sa herečka JANA BELÁKOVÁ
- schválilo Národné zhromaždenie zákon proti šmeline a trestný zákon
na ochranu dvojročného plánu
- narodil sa v Banskej Bystrici vysokoškolský pedagóg a interiérista
IVAN PETELEN, člen Spolku architektov Slovenska

1952
- narodila sa ELEONÓRA VALLOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry

1957
- podpísali v Londýne protokol medzi ČSR a Japonskom o zastavení
vojnového stavu a obnove diplomatických stykov

1972
- zomrel v Bratislave novinár a publicista KAROL HUŠEK. Narodil sa
2.6.1891

1987
- zomrel v Banskej Štiavnici učiteľ a archivár MIKULÁŠ BLÁZY. Narodil
sa 21.11.1904
- posúdilo zasadnutie vlády ČSSR stav výstavby jadrových elektrární
a prerokovalo medzinárodné hospodárske styky

1992
- prijalo Predsedníctvo ČNR návrh zmluvy o štátoprávnom usporiadaní
spoločného štátu ako východisko k rokovaniu predsedníctiev ČNR a SNR
o konečnom znení zmluvy

1997
- schválila NR SR nový zákon o Matici slovenskej a novelu zákona
o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých
štátnych podnikov a akciových spoločností, čím sa predĺžilo
moratórium na privatizáciu Slovenskej sporiteľne, Slovenskej
poisťovne, Všeobecnej úverovej banky a Investičnej a rozvojovej banky


-------------------------------------------


962
- potvrdil rímsko-nemecký cisár Oto I. Veľký v tzv. Pactum Ottonanium
vlastníctvo cirkevného štátu (Vatikánu) pápežom


1542
- popravili pre nedokázané cudzoložstvo anglickú kráľovnú CATHERINE
HOWARDOVÚ, piatu manželku kráľa Henricha VIII. Narodila sa asi roku
1520

1592

- zomrel taliansky maliar neskorej renesancie IACOPO BASSANO
(vlastným menom Iacopo da Ponte). Narodil sa roku 1517 alebo 1518

1682
- narodil sa taliansky maliar a grafik neskorého baroka GIOVANNI
BATTISTA (niekde Giambattista) PIAZZETTA, jedna z hlavných osobností
tzv. novobenátskej školy. Zomrel roku 1754

1787
- zomrel chorvátsky jezuita, fyzik, matematik, astronóm, filozof
a autor systému dynamickej atomistiky RUDJER JOSIP BOŠKOVIČ. Narodil
sa roku 1711

1797
- porazili Briti na čele s Johnom Jervisom a Horatiom Nelsonom
Španielov v námornej bitke pri Myse sv. Vincenta

1837
- vypukli v New Yorku nepokoje pre zvýšenie cien múky

1852
- narodil sa dánsky astronóm a riaditeľ observatória JOHANN LUDWIG
EMIL DREYER, ktorý sa zaoberal astrometriou a históriou astronómie.
Zomrel roku 1926


1862
- narodil sa český hudobný skladateľ a zberateľ ľudových piesní KAREL
WEIS. Zomrel roku 1944

1867

- konala sa vo Viedni premiéra svetoznámeho valčíka Na krásnom
modrom Dunaji od Johanna Straussa

1872
- narodil sa nemecký geodet a priekopník fotogrametrie MAX GASSER.
Zomrel roku 1954

1877
- povýšili salvadorskú Juayuu na trhové mestečko
- zomrel rumunsky herec a dramaturg COSTACHE CARAGIALE. Narodil sa
roku 1815

1882
- zomrel francúzsky satirický básnik a kritik buržoáznej spoločnosti
AUGUSTE BARBIER. Narodil sa roku 1805
- odohrala sa coltopillská bitka medzi Peru a Čile, pričom išlo
o jednu z čiastkových bitiek tichomorskej vojny
- narodil sa poľský astronóm TADEUSZ BANACHIEWICZ, ktorý pracoval
v oblasti nebeskej mechaniky, pričom zdokonalil Gaussovu metódu na
určovanie eliptických dráh planét a komét. Zomrel roku 1954

1892
- narodil sa maliar a predstaviteľ amerického regionalizmu 30. rokov
20. storočia GRANT WOOD. Zomrel roku 1942
- zomrel ruský lekár, prírodovedec a cestovateľ nemeckého pôvodu
WILHELM JUNKER. Narodil sa roku 1840
- narodila sa ukrajinská speváčka MARIJA IVANOVNA
LITVINENKOVÁ-VOLGEMUTOVÁ. Zomrela roku 1966

1897
- zomrel taliansky dramatik GIACINTO GALLINA. Narodil sa roku 1852
- zomrel rakúsky herec FRIEDRICH MITTERWURZER. Narodil sa roku 1844

1907
- zomrel francúzsky geológ MARCEL BERTRAND, ktorý ako prvý vyslovil
myšlienku existencie ďalekosiahlych vrásových príkrovov v Alpách
a dokázal ju dôkladným prieskumom Provensalska, čím utvoril novú
tektonickú náuku o príkrovovej stavbe pásmových pohorí. Narodil sa
roku 1847

1917
- zatkli v parížskom hoteli Elysées tanečnicu Mata Hari, podozrivú zo
špionáže v prospech Nemecka
- spôsobil výbuch plynu v nemeckom Ehmen veľké banské nešťastie, pri
ktorom zahynulo 35 osôb

1922
- vznikla v Sovietskom zväze Pionierska organizácia Vladimíra Iľjiča
Lenina

1932
- narodil sa český spevák a gitarista JIŘÍ HELEKAL
- zomrel český agrárny politik, verejný činiteľ a statkár KAREL
PRÁŠEK. Narodil sa roku 1868

1937
- narodil sa nemecký astronaut SIGMUND JÄHN

1942
- podpísali predstavitelia Fínska a ZSSR v Helsinkách dohodu o výmene
potravín za nerastné suroviny
- zrušilo nemecké velenie operáciu Seelöwe, čiže pokus o inváziu do
Veľkej Británie, ktorý sa začal ešte v lete 1940
- uskutočnil sa britský nálet na Aachen a Kolín nad Rýnom
- vyplával britský konvoj z Alexandrie na Maltu a na svojej ceste
utrpel ťažké straty
- vyhlásili v ZSSR mobilizáciu mužov od 16 do 55 rokov a žien od 16
do 45 rokov

1952
- zomrel americký právnik a významný znalec medzinárodného práva
CHARLES CHENEY HYDE. Narodil sa roku 1873
- zomrel americký hudobný vedec a kritik nemeckého pôvodu ALFRED
EINSTEIN. Narodil sa roku 1880

1967
- začalo sa v nigérijskom Lagose 12-dňové ôsme zasadnutie
hospodárskej komisie OSN pre Afriku, pričom prijali 30 rezolúcií
týkajúcich sa rôznych aspektov hospodárskeho života v Afrike
- vydal tanzánijský prezident Julius Nyerere príkaz znárodniť banky,
poisťovne a osem najväčších importných a exportných spoločností
krajiny
- vymenila japonská budhistická strana s fašistickými rysmi Kómeitó
svoje vedenie, pričom predsedom sa stal Jošikacu Takeri a generálnym
tajomníkom Džunja Jano
- začala sa v cyperskej Nikózii štvordňová konferencia organizačného
výboru rady Organizácie solidarity ázijských a afrických národov,
pričom rozhodla o konaní 5. konferencie organizácie ešte roku 1967
v Alžíri
- obnovili USA bombardovanie Vietnamskej demokratickej republiky

1972
- rokovalo 1 200 delegátov tzv. Svetového zhromaždenia za mier
a nezávislosť ľudu Indočíny z 84 krajín vo Versailles o problémoch
mieru a nezávislosti na indočínskom subkontinente
- reorganizoval sudánsky prezident Džafar Muhammad Nimajrí vládu
a prevzal zodpovednosť za obranu krajiny, keď rezignoval námestník
predsedu vlády a minister obrany Chálid Hasan Abbás

1977
- zahynulo podľa oznámenia 36 osôb, keď sa cyklón Emilie prehnal nad
Madagaskarom
- začalo sa v Sofii dvojdňové rokovanie Medzinárodného styčného fóra,
pričom posúdilo stav príprav svetovej konferencie obrancov mieru,
ktorá sa mala uskutočniť vo Varšave

1982
- vypukli v poľskej Poznani pouličné nepokoje, počas ktorých
rozširovali letáky a protištátne heslá, pričom zatkli 194 osôb
a v meste sprísnili niektoré opatrenia výnimočného stavu
- stroskotal 700 kilometrov severne od Azorských ostrovov grécky
tanker Victory, pričom z 32 členov posádky sa zachránilo 20
- začal sa v Toronte trojdňový 25. zjazd Komunistickej strany Kanady,
pričom schválil hlavný politický dokument Nový kurz pre Kanadu
s programom oživenia národného hospodárstva a za predsedu znovu
zvolili Williama Kashtana
- zomrel český huslista a hudobný pedagóg JOSEF MUZIKA. Narodil sa
roku 1894

1987
- uviedli v nemeckom Bonne-Bad Godesbergu hru Elfriede Jelinkovej
Choroba
- vyvrcholil týždenný bojkot výučby stredných škôl po celom
Španielsku pochodom na Madrid, pričom išlo o dovtedy najväčšiu
demonštráciu študentov v dvojmesačnom boji za reformu školského
systému a nakoniec vláda čiastočne vyhovela požiadavkám na
demokratizáciu školského systému

1992
- vyzval minister zahraničných vecí NSR Hans-Dietrich Genscher SNŠ
zničiť jadrové rakety krátkeho doletu, pričom USA mali zlikvidovať
svoje jadrové zbrane v Európe
- zomrel sovietsky vedec a matematik NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ BOGOLJUBOV,
bývalý riaditeľ Spojeného ústavu pre jadrový výskum. Narodil sa roku
1909
- odporučil generálny tajomník OSN Butrus Butrus-Ghálí Bezpečnostnej
rade vyslať ozbrojené sily OSN (vyše 10.000 mužov) do oblastí
Chorvátska kontrolovaných Srbmi
- začalo sa šesťdňové rokovanie pozorovateľskej misie v Arménsku
a Azerbajdžane o riešení konfliktu v Náhornom Karabachu

1997
- požiadal predseda zahraničného výboru Najvyššieho ľudového
zhromaždenia Hwang Čang-jop, ktorý sa cestou z Japonska do
Pchjongjangu zastavil v Pekingu, na tamojšej juhokórejskej ambasáde
o politický azyl
- rozhodol medzinárodný súdny dvor v Ríme, že strategicky mimoriadne
významné mesto Brčko na severe Bosny bude naďalej patriť Republike
srbskej (srbskej súčasti Bosny)
- zachytil jemne americký raketoplán Discovery svojím automatickým
ramenom Hubbleov ďalekohľad, pričom na tomto vesmírnom zariadení mali
americkí astronauti vykonať opravy a údržbu v hodnote 350 miliónov
dolárov, keď sa obe telesá vznášali vo výške 595 kilometrov nad
Mexikom.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 760
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 191
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 6 372
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 171
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 5 556
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 484
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 823
 8. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 4 805
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 871
 10. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 019

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Remiášova vražda sa ešte dá vyšetriť. Pomôcť musia mafiáni

Polícia minulý rok obnovila vyšetrovanie Remiášovej vraždy, pretože vyšli najavo nové skutočnosti. Ani po roku zatiaľ nikoho neobvinila.

DOMOV

Anna Remiášová pri pomníku syna: Nikdy to nevzdám

Výročie vraždy si prišli k jeho pamätníku pripomenúť aj študenti.

KOMENTÁRE

Kažimír bude musieť siahnuť pod vankúš, aby naplnil Ficove sľuby

Bez zásahu do rozpočtu to nepôjde.

Neprehliadnite tiež

Anna Remiášová pri pomníku syna: Nikdy to nevzdám

21. výročie vraždy Róberta Remiáša si prišli k jeho pamätníku pripomenúť aj študenti, ktorí organizovali Veľký protikorupčný pochod.

Remiášova vražda sa ešte dá vyšetriť. Pomôcť musia mafiáni

Polícia minulý rok obnovila vyšetrovanie Remiášovej vraždy, pretože vyšli najavo nové skutočnosti. Ani po roku zatiaľ nikoho neobvinila.

PRÍBEHY PAMÄTNÍKOV OD POST BELLUM

Milan Lasica: Dobre sa na tom smeje, ale žiť v tom nebolo veselé

Celoživotnou ambíciou Milana Lasicu bolo stáť na javisku a povedať niečo, čomu by sa ľudia smiali.

Firma Kaliňákových ľudí, ktorú dotoval štát, skončila

Minister Robert Kaliňák v roku 2012 dohadoval štátnu pomoc pre Čiernu Horu. Zákazku potom získala firma jeho kamaráta Mareka Turčana.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop