Historický kalendár na 13. februára

POPOLCOVÁ STREDA (ŠKAREDÁ) - pohyblivý kresťanský sviatok, končia
sa fašiangy, ktoré sú dozvukmi starších slávností, pričom vznikli z
troch podstatne odlišných zložiek. Slovenského pôvodu sú obchôdzky
dospelej mládeže v maskách, druhou zložkou je odzrkadlenie sa
karnevalových slávností a starorímskych bakchanálií. Tretím prvkom,
ktorý sa dostal do fašiangového obdobia neskôr, boli slávnosti na
počesť zosnulých a s nimi spojené sypanie popola na hlavu.
Táto slávnosť sa u nás traduje ako "popolcová" či "škaredá" streda.
Popolcovou stredou sa uzatvára fašiangové obdobie a začína sa obdobie
40-dňového predveľkonočného pôstu. Konzumácia bezmäsitých jedál mala
zabezpečiť úžitok v hospodárstve - napr. pirohy - tučné bravy,
rezance - dlhé klasy, proso - hojnosť peňazí. Nikto sa nemal zabávať,
tancovať, spievať veselé piesne a pod. Nesmeli sa zapriahať
a podkúvať kone, lebo by okriveli, a ani vyliahnutej hydine sa nemalo
dariť. Mládenci obyčajne v tento deň "vinšovali" dievkam, lebo vraj
majú sviatok.

Benignus, mučeník


1732
- narodil sa v Prešove náboženský spisovateľ, jezuita, výborný rečník
a farár JÁN SILÁDI. Zomrel roku 1802

1842
- narodil sa v Bratislave antropológ, odborný spisovateľ a pedagóg
AUREL TÖRÖK, ktorý zostrojil prístroj na meranie lebiek
(kraniometer). Zomrel 2.9.1912

1852
- narodil sa v Olšovanoch lesný inžinier GUSTÁV TOMČÁNI, ktorý sa
pričinil o zvýšenie úrovne hospodárenia v štátnych lesoch bývalého
Uhorska (vrátane Slovenska). Zomrel 3.10.1911

1857
- narodil sa v Pruskom hudobný skladateľ a organista GUSTÁV STANÍK.
Zomrel 1.11.1941

1927
- začalo sa pravidelné vysielanie staníc Praha a Bratislava pomocou
modernej vysokofrekvenčnej telefónnej linky

1932
- narodil sa v Úľanoch nad Žitavou básnik, textár, redaktor,
spisovateľ pre deti a mládež JÁN TURAN, člen Spolku slovenských
spisovateľov a bývalý šéfredaktor časopisu Slniečko
- narodila sa v Mudroňove prekladateľka EMÍLIA OBUCHOVÁ
- schválili stanovy Dobrovoľného hasičského zboru Slovenské Ďarmoty
- narodil sa v Trenčíne publicista, redaktor, dramaturg, prozaik
a prekladateľ KORNEL FÖLDVÁRI, člen Obce spisovateľov Slovenska,
Slovenského syndikátu novinárov a Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry

1937
- zomrel v Syracuse (USA) publicista, katolícky kňaz a krajanský
činiteľ JOZEF MARTINČEK, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v USA.
Narodil sa 15.8.1855

1947
- narodila sa herečka JANA BELÁKOVÁ
- schválilo Národné zhromaždenie zákon proti šmeline a trestný zákon
na ochranu dvojročného plánu
- narodil sa v Banskej Bystrici vysokoškolský pedagóg a interiérista
IVAN PETELEN, člen Spolku architektov Slovenska

1952
- narodila sa ELEONÓRA VALLOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry

1957
- podpísali v Londýne protokol medzi ČSR a Japonskom o zastavení
vojnového stavu a obnove diplomatických stykov

1972
- zomrel v Bratislave novinár a publicista KAROL HUŠEK. Narodil sa
2.6.1891

1987
- zomrel v Banskej Štiavnici učiteľ a archivár MIKULÁŠ BLÁZY. Narodil
sa 21.11.1904
- posúdilo zasadnutie vlády ČSSR stav výstavby jadrových elektrární
a prerokovalo medzinárodné hospodárske styky

1992
- prijalo Predsedníctvo ČNR návrh zmluvy o štátoprávnom usporiadaní
spoločného štátu ako východisko k rokovaniu predsedníctiev ČNR a SNR
o konečnom znení zmluvy

1997
- schválila NR SR nový zákon o Matici slovenskej a novelu zákona
o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých
štátnych podnikov a akciových spoločností, čím sa predĺžilo
moratórium na privatizáciu Slovenskej sporiteľne, Slovenskej
poisťovne, Všeobecnej úverovej banky a Investičnej a rozvojovej banky


-------------------------------------------


962
- potvrdil rímsko-nemecký cisár Oto I. Veľký v tzv. Pactum Ottonanium
vlastníctvo cirkevného štátu (Vatikánu) pápežom


1542
- popravili pre nedokázané cudzoložstvo anglickú kráľovnú CATHERINE
HOWARDOVÚ, piatu manželku kráľa Henricha VIII. Narodila sa asi roku
1520

1592

- zomrel taliansky maliar neskorej renesancie IACOPO BASSANO
(vlastným menom Iacopo da Ponte). Narodil sa roku 1517 alebo 1518

1682
- narodil sa taliansky maliar a grafik neskorého baroka GIOVANNI
BATTISTA (niekde Giambattista) PIAZZETTA, jedna z hlavných osobností
tzv. novobenátskej školy. Zomrel roku 1754

1787
- zomrel chorvátsky jezuita, fyzik, matematik, astronóm, filozof
a autor systému dynamickej atomistiky RUDJER JOSIP BOŠKOVIČ. Narodil
sa roku 1711

1797
- porazili Briti na čele s Johnom Jervisom a Horatiom Nelsonom
Španielov v námornej bitke pri Myse sv. Vincenta

1837
- vypukli v New Yorku nepokoje pre zvýšenie cien múky

1852
- narodil sa dánsky astronóm a riaditeľ observatória JOHANN LUDWIG
EMIL DREYER, ktorý sa zaoberal astrometriou a históriou astronómie.
Zomrel roku 1926


1862
- narodil sa český hudobný skladateľ a zberateľ ľudových piesní KAREL
WEIS. Zomrel roku 1944

1867

- konala sa vo Viedni premiéra svetoznámeho valčíka Na krásnom
modrom Dunaji od Johanna Straussa

1872
- narodil sa nemecký geodet a priekopník fotogrametrie MAX GASSER.
Zomrel roku 1954

1877
- povýšili salvadorskú Juayuu na trhové mestečko
- zomrel rumunsky herec a dramaturg COSTACHE CARAGIALE. Narodil sa
roku 1815

1882
- zomrel francúzsky satirický básnik a kritik buržoáznej spoločnosti
AUGUSTE BARBIER. Narodil sa roku 1805
- odohrala sa coltopillská bitka medzi Peru a Čile, pričom išlo
o jednu z čiastkových bitiek tichomorskej vojny
- narodil sa poľský astronóm TADEUSZ BANACHIEWICZ, ktorý pracoval
v oblasti nebeskej mechaniky, pričom zdokonalil Gaussovu metódu na
určovanie eliptických dráh planét a komét. Zomrel roku 1954

1892
- narodil sa maliar a predstaviteľ amerického regionalizmu 30. rokov
20. storočia GRANT WOOD. Zomrel roku 1942
- zomrel ruský lekár, prírodovedec a cestovateľ nemeckého pôvodu
WILHELM JUNKER. Narodil sa roku 1840
- narodila sa ukrajinská speváčka MARIJA IVANOVNA
LITVINENKOVÁ-VOLGEMUTOVÁ. Zomrela roku 1966

1897
- zomrel taliansky dramatik GIACINTO GALLINA. Narodil sa roku 1852
- zomrel rakúsky herec FRIEDRICH MITTERWURZER. Narodil sa roku 1844

1907
- zomrel francúzsky geológ MARCEL BERTRAND, ktorý ako prvý vyslovil
myšlienku existencie ďalekosiahlych vrásových príkrovov v Alpách
a dokázal ju dôkladným prieskumom Provensalska, čím utvoril novú
tektonickú náuku o príkrovovej stavbe pásmových pohorí. Narodil sa
roku 1847

1917
- zatkli v parížskom hoteli Elysées tanečnicu Mata Hari, podozrivú zo
špionáže v prospech Nemecka
- spôsobil výbuch plynu v nemeckom Ehmen veľké banské nešťastie, pri
ktorom zahynulo 35 osôb

1922
- vznikla v Sovietskom zväze Pionierska organizácia Vladimíra Iľjiča
Lenina

1932
- narodil sa český spevák a gitarista JIŘÍ HELEKAL
- zomrel český agrárny politik, verejný činiteľ a statkár KAREL
PRÁŠEK. Narodil sa roku 1868

1937
- narodil sa nemecký astronaut SIGMUND JÄHN

1942
- podpísali predstavitelia Fínska a ZSSR v Helsinkách dohodu o výmene
potravín za nerastné suroviny
- zrušilo nemecké velenie operáciu Seelöwe, čiže pokus o inváziu do
Veľkej Británie, ktorý sa začal ešte v lete 1940
- uskutočnil sa britský nálet na Aachen a Kolín nad Rýnom
- vyplával britský konvoj z Alexandrie na Maltu a na svojej ceste
utrpel ťažké straty
- vyhlásili v ZSSR mobilizáciu mužov od 16 do 55 rokov a žien od 16
do 45 rokov

1952
- zomrel americký právnik a významný znalec medzinárodného práva
CHARLES CHENEY HYDE. Narodil sa roku 1873
- zomrel americký hudobný vedec a kritik nemeckého pôvodu ALFRED
EINSTEIN. Narodil sa roku 1880

1967
- začalo sa v nigérijskom Lagose 12-dňové ôsme zasadnutie
hospodárskej komisie OSN pre Afriku, pričom prijali 30 rezolúcií
týkajúcich sa rôznych aspektov hospodárskeho života v Afrike
- vydal tanzánijský prezident Julius Nyerere príkaz znárodniť banky,
poisťovne a osem najväčších importných a exportných spoločností
krajiny
- vymenila japonská budhistická strana s fašistickými rysmi Kómeitó
svoje vedenie, pričom predsedom sa stal Jošikacu Takeri a generálnym
tajomníkom Džunja Jano
- začala sa v cyperskej Nikózii štvordňová konferencia organizačného
výboru rady Organizácie solidarity ázijských a afrických národov,
pričom rozhodla o konaní 5. konferencie organizácie ešte roku 1967
v Alžíri
- obnovili USA bombardovanie Vietnamskej demokratickej republiky

1972
- rokovalo 1 200 delegátov tzv. Svetového zhromaždenia za mier
a nezávislosť ľudu Indočíny z 84 krajín vo Versailles o problémoch
mieru a nezávislosti na indočínskom subkontinente
- reorganizoval sudánsky prezident Džafar Muhammad Nimajrí vládu
a prevzal zodpovednosť za obranu krajiny, keď rezignoval námestník
predsedu vlády a minister obrany Chálid Hasan Abbás

1977
- zahynulo podľa oznámenia 36 osôb, keď sa cyklón Emilie prehnal nad
Madagaskarom
- začalo sa v Sofii dvojdňové rokovanie Medzinárodného styčného fóra,
pričom posúdilo stav príprav svetovej konferencie obrancov mieru,
ktorá sa mala uskutočniť vo Varšave

1982
- vypukli v poľskej Poznani pouličné nepokoje, počas ktorých
rozširovali letáky a protištátne heslá, pričom zatkli 194 osôb
a v meste sprísnili niektoré opatrenia výnimočného stavu
- stroskotal 700 kilometrov severne od Azorských ostrovov grécky
tanker Victory, pričom z 32 členov posádky sa zachránilo 20
- začal sa v Toronte trojdňový 25. zjazd Komunistickej strany Kanady,
pričom schválil hlavný politický dokument Nový kurz pre Kanadu
s programom oživenia národného hospodárstva a za predsedu znovu
zvolili Williama Kashtana
- zomrel český huslista a hudobný pedagóg JOSEF MUZIKA. Narodil sa
roku 1894

1987
- uviedli v nemeckom Bonne-Bad Godesbergu hru Elfriede Jelinkovej
Choroba
- vyvrcholil týždenný bojkot výučby stredných škôl po celom
Španielsku pochodom na Madrid, pričom išlo o dovtedy najväčšiu
demonštráciu študentov v dvojmesačnom boji za reformu školského
systému a nakoniec vláda čiastočne vyhovela požiadavkám na
demokratizáciu školského systému

1992
- vyzval minister zahraničných vecí NSR Hans-Dietrich Genscher SNŠ
zničiť jadrové rakety krátkeho doletu, pričom USA mali zlikvidovať
svoje jadrové zbrane v Európe
- zomrel sovietsky vedec a matematik NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ BOGOLJUBOV,
bývalý riaditeľ Spojeného ústavu pre jadrový výskum. Narodil sa roku
1909
- odporučil generálny tajomník OSN Butrus Butrus-Ghálí Bezpečnostnej
rade vyslať ozbrojené sily OSN (vyše 10.000 mužov) do oblastí
Chorvátska kontrolovaných Srbmi
- začalo sa šesťdňové rokovanie pozorovateľskej misie v Arménsku
a Azerbajdžane o riešení konfliktu v Náhornom Karabachu

1997
- požiadal predseda zahraničného výboru Najvyššieho ľudového
zhromaždenia Hwang Čang-jop, ktorý sa cestou z Japonska do
Pchjongjangu zastavil v Pekingu, na tamojšej juhokórejskej ambasáde
o politický azyl
- rozhodol medzinárodný súdny dvor v Ríme, že strategicky mimoriadne
významné mesto Brčko na severe Bosny bude naďalej patriť Republike
srbskej (srbskej súčasti Bosny)
- zachytil jemne americký raketoplán Discovery svojím automatickým
ramenom Hubbleov ďalekohľad, pričom na tomto vesmírnom zariadení mali
americkí astronauti vykonať opravy a údržbu v hodnote 350 miliónov
dolárov, keď sa obe telesá vznášali vo výške 595 kilometrov nad
Mexikom.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 11 204
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 298
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 777
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 610
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 451
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 083
 7. Kam do tepla v januári? 2 218
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 937
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 796
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 091

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Soros je všade. Orbánov verejný nepriateľ číslo jeden

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov aj médiá.

KOMENTÁRE

Vnášanie Kaliňáka do osád je novou tradíciou

Treba sa postaviť chrbtom a potom takto zariekať: že bude viac policajtov.

Neprehliadnite tiež

Kňazom vydávali falošné doklady, skončili v base

Levočania Martin Hritz a Fridrich Fritz sa snažili pomôcť.

Rozhovor

Milan Majerský: Prešov je krásny, ale v Levoči je moje srdce

Prešovský župan sa sťahovať z Levoče nechce.

Tragický piatkový večer: O život prišli dvaja chodci

K jednej nehode došlo pri Košiciach, druhá sa stala v Michalovskom okrese.

Horské prechody sú pokryté vrstvou kašovitého a utlačeného snehu

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné.

Exekučná amnestia by mala byť podľa SNS výhodná aj pre štát

SNS si myslí, že exekučná amnestia by nemala byť výhodná len pre ľudí.