Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 11.2.2002

Budapešť 11. februára (TASR) - Pred aprílovými parlamentnými voľbami v Maďarsku z technických príčin už nie je možné modifikovať zákon o zahraničných Maďaroch tak, ako by si to želala prevažná väčšina poslancov slovenského parlamentu...

Tabajdi: Pred aprílovými voľbami určite nedôjde k modifikácii
sporného zákona


Budapešť 11. februára (TASR) - Pred aprílovými parlamentnými voľbami
v Maďarsku z technických príčin už nie je možné modifikovať zákon
o zahraničných Maďaroch tak, ako by si to želala prevažná väčšina
poslancov slovenského parlamentu, vyhlásil na stránkach dnešných
maďarských novín Népszabadság člen opozičnej Maďarskej socialistickej
strany (MSZP) Csaba Tabajdi. Parlamentný poslanec a expert MSZP pre
otázky menšín nesúhlasí so slovenskými politikmi v tom, že by
spomenutá legislatíva mala exteritoriálnu platnosť.

Podľa jeho slov nespočíva hlavný problém v zákone ako takom, ale v tom, že vláda
premiéra Viktora Orbána pred zavedením legislatívy nedostatočne
konzultovala s reprezentantmi Bratislavy. "Prvé reakcie európskych
organizácií naznačujú, že Budapešť mala pred začatím uplatňovania
zákona o zahraničných Maďaroch viac konzultovať nielen so zástupcami
susedných krajín, ale aj s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe a s Európskou komisiou," zdôraznil Tabajdi.

Za očakávané označil na stránkach Népszabadságu odmietavé stanovisko Bratislavy
k spornému maďarskému zákonu poslanec opozičnej Strany slobodných
demokratov (SZDSZ) Mátyás Eörsi. Podľa jeho slov je si potreby
modifikácie tejto spornej legislatívy určite vedomá aj vláda premiéra
Viktora Orbána. "Z prestížnych alebo iných dôvodov sa však o tomto
zákone pred aprílovými voľbami v maďarskom parlamente diskutovať už
asi nebude," podčiarkol Eörsi.

 


Le Monde: V afére Angolagate majú ako svedkovia vypovedať Védrine
a Moscovici


Paríž 11. februára (TASR) - Prokuratúra v Paríži predložila
generálnej prokuratúre žiadosť vyšetrovacích sudcov Philippa Courroya
a Isabelle Prévost-Desprezovej, ktorí chcú vypočuť ako svedkov
ministra zahraničných vecí Huberta Védrina a aj ministra pre európske
záležitosti Pierra Moscoviciho v afére predaja zbraní do Angoly.

Minister Moscovici v roku 1999 navštívil Bratislavu. Ako informuje
denník Le Monde, vyšetrujúci sudcovia chcú stanoviť spojenie medzi
vyplatením odmien obchodníkom Pierrom Josephom Falconem Jacquovi
Attalimu. Tento bývalý poradca už zosnulého francúzskeho prezidenta
Francoisa Mitterranda údajne urobil určité kroky v prospech
obchodníka so zbraňami P. Falconeho. Attali je súdne stíhaný v afére
predaja zbraní do Angoly v rokoch 1993-94 od marca 2001 za zneužitie
spoločného majetku a zneužitie vplyvu. Sudcovia ho vinia z toho, že
v roku 1998 dostal prostredníctvom poradenskej spoločnosti ACA 1,5
milióna frankov od spoločnosti Brenco, ktorú riadil P. Falcone.

Attali dostal odmenu za vypracovanie "projektu mikrokreditov"
v Angole, uvádza Le Monde. Okrem toho môže ísť aj o to, že odmenu
dostal za intervenciu v prospech obchodníka so zbraňami Falconeho.
Attali údajne zasiahol v spore, v ktorom proti sebe stoja francúzsky
daňový úrad a slovenská zbrojárska spoločnosť ZŤS OSOS. Tá predala
v rokoch 1993-94 angolskej vláde zbrane za 633 miliónov dolárov (696
miliónov eúr), píše Le Monde. S predpokladom, že francúzska
spoločnosť Brenco bola predstaviteľkou uvedenej spoločnosti zameranej
na vojenský materiál, dane, ktoré od nej požaduje francúzsky daňový
úrad predstavujú približne tri miliardy frankov.

Spoločnosť ZŤS OSOSmala v banke v Paríži otvorený účet a Falcone mal naň podpisové
právo, uvádza denník. Falconeho obhajca Allain Guilloux, v úsilí
spochybniť vyššie uvedený názor, sa pokúsil ukázať, že ZŤS OSOS
vykonávala všetky svoje aktivity v zahraničí. Práve v tomto kontexte
mal J. Attali intervenovať na francúzskom ministerstve zahraničných
vecí. Podľa francúzskej polície vyšetrovaním sa zistilo, že
ministerstvo zahraničných vecí zohľadnilo argumenty a 18. marca 1999
telegramom požiadalo veľvyslanectvo Francúzskej republiky na
Slovensku, aby vrátili platobné príkazy týkajúce sa spoločnosti ZŤS
OSOS, aby daňový úrad znova preskúmal jej miesto v danom prípade,
cituje denník. Oddelenie francúzskeho ministerstva zahraničných vecí,
ktoré v auguste 1998 poslalo francúzskemu veľvyslancovi v Bratislave
dva platobné príkazy v sume dve miliardy frankov a mali byť
zaznamenané v ZŤS OSOS, zmenilo o sedem mesiacov názor.

Diplomatický telegram z marca 1999 nemal legálny základ. Toto rozhodnutie zbavilo
pracovníkov daňového úradu možnosti pozrieť sa na prostriedky
slovenskej spoločnosti ZŤS OSOS, uviedla francúzska finančná polícia.
Podľa jej predstaviteľov oddelenie francúzskeho ministerstva
hospodárstva a financií vydalo v apríli 1999 inštrukciu, aby sa
prerušilo stíhanie ZŤS OSOS. Až v apríli 2001 ministerstvo
zahraničných vecí rozhodlo o obnovení procedurálneho konania proti
ZŤS OSOS, píše Le Monde. V marci minulého roku po prehliadke na
ministerstve zahraničných vecí H. Védrine konštatoval, že nikdy
neintervenoval v prospech P. Falconeho. Podľa vyjadrenia Attaliho
advokáta Jeana-Michela Darroisa, vypočutie Védrina a Moscoviciho len
potvrdí to, čo hovoril Attali: nikdy nezasiahol v prospech Falconeho,
uzatvára Le Monde.

 


Duray o návrhu KDH: Bolo by to uzákonenie slovenského etnického
imperializmu


Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenský prístup k maďarskému
Zákonu o Maďaroch v susedných krajinách je protiprávny, uviedol dnes
výkonný podpredseda Strany maďarskej koalície (SMK) Miklós Duray pre
maďarskú tlačovú agentúru MTI. "Slovensko by sa skôr podujalo na
výdavky spojené so zákazom zvýhodnení, ako by malo súhlasiť
s maďarskými podporami," vyhlásil Duray, ktorý sa zúčastnil na
prácach spojených s prípravou maďarského krajanského zákona. Pokiaľ

Národná rada SR prijme návrh Kresťanskodemokratického hnutia
súvisiaci s maďarskou právnou normou, ktorý KDH predložilo v piatok,
bude to znamenať uzákonenie slovenského etnického imperializmu
obmedujúceho maďarskú identitu, domnieva sa Duray. V prípade, že sa
z návrhu KDH stane zákonná norma, potom by sa na Slovensku podľa
Duraya mohli uplatniť represívne opatrenia voči všetkým tým, ktorí sa
budú podieľať na výhodách smerujúcich k udržaniu a rozvoju maďarskej
identity. Podľa Duraya situácia, ktorá sa na Slovensku vytvorila,
svedčí o tom, že príčiny nevýhodného postavenia maďarskej menšiny na
Slovensku treba hľadať predovšetkým v slovenskej národnej štátnej
politike.

Návrh KDH konštatuje, že prijatie alebo prerozdelenie
akejkoľvek hmotnej podpory z Maďarska je v rozpore so záujmami
Slovenska. Kto prijme takúto podporu - či je to právnická osoba alebo
organizácia, koná v rozpore so záujmami krajiny, tvrdí výkonný
podpredseda SMK. Ak sa slovenské ministerstvo vnútra dozvie
o takomto konaní, muselo by začať proti takej organizácii súdnu
procedúru a súd by musel o veci rozhodnúť do 30 dní bez možnosti
odvolať sa proti jeho rozsudku. V prípade odsudzujúceho rozsudku by
majetok organizácie zhabali, ale štát by od tohto kroku mohol upustiť
v prípade, keby organizácia svoj majetok sama ponúkla štátu, povedal
Duray.

Toto konanie by však bolo len jednorázové, pretože v prípade
prijatia ďalšej podpory by organizáciu už zakázali. Návrh zákona
z dielne KDH obsahuje aj ustanovenie, aby podporu vyplývajúcu
z krajanského zákona v prípade jednotlivcov zdanili vo výške 90
percent a ak by podporu dostala maďarská škola, o zodpovedajúcu sumu
by znížili prostriedky pridelené škole z rozpočtu, uviedol Duray pre
MTI.

 


Český ombudsman sa v Brne stretol s podpredsedom SR Pálom Csákym


Brno 11. februára (TASR) - Skúsenosti z viac ako ročného pôsobenia
Úradu verejného ochrancu práv ČR, otázka dodržiavania ľudských práv
a voľba slovenského ombudsmana boli hlavnými témami dnešného
stretnutia českého ombudsmana Otakara Motejla s podpredsedom vlády SR
pre ľudské a menšinové práva Pálom Csákym v Brne. Kancelária
verejného ochrancu práv ČR začala činnosť pred viac ako rokom
v dočasných priestoroch.

Do stáleho sídla v centre Brna sa úrad presťahoval v auguste minulého roku, kde začal fungovať už s plným
počtom právnikov. "Slovenský zákon obsahuje ustanovenia
o šesťmesačnom prípravnom období pre verejného ochrancu práv, čo by
malo odstrániť zahltenie kancelárie, ako sa to stalo u nás," uviedol
pre TASR ombudsman Otakar Motejl. Kancelária za minulý rok dostala
takmer 6000 sťažností občanov, z toho polovica bola vybavená.

"Začíname likvidovať resty, ktoré vznikli v prvej polovici roka,"
dodal Motejl. Najviac sťažností sa týka majetkových,
občianskoprávnych a reštitučných sporov. Početnou skupinou sú aj
podnety týkajúce sa zlého správania sa štátnej správy a sociálnej
oblasti. Webové stránky verejného ochrancu práv v priebehu minulého
roka navštívilo asi 60.000 záujemcov. Poslanci budú prvého ombudsmana
v histórii SR voliť tajným hlasovaním 19. februára. O funkciu sa
uchádza päť kandidátov. Inštitút ombudsmana vznikol ako parlamentný
kontrolný orgán po prvý raz vo Švédsku v roku 1809, v polovici 20.
storočia sa rozšíril do asi 90 krajín celého sveta. Pál Csáky dnes
v Brne začal svoju dvojdňovú pracovnú návštevu v Českej republike.

V utorok bude rokovať v Prahe s podpredsedom vlády ČR Pavlom
Rychetským o problematike odškodnenia obetí holokaustu, jeho
financovaní, dotknú sa aj otázky menšín. Stretnutie sa koná na
základe pozvania českej strany, informoval Jindřich Marek z tlačového
odboru Úradu vlády ČR.

 


Podľa lídra maďarských socialistov Kovácsa štátny tajomník Németh
klamal


Veszprém 11. februára (TASR) - Štátny tajomník maďarského
ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh sa dopustil hrubej lži,
keď dnes ráno v Maďarskej televízii uviedol, že MSZP si od
ministerstva nepýtala žiadne informácie o prebiehajúcich
maďarsko-slovenských rozhovoroch v súvislosti s maďarským Zákonom
o Maďaroch v susedných krajinách, tvrdí predseda maďarských
socialistov László Kovács. Politik na tlačovej konferencii vo
Veszpréme vyhlásil, že Maďarská socialistická strana (MSZP) si
vyžiadala písomne informáciu od ministerstva už 31. januára.

List na ministerstvo zaslal podpredseda Zahraničného výboru maďarského
parlamentu za socialistov Vilmos Szabó, odpoveď však nedostal, dodal
Kovács. "Tvrdenie, že slovenskí nacionalisti pri kritike maďarského
zákona používajú moje argumenty kríva v samej podstate, pretože ja
som k zákonu nikdy nemal ani jedinú kritickú poznámku," vyhlásil
predseda MSZP. "Je klamlivé tvrdenie, že my napadáme zákon - my
napadáme len rumunsko-maďarskú dohodu súvisiacu s týmto zákonom,
ktorú v decembri minulého roku podpísali premiéri oboch krajín Adrian
Nastase a Viktor Orbán," zdôraznil socialistický líder.

MSZP kritizuje rozšírenie možnosti zamestnať sa na prechodnú dobu aj na
ostatných rumunských občanov, teda nielen na príslušníkov maďarskej
menšiny. Podľa Kovácsa je poľutovaniahodné argumentovanie predsedu
maďarskej vlády, že je tu február a Rumuni nechodia. "Sezónne práce
v poľnohospodárstve a v stavebníctve sa naozaj rozvíjajú až v apríli
a máji," povedal Kovács. "Pravda, potom to už podľa mojich nádejí
nebude starosťou vlády Viktora Orbána," vyhlásil Kovács, narážajúc na
blížiace sa parlamentné voľby v Maďarsku.

 

Németh odmietol tvrdenie Kovácsa, že si socialisti pýtali informácie


Budapešť 11. februára (TASR) - Štátny tajomník na maďarskom
ministerstve zahraničných vecí Zsolt Németh odmietol dnes tvrdenie
predsedu Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Lászlóa Kovácsa,
podľa ktorého si socialisti pýtali od maďarského ministerstva
zahraničných vecí informácie o prebiehajúcich maďarsko-slovenských
konzultáciách v súvislosti s maďarským Zákonom o Maďaroch v susedných
krajinách. Németh odmietol aj Kovácsovo obvinenie, že sa dopustil
hrubej lži.

"Kovácsovo vyhlásenie som prijal s nepochopením, veď od
bývalého ministra zahraničných vecí možno očakávať väčšiu
sebakontrolu a uvážlivosť ešte aj počas predvolebnej kampane,"
povedal maďarský štátny tajomník. Németh potvrdil, že MSZP si
nevyžiadala od maďarského ministerstva zahraničných vecí žiadne
informácie týkajúce sa maďarsko-slovenských rokovaní pred stretnutím
Kovácsa s Petrom Weissom, ktorý predložil do slovenského parlamentu
návrh vyhlásenia odsudzujúceho maďarský krajanský zákon.

"Následne si socialisti informácie naozaj vyžiadali, Némethov sekretariát žiadosť
MSZP zaprotokoloval 4. februára. Musím dodať, že v liste nie je ani
zmienka o stretnutí Kovács - Weiss a odpoveď pre MSZP sme odoslali
dnes," povedal Németh. "Je dôležité, že Csaba Lörincz, zástupca
štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí, informoval 30.
januára členov zahraničného výboru parlamentu o maďarsko-slovenských
rozhovoroch, ale na tomto zasadnutí nebol prítomný žiadny poslanec za
MSZP," dodal Németh.

"To nemení nič na tom, že predseda MSZP
bezpríkladným spôsobom nepovažoval za potrebné informovať
ministerstvo zahraničných vecí o otázke, ktorá sa týka
maďarsko-slovenských rozhovorov. MSZP stále dlhuje vysvetlenie
maďarskej spoločnosti informácie o svojich tajných rokovaniach,"
dodal maďarský štátny tajomník.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 2. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 4. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 5. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 6. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 7. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 8. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 10. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 682
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 731
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 6 752
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 500
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 346
 6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 6 147
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 934
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 318
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 680
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 112

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Viola Fischerová: prežila Mengeleho pokusy

Mengeleho dievča zomrela vo štvrtok vo veku 94 rokov.

TECH

Mesiac som žil v inteligentnej domácnosti. A takto to dopadlo

Inteligentná domácnosť je drahá. Slovenským príkazom zatiaľ nerozumie.

KULTÚRA

Cirkev označila knihu Zlatý kompas za nekresťanskú. Chystá sa jej pokračovanie

Na Slovensku bola fantasy séria veľmi úspešná.

KOMENTÁRE

Nová česká celebrita, hlúpa Mary a budúcnosť ľavosúdia (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

Neprehliadnite tiež

Pripojenosť ľudí na kanalizácie je na Slovensku podpriemerná

Kanalizácie sa na Slovensku financovali hlavne z eurofondov a štátneho rozpočtu.

Prezident vetoval novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva

Hrozilo by, že orgány samosprávy by nepracovali v kompletnom zložení aj deväť mesiacov.

Galko: Chceme viac výdavkov na obranu

Opozícia chce dosiahnuť výdavky na úrovni dvoch percent HDP.

Policajti mali ďalšiu veľkú kontrolnú akciu. Tentokrát na Dunaji

Bezpečnostná operácia Darif kontrolovala osoby, tovary aj plavidlá.