Historický kalendár na 15. februára

Stretnutie Pána - Dvanásť Hospodských a Bohorodičných sviatkov: nepohyblivý sviatok Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Faustín a Jovita, mučeníci


1637
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) rímskonemecký cisár, český a uhorský
kráľ FERDINAND II. Narodil sa 9.7.1578

1822
- narodil sa v Rykynčiciach učiteľ, národný buditeľ, osvetový
pracovník, zberateľ ľudových piesní a organizátor revolučného diania
roku 1848-1849 JÁN ROTARIDES, ktorý s Jankom Kráľom podnietil
v Príbelciach a Plachtinciach vzburu, za čo bol väznený v Šahách
a Budapešti, pričom väčšina jeho veršov zostala v rukopise. Zomrel
8.12.1900

1837
- narodil sa v Trenčíne lexikograf, prekladateľ a stredoškolský
pedagóg ĽUDOVÍT ALEXANDER MIČÁTEK, jazykový fenomén, ktorý ovládal 14
rečí. Zomrel po roku 1914

1857
- narodil sa v Betliari evanjelický kňaz, organizátor Združenia
evanjelickej mládeže, náboženský spisovateľ, regionálny kultúrny,
osvetový pracovník režisér divadelných hier SAMUEL BANCÍK, autor
náboženských článkov a básní, ktoré uverejňoval v evanjelických
periodikách. Zomrel 22.6.1925

1862
- narodil sa v Myjave učiteľ a osvetový pracovník SAMUEL HATALA.
Zomrel 2.4.1956

1872
- narodil sa v Senici-Sotine verejný činiteľ, remeselník a roľník
PAVOL MUDROCH, člen Čs. sociálnodemokratickej strany robotníckej.
Zomrel roku 1950

1877
- zomrel v Kremnici botanik a pedagóg ALEXANDER HELL, ktorý sa
venoval prírodným vedám, pričom prispieval do časopisov. Narodil sa
24.2.1847
- narodil sa v Bratislave huslista a hudobný pedagóg FERDINAND
LOSCHDORFER. Dátum úmrtia neznámy

1892
- narodil sa v Békéscsabe (Maďarsko) hudobný skladateľ, zberateľ
ľudových piesní, publicista a pedagóg JÁN VALAŠŤAN-DOLINSKÝ. Zomrel
2.3.1965

1897
- narodila sa v Brne (Česko) publicistka a učiteľka RUŽENA
JILEMNICKÁ. Zomrela 19.8.1947
- narodila sa v Starých Horách čipkárka a majsterka ľudovej umeleckej
výroby JOZEFÍNA BABJAKOVÁ,ktorá po založení ÚĽUV-u bola jednou
z prvých výrobkýň tejto organizácie, pričom svoje práce vystavovala
v rámci výstav ľudovej umeleckej výroby v Prahe, Bratislave, Banskej
Bystrici, Antverpách a Helsinkách. Zomrela 11.7.1980

1912
- narodil sa v Píle hudobný pedagóg, dirigent a organista JOZEF
WEBER, ktorý sa po druhej svetovej vojne prejavil ako organizátor
hudobného života, pričom sa zúčastnil na výstavbe hudobného školstva
na Slovensku. Zomrel 5.10.1952
- zomrel v Prievidzi jazykovedec, prekladateľ a katolícky kňaz MARTIN
HOJIČ. Narodil sa 6.9.1845
- narodil sa v Banskej Bystrici lekár-plastický chirurg, odborný
publicista a profesor ŠTEFAN DEMJÉN, zakladateľ plastickej chirurgie
ako vedeckej disciplíny na Slovensku

1927
- narodil sa v Bánovciach keramikár MILAN ONDRUŠEK
- narodil sa v Uhorskom vysokoškolský pedagóg, autor vysokoškolských
učebníc, odborný publicista, elektrotechnik a vynálezca JÁN CIRÁK

1947
- podpísali v Paríži čsl.-francúzsku deklaráciu o spolupráci
- narodil sa v Lučenci športovec, futbalista a olympionik MIKULÁŠ
KRNÁČ, ktorý sa zúčastnil na OH v Mexiku

1952
- narodila sa v Bratislave bábkoherečka OĽGA HOFFMANNOVÁ
- narodila sa v Seredi BLANKA KÄSTOVÁ, členka Združenia výtvarných
umelcov západoslovenského kraja, ktorá sa venuje voľnej grafike
a ilustrácii

1962
- zomrel v Báhoni ľudácky politik a katolícky kňaz FRANTIŠEK
JANKOVIČ. Narodil sa 21.11.1894

1967
- schválila vláda vykonávací plán poľnohospodárskej výroby a nákupu
na rok 1967

1972
- nadobudla platnosť vyhláška ministra zahraničného obchodu
zakazujúca vyvážať v turistickom ruchu niektoré druhy tovarov

1982
- zomrel v Bratislave lekár-internista, pedagóg a odborný publicista
MARTIN GAJDOŠ, ktorý sa zameral na klinickú hematológiu (najmä na
diagnostiku a liečbu leukémií). Narodil sa 31.10.1930


-------------------------------------------------------------------

1737
- vydala britská vláda Zákon o licencovaní (Licensing Act), podľa
ktorého mali byť všetky divadelné hry pred uvedením alebo vydaním
v tlači prejsť štátnou kontrolou - podnet pre cenzúru dala satira
Henryho Fieldinga na politiku premiéra Roberta Walpola

1797
- narodil sa americký staviteľ klavírov nemeckého pôvodu, autor
a spoluautor viacerých vynálezov a zlepšení pre ich výrobu HEINRICH
ENGELHARDT STEINWEG, zakladateľ známej spoločnosti Steinway and Sons.
Zomrel roku 1871

1812
- narodil sa svetoznámy americký klenotník CHARLES LEWIS TIFFANY.
Zomrel roku 1902

1817
- narodil sa francúzsky maliar, grafik a rytec CHARLES-FRANCOIS
DAUBIGNY. Zomrel roku 1878

1842
- vydali v USA prvú lepiacu poštovú známku

1847
- narodil sa rakúsky hudobný skladateľ ROBERT FUCHS. Zomrel roku 1927

1857
- zomrel významný hudobný skladateľ a zakladateľ ruskej národnej
klasickej hudby MICHAIL IVANOVIČ GLINKA. Narodil sa roku 1804

1867
- uviedli vo viedenskom Dianinom sále slávny valčík Johanna Straussa
mladšieho Na krásnom modrom Dunaji

1877
- zomrel český obrodenecký spisovateľ ANTONÍN MAREK. Narodil sa roku
1785

1882
- narodil sa americký filmový herec JOHN BARRYMORE. Zomrel roku 1942

1887
- narodil sa spoluzakladateľ francúzskej komunistickej strany PIERRE
SÉMARD. Zomrel roku 1942

1892
- narodil sa český lekár-otorinolaryngológ MILOSLAV SEEMAN,
zakladateľ čs. foniatrie. Zomrel roku 1975

1897
- vynašiel nemecký fyzik Karl Ferdinand Braun trubicu (tzv. Braunovu
trubicu), v podstate elektrónku, ktorá sa stala základom
elektronického vytvárania obrazcov

1907
- narodil sa americký filmový herec CESAR ROMERO
- začalo sa roľnícke povstanie v Rumunsku, ktoré trvalo do apríla
- narodil sa bulharský prozaik EMILIJAN STANEV (vlastným menom Nikola
Stojanov). Zomrel roku 1979
- narodil sa francúzsky hudobný skladateľ a organista JEAN LANGLAIS.
Zomrel roku 1991

1912
- zvolilo Národné zhromaždenie v Nankingu za prvého prezidenta
Čínskej republiky generála Jüana Sď- kchaja
- narodil sa maliar, sochár a grafik BOHDAN LACINA, popredná osobnosť
českého surrealizmu. Zomrel roku 1971

1922
- uskutočnilo sa v holandskom Haagu prvé zasadanie Medzinárodného
súdneho dvora
- narodil sa americký spisovateľ, futurológ a kybernetik HERMANN
KAHN. zomrel roku 1983
- prijali v Lotyšsku ústavu, ktorá uzákoňovala republikánsku formu
štátu, pričom jeho hlavou bol prezident s reprezentačnými funkciami
a rozhodujúce postavenie v politickom živote získal jednokomorový
parlament a vláda

1927
- skončil sa v Bruseli prvý svetový Kongres proti koloniálnemu útlaku
a imperializmu, žiadal úplné odstránenie kolonializmu, v podmienkach
ktorého žila štvrtina obyvateľov Zeme (523 miliónov)
- odmietla francúzska vláda návrh amerického prezidenta Calvina
Coolidga na uskutočnenie konferencie o námornom odzbrojení s poukazom
na všeobecnú konferenciu o odzbrojení, ktorú pripravovala Spoločnosť
národov
- vyšla v Nemecku zbierka prednášok švajčiarskeho psychiatra,
psychológa a filozofa Carla Gustava Junga nazvaná Analytická
psychológia a výchova
- narodil sa taliansky teológ, kardinál a jezuita CARLO MARIA MARTINI

1932
- narodil sa český herec, dramaturg, novinár, prekladateľ, divadelný
kritik a teoretik LEOŠ SUCHAŘÍPA
- začal vychádzať v Prahe časopis Zväzu priateľov ZSSR s názvom Svět
sovětů
- narodil sa poľský filmový režisér JERZY HOFFMAN

1937
- schváli Medzinárodný výbor pre intervenciu uznesenie, ktoré
zakazovalo posielať do Španielska dobrovoľníkov
- zvolili vo Fínsku za prezidenta Kyöstiho Kallia, ktorý mal vo
funkcii nahradiť Pera Evinda Svinhufvuda

1942
- dobyli Japonci Singapur, pričom Briti ustúpili z Malajzie, britskú
kráľovskú kolóniu sa im podarilo udržať od zdrojov pitnej vody,
o niekoľko dní dostalo mesto nový názov Šonun (Svetlo juhu)
a ministerský predseda Hideki Tóďžó vyhlásil, že pád pevnosti umožní
japonským vojskám dobyť krajiny v poradí Barma, Čína, India,
Indonézia, Austrália a Nový Zéland
- oslobodili Sovieti Dorogobuž
- uskutočnili Briti nálet na St. Nazaire
- potopila nemecká ponorka brazílsku loď Buarque
- začali japonské lietadlové lode útoky vo vodách v oblasti
Holandskej východnej Indie

1947
- zomrel český novinár a pracovník robotníckeho hnutia ANTONÍN
BOUČEK. Narodil sa roku 1890
- narodila sa nórska populárna speváčka WENCKE MYHREOVÁ

1957
- nahradili sovietskeho ministra zahraničných vecí Dimitrija Šepilova
47-ročným Andrejom Gromykom

1962
- protestovali tri západné veľmoci proti sovietskym rušivým letom vo
vzdušnom koridore do Západného Berlína a trvali na svojich právach
využívať letecký most

1967
- vypustilo Francúzsko družicu Diadéme 2 zo základne v Hammaguire na
Alžírskej Sahare
- oznámil holandský ministerský predseda Jelle Zijlstra demisiu vlády
- explodovalo indonézske lietadlo v indonézskom provinčnom
a prístavnom meste Manado (Celebes)
- začali sa sedemdňové indické voľby do Snemovne ľudu a zákonodarných
zhromaždení indických štátov
- zomrel prvý americký veľvyslanec v ZSSR, novinár a spisovateľ
WILLIAM CHRISTIAN BULLITT. Narodil sa roku 1891
- utopilo sa asi 250 osôb pri prevoze do Bahrajnu počas veľkej búrky
v Perzskom zálive
- začala sa v Buenos Aires 13-dňová tretia konferencia členských
krajín Organizácie amerických štátov, pričom zamietli argentínsky
návrh na začlenenie medzinárodnej obrannej rady do organizácie
a prijali Trininad a Tobago za 21. člena

1972
- zomrel americký novinár, sinológ a spisovateľ EDGAR SNOW. Narodil
sa roku 1905
- dostala sa v Ekvádore k moci nekrvavým prevratom k moci vojenská
junta generála Guillerma Rodrígueza Laru
- narodil sa český hokejista JAROMÍR JÁGR
- zrazili sa dve lode na Labe v Hamburgu, pričom zahynulo 17 osôb
- zomrel holandský spisovateľ a sinológ JEF LAST. Narodil sa roku 1898
- zrušila rakúska vláda poplatky za štúdium na vysokých školách pre
domácich a študentov z rozvojových krajín

1977
- začala sa sedemdňová cesta amerického ministra zahraničných vecí
Cyrusa Vancea po krajinách Blízkeho východu (Izrael, Egypt, Libanon,
Jordánsko, Saudská Arábia a Sýria), pričom skúmal možnosti obnovenia
ženevskej mierovej konferencie o Bízkom východe
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 893
- uskutočnili sa dánske parlamentné voľby, pričom
Sociálnodemokratická strana získala 37,1 percenta hlasov (65 z 179
mandátov, ktorá dovtedy mala 53 kresiel), Agrárna liberálna strana
(Venstre) 21 (dovtedy 42), Komunistická strana 7 (7) a Dánsky zväz
pre právo 6 percent (0)
- začalo sa v Ženeve jarné zasadnutie Výboru pre odzbrojenie

1982
- zahynulo 84 naftárov pri katastrofe kanadskej vrtnej plošiny na
ťažbu ropy Ocean Ranger, ktorá sa potopila 320 kilometrov od pobrežia
Newfoundlandu

1987
- prehnal sa cyklón Uma nad ostrovnou republikou Vanuatu, pričom
zahynulo najmenej 45 osôb
- zomrel rakúsky filozof LEO GABRIEL. Narodil sa roku 1902

1992
- zomrel bývalý nemecký komunistický činiteľ HERMANN AXEN. Narodil sa
roku 1916
- dohodli sa v Ženeve ministri Organizácie krajín vyvážajúcich ropu
na obmedzení ťažby z 24,2 na 22,9 milióna barelov ropy denne
- zranili v Somálsku 16 osôb, keď znepriatelené klany reagovali na
prímerie sprostredkované mierovými silami OSN zvýšením intenzity bojov
- odmietla porota v americkom meste Milwaukee (Wisconsin) žiadosť
masového vraha Jeffreyho Dahmera o milosť, ktorú odôvodňoval tým, že
konal v návale šialenstva a uznala ho vinným z brutálneho sexuálneho
mučenia a vraždy 15 mladých chlapcov

1997
- zavraždili v Kigali predsedu rwandského parlamentu VINCENTA
NKEZADAGANWU, spolu s ním zahynuli v jeho dome aj tri ďalšie osoby
- konala sa v Singapure prvá konferencia ministrov zahraničných vecí
fóra Európa-Ázia (ASEM)
- napadli dvaja muži a postrelili do hlavy a hrude v meste Bundag
(južne od Soulu) emigranta z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
Li Il-Nama (synovca priateľky severokórejského vodcu Kim Čong-ila,
ktorý bol v KĽDR známy pod menom Lee Han-jong), pričom podľa
policajných zdrojov sa za útokom skrýval komunistický štát
- oznámila srbská opozícia, že zastavuje každodenné demonštrácie,
ktoré trvali tri mesiace

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 846
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 236
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 677
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 969
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 771
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 068
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 503
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 116
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 369
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 184

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. Keď pôjdeme tvrdou silou, nemáme šancu.

KULTÚRA

Minúta po minúte: Moonlight má prvého Oscara

Odovzdávanie budeme sledovať naživo.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

ŠPORT

Sagan ukázal cit pre taktiku a ešte lepšiu formu ako pred rokom

V sobotu bol druhý, v nedeľu už vyhral.

Neprehliadnite tiež

Raper Kali: Silným motívom je smrť Róberta Remiáša

Raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary (34), napísal titulnú pesničku k filmu Únos. Tvrdí, že ho obdobie 90. rokov láka.

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. Potichu uzavreli zmier.

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop