Historický kalendár na 16. februára

Štátny sviatok Kapverdskej republiky - Narodeniny hlavy štátu (1944), Štátny sviatok Litovskej republiky - Deň nezávislosti (1918)
Deň národnej spásy v Afganistane - odchod sovietskych vojsk z krajiny

(1989)
Svätá Juliana, panna, mučeníčka

1677
- narodil sa v Banskej Bystrici jezuita, pedagóg a filozof ANTON
GABON. Zomrel 6.5.1735

1702
- zomrel v Bautzene (NSR) náboženský spisovateľ a evanjelický
cirkevný hodnostár MICHAL LIEFMANN, superintendent východoslovenských
slobodných kráľovských miest. Narodil sa roku 1619

1727
- narodil sa v Leydene (Holandsko) chemik, botanik, montanista, autor
učebníc, prvý profesor Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici,
zakladateľ a riaditeľ cisárskej viedenskej botanickej záhrady MIKULÁŠ
JOZEF JACQUIN, zakladateľ vedeckej chémie na Slovensku. Zomrel
26.10.1817

1812
- narodil sa v Budapešti-Pešti (Maďarsko) učiteľ, sochár a maliar
HENRICH AUGUSTÍN DUNAJSKÝ. Zomrel 18.12.1875

1842
- udelil uhorský kráľ Ferdinand V. erbovú listinu na nový erb mestu
Nové Zámky

1852
- začala sa vzbura baníkov v Banskej Štiavnici, ktorú potlačili
oddiely armády a četníctva, pričom zahynulo päť osôb a veľa bolo
ranených

1902
- narodil sa v Rajci politik, vydavateľ a publicista JÁN ĎURČANSKÝ,
ktorý spolu s bratom Ferdinandom vydával časopis Nástup, pričom mu
pomáhal redigovať memorandá, ohlasy a manifesty obsahujúce právo
Slovákov na štátnu samostatnosť. Zomrel roku 1980

1907
- narodil sa v Hybiach prozaik, literárny kritik, publicista,
elektrotechnický inžinier, vysokoškolský pedagóg a rozhlasový
pracovník DOBROSLAV CHROBÁK, popredný predstaviteľ slovenskej
lyrizovanej prózy. Zomrel 16.5.1951

1912
- narodil sa Trnavej Hore verejný činiteľ, účastník protifašistického
odboja a interbrigadista ŠIMON ŽBIRKA, bývalý generálny tajomník ÚV
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

1917
- narodil sa v Lukove právnik, diplomat a vysokoškolský pedagóg IVAN
ROHAĽ-IĽKIV, autor viacerých článkov zameraných na problematiku
zahraničnej politiky

1942
- narodil sa v Novej Vsi nad Žitavou pedagóg, básnik, prozaik
a esejista MIROSLAV PIUS, člen Spolku slovenských spisovateľov

1947
- narodil sa v Kroměříži (Česko) vedecký pracovník v oblasti
bioanorganických zlúčenín MILAN STRAŠÁK. Zomrel 23.8.1991

1952
- narodila sa v Ochtinej muzikologička a koncertná umelkyňa JANA
LENGOVÁ
- zomrel v Brne (Česko) choreograf, tanečník a pedagóg IVO VÁŇA
PSOTA. Narodil sa 1.5.1908

1957
- začala sa činnosť Krajového divadla v Spišskej Novej Vsi premiérou
hry Čaj u pána senátora od Ivana Stodolu
- uviedlo SND premiéru opery Beg Bajazid od Jána Cikkera

1967
- prijalo v Bratislave plenárne zasadnutie ÚV KSS uznesenie k zmenám
v organizačnej štruktúre a zložení povereníctiev a predsedníctva SNR


1982
- začalo sa v Prahe dvojdňové konzultatívne stretnutie predsedov
národných skupín Medziparlamentnej únie zo socialistických krajín


-----------------------------------------------------------------

1497

- narodil sa nemecký humanistický spisovateľ, teológ, reformátor
školstva, spolupracovník Martina Luthera a významný tvorca novej
konfesie PHILIPP MELANCHTHON. Zomrel roku 1560

1672
- vyšlo v Paríži prvé vydanie právnického časopisu Journal du Palais

1757
- narodil sa poľský básnik, dramatik a prozaik JULIAN URSYN
NIEMCEWICZ, účastník povstania v 1830-1831. Zomrel roku 1841

1772
- narodil sa nemecký architekt a teoretik FRIEDRICH GILLY. Zomrel
roku 1800

1807
- uviedli vo Weimare premiéru hry Torquato Tasso nemeckého
spisovateľa Johanna Wolfganga Goetheho

1812

- narodil sa americký viceprezident a vodca boja proti otrokárstvu
HENRY WILSON. Zomrel v roku 1875

1822
- narodil sa britský psychológ, antropológ a eugenik FRANCIS GALTON,
ktorý sa zaoberal štúdiom dedičnosti psychických vlastností človeka.
Zomrel roku 1911


1837
- zomrel nemecký prírodovedec a vysokoškolský pedagóg GOTTFRIED
REINHOLD TREVIRANUS, jeden zo zakladateľov histológie. Narodil sa
roku 1776

1847
- narodil sa nemecký vysokoškolský pedagóg, národohospodár a sociológ
KARL BÜCHER. Zomrel roku 1930

1852
- narodil sa americký obchodník a adventistický kazateľ CHARLES TAZE
RUSSELL, ktorý založil v Pittsburghu náboženskú spoločnosť Svedkovia
Jehovovi. Zomrel roku 1916

1857
- zomrel americký cestovateľ a polárny bádateľ-objaviteľ ELISHA KENT
KANE. Narodil sa roku 1820
- zomrel francúzsky rytec AUGUSTE GASPARD LOUIS BOUCHER DESNOYERS.
Narodil sa roku 1779


1862
- vzdalo sa počas americkej občianskej vojny 1400 vojakov južanskej
Konfederácie oddielom severskej Únie na čele s Ulyssesom Grantom
v bitke pri pevnosti Fort Donelson
- vznikla prvá česká telovýchovná organizácia Telocvičná jednota
pražská, ktorú neskôr premenovali na Sokol pražský

1867
- narodil sa český univerzitný profesor, etnograf, komparatista,
prozaik, literárny historik a filmový kritik VÁCLAV TILLE. Zomrel
roku 1937

1877
- narodila sa srbská spisovateľka ISIDORA SEKULIČOVÁ. Zomrela v roku
1958
- zomrel macedónsky básnik, žurnalista a prekladateľ RAJKO JOANOV
ŽINZIFOV. Narodil sa v roku 1839

1887
- amnestovali pri príležitosti osláv zlatého jubilea (50 rokov na
tróne) britskej kráľovnej Viktórie 25 000 väzňov v Indii

1892
- narodil sa český bábkar, režisér JOSEF SKUPA, ktorý vytvoril
Spejbla a Hurvínka a založil Divadlo Spejbla a Hurvínka. Zomrel roku
1957
- uskutočnila sa vo viedenskej Dvornej opere pôvodná premiéra opery
Werther francúzskeho hudobného skladateľa Julessa Masseneta napísaná
na motívy slávneho diela Johanna Wolfganga Goetheho, pričom premiéra
za účasti skladateľa bola veľmi úspešná


1897
- narodila sa sovietska historička, akademička a verejná činiteľka
ANNA MICHAJLOVNA PANKRATOVOVÁ. Zomrela roku 1957

1902
- otvorili za prítomnosti nemeckého cisára Wilhelma II. prvú líniu
berlínskej nadzemnej a podzemnej dráhy
- narodila sa česká divadelná režisérka, divadelná a filmová herečka
LOLA SKRBKOVÁ. Zomrela roku 1978


1907
- zomrel taliansky lyrik a literárny historik GIOSUE CARDUCCI,
laureát Nobelovej ceny (1906). Narodil sa roku 1835
- narodil sa americký hudobný skladateľ ALEC WILDER. Zomrel roku 1980


1917
- uzavrela Veľká Británia tajnú dohodu s Japonskom o japonskej
kontrole nad dovtedajšími nemeckými kolóniami v Číne
- kritizoval bývalý britský minister Winston Churchill v novinovom
článku vojenský postup Spojencov, pričom britskému a francúzskemu
veleniu vyčítal zlú spoluprácu a britskému námorníctvu nedostatočnú
ochranu obchodného loďstva pred útokmi nemeckých ponoriek
- zomrel francúzsky prozaik, dramatik a žurnalista OCTAVE MIRBEAU.
Narodil sa roku 1848


1922
- narodil sa britský operný spevák (barytón) GERAINT LLEWELLYN EVANS.
Zomrel roku 1992

1927
- zomrel litovský historik, kultúrny pracovník a etnograf JONAS
BASANAVIČUS, zberateľ a znalec folklóru. Narodil sa roku 1851

1932
- zomrel vynálezca GUSTAVE-AUGUSTE FERRIÉ, ktorý zaviedol vo
Francúzsku rozvetvenú bezdrôtovú telegrafiu. Narodil sa roku 1868
- narodil sa český prozaik a autor románov pre dievčatá STANISLAV
RUDOLF
- odstúpil francúzsky minister predseda Pierre Laval, pričom ho vo
funkcii nahradil André Tardieu
- zomrel francúzsky politik a pedagóg FERDINAND BUISSON, laureát
Nobelovej ceny za mier (1927). Narodil sa roku 1841

1942
- premenili fašisti na základe rozkazu zastupujúceho ríšskeho
protektora Reinharda Heydricha mesto Terezín na geto pre Židov
- začali japonské vojská prechádzať cez barmskú rieku Bhilin
- narodil sa severokórejský štátnik KIM ČONG-IL
- ostreľovali nemecké ponorky ropné rafinérie na ostrove Aruba
v Holandskej západnej Indii (Karibské more) a potopili sedem tankerov

1947
- stali sa víťazmi majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní Hans
Gerschwiler (Švajčiarsko) a Barbara Anne Scottová (USA)

1957
- nominovala Socialistická strana Rakúska (SPÖ) svojho predsedu
a vicekancelára Adolfa Schärfa ako kandidáta do prezidentských
volieb, pričom Rakúska ľudová strana (ÖVP) a Slobodná strana Rakúska
(FPÖ) nominovala chirurga Wolfganga Denka
- zomrel britský fyzik a vysokoškolský pedagóg JOHN SEALY EDWARD
TOWNSEND, ktorý vytvoril teóriu ionizácie plynov. Narodil sa roku 1868

1962
- vypukli v hlavnom meste britskej Guyany Georgetowne protivládne
nepokoje

1967
- vypustilo Švédsko zo základne Kiruna raketu Centaur patriacu
Európskej organizácii pre výskum kozmického priestoru
- zomrel vo veku 82 rokov popredný sovietsky odborník v oblasti
stavebných konštrukcií NIKOLAJ STRELECKIJ
- dosiahol početný stav síl USA v južnom Vietname 412 000 mužov
- podpísali v Bukurešti rumunsko-fínsku obchodnú dohodu na roky
1967-1970

1972
- obnovilo americké letectvo tzv. na obmedzenú dobu bombardovanie
Vietnamskej demokratickej republiky
- začalo sa trojdňové mimoriadne zasadnutie národného kongresu
Arabského socialistického zväzu Egyptskej arabskej republiky

1977
- pretrhla sa priehradná hrádza na rieke Limpopo v južnom Mozambiku,
pričom zahynulo asi 300 osôb

1982
- priblížil sa podľa Nemeckého mierového zväzu počet signatárov
krefeldskej výzvy proti pripravovanému rozmiestneniu nových
amerických jadrových rakiet v NSR k trom miliónom
- bola podľa oznámenia Hlavného štatistického úradu pre podstatne
nižší dovoz surovín a materiálov z kapitalistických krajín
priemyslová výroba v poľskom štátnom sektore v januári 1982 o 13,6
percent nižšia ako v januári 1981, avšak priemerná denná ťažba
čierneho uhlia sa proti rovnakému obdobiu roku 1981 zvýšila o 5,1
percent
- zaviedla čínska vláda tvrdé tresty pre rodiny, ktoré sa nepodrobili
štátnemu plánovaniu rodičovstva - rodina mala mať iba jedno dieťa
- zvolil maltský parlament na päťročné obdobie za prezidentku bývalú
ministerku práce a kultúry 59-ročnú Agathu Barbarovú

1987
- schválila Štátna rada NSR zmeny vo vládnych orgánoch (vrátane
menovania šiestich nových tajomníkov predsedu Rady ministrov)
- uskutočnilo sa v Ciudad de México protestné zhromaždenie 100 000
študentov za zrušenie plánovanej správnej a školskej reformy Mexickej
národnej autonómnej univerzity, pričom nasledujúci deň skončili
študenti 20-dňový štrajk, pretože dosiahli odvolanie diskriminačnej
reformy

1992
- podniklo izraelské letectvo útok na palestínske utečenecké tábory
v južnom Libanone, pričom zahynuli štyri osoby (vrátane generálneho
tajomníka libanonskej proiránskej organizácie Hizballáh ABBASA
MÚSSÁVÍHO) a tisícky šiitov utiekli pred bombardovaním Izraelčanov,
pričom útok mal byť odvetou za akciu Arabov proti izraelskému táboru
15.2., pri ktorej zahynuli traja izraelskí vojaci
- zomrel brazílsky politik a štátnik JANIO DA SILVA QUADROS. Narodil
sa roku 1917
- zastrelili príslušníci zairskej polície pri pokojnej demonštrácii
tisícov kresťanov proti vláde prezidenta Mobutu Sese Seka 32 osôb
- dohodli sa štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že
znížia produkciu ropy o milión barelov za deň
- zomrela britská prozaička ANGELA CARTEROVÁ. Narodila sa v roku 1940
- zosadili mudžáhidovia promoskovského afganského prezidenta
Nadžibulláha a ovládli krajinu

1997
- zahynulo deväť osôb a 37 bolo zranených pri bombardovaní zairských
miest Bukavu, Shabunda a Walikale, ktoré boli v rukách vzbúrencov,
pričom cieľom útoku zairských lietadiel mal byť údajne vodca
vzbúrencov Laurent Kabila

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 4. Zlatá minca 2016 priniesla pre mBank sedem ocenení
 5. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 8. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 10. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 912
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 157
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 7 485
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 6 731
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 189
 6. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 4 419
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 691
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 732
 9. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 2 261
 10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 825

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

S kontrolou listov sa môžete stretnúť aj v práci. Je to legálne?

Právo na listové tajomstvo sa vzťahuje aj na e-maily či esemesky. Garantuje ho ústava i zákony

KOMENTÁRE

Richard Sulík a jeho alternatíva pre Slovensko

Aj SaS má v niektorých ohľadoch príliš blízko k Alternatíve pre Nemecko.

Neprehliadnite tiež

Žilinské rádio dostalo za debatu s Mazurekom vysokú pokutu

Poslanec extrémistickej ĽSNS vo vysielaní hovoril o nebezpečenstve islamských imigrantov, zazneli aj urážlivé vyjadrenia o Rómoch.

Gašpar z funkcie neodstúpi, informácie o odchode označil za zavádzajúce

Prezidenta policajného zboru vymenúva a odvoláva z funkcie minister vnútra.

Rektori odmietli zmeny fungovania vysokých škol, žiadajú prepracovanie

Ministerstvo v rámci legislatívnych zmien napríklad navrhuje, aby vznikla Slovenská akreditačná agentúra.

Na prokuratúru doručili návrh na Lipšicovu obžalobu

Polícia ukončila vyšetrovanie dopravnej nehody bývalého poslanca.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop