Historický kalendár na 20. februára


Kántry - obsahom jarných kántrových dní (týždeň po 1. pôstnej nedeli) je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu, pričom záväzný je len jeden z troch dní - streda, piatok alebo sobota

1767
- narodil sa v Trstíne katolícky kňaz a prekladateľ IGNÁC ORAVEC.
Zomrel roku 1843

1777
- narodil sa v Szarvasi (Maďarsko) zememerač a kartograf SAMUEL
TEŠEDÍK. Zomrel 13.4.1821

1827
- zomrel v Bratislave krajinský hodnostár, šľachtic a prívrženec
reforiem Márie Terézie JOZEF BRUNŠVIK, ktorý pôsobil vo vysokých
stoličných a krajinských funkciách, pričom rozmnožil rodový majetok
v Dolnej Krupej, kde prebudoval kaštieľ na klasicistický, nechal
v jeho susedstve postaviť klasicistické divadielko a tzv. Beethovenov
dom. Narodil sa 15.9.1750

1872
- zomrel v Trnave významný národnokultúrny pracovník, šíriteľ
slovenskej tlače, publicista, mecén a veršovník MARTIN BRANISLAV
TAMAŠKOVIČ, zakladateľ spolkov miernosti, Spolku sv. Vojtecha
a Matice slovenskej, pričom z Trnavy vytvoril v období 1832-1872
jedno z centier slovenského národného hnutia. Narodil sa 20.10.1803

1897
- narodila sa v Liptovskom Mikuláši prvá slovenská očná lekárka (a
tretia žena-lekárka na Slovensku vôbec) ANNA ŠÁCHOVÁ, ktorá koncom
20. rokov viedla protitrachómovú akciu na Slovensku. Zomrela 28.1.1957

1917
- narodil sa bývalý vedúci scénografie, techniky a dopravy
Ukrajinského národného divadla ANDREJ SUŠKO

1927
- založili Dobrovoľný hasičský zbor Hybe

1922
- uviedlo SND premiéru inscenácie Honorár od Pavla Socháňa

1927
- narodila sa v Prešove speváčka (soprán) a herečka MAGDA
BALÍKOVÁ-DZIAKOVÁ. Zomrela 24.6.1982
- hosťovala v opere SND opera pražského Národného divadla
s Dráteníkom od Františka Škroupu
- narodila sa ZDENKA MIKEŠOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1932

- narodil sa Kozárovciach lekár a vysokoškolský pedagóg MILAN BENIAK

1937
- začalo sa štvordňové Valné zhromaždenie Zväzu slovenského
študentstva, v ktorom prevažovala ľavicová orientácia, pričom zvolili
Gustáva Husáka za podpredsedu

1942
- narodil sa divadelný pracovník MIROSLAV GREJTÁK, bývalý riaditeľ
Štátneho divadla v Košiciach
- súhlasila vláda SR s vysťahovaním 20.000 Židov na práce do Nemecka
namiesto Nemcami požadovaných slovenských robotníkov
- narodil sa architekt a vysokoškolský pedagóg (vedúci Katedry
krajinnej a parkovej architektúry Fakulty architektúry STU
v Bratislave) PETER GÁL, člen Spolku architektov Slovenska a predseda
slovenskej sekcie IFLA (Medzinárodná federácia krajinnej architektúry)

1967
- začala sa v Bratislave dvojdňová konferencia Zväzu slovenských
výtvarných umelcov
- zomrela v Krupine učiteľka, zberateľka ľudových výrobkov,
účastníčka protifašistického odboja a verejne činná pracovníčka ALMA
REPICKÁ, ktorá zbierala výšivky a ľudové umelecké predmety, pričom
z nich zostavila unikátnu zbierku. Narodila sa 15.1.1884
- odovzdali poverovacie listiny noví veľvyslanci v ČSSR Rudolf
Kirchschläger (Rakúsko) a Abdeslam Arraki (Marocké kráľovstvo)

1972
- zomrel v Rimavskej Sobote lekár a prozaik XAVER RYBÁRIK, autor
jedinej knihy (zbierka štyroch noviel Tulák), z ktorej rámca sa
vymyká fantastická novela Srdce a zóna X, pričom v nej spracoval
problematiku z vlastnej medicínskej praxe. Narodil sa 11.12.1921

1982
- vrátilo sa do ČSSR 18,4 tony menového zlata, ktoré počas druhej
svetovej vojny ulúpili nacisti, pričom zároveň s jeho vrátením sa
vyriešili vzájomné otvorené finančné a majetkovoprávne otázky medzi
ČSSR na jednej a USA a Veľkou Britániou na druhej strane, ktoré
vznikli počas druhej svetovej vojny a po nej
- zomrel v Poprade osvetový pracovník, publicista, prekladateľ
a učiteľ JÁN MICHALKO, aktívny kultúrnoosvetový pracovník,
organizátor, herec a režisér ochotníckeho divadla. Narodil sa
12.9.1907

1987
- začalo sa v Prahe trojdňové 4. konzultatívne stretnutie zástupcov
medzinárodných mládežníckych a študentských organizácií tzv.
Štruktúry celoeurópskej spolupráce mládeže a študentstva s účasťou
takmer 100 predstaviteľov vyše 20 regionálnych a medzinárodných
organizácií združujúcich mládežnícke a študentské zväzy, pričom
prijali záverečný dokument obsahujúci plán spoločných tematických
akcií na rok 1987

1992

- neprijalo Federálne zhromaždenie pre neúčasť poslancov slovenskej
časti Snemovne národov uznesenie k záverečnej správe vyšetrovacej
komisie 17. novembra a správe o stave trestného stíhania
prominentov bývalého režimu
- prerokovala federálna vláda návrh Generálnej dohody ČSFR, schválila
nariadenie o úprave náhrady za stratu zárobku po skončení pracovnej
neschopnosti alebo pri invalidite, pričom schválila správu o plnení
štátneho rozpočtu federácie

1997
- vymenoval generálny riaditeľ SND Miroslav Fischer na nátlak
štrajkového výboru Činohry SND Juraja Slezáčka do funkcie riaditeľa
činohry na sezónu 1997-1998
- zomrela v Brezne súkromná remeselníčka krajčírskeho odboru, vedúca
krajčírskeho družstva, kostymérka, výpomocná a vedúca učiteľka
nedeľnej školy ADELA MIKULÍKOVÁ, ktorá bola aktívnou členkou v Živene
a Matici slovenskej. Narodila sa 18.12.1911
- pricestoval na návštevu náčelník Štábu ozbrojených síl Francúzskej
republiky generál letectva Jean-Philippe Douin, ktorý rokoval
s generálplukovníkom Jozefom Tuchyňom, pričom ho prijal aj prezident
Michal Kováč, premiér Vladimír Mečiar, podpredseda NR SR Augustín
Marián Húska a minister obrany Ján Sitek
- zomrel maliar-amatér TIBOR STRUHÁRIK, ktorý svojou tvorbou sa
dokázal trvalo zapísať do kultúrneho povedomia Hlohovca. Narodil sa
16.1.1939

-----------------------------------------------------------------

1437
- zavraždili škótskeho kráľa JAKUBA I. Narodil sa roku 1394

1547
- korunovali za anglického kráľa Eduarda VI.

1707
- zomrel posledný významný panovník z indickej dynastie Veľkých
Mogulov a fanatický moslim AURANGZÉB. Narodil sa v roku 1618

1732
- zomrel nemecký barokový sochár BALTHASAR PERMOSER. Narodil sa roku
1651


1752
- narodil sa rakúsky priemyselník a vynálezca tuhy do ceruziek JOSEF
HARDTMUTH. Zomrel roku 1816

1762
- zomrel nemecký astronóm, matematik a fyzik JOHANN TOBIAS MAYER,
autor mesačných tabuliek, ktoré mali veľký význam v námornej doprave
a katalógu asi 1000 zodiakových hviezd. Narodil sa roku 1723

1792
- založili Americkú poštovú službu, pričom poštovné podľa
vzdialenosti predstavovalo od šesť do 12 centov

1802
- narodil sa belgický husľový virtuóz, hudobný skladateľ a pedagóg
CHARLES AUGUSTE DE BÉRIOT. Zomrel roku 1870

1827
- dirigoval nemecký hudobný skladateľ Felix Mendelssohn-Bartholdy
v Hamburgu premiéru overtúry Sen noci svätojánskej ku hre Williama
Shakespeara

1852
- narodil sa ruský prozaik a inžinier NIKOLAJ GEORGIJEVIČ
GARIN-MICHAJLOVSKIJ. Zomrel roku 1906

1872
- nechal si Američan Cyrus Baldwin patentovať elektrický výťah
- patentovali v USA stroj na výrobu zubných špáradiel

1882

- narodil sa nemecký filozof a predstaviteľ marburskej školy NICOLAI
HARTMANN. Zomrel roku 1950

1892
- zomrel nemecký fyzik a vysokoškolský pedagóg HERMANN FRANZ MORITZ
KOPP, spoluautor pravidla, ktoré udáva, že molekulové teplo chemickej
zlúčeniny sa rovná približne súčtu atómových tepiel prvkov tvoriacich
zlúčeninu. narodil sa roku 1817

1887

- narodil sa americký divadelný pracovník a operný režisér nemeckého
pôvodu CARL ANTON EBERT. Zomrel roku 1980

1897
- narodil sa americký maliar IVAN LE LORRAINE ALBRIGHT. Zomrel roku
1994
- narodil sa nemecký novinár, spisovateľ a politik GERHART EISLER.
Zomrel roku 1968

1902
- narodil sa americký realistický fotograf ANSEL ADAMS. Zomrel roku
1984

1907
- zomrel francúzsky chemik, autor prvej syntézy diamantu, konštruktér
elektrickej oblúkovej pece nazvanej podľa neho, priekopník
elektrometalurgie a elektrometrie FERDINAND FRÉDÉRIC HENRI MOISSAN,
laureát Nobelovej ceny (1906) za konštrukciu špeciálnej elektrickej
pece, výskum a izoláciu fluóru. Narodil sa roku 1852
- narodil sa sovietsky armádny generál a vojenský činiteľ SERGEJ
MATVEJEVIČ ŠTEMENKO. Zomrel roku 1976

1912
- narodil sa francúzsky prozaik PIERRE BOULLE. Zomrel roku 1994

1922
- zomrel nemecký technik, priemyselník a spoluvynálezca nového
spôsobu valcovania bezšvových oceľových rúr REINHARD MANNESMANN.
Narodil sa roku 1856
- rozhodol ľudový snem v Poliakmi obsadenom litovskom hlavnom meste
Vilniuse o pripojení mesta k Poľsku, no litovské obyvateľstvo toto
rozhodnutie bojkotovalo a vyhlásilo Vilnius za svoju metropolu
- narodil sa český hudobný skladateľ a pedagóg MIROSLAV PELIKÁN

1927
- vyhrala mladá 15-ročná Nórka Sonja Henie po prvý raz majstrovstvá
sveta v krasokorčuľovaní a odsunula päťnásobnú víťazku Rakúšanku
Hermu Jarossovú-Szabóovú na druhé miesto, tretia skončila ďalšia
Nórka Brit Simmensenová - mezinárodná športová tlač však rozhodnutie
ostro krtitizovala, pretože v sedemčlennej porote obsadili Nóri štyri
miesta

1932
- zomrel český cestovateľ ENRIK STANKO VRÁZ. Narodil sa roku 1860

1937

- narodil sa nemecký biochemik a profesor ROBERT HUBER, laureát
Nobelovej ceny (1988) za stanovenie trojrozmernej štruktúry reakčného
centra bakteriálnej fotosyntézy
- narodila sa americká džezová speváčka NANCY WILSONOVÁ

1942
- začali nórski pedagógovia úspešný nenásilný štrajk proti
nacifikáciií miestnych škôl
- nariadili v barmskej metropole Rangún civilnú evakuáciu
- vylodili sa japonské vojská pri Kupangu na ostrove Timor (okupovali
tiež portugalskú časť), pričom Portugalsko protestovalo u japonskej
vlády

1947
- oznámil britský premiér Clement Attlee v Dolnej snemovni, že Veľká
Británia udelí nezávislosť Indii najneskôr v júni 1948 a súčasne
vymenovala nového inidckého miestokráľa lorda Louisa Mountbattena,
ktorý mal tento krok pripraviť, pričom India vyhlásenie privítala,
avšak britská opozícia na čele s Winstonom Churchillom ho tvrdo
kritizovala
- zostrojil vtedy úplne neznámy ruský konštruktér - samouk Michail
Kalašnikov svoj prvý samopal, pričom za polstoročie svojej existencie
sa samopal kalašnikov používal vo všetkých lokálnych vojnách vo svete
a v súčasnosti je vo výzbroji armád 55 štátov (v bývalom Sovietskom
zväze vyrobili za 50 rokov vyše 70 miliónov samopalov)

1952
- uskutočnila sa v USA premiéra filmu Africká kráľovná od Johna
Hustona s Humphreym Bogartom a Katherine Hepburnovou v hlavných
úlohách
- začalo sa v Lisabone šesťdňové zasadnutie Severoatlantickej rady,
pričom schválili plán na zvýšenie počtu bojových divízií, zriadili
funkciu generálneho tajomníka a NATO sa stalo stálou organizáciou
s veliteľstvom v Paríži

1962
- obletel 40-ročný podplukovník John Herschel Glenn ako prvý Američan
(trikrát) Zem v kabíne Mercury 6 kozmickej lode Friendship 7 za
4 hodiny, 56 minút, 26 sekúnd a pristál v presne stanovenej lokalite
Atlantického oceánu, východne od Bahamského súostrovia, do vesmíru sa
vrátil aj v roku 1998

1967
- prišiel do cyperskej Nikózie nový zvláštny zástupca generálneho
tajomníka OSN Mexičan Bibiano Osorio-Tafall
- začalo sa v Ženeve 23. zasadnutie komisie pre ľudské práva
Hospodárskej a sociálnej rady OSN

1967
- narodil sa spevák a gitarista skupiny Nirvana KURT COBAIN. Spáchal
samovraždu roku 1994

1972
- zomrela americká atómová fyzička poľsko-nemeckého pôvodu MARIA
GOEPPERTOVÁ-MAYEROVÁ, laureátka Nobelovej ceny (1963) za vytvorenie
novej vedeckej teórie o štruktúre elektrónového obalu atómu. Narodila
sa roku 1906
- uskutočnili sa salvadorské prezidentské voľby, pričom zvíťazil
kandidát vládnej Strany národného uzmierenia Arturo Molina, avšak
nezískal nadpolovičnú väčšinu potrebnú pre zvolenie

1977
- zomrel nemecký fyzikálny chemik WILHELM GROTH. Narodil sa roku 1904
- nadobudla platnosť Konvencia o zabránení a potrestaní zločinov
proti medzinárodne chráneným osobám, vrátane diplomatických agentov
- zomrela česká spisovateľka, publicistka a národná umelkyňa JARMILA
GLAZAROVÁ. Narodila sa roku 1901
- uskutočnili sa salvadorské prezidentské voľby, v ktorých zvíťazil
generál Carlos Humberto Romero

1982
- zomrel americký bakteriológ francúzskeho pôvodu a enviromentalista
RENÉ DUBOS. Narodil sa roku 1901
- vyhlásilo Belgicko diskriminačné opatrenia proti Poľsku a ZSSR,
pričom obmedzilo oficiálne styky, spomalilo udeľovanie víz, odložilo
plánované schôdzky spoločných komisií, pozastavilo realizáciu
vedecko-technických zmlúv, zastavilo oficiálnu potravinovú pomoc pre
Poľsko, obmedzilo organizovanie poľských a sovietskych kultúrnych
akcií v Belgicku
- zomrel židovský náboženský historik GERHARD (Gershom) SCHOLEM.
Narodil sa v roku 1897
- odmietlo čínske vedenie dobrú vôľu Kambodže, Laosu a Vietnamu
usilovať sa o obnovenie normálnych stykov s ČĽR, pričom išlo o návrh
týchto krajín na piatej konferencii ministrov zahraničných vecí vo
Vientiane


1987
- zastavila Brazília, ktorá bola s vyše 100 miliardami dolárov
najzadĺženejšou krajinou sveta, na 90 dní splácanie úrokov z úverov

1992
- nahradil bývalý izraelský premiér Jicchak Rabin vo funkcii šéfa
Strany práce Šimona Peresa a stal sa vodcom opozície, naopak za
predsedu izraelského opozičného pravicového bloku Likud zvolili
Jicchaka Šamira
- oznámili americká speváčka Paula Abdulová a herec Emilio Estevez
zasnúbenie
- potvrdila pakistanská vláda schopnosť krajiny vyrobiť jadrovú zbraň
- oznámil juhoafrický prezident Frederik Willem de Klerk vyhlásenie
referenda pre belošské obyvateľstvo o pokračovaní reformného procesu,
avšak Africký národný kongres referendum odmietol
- rokovali v Moskve ministri zahraničných vecí Arménska
a Azerbajdžanu Raffi Ovannisian a Gusajn Sadychov v prítomnosti
ruského ministra zahraničných vecí Andreja Kozyreva o Náhornom
Karabachu, pričom v komuniké sa vyslovili za prímerie a prípadnú
možnosť vyslať do Karabachu jednotky OSN, avšak ostreľovanie armádou
aj arménskymi separatistami pokračovalo

1997
- spochybnili USA spôsobilosť Svetovej obchodnej organizácie (WTO)
rozsúdiť spor týkajúci sa amerických sankcií proti Kube a vyhlásili,
že nebudú s vyšetrovacím grémiom WTO spolupracovať

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 16 931
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 782
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 625
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 340
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 2 012
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 934
 7. Kam do tepla v januári? 1 857
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 652
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 502
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Štefunko: Nešiel by som do toho, keby som mal byť bezvýznamný hráč

Predseda novej strany Progresívne Slovensko si trúfa vo voľbách na 15 percent. Kandidátov chce nasadiť už do tohtoročných komunáliek.

KOMENTÁRE

Babiš rovná sa ANO, ANO rovná sa Babiš

Kdesi na konci tunela sa predsa len čosi črtá.

SVET

Ukrajina priznala vojnu s Ruskom. Slova vojna sa však bojí

Na východe Ukrajiny už aj formálne prebieha otvorený konflikt.

Neprehliadnite tiež

V Slovenskom krase je okolo 1 350 jaskýň a priepastí

Obce vidia aj negatíva, pre chránené územie prišli o podielové dane.

Nicholsonová: Kaliňákovi trvalo desať rokov, aby zistil čo sa deje v osadách

Poslankyňa SaS kritizovala Kaliňáka za návrh nového zákona.

Galko vyčítal Gajdošovi obstarávanie transportérov, ten v ňom nevidí problém

Galko kritizoval ministra obrany za to, že rezort obišiel pri obrnených vozidlách verejné obstarávanie.

Poliačika v skupine na sprísnenie priznaní nahradí Sloboda

Pracovná skupina ešte poriadne ani nezačala pracovať a už ju čaká zmena.

V Tatrách vládne neistota, chýbajúca zonácia spôsobuje problémy

Súvisí s tým aj nový návštevný poriadok.