Kandidáti na predsedov samosprávnych krajov v roku 2005

BRATISLAVA 20. novembra (SITA) - Agentúra SITA vydáva aktualizovaný oficiálny zoznam kandidátov na predsedov samosprávnych krajov v regionálnych voľbách 2005. Pri väčšine kandidátov sú uvedené aj priority ...

BRATISLAVA 20. novembra (SITA) - Agentúra SITA vydáva aktualizovaný oficiálny zoznam kandidátov na predsedov samosprávnych krajov v regionálnych voľbách 2005. Pri väčšine kandidátov sú uvedené aj priority volebného programu a členstvo v politických stranách. Informácie agentúre SITA poskytli kandidáti osobne alebo ich volebné štáby.


MENO KANDIDÁTA SAMOSPRÁVNY KRAJSUBJEKT, KOALÍCIA, ZA KTORÚ KANDIDUJE PROFESIAPRIORITY VOLEBNÉHO PROGRAMUČLENSTVO V POLITICKÝCH STRANÁCHFOTOGRAFIA VO FOTOSERVISE SITA
Bratislavský samosprávny kraj
Ľubo RomanBratislavskýSDKÚ-ANO-SMK-DS-SZSpredseda Bratislavského samosprávneho krajabezpečnosť zdravotníctvo, doprava, bývaniečlen ANO (2002-2005)x
Vladimír BajanBratislavskýnezávislýstarosta MČ Petržalkatransparentnosť v hospodárení, doprava, zdravotníctvoHZDS (1992-1994), Alternatíva politického realizmu-DÚ-SDK-SDKÚ (1994-2004), v súčasnosti bez straníckej príslušnostix
Ivan ŠvejnaBratislavskýVpredekonóm, predseda Správ. rady Nadácie F. A. Hayekaškolstvo, šport, kultúra, dopravaHnutie Vpred od roku 2005x
Ján CuperBratislavskýĽS-HZDSposlanec NR SR, advokátškolstvo, soc. veci, doprava, rozvoj turizmu, ochrana kultúr. dedičstvačlen HZDS od r. 1991x
David DvořákBratislavskýObčianski liberálispolumajiteľ súkromnej účtovníckej a poradenskej spoločnostizlepšenie života seniorov, sociálna práca s mládežou, zlepšenie dopravy v mestáchObčianski liberáli od roku 2004x
Peter TatárBratislavskýOKSlekár, ekonomický konzultantkontrola verejných financií, doprava, školstvo, sociálne službyVPN (1989-1992) DS (1995-2000) OKS od roku 2001x
Karol OndriašBratislavskýKSSposlanec NR SRodstránenie korupcie, sociálna spravodlivosť, výstavba metra v BA, bezpečnosťKSS od roku 2000x
Rudolf MartančíkBratislavskýÚsvitprávniksociálna starostlivosť, zlepšenie verejnej dopravy, športKSČ (1964-1989) Úsvit od 2005x
Viliam MokráňBratislavskýKresťanská ľudová strana
Andrej TrnovecBratislavskýSlovenská ľudová strana
Košický samosprávny kraj
Rudolf BauerKošickýKDH-OKSpredseda Košického samosprávneho krajazamestnanosť, infraštruktúra, vytvorenie informačnej magistrály kraja, lacný internet na vidiekuKDH od roku 1990x
Viliam NovotnýKošickýSDKÚ-DS-SZS-ĽS-HZDSposlanec NR SRzískavanie investorov, podpora sociálne slabých, dopravná infraštruktúra, cestovný ruchdo roku 2000 člen KDH, v súčasnosti člen SDKÚx
Zdenko TrebuľaKošickýSmer-SD-HZDprimátor Košícpodmienky pre investorov, infraštruktúra, školstvo, zdravotníctvo, transparentnosťKSČ (1979-1990) SOP (1998-2002) SDA od roku 2002, v súčasnosti Smer-SDx
Zuzana CingeľováKošickýStrana priateľov vínažeriavničkazlepšenie postavenia sociálne slabých, reálne plnenie práv zaručených ústavounie je členkou žiadnej stranyx
Marián BiľoKošickýANOriaditeľ pobočky VšZP Michalovcerozvoj cestovného ruchu, zvýšenie platov zdravotníkov o 50%, riešenie rómskej problematikyčlen ANOx
Slavomír JančokKošickýSNJx
Stanislav LepótKošickýÚsvit
Rozália MúdraKošickýSMKriaditeľka Úradu KSKrozvoj vidieka, podpora podnikania,cezhraničná spolupráca, zamestnanosť KSS do roku 1989, v súčasnosti členka SMKx
Dagmar Takácsová KošickýSFlekárka, súkromná oftalmologická ambulanciazlepšenie postavenia zdravotníkov, učiteľov, živnostníkov, vzdelanie, kultúra, zamestnanosťnie je členkou žiadnej politickej stranyx
Žilinský samosprávny kraj
Tibor MichálekŽilinskýnezávislýporadca pre ekonomiku a riadenie MC&M Michalek Consulting & Management, a.s. Žilinapodpora občianskych iniciatív a tretieho sektora,zamestnanosť, ochrana ŽP, infraštruktúranikdy nebol členom politickej stranyx
Jozef TarčákŽilinskýĽS-HZDS-PSNS-ZSNSpredseda Žilinského samosprávneho krajapráca, poriadok, patriotizmus, perspektívačlen HZDS od roku 1992x
Andrej SočuvkaŽilinskýKDH-SDKÚ-DSriaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne Žilinapríchod zahraničných investorov, rast zamestnanosti, podpora rodín a sociálne odkázanýchčlen KDH od roku 1990x
Natália KlempaiováŽilinskýSNJstredoškolská učiteľka SOU strojnícke Námestovododržiavanie stavebného zákona, ochrana vlastníctva, zmiernenie dôsledkov reforiemv minulosti členka SNS, dnes sympatizantka SNJx
Radomír SzabóŽilinskýSF-SZSriaditeľ pracovnej agentúrypribližovanie samosprávy k ľuďomčlen SF od roku 2004x
Jozef ŠtetinaŽilinskýÚsvitdôchodcasociálna starostlivosť, zdravotníctvo, doprava, školstvo, kultúra, ekológiaKSS (1976-1989) nestraník (1989-2004) Úsvit od roku 2005x
Juraj BlanárŽilinskýSmer-SD-SNS-ANO-HZDposlanec NR SRzdravotníctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, regionálny rozvoj, dopravaod januára 2000 člen Smeru-SDx
Banskobystrický samosprávny kraj
Milan KepeňaBanskobystrickýANO-SFsúkromný podnikateľvytváranie pracovných miest, zdravotníctvo, využívanie prostriedkov z eurofondovKSČ (1973-1989) ANO od roku 2003x
Jozef MikušBanskobystrickýSDKÚ-DSposlanec NR SRzvyšovanie zamestnanosti, rozvoj vidieka a turizmu, dopravaKDH od roku 1990, SDK od roku 1997, potom SDKÚx
Milan MurgašBanskobystrickýSmer-SD-SNS-HZD-KDH-SZSposlanec NR SR, rektor UMBhospodársky rast, tvorba pracovných miestKSČ (1977-1989) Smer od 2001x
Viliam SoboňaBanskobystrickýĽS-HZDS-KSS-ZSNS-PSNSposlanec NR SR, lekárposilnenie kompetencií a finančnej nezávislosti krajskej samosprávy, rozvoj vidiekaVPN (1989-1991) HZDS od roku 1991x
Péter CsúszBanskobystrickýSMKprednosta ObÚ v Lučenci, podpredseda BBSKškolstvo, priemyselný rozvoj, sociálne služby, dopravaMaďarská občianska strana od roku 1994, SMK od roku 1998x
Pavol ChovanecBanskobystrickýÚsvitx
Trenčiansky samosprávny kraj
Pavol SedláčekTrenčianskyĽS-HZDS-ANO-PSNS-ZSNSriaditeľ NsP v Trenčínehospodársky a ekonomický rozvoj, doprava, zdravotníctvoKSČ do roku 1989, HZDS od roku 1993x
Jozef ChovanecTrenčianskySmer-SD-KDH-HZD-SNS-SFprimár NsP Trenčín, poslanec NR SRekonomický rozvoj TNSK, kvalitné stredné školstvo, väčšie využitie eurofondovKSČ do roku 1989, Smer-SD od 1999x
Stanislav JančovičTrenčianskySDKÚ-DSprednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčínedopravná infraštruktúra, zamestnanosť, efektívnejšie využívanie eurofondov, sociálne službyKDH (1990-2000) SDKÚ od roku 2000x
Jozef HrdličkaTrenčianskyKSSposlanec NR SRsociálne istoty, zdravotníctvo, školstvočlen KSS od roku 1995x
Jozef RojkoTrenčianskyKresťanská ľudová strana
Milan FogašTrenčianskyStrana priateľov vínax
Dušan SaksaTrenčianskyÚsvitučiteľ, Špeciálna internátna škola P. Bystricaškolstvo, sociálne službyKSČ (1980-1989) KSS (1992-2005) Úsvit od 2005
Jozef ReaTrenčianskynezávislýriaditeľ Old Herold, s.r.o. Trenčíndodržiavanie zákona, rozvoj kraja, zníženie výdavkov samosprávy, občianska kontrolaHZDS (1991-2003)
Ján MarcinekTrenčianskynezávislý
Dominik GahérTrenčianskynezávislý
Ján MargalaTrenčianskyZdruženie robotníkov Slovenska
Trnavský samosprávny kraj
Peter TomečekTrnavskýnezávislýpredseda Trnavského samosprávneho krajarast životnej úrovne obyvateľov TTSK, rozvoj vzdelávania, zdravotníctva, infraštruktúrydo roku 2003 člen HZDS, v roku 2004 člen Ľudovej únie, od júna 2004 nestraníkx
Jozef KloknerTrnavskýKDH-SDKÚ-DSprednosta Krajského úradu dopravy Trnavaspravodlivosť, transparentnosť, morálne a etické správanie, mládežčlen KDH od jeho vznikux
Renáta ZmajkovičováTrnavskýSmer-SD-HZD-SF-ANOriaditeľka Úradu TTSKvytvorenie poradného orgánu VÚC zo starostov a primátorov, spolupráca s podnikateľmi, zlepšenie infraštruktúry, soc. služiebčlenka Smeru-SD od jeho vznikux
Tibor MikušTrnavskýĽS-HZDS-Ľavicový blok-ZSNS-PSNSposlanec NR SRobčiansky princíp bez ohľadu na stranícku príslušnosť, viac pracovných príležitostí pre TTSK, posilnenie dopravnej infraštruktúryčlen ĽS-HZDS od roku 1995x
Alena SchopperthováTrnavskýnezávislá
ekonómka, výtvarníčka
Prešovský samosprávny kraj
Dušan HruškaPrešovskýKDH-SDKÚ-DSlekár, súkromná chirurgická ambulanciacesty, zdravotníctvo, školstvo, zamestnanosť, malí a strední podnikateliaKDH od roku 1993x
Ján DobrovičPrešovskýĽS-HZDS-KSS-SZS-ZSNS-PSNS-Ľavicový blokprednosta MsÚ Prešovmalí a strední podnikatelia, soc. a zdravotnícka starostlivosť, rozvoj vidiekaHZDS od roku 1997x
Ivan HoptaPrešovskýÚsvitposlanec NR SRškolstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, bezpečnosťKSS (1977-2004) Úsvit 2005x
Rudolf HorváthPrešovskýnezávislýuniverzitný profesor, podpredseda PSKtransparentnosť, zamestnanosť, vzdelávanie, športKSS (1976-1989) Smer od roku 2002x
Juraj KopčákPrešovskýnezávislýpodnikateľzmeniť imidž regiónu, hospodársky rozvoj, infraštruktúraKDH (1990-2000) SDKÚ (2000-2002)x
Peter ChudíkPrešovskýSmer-SD-HZD-SNSpredseda Prešovského samosprávneho krajafinancovanie z EÚ a EIB, dopravná infraštruktúra, protipovodňová prevencia, cestovný ruch, soc. starostl.HZDS (1992-2003) ĽÚ (2003-2004)x
Peter PavelkoPrešovskýSDĽvýrobný riaditeľ Bukocel Vranovvzdelávanie, využívanie druhotných surovín, zamestnanosť, soc. istoty, bezpečnosťKSS (1984-1989) SDĽ 2005
Ján BajúsPrešovskýDÚ Slovenskapredseda OZ Slovenské humanitné spoločenstvo Nádejsociálna oblasť, školstvo, zdravotníctvo, tretí sektorDÚ Slovenska 1994
Nitriansky samosprávny kraj
Jozef ValachNitrianskySmer-SDmanažérdlhodobá vízia smerovania NSK, prepojenie regionálnej a komunálnej samosprávy, zmena postoja občanov k VÚCčlen KSS do roku 1989, odvtedy nestraníkx
Ján GreššoNitrianskySDKÚ-DSriaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitreprofesionalizácia Úradu NSK, podnikanie,vidiek, školstvo, zdravotníctvo, odstraňovanie národnostných rozporovdo roku 1989 člen KSČ, odvtedy bez politickej príslušnostix
Milan BelicaNitrianskyĽS-HZDS,KSS-Ľavicový blok-Agrárna strana vidieka-PSNS-ZSNSpredseda Nitrianskeho samosprávneho krajariešenie ekonomických problémov, sociálnych problémov, rozvoj infraštruktúrydo r. 1993 člen SDĽ, potom nestraník, v súčasnosti člen ĽS-HZDSx
Eva AntošováNitrianskyANO-HZD-SFposlankyňa NR SRpodpora mladých rodín, humánne zdravotníctvo, spravodlivé financovanie okresov, podnikanie, vidiekčlenka HZDS do r. 2005x
László SzigetiNitrianskySMKštátny tajomník MŠ SRvybudovanie severo-južného ťahu balticko-adriatickej magistrály blízko Štúrova, nový most cez Ipeľ, priemyselné parkyčlen SMK, od roku 1998 jej podpredsedax
Jozef JobbágyNitrianskynezávislý

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 621
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 239
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 106
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 954
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 719
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 530
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 513
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 475
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 457
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 1 002

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Počas týždňa bez áut kolabuje doprava

Ku kolapsom dopravy dochádza preto, že sa 60 rokov o ňu nikto v Bratislave nestaral, vraví odborník na dopravu Gustáv Kasanický.

SVET

Los Angeles zničia otrasy. Môžu sa mestá pripraviť na katastrofy?

Mexiko sa zo zemetrasenia v minulosti poučilo.

SVET

O nezávislosti Katalánska nerozhodne referendum, ale ochota použiť násilie

Katalánsky boj za nezávislosť nebol nikdy násilný.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kiska sa v New Yorku zúčastnil na biznis fóre, s podnikateľmi hovoril aj o Slovensku

Spomedzi lídrov biznisu sa fóra zúčastnil aj najbohatší človek sveta Bill Gates.

Domov

Ministerka Lubyová: Nikto v EÚ nechce pozastaviť eurofondy pre vedu a výskum

Pripomenula, že ministerstvo školstva zrušilo problematickú eurofondovú výzvu.

Domov

Slováci si podľa WHO vypijú viac, podobne sú na tom Ukrajinci aj Česi

Alkohol pijú podľa štatistík častejšie muži než ženy.

Domov

Café Európa: Európska budúcnosť Česka a Slovenska

Aké je miesto Česka a Slovenska v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.