ASISTENTI POSLANCOV - Čižmáriková má chlapov, Bauer bez blondínky a Orosz si vybral atraktívnu tmavovlásku

Košice - Do tretieho milénia vstúpilo "vyberané" osadenstvo slovenského parlamentu s možnosťou angažovať si svojho asistenta a sprevádzkovať vlastnú poslaneckú kanceláriu. Spomínané vymoženosti 150 poslancov Národnej rady SR zafinancujú všetci občania zo

Košice - Do tretieho milénia vstúpilo "vyberané" osadenstvo slovenského parlamentu s možnosťou angažovať si svojho asistenta a sprevádzkovať vlastnú poslaneckú kanceláriu. Spomínané vymoženosti 1 poslancov Národnej rady SR zafinancujú všetci občania zo štátneho rozpočtu, pričom podľa našich prepočtov to zhltne ročne okolo 95 miliónov, čo je však ešte stále menej ako jedno neplatné referendum... Každý poslanec dostane mesačne 27-tisíc Sk na fungovanie kancelárie a ďalších 25 760 Sk (80 percent hrubého poslaneckého platu, z ktorého sa platí daň z príjmu a 38-percentné odvody do poistných fondov) na zaplatenie svojho asistenta, resp. asistentov. Je totiž len na poslancovi, koľkých bude mať. Zaslúžená pláca, ktorú asistent(i) dostane za svoje neoceniteľné služby sa totiž musí zmestiť do vyššie uvedenej sumy.

Podľa zákona vykonáva asistent poslanca svoju funkciu ako živnostník, a to na základe zmluvy, ktorú s ním uzatvára Kancelária NR SR podľa Obchodného zákonníka. Funkciu asistenta nesmú vykonávať zamestnanci Kancelárie NR SR a príbuzní poslanca v priamom rade a blízke osoby v zmysle Občianskeho zákonníka. Každý poslanec musí preto predložiť čestné prehlásenie, že asistent, ktorého navrhuje na uzavretie zmluvy s Kanceláriou NR SR, s ním nie je v príbuzenskom vzťahu. Predpokladom pre výkon funkcie asistenta je štátne občianstvo SR a minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

A aká by mala byť vzorová náplň asistenta poslanca? Mal by pripravovať a organizovať pracovný program poslanca vrátane jeho vecného a organizačného zabezpečenia, spolupracovať na príprave poslaneckých návrhov zákonov, pripravovať odborné stanoviská k prerokovávaným materiálom, viesť dokumentáciu a účtovnú evidenciu výdajov súvisiacich s prevádzkou poslaneckej kancelárie a vybavovať korešpondenciu poslanca súvisiacu s výkonom jeho mandátu.

A ako to vyzerá v praxi? Poslankyňa NR SR Košičanka Katarína Čižmáriková (SOP)chce mať dvoch asistentov. Jedného si už vybrala, druhého ešte len vyberá z dvoch možných kandidátov.

"Z praxe mám skúsenosti, že si treba vybrať takých spolupracovníkov, ktorí mi naozaj pomôžu. Mojou podmienkou bolo, aby asistent mal vysokú školu, ovládal cudzie jazyky a prácu s počítačom. Skrátka, aby boli aspoň takí múdri ako ja. Sú," prezradila nám K. Čižmáriková. "Jedným z asistentov bude Karol Fischer, Košičan, ktorý má dobré kontakty, pracoval v oblasti kultúry, ovláda mediálnu oblasť a vydavateľskú činnosť, výborne sa vyzná v počítačoch. Pri viacerých spoločných pracovných projektoch sa ukázal ako veľmi schopný a najmä spoľahlivý človek, profesionál. Druhým asistentom bude tiež chlap, určite novinár, ale zatiaľ nepoviem meno, lebo ešte sme sa stopercentne nedohodli. A aj keď to nebola moja podmienka, obaja sú veľmi šarmantní."

Poslankyňa Čižmáriková bude od svojich asistentov požadovať odborné stanoviská k návrhom zákonov, ktoré bude parlament schvaľovať a aktivitu v regionálnej politike. Sama sa chce predovšetkým zamerať na riešenie problémov strednej generácie, ktorá sa podľa jej slov musí starať aj o svoje deti aj o svojich rodičov -dôchodcov. "Napriek tomu, že na strednej generácii leží najväčšia ťarcha, nevenuje sa jej dostatočná pozornosť. A to by som chcela pomôcť zmeniť," zdôraznila.

Taktiež si uvedomuje, že mnohí ľudia vnímajú asistentov poslancov ako prepych.
"Viem to pochopiť, pretože žijú z podstatne nižšieho príjmu. Asistenti poslancov sú bežnou záležitosťou vo všetkých vyspelých parlamentoch sveta a ja osobne som presvedčená, že dôjde k skvalitneniu práce poslancov. Koniec-koncov treba sa pozrieť aj na to, koľko poradcov majú ministri, ale aj na to, že každý šéf v malej firme má svoju sekretárku a ešte aj vedúceho sekretariátu. Zákon, v ktorom je zakotvený inštitút poslanca, prijal ešte predchádzajúci parlament v roku 1998, ibaže s účinnosťou od januára 2001." Kanceláriu zatiaľ poslankyňa Čižmáriková vybratú nemá, v súčasnosti hľadá vhodné priestory, ktoré by boli občanom dostupné aj s parkovaním a mali aj dobrú cenu prenájmu.

Predseda Ústavnoprávneho výboru Ladislav Orosz(SDĽ) si už taktiež vybral ľudí, ktorí mu budú spríjemňovať jeho všedné poslanecké dni. Keďže však ešte s nimi nepodpísal zmluvy (má sa tak stať do konca tohto týždňa), budeme rešpektovať jeho želanie s neuvádzaním ich plných mien. Asistenti ho podľa vlastných slov odbremenia od mnohých vecí a vybavovačiek, a tak sa bude môcť viac venovať poslaneckej práci. V domovských Košiciach bude preňho na tretinový úväzok pracovať jeden novinár. "Tohto pána som si vybral nielen na základe nášho dlhoročného priateľského vzťahu, ale predovšetkým z dôvodu, že ho považujem za dobrého odborníka. Bude mať na starosti kontakt s regionálnymi médiami, samosprávou, štátnou správou a občanmi. Naša poslanecká kancelária sa bude sústreďovať predovšetkým na riešenie problémov bežných občanov z východu republiky, k čomu by mohli dopomôcť aj častejšie poslanecké dni v Košickom kraji." Pri výbere asistentov zohľadňoval L. Orosz nielen komunikačné schopnosti, patričné vzdelanie, či schopnosť dobrého vystupovania, ale aj orientáciu vo veciach verejných. Všetky tieto predpoklady spĺňa aj istá vraj veľmi dobre vyzerajúca 26-ročná tmavovláska, ktorá bude na dvojtretinový úväzok šéfovať v jeho poslaneckej kancelárii v Bratislave. "Poznáme sa od čias, keď som jej na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity robil vedúceho diplomovej práce. Odkedy som sa stal poslancom, pomáhala mi s prekladom odbornej právnickej literatúry, takže sme už na seba takpovediac zvyknutí. Jej pracovná náplň bude spočívať v organizácii môjho dňa v Bratislave, spracuje monitoring dennej tlače a bude získavať informácie pre moju poslaneckú prácu. V blízkej budúcnosti sa chystám otvoriť vlastnú internetovú stránku, ktorej príprava bude taktiež v jej kompetencii," vysvetlil nám predseda ústavno-právneho výboru NR SR. Dozvedeli sme sa ešte, že ani pani Oroszová nenamietala voči takému výberu, pretože sa s manželovou budúcou asistentkou dobre pozná. Košický asistent by mal už onedlho začať pracovať v prenajatej kancelárii v "Bielom dome". S poslancom L. Oroszom sa však dá ešte predtým skontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese oroszladi@ncsr.sk.

Na počítače a veci s nimi spojené sa, naopak, nespolieha bývalý odborársky boss a súčasný poslanec Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie za HZDS Alojz Engliš. Keďže k takýmto novotám zatiaľ kladný vzťah nepochytil a internet s e-mailom nepoužíva, preferuje so svojimi voličmi radšej osobný alebo listový kontakt. K tomu mu už dlhší čas slúži poslanecká kancelária na Werferovej ulici 1 (pri Geoconsulte) v Košiciach, do ktorej sa už onedlho nasťahuje aj jej stály nájomník. Jeho iniciály sú E.K. a bude v nej robiť asistenta poslancovi Englišovi. "Meno vám zatiaľ nepoviem, lebo čakáme na podpis zmluvy. Je to tridsiatnik a pracuje v regionálnych štruktúrach HZDS. Dohodli sme sa v podstate bez problémov. Predostrel som mu svoje podmienky a on s nimi súhlasil." Druhou asistentkou pána poslanca sa stane istá štyridsiatnička z Bratislavy, s ktorou sa A. Engliš taktiež rýchlo dohodol, hoci na rozdiel od svojho kolegu nie je členkou hnutia. Ako nám prezradil, obaja jeho asistenti majú maturitu a aj keď budú preňho makať na polovičný úväzok popri zamestnaní, bude od nich vyžadovať poctivú prácu. "Nepotrebujem, aby sa vyznali v ústavnom práve alebo ďalších úzko špecializovaných veciach. Chcem, aby ma odbremenili od všetkých záležitostí, ktoré mi doteraz zaberali čas. Ich úlohou bude predovšetkým sústreďovať sa na rôzne vybavovačky, triedenie pošty a pomoc pri riešení problémov našich voličov. Predstavujem si to asi tým spôsobom, že oni za mňa vybavia celú 'omáčku' a ja si prídem na hotové. To znamená, že mi zoženú všetky dostupné podklady k prerokovávaným zákonom a skontaktujú sa aj s odborníkmi. Taktiež mi pripravia program pre moje návštevy na inštitúciách, ktoré majú do činenia so sociálnou oblasťou, na ktorú som najmä zameraný."

Rudolf Bauer(KDH) sa rozhodol pre dvoch asistentov, exstarostu Smižian Michala Bartoša a Jozefa Soročina z Michaloviec. "Vybral som si ich preto, lebo poznám ich pracovné i ľudské kvality a viem, že mi budú nápomocní v tom, čomu sa chcem ako poslanec predovšetkým venovať. V centre mojej pozornosti bude reforma verejnej správy a regionálna politika, keďže mi nie je ľahostajný veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi. Chcem, aby sa Košický kraj rozvíjal a občanom sa v ňom žilo oveľa lepšie. Tomu by mal napomôcť aj zákon o podpore regionálneho rozvoja, na ktorom sa pracuje," informoval nás poslanec NR SR Košičan Rudolf Bauer (KDH).

Keď sme ho s úsmevom podpichli, či nechcel mať na mieste asistenta aspoň jednu dlhonohú blondínu, ktorá vie uvariť báječnú kávu, R. Bauer reagoval so smiechom: "Ani blondínu, ani príbuzných v úrade mať nechcem."Ako sme sa ďalej dozvedeli, poslanec Bauer bude mať svoju poslaneckú kanceláriu na Moyzesovej ulici 22. "Občania ma tam nájdu v pondelok a utorok vždy od 14. do 17. hodiny, asistentov aj v inom čase podľa potreby."

Člen zahraničného výboru NR SR a bývalý kandidát na prezidenta Juraj Švec (LDÚ)sa takisto ako už oslovení kolegovia síce svojím asistentom zaoberal, no doteraz žiadneho nenašiel. Ako nám však povedal, niečo by už mal vymyslieť, aby so straníckym kolegom Budajom nezostali na ocot. "Zrejme tento týždeň sa definitívne rozhodneme a do konca januára ich predstavíme. Liberálno-demokratická únia sa bude v tomto prípade opierať o ľudí mimo aktívnej politiky, takže naši asistenti budú vo verejnosti neznámi ľudia. Ináč je dosť ťažké nájsť vyhovujúcich kandidátov, ktorí sú navyše ochotní podpísať zmluvu na dva roky." Sám však uznáva, že jednoducho nie je možné, aby išlo o človeka, ktorý bude zdatný vo všetkých oblastiach. Kritériá podpredsedu LDÚ pre svojho asistenta sú preto jasné: "Musí mať prehľad v politike a zákonoch tejto krajiny, dobre ovládať prácu na PC a mať aspoň nejaké žurnalistické základy. Takisto musí byť mobilný, aby nám bol k dispozícii počas rokovania parlamentu." S priestormi pre svojho asistenta si J. Švec nerobí ťažkú hlavu. "Aby sme ušetrili na nákladoch, bude zrejme sedieť v našej straníckej centrále v Bratislave. Ešte neviem, či náhodou tiež nebudem mať dvoch asistentov na polovičný úväzok. Zrejme to budú muži, a hoci nemám nič proti blondínkam, oni asi nie," zašpásoval si poslanec Švec a zároveň nám nechal faxové číslo 07/59 249 389, na ktorom rád privíta podnety od všetkých občanov.

Z iných strán sa zaujímavo rozhodli nateraz nezávislí poslanci - členovia DS. Tí utvoria spoločný tím asistentov, zložený z právnika, ekonóma, politického analytika a dvoch ľudí pre komunikáciu a styk s regiónmi.

Mimochodom, zatiaľ jediným poslancom, ktorého sa proces výberu asistenta úspešne vyhýba, je Ivan Lexa. Keďže tento celosvetovo hľadaný exriaditeľ SIS je už dlhší čas na "študijnom" pobyte v zahraničí, zrejme mu jeho asistenta vyberie až centrála Interpolu... Pravda, keď sa náhodou dokážu všetky jeho obvinenia, možno sa dočkáme celosvetovej rarity. A to, že bude úradovať spoza okienka vystuženého čiernymi mrežami...

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 3. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 4. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 5. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 6. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 7. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 8. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 10. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 1. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 2. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 5. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 6. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 7. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 8. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 10. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 8 074
 2. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 5 792
 3. Moskva alebo Petrohrad? 4 622
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 3 293
 5. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 2 856
 6. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 2 703
 7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 307
 8. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 140
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 553
 10. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 1 445

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Ak sa bude chcieť pacient objednať, vyšetrenie nech si zaplatí sám

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker chce zmeniť spôsob objednávania pacientov.

SVET

Mariňák: Ak ponorku nájdu, námorníkov aj tak nezachránia

Stratenú argentínsku ponorku by mohol nájsť sonar, hovorí Ross Hall.

ŠPORT

Prerušenie ligy? Neexistuje na to dôvod, tvrdí Lintner

Kluby si môžu vyskúšať, aké je to hrať bez kľúčových hráčov, hovorí šéf ligy.

Neprehliadnite tiež

Domov

V prípade poslanca Mazureka prokurátor obžalobu zatiaľ nepodal

Mazurek sa mal dopustiť trestného činu vo vysielaní rádia, kde mal vysloviť viaceré výroky na adresu Rómov, imigrantov, Arabov i islamu.

Domov

Fico kritizoval členov Únie za prístup pri sťahovaní európskych agentúr

Agentúry EMA a EBA sa pre brexit presťahujú do krajín západného bloku Únie.

Domov

Splnomocnencovi pre schengen majú pomáhať poradné orgány

Poradnými orgánmi majú byť konkrétne medzirezortná skupina a pracovné skupiny.