Historický kalendár na nedeľu 3. marca

Štátny sviatok Bulharskej republiky - Deň oslobodenia krajiny z osmanskej poroby - podpis sanstefanského mieru (1878)
Štátny sviatok Marockého kráľovstva - Deň slávnostného vyhlásenia Hasana II. za kráľa (1961)
Deň boja spisovateľov za mier - vyhlásilo Medzinárodné združenie PEN-klubov (1984)
Tretia pôstna nedeľa - Oculi

1852
- narodil sa v Hybiach evanjelický kňaz a osvetový pracovník PETER
MARUŠIAK, ktorý bol iniciátorom pražských jubilejných osláv
(25.-28.11.1884) 50. výročia Tomášikovej hymnickej piesne Hej,
Slováci. Zomrel 19.12.1929

1897
- narodil sa v Hontianskych Moravciach hudobný pedagóg, hymnológ
a zberateľ ľudových piesní JÚLIUS BATEĽ. Zomrel 29.11.1967

1907
- narodil sa v Bratislave huslista, hudobný pedagóg a skladateľ JÁN
ŠTEFKO. Zomrel 27.1.1978
- narodil sa v Slatine nad Bebravou kňaz, náboženský publicista
a cirkevný historik JOZEF BUČKO, ktorého väznili v koncentračnom
tábore počas druhej svetovej vojny

1912
- narodil sa hudobný pedagóg a kultúrno-osvetový pracovník JURAJ
KOSŤUK

1922
- narodil sa v Bratislave prvý strihač filmovej tvorby na Slovensku
a režisér BEDŘICH VODĚRKA, vynikajúci odborník vo svojej oblasti.
Zomrel 5.9.1981

1927
- zomrel v Trenčíne básnik, pedagóg a osvetový pracovník a učiteľ
MICHAL KIŠŠ, organizátor ochotníckeho divadla a propagátor
ľudovýchovnej tlače. Narodil sa 5.12.1846
- otvorili na bratislavskom Jakubovom námestí prvú protituberkulóznu
poradňu v ČSR pre dojčatá
- narodil sa v Lesnom geodet MICHAL ŠALAPA, expert geofyzikálnej
skupiny pri vyhľadávaní nerastných surovín v Afganistane. Zomrel
24.4.1991


1932
- narodil sa VLADIMÍR LUKÁN, člen Slovenského syndikátu novinárov
- narodil sa historik JOZEF ORSÁG

1937
- narodil sa v Turzovke maliar FRANTIŠEK HRTÚS

1942
- narodil sa v Bratislave ANDREJ CHOTVÁČ, člen Združenia
priemyselných dizajnérov Slovenska (Asociácia FORMA)

1957
- začal sa v Prahe dvojdňový ustanovujúci zjazd Čs. zväzu telesnej
výchovy, ktorá vznikla na základe zákona z 20.12.1956

1977
- vysielal bratislavský rozhlas hru Vynes na horu svoj hrob od
Ondreja Sliackeho, ktorá sa umiestila na 1. mieste v celoštátnej
prehliadke pôvodných rozhlasových hier

1987
- uskutočnil sa v Bratislave piaty zjazd Zväzu slovenských
spisovateľov, pričom za predsedu znovu zvolili Jána Soloviča

1992
- zomrel v Bratislave docent IVAN ĎURKOVIČ. Narodil sa 6.10.1928
- začala sa 11-dňová 21. spoločná schôdza snemovní Federálneho
zhromaždenia, pričom poslanci neprijali definitívne novelu troch hláv
ústavy navrhovanú prezidentom Václavom Havlom, schválili úpravu
dôchodkov od 1.6. a zvýšenie rodičovského príspevku, zákony
o zriadení vojenských súdov, pobyte cudzincov na území ČSFR,
vojenskej polícii, Čs. Červenom kríži, zriadení sekretariátu KBSE,
platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu ČSFR, plate a odmene za
pracovnú pohotovosť, novelu branného zákona a o telekomunikáciách
- zomrel lekár-gynekológ a vysokoškolský pedagóg AUGUSTÍN BÁRDOŠ.
Narodil sa 28.8.1921
- stanovilo Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia dátum volieb do FZ
na 5.-6.6., pričom predsedníctva ČNR a SNR stanovili rovnaký dátum
pre voľby do ČNR a SNR
- schválila vláda SR návrh zákona o ochrane ľudského života pri
poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, cestnej doprave a návrh zmien v učňovskom školstve, avšak
neschválila zákon o Fonde štrukturálnych zmien hospodárstva SR,
pričom sa nestotožnila s návrhom skupiny poslancov SNR na vyslovenie
nedôvery ministrovi Ivanovi Miklošovi
- súhlasilo Federálne zhromaždenie s účasťou čs. vojakov na mierových
operáciách OSN v Juhoslávii
- uzavrela v Ženeve ČSFR obchodnú dohodu s Európskym združením
voľného obchodu, ktorá mala pomôcť integrácii čs. hospodárstva do
ekonomík západoeurópskych krajín, pričom platnosť mala nadobudnúť
1.7.

1997
- začala sa v Haagu päťdňová prvá časť pojednávania Medzinárodného
súdneho dvora o kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros,
v ktorej sa zaoberal stanoviskom maďarskej strany

---------------------------------------------------------------------

1657
- zomrel (niekde 17.3.) švajčiarsky mních-astronóm, objaviteľ
hmloviny Oriona a satelitov Saturna JOHANN BAPTIST CYSAT. Narodil sa
roku 1588


1792

- zomrel škótsky architekt, návrhár interiérov a jeden z najväčších
tvorcov novoklasicizmu ROBERT ADAM. Narodil sa roku 1728

1812
- vzniklo v USA na základe rozhodnutia Kongres teritórium Alabama

1822
- zomrel rakúsky sochár FRANZ ANTON VON ZAUNER. Narodil sa roku 1746

1847
- autorizovali v USA Poštový úrad vydávaním známok
- narodil sa americký vynálezca mikrofónu škótskeho pôvodu
a konštruktér prvého použiteľného telefónu ALEXANDER GRAHAM BELL,
zakladateľ zvukotechniky. Zomrel roku 1922


1872
- narodil sa český maliar a ilustrátor JAROSLAV PANUŠKA. Zomrel roku
1958

1917
- vypukol štrajk v petrohradskom Putilovskom závode na protest proti
prepúšťaniu z práce (závod bol pod štátnou správou a podriadený
armáde), pričom robotníci vyšli do ulíc, kde sa k nim pridali
robotníci z ostatných závodov (najmä z vyborského obvodu) a masové
zhromaždenia prerástli do mohutných demonštrácií proti hladu, vojne
a samoderžaviu
- vyšla v USA prvá džezová nahrávka, pričom išlo o skladbu One step
(Jeden krok) od The Diexie Jazz Band

1922
- narodil sa poľský hudobný skladateľ a klavirista KAZIMIERZ SEROCKI.
Zomrel roku 1981


1927
- zomrel ruský prozaik MICHAIL PETROVIČ ARCYBAŠEV. Narodil sa roku
1878

1932
- začala sa v Ženeve mimoriadna schôdza Spoločnosti národov
o japonskej agresii proti Číne
- zomrel nemecký hudobný skladateľ a klavirista EUGEN D'ALBERT.
Narodil sa roku 1864

1937
- poukazovala hodnotiaca správa Josifa Vissarionoviča Stalina na
zasadnutí komunistickej špičky na nedostatky v straníckej práci
a uvádzala opatrenia na likvidáciu tzv. trockistických škodcov

1942
- uskutočnila sa v Berlíne premiéra historického filmu Veľký kráľ
režiséra Veita Harlana s Otto Gebührom v roli kráľa Friedricha II.,
ktorý sa stal jedným z najväčších komerčných úspechov v období
Hitlerovej vlády
- uskutočnili Briti nálet na parížske Renaultove závody
- narodil sa sovietsky kozmonaut VLADIMIR VASILIEVIČ KOVAĽONOK
- uskutočnilo svoj prvý bojový let kanadské vojenské lietadlo
Lancaster
- rokoval v Barme čínsky generál Čankajšek s britským generálom
Archibaldom Percivalom Wavellom
- uskutočnili Spojenci nálet na Gasmatu na ostrove Nová Británia
- bombardovali japonské námorné lietadlá prístavy na ostrove Jáva
- uskutočnili Japonci nálet na austrálske mesto Broome

1947
- obnovili prevádzku Dnepropetrovskej hydroelektrárne
v  ZSSR, ktorú zničili nacisti


1952
- schválilo Portoriko svoju prvú ústavu, čím sa stalo voľne
asociovaným územím USA

1967
- začal sa v Paríži medzinárodný poľnohospodársky salón
- podpísali v Moskve britsko-sovietsku dohodu o spolupráci v oblasti
elektroniky, rádiových súčiastkach, počítačoch a automatizačných
prostriedkoch
- podal Robert Kennedy v americkom Senáte návrh na riešenie
vietnamského konfliktu

1972
- uskutočnila sa v Nikózii demonštrácia 120.000 osôb na podporu
cyperského prezidenta Makariosa
- odvolal pakistanský prezident Bhutto z funkcií vrchného veliteľa
letectva Rahíma chána a pozemných vojsk Gula Hasana, ktorí podľa
niektorých údajov pripravovali jeho zvrhnutie
- uverejnili čílski opoziční senátori manifest s vyhrážkou občianskej
vojny prezidentovi Allendovi, v prípade vetovania pravicovej ústavnej
reformy týkajúcej sa vymedzenia štátneho, zmiešaného a súkromného
sektora hospodárstva
- vypustili USA sondu Pioneer 10, ktorá mala preletieť o dva roky
okolo Jupitera a opustiť ako prvé umelé teleso našu slnečnú sústavu
- skončila sa v Džidde štvordňová konferencia ministrov zahraničných
vecí 33 moslimských štátov, pričom odsúdili Izrael a podporili boj
arabských krajín
- obnovil americký prezident Richard Nixon vojenskú pomoc Grécku
- podala argentínska vláda po masovom generálnom štrajku demisiu

1977
- zomrel vo veku 56 rokov bývalý predseda výkonného výboru
Ulsterského oblastného zhromaždenia BRIAN FAULKNER
- narazilo štvormotorové lietadlo C 130 Hercules talianskeho letectva
do úpätí hory Monte Serra v blízkosti Pisy, pričom zahynulo 44 osôb
- zomrel český maliar a grafik OTA MATOUŠEK. Narodil sa roku 1890-
začala sa v Káhire štvordňová konferencia ministrov zahraničných vecí
arabských a afrických krajín, pričom pripravila arabsko-africký summit

1982
- rozhodla sa vláda NSR pripojiť k diskriminačným opatreniam voči
ZSSR vyhlásenými Radou ministrov Európskeho spoločenstva
- narušili čínske plavidlá s civilným označením výsostné vody
Vietnamskej socialistickej republiky, pričom pri pokuse o zadržanie
kládli odpor a jedno čínske plavidlo sa potopilo

1987
- uskutočnil sa mierový pochod v juhokórejskom Soule proti mučeniu
väzňov, pričom pri zásahu polície zahynuli desiatky osôb
- zverejnili návrh predstaviteľov Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky predstaviteľom Južnej Kórey na obnovu dialógu
- zomrela česká filmová herečka a speváčka HANA VÍTOVÁ. Narodila sa
roku 1914
- vymenoval americký prezident Ronald Reagan za riaditeľa CIA
Williama Webstera, pričom pôvodne nominovaného Roberta Gatesa
kritizoval Senát za podiel na afére Irangate
- vypustil ZSSR nákladnú kozmickú loď Progress 28
- zomrel český keramik LUBOR TĚHNÍK. Narodil sa roku 1926
- odstúpil v Taliansku pre nezhody s koaličnými kresťanskými
demokratmi socialistický premiér Bettino Craxi
- zomrel americký herec-komik DANNY KAYE (vlastným menom David Daniel
Kaminski). Narodil sa roku 1913
- získal na berlínskom filmovom festivale Zlatého medveď film
sovietskeho režiséra Gleba Panfilova Téma

1992
- začalo sa sťahovanie jednotiek bývalej sovietskej armády z Litvy
- zomrel americký herec ROBERT BEATY. Narodil sa roku 1910
- podal azerbajdžanský prezident Ajaz Nijaz-ogly Mutalibov demisiu na
nátlak opozície a demonštrantov, pričom právomoci prevzal Jagub
Mamedov
- obvinilo Arménsko Azerbajdžan zo zostrelenia vojenského vrtuľníka
prepravujúceho ženy a deti, pričom zahynulo 30 osôb
- zahynulo pri výbuchu metánu v uholnej bani v tureckom Kozlu pri
čiernomorskom pobreží 138 osôb
- stretol sa v Teheráne nový vodca militantného šiitskeho hnutia
Hizballáh šejk Hasan Nasralláh s iránskym duchovným vodcom
ajatolláhom Alím Chameneím, pričom mu prisľúbil oddanosť

1997
- pripojili sa Palestínčania na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy
ku generálnemu štrajku, na ktorý vyzval parlament palestínskej
samosprávy
- zahynulo najmenej 125 osôb a vyše 450 bolo zranených pri havárii
vlaku v blízkosti pakistanského mesta Khanewal, pričom Expres
Zulfikar bol na ceste do Karáčí
- zomrel významný ruský ekonóm a akademik STANISLAV SERGEJEVIČ
ŠATALIN, rozhodný kritik tzv. šokovej terapie (koncepcie ekonomických
reforiem bývalého ruského premiéra Jegora Gajdara), ktorý bol blízkym
spolupracovníkom Michaila Gorbačova a stál pri zrode základov trhovej
ekonomiky vo vtedajšom Sovietskom zväze, pričom ako vedúci tímu
expertov vypracoval program prechodu od prísne centralizovaného
systému hospodárstva k trhovému systému známy ako 500 dní. Narodil sa
roku 1934
- rokoval v Havane prezident Fujimori s Fidelom Castrom, ktorý
sľúbil, že za istých podmienok prijme na kubánskom území členov
komanda

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 8 767
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 354
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 440
 4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 370
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 016
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 437
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 4 949
 8. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 086
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 3 001
 10. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 707

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Z Petrohradu do Pekingu. Podpredsedníčka úradu zo Smeru spoznáva svet za štátne

Vitteková išla na kontrolnú cestu do Číny, hoci nie je inšpektorka.

KOMENTÁRE

Kazašský lovec pôjde radšej do hôr ako na otcov pohreb

Bashahan, kazašský lovec, ktorý používa na lov orly skalné.

KOMENTÁRE

Mrazy trápia lastovičky aj ovocné stromy. Oteplí sa?

V zlom počasí sa sťahovavé vtáky utiahnu tam, kde majú dostatok potravy.

Neprehliadnite tiež

Sme rodina navrhuje pre dlžníkov exekučnú amnestiu

Opustenie úrokov a zastavenie exekúcie navrhuje Sme rodina pre občanov, ktorí splatia svoj dlh.

Na Slovensku možno vzniknú ďalšie politické strany, začali zbierať podpisy

Na Slovensku máme podľa ministerstva vnútra zaregistrovaných 153 politických strán a hnutí. Aktívnych je z nich okolo 60.

V noci hrozia prízemné mrazy takmer na celom Slovensku

Meteorológovia varujú aj pred možnosťou vzniku povodní z trvalých dažďov.

Fico sa zastal Danka: Ak pri otváraní listov zlyhal úradník, treba ho potrestať

Za iniciovaním mimoriadnej schôdze vidí Fico politiku nenávisti.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop