Historický kalendár na nedeľu 3. marca

Štátny sviatok Bulharskej republiky - Deň oslobodenia krajiny z osmanskej poroby - podpis sanstefanského mieru (1878)
Štátny sviatok Marockého kráľovstva - Deň slávnostného vyhlásenia Hasana II. za kráľa (1961)
Deň boja spisovateľov za mier - vyhlásilo Medzinárodné združenie PEN-klubov (1984)
Tretia pôstna nedeľa - Oculi

1852
- narodil sa v Hybiach evanjelický kňaz a osvetový pracovník PETER
MARUŠIAK, ktorý bol iniciátorom pražských jubilejných osláv
(25.-28.11.1884) 50. výročia Tomášikovej hymnickej piesne Hej,
Slováci. Zomrel 19.12.1929

1897
- narodil sa v Hontianskych Moravciach hudobný pedagóg, hymnológ
a zberateľ ľudových piesní JÚLIUS BATEĽ. Zomrel 29.11.1967

1907
- narodil sa v Bratislave huslista, hudobný pedagóg a skladateľ JÁN
ŠTEFKO. Zomrel 27.1.1978
- narodil sa v Slatine nad Bebravou kňaz, náboženský publicista
a cirkevný historik JOZEF BUČKO, ktorého väznili v koncentračnom
tábore počas druhej svetovej vojny

1912
- narodil sa hudobný pedagóg a kultúrno-osvetový pracovník JURAJ
KOSŤUK

1922
- narodil sa v Bratislave prvý strihač filmovej tvorby na Slovensku
a režisér BEDŘICH VODĚRKA, vynikajúci odborník vo svojej oblasti.
Zomrel 5.9.1981

1927
- zomrel v Trenčíne básnik, pedagóg a osvetový pracovník a učiteľ
MICHAL KIŠŠ, organizátor ochotníckeho divadla a propagátor
ľudovýchovnej tlače. Narodil sa 5.12.1846
- otvorili na bratislavskom Jakubovom námestí prvú protituberkulóznu
poradňu v ČSR pre dojčatá
- narodil sa v Lesnom geodet MICHAL ŠALAPA, expert geofyzikálnej
skupiny pri vyhľadávaní nerastných surovín v Afganistane. Zomrel
24.4.1991


1932
- narodil sa VLADIMÍR LUKÁN, člen Slovenského syndikátu novinárov
- narodil sa historik JOZEF ORSÁG

1937
- narodil sa v Turzovke maliar FRANTIŠEK HRTÚS

1942
- narodil sa v Bratislave ANDREJ CHOTVÁČ, člen Združenia
priemyselných dizajnérov Slovenska (Asociácia FORMA)

1957
- začal sa v Prahe dvojdňový ustanovujúci zjazd Čs. zväzu telesnej
výchovy, ktorá vznikla na základe zákona z 20.12.1956

1977
- vysielal bratislavský rozhlas hru Vynes na horu svoj hrob od
Ondreja Sliackeho, ktorá sa umiestila na 1. mieste v celoštátnej
prehliadke pôvodných rozhlasových hier

1987
- uskutočnil sa v Bratislave piaty zjazd Zväzu slovenských
spisovateľov, pričom za predsedu znovu zvolili Jána Soloviča

1992
- zomrel v Bratislave docent IVAN ĎURKOVIČ. Narodil sa 6.10.1928
- začala sa 11-dňová 21. spoločná schôdza snemovní Federálneho
zhromaždenia, pričom poslanci neprijali definitívne novelu troch hláv
ústavy navrhovanú prezidentom Václavom Havlom, schválili úpravu
dôchodkov od 1.6. a zvýšenie rodičovského príspevku, zákony
o zriadení vojenských súdov, pobyte cudzincov na území ČSFR,
vojenskej polícii, Čs. Červenom kríži, zriadení sekretariátu KBSE,
platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu ČSFR, plate a odmene za
pracovnú pohotovosť, novelu branného zákona a o telekomunikáciách
- zomrel lekár-gynekológ a vysokoškolský pedagóg AUGUSTÍN BÁRDOŠ.
Narodil sa 28.8.1921
- stanovilo Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia dátum volieb do FZ
na 5.-6.6., pričom predsedníctva ČNR a SNR stanovili rovnaký dátum
pre voľby do ČNR a SNR
- schválila vláda SR návrh zákona o ochrane ľudského života pri
poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, cestnej doprave a návrh zmien v učňovskom školstve, avšak
neschválila zákon o Fonde štrukturálnych zmien hospodárstva SR,
pričom sa nestotožnila s návrhom skupiny poslancov SNR na vyslovenie
nedôvery ministrovi Ivanovi Miklošovi
- súhlasilo Federálne zhromaždenie s účasťou čs. vojakov na mierových
operáciách OSN v Juhoslávii
- uzavrela v Ženeve ČSFR obchodnú dohodu s Európskym združením
voľného obchodu, ktorá mala pomôcť integrácii čs. hospodárstva do
ekonomík západoeurópskych krajín, pričom platnosť mala nadobudnúť
1.7.

1997
- začala sa v Haagu päťdňová prvá časť pojednávania Medzinárodného
súdneho dvora o kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros,
v ktorej sa zaoberal stanoviskom maďarskej strany

---------------------------------------------------------------------

1657
- zomrel (niekde 17.3.) švajčiarsky mních-astronóm, objaviteľ
hmloviny Oriona a satelitov Saturna JOHANN BAPTIST CYSAT. Narodil sa
roku 1588


1792

- zomrel škótsky architekt, návrhár interiérov a jeden z najväčších
tvorcov novoklasicizmu ROBERT ADAM. Narodil sa roku 1728

1812
- vzniklo v USA na základe rozhodnutia Kongres teritórium Alabama

1822
- zomrel rakúsky sochár FRANZ ANTON VON ZAUNER. Narodil sa roku 1746

1847
- autorizovali v USA Poštový úrad vydávaním známok
- narodil sa americký vynálezca mikrofónu škótskeho pôvodu
a konštruktér prvého použiteľného telefónu ALEXANDER GRAHAM BELL,
zakladateľ zvukotechniky. Zomrel roku 1922


1872
- narodil sa český maliar a ilustrátor JAROSLAV PANUŠKA. Zomrel roku
1958

1917
- vypukol štrajk v petrohradskom Putilovskom závode na protest proti
prepúšťaniu z práce (závod bol pod štátnou správou a podriadený
armáde), pričom robotníci vyšli do ulíc, kde sa k nim pridali
robotníci z ostatných závodov (najmä z vyborského obvodu) a masové
zhromaždenia prerástli do mohutných demonštrácií proti hladu, vojne
a samoderžaviu
- vyšla v USA prvá džezová nahrávka, pričom išlo o skladbu One step
(Jeden krok) od The Diexie Jazz Band

1922
- narodil sa poľský hudobný skladateľ a klavirista KAZIMIERZ SEROCKI.
Zomrel roku 1981


1927
- zomrel ruský prozaik MICHAIL PETROVIČ ARCYBAŠEV. Narodil sa roku
1878

1932
- začala sa v Ženeve mimoriadna schôdza Spoločnosti národov
o japonskej agresii proti Číne
- zomrel nemecký hudobný skladateľ a klavirista EUGEN D'ALBERT.
Narodil sa roku 1864

1937
- poukazovala hodnotiaca správa Josifa Vissarionoviča Stalina na
zasadnutí komunistickej špičky na nedostatky v straníckej práci
a uvádzala opatrenia na likvidáciu tzv. trockistických škodcov

1942
- uskutočnila sa v Berlíne premiéra historického filmu Veľký kráľ
režiséra Veita Harlana s Otto Gebührom v roli kráľa Friedricha II.,
ktorý sa stal jedným z najväčších komerčných úspechov v období
Hitlerovej vlády
- uskutočnili Briti nálet na parížske Renaultove závody
- narodil sa sovietsky kozmonaut VLADIMIR VASILIEVIČ KOVAĽONOK
- uskutočnilo svoj prvý bojový let kanadské vojenské lietadlo
Lancaster
- rokoval v Barme čínsky generál Čankajšek s britským generálom
Archibaldom Percivalom Wavellom
- uskutočnili Spojenci nálet na Gasmatu na ostrove Nová Británia
- bombardovali japonské námorné lietadlá prístavy na ostrove Jáva
- uskutočnili Japonci nálet na austrálske mesto Broome

1947
- obnovili prevádzku Dnepropetrovskej hydroelektrárne
v  ZSSR, ktorú zničili nacisti


1952
- schválilo Portoriko svoju prvú ústavu, čím sa stalo voľne
asociovaným územím USA

1967
- začal sa v Paríži medzinárodný poľnohospodársky salón
- podpísali v Moskve britsko-sovietsku dohodu o spolupráci v oblasti
elektroniky, rádiových súčiastkach, počítačoch a automatizačných
prostriedkoch
- podal Robert Kennedy v americkom Senáte návrh na riešenie
vietnamského konfliktu

1972
- uskutočnila sa v Nikózii demonštrácia 120.000 osôb na podporu
cyperského prezidenta Makariosa
- odvolal pakistanský prezident Bhutto z funkcií vrchného veliteľa
letectva Rahíma chána a pozemných vojsk Gula Hasana, ktorí podľa
niektorých údajov pripravovali jeho zvrhnutie
- uverejnili čílski opoziční senátori manifest s vyhrážkou občianskej
vojny prezidentovi Allendovi, v prípade vetovania pravicovej ústavnej
reformy týkajúcej sa vymedzenia štátneho, zmiešaného a súkromného
sektora hospodárstva
- vypustili USA sondu Pioneer 10, ktorá mala preletieť o dva roky
okolo Jupitera a opustiť ako prvé umelé teleso našu slnečnú sústavu
- skončila sa v Džidde štvordňová konferencia ministrov zahraničných
vecí 33 moslimských štátov, pričom odsúdili Izrael a podporili boj
arabských krajín
- obnovil americký prezident Richard Nixon vojenskú pomoc Grécku
- podala argentínska vláda po masovom generálnom štrajku demisiu

1977
- zomrel vo veku 56 rokov bývalý predseda výkonného výboru
Ulsterského oblastného zhromaždenia BRIAN FAULKNER
- narazilo štvormotorové lietadlo C 130 Hercules talianskeho letectva
do úpätí hory Monte Serra v blízkosti Pisy, pričom zahynulo 44 osôb
- zomrel český maliar a grafik OTA MATOUŠEK. Narodil sa roku 1890-
začala sa v Káhire štvordňová konferencia ministrov zahraničných vecí
arabských a afrických krajín, pričom pripravila arabsko-africký summit

1982
- rozhodla sa vláda NSR pripojiť k diskriminačným opatreniam voči
ZSSR vyhlásenými Radou ministrov Európskeho spoločenstva
- narušili čínske plavidlá s civilným označením výsostné vody
Vietnamskej socialistickej republiky, pričom pri pokuse o zadržanie
kládli odpor a jedno čínske plavidlo sa potopilo

1987
- uskutočnil sa mierový pochod v juhokórejskom Soule proti mučeniu
väzňov, pričom pri zásahu polície zahynuli desiatky osôb
- zverejnili návrh predstaviteľov Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky predstaviteľom Južnej Kórey na obnovu dialógu
- zomrela česká filmová herečka a speváčka HANA VÍTOVÁ. Narodila sa
roku 1914
- vymenoval americký prezident Ronald Reagan za riaditeľa CIA
Williama Webstera, pričom pôvodne nominovaného Roberta Gatesa
kritizoval Senát za podiel na afére Irangate
- vypustil ZSSR nákladnú kozmickú loď Progress 28
- zomrel český keramik LUBOR TĚHNÍK. Narodil sa roku 1926
- odstúpil v Taliansku pre nezhody s koaličnými kresťanskými
demokratmi socialistický premiér Bettino Craxi
- zomrel americký herec-komik DANNY KAYE (vlastným menom David Daniel
Kaminski). Narodil sa roku 1913
- získal na berlínskom filmovom festivale Zlatého medveď film
sovietskeho režiséra Gleba Panfilova Téma

1992
- začalo sa sťahovanie jednotiek bývalej sovietskej armády z Litvy
- zomrel americký herec ROBERT BEATY. Narodil sa roku 1910
- podal azerbajdžanský prezident Ajaz Nijaz-ogly Mutalibov demisiu na
nátlak opozície a demonštrantov, pričom právomoci prevzal Jagub
Mamedov
- obvinilo Arménsko Azerbajdžan zo zostrelenia vojenského vrtuľníka
prepravujúceho ženy a deti, pričom zahynulo 30 osôb
- zahynulo pri výbuchu metánu v uholnej bani v tureckom Kozlu pri
čiernomorskom pobreží 138 osôb
- stretol sa v Teheráne nový vodca militantného šiitskeho hnutia
Hizballáh šejk Hasan Nasralláh s iránskym duchovným vodcom
ajatolláhom Alím Chameneím, pričom mu prisľúbil oddanosť

1997
- pripojili sa Palestínčania na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy
ku generálnemu štrajku, na ktorý vyzval parlament palestínskej
samosprávy
- zahynulo najmenej 125 osôb a vyše 450 bolo zranených pri havárii
vlaku v blízkosti pakistanského mesta Khanewal, pričom Expres
Zulfikar bol na ceste do Karáčí
- zomrel významný ruský ekonóm a akademik STANISLAV SERGEJEVIČ
ŠATALIN, rozhodný kritik tzv. šokovej terapie (koncepcie ekonomických
reforiem bývalého ruského premiéra Jegora Gajdara), ktorý bol blízkym
spolupracovníkom Michaila Gorbačova a stál pri zrode základov trhovej
ekonomiky vo vtedajšom Sovietskom zväze, pričom ako vedúci tímu
expertov vypracoval program prechodu od prísne centralizovaného
systému hospodárstva k trhovému systému známy ako 500 dní. Narodil sa
roku 1934
- rokoval v Havane prezident Fujimori s Fidelom Castrom, ktorý
sľúbil, že za istých podmienok prijme na kubánskom území členov
komanda

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 17 982
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 486
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 522
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 210
 5. Kam do tepla v januári? 1 794
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 645
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 603
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 447
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 1 345
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Štefunko: Nešiel by som do toho, keby som mal byť bezvýznamný hráč

Predseda novej strany Progresívne Slovensko si trúfa vo voľbách na 15 percent. Kandidátov chce nasadiť už do tohtoročných komunáliek.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

KOMENTÁRE

Štefunkov test politických zákonitostí

Vyzerá to, ako keby cielene trolovali voličov nezaujímavými témami.

Neprehliadnite tiež

Lyžiar v Tatrách spadol v žľabe, zranil sa na skalách

Poveternostné podmienky nedovolili posádke vrtuľníka pomôcť mu zo vzduchu.

Vyznamenaná Ličková: Manžela komunisti zatkli, mne zakázali prekladať

Dvadsať rokov prekladala pod cudzími menami. Bývalému režimu sa znepáčila pre kontakt so Solženicynom, s ktorým jej manžel urobil rozhovor.

Záveje a snehové jazyky môžu narušiť dopravu na takmer celom území

Nový týždeň sa na Slovensku začne nepriaznivým počasím.

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

PRÍBEHY PAMÄTNÍKOV OD POST BELLUM

Ruth Mittelmannová: Pred pochodom smrti ju zachránili ženy z vypálených Lidic

Ravensbrück prežila len vďaka cudzej pomoci, väčšina rodiny také šťastie nemalo.