Historický kalendár na nedeľu 3. marca

Štátny sviatok Bulharskej republiky - Deň oslobodenia krajiny z osmanskej poroby - podpis sanstefanského mieru (1878)
Štátny sviatok Marockého kráľovstva - Deň slávnostného vyhlásenia Hasana II. za kráľa (1961)
Deň boja spisovateľov za mier - vyhlásilo Medzinárodné združenie PEN-klubov (1984)
Tretia pôstna nedeľa - Oculi

1852
- narodil sa v Hybiach evanjelický kňaz a osvetový pracovník PETER
MARUŠIAK, ktorý bol iniciátorom pražských jubilejných osláv
(25.-28.11.1884) 50. výročia Tomášikovej hymnickej piesne Hej,
Slováci. Zomrel 19.12.1929

1897
- narodil sa v Hontianskych Moravciach hudobný pedagóg, hymnológ
a zberateľ ľudových piesní JÚLIUS BATEĽ. Zomrel 29.11.1967

1907
- narodil sa v Bratislave huslista, hudobný pedagóg a skladateľ JÁN
ŠTEFKO. Zomrel 27.1.1978
- narodil sa v Slatine nad Bebravou kňaz, náboženský publicista
a cirkevný historik JOZEF BUČKO, ktorého väznili v koncentračnom
tábore počas druhej svetovej vojny

1912
- narodil sa hudobný pedagóg a kultúrno-osvetový pracovník JURAJ
KOSŤUK

1922
- narodil sa v Bratislave prvý strihač filmovej tvorby na Slovensku
a režisér BEDŘICH VODĚRKA, vynikajúci odborník vo svojej oblasti.
Zomrel 5.9.1981

1927
- zomrel v Trenčíne básnik, pedagóg a osvetový pracovník a učiteľ
MICHAL KIŠŠ, organizátor ochotníckeho divadla a propagátor
ľudovýchovnej tlače. Narodil sa 5.12.1846
- otvorili na bratislavskom Jakubovom námestí prvú protituberkulóznu
poradňu v ČSR pre dojčatá
- narodil sa v Lesnom geodet MICHAL ŠALAPA, expert geofyzikálnej
skupiny pri vyhľadávaní nerastných surovín v Afganistane. Zomrel
24.4.1991


1932
- narodil sa VLADIMÍR LUKÁN, člen Slovenského syndikátu novinárov
- narodil sa historik JOZEF ORSÁG

1937
- narodil sa v Turzovke maliar FRANTIŠEK HRTÚS

1942
- narodil sa v Bratislave ANDREJ CHOTVÁČ, člen Združenia
priemyselných dizajnérov Slovenska (Asociácia FORMA)

1957
- začal sa v Prahe dvojdňový ustanovujúci zjazd Čs. zväzu telesnej
výchovy, ktorá vznikla na základe zákona z 20.12.1956

1977
- vysielal bratislavský rozhlas hru Vynes na horu svoj hrob od
Ondreja Sliackeho, ktorá sa umiestila na 1. mieste v celoštátnej
prehliadke pôvodných rozhlasových hier

1987
- uskutočnil sa v Bratislave piaty zjazd Zväzu slovenských
spisovateľov, pričom za predsedu znovu zvolili Jána Soloviča

1992
- zomrel v Bratislave docent IVAN ĎURKOVIČ. Narodil sa 6.10.1928
- začala sa 11-dňová 21. spoločná schôdza snemovní Federálneho
zhromaždenia, pričom poslanci neprijali definitívne novelu troch hláv
ústavy navrhovanú prezidentom Václavom Havlom, schválili úpravu
dôchodkov od 1.6. a zvýšenie rodičovského príspevku, zákony
o zriadení vojenských súdov, pobyte cudzincov na území ČSFR,
vojenskej polícii, Čs. Červenom kríži, zriadení sekretariátu KBSE,
platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu ČSFR, plate a odmene za
pracovnú pohotovosť, novelu branného zákona a o telekomunikáciách
- zomrel lekár-gynekológ a vysokoškolský pedagóg AUGUSTÍN BÁRDOŠ.
Narodil sa 28.8.1921
- stanovilo Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia dátum volieb do FZ
na 5.-6.6., pričom predsedníctva ČNR a SNR stanovili rovnaký dátum
pre voľby do ČNR a SNR
- schválila vláda SR návrh zákona o ochrane ľudského života pri
poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, cestnej doprave a návrh zmien v učňovskom školstve, avšak
neschválila zákon o Fonde štrukturálnych zmien hospodárstva SR,
pričom sa nestotožnila s návrhom skupiny poslancov SNR na vyslovenie
nedôvery ministrovi Ivanovi Miklošovi
- súhlasilo Federálne zhromaždenie s účasťou čs. vojakov na mierových
operáciách OSN v Juhoslávii
- uzavrela v Ženeve ČSFR obchodnú dohodu s Európskym združením
voľného obchodu, ktorá mala pomôcť integrácii čs. hospodárstva do
ekonomík západoeurópskych krajín, pričom platnosť mala nadobudnúť
1.7.

1997
- začala sa v Haagu päťdňová prvá časť pojednávania Medzinárodného
súdneho dvora o kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros,
v ktorej sa zaoberal stanoviskom maďarskej strany

---------------------------------------------------------------------

1657
- zomrel (niekde 17.3.) švajčiarsky mních-astronóm, objaviteľ
hmloviny Oriona a satelitov Saturna JOHANN BAPTIST CYSAT. Narodil sa
roku 1588


1792

- zomrel škótsky architekt, návrhár interiérov a jeden z najväčších
tvorcov novoklasicizmu ROBERT ADAM. Narodil sa roku 1728

1812
- vzniklo v USA na základe rozhodnutia Kongres teritórium Alabama

1822
- zomrel rakúsky sochár FRANZ ANTON VON ZAUNER. Narodil sa roku 1746

1847
- autorizovali v USA Poštový úrad vydávaním známok
- narodil sa americký vynálezca mikrofónu škótskeho pôvodu
a konštruktér prvého použiteľného telefónu ALEXANDER GRAHAM BELL,
zakladateľ zvukotechniky. Zomrel roku 1922


1872
- narodil sa český maliar a ilustrátor JAROSLAV PANUŠKA. Zomrel roku
1958

1917
- vypukol štrajk v petrohradskom Putilovskom závode na protest proti
prepúšťaniu z práce (závod bol pod štátnou správou a podriadený
armáde), pričom robotníci vyšli do ulíc, kde sa k nim pridali
robotníci z ostatných závodov (najmä z vyborského obvodu) a masové
zhromaždenia prerástli do mohutných demonštrácií proti hladu, vojne
a samoderžaviu
- vyšla v USA prvá džezová nahrávka, pričom išlo o skladbu One step
(Jeden krok) od The Diexie Jazz Band

1922
- narodil sa poľský hudobný skladateľ a klavirista KAZIMIERZ SEROCKI.
Zomrel roku 1981


1927
- zomrel ruský prozaik MICHAIL PETROVIČ ARCYBAŠEV. Narodil sa roku
1878

1932
- začala sa v Ženeve mimoriadna schôdza Spoločnosti národov
o japonskej agresii proti Číne
- zomrel nemecký hudobný skladateľ a klavirista EUGEN D'ALBERT.
Narodil sa roku 1864

1937
- poukazovala hodnotiaca správa Josifa Vissarionoviča Stalina na
zasadnutí komunistickej špičky na nedostatky v straníckej práci
a uvádzala opatrenia na likvidáciu tzv. trockistických škodcov

1942
- uskutočnila sa v Berlíne premiéra historického filmu Veľký kráľ
režiséra Veita Harlana s Otto Gebührom v roli kráľa Friedricha II.,
ktorý sa stal jedným z najväčších komerčných úspechov v období
Hitlerovej vlády
- uskutočnili Briti nálet na parížske Renaultove závody
- narodil sa sovietsky kozmonaut VLADIMIR VASILIEVIČ KOVAĽONOK
- uskutočnilo svoj prvý bojový let kanadské vojenské lietadlo
Lancaster
- rokoval v Barme čínsky generál Čankajšek s britským generálom
Archibaldom Percivalom Wavellom
- uskutočnili Spojenci nálet na Gasmatu na ostrove Nová Británia
- bombardovali japonské námorné lietadlá prístavy na ostrove Jáva
- uskutočnili Japonci nálet na austrálske mesto Broome

1947
- obnovili prevádzku Dnepropetrovskej hydroelektrárne
v  ZSSR, ktorú zničili nacisti


1952
- schválilo Portoriko svoju prvú ústavu, čím sa stalo voľne
asociovaným územím USA

1967
- začal sa v Paríži medzinárodný poľnohospodársky salón
- podpísali v Moskve britsko-sovietsku dohodu o spolupráci v oblasti
elektroniky, rádiových súčiastkach, počítačoch a automatizačných
prostriedkoch
- podal Robert Kennedy v americkom Senáte návrh na riešenie
vietnamského konfliktu

1972
- uskutočnila sa v Nikózii demonštrácia 120.000 osôb na podporu
cyperského prezidenta Makariosa
- odvolal pakistanský prezident Bhutto z funkcií vrchného veliteľa
letectva Rahíma chána a pozemných vojsk Gula Hasana, ktorí podľa
niektorých údajov pripravovali jeho zvrhnutie
- uverejnili čílski opoziční senátori manifest s vyhrážkou občianskej
vojny prezidentovi Allendovi, v prípade vetovania pravicovej ústavnej
reformy týkajúcej sa vymedzenia štátneho, zmiešaného a súkromného
sektora hospodárstva
- vypustili USA sondu Pioneer 10, ktorá mala preletieť o dva roky
okolo Jupitera a opustiť ako prvé umelé teleso našu slnečnú sústavu
- skončila sa v Džidde štvordňová konferencia ministrov zahraničných
vecí 33 moslimských štátov, pričom odsúdili Izrael a podporili boj
arabských krajín
- obnovil americký prezident Richard Nixon vojenskú pomoc Grécku
- podala argentínska vláda po masovom generálnom štrajku demisiu

1977
- zomrel vo veku 56 rokov bývalý predseda výkonného výboru
Ulsterského oblastného zhromaždenia BRIAN FAULKNER
- narazilo štvormotorové lietadlo C 130 Hercules talianskeho letectva
do úpätí hory Monte Serra v blízkosti Pisy, pričom zahynulo 44 osôb
- zomrel český maliar a grafik OTA MATOUŠEK. Narodil sa roku 1890-
začala sa v Káhire štvordňová konferencia ministrov zahraničných vecí
arabských a afrických krajín, pričom pripravila arabsko-africký summit

1982
- rozhodla sa vláda NSR pripojiť k diskriminačným opatreniam voči
ZSSR vyhlásenými Radou ministrov Európskeho spoločenstva
- narušili čínske plavidlá s civilným označením výsostné vody
Vietnamskej socialistickej republiky, pričom pri pokuse o zadržanie
kládli odpor a jedno čínske plavidlo sa potopilo

1987
- uskutočnil sa mierový pochod v juhokórejskom Soule proti mučeniu
väzňov, pričom pri zásahu polície zahynuli desiatky osôb
- zverejnili návrh predstaviteľov Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky predstaviteľom Južnej Kórey na obnovu dialógu
- zomrela česká filmová herečka a speváčka HANA VÍTOVÁ. Narodila sa
roku 1914
- vymenoval americký prezident Ronald Reagan za riaditeľa CIA
Williama Webstera, pričom pôvodne nominovaného Roberta Gatesa
kritizoval Senát za podiel na afére Irangate
- vypustil ZSSR nákladnú kozmickú loď Progress 28
- zomrel český keramik LUBOR TĚHNÍK. Narodil sa roku 1926
- odstúpil v Taliansku pre nezhody s koaličnými kresťanskými
demokratmi socialistický premiér Bettino Craxi
- zomrel americký herec-komik DANNY KAYE (vlastným menom David Daniel
Kaminski). Narodil sa roku 1913
- získal na berlínskom filmovom festivale Zlatého medveď film
sovietskeho režiséra Gleba Panfilova Téma

1992
- začalo sa sťahovanie jednotiek bývalej sovietskej armády z Litvy
- zomrel americký herec ROBERT BEATY. Narodil sa roku 1910
- podal azerbajdžanský prezident Ajaz Nijaz-ogly Mutalibov demisiu na
nátlak opozície a demonštrantov, pričom právomoci prevzal Jagub
Mamedov
- obvinilo Arménsko Azerbajdžan zo zostrelenia vojenského vrtuľníka
prepravujúceho ženy a deti, pričom zahynulo 30 osôb
- zahynulo pri výbuchu metánu v uholnej bani v tureckom Kozlu pri
čiernomorskom pobreží 138 osôb
- stretol sa v Teheráne nový vodca militantného šiitskeho hnutia
Hizballáh šejk Hasan Nasralláh s iránskym duchovným vodcom
ajatolláhom Alím Chameneím, pričom mu prisľúbil oddanosť

1997
- pripojili sa Palestínčania na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy
ku generálnemu štrajku, na ktorý vyzval parlament palestínskej
samosprávy
- zahynulo najmenej 125 osôb a vyše 450 bolo zranených pri havárii
vlaku v blízkosti pakistanského mesta Khanewal, pričom Expres
Zulfikar bol na ceste do Karáčí
- zomrel významný ruský ekonóm a akademik STANISLAV SERGEJEVIČ
ŠATALIN, rozhodný kritik tzv. šokovej terapie (koncepcie ekonomických
reforiem bývalého ruského premiéra Jegora Gajdara), ktorý bol blízkym
spolupracovníkom Michaila Gorbačova a stál pri zrode základov trhovej
ekonomiky vo vtedajšom Sovietskom zväze, pričom ako vedúci tímu
expertov vypracoval program prechodu od prísne centralizovaného
systému hospodárstva k trhovému systému známy ako 500 dní. Narodil sa
roku 1934
- rokoval v Havane prezident Fujimori s Fidelom Castrom, ktorý
sľúbil, že za istých podmienok prijme na kubánskom území členov
komanda

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 604
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 782
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 185
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 818
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 505
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 071
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 796
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 570
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 117
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 658

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral. V Štúrove žena štrnásť rokov púšťala od rána do večera nahlas operné árie

SVET

Ugandský Tarantino vraždí pre zábavu. Film je život

Afrika má Chucka Norrisa a točí filmy, ako nik iný.

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Matovič hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.