Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 26.3.2001

Protislovenské nápisy na Dome slovenskej kultúry vyvolali odsúdenie a solidaritu

Békešská Čaba 26. marca (TASR) - Maďarská polícia pokračuje v intenzívnom pátraní po neznámych páchateľoch, ktorí počas uplynulého víkendu nastriekali na Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe protislovenské nápisy Slovenskí nacisti, Fašistickí Slováci a Obesiť slovenského nacistu.

Obscénne, červené a modré nápisy sa objavili aj na stene neďalekého kvetinárstva, na múre oproti miestnej škole s vyučovacím jazykom slovenským, ba aj v Gyule, kde nežijú Slováci, ale príslušníci nemeckej a rumunskej menšiny. Väčšinu nápisov už zamaľovali, na odstránení niektorých sa ešte pracuje. Pre TASR to dnes uviedla Anna Ištvánová, riaditeľka Domu slovenskej kultúry, v ktorého priestoroch sídli aj detašované pracovisko Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Maďarskej republike.

Podľa jej slov mnohí maďarskí občania osobne i telefonicky odsúdili v uplynulých hodinách tento vandalský čin a vyjadrili solidaritu predstaviteľom Slovákov na Dolnej zemi, kde k akcii podobného rozsahu ešte nikdy nedošlo.

Bezpečnostné orgáne nevypátrali žiadneho očitého svedka činu. Našli však jednu z nádob od použitej farby. Z policajných zdrojov preniklo podozrenie, že na čine sa mohli podieľať mladí ľudia, brázdiaci v noci ulice duchovného centra dolnozemských Slovákov.


Maďarské MZV odsúdilo protislovenské nápisy v Békéscsabe

Budapešť/Békešská Čaba 26. marca (TASR) - Protislovenské nápisy na Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe odsúdilo Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky (MZV MR), Celoštátna slovenská samospráva (CSS) so sídlom v Budapešti, ako aj primátor duchovného centra dolnozemských Slovákov János Pap.

MZV MR jednoznačne zdôrazňuje, že tento nezodpovedný a vandalský čin nezodpovedá a nie je v súlade s duchom dobrých, maďarsko-slovenských susedských vzťahov, záujmom a politike vlády Maďarskej republiky viažucej sa k ich ďalšiemu rozvoju. Neodráža však ani jednoznačný záujem maďarskej spoločnosti na rozširovaní vzťahov medzi oboma krajinami a úctu, ktorú požívajú v krajine žijúce minority.

Ministerstvo zahraničných vecí MR vyzdvihuje, že takéto skutky nenarušia vo všetkých oblastiach sa prehlbujúce vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom a ich vyváženú atmosféru, konštatuje sa v reakcii hovorcu rezortu Gábora Horvátha.

Celoštátna slovenská samospráva (CSS) odsudzuje činy v Békešskej Čabe a Gyule, ako aj podobné akcie voči maďarským pamiatkam a objektom na Slovensku, uviedol dnes pre TASR jej predseda Ján Fúzik. Súčasne vyjadril presvedčenie, že na Dolnej zemi ide o svojráznu odpoveď na nedávne udalosti v SR. "Neverím však, že by za víkendovými akciami stála organizovaná politická sila alebo subjekty z dvora niektorej politickej strany. Skôr to považujem za ojedinelú individuálnu iniciatívu. Predpokladám, že podobne tomu bolo aj na Slovensku," konštatoval líder CSS.

Vandalskú akciu odsúdil aj primátor Békešskej Čaby János Pap, ktorý v reakcii uviedol, že nápisy na Dome slovenskej kultúry sú úplne cudzie občanom mesta a môžu vyplývať z akejsi úchylky súvisiacej s pocitom menejcennosti páchateľa či páchateľov.

Nemáme žiadne problémy ani s tu žijúcimi Slovákmi, ani so Slovákmi zo SR, ba naše vzťahy sú vyslovene dobré, konštatoval primátor, podľa názoru ktorého sa za spomínaným skutkom neskrýva politický motív, ale choroba.


Ministri spravodlivosti SEI budú v Terste rokovať o spolupráci v oblasti práva

Terst 26. marca (TASR) - Spolupráca v oblasti súdnictva bude hlavným predmetom rokovaní na dvojdňovej schôdzke predstaviteľov krajín Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), ktorá sa dnes začne v talianskom Terste. SR na summite zastupuje minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Ministri spravodlivosti členských štátov SEI budú dnes a v utorok v Terste diskutovať predovšetkým o problémoch v trestnoprávnej oblasti. Budú rokovať o možnostiach spolupráce v boji proti kriminalite, hlavne proti pašovaniu drog a ľudí, ako aj o prostriedkoch boja proti prostitúcii.

Ako TASR informoval Ján Čarnogurský, summit vyvrcholí prijatím spoločného vyhlásenia vyzývajúceho na užšiu spoluprácu medzi jednotlivými účastníckymi krajinami v oblasti práva a na vzájomnú integráciu týchto krajín v právnej oblasti.

Čarnogurský bude delegátov schôdzky informovať o súčasnej situácii v spomínaných oblastiach práva v SR. Podujatie plánuje využiť aj na rozhovory s čo najväčším počtom svojich rezortných kolegov z členských krajín SEI.

SEI je voľné združenie 16 krajín, ktorého cieľom je priblížiť štáty strednej a východnej Európy k európskym štruktúram, podporiť európsku integráciu a ekonomické zmeny v reformovaných krajinách. V súčasnosti tvoria SEI, ktorá nesie tento názov od roku 1992, Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko a Ukrajina.


Členskou základňou MVSZ na Slovensku otriasa vážny konflikt

Budapešť/Štúrovo 26. marca (TASR) - Dvoch prominentných predstaviteľov maďarskej menšiny na Slovensku, Lászla Dobosa a Miklósa Duraya, odvolala v sobotu na ustanovujúcom zasadaní v Štúrove z orgánov Svetového zväzu Maďarov (MVSZ) nová celoštátna rada tejto organizácie na Slovensku. Grémium súčasne vyhlásilo "pôvodnú" Celoštátnu radu MVSZ na Slovensku za nejestvujúcu.

Kým v Štúrove sa stretlo 163 delegátov, v Bratislave paralelne rokovalo "nejestvujúce" grémium, celkovo 23 osôb.

V súčasnosti takmer neprehľadná situácia vypukla vlastne už vlani v máji, keď časť delegátov zo SR opustila vrcholné rokovanie MVSZ, čo účastníci štúrovského víkendového rokovania označili za "postoj nedôstojný ich štatútu", pri ktorom si zabudli "vypýtať názory tých, ktorých boli povolaní zastupovať".

Lászlovi Dobosovi, ktorého odvolali z predsedníctva MVSZ, Miklósovi Durayovi, odvolanému zo strategickej komisie MVSZ, ako aj ďalším zainteresovaným "nová" celoštátna rada vyčíta, že "si neplnili povinnosti a samovoľne prerušili prácu v grémiu". Menovaní s výnimkou jedinej osoby bojkotovali aj decembrové mimoriadne rokovanie delegátov MVSZ, ktorého úlohou bolo realizovať úlohy, čo sa nepodarilo splniť v máji v dôsledku neuznášaniaschopnosti vrcholného rokovania.

Delegáti zvolili v Štúrove za predsedu novej celoštátnej rady MVSZ na Slovensku Lászla Soókyho, ktorý by mal v predsedníctve MVSZ nahradiť Lászla Dobosa. O nástupcovi Miklósa Duraya, ktorého ostrou kritikou na margo MVSZ sa bude zaoberať etická komisia organizácie, sa ešte len rozhodne.

Poučiac sa z toho, že Maďarov v SR zastupovali v predchádzajúcich rokoch v MVSZ ľudia, "o ktorých možno dôvodne predpokladať, že boli donášačmi komunistickej tajnej služby," sa grémium rozhodlo, že v budúcnosti nemôže ani v jednom z volených orgánov Celoštátnej rady MVSZ na Slovensku figurovať osoba, čej meno sa objavilo na časopisom Rudé krávo zverejnenom zozname agentov ŠTB, vyplýva z uznesenia štúrovského rokovania.

Miklós Duray na margo uvedeného pre MTI uviedol, že "pôvodná" organizácia MVSZ na Slovensku pracuje v súlade s predpismi Svetového zväzu Maďarov a pripomenul, že práve dnes sa začína prerokúvanie kauzy MVSZ na súdnej pôde. Ak terajšie vedenie zväzu bude môcť zostať vo funkciách, potom ma už záležitosť MVSZ ďalej nezaujíma, zdôraznil popredný predstaviteľ Strany maďarskej koalície.

Duray pripomenul, že nefiguruje na zozname agentov, pričom o iných sa v tejto súvislosti nemieni vyjadrovať. Fórum v Štúrove však ani o tejto otázke nemalo právo prijať uznesenie, pretože je to v rozpore so stanovami organizácie, dodal.

László Soóky poprel, že by na Slovensku jestvovala v štruktúrach MVSZ v súčasnosti dvojkoľajnosť. "Jedinou legitímnou organizáciou je tá, ktorej ustanovujúce zasadanie sa v sobotu konalo v Štúrove," konštatoval a dodal, že predchádzajúca rada sa nezaregistrovala, teda prakticky nepracovala a bránila činnosti MVSZ.


ZER: Ekologická bezpečnosť v povodí Tisy je čoraz urgentnejšou úlohou pre Európu

Östersund 26. marca (TASR) - Spoluúčasť štyrom krajinám v povodí Tisy: Maďarsku, Rumunsku, Ukrajine a SR, vyjadrili v súvislosti s povodňami uplynulých dní počas víkendového zasadania v švédskom Östersunde členské subjekty Komisie C Združenia európskych regiónov (ZER).

Účastníci rokovania konštatovali, že vytvorenie ekologickej bezpečnosti v oblasti Tisy sa stáva čoraz urgentnejšou úlohou nielen pre tamojšie obyvateľstvo, ale aj pre jednotnú Európu, keďže po jej rozšírení bude hraničným regiónom Európskej únie.

Členské subjekty, ktoré sa zúčastnili na zasadaní v Škandinávii, avizovali, že podporia zámer regiónu odhaliť príčiny opakujúcich sa povodní a vytvoriť podmienky pre hľadanie ekologickej bezpečnosti v rámci európskeho študijného programu. Na jeho vypracovaní by sa mali podieľať vedci a experti zo štyroch zainteresovaných krajín, ako aj Európskej únie.

Priechodná, ale dobre zabezpečená hranica, cezhraničná spolupráca, ako aj vytvorenie modernej a bezpečnej dopravy v regióne je spoločným záujmom, konštatuje sa v dokumente, ktorého návrh predložila delegácia z maďarskej župy Szabolcs-Szatmár-Bereg. Jej predstaviteľ Sándor Bodnár vystúpil na fóre s prednáškou pod názvom Spoločne proti povodňovým škodám, za bezpečnú budúcnosť.

Združenie európskych regiónov (ZER), ktoré vzniklo 14. júla 1985, je strešnou organizáciou stovák európskych regiónov.


Firma US Steel venovala spoločnosti Priatelia Slovenska 100.000 dolárov

Washington 26. marca (TASR) - Mimovládna organizácia Friends of Slovakia (Priatelia Slovenska), ktorá vznikla v Spojených štátoch iba nedávno z iniciatívy a pod patronátom bývalého veľvyslanca Spojených štátov na Slovensku Theodora Russela, získala štedrú finančnú podporu od spoločnosti US Steel.

Šek na 100.000 dolárov odovzdal zástupcom organizácie Priatelia Slovenska z poverenia amerického oceliarskeho gigantu slovenský veľvyslanec vo Washingtone Martin Bútora. V správnej rade novozaloženej mimovládnej organizácie sú známe osobnosti amerického politického a spoločenského života, okrem iných bývalá ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová, americký filozof a teológ slovenského pôvodu Michael Novak, profesorka Sharon Wolchikova a ďalší.

Slovensko patrilo medzi tých málo krajín v Spojených štátoch, ktoré doteraz takéhoto pomocníka v bilaterálnych vzťahoch nemali. Priatelia Slovenska sa chcú angažovať vo všetkých oblastiach americko-slovenskej spolupráce. Časť finančného daru od US Steel mienia napríklad venovať na kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré sa pripravujú pri príležitosti slávnostného otvorenia nového sídla slovenskej diplomatickej misie vo Washingtone začiatkom tohto leta.


Gazeta Wyborcza sa podrobne venuje maďarskej menšine na Slovensku

Varšava 26. marca (TASR) - Dnešné vydanie poľského denníka Gazeta Wyborcza pod titulom "Zóna nedôvery" publikovalo na celej novinovej strane materiál venovaný súčasným vzťahom medzi maďarskou národnostnou menšinou a Slovákmi. Autorom článku je Tomasz Mačkowiak - domicil článku Bratislava.

"Maďarská národnostná menšina žiada vytvorenie maďarského regiónu a samostatného oddelenia na univerzite v Nitre," píše sa v nadtitulku článku, ktorý dnes na 16. strane uverejnil denník s najväčším nákladom v Poľsku - Gazeta Wyborcza.

Autor svoju sondu, zostavenú najmä z citátov najrozličnejších osôb, ale aj politických osobností a novinárov z maďarskej i slovenskej strany, začal nadtitulkom, ktorý je pokusom "o žurnalistické priblíženie" podobného problému, keď napísal: "Nemci a Poliaci z Opolského vojvodstva sa nedávno zhodli, že regionálny záujem je im bližší ako otázka ich vzájomného "usporiadania".

Na juhu Slovenska medzi tam žijúcimi Maďarmi a Slovákmi diskusie o decentralizácii iba odzrkadľujú "zakorenenú" nedôveru. Maďari a Slováci, opierajúc sa o kategórie 19. storočia, nemyslia na perspektívu vstupu do Európskej únie, píšu poľské noviny.

Materiál je doplnený mapou znázorňujúcou, kde na Slovensku a v akých počtoch žije maďarská národnostná menšina, a kratšími samostatnými článkami, ktorých názvy vystihujú ich obsah: "Maďari u susedov" a "Protislovenské graffiti."

Autor nosnej strany Tomasz Mačkowiak zoradil v ucelenej dramaturgii rôzne výpovede, vytvárajúce obraz súčasnej situácie, nechávajúc na čitateľovi "vlastnú analýzu hrán spolužitia Slovákov a Maďarov v Slovenskej republike".

V článku Gazety Wyborczej možno nájsť okrem iných výpovede publicistu Igora Cibulu, splnomocnenca vlády SR pre administratívnu reformu Viktora Nižňanského, Jozefa Markuša - predsedu Matice slovenskej, odvolania sa na niektoré kroky a rozhodnutia vlády expremiéra Vladimíra Mečiara, či postrehy bývalého veľvyslanca v Budapešti Rudolfa Chmela.

Slovo dostali aj "Tibor z Galanty", sociológ Pál Tamás či Peter Hunčík, ktorý je priaznivcom "juhoslovenského" regiónu". Poľský novinár okrem nastavenia "zrkadla", v čom väzia zvláštnosti a komplikácie spolužitia Slovákov a Maďarov, registruje podľa neho málo spomínané fakty.

Príklady: "Problém Maďarov na Slovensku je historický komplex. Maďarsko je centrum. Slovensko je provincia. A kto chce byť obyvateľom provincie?"

Ďalej: "Mečiar vynikajúco uľahčil Maďarom hlásanie tézy, že Slováci sú nacionalisti. Pritom médiá vo svete vôbec nezaregistrovali, že v časoch vlády V. Mečiara bol riaditeľom maďarského gymnázia v centre hlavného mesta SR Gyula Popely, zviazaný s nacionalistami Istvána Czurku."

V Budapešti v rozhovoroch vyhlasoval, že Slováci majú paranoju z maďarskej iredenty. Dotyčný v rovnakom čase vyzval v samom strede Budapešti na zmenu hraníc. "Počul som to na vlastné uši," píše autor.

Na Slovensku v základných školách boli vždy triedy maďarské i slovenské. Vychádzajú maďarské noviny, existujú maďarské vydavateľstvá, vysielanie v maďarčine v rozhlase, v televízii, maďarské stredné školy či gymnáziá - podľa poľských novín to Maďari priznávajú: Je to pravda, ale myslia si, že je to málo.

V závere materiál v poľskom denníku zložitosť situácie vysvetľuje na vzťahoch v rámci vládnej zostavy, keď cituje výrok slovenského premiéra. "Odišli, ale dverami netreskli." Mikuláš Dzurinda - napísala Gazeta Wyborcza -"s úsmevom" takto komentoval demonštratívny odchod predstaviteľov strán maďarskej koalície z jedného kola rokovaní.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako na refinancovanie hypotéky
 2. Volkswagen T-Roc: ofenzíva v triede SUV
 3. Príďte diskutovať o budúcnosti Európy v slovenských mestách
 4. Peter Chudík: Chcem byť aj naďalej oporou nášho kraja
 5. PSK Aréna stavia základy pre kvalitný a moderný hokej
 6. Maurícius: Slnečná dovolenka v zime
 7. Podnikajte vo vlastnom blízko historického centra
 8. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj
 9. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove
 10. Pivovar Šariš opäť podporí rozvoj domáceho regiónu
 1. Energetici predávajú nevyužívaný majetok
 2. Posledných 30 r. cena fotovoltických panelov klesla 100 násobne
 3. Trendy udržateľnej architektúry
 4. Volkswagen T-Roc: ofenzíva v triede SUV
 5. Ako dobre bývať v centre Bratislavy?
 6. Príďte diskutovať o budúcnosti Európy v slovenských mestách
 7. Peter Chudík: Chcem byť aj naďalej oporou nášho kraja
 8. Štýlové osvetlenie do obývačky: Rozhoduje i to, ako žijete
 9. PSK Aréna stavia základy pre kvalitný a moderný hokej
 10. Maurícius: Slnečná dovolenka v zime
 1. Maurícius: Slnečná dovolenka v zime 13 095
 2. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj 3 476
 3. PSK Aréna stavia základy pre kvalitný a moderný hokej 2 573
 4. Ukážeme vám, prečo je dobré sporiť si na dôchodok 2 138
 5. Peter Chudík: Chcem byť aj naďalej oporou nášho kraja 1 308
 6. Volkswagen T-Roc: ofenzíva v triede SUV 1 254
 7. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove 1 189
 8. Ako na refinancovanie hypotéky 997
 9. Podnikajte vo vlastnom blízko historického centra 646
 10. Pivovar Šariš opäť podporí rozvoj domáceho regiónu 588

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Polícia zatkla bývalého šéfa Markízy Pavla Ruska, obvinili ho z objednávky vraždy

V roku 1997 si Rusko údajne objednal vraždu spoločníčky z TV Markíza Sylvie Volzovej.

DOMOV

Chceli ju dať zabiť: Polícia mi oznámila, že za mňa vypísali 20 miliónov korún

Polícia zatkla bývalého šéfa Markízy Pavla Ruska.

EKONOMIKA

Stopnú vydávanie e-podpisov, vypnú elektronické služby

Pozastavili vydávanie podpisových certifikátov.

TV

Obesíme ťa: Kto a prečo chce obesiť Michala Havrana

Šéfredaktorka sa rozpráva s M. Havranom o knihe, ktorá vyjde v utorok.

Neprehliadnite tiež

Domov

Foodblogeri piekli sladké dobroty pred očami návštevníkov

Návštevníkom festivalu predviedli tvorbu čokoládových sôch, francúzskych a slovenských dezertov, zdobenie čokoládou a výrobu lahodných praliniek.

Domov

Pavol Rusko vo februári 2017: Černákovcov som kontaktoval

Polícia v utorok zatkla Pavla Ruska pre podozrenie z objednávania vraždy jeho spoločníčky Sylvie Volzovej.

Domov

Chceli ju dať zabiť: Polícia mi oznámila, že za mňa vypísali 20 miliónov korún

Polícia zatkla bývalého šéfa Markízy Pavla Ruska, údajne si objednal vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej.

Domov

Polícia zatkla bývalého šéfa Markízy Pavla Ruska, obvinili ho z objednávky vraždy

V roku 1997 si Rusko údajne objednal vraždu spoločníčky z TV Markíza Sylvie Volzovej. Za objednávateľa ho označil Mikuláš Černák.