Historický kalendár na 10. marca

Pamätný deň v Tibete - začiatok ozbrojeného protičínskeho povstania a odchod dalajlámu do exilu (1959): čínska okupácia slobodného a nezávislého štátu Tibet sa začala roku 1949, keď armáda ČĽR porazila malú tibetskú armádu, obsadila krajinu a vnútila tibetskej vláde 17-bodovú zmluvu o mierovom oslobodení Tibetu, pričom ako odpoveď na vzrastajúce čínske represie a ničenie náboženských stavieb vypuklo 10.3.1959 v Lhase povstanie, ktoré Číňania krvavo potlačili
Štvrtá pôstna nedeľa - (radostná alebo družobná) - Laetare: laetare; Jerusalem - raduj sa, Jeruzalem (katolícky kňaz slúžil omšu nie vo fialovom, ale ružovom ornáte)

1722
- zomrel v Györi (Maďarsko) jezuita, pedagóg a náboženský spisovateľ
IMRICH MINDSENTI, autor barokových náboženských prác.
Narodil sa 23.10.1675

1747
- narodil sa v Častej cirkevný spisovateľ, profesor a jezuita JOZEF
HLADKÝ, odporca cirkevných reforiem Jozefa II. Zomrel 6.4.1809

1912
- narodil sa vo Zvolene spoluzakladateľ Ekonomického ústavu SAV,
odborný publicista a ekonóm ANDREJ LANTAY, ktorý sa venoval
problémom riadenia národného hospodárstva a ekonomického rozvoja
Slovenska. Zomrel 6.10.1977

1917
- narodila sa v Prahe (Česko) herečka, dramatička a metodička
ochotníckeho divadla OĽGA LICHARDOVÁ. Zomrela 10.2.2001

1927
- narodil sa v Nemšovej technik, chemik, pedagóg, odborný publicista,
verejný činiteľ a člen korešpondent SAV vo vednom odbore technológia
makromolekulárnych látok-biopolyméry ANTON BLAŽEJ
- narodil sa v Prahe-Sataliciach (Česko) redaktor, scenárista,
spisovateľ pre deti a mládež LADISLAV KUCHTA. Zomrel 21.10.1982

1937
- narodil sa v Lučivnej sochár, maliar a grafik ANDREJ GOLIAŠ, člen
Umeleckej besedy slovenskej

1942
- narodil sa reklamný fotograf ALEXANDER MOLNÁR, člen Združenia
slovenských profesionálnych fotografov

1947
- uzavrela ČSR a Poľsko zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci
a spolupráci na obdobie 20 rokov a dodatkový protokol s dohodou
o riešení sporných územných otázok a úprave postavenia
zainteresovaných národných skupín oboch krajín
- zomrela v Martine spisovateľka, osvetová pracovníčka a divadelná
ochotníčka MARÍNA OĽGA HORVÁTHOVÁ, ktorá bola predsedníčkou Ústredia
slovenských ochotníckych divadiel. Narodila sa 16.5.1859

1972
- získal Ondrej Nepela v Calgary titul majstra sveta
v krasokorčuľovaní

1982
- zomrel v Bratislave prozaik, redaktor a prekladateľ MILO URBAN.
Narodil sa 24.8.1904

1987
- podpísali v Oslo čs.-nórsku dlhodobú obchodnú dohodu na roky
1987-1991
- zomrel psychiater a univerzitný profesor ERNEST GUENSBERGER.
Narodil sa 24.3.1912

1992
- zomrel politik, poslanec a štátnik JÚLIUS ĎURIŠ. Narodil sa 9.3.1904
- schválila vláda ČSFR návrh na použitie prebytku štátneho rozpočtu
federácie za rok 1991 vo výške 6,39 miliardy Kčs, návrh novely zákona
o zamestnanosti, novely zákonníka práce a devízového zákona, návrhy
zákonov o príspevku v chorobe, zrušení pracovných kategórií a zmene
občianskeho súdneho poriadku
- rokovala vláda SR o vstupe zahraničného kapitálu do slovenskej
ekonomiky, pričom schválila návrhy zákonov o daniach a poplatkoch a
novely občianskeho súdneho poriadku a rokovala o návrhu zákona
o investičných spoločnostiach a fondoch
- neschválilo Federálne zhromaždenie novelu ústavného zákona o čs.
federácii, ktorá sa týkala skrátenia volebného obdobia parlamentu
z piatich na štyri roky a novelu, ktorá mala umožniť federácii okrem
iného výkon štátnej správy v obchode s vojenským materiálom,
základnými energetickými zdrojmi, rádioaktívnymi látkami a omamnými
látkami, pričom ich neprijala slovenská časť Snemovne národov

1997
- uskutočnil sa poslanecký prieskum na Ministerstve kultúry
a demonštrácia štrajkujúcich hercov pre nesplnenie ich požiadaviek


-------------------------------------------------------

1452
- narodil sa kráľ sicílsky a aragónsky FERDINAND II. KATOLÍCKY, ktorý
patril k najschopnejším renesančným štátnikom. Zomrel roku 1516

1592
- zomrel flámsky maliar MICHIEL VAN COXCIE (Coxie). Narodil sa roku
1499


1747
- narodil sa nemecký sochár JOHANN PETER MELCHIOR. Zomrel roku 1825

1762
- narodil sa nemecký chemik a zakladateľ stechiometrie JEREMIAS
BENJAMIN RICHTER. Zomrel roku 1807

1772
- narodil sa nemecký kritik, teoretik romantizmu, lyrik, filológ
a idealistický filozof FRIEDRICH SCHLEGEL. Zomrel roku 1829

1787
- narodil sa vodca roľníckeho povstania na Ukrajine USTIM JAKIMOVIČ
KARMAĽUK. Zavraždili ho roku 1835

1822
- narodil sa britský elektrotechnik, vynálezca, konštruktér a výrobca
podmorských telegrafných káblov JOSIAH LATIMER CLARK, autor zavedenia
názvov jednotiek ohm, farad a volt. Zomrel roku 1898

1832
- zomrel taliansky hudobný skladateľ, pedagóg a klavírny virtuóz
MUZIO CLEMENTI. Narodil sa roku 1752

1847
- vydali na Havajských ostrovoch prvé mince
- zomrel britský chemik a objaviteľ nióbu CHARLES HATCHETT. Narodil
sa roku 1765


1862
- uznali Francúzsko a Veľká Británia nezávislosť Zanzibaru
- vydala americká vláda prvé papierové bankovky v nominálnej hodnote
5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1.000 dolárov

1872
- zomrel taliansky revolucionár, politik a ideológ risorgimenta
GIUSEPPE MAZZINI, vodca a predstaviteľ republikánsko-demokratického
krídla Hnutia za zjednotenie krajiny. Narodil sa roku 1805

1887
- narodil sa český hudobný skladateľ a organista ANATOL PROVAZNÍK.
Zomrel roku 1950

1892
- narodil sa francúzsky hudobný skladateľ švajčiarskeho pôvodu ARTHUR
HONEGGER. Zomrel roku 1955
- narodila sa britská operná speváčka EVA TURNEROVÁ. Zomrela roku 1990

1902
- zomrel ruský výskumník strednej Ázie MICHAIL VASILIEVIČ PEVCOV.
Narodil sa roku 1843
- narodil sa český lekár a významný organizátor JAROSLAV TEISINGER,
jeden zo zakladateľov odboru pracovného lekárstva, pričom vedecky sa
zaoberal priemyslovou toxikológiou. Zomrel roku 1985

1912
- vymenovali za čínskeho prezidenta Jüana Š'-kchaja, pričom pád
cisárskej dynastie Mandžuov znamenal aj koniec 2.000-ročnej tradície
konfuciánskeho štátu v Číne

1917
- rozhodli sa boľševici rozšíriť štrajk na celé Rusko (najmä na
Moskvu a ďalšie priemyslové centrá) a premeniť ho na povstanie, ktoré
malo zvrhnúť cára a nastoliť demokratickú republiku


1922
- nariadila nemecká vláda odstrániť z verejných budov všetky emblémy
bývalej monarchie
- narodil sa český primáš a kultúrny pracovník VÍTĚZSLAV VOLAVÝ.
Zomrel roku 1950

1927
- narodil sa nemecký maliar, sochár a grafik PAUL WUNDERLICH
- narodil sa nemecký futbalový tréner JOSEF (Jupp) DERWALL

1932
- narodil sa český divadelný a filmový herec EDUARD CUPÁK. Zomrel
roku 1996

1937
- uviedli vo viedenskom Burgtheatri premiéry hry 3.november 1918 od
rakúskeho spisovateľa Franza Theodora Csokora

1942
- potopilo spojenecké letectvo pri meste Salamua (Nová Guinea) sedem
japonských inváznych plavidiel
- vymenovali amerického generála Josepha Stilwella za náčelníka
generálneho štábu čínskej armády
- vylodili sa Japonci pri Buku na Šalamúnových ostrovoch

1947
- vyšlo prvé číslo rakúskych novín Wiener Montag
- narodila sa kanadská politička a štátnička KIM CAMPBELLOVÁ
- začala sa v Moskve konferencia ministrov zahraničných vecí
víťazných veľmocí o mierovej dohode s Rakúskom, avšak sa skončila
neúspechom

1952
- dostal sa prevratom k moci na Kube generál Fulgencio Batista
y Zaldívar, pričom k moci mu dopomohlo aj rozčarovanie obyvateľstva
nad neschopnosťou a korupciou premiéra Carlosa Priora Socarrása
- navrhol ZSSR trom západným mocnostiam uskutočnenie konferencie
štyroch veľmocí na prerokovanie mierovej zmluvy s Nemeckom a jeho
znovuzjednotenie, no západné veľmoci tento návrh odmietli

1967
- bombardovali Američania vo Vietnamskej demokratickej republike po
prvý raz priemyslový objekt
- skončila sa v Ženeve konferencia expertov Francúzska, Indie,
Japonska, Kanady, Mexika, Nigérie, Nórska, Švédska, USA, Veľkej
Británie a ZSSR, ktorí rokovali na základe poverenia generálneho
tajomníka OSN o následkoch eventuálneho použitia jadrových zbraní
- zomrel švajčiarsky spisovateľ GUSTAV KECKEIS. Narodil sa roku 1884
- zatkli politického tajomníka Komunistickej strany Kolumbie Gilberta
Vieiru a približne 100 členov strany ako odpoveď vlády na zvýšenú
partizánsku činnosť v krajine
- začala sa v Lipsku dvojdňová 25. nemecká robotnícka konferencia
- schválili v NSR návrh zákona na zmenu ústavy v rámci tzv.
zákonodarstva o výnimočných opatreniach
- rozhodla v Benine konferencia vojenských predstaviteľov zachovať
jednotnú Nigériu na čele s ústrednou vládou

1972
- nariadili na Cejlóne (v súčasnosti Srí Lanka) bojovú pohotovosť
ozbrojených síl pre narastajúcu hrozbu ozbrojených odporcov vlády
- nemienila sa Veľká Británia zúčastniť podľa oznámenia na rokovaní
o situácii v Rodézii vo zvláštnom výbore OSN na uplatňovanie
deklarácie proti kolonializmu
- zahynulo a bolo zranených niekoľko osôb pri nešťastí v závode na
výrobu rozhlasových prístrojov v sovietskom Minsku
- rezignoval prezident Cheng Heng po rozporoch medzi vodcami
phnompenhského režimu, pričom všetku moc prevzal maršal Lon Nol,
ktorý sa stal prezidentom, rozpustil Ústavodarné zhromaždenie
a vymenoval za nového premiéra Son Ngoc Thanha

1977
- obsadilo vo Washingtone osem ozbrojených teroristov patriacich
k organizácii Čiernych moslimov tri budovy, pričom zadržali 134
rukojemníkov, avšak nasledujúci deň sa vzdali

1982
- zakázal americký prezident Ronald Reagan dovážať do USA líbyjskú
ropu a vyvážať do Líbye akúkoľvek techniku na ťažbu ropy
- navrhlo 17 senátorov a 122 členov Snemovne reprezentantov
v Kongrese USA uzavrieť dohodu USA a ZSSR o zastavení skúšok, výroby
a rozmiestňovania jadrových hlavíc, rakiet a ďalších nosičov a táto
skupina odporučila uzavrieť dohodu o znížení počtu jadrových zbraní,
avšak 15.3. americký prezident Ronald Reagan ich návrhy odmietol
- zverejnili uznesenie stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia
ľudových zástupcov o sprísnení postihu za korupciu, špekuláciu
a rozkrádanie spoločenského vlastníctva, pričom v závažných prípadoch
mohli stanoviť trest smrti alebo doživotného väzenia

1982
- zomrel vo veku 46 rokov francúzsky spisovateľ GEORGES PEREC

1987
- zranili 13 osôb pri neúspešnom únose kubánskeho lietadla do USA
- začala sa v guyanskom Georgetowne štvordňová konferencia
koordinačného byra Hnutia nezúčastnených krajín na úrovni ministrov
zahraničných vecí, pričom prijali záverečné komuniké a mierovú výzvu
- podporil francúzsky prezident Francois Mitterrand návrh ZSSR na
vyčlenenie problému likvidácie rakiet stredného doletu v Európe
z bloku otázok o jadrových a kozmických zbraniach a okamžité
uzavretie príslušnej dohody
- prerušili sa v Ženeve nepriame afgansko-pakistanské rozhovory pre
konzultácie, pričom sa začali 25.2.
- vytvorila sa nová írska vláda na čele s Charlesom Haugheym
- obvinil americký prezident Ronald Reagan v správe zaslanej Kongresu
USA z porušovania prakticky všetkých odzbrojovacích dohôd a zmlúv
ZSSR

1992
- vypukli v okolí Kirkúku boje medzi kurdskými povstalcami
a pravidelnou irackou armádou
- začalo sa v Bruseli zasadnutie Severoatlantickej rady pre
spoluprácu, pričom prijali 10 krajín SNŠ
- zabili podľa oznámenia v Rwande počas niekoľkodňových etnických
nepokojov 35 osôb
- zmenila sa venezuelská vláda na koaličnú, pričom okrem ministrov
Demokratickej akcie sa stali ministrami členovia Kresťanskosociálnej
strany a nezávislí
- stal sa Eduard Ševardnadze predsedom Štátnej rady Gruzínska

1997
- informoval Vatikán, že nadviazal diplomatické vzťahy s Líbyou,
pričom za nuncia v líbyjskom Tripolise pápež Ján Pavol II. vymenoval
monsignora José Sebastiana Labou
- požiadal nezamestnaný taiwanský novinár, ktorý uniesol do Číny
lietadlo taiwanskej spoločnosti, čínske úrady o politický azyl

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 14 020
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 282
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 8 820
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 835
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 248
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 553
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 468
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 370
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 236
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 766

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

SVET

Minúta po minúte: Choďte a voľte, vyzval nemecký prezident

Schulz už odovzdal hlas, Merkelová pôjde k urnám poobede.

Neprehliadnite tiež

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.

Domov

Chrípková sezóna sa blíži, chrániť sa možno očkovaním

Vakcína proti chrípke poskytne spoľahlivú ochranu.

Domov

Slovenčinu by sa podľa Ravasza mali deti z menšín učiť ako druhý jazyk

Most-Híd už pred rokmi žiadal, aby sa slovenčina v maďarských školách učila ako cudzí jazyk.