SME
Streda, 12. máj, 2021 | Meniny má PankrácKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 10. marca

Pamätný deň v Tibete - začiatok ozbrojeného protičínskeho povstania a odchod dalajlámu do exilu (1959): čínska okupácia slobodného a nezávislého štátu Tibet sa začala roku 1949, keď armáda ČĽR porazila malú tibetskú armádu, obsadila krajinu a vnútila tibetskej vláde 17-bodovú zmluvu o mierovom oslobodení Tibetu, pričom ako odpoveď na vzrastajúce čínske represie a ničenie náboženských stavieb vypuklo 10.3.1959 v Lhase povstanie, ktoré Číňania krvavo potlačili
Štvrtá pôstna nedeľa - (radostná alebo družobná) - Laetare: laetare; Jerusalem - raduj sa, Jeruzalem (katolícky kňaz slúžil omšu nie vo fialovom, ale ružovom ornáte)

Skryť Vypnúť reklamu

1722
- zomrel v Györi (Maďarsko) jezuita, pedagóg a náboženský spisovateľ
IMRICH MINDSENTI, autor barokových náboženských prác.
Narodil sa 23.10.1675

1747
- narodil sa v Častej cirkevný spisovateľ, profesor a jezuita JOZEF
HLADKÝ, odporca cirkevných reforiem Jozefa II. Zomrel 6.4.1809

1912
- narodil sa vo Zvolene spoluzakladateľ Ekonomického ústavu SAV,
odborný publicista a ekonóm ANDREJ LANTAY, ktorý sa venoval
problémom riadenia národného hospodárstva a ekonomického rozvoja
Slovenska. Zomrel 6.10.1977

1917
- narodila sa v Prahe (Česko) herečka, dramatička a metodička
ochotníckeho divadla OĽGA LICHARDOVÁ. Zomrela 10.2.2001

1927
- narodil sa v Nemšovej technik, chemik, pedagóg, odborný publicista,
verejný činiteľ a člen korešpondent SAV vo vednom odbore technológia
makromolekulárnych látok-biopolyméry ANTON BLAŽEJ
- narodil sa v Prahe-Sataliciach (Česko) redaktor, scenárista,
spisovateľ pre deti a mládež LADISLAV KUCHTA. Zomrel 21.10.1982

Skryť Vypnúť reklamu

1937
- narodil sa v Lučivnej sochár, maliar a grafik ANDREJ GOLIAŠ, člen
Umeleckej besedy slovenskej

1942
- narodil sa reklamný fotograf ALEXANDER MOLNÁR, člen Združenia
slovenských profesionálnych fotografov

1947
- uzavrela ČSR a Poľsko zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci
a spolupráci na obdobie 20 rokov a dodatkový protokol s dohodou
o riešení sporných územných otázok a úprave postavenia
zainteresovaných národných skupín oboch krajín
- zomrela v Martine spisovateľka, osvetová pracovníčka a divadelná
ochotníčka MARÍNA OĽGA HORVÁTHOVÁ, ktorá bola predsedníčkou Ústredia
slovenských ochotníckych divadiel. Narodila sa 16.5.1859

1972
- získal Ondrej Nepela v Calgary titul majstra sveta
v krasokorčuľovaní

1982
- zomrel v Bratislave prozaik, redaktor a prekladateľ MILO URBAN.
Narodil sa 24.8.1904

Skryť Vypnúť reklamu

1987
- podpísali v Oslo čs.-nórsku dlhodobú obchodnú dohodu na roky
1987-1991
- zomrel psychiater a univerzitný profesor ERNEST GUENSBERGER.
Narodil sa 24.3.1912

1992
- zomrel politik, poslanec a štátnik JÚLIUS ĎURIŠ. Narodil sa 9.3.1904
- schválila vláda ČSFR návrh na použitie prebytku štátneho rozpočtu
federácie za rok 1991 vo výške 6,39 miliardy Kčs, návrh novely zákona
o zamestnanosti, novely zákonníka práce a devízového zákona, návrhy
zákonov o príspevku v chorobe, zrušení pracovných kategórií a zmene
občianskeho súdneho poriadku
- rokovala vláda SR o vstupe zahraničného kapitálu do slovenskej
ekonomiky, pričom schválila návrhy zákonov o daniach a poplatkoch a
novely občianskeho súdneho poriadku a rokovala o návrhu zákona
o investičných spoločnostiach a fondoch
- neschválilo Federálne zhromaždenie novelu ústavného zákona o čs.
federácii, ktorá sa týkala skrátenia volebného obdobia parlamentu
z piatich na štyri roky a novelu, ktorá mala umožniť federácii okrem
iného výkon štátnej správy v obchode s vojenským materiálom,
základnými energetickými zdrojmi, rádioaktívnymi látkami a omamnými
látkami, pričom ich neprijala slovenská časť Snemovne národov

Skryť Vypnúť reklamu

1997
- uskutočnil sa poslanecký prieskum na Ministerstve kultúry
a demonštrácia štrajkujúcich hercov pre nesplnenie ich požiadaviek


-------------------------------------------------------

1452
- narodil sa kráľ sicílsky a aragónsky FERDINAND II. KATOLÍCKY, ktorý
patril k najschopnejším renesančným štátnikom. Zomrel roku 1516

1592
- zomrel flámsky maliar MICHIEL VAN COXCIE (Coxie). Narodil sa roku
1499


1747
- narodil sa nemecký sochár JOHANN PETER MELCHIOR. Zomrel roku 1825

1762
- narodil sa nemecký chemik a zakladateľ stechiometrie JEREMIAS
BENJAMIN RICHTER. Zomrel roku 1807

1772
- narodil sa nemecký kritik, teoretik romantizmu, lyrik, filológ
a idealistický filozof FRIEDRICH SCHLEGEL. Zomrel roku 1829

1787
- narodil sa vodca roľníckeho povstania na Ukrajine USTIM JAKIMOVIČ
KARMAĽUK. Zavraždili ho roku 1835

Skryť Vypnúť reklamu

1822
- narodil sa britský elektrotechnik, vynálezca, konštruktér a výrobca
podmorských telegrafných káblov JOSIAH LATIMER CLARK, autor zavedenia
názvov jednotiek ohm, farad a volt. Zomrel roku 1898

1832
- zomrel taliansky hudobný skladateľ, pedagóg a klavírny virtuóz
MUZIO CLEMENTI. Narodil sa roku 1752

1847
- vydali na Havajských ostrovoch prvé mince
- zomrel britský chemik a objaviteľ nióbu CHARLES HATCHETT. Narodil
sa roku 1765


1862
- uznali Francúzsko a Veľká Británia nezávislosť Zanzibaru
- vydala americká vláda prvé papierové bankovky v nominálnej hodnote
5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1.000 dolárov

1872
- zomrel taliansky revolucionár, politik a ideológ risorgimenta
GIUSEPPE MAZZINI, vodca a predstaviteľ republikánsko-demokratického
krídla Hnutia za zjednotenie krajiny. Narodil sa roku 1805

Skryť Vypnúť reklamu

1887
- narodil sa český hudobný skladateľ a organista ANATOL PROVAZNÍK.
Zomrel roku 1950

1892
- narodil sa francúzsky hudobný skladateľ švajčiarskeho pôvodu ARTHUR
HONEGGER. Zomrel roku 1955
- narodila sa britská operná speváčka EVA TURNEROVÁ. Zomrela roku 1990

1902
- zomrel ruský výskumník strednej Ázie MICHAIL VASILIEVIČ PEVCOV.
Narodil sa roku 1843
- narodil sa český lekár a významný organizátor JAROSLAV TEISINGER,
jeden zo zakladateľov odboru pracovného lekárstva, pričom vedecky sa
zaoberal priemyslovou toxikológiou. Zomrel roku 1985

1912
- vymenovali za čínskeho prezidenta Jüana Š'-kchaja, pričom pád
cisárskej dynastie Mandžuov znamenal aj koniec 2.000-ročnej tradície
konfuciánskeho štátu v Číne

1917
- rozhodli sa boľševici rozšíriť štrajk na celé Rusko (najmä na
Moskvu a ďalšie priemyslové centrá) a premeniť ho na povstanie, ktoré
malo zvrhnúť cára a nastoliť demokratickú republiku

Skryť Vypnúť reklamu


1922
- nariadila nemecká vláda odstrániť z verejných budov všetky emblémy
bývalej monarchie
- narodil sa český primáš a kultúrny pracovník VÍTĚZSLAV VOLAVÝ.
Zomrel roku 1950

1927
- narodil sa nemecký maliar, sochár a grafik PAUL WUNDERLICH
- narodil sa nemecký futbalový tréner JOSEF (Jupp) DERWALL

1932
- narodil sa český divadelný a filmový herec EDUARD CUPÁK. Zomrel
roku 1996

1937
- uviedli vo viedenskom Burgtheatri premiéry hry 3.november 1918 od
rakúskeho spisovateľa Franza Theodora Csokora

1942
- potopilo spojenecké letectvo pri meste Salamua (Nová Guinea) sedem
japonských inváznych plavidiel
- vymenovali amerického generála Josepha Stilwella za náčelníka
generálneho štábu čínskej armády
- vylodili sa Japonci pri Buku na Šalamúnových ostrovoch

Skryť Vypnúť reklamu

1947
- vyšlo prvé číslo rakúskych novín Wiener Montag
- narodila sa kanadská politička a štátnička KIM CAMPBELLOVÁ
- začala sa v Moskve konferencia ministrov zahraničných vecí
víťazných veľmocí o mierovej dohode s Rakúskom, avšak sa skončila
neúspechom

1952
- dostal sa prevratom k moci na Kube generál Fulgencio Batista
y Zaldívar, pričom k moci mu dopomohlo aj rozčarovanie obyvateľstva
nad neschopnosťou a korupciou premiéra Carlosa Priora Socarrása
- navrhol ZSSR trom západným mocnostiam uskutočnenie konferencie
štyroch veľmocí na prerokovanie mierovej zmluvy s Nemeckom a jeho
znovuzjednotenie, no západné veľmoci tento návrh odmietli

1967
- bombardovali Američania vo Vietnamskej demokratickej republike po
prvý raz priemyslový objekt
- skončila sa v Ženeve konferencia expertov Francúzska, Indie,
Japonska, Kanady, Mexika, Nigérie, Nórska, Švédska, USA, Veľkej
Británie a ZSSR, ktorí rokovali na základe poverenia generálneho
tajomníka OSN o následkoch eventuálneho použitia jadrových zbraní
- zomrel švajčiarsky spisovateľ GUSTAV KECKEIS. Narodil sa roku 1884
- zatkli politického tajomníka Komunistickej strany Kolumbie Gilberta
Vieiru a približne 100 členov strany ako odpoveď vlády na zvýšenú
partizánsku činnosť v krajine
- začala sa v Lipsku dvojdňová 25. nemecká robotnícka konferencia
- schválili v NSR návrh zákona na zmenu ústavy v rámci tzv.
zákonodarstva o výnimočných opatreniach
- rozhodla v Benine konferencia vojenských predstaviteľov zachovať
jednotnú Nigériu na čele s ústrednou vládou

Skryť Vypnúť reklamu

1972
- nariadili na Cejlóne (v súčasnosti Srí Lanka) bojovú pohotovosť
ozbrojených síl pre narastajúcu hrozbu ozbrojených odporcov vlády
- nemienila sa Veľká Británia zúčastniť podľa oznámenia na rokovaní
o situácii v Rodézii vo zvláštnom výbore OSN na uplatňovanie
deklarácie proti kolonializmu
- zahynulo a bolo zranených niekoľko osôb pri nešťastí v závode na
výrobu rozhlasových prístrojov v sovietskom Minsku
- rezignoval prezident Cheng Heng po rozporoch medzi vodcami
phnompenhského režimu, pričom všetku moc prevzal maršal Lon Nol,
ktorý sa stal prezidentom, rozpustil Ústavodarné zhromaždenie
a vymenoval za nového premiéra Son Ngoc Thanha

1977
- obsadilo vo Washingtone osem ozbrojených teroristov patriacich
k organizácii Čiernych moslimov tri budovy, pričom zadržali 134
rukojemníkov, avšak nasledujúci deň sa vzdali

Skryť Vypnúť reklamu

1982
- zakázal americký prezident Ronald Reagan dovážať do USA líbyjskú
ropu a vyvážať do Líbye akúkoľvek techniku na ťažbu ropy
- navrhlo 17 senátorov a 122 členov Snemovne reprezentantov
v Kongrese USA uzavrieť dohodu USA a ZSSR o zastavení skúšok, výroby
a rozmiestňovania jadrových hlavíc, rakiet a ďalších nosičov a táto
skupina odporučila uzavrieť dohodu o znížení počtu jadrových zbraní,
avšak 15.3. americký prezident Ronald Reagan ich návrhy odmietol
- zverejnili uznesenie stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia
ľudových zástupcov o sprísnení postihu za korupciu, špekuláciu
a rozkrádanie spoločenského vlastníctva, pričom v závažných prípadoch
mohli stanoviť trest smrti alebo doživotného väzenia

1982
- zomrel vo veku 46 rokov francúzsky spisovateľ GEORGES PEREC

Skryť Vypnúť reklamu

1987
- zranili 13 osôb pri neúspešnom únose kubánskeho lietadla do USA
- začala sa v guyanskom Georgetowne štvordňová konferencia
koordinačného byra Hnutia nezúčastnených krajín na úrovni ministrov
zahraničných vecí, pričom prijali záverečné komuniké a mierovú výzvu
- podporil francúzsky prezident Francois Mitterrand návrh ZSSR na
vyčlenenie problému likvidácie rakiet stredného doletu v Európe
z bloku otázok o jadrových a kozmických zbraniach a okamžité
uzavretie príslušnej dohody
- prerušili sa v Ženeve nepriame afgansko-pakistanské rozhovory pre
konzultácie, pričom sa začali 25.2.
- vytvorila sa nová írska vláda na čele s Charlesom Haugheym
- obvinil americký prezident Ronald Reagan v správe zaslanej Kongresu
USA z porušovania prakticky všetkých odzbrojovacích dohôd a zmlúv
ZSSR

Skryť Vypnúť reklamu

1992
- vypukli v okolí Kirkúku boje medzi kurdskými povstalcami
a pravidelnou irackou armádou
- začalo sa v Bruseli zasadnutie Severoatlantickej rady pre
spoluprácu, pričom prijali 10 krajín SNŠ
- zabili podľa oznámenia v Rwande počas niekoľkodňových etnických
nepokojov 35 osôb
- zmenila sa venezuelská vláda na koaličnú, pričom okrem ministrov
Demokratickej akcie sa stali ministrami členovia Kresťanskosociálnej
strany a nezávislí
- stal sa Eduard Ševardnadze predsedom Štátnej rady Gruzínska

1997
- informoval Vatikán, že nadviazal diplomatické vzťahy s Líbyou,
pričom za nuncia v líbyjskom Tripolise pápež Ján Pavol II. vymenoval
monsignora José Sebastiana Labou
- požiadal nezamestnaný taiwanský novinár, ktorý uniesol do Číny
lietadlo taiwanskej spoločnosti, čínske úrady o politický azyl

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete mať pasívny príjem vďaka investovaniu? Ako začať?
 2. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 3. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 4. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 5. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 6. Toto je budúcnosť dopravy. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 8. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 9. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 10. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 1. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 2. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 3. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov
 4. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 5. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 6. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 7. Posúvajú svet k lepšiemu: Sociálni inovátori
 8. Kupujete nový spotrebič? V PLANEO Elektro naň dostanete zľavu
 9. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 10. Poistkou dlhej životnosti kúpeľne je hydroizolácia
 1. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 16 091
 2. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 13 782
 3. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 11 327
 4. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 11 172
 5. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 9 485
 6. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 8 004
 7. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 7 199
 8. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 6 577
 9. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 6 499
 10. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy 5 923
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Polícia kontroluje nočný zákaz vychádzania.

Vláda uvažuje, ako udržať zdravotníkov v práci aj bez núdzového stavu.

57m

Falošné registre sú problémom už roky.

1 h