Historický kalendár na 13. marca

1842
- narodil sa v Starej Bystrici lekár, odborný spisovateľ, múzejník
a prírodovedec európskeho formátu KAROL JOZEF BRANČÍK, zakladateľ
Prírodovedeckého spolku župy Trenčianskej, ktorý sa venoval prírodným
vedám, zoológii, botanike, entomológii, archeológii, ale aj
zberateľskej a výskumnej práci. Zomrel 7.11.1915

1852
- zomrel v Prahe (Česko) maliar, účastník revolúcie 1848-1849
a národný buditeľ SAMUEL BELÁNI. Narodil sa 12.8.1822
- zomrel v Debrecíne (Maďarsko)herec a divadelný riaditeľ DÁVID
KILÉNI. Narodil sa roku 1791


1857
- narodil sa v Ratkovej učiteľ a básnik CYRIL GALLAY, ktorý sa
venoval aj dramatickej a prekladateľskej tvorbe, pričom sa tiež
zaoberal výskumom ratkovského a senického nárečia. Zomrel 18.3.1913

1892
- zomrel v Banskej Štiavnici banský inžinier a pedagóg JÚLIUS
LEHOCKÝ. Narodil sa 6.5.1837

1917
- zomrel v Trnave národovec, finančník, advokát, funkcionár Spolku
sv. Vojtecha a mecén FRANTIŠEK VESELOVSKÝ. Narodil sa 30.9.1845

1927
- zomrel v Chicagu (USA) krajanský pracovník, spoluzakladateľ Matice
slovenskej v USA a publicista DANIEL ŠUSTEK, zakladajúca osobnosť
slovenskej cestopisnej literatúry. Narodil sa 27.1.1846
- zomrel v Banskej Štiavnici lekár a mestský hlavný fyzik JAKUB KAPP.
Dátum narodenia neznámy

1942
- narodil sa JOZEF HOZLÁR, člen Slovenského syndikátu novinárov
- zriadilo Ministerstvo vnútra po vydaní protirasových opatrení
koncentračné tábory v Žiline, Novákoch, Seredi, Bratislave a Poprade

1947
- narodil sa vo Výčapoch-Opatoviciach ilustrátor, maliar a grafik
DEZIDER TÓTH, člen Slovenskej výtvarnej únie

1952
- narodila sa LÝDIA KORECKÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1967
- vyrobili v prvej tunelovej peci v šamotárni VSŽ prvé tehly
- začalo sa v Prahe trojdňové zasadnutie výkonného výboru
Medzinárodného zväzu študentstva
- inštalovali národného umelca profesora Alexandra Moyzesa do funkcie
rektora Vysokej školy múzických umení v Bratislave

1977
- zomrel v Bratislave herec, spevák a režisér FRANTIŠEK VESELÝ
(Krištof-Veselý). Narodil sa 12.4.1903

1987
- zomrel portrétista a dokumentarista vojnového a povojnového obdobia
KAROL DRÁČ. Narodil sa 1.12.1919
- predložila ČSSR spolu s ďalšími socialistickými krajinami na
viedenskej následnej schôdzke KBSE nové návrhy na rozšírenie
európskej spolupráce (oznamovacie prostriedky, vydávanie učebníc
dejepisu a zemepisu, rovnoprávnosť žien), pričom súčasne
konkretizovala návrh na ekonomické fórum v Prahe

1997
- vyhlásil prezident Michal Kováč referendum na dni 23. a 24.5. so
štyrmi otázkami; k trom otázkam prijatým Národnou radou SR dňa 14.2.
pridal v nadväznosti na petičnú akciu občanov štvrtú otázku:
Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR, podľa priloženého
návrhu ústavného zákona priamo?
- začala sa návšteva chorvátskeho ministra obrany Gojka Šušaka,
pričom s ministrom obrany SR Jánom Sitekom podpísal medzirezortnú
dohodu o vojenskej spolupráci


--------------------------------------------------------------

1707
- podpísali francúzsky kráľ Ľudovít XIV. a cisár Jozef I. dohodu
o stiahnutí Francúzov z územia Milánska

1772
- uskutočnila sa v Braunschweigu premiéra tragédie Emilia Galotti
nemeckého dramatika Gottholda Ephraima Lessinga, v ktorej autor
stvárnil problémy svojej doby, pričom kritizoval nemeckých feudálov
a ich zvrhlý spôsob života

1832
- zomrel maliar a prvý poľský litograf ALEXANDER ORLOWSKI. Narodil sa
roku 1777

1847
- zomrel český lekár a vysokoškolský pedagóg JAKUB KOLEČKO. narodil
sa roku 1803

1852
- zverejnil newyorský týždenník Lantern weekly prvýkrát slávnu
kreslenú postavu strýčka Sama

1877
- patentoval si Američan Chester Greenwood z Maine klapky na uši

1892
- narodila sa americká spisovateľka a parížska korešpondentka
časopisu New Yorker JANET FLANNEROVÁ. Zomrela roku 1978


1902
- narodil sa český maliar ARNOŠT FOLPRECHT. Zomrel roku 1977

1907
- narodil sa nemecký astronóm LUDWIG BIERMANN, ktorý sa zaoberal
štúdiom vnútornej stavby hviezd a fyzikou kozmickej plazmy, slnečnej
chromosféry a koróny. Zomrel roku 1986

1912
- narodil sa nemecký herec CARL RADDATZ

1917
- uskutočnili sa v Moskve voľby do sovietu robotníckych zástupcov,
pričom začali vychádzať noviny Izvestija ako orgán petrohradského
sovietu robotníckych a vojenských zástupcov
- kapitulovalo posledné ohnisko cárovho odporu okolo budovy admirality

1922
- začala sa vo Varšave konferencia Estónska, Fínska, Lotyšska
a Poľska, ktorá sa skončila podpisom politickej dohody
- narodil sa nemecký historik KARL DIETRICH BRACHER

1932
- narodila sa česká sólistka baletu ELIŠKA KREJZOVÁ-NOVOTNÁ
- narodil sa český novinár a publicista JIŘÍ KANTŮREK. Zomrel roku
1998

1937
- zomrel americký fyzik britského pôvodu a vynálezca
v elektrotechnike ELIHU THOMSON, pričom zaviedol určitý spôsob
elektrického odporového zvárania ocelí s použitím striedavého prúdu
vysokého napätia. Narodil sa roku 1853
- narodil sa ruský prozaik VLADIMIR SEMIONOVIČ MAKANIN

1942
- stala sa Julia Flikeová z oddielu zdravotných sestier prvou
plukovníčkou v radoch armády USA
- zahynul mysliteľ scientisticky orientovanej filozofie a pedagóg
JOSEF TVRDÝ, najvýznamnejší predstaviteľ českého pozitivizmu. Narodil
sa roku 1877
- uskutočnilo 135 britských lietadiel nálet na Kolín nad Rýnom

1947
- narodil sa český divadelný a filmový herec VIKTOR PREISS

1952
- zomrel nórsky politik a štátnik JOHAN NYGAARDSVOLD. Narodil sa roku
1879

1957
- začal sa útok mladých kubánskych revolucionárov na prezidentský
palác v Havane

1967
- podarilo sa talianskej polícii výpoveďou Giorgia Rinaldiho,
obvineného zo špionáže v prospech ZSSR, odhaliť 300-člennú špionážnu
sieť v stredomorskej oblasti
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 147
- havarovalo lietadlo juhoafrickej spoločnosti SAA pri East Londone
v Južnej Afrike, pričom zahynulo 25 osôb
- odsúdil vojenský tribunál v Kinshase v neprítomnosti na smrť
bývalého konžského premiéra Moise Tshombeho, ktorý žil v španielskom
exile, pričom odsúdili tiež dvoch vodcov vzbury v Kisange roku 1966
- predstavovali sovietske noviny Izvestija so svojim nákladom 8,7
milióna výtlačkov najrozšírenejší denník na svete
- vypukli na území Číny roľnícke nepokoje
- zložila nová indická vláda Indiry Gándhíovej prísahu, pričom v nej
boli zastúpené rôzne smery vnútri Kongresovej strany a námestníkom
ministerskej predsedníčky (zároveň ministrom financií) bol Morardží
Desai
- odsúdili indonézskeho brigádneho generála Supardja na trest smrti
pre obvinenie, že stál na čele tzv. Hnutia 30. septembra

1972
- priznal sa pred newyorským prísažným súdom k mimoriadnemu
publicistickému podvodu Charles Irving, pretože sa mu podarilo
podviesť renomované nakladateľstvo vymyslenou autobiografiou
miliardára Howarda Hughesa, pričom nakladateľ McGraw-Hill mu za tieto
výmysly vyplatil šeky v hodnote takmer trištvrte milióna dolárov,
avšak Hughes už desaťročia žil ako pustovník, no pravosť biografie
včas poprel
- dezertovalo podľa oznámenia v Hanoji z saigonskej armády roku 1971
148.000 vojakov
- podpísali Veľká Británia a komunistická Čína dohodu o povýšení
diplomatických zastúpení a veľvyslanectiev, pričom dohoda sa zároveň
stala podnetom k užšej spolupráci
- začal sa v Miláne päťdňový 13. zjazd Komunistickej strany
Talianska, pričom hlavnou témou bola jednota robotníckych ľudových
más v boji za vytvorenie demokratickej vlády, obrodu Talianska
socialistickou cestou a schválili nové vedenie
- pripravili podľa oznámenia dažde a záplavy v Peru o prístrešie vyše
250.000 osôb a zahynulo asi 75 osôb
- vypustili USA kozmické teleso KH 8-46
- zaznamenala vládnuca strana Indický národný kongres vo voľbách do
zhromaždení 16 indických štátov a dvoch zväzových území veľké
víťazstvo, keď zo 798 poslaneckých miest získala 632 - svedčilo to
o popularite jej politiky zameranej na sociálne reformy
- uskutočnil sa v Paríži prvý z pravidelných rozhovorov medzi
veľvyslancami Číny a USA

1977
- uskutočnilo sa v Švajčiarsku referendum o počte cudzincov
v krajine, pričom 70 percent voličov odmietlo návrh reakčných strán
na zníženie počtu cudzincov
- zomrel český filozof, predstaviteľ fenomenológie, estetik,
prekladateľ a historik JAN PATOČKA, jeden z autorov a signatár
vyhlásenia Charty 77. Narodil sa roku 1907
- začal sa osemdňový jarný veľtrh v Lipsku s účasťou 9000
vystavovateľov z 60 krajín
- zomrel český filmový herec JOSEF ŠEBÁNEK. Narodil sa roku 1915

1982
- poklesla podľa Hlavného štatistického úradu pre nedostatok surovín
priemyslová výroba v Poľsku v januári a februári proti rovnakému
obdobiu 1981 o 13,1 percenta, bol nižší výkup mäsa, vajec, mlieka
a obilia, avšak zásobovanie trhu sa napriek tomu trochu zlepšilo
a ťažba čierneho uhlia sa zvýšila o 14,4 percenta
- zahynulo šesť osôb pri zrážke tankovacieho lietadla Národnej gardy
USA so súkromným lietadlom pri meste Phoenix (Arizona)
- uskutočnilo sa prvé kolo volieb do francúzskych obecných rád,
ktorých druhé kolo sa malo uskutočniť 20.3., pričom zjednotená ľavica
získala približne 52 percent hlasov a vládna väčšina 47

1987
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1827-1832
- zomrel britský klavirista GERALD MOORE. Narodil sa roku 1899
- začal sa vo Viedni štvordňový 4. medzinárodný dialóg o odzbrojení
a uvoľnení s účasťou asi 200 predstaviteľov protivojnových hnutí
z Európy, Ázie a Ameriky, pričom ČSSR navrhla usporiadať medzinárodný
seminár mierových síl krajín, kde sú rakety stredného doletu
a schválili vyhlásenie Za Európu bez rakiet stredného doletu
a jadrových zbraní a svet bez jadrových zbraní
- zomrel nemecký zoológ poľského pôvodu BERNHARD GRZIMEK. Narodil sa
roku 1909

1992
- postihlo (a 15.3.) východné Turecko ťažké zemetrasenie (6,2 stupňa
Richterovej stupnice), pričom poškodená bola najmä provinčná
metropola Erzincan a zahynulo najmenej 570 osôb
- vypustili USA z mysu Canaveral družicu pre prenos televízie
- parafovali v Moskve prezidenti a predsedovia parlamentov 18 z 20
ruských republík federatívnu zmluvu, ktorá mala zabrániť rozpadu
tejto časti SNŠ, pričom chýbali zástupcovia Tatárska
a Čečenskoingušskej republiky
- prestal pre nedostatok finančných prostriedkov vychádzať oficiálny
denník KSSZ Pravda, ktorý založil už v roku 1912 Vladimir Iľjič Lenin
- vypuklo separatistické násilie v Pandžábe, pričom medzi 14 mŕtvymi
bol vodca sikhskej teroristickej organizácie Chálistanský
oslobodzovací front DŽARNAIL SINGH
- uskutočnilo sa v Moskve rokovanie predsedov vlád 10 členských
krajín SNŠ, pričom podpísali 16 dokumentov (vrátane dohody
o splátkach dlhov bývalého ZSSR), pričom sa nedohodli len na
organizácii hospodárskych stykov a dohode o železničnej doprave
- nariadilo velenie ozbrojených síl SNŠ okamžité stiahnutie svojich
strážnych jednotiek z hranice medzi Arménskom a Azerbajdžanom

1997
- zahynulo pri páde iránskeho vojenského nákladného lietadla Hercules
C-130 neďaleko mesta Mašhad na severovýchode krajiny všetkých 88 osôb
na palube
- stala sa nástupkyňou matky Terezy na čele rádu Misionárok lásky
sestra Nirmala
- zahynulo pri incidente v údolí Jordánu v izraelsko-jordánskom
pohraničí sedem školáčok a šesť ďalších bolo zranených po útoku
jordánskeho vojaka, pričom išlo o školský výlet na tzv. Ostrov mieru
na izraelsko-jordánskych hraniciach
- vydražili kučery britského námorného hrdinu lorda Nelsona za 8096
USD
- zomrel český prozaik a publicista KAREL PECKA, člen Obce
spisovateľov, pričom z najvýznamnejších kníh možno uviesť Úniky, Na
co umírají muži, Štěpení, Motáky nezvěstnému a Malostranské
humoresky. Narodil sa roku 1928

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 2. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 3. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 4. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 7. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 8. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 9. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 10. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 646
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 459
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 036
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 768
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 981
 6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 451
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 413
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 233
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 576
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 009

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Sudca Hrubala: Neviem, či bol Procházka politická objednávka. Vyzerá to tak

Združenie Za otvorenú justíciu sa zrejme zmení na think-tank.

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Ministerstvo zaplatilo 175-tisíc za projekt, ktorý skončil v koši.

KULTÚRA

Nie je to dosť dobré. Slovenským filmárom chýba niekto, kto by im to povedal

Režisér György Kristóf oslávil úspech v Cannes v policajnej cele.

KOMENTÁRE

Kto robí Slovensku v Amerike reklamu? Aj statočný pes a splašený medveď

Krajinu často zviditeľnia iba virály.

Neprehliadnite tiež

Deti budú po boku policajtov kontrolovať vodičov na cestách

Akciou chce polícia upozorniť na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti.

Manželka šéfa NAKA pôsobí vo firme s Kollárom z mafiánskych zoznamov

Firmu ovládajú podnikatelia Zoroslav Kollár a Norbert Bödör.

Progresívne Slovensko začína zbierať podpisy na registráciu hnutia

Víziou politického hnutia je zmeniť krajinu k lepšiemu.

Žarnay: Za časté absencie by mali byť žiaci komisionálne preskúšavaní

Dochádzka žiakov na vyučovanie na stredných školách podľa Žarnaya úzko súvisí s prospechom žiakov.