Historický kalendár na 15. marca

Svetový deň práv spotrebiteľa - vyhlásila Medzinárodná organizácia spotrebiteľských zväzov (IOCU, 1982), ktorá sa pretransformovala na Spotrebiteľskú internacionálu, IC): dňa 15.3.1962 priznal po prvý raz americký prezident John Fitzgerald Kennedy spotrebiteľom právo na bezpečnosť, informáciu, slobodnú voľbu a hlas pri tvorbe vládnej politiky, keď vyhlásil: "Spotrebitelia - to znamená my všetci - sú tou najsilnejšou ekonomickou skupinou ovplyvňujúcou takmer každé verejné a súkromné rozhodnutie. Je to ale tiež jediná významná skupina, ktorej názory sa často prehliadajú," pričom odvtedy sa základné práva rozrástli na osem (právo na odškodnenie, vzdelanie, zaistenie základných potrieb a zdravé životné prostredie)

Národný sviatok Maďarskej republiky - Deň revolúcie a boja za slobodu (1848-49)

moslimský NOVÝ ROK (1423) - prvý deň mesiaca muharram

1412
- uzavrel Žigmund Luxemburský mier s poľským kráľom Vladislavom II.
v Ľubovni, a preto sa mohol viac venovať vojne Uhorska s Benátkami

1677
- schválila bratislavská mestská rada rozhodnutie cirkevných orgánov
vymenovať za slovenského kaplána Jakuba Bodiča

1777
- narodil sa v Klčove katolícky kňaz, výborný kazateľ, pedagóg
a mecén JOZEF MARCINKO. Zomrel 8.8.1837

1817
- zomrel v Hornej Lehote uhorský jakobín, publicista a úradník
FRANTIŠEK ABAFI. Narodil sa roku 1732

1847
- zomrel evanjelický farár, národný buditeľ a spisovateľ PAVOL BÓRIK.
Narodil sa 22.2.1777


1867
- zložila v Budapešti uhorská vláda pod vedením grófa Júliusa
Andrášiho prísahu vernosti cisárovi Františkovi Jozefovi I., čím sa
prakticky zakončilo rakúsko-uhorské vyrovnanie a rokovania trvajúce
od roku 1865, monarchia dedičných krajín habsburského rodu sa stala
dualistickou monarchiou spojenou iba osobou rakúskeho cisára, ktorý
bol zároveň uhorským kráľom - vyrovnanie však vyriešilo iba maďarský
problém, otázka Slovanov, ktorí taktiež žiadali osobitné postavenie
v ríši ostala nevyriešená

1877
- zomrel v Paríži (Francúzsko) organizátor židovského školstva
a učiteľ ALBERT KOHN (Cohn). Narodil sa 24.9.1814

1882
- narodil sa v Ilave funkcionár Spolku profesorov Slovákov, školský
a osvetový pracovník ANTON MIŠÍK. Zomrel 15.9.1947
- uskutočnilo sa prvé valné zhromaždenie spolku slovenských študentov
v Prahe - Detvan
- narodil sa v Plešivci historik umenia KOLOMAN POGÁNY. Zomrel
16.2.1951

1912
- zomrel v Hamelne (SRN) publicista a cirkevný historik JÁN BORBIS.
Narodil sa 24.6.1832

1917
- narodil sa v Bratislave fotograf-reportér ŠTEFAN TAMÁŠ. Zomrel
25.3.1977

1927
- narodila sa operná speváčka (soprán) EDITA HUTHOVÁ
- narodila sa GABRIELA HANÁKOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry

1947
- narodil sa v Bratislave divadelný, filmový a televízny herec JURAJ
KUKURA
- zomrel v Bratislave účastník SNP, úradník a verejný činiteľ
LADISLAV LIPTÁK, pokladník a finančný riaditeľ Demokratickej strany,
ktorý sa zameriaval najmä na rozvoj jej tlače. Narodil sa 16.9.1904

1952
- narodil sa v Slavošovciach divadelný herec JAROSLAV VIOLA
- začala sa v Prahe prvá celoštátna konferencia čs. hasičstva, ktorá
dovŕšila reorganizáciu v súlade so zákonom 62 z roku 1950

1967
- zomrel v Bratislave učiteľ, autor a prekladateľ učebníc VOJTECH
HORÁČEK. Narodil sa 15.5.1897

1972
- odovzdali veľvyslanci Ekvádoru Sánches Barona a USA Albert William
Sherer poverovacie listiny

1997
- zomrel vo veku 68 rokov bývalý reprezentant Česko-Slovenska
v hádzanej JOZEF ZVOLENSKÝ

--------------------------------------------------------------

1647
- podpísalo počas tridsaťročnej vojny Bavorsko v Ulme separátne
prímerie s Francúzskom a Švédskom, pričom k Bavorom sa pripojili aj
kolínsky a mohučský kurfirst

1767
- narodil sa americký politik a štátnik ANDREW JACKSON, siedmy
prezident USA. Zomrel roku 1845

1812
- prišli do Kalifornie prví ruskí osadníci a založili tam osadu
Russian River

1827
- založili univerzitu v kanadskom Toronte

1842
- zomrel taliansky hudobný skladateľ LUIGI CHERUBINI. Narodil sa roku
1760

1867
- stal sa Michigan prvým štátom USA, v ktorom zdaňovali majetok aj na
podporu univerzitného vzdelávania

1877
- odohrali mužstvá Veľkej Británie a Austrálie v Melbourne prvý
medzinárodný zápas v krikete, pričom Austrália zvíťazila

1897
- zomrel britský matematik JAMES JOSEPH SYLVESTER, spoluzakladateľ
a tvorca základných pojmov teórie algebrických invariantov, ktorý
prispel k rozvoju teórie pravdepodobnosti. Narodil sa roku 1814

1907
- narodil sa americký džezový trubkár JIMMY MCPARTLAND. Zomrel roku
1991
- zvolili do fínskeho parlamentu po prvý raz ženy, pričom si ich
vybrali v 19 volebných okrskoch, svojich funkcií sa ujali 23. mája
- narodila sa švédska herečka a speváčka ZARAH LEANDEROVÁ. Zomrela
roku 1981


1912
- narodil sa americký country and blues spevák, gitarista a skladateľ
LIGHTNINď (vlastným menom Sam) HOPKINS

1917
- vzdal sa trónu už fakticky zvrhnutý ruský cár Mikuláš II.
v prospech svojho brata veľkokniežaťa Michaila, ktorý však korunu
neprijal, pričom sa vytvorila dočasná vláda na čele s kniežaťom
Georgijom Ľvovom - vzniklo dvojvládie
- zvolili prvý legálny petrohradský výbor boľševickej strany

1922
- vyhlásil sa sultán Ahmad Fuád za egyptského kráľa Fuáda I.
a oznámil, že Egypt bude nezávislou konštitučnou monarchiou
- zhorela pri požiari v Chicagu celá obytná štvrť, pričom škody
dosiahli sumu 50 miliónov dolárov


1932
- narodil sa americký astronaut ALAN LAVERN BEAN


1937
- narodil sa ruský prozaik VALENTIN GRIGORIEVIČ RASPUTIN, popredný
predstaviteľ tzv. vidieckej prózy

- zriadil doktor Bernard Faustus v nemocnici Cook County v Chicagu
prvú ústrednú banku, v ktorej uchovávali krvné konzervy pre transfúzie


1942
- útočili Sovieti smerom na Ljubaň
- zomrel rakúsky hudobný skladateľ a dirigent poľského pôvodu
ALEXANDER VON ZEMLINSKY. Narodil sa roku 1871
- vyhlásil v Berlíne nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler, že
Červenú armádu zničia v lete 1942
- zomrela americká prozaička a dramatička RACHEL LYMAN FIELDOVÁ.
Narodila sa roku 1894

1947
- oznámila sovietska tlačová agentúra TASS, že počet nemeckých
vojnových zajatcov na jeho území činil 890 532, milión už zo zajatia
prepustili
- zomrel francúzsky dramatik, prozaik, esejista a antifašista
JEAN-RICHARD BLOCH. Narodil sa roku 1884

1957
- potvrdilo ministerstvo obrany NSR, že americké jednotky
rozmiestnené na západonemeckom území disponujú atómovými zbraňami, no
rozmiestnenie vodíkových zbraní v NSR dementovalo


1962
- zomrel americký fyzik a spolupracovník na projektovaní atómovej
bomby ARTHUR HOLLY COMPTON, laureát Nobelovej ceny (1927). Narodil sa
roku 1892
- narodil sa ruský prozaik VALENTIN GRIGORIEVIČ RASPUTIN, popredný
predstaviteľ tzv. vidieckej prózy

1967
- prevzal úrad brazílskeho prezidenta republiky Artur da Costa
e Silva po maršalovi Humbertovi de Alencar Castelovi Brancovi, pričom
v jeho vláde bol ministrom vojny
- zomrel americký maliar EDWARD HOPPER. Narodil sa roku 1882
- stal sa Ellsworth Bunker novým veľvyslancom USA v Saigone, pričom
nahradil Henryho Cabota Lodga


1972
- rokoval ÚV Maďarskej socialistickej robotníckej strany
o medzinárodných otázkach a zmene ústavy

1977
- vyslali do južného Libanonu prvé oddiely jednotiek vnútornej
bezpečnosti
- zvolila skupština za nového predsedu juhoslovanskej zväzovej
výkonnej rady dovtedajšieho predsedu ÚV Zväzu komunistov Čiernej Hory
Veselina Djuranoviča
- schválili španielsky volebný zákon, pričom mohli voliť a byť
zvolení občania starší ako 21 rokov okrem vysokých štátnych
úradníkov, členov vlády a príslušníkov ozbrojených síl a zastúpenie
v parlamente mohla získať len strana alebo blok so ziskom vyše troch
percent hlasov
- začali sa šesťdňové indické parlamentné voľby, pričom väčšinu 270
kresiel získal opozičný blok Ľudová strana, dovtedajšia vládna strana
Indický národný kongres len 153 kresiel a zvyšných 109 mandátov
pripadlo kandidátom menších strán a nezávislým

1982
- rozhodli ministri hospodárstva a financií krajín EHS obmedziť dovoz
zo ZSSR pri 58 výrobkoch, pričom namiesto pôvodne plánovaného
zníženia o štyri sa mal znížiť o 1,36 percenta
- zomrel český herec VLADIMÍR ŠMERAL. Narodil sa roku 1903
- zahynula jedna osoba a vyše 30 bolo zranených pri výbuchoch
časovaných náloží v Belfaste a štyroch provinčných mestách Severného
Írska

1987
- demonštrovalo v Budapešti za liberálne reformy 1500 osôb
- vybuchla na železničnom moste v južnej Indii bomba, pričom vlak sa
vykoľajil do rieky a zahynulo 22 osôb
- začali sa dvojdňové fínske parlamentné voľby, pričom vládna
koalícia si zachovala svoje dovtedajšie postavenie
- nastal výbuch v čínskej textilnej továrni v Charbine, pričom
zahynulo najmenej 47 osôb a 179 ranených
- začalo sa trojdňové rokovanie amerického ministra obrany Caspara
Weinbergera v Španielsku o budúcnosti vojenských základní, ktoré
sprevádzali búrlivé protestné demonštrácie
- zmrzlo podľa oznámenia v Grécku za niekoľko dní 46 osôb a v Turecku
15
- začal sa sedemdňový jarný medzinárodný veľtrh v Lipsku
- zahynulo pri zrážke autobusu s nákladným automobilom vo východnej
Ugande vyše 100 osôb

1992
- podpísali v Teheráne dohodu medzi zástupcami Arménska
a Azerbajdžanu o zastavení streľby v Náhornom Karabachu
- zasiahlo Turecko za posledné dni už druhé silné zemetrasenie,
pričom celkovo zahynulo až 800 osôb

1997
- obsadili zairskí rebeli po dlhých hodinách ťažkých bojov obsadili
medzinárodné letisko v Kisangani a zároveň sa zmocnili mesta, ktoré
bolo poslednou baštou zairskej armády
- zomrel svetoznámy francúzsky maliar a grafik maďarského pôvodu
VICTOR VASARELY, ktorý ovplyvnil dekoratívne umenie a reklamnú a
propagačnú tvorbu, pričom do dejín umenia vošiel ako predstaviteľ
hnutia 60. rokov Op Art (pomocou geometrických prvkov sa vytvárala
optická ilúzia) a kinetizmu (smer moderného umenia sa snaží obohatiť
tradičné postupy o dominantný prvok pohybu). Narodil sa roku 1908

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 5. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 7. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 1. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 2. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 3. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 4. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 5. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 6. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 7. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 10. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 14 018
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 9 727
 3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 275
 4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 543
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 908
 6. Moskva alebo Petrohrad? 2 419
 7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 322
 8. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 2 142
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 786
 10. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 701

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Na náramok treba myslieť, Rusko nemôže zájsť ani na viedenské vianočné trhy

Pavol Rusko je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.

DOMOV

Danko v dume dvoril Rusom, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment politológ.

KOMENTÁRE

Srebrenica stále pripomína, že Európa nemusí byť imúnna

Mladič sa pred spravodlivosťou nakoniec neschoval.

Neprehliadnite tiež

Domov

Dobré ráno: Finančné skupiny a korisť, rozdelia si medzi sebou televízie

Televízia Markíza aj Nova sú na predaj. Zdá sa, že to zaplatia Číňania.

Domov

Advokát o esbéeskároch: Zákazníka môžu zadržať, ale je to na hrane

Už keď človek vstupuje do obchodu, je uzrozumený s tým, že podlieha kontrole, hovorí pre SME advokát JOZEF HERBULÁK.

Domov

Danko v dume dvoril Rusom, teraz, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment šéfa slovenského parlamentu politológ Grigorij Mesežnikov.

Domov

Na náramok treba myslieť, Rusko nemôže zájsť ani na viedenské vianočné trhy

Pavol Rusko je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.