KDH CHCELO K ROVNEJ DANI NEZMENENÉ SADZBY DPH, USTÚPILO VŠAK, AKO HOVORÍ PODPREDSEDA HNUTIA, "PRE TVRDOSŤ SRDCA MINISTRA FINANCIÍ

Brocka: Chceme, aby sa rodilo viac detí

"Podpredseda KDH JÚLIUS BROCKA tvrdí, že Dzurindova vláda urobila príliš veľa reforiem. Aj preto sa koalícia nakoniec rozpadla.

FOTO SME - JÁN KROŠLÁK

Podpredseda KDH JÚLIUS BROCKA tvrdí, že Dzurindova vláda urobila príliš veľa reforiem. Aj preto sa koalícia nakoniec rozpadla. Pred voľbami kresťanskí demokrati vychádzajú s heslami na podporu viacdetných rodín a prvého manželstva. Podobne ako iné pravicové strany, nemajú v programe spoplatnenie vysokého školstva, hoci v tomto volebnom období sa zaň najviac zasadzovali. Brocka tvrdí, že nič by sa nestalo, keby sa zavedením rovnej dane sadzby DPH nezmenili.

Pri pohľade na predvolebný program KDH sa zdá, že má dosť široký koaličný záber. Našla by sa v ňom nielen pravica, ale aj ľavica. Program KDH je plný sľubov a uniká od pravicovej politiky.

Uniká od pravicovej politiky?


Podľa toho, čo je v ňom napísané, áno.

Náš hlavný zámer v hospodárskej politike je udržať vysoký ekonomický rast. Chceme to robiť pravicovou politikou. Nechceme zvyšovať dane, chceme smerovať k vyrovnanému rozpočtu šetrením výdavkov. Chceme použiť príjmy z privatizácie na dôchodkovú reformu a znižovanie štátneho dlhu. Navrhujeme nižšie dane a odvody za cenu veľmi nepopulárnych opatrení, pripravujeme redukciu v štátnej správe. Chceme efektívnejšie spravovanie štátu.


Väčšinou sa v programe hovorí, že chcete pridať napríklad mladým rodinám, prispievať na hypotekárne úvery. Odkiaľ na to zoberiete peniaze?

Rodinná politika je naša priorita z viacerých dôvodov. Avšak na výdavky, ktoré budeme mať s týmito opatreniami, vytvárame dostatočné zdroje.


Konkrétne?

Napríklad pokračovaním v projekte rovnej dane. Znižovanie daní prostredníctvom zavedenia rovnej dane viedlo k vyššiemu výberu daní.


Ale len veľmi mierne. Nedá sa predsa spoliehať na to, že po ďalšom znížení daní príde do rozpočtu stále viac peňazí.

Príjmy štátu sa znížením daní v tomto volebnom období predsa len zvýšili. Zatraktívnením podnikateľského prostredia sme prilákali silných strategických investorov. Slovensko čakajú úrodné roky. Zatiaľ tie najväčšie investície trochu zhoršovali obchodnú bilanciu a priťažili rozpočtu, ale export a zvyšovanie vývozu nás ešte len čaká po spustení výroby v Peugeot a Kia. Prichádzajú ďalší zahraniční investori. A to je viac pracovných príležitostí. Teda aj vyšší výber z daní od tých, ktorí budú novo zamestnaní, vyššie výnosy z vyšších ziskov a nižšie výdavky do sociálnej sféry na podpory v nezamestnanosti, sociálne dávky.


To sú dlhodobejšie výhľady. V nasledujúcom roku-dvoch to, čo ste spomínali, veľa peňazí neprinesie. Naopak, ak by ste uskutočnili všetky opatrenia pre rodiny, o ktorých hovoríte a zároveň by ste znížili daň, zvýšilo by to deficit, čo nechcete.

Opatrenia v rodinnej politike by štátny rozpočet v jednom roku zaťažili iba dvoma miliardami, čo nie je taký výdavok, ktorý by ohrozil verejné financie. Je medzi nimi aj jedno originálne opatrenie - otcovská dovolenka. Týždeň nad rámec zákonnej dovolenky bude napríklad platiť firma, čo je spolu 150 miliónov korún. Pre podnikateľský sektor to nie je žiadna katastrofa, rozpočet to nezaťaží. Okrem toho - doteraz sme nedostávali také výrazné injekcie z eurofondov, aké nás čakajú v najbližších rokoch. Pri efektívnom využití týchto prostriedkov a podpore odvetví s vyššou pridanou hodnotou sú to všetko impulzy, ktoré šetria zamestnaným ľuďom čas, znižujú výdavky štátu a prinášajú nové zdroje prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu.


Zahraničie oceňuje reformy a ekonomickú politiku druhej Dzurindovej vlády. Aj vy tvrdíte, že bola správna. Je tu vysoký ekonomický rast, výdavky štátu klesajú, platy rastú. Nie je čudné, že čoraz viac percent získavajú populistické strany?

Problém vidím v tom, že tých reforiem bolo na jedno volebné obdobie priveľa. Mnohé zastali na polceste. Priniesli viacero nepopulárnych opatrení a ľudia nevnímali, že bez nich by mohlo byť ešte horšie. Iné vlády v Európe majú na svoje funkčné obdobie jednu až dve reformy, my sme sa snažili urobiť päť. Možno aj to bol dôvod, prečo sa koalícia nakoniec rozpadla a prečo rastú percentá populistickým stranám.


Myslíte si, že to je jediný dôvod? A čo spory, ktorými koalícia prechádzala, neustále konflikty a hádky?

Má to príčinu aj v neustálenej politickej scéne. Na Slovensku stále vznikajú strany na jedno volebné obdobie, ktoré nie sú vyprofilované. Aj taká bola vládna koalícia.


Ktoré boli tie nevyprofilované strany v koalícii?

Nielen ANO, ale aj napríklad SDKÚ, aj od nej odišli poslanci. A to výrazne poznačilo stabilitu koalície a spôsobilo spory, ktoré z toho pramenili.


Zabudli ste spomenúť unáhlené prijímanie zlých zákonov, ktoré ešte ani neplatili a už sa museli novelizovať. Napríklad zákon o sociálnom poistení, ktorý priniesol diskrimináciu rovnako zarábajúcich penzistov. Nemyslíte si, že to bol problém celej vládnej koalície, teda aj vás? Veď poslanci KDH takisto hlasovali za tento zákon.

Ja sa od toho neodťahujem. Už tri roky to nazývam hrubou chybou koalície. Dva roky som upozorňoval na koaličných radách, že je to zásadná chyba, ktorú by sme mali odstrániť. Exminister Kaník ju však nazýval výhodou nového systému, čo považujem za zvrátené. Žiaľ, nová ministerka Radičová to nenazývala chybou a snažila sa tento veľký rozdiel medzi novými a starými dôchodcami zmierniť. Samozrejme, že to boli len kozmetické úpravy. Ale zdôrazňujem, že my sme urobili tú hrubú chybu, ktorá celý systém poznačí na generáciu a bude traumatizovať státisíce dôchodcov. Mne to je veľmi ľúto, ale vo vládnej koalícii nebola vôľa na to, aby sme ju odstránili.


A čo predvolebná novela zákona o sociálnom poistení?

Aj napriek poslednej novele sa ešte dlho nepodarí túto chybu k spokojnosti napraviť.


Ekonomický program KDH je dosť podobný programu SDKÚ, niekedy dokonca aj v detailoch. Predpokladám, že ste ich nepripravovali spolu. Kto od koho odpisoval?

Náš program sme schvaľovali skôr ako SDKÚ.


Čiže oni odpisovali od vás?

To netvrdím, my sme neodpisovali, nepotrebujeme to.


Vo vašom programe je malý dôraz na ekonomickú politiku. Pramení to z toho, že KDH, čo je všeobecne známe, má málo ekonomických expertov?

Pán redaktor, to sú také lacné a povrchné frázy, že neotvárame dostatočne ekonomické témy, ale iba tie, kde sme mali ministrov. Ale veď z čej dielne sa projekt rovnej dane dostal do programového vyhlásenia vlády? To, že rovnú daň napokon predkladal do vlády minister financií, pretože v jeho právomoci sú daňové zákony, je už vedľajšie.


Chcete povedať, že Mikloš vám "ukradol" rovnú daň?

Neukradol, ale spomínam si, ako SDKÚ bolo pri zostavovaní vládneho programu proti rovnej dani. Veď tie mierne formulácie v programe vlády, že zvážime zavedenie rovnej dane a podobne - to sú výhrady SDKÚ. Tam nebolo natvrdo napísané, že zavedieme rovnú daň. Jedine my sme mali v programe rovnú daň.


Vy ste navrhovali 14 percent, ekonomika nakoniec utiahla iba 19 percent. Mali ste to prepočítané, alebo to boli iba výstrely naslepo?

Vychádzali sme zo skúseností iných štátov, ktoré pred nami zaviedli rovnú daň, kde tie sadzby boli nižšie ako náš návrh.


Mali ste to teda prepočítané?

V medziach našich možností áno. Vychádzali sme aj z toho, že pôvodný daňový systém viedol k odvádzaniu od platenia daní. Naše číslo vychádzalo z reálií, že pri tejto sadzbe sa už neoplatí dane obchádzať a najímať si externé firmy, aby prispôsobili účtovníctvo tak, aby firma alebo fyzická osoba platila čo najnižšie dane. My sme však hovorili len o rovnej dani z príjmov, nemali sme na mysli aj DPH. Ten stav, ktorý dnes existuje, je kompromisom s ministrom financií. Pred vstupom do únie Slovensko cez vyjednávača Jána Figeľa vyrokovalo, že môže päť rokov uplatňovať znížené sadzby DPH, preto sme navrhovali len rovnú daň z príjmov. Poviem to obrazne, pre tvrdosť srdca ministra financií sme ustúpili v DPH. On chcel, aby zavedenie rovnej dane bolo fiškálne neutrálne. Nič by sa nestalo, keby sa zavedením rovnej dane z príjmu sadzby DPH nezmenili.


Vedeli by ste si znovu predstaviť rozdelenie DPH, ako to napríklad navrhuje Smer?

V tejto chvíli je už situácia iná. Keďže sme výraznejšie zjednodušili daňový systém, nebudeme sa vracať späť. Pre nás teraz zostáva v daňovej politike prioritou aj jedna sadzba DPH. Nepodporujeme jej rozdelenie.


Ktoré z existujúcich strán sú pre KDH podľa ekonomických programov najbližšie?

SDKÚ, Slobodné fórum a SMK. Teda strany, ktoré chcú znižovať zásahy štátu do ekonomiky, verejné výdavky, spieť k verejnému rozpočtu, znižovať dane, zlepšovať podnikateľské prostredie, zvyšovať vymožiteľnosť práva, investovať do rozvoja, vedy, vzdelania, informačných technológií.


Mnohé z toho má v programe aj Smer, aspoň to tak tvrdia jeho lídri. Vedeli by ste si predstaviť koalíciu s Robertom Ficom? Od čoho všetkého by musel ustúpiť, aby ste mu povedali - áno?

Je to predčasná otázka. Nechcem vyvolávať dojem, že kalkulujeme a rátame s koalíciou so Smerom. Programovo sme veľmi rozdielni. Samozrejme, aj vo vláde s programovo spriaznenými stranami sme museli robiť veľa kompromisov a prešli aj také veci, ktoré boli v príkrom rozpore s našimi predstavami.


Napríklad?

Stretol som sa minimálne s dvoma absurdnými prípadmi zo strany pravicového SDKÚ. V roku 1994 som ako minister sociálnych vecí zaviedol adresné prídavky na deti na základe testovania príjmu. Teda tí, čo mali vysoké zárobky, ich nedostávali. Za ministra Kaníka sa prídavky znova začali vyplácať celoplošne. Politik z pravicovej vlády a strany zaviedol takéto opatrenie, čo je nonsens, ktorý by som čakal od kohokoľvek, ale od tejto strany nie. Druhý podobný prešľap bol takisto od SDKÚ. Rodičovský príspevok bol pôvodne určený pre matku, ktorá sa starala o dieťa do troch rokov a bol náhradou za stratu príjmu. Kaník zaviedol, že tento príspevok dostávajú aj matky, ktoré od dieťaťa odídu do práce a poberajú tak mzdu aj štátnu dávku. To považujem za socializmus, ľavicovú avantúru a deformáciu štátnej sociálnej podpory. Neurobili to Magvaši, Keltošová, ale Kaník a pravicová SDKÚ.


Chcete viac podporovať rodiny s viacerými deťmi. Nemyslíte si, že to je diskriminácia menejdetných rodín?

Po posledných zisteniach štatistického úradu je 13 percent ľudí pod hranicou chudoby. Medzi nimi nie sú na prvom mieste penzisti, ale rodiny s viacerými deťmi, neúplné rodiny a až potom dôchodcovia.


Podporou rodín s viacerými deťmi nahrávate predovšetkým vašej voličskej základni.

Prvé dieťa sa narodí aj bez podpory štátu. My chceme, aby sa rodilo viac detí, aby ľudia mali odvahu prijať aj druhé a tretie dieťa. Populácia na Slovensku starne a penzijný systém - prvý pilier, ktorý je závislý od vývoja populácie - je ohrozený. Aj preto chceme pomáhať práve viacdetným rodinám. Chceme podporovať najmä tých, čo sa sami snažia zlepšiť svoju situáciu. Preto navrhujeme zvýšiť bonus a nie prídavky na deti. Podporujeme tých, ktorí pracujú a nie tých, čo sa spoliehajú iba na štát.


Prečo chcete znevýhodniť rozvedených tým, že plánujete bonifikáciu na hypotekárne úvery len pre prvé manželstvá?

Lebo nechceme podporovať rozvodovosť. Štát by mal podporovať spoločensky prospešné správanie. Chceme, aby deti vyrastali v stabilných rodinách, aby nerástol počet deti v detských domovoch.


Ale prečo by mal byť znevýhodnený ten, komu napríklad prvé manželstvo nevyšlo?

Toto opatrenie ešte nie je napísané v paragrafovom znení. Viem si predstaviť, že sa to môže upraviť tak, aby podporu mohol človek vyčerpať iba raz v živote bez ohľadu na to, či je napríklad v prvom alebo v druhom manželstve. Som ochotný to pripustiť.


Vo vládnej koalícii malo KDH rezort školstva. Minister Fronc navrhoval spoplatnenie vysokého školstva. Vo vašom programe sa však o tom už jasne nehovorí. Zľakli ste sa, že by vám školné zobralo percentá?

Je to aj reakcia na dôsledky reforiem, ktoré sme stihli urobiť. Tie reformy, ktoré sme prijali, si vyžadujú doladenie a opravy. Skôr sa treba sústrediť na to.


KDH hovorí, že nemení názory, tu je evidentný názorový posun.

To nebol program KDH, bol to vládny program.


Keď to Fronc presadzoval, išiel proti programu KDH?

Náš minister to mal zapísané v programe vlády a jeho povinnosťou bolo presadiť to a predložiť do parlamentu.


Aj keď sa s tým KDH nestotožňovalo?

Vidíte, aký má naša strana zmysel pre povinnosť.


Čiže, aký je postoj KDH k spoplatneniu vysokého školstva?

Nebudeme proti, ak to bude väčšinová vôľa. Nie je to naša priorita.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 6. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 8. Jarné prázdniny pri mori?
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 10. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 8. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 9. M.Borguľa vyzýva veľvyslanca USA k urýchlenému odstráneniu plota
 10. Ušetrite s hypotékou viac ako 1 200 eur
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 17 716
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 551
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 912
 4. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 6 150
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 781
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 207
 7. Jarné prázdniny pri mori? 3 947
 8. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 920
 9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 3 770
 10. Fakulta manažmentu prepája štúdium a prax cez ďalšie strediská 3 416

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

BBC ukázalo ruských chuligánov. Jediným pravidlom je nezabiť

Nie pre každého budú MS len o futbale.

KOMENTÁRE

Sulík sa vyfarbil, ruské noviny ho vytočili

Ruské médiá opisujú údajnú petíciu za vystúpenie Slovenska z EÚ.

PLUS

Trpeli vojaci i rodičia. O šikane na vojenčine vedel aj Husák

Realita Československej ľudovej armády.

Neprehliadnite tiež

Hrnko si vie predstaviť sprísnenie podmienok na odvolávanie premiéra

Poslanec z SNS hovoril o analógii z Weimarskou republikou.

Švédi chytili muža, ktorý na Slovensku kupoval zbrane pre gangy

V rokoch 2009 až 2014 sa zo Slovenska dostalo von až 10-tisíc zbraní, tvrdí Europol.

Mihál má neospravedlnenú absenciu z rokovania, nepredložil vysvetľujúci doklad

Predseda parlamentu uložil neospravedlnenú absenciu poslancom ĽSNS.

Ruské noviny píšu, že SaS je za odchod z Únie. Strana sa ohradila

Noviny sa odvolávajú na petíciu Kotlebovej strany.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop