7. Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
1. Víťazoslav Moric, Ing., PhD., 60r., podnikateľ, Martin
2. Jozef Prokeš, RNDr., CSc., 56r., politik, Nitra
3. Rastislav Šepták, Ing., 38r., manažér, Bratislava
4. Ján Petruška, MUDr., 58r., lekár, Nitra
5. Eva Slavkovská, PhDr., CSc., 61r., politička, Bratislava
6. Ladislav Škorvánek, Ing., 52r., elektrotechnik, Čadca
7. Marián Andel, PhDr., 55r., pedagóg, Modra
8. Stanislav Pánis, 56r., ekonóm, Bratislava
9. Ján Sekereš, 53r., podnikateľ, Detva
10. František Höger, PaedDr., ThLic., 43r., učiteľ, Fintice
11. František Rovný, MUDr., 52r., lekár, Žilina
12. Peter Komárek, Ing., 31r., bankový poradca, Skalka nad Váhom
13. Rudolf Slivka, MUDr., 59r., lekár, Lučenec
14. Peter Lisý, Ing., 61r., manažér, Zlaté Moravce
15. Radoslav Maček, PhDr., 30r., personálny manažér, Bardejov
16. Peter Straňák, MUDr., 52r., lekár, Martin
17. Ľudovít Líška, 45r., konateľ spoločnosti, Bratislava
18. Juraj Štefúň, 50r., súkromný podnikateľ, Teplička nad Váhom
19. Vladimír Šotter, Dr., 49r., manažér, Košice
20. Peter Súlovský, Ing., 56r., ekonóm, diplomat, Šamorín
21. Martin Michalčák, Ing., 43r., živnostník, Trnava
22. Vladimír Sagan, 50r., súkromný podnikateľ, Brezany
23. Miroslav Králik, 50r., elektrikár, Brvnište
24. Roman Malatinec, 24r., podnikateľ, Kriváň
25. Anton Jašica, 57r., diagnostik, Dolný Kubín
26. Martin Viravec, 30r., konateľ spoločnosti, Bardejov
27. Viliam Vittek, Ing., 59r., konateľ, Bratislava
28. Viliam Trojčák, 49r., súkromný podnikateľ, Košice
29. Milan Zeleňák, Ing., 55r., živnostník, Matúškovo
30. Dušan Rajčan, 56r., živnostník, Žiar nad Hronom
31. Ľubomír Machyna, MUDr., 48r., lekár, Ružomberok
32. Roman Vrábel, Bc., 30r., obchodný riaditeľ, Dohňany
33. Miroslav Komora, 31r., logista, Banská Bystrica
34. Pavel Laktiš, 54r., manažér, Topoľčianky
35. Valentín Bezák, Ing., 38r., riaditeľ spoločnosti, Poprad
36. Ľudmila Lacková, 59r., starostka, Bratislava
37. Marek Bobko, Ing., 33r., riaditeľ, Trnava
38. Pavel Hatala, Ing., 65r., technik, Bratislava
39. Pavel Ľupták, Ing., 47r., konštruktér, Turčianske Teplice
40. Jozef Uhlík, Ing., 54r., technik, Dubnica nad Váhom
41. Ján Kaščák, Ing., 57r., dôchodca, Sklené Teplice
42. Jaroslav Božík, 53r., podnikateľ, Jacovce
43. Milan Jackanin, 28r., súkromný podnikateľ, Vyšný Orlík
44. Rastislav Vittek, 32r., živnostník, Bratislava
45. Stanislav Svorad, 53r., remeselník, Nitra
46. Richard Bohunický, Ing., 34r., ekonóm, Trnava
47. Juraj Janček, 21r., študent, Hronský Beňadik
48. Kamil Bosík, 63r., murár, Belá
49. Peter Šoltýs, 50r., technicko - hospodársky pracovník, Dubnica nad Váhom
50. Jana Krajčiová, PaedDr., 58r., riaditeľka ZŠ, Sklabiná
51. Oľga Csákayová, 68r., učiteľka tanca, Nitra
52. Jozef Teplický, Ing., 60r., pedagóg, Poprad
53. Zoltán Sýkora, Ing., 59r., podnikateľ, Bratislava
54. Miroslav Jánošík, Ing., 40r., starosta obce, Podhradie
55. Stanislav Kiš, 53r., starosta obce, Šoporňa
56. Jarmila Karasová, Mgr., 63r., redaktorka, Bratislava
57. Peter Teichgrab, 53r., pracovník SBS, Žilina
58. František Göndöč, 61r., technik, Dubnica nad Váhom
59. Jana Klimová, 39r., starostka, Detva
60. Dušan Dubaj, 44r., podnikateľ, Lovce
61. Ján Dovičák, 33r., konateľ spoločnosti, Kručov
62. Július Šimboch, 49r., živnostník, Dunajská Lužná
63. Dagmar Kramplová, 47r., ekonómka, Bratislava
64. Jozef Maras, Ing., 47r., podnikateľ, Trnava
65. Vojtech Erdélyi, MUDr., 54r., lekár, Stupava
66. Dušan Menich, 50r., starosta obce, Rudno
67. Viera Jurdíková, 38r., úradníčka, Brvnište
68. Ivan Hadvig, Ing., 45r., súkromný podnikateľ, Zvolen
69. Anna Gajdošíková, 57r., podnikateľka, Nová Ves nad Žitavou
70. Ľuboš Rašman, 37r., konateľ spoločnosti, Poprad
71. Emília Boďová, Ing., 52r., vedúca odboru, Trnava
72. Marián Kňažko, Ing., 42r., výskumný pracovník, Považská Bystrica
73. Stanislav Vaverka, 59r., podnikateľ, Galanta
74. Oliver Šabík, Ing. arch., 63r., kultúrny pracovník, Bratislava
75. Jana Antošová, Ing., 51r., riaditeľka spoločnosti, Šaľa
76. Ivan Pták, 53r., predseda odborov ZO, Turčianska Štiavnička
77. Ján Sýč, 42r., strojný technik, Pohorelá
78. Zuzana Beňová, 25r., finančná poradkyňa, Topoľčianky
79. Marián Lisakovský, 41r., živnostník, Humenné
80. Jana Špániková, PhDr., 54r., poradkyňa soc. oblasti, Bratislava
81. Zuzana Tvrdá, 61r., dôchodkyňa, Valaská Belá
82. Peter Dimov, 52r., technik, Trnava
83. Ondrej Wenzl, Ing., 66r., podnikateľ, Bratislava
84. Michal Bobček, 27r., obchodný zástupca, Martin
85. Matúš Galis, 24r., študent kat. univerzity, Vrútky
86. Svetlana Bornayová, Mgr., 46r., živnostníčka, Rimavská Sobota
87. Juraj Bánsky, Ing., 38r., technik, Zlaté Moravce
88. Vladimír Majchrovič, 61r., technik, Poprad
89. Dagmar Kučerová, 23r., študentka ekonómie, Sklabiňa
90. Jana Zibolenová, 24r., študentka VŠT, Martin
91. Miroslav Krajča, Ing., 39r., podnikateľ, Šoporňa
92. Ľubica Vašová, MUDr., 37r., lekárka, Bratislava
93. Dana Matejíčková, Ing., 39r., ved. sklad. hospodárstva, Martin
94. Július Šedík, 67r., dôchodca, Ladce
95. Pavol Kapusta, PaedDr., 62r., štátny zamestnanec, Banská Bystrica
96. Katarína Hrúziková, 47r., účtovníčka, Hosťovce
97. Marcel Stanek, 34r., súkromný podnikateľ, Bardejov
98. Renata Othmanová, 40r., admin. pracovníčka, Bratislava
99. Anton Vozár, 38r., živnostník, Dubnica nad Váhom
100. Bohumil Hujsi, 52r., zamestnanec MSÚ, Trnava
101. Juraj Kočiško, Ing., 62r., technik, Prešov
102. Peter Hučík, 42r., podnikateľ, Liptovský Ján
103. Jozef Švihel, Bc., 47r., pedagóg, Ladce
104. Pavel Širka, 45r., podnikateľ, Kokava nad Rimavicou
105. Anna Švecová, 54r., skladníčka, Volkovce
106. Dušan Brutovský, 43r., archivár, Poprad
107. Milan Zibolen, 53r., technik, Martin
108. Rudolf Bagín, 51r., živnostník, Slavnica
109. Ľubomír Adámik, Ing., 44r., štátny zamestnanec, Matúškovo
110. Anna Božiková, 61r., technička, Chynorany
111. Marián Ondrejkovič, 56r., elektromechanik, Sučany
112. Anastázia Králiková, 60r., dôchodkyňa, Bolešov
113. Ján Dobrík, Bc., 45r., súkromný podnikateľ, Banská Bystrica
114. Igor Tarabčák, MUDr., 51r., lekár, Nitra
115. Roman Graca, 28r., súkromný podnikateľ, Bardejov
116. Pavel Turza, 50r., živnostník, Dubnica nad Váhom
117. Jaroslav Antoš, Ing., 52r., riaditeľ spoločnosti, Šaľa
118. Karol Kocian, 42r., technik, Trnava
119. Slavomír Hromada, 24r., študent VŠ, Hurbanovo
120. Michal Števko, 82r., dôchodca, Nitra
121. Pavol Habánek, 43r., elektrikár, Ladce
122. Štefan Ondreáš, 66r., obchodník, Rudina
123. Ladislav Trojanovič, Ing., 51r., technik, Nitra
124. Eva Bothová, 62r., dôchodkyňa, Valaská Belá
125. Jozef Kotrus, 60r., vlakvedúci, Tlmače
126. Helena Čižíková, 55r., dôchodkyňa, Košice
127. Jozef Pápay, 59r., živnostník, Zeleneč
128. Andrea Maťová, 32r., zdravotná sestra, Nitra
129. Andrea Navarová, 29r., predavačka, Nitra
130. Ľuboš Turza, 48r., robotník, Ladce
131. Milan Hanula, 41r., vodič, Martin
132. Pavol Harbáč, 66r., kultúrny pracovník, Obyce
133. Beáta Mečiarová, 36r., robotníčka, Banská Bystrica
134. Zdenka Kadášiová, Mgr., 28r., ekonómka, Banská Bystrica
135. Štefan Bodlala, Ing., 61r., projektant, Nitra
136. Jaroslav Varga, Ing., 39r., správca siete, Kajal
137. Ján Petráš, 59r., technik, Nitra
138. Peter Likavčan, 54r., technik, Martin
139. Jana Plazáková, 48r., predavačka, Sučany
140. Andrea Matisová, 32r., ekonómka, Sučany
141. Pavol Prosnan, 60r., dôchodca, Lukáčovce
142. Jozef Klochaň, Ing., 52r., manažér kvality, Trnava
143. Silvia Haviarová, 31r., podnikateľka, Banská Bystrica
144. Mária Koprdová, PaedDr., 61r., pedagogička, Nitra
145. Alžbeta Staníková, 51r., tech. laborantka, Trnava
146. Marek Danko, Mgr., 34r., pedagóg, Nitra
147. Ľubomír Kleštinec, Mgr., 47r., úradník, Nitra
148. Martin Benko, 54r., elektrikár, Košice
149. Bohuš Slezák, 41r., elektrotechnik, Jasenovo
150. Peter Šunderlík, Ing., 30r., technik, Čab

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 2. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 5. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 8. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 9. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 10. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 624
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 038
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 963
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 089
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 903
 6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 178
 7. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 011
 8. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 660
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 647
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 4 554

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Kohút si priznal chybu, Cígerovi sa ospravedlnil. Ten to neprijal

Tréner hokejovej reprezentácie a šéf zväzu diskutovali spolu v mimoriadnej relácii TV Markíza.

KOMENTÁRE

Vydrží to ešte Most alebo padne?

Trpezlivosť voličov nemožno skúšať donekonečna.

DOMOV

EU Observer: ruskí špióni verbujú aj Slovákov

Spôsob, akým sa kluby ruských bojových umení rozrastajú po Európe, nie je podľa analytikov prirodzený.

Neprehliadnite tiež

Prevádzkovateľ bitcoinmatu Jančuška: Bitcoin nie je len pre zločincov

Vo virtuálnej mene bitcoinoch treba mať len toľko úspor, koľko je človek ochotný stratiť, tvrdí prevádzkovateľ bitcoinového automatu MARIÁN JANČUŠKA.

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách do Súdnej rady neuspeli kandidáti reformného združenia. Treba sa zamyslieť, tvrdí právnik.

Lajčák: Migrácia je vecou mnohých ďalších rokov, musíme si zvyknúť

Šéf rezortu zahraničia je presvedčený o nenahraditeľnosti OSN pri udržiavaní mieru vo svete.

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.