8. Aliancia nového občana

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
1. Eva Černá, Bc., 42r., poslankyňa NR SR, Bratislava
2. Dušan Rapoš, Mgr., 52r., filmový a hudobný producent, Bratislava
3. Aneta Parišková, Mgr., 33r., manažérka, Košice
4. Pavol Rusko, PhDr., 42r., poslanec NR SR, Bratislava
5. Beáta Brestenská, PhD., 50r., poslankyňa NR SR, Bratislava
6. Maroš Havran, Mgr., 30r., manažér, Nová Baňa
7. Viera Rusková, Mgr., 40r., mediálna poradkyňa, Bratislava
8. Vlastimil Ondrejka, JUDr., 52r., prednosta, Sečovce
9. Magdaléna Krasulová, PhDr., 42r., generálna sekretárka, Haluzice
10. Ivan Bajchy, Ing., 40r., konateľ spoločnosti, Levice
11. Slavomíra Husárová, Mgr., 32r., manažérka, Humenné
12. Emil Potočník, 53r., kontrolór, Rimavská Sobota
13. Michal Brožina, JUDr., 49r., súdny exekútor, Svidník
14. Vojtech Bodnár, Ing., 48r., konateľ, Moldava nad Bodvou
15. Ján Kazár, Ing., 43r., štátny zamestnanec, Liptovský Hrádok
16. Jana Martinková, Mgr., 40r., manažérka, Púchov
17. Peter Šťastný, MUDr., 35r., lekár, Senica
18. Pavel Derkay, Ing., 44r., súkromný podnikateľ, Bratislava
19. Milan Lörinc, Bc., 28r., manažér, Michalovce
20. Peter Mazúr, Ing., 59r., podnikateľ, Stupava
21. Ľubomír Fábik, 39r., podnikateľ, Častkov
22. Miroslav Aschengeschvantner, Ing., 40r., riaditeľ spoločnosti, Jacovce
23. Pavol Valúch, Ing., 42r., živnostník, Stará Turá
24. Anton Adamus, 42r., živnostník, Žilina
25. Daniela Štieberová, Mgr., 38r., živnostníčka, Prešov
26. Vladimír Tot, 42r., manažér, Košice
27. Andrej Mašlonka, Ing., 45r., súkromný podnikateľ, Zvolen
28. Michal Géci, Dr., 28r., súkromný podnikateľ, Bratislava
29. Slavomír Brza, Mgr., 40r., riaditeľ marketingu, Dudince
30. Vladimír Cahajla, JUDr., 55r., advokát, Bardejov
31. Katarína Frankovičová, 65r., ekonómka, Košice
32. Štefan Škandera, Ing., 58r., riaditeľ, Martin
33. Peter Čelko, Ing., 43r., súkromný podnikateľ, Považská Bystrica
34. Milan Bukoven, Mgr., 48r., riaditeľ gymnázia, Levice
35. Janka Hečková, PaedDr., 51r., riaditeľka školy, Trnava
36. Alena Tobiašová, 40r., zástupkyňa starostu, Bratislava
37. Marek Mittaš, 22r., študent VŠ, Prievidza
38. Ľubomír Kovár, Ing., 50r., súkromný podnikateľ, Bratislava
39. Tibor Sklut, 43r., starosta obce, Horná Potôň
40. Ivan Mačura, PhDr., 66r., vysokoškolský pedagóg, Nitra
41. Ivona Tarbajovská, 48r., ekonómka, Trenčín
42. Martina Kucharská, Mgr., 31r., riaditeľka, Dolný Kubín
43. Iveta Attresová, 28r., ekonómka, Košice
44. Eva Legáthová, Mgr., 45r., riaditeľka, Levoča
45. Eva Kochanová, 51r., metodička, Zvolen
46. Juraj Kurali, PhDr., 57r., podnikateľ, Lučenec
47. Ivan Solej, Ing., 48r., vedúci lesnej správy, Medzilaborce
48. Michal Jalčovík, MUDr., 55r., riaditeľ nemocnice, Trebišov
49. Andrea Ondreášová, Bc., 25r., študentka, Kysucké Nové Mesto
50. Eva Nečesaná, 51r., ekonómka, Dubnica nad Váhom
51. Ivan Miko, 38r., živnostník, Levice
52. Petra Jurigová, 23r., finančná účtovníčka, Senica
53. Anna Koričová, 56r., asistentka, Bratislava
54. Rudolf Gaňa, 52r., súkromný podnikateľ, Svederník
55. František Caňo, RNDr., 61r., hlavný radca, Bratislava
56. Igor Šipula, Ing., 43r., súkromný podnikateľ, Dunajská Streda
57. Juraj Kisely, PhDr., CSc., 53r., zástupca primátora, Nové Zámky
58. Miloslav Kobulda, 45r., manažér, Prievidza
59. Henrieta Melišová, RNDr., 43r., riaditeľka gymnázia, Rajecké Teplice
60. Peter Vozár, 47r., manažér, Rožňava
61. Juraj Štoffa, Mgr., 43r., manažér, Sabinov
62. Miroslav Slaný, Ing., 46r., živnostník, Banská Bystrica
63. Jaroslav Benda, 47r., starosta obce, Babinec
64. Vladimír Böhmer, MUDr., 41r., lekár, Kežmarok
65. Peter Čorej, Ing., PhD., 50r., manažér, Rožňava
66. Katarína Ochodnická, 43r., sekretárka, Liptovský Mikuláš
67. Peter Bezák, 48r., živnostník, Malé Uherce
68. Jozef Krajan, Ing., 49r., podnikateľ, Komárno
69. Ivan Leška, 34r., pracovník kvality, Holíč
70. Norika Lauková, Ing., 35r., podnikateľka, Bratislava
71. Martina Goffová, 21r., asistentka, Žilina
72. Eduard Gaál, Ing., 51r., manažér predaja, Marianka
73. Dušan Lukáč, 54r., obchodný zástupca, Dunajská Streda
74. Katarína Katonová, Mgr., 40r., súkromná podnikateľka, Topoľčany
75. Ján Luhový, Ing., 43r., súkromný podnikateľ, Púchov
76. Dana Chovancová, Ing., 49r., podnikateľka, Vrútky
77. Tibor Havrilko, 43r., referent, Zemplínska Nová Ves
78. Július Hutka, 32r., invalidný dôchodca, Baškovce
79. Július Dováľ, 54r., živnostník, Poltár
80. Zlatica Ambrózová, 46r., podnikateľka, Rimavská Sobota
81. Mário Smatana, MUDr., 33r., lekár, Poprad
82. Mária Janitorová, 37r., živnostníčka, Ploské
83. Jiři Androvič, 49r., lektor - inštruktor, Divina
84. Martin Savara, 36r., strážnik, Partizánske
85. Renáta Bajchyová, 39r., živnostníčka, Levice
86. Andrej Rákoczi, 55r., tréner, Gabčíkovo
87. Jana Pohančeníková, Mgr., 36r., advokátka, Bratislava
88. Jaroslav Dolnák, Bc., 40r., realitný maklér, Bratislava
89. Marian Jankech, Ing., 47r., konateľ, Ružindol
90. Štefan Korega, Ing. CSc., 56r., krajský poľnohospodársky inšpektor, Strekov
91. Peter Martinisko, 23r., študent, Ilava
92. Katarína Uličná, 41r., sekretárka, Liptovský Hrádok
93. Milan Kalmár, 58r., lesný technik, Jasov
94. Jaroslav Bella, 44r., živnostník, Vranov nad Topľou
95. Milan Alberti, 35r., pracovník energetiky, Lovinobaňa
96. Ivan Švagerko, 47r., súkromný podnikateľ, Lučenec
97. Jaroslav Tatarka, Ing., 36r., obchodno - technický riaditeľ, Sedliská
98. Ladislav Kanda, RNDr., 56r., učiteľ, Trebišov
99. Jozef Parigal, 45r., manažér, Oravská Polhora
100. Libuša Gagová, 53r., pedagogický pracovník, Nové Mesto nad Váhom
101. Milan Klenko, Ing., 49r., konateľ, Kuraľany
102. Jozef Sýkora, 44r., technik, Jaslovské Bohunice
103. Tomáš Orem, Ing., 52r., živnostník, Bratislava
104. Marian Čuhák, 52r., súkromný podnikateľ, Bratislava
105. Anton Vašečka, 54r., starosta obce, Popudinské Močidľany
106. Juraj Marek, Mgr., 32r., riaditeľ domova sociálnych služieb, Bajč
107. Ľubomír Topor, 50r., živnostník, Považská Bystrica
108. Viliam Mlynka, Ing., 58r., štátny zamestnanec, Martin
109. Vladimír Kočiš, 47r., samostatný odborný referent, Trebišov
110. Ladislav Bojčík, 40r., starosta obce, Ladomirová
111. Dušan Ragan, 52r., technik, Sirk
112. Ružena Gembická, 49r., starostka obce, Zacharovce
113. Michal Kopčík, Ing., 48r., živnostník, Kyjov
114. Anežka Kuchtová, 44r., personalistka, Lúčka
115. Andrea Kadoríková, 22r., živnostníčka, Kotešová
116. Jarmila Andreánska, JUDr., 43r., súkromná podnikateľka, Púchov
117. Miloš Murančík, Ing., 46r., konateľ, Nitra
118. Štefan Zirig, 38r., starosta obce, Bellova Ves
119. Henrieta Cagaňová, 33r., asistentka, Bratislava
120. Štefan Velčický, 41r., podnikateľ, Bratislava
121. Elena Somorová, 65r., hlavná referentka, Dunajská Streda
122. Peter Repčík, Ing., 57r., podnikateľ, Bratislava
123. Jaroslav Mäsiar, Ing., 27r., obchodný riaditeľ, Prievidza
124. Boris Rizman, 43r., riaditeľ marketingu, Žilina
125. Ladislav Mrázko, 53r., stavebný technik, Košická Polianka
126. Jozef Šimurda, 32r., súkromný podnikateľ, Slovenská Volová
127. Viera Repiská, 44r., učiteľka, Poniky
128. Eva Halušková, 36r., zdravotná sestra, Včelince
129. Anton Jurica, 67r., podnikateľ, Prešov
130. Michal Sokoli, 46r., technik, Sečovce
131. Jana Dupkalová, 51r., podnikateľka, Rosina
132. Zdenko Šuška, 23r., študent VŠ, Nová Baňa
133. Vladimír Zervan, Ing., 50r., ekonóm, Bratislava
134. Priska Tóthová, Ing., 64r., učiteľka, Galanta
135. František Hirja, Ing., 53r., vnútorný audítor, Bratislava
136. Viera Fatašová, 46r., živnostníčka, Prešov
137. Eva Pernecká, Mgr., 55r., úradníčka, Kúty
138. Andrej Sinicyn, JUDr., 64r., hlavný štátny radca, Bratislava
139. Jaroslav Závadský, 49r., živnostník, Stará Turá
140. Jana Bojčevová, Mgr., 40r., štátna úradníčka, Koválov
141. Oľga Putovná, 38r., živnostníčka, Poprad
142. Július Zentko, Ing., 56r., konateľ, Spišská Belá
143. Jana Kollárová, 43r., konateľka, Levice
144. Ondrej Šiagi, Bc., 63r., dôchodca, Sliač
145. Radovan Bakaľár, Ing., 40r., nezamestnaný, Obyce
146. Helena Chovaňáková, Mgr., 51r., konateľka firmy, Martin
147. Agáta Gaspariková, 43r., súkromná podnikateľka, Ipeľský Sokolec
148. Gejza Schieber, 53r., podnikateľ, Bratislava
149. Tatiana Škriečková, 38r., ekonómka, Moravské Lieskové
150. Ján Melišík, 46r., starosta obce, Gortva

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 702
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 778
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 201
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 715
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 605
 6. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 552
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 216
 8. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 4 827
 9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 4 209
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 086

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Bankár: Sme hákliví na ľudí, čo chodia do banky vkladať peniaze

Martin Techman tvrdí, že polovica hypoték už čoskoro zdražie.

KOMENTÁRE

Keď sa z nájomného vraha stane Superstar

Scény pri prepustení Kajínka pripomínali skôr rockový koncert.

ŠPORT

Mourinho: Ajax nemal ani hrať Európsku ligu

Finále Európskej ligy bude mať sprísnené bezpečnostné opatrenia.

Neprehliadnite tiež

Na východe Slovenska hrozia búrky s krúpami a intenzívne lejaky

Meteorológovia varujú, že pri búrkach hrozí riziko lokálnych povodní.

SaS chce uľahčiť rozvody, navrhne zaviesť ukončenie manželstva dohodou

Jana Kiššová si myslí, že rozvody dohodou by odbremenili preťažené súdy.

Ľudia nesúhlasia s rozhodnutím Matoviča nechodiť do parlamentu

S rozhodnutím Igora Matoviča nechodiť do parlamentu nesúhlasí vyše 62 percent opýtaných.