8. Aliancia nového občana

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
1. Eva Černá, Bc., 42r., poslankyňa NR SR, Bratislava
2. Dušan Rapoš, Mgr., 52r., filmový a hudobný producent, Bratislava
3. Aneta Parišková, Mgr., 33r., manažérka, Košice
4. Pavol Rusko, PhDr., 42r., poslanec NR SR, Bratislava
5. Beáta Brestenská, PhD., 50r., poslankyňa NR SR, Bratislava
6. Maroš Havran, Mgr., 30r., manažér, Nová Baňa
7. Viera Rusková, Mgr., 40r., mediálna poradkyňa, Bratislava
8. Vlastimil Ondrejka, JUDr., 52r., prednosta, Sečovce
9. Magdaléna Krasulová, PhDr., 42r., generálna sekretárka, Haluzice
10. Ivan Bajchy, Ing., 40r., konateľ spoločnosti, Levice
11. Slavomíra Husárová, Mgr., 32r., manažérka, Humenné
12. Emil Potočník, 53r., kontrolór, Rimavská Sobota
13. Michal Brožina, JUDr., 49r., súdny exekútor, Svidník
14. Vojtech Bodnár, Ing., 48r., konateľ, Moldava nad Bodvou
15. Ján Kazár, Ing., 43r., štátny zamestnanec, Liptovský Hrádok
16. Jana Martinková, Mgr., 40r., manažérka, Púchov
17. Peter Šťastný, MUDr., 35r., lekár, Senica
18. Pavel Derkay, Ing., 44r., súkromný podnikateľ, Bratislava
19. Milan Lörinc, Bc., 28r., manažér, Michalovce
20. Peter Mazúr, Ing., 59r., podnikateľ, Stupava
21. Ľubomír Fábik, 39r., podnikateľ, Častkov
22. Miroslav Aschengeschvantner, Ing., 40r., riaditeľ spoločnosti, Jacovce
23. Pavol Valúch, Ing., 42r., živnostník, Stará Turá
24. Anton Adamus, 42r., živnostník, Žilina
25. Daniela Štieberová, Mgr., 38r., živnostníčka, Prešov
26. Vladimír Tot, 42r., manažér, Košice
27. Andrej Mašlonka, Ing., 45r., súkromný podnikateľ, Zvolen
28. Michal Géci, Dr., 28r., súkromný podnikateľ, Bratislava
29. Slavomír Brza, Mgr., 40r., riaditeľ marketingu, Dudince
30. Vladimír Cahajla, JUDr., 55r., advokát, Bardejov
31. Katarína Frankovičová, 65r., ekonómka, Košice
32. Štefan Škandera, Ing., 58r., riaditeľ, Martin
33. Peter Čelko, Ing., 43r., súkromný podnikateľ, Považská Bystrica
34. Milan Bukoven, Mgr., 48r., riaditeľ gymnázia, Levice
35. Janka Hečková, PaedDr., 51r., riaditeľka školy, Trnava
36. Alena Tobiašová, 40r., zástupkyňa starostu, Bratislava
37. Marek Mittaš, 22r., študent VŠ, Prievidza
38. Ľubomír Kovár, Ing., 50r., súkromný podnikateľ, Bratislava
39. Tibor Sklut, 43r., starosta obce, Horná Potôň
40. Ivan Mačura, PhDr., 66r., vysokoškolský pedagóg, Nitra
41. Ivona Tarbajovská, 48r., ekonómka, Trenčín
42. Martina Kucharská, Mgr., 31r., riaditeľka, Dolný Kubín
43. Iveta Attresová, 28r., ekonómka, Košice
44. Eva Legáthová, Mgr., 45r., riaditeľka, Levoča
45. Eva Kochanová, 51r., metodička, Zvolen
46. Juraj Kurali, PhDr., 57r., podnikateľ, Lučenec
47. Ivan Solej, Ing., 48r., vedúci lesnej správy, Medzilaborce
48. Michal Jalčovík, MUDr., 55r., riaditeľ nemocnice, Trebišov
49. Andrea Ondreášová, Bc., 25r., študentka, Kysucké Nové Mesto
50. Eva Nečesaná, 51r., ekonómka, Dubnica nad Váhom
51. Ivan Miko, 38r., živnostník, Levice
52. Petra Jurigová, 23r., finančná účtovníčka, Senica
53. Anna Koričová, 56r., asistentka, Bratislava
54. Rudolf Gaňa, 52r., súkromný podnikateľ, Svederník
55. František Caňo, RNDr., 61r., hlavný radca, Bratislava
56. Igor Šipula, Ing., 43r., súkromný podnikateľ, Dunajská Streda
57. Juraj Kisely, PhDr., CSc., 53r., zástupca primátora, Nové Zámky
58. Miloslav Kobulda, 45r., manažér, Prievidza
59. Henrieta Melišová, RNDr., 43r., riaditeľka gymnázia, Rajecké Teplice
60. Peter Vozár, 47r., manažér, Rožňava
61. Juraj Štoffa, Mgr., 43r., manažér, Sabinov
62. Miroslav Slaný, Ing., 46r., živnostník, Banská Bystrica
63. Jaroslav Benda, 47r., starosta obce, Babinec
64. Vladimír Böhmer, MUDr., 41r., lekár, Kežmarok
65. Peter Čorej, Ing., PhD., 50r., manažér, Rožňava
66. Katarína Ochodnická, 43r., sekretárka, Liptovský Mikuláš
67. Peter Bezák, 48r., živnostník, Malé Uherce
68. Jozef Krajan, Ing., 49r., podnikateľ, Komárno
69. Ivan Leška, 34r., pracovník kvality, Holíč
70. Norika Lauková, Ing., 35r., podnikateľka, Bratislava
71. Martina Goffová, 21r., asistentka, Žilina
72. Eduard Gaál, Ing., 51r., manažér predaja, Marianka
73. Dušan Lukáč, 54r., obchodný zástupca, Dunajská Streda
74. Katarína Katonová, Mgr., 40r., súkromná podnikateľka, Topoľčany
75. Ján Luhový, Ing., 43r., súkromný podnikateľ, Púchov
76. Dana Chovancová, Ing., 49r., podnikateľka, Vrútky
77. Tibor Havrilko, 43r., referent, Zemplínska Nová Ves
78. Július Hutka, 32r., invalidný dôchodca, Baškovce
79. Július Dováľ, 54r., živnostník, Poltár
80. Zlatica Ambrózová, 46r., podnikateľka, Rimavská Sobota
81. Mário Smatana, MUDr., 33r., lekár, Poprad
82. Mária Janitorová, 37r., živnostníčka, Ploské
83. Jiři Androvič, 49r., lektor - inštruktor, Divina
84. Martin Savara, 36r., strážnik, Partizánske
85. Renáta Bajchyová, 39r., živnostníčka, Levice
86. Andrej Rákoczi, 55r., tréner, Gabčíkovo
87. Jana Pohančeníková, Mgr., 36r., advokátka, Bratislava
88. Jaroslav Dolnák, Bc., 40r., realitný maklér, Bratislava
89. Marian Jankech, Ing., 47r., konateľ, Ružindol
90. Štefan Korega, Ing. CSc., 56r., krajský poľnohospodársky inšpektor, Strekov
91. Peter Martinisko, 23r., študent, Ilava
92. Katarína Uličná, 41r., sekretárka, Liptovský Hrádok
93. Milan Kalmár, 58r., lesný technik, Jasov
94. Jaroslav Bella, 44r., živnostník, Vranov nad Topľou
95. Milan Alberti, 35r., pracovník energetiky, Lovinobaňa
96. Ivan Švagerko, 47r., súkromný podnikateľ, Lučenec
97. Jaroslav Tatarka, Ing., 36r., obchodno - technický riaditeľ, Sedliská
98. Ladislav Kanda, RNDr., 56r., učiteľ, Trebišov
99. Jozef Parigal, 45r., manažér, Oravská Polhora
100. Libuša Gagová, 53r., pedagogický pracovník, Nové Mesto nad Váhom
101. Milan Klenko, Ing., 49r., konateľ, Kuraľany
102. Jozef Sýkora, 44r., technik, Jaslovské Bohunice
103. Tomáš Orem, Ing., 52r., živnostník, Bratislava
104. Marian Čuhák, 52r., súkromný podnikateľ, Bratislava
105. Anton Vašečka, 54r., starosta obce, Popudinské Močidľany
106. Juraj Marek, Mgr., 32r., riaditeľ domova sociálnych služieb, Bajč
107. Ľubomír Topor, 50r., živnostník, Považská Bystrica
108. Viliam Mlynka, Ing., 58r., štátny zamestnanec, Martin
109. Vladimír Kočiš, 47r., samostatný odborný referent, Trebišov
110. Ladislav Bojčík, 40r., starosta obce, Ladomirová
111. Dušan Ragan, 52r., technik, Sirk
112. Ružena Gembická, 49r., starostka obce, Zacharovce
113. Michal Kopčík, Ing., 48r., živnostník, Kyjov
114. Anežka Kuchtová, 44r., personalistka, Lúčka
115. Andrea Kadoríková, 22r., živnostníčka, Kotešová
116. Jarmila Andreánska, JUDr., 43r., súkromná podnikateľka, Púchov
117. Miloš Murančík, Ing., 46r., konateľ, Nitra
118. Štefan Zirig, 38r., starosta obce, Bellova Ves
119. Henrieta Cagaňová, 33r., asistentka, Bratislava
120. Štefan Velčický, 41r., podnikateľ, Bratislava
121. Elena Somorová, 65r., hlavná referentka, Dunajská Streda
122. Peter Repčík, Ing., 57r., podnikateľ, Bratislava
123. Jaroslav Mäsiar, Ing., 27r., obchodný riaditeľ, Prievidza
124. Boris Rizman, 43r., riaditeľ marketingu, Žilina
125. Ladislav Mrázko, 53r., stavebný technik, Košická Polianka
126. Jozef Šimurda, 32r., súkromný podnikateľ, Slovenská Volová
127. Viera Repiská, 44r., učiteľka, Poniky
128. Eva Halušková, 36r., zdravotná sestra, Včelince
129. Anton Jurica, 67r., podnikateľ, Prešov
130. Michal Sokoli, 46r., technik, Sečovce
131. Jana Dupkalová, 51r., podnikateľka, Rosina
132. Zdenko Šuška, 23r., študent VŠ, Nová Baňa
133. Vladimír Zervan, Ing., 50r., ekonóm, Bratislava
134. Priska Tóthová, Ing., 64r., učiteľka, Galanta
135. František Hirja, Ing., 53r., vnútorný audítor, Bratislava
136. Viera Fatašová, 46r., živnostníčka, Prešov
137. Eva Pernecká, Mgr., 55r., úradníčka, Kúty
138. Andrej Sinicyn, JUDr., 64r., hlavný štátny radca, Bratislava
139. Jaroslav Závadský, 49r., živnostník, Stará Turá
140. Jana Bojčevová, Mgr., 40r., štátna úradníčka, Koválov
141. Oľga Putovná, 38r., živnostníčka, Poprad
142. Július Zentko, Ing., 56r., konateľ, Spišská Belá
143. Jana Kollárová, 43r., konateľka, Levice
144. Ondrej Šiagi, Bc., 63r., dôchodca, Sliač
145. Radovan Bakaľár, Ing., 40r., nezamestnaný, Obyce
146. Helena Chovaňáková, Mgr., 51r., konateľka firmy, Martin
147. Agáta Gaspariková, 43r., súkromná podnikateľka, Ipeľský Sokolec
148. Gejza Schieber, 53r., podnikateľ, Bratislava
149. Tatiana Škriečková, 38r., ekonómka, Moravské Lieskové
150. Ján Melišík, 46r., starosta obce, Gortva

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 5. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 9. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 770
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 8 433
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 341
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 910
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 838
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 786
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 709
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 966
 9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 944
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 686

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Gajdoša kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda mali povedať do konca septembra.

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

SVET

Putin sa prišiel pozrieť na vojenské cvičenia Západ 2017

Moskva ubezpečovala, že manévre nie sú prípravou na inváziu do Poľska a Litvy.

Neprehliadnite tiež

Domov

Toaletný papier je v nemocniciach stále nedostatkový tovar

Nemocnice nesúhlasia s Druckerom, že ak žiadajú od pacienta, aby si priniesol WC papier, je to ich zlyhanie. Nevieme ho ustrážiť, tvrdia.

Domov

Ministerstvo rieši sťažnosti na firmu s pneumatikami v Dunajskej Strede

Miestni sa dlhodobo sťažujú na prenikavý zápach a čierny prach.

Domov

Ochranu osobných údajov by mal upravovať nový zákon

Zásadnou zmenou prešli práva dotknutých osôb.

Domov

Ministerka Lubyová zrušila spornú výzvu na podporu výskumu

Ministerstvo chce nastaviť nové podmienky.