11. Slobodné fórum

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
1. Zuzana Martináková, 45r., poslankyňa NR SR, Bratislava
2. Marek Ťapák, 46r., herec, Bratislava
3. Ľubica Navrátilová, 60r., poslankyňa NR SR, Bratislava
4. Jozef Miloslav Hurban, Ing., 50r., poslanec NR SR, Poprad
5. Eva Hlaváčová, JUDr., 57r., advokátka, Nitra
6. Peter Bódy, 50r., poslanec NR SR, Bratislava
7. Branislav Opaterný, RNDr., 43r., poslanec NR SR, Bratislava
8. Ondrej Škodler, JUDr., 52r., advokát, Bratislava
9. Radomír Szabó, Ing., 35r., riaditeľ, Žilina
10. Milan Janičina, JUDr., 57r., právnik, Bratislava
11. Martin Jóna, 33r., informatik, Bratislava
12. František Zika, Ing., 45r., živnostník, Košice
13. Anton Železník, Ing., 31r., riadiaci pracovník, Trnava
14. Miroslav Gabriš, PaedDr., 47r., učiteľ, Trenčianske Stankovce
15. Oľga Pietruchová, Ing., 43r., predsedníčka OZ, Bratislava
16. Milan Kepeňa, Ing., 54r., ekonóm, Banská Bystrica
17. Branislav Hochel, doc., PhDr., CSc., 54r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
18. Vladimír Sirotka, Ing., CSc., 59r., ekonomický poradca, Bratislava
19. Rudolf Lachkovič, Ing., 54r., analytik, Bratislava
20. Róbert Kotian, PhDr., 47r., novinár, Bratislava
21. Ľubomír Pajtinka, PhDr., 51r., vedúci odboru školstva, Bratislava
22. Zuzana Olexová, JUDr., 30r., advokátka, Bratislava
23. Pavel Titl, Ing., 50r., projektant, Košice
24. Ľudmila Farkašovská, PhDr., 43r., slobodné povolanie, Bratislava
25. Henrieta Mlynárčiková, MVDr., PhD., 41r., manažérka, Bratislava
26. Julián Lukáček, Ing., 52r., súkromný podnikateľ, Bratislava
27. Jana Lajošová, Mgr., 29r., poradkyňa pre ekológiu, Sliač
28. Dušan Chleban, Ing., 58r., dôchodca, Beluša
29. Vladimír Ondruš, Ing., 64r., stavebný inžinier, Bratislava
30. Peter Hurtík, Ing., 36r., riadiaci pracovník, Piešťany
31. Ján Gallo, Mgr., 29r., právnik, Martin
32. Ladislav Zausin, MUDr., 54r., lekár, Michalovce
33. Peter Nováčik, Ing., 47r., ekológ, Nové Mesto nad Váhom
34. Dušan Smatana, Ing., 53r., stavebný inžinier, Topoľčianky
35. Ján Harňák, Ing., 50r., riaditeľ strednej školy, Tarnov
36. Martin Bielik, Mgr., 25r., štátny zamestnanec, Senec
37. Daniela Bzdúšeková, PaedDr., 51r., riaditeľka združenia, Veľká Paka
38. Jozef Milko, JUDr., 50r., advokát, Bratislava
39. Juraj Alner, PhDr., 68r., publicista, Bratislava
40. Ladislav Hribik, Mgr., 43r., štátny úradník, Hunkovce
41. Jozef Lauro, MUDr., 58r., primár, Nové Zámky
42. Mária Gamcová, Ing., PhD., 41r., vysokoškolská pedagogička, Košice
43. František Bobenič, Ing., 39r., informatik, Žilina
44. Eva Lukianová, Mgr., 32r., pedagogička, Skalica
45. Alfonz Šajbidor, Ing., 50r., technik, Trnava
46. Miroslav Beriac, Mgr., 27r., študent, Prievidza
47. Marta Halašová, PhDr., 53r., vysokoškolská pedagogička, Banská Štiavnica
48. Helena Dadíková, 52r., kultúrna pracovníčka, Prievidza
49. Ľubica Trubíniová, Ing., 47r., environmentalistka, Bratislava
50. Róbert Filka, 32r., živnostník, Rimavská Sobota
51. Vlastimil Sekeráš, Ing., 49r., štátny zamestnanec, Považská Bystrica
52. Gabriela Škodová, MUDr., 54r., lekárka, Dunajská Streda
53. Eva Lofajová, 53r., vedúca marketingu, Dolný Kubín
54. Magdaléna Haburová, 55r., podnikateľka, Trebišov
55. Zuzana Crmanová, 34r., štátna zamestnankyňa, Bratislava
56. Eva Polerecká, 37r., podnikateľka, Nové Zámky
57. Bohuš Kotlár, 44r., riaditeľ, Stakčín
58. Silvia Poórová, 41r., sociálna pracovníčka, Senec
59. Tatjana Lesajová, Mgr., 44r., novinárka, Bratislava
60. Gabriela Šedová, Mgr., 45r., matematička, Bratislava
61. Andrej Krabáč, Ing., 36r., manažér, Bratislava
62. Valéria Ovšáková, PaedDr., 44r., stredoškolská pedagogička, Poprad
63. Daniela Nagyová, 47r., živnostníčka, Nový Tekov
64. Kamil Münnich, Ing., 29r., živnostník, Švedlár
65. Jozef Hruška, 27r., manažér, Žilina
66. Daniel Vasilišin, Mgr., 30r., obchodný zástupca, Košice
67. Bedřiška Jurzycová, Ing., 45r., ekonómka, Bratislava
68. Pavel Čunčík, MUDr., 41r., lekár, Piešťany
69. Michal Deraj, Mgr., 41r., environmentalista, Kútniky
70. Ľubica Machálková, Ing., 50r., živnostníčka, Trenčianska Turná
71. Ivan Ďuriš, 33r., podnikateľ, Dudince
72. Mária Privrelová, 52r., majiteľka agentúry, Žiar nad Hronom
73. Irena Gulišová, Mgr., 44r., učiteľka, Beluša
74. Juraj Varsányi, 49r., podnikateľ, Šaľa
75. Lenka Taranová, PhDr., 32r., štátna zamestnankyňa, Ochodnica
76. Jozef Tkáčik, Ing., 58r., učiteľ, Spišská Nová Ves
77. Alena Černíková, Mgr., 39r., učiteľka, Ivanka pri Nitre
78. Peter Balogh, 43r., manažér, Šaľa
79. Milan Šútovec, CSc., 65r., vedecký pracovník, Bratislava
80. Anton Bidovský, JUDr., 45r., advokát, Prešov
81. Miroslav Gálik, Ing., CSc., 64r., manažér, Bratislava
82. Ivan Jánošík, Ing., 58r., technický pracovník, Bratislava
83. Alfonz Kobielský, Ing., 45r., riaditeľ, Vranov nad Topľou
84. Jordana Kenčevová, 62r., referentka, Nitra
85. Miroslav Tomko, 39r., súkromný podnikateľ, Rožňavské Bystré
86. Danka Bekeová, Ing., 45r., riaditeľka nemocnice, Žilina
87. Mário Mikič, Ing., 26r., technik, Holíč
88. Janette Stanová, 34r., podnikateľka, Nové Zámky
89. Peter Smrek, RNDr., 50r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
90. Viktória Mjartanová, 26r., učiteľka, Prievidza
91. Peter Sárinec, Ing., 49r., podnikateľ, Banská Bystrica
92. Mária Ďuricová, Ing., 49r., živnostníčka, Kriváň
93. Pavol Chrenko, Ing., 54r., stredoškolský učiteľ, Považská Bystrica
94. Pavol Parízek, 43r., živnostník, Trnava
95. Eleonóra Stieglerová, MUDr., 56r., súkromná lekárka, Martin
96. Michal Farkaš, Ing., 59r., biochemik, Trebišov
97. Emil Solčanský, PhDr., 44r., poradca, Levice
98. Peter Pilinský, Mgr., 34r., ekológ, Bratislava
99. Bohuslav Kraus, Ing. arch., 51r., architekt, Bratislava
100. Martin Hurný, PhDr., 26r., štátny úradník, Stropkov
101. Mariana Krupcová, MUDr., 57r., lekárka, Bratislava
102. Vladimír Lunáček, Ing., 62r., dopravný inžinier, Bratislava
103. Luděk Koňařík, Ing., 47r., živnostník, Prešov
104. Pavol Halenár, Ing., 50r., štátny zamestnanec, Nitra
105. Emil Moňok, 51r., nezamestnaný, Vyšná Kamenica
106. Erik Gandi, Mgr., 31r., štátny zamestnanec, Tvrdošín
107. Marek Rovňák, 22r., študent, Piešťany
108. Eva Kováčová, Ing., 36r., manažérka, Piešťany
109. Martin Brezina, MUDr., CSc., 53r., detský lekár, Bratislava
110. Henrieta Kaniariková, Mgr., 30r., právnička, Bánovce nad Bebravou
111. František Majerský, Ing., 65r., podnikateľ, Banská Štiavnica
112. Pavel Jánošík, Mgr., 51r., učiteľ, Poltár
113. Mária Brezániová, Mgr., 39r., kontrolórka daní, Dubnica nad Váhom
114. Marian Chorvát, Ing., 57r., štátny zamestnanec, Hlohovec
115. Peter Vlkolinský, MUDr., 37r., lekár, Dolný Kubín
116. Gabriela Vozárová, Ing., 44r., kvestorka, Košice
117. Štefan Klobučník, Ing., 45r., podnikateľ, Nové Zámky
118. Andrej Chmel, JUDr., 29r., advokátsky koncipient, Poprad
119. Peter Lajda, 72r., podnikateľ, Bratislava
120. Mária Filková, Mgr., 63r., manažérka, Bratislava
121. Martin Kostelničák, 22r., študent, Bratislava
122. Eduard Bezaňuk, Ing., 53r., manažér, Banská Bystrica
123. Dušan Duda, Mgr., 54r., konateľ spoločnosti, Stará Ľubovňa
124. Peter Molnár, Ing., 26r., stredoškolský učiteľ, Nové Zámky
125. Florián Rácz, 40r., sociálny pracovník, Nižný Žipov
126. Viktor Komandera, Ing., 31r., riaditeľ, Žilina
127. Ľudovít Lipovský, 59r., učiteľ, Sereď
128. Ján Krajčovič, Ing., 50r., prevádzkový manažér, Púchov
129. Juraj Mesík, MUDr., 43r., environmentalista, Banská Bystrica
130. Zuzana Borošová, Ing., 30r., lesná inžinierka, Ratkovské Bystré
131. Peter Múkera, JUDr., 49r., advokát, Banská Bystrica
132. Štefan Francistý, 50r., živnostník, Považská Bystrica
133. Jozef Ozábal, Ing., 55r., štátny zamestnanec, Trnava
134. Jana Boráková, Mgr., 35r., štátna zamestnankyňa, Kysucké Nové Mesto
135. Štefan Labuda, Ing., 49r., starosta obce, Hrabušice
136. Jozef Terem, Mgr., 33r., publicista, Bratislava
137. Helena Petrániová, 49r., ekonómka, Levice
138. Mária Ringerová, Mgr., 48r., nezamestnaná, Prešov
139. František Mikulášik, Ing., 45r., živnostník, Kežmarok
140. Juraj Pravda, 53r., manažér, Bratislava
141. Branislav Gál, Ing., 26r., ekonóm, Bratislava
142. Miloš Mikula, Ing., 35r., štátny zamestnanec, Bardejov
143. Jarmila Némethová, Ing., 50r., podnikateľka, Malý Cetín
144. Jozef Hlaváč, MUDr., 54r., chirurg, Levoča
145. Martin Strýko, 22r., nezamestnaný, Košice
146. Štefan Debnár, Mgr., 47r., novinár, Žilina
147. Michal Pišný, 22r., živnostník, Piešťany
148. Milan Petrík, Ing., 49r., štátny zamestnanec, Trenčín
149. Ján Budaj, 54r., publicista, Bratislava
150. Mária Lévyová, Mgr., 46r., zdravotná sestra, Košice

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 4. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 5. Nový Jaguar XF Sportbrake
 6. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
 7. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
 9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
 10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
 3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
 5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 7. Nový Jaguar XF Sportbrake
 8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
 9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
 10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 1. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 17 439
 2. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 6 991
 3. Moskva alebo Petrohrad? 5 164
 4. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva 3 327
 5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 2 488
 6. S odletmi z Košíc leto nekončí. A tie ceny! 2 064
 7. Chcela vyliečiť syna, vyvinula prírodnú kozmetiku Ťuli a Ťuli 2 036
 8. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 765
 9. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 707
 10. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 279

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Beblavý predstavil plány, vznikajúca strana začala zbierať podpisy

Do roka chcú pripraviť programové tézy.

Neprehliadnite tiež

Domov

Na zhromaždenie pri príležitosti 17. novembra prišli stovky ľudí

Novozvolení župani a lídri opozície sa stretli v Bratislave.

Domov

Lesník: Tetrov z lesov nemizne preto, že tam ťažíme

Riaditeľ odštepného závodu Lesov SR v Liptovskom Hrádku JÁN VRBENSKÝ hovorí, že za holé časti národných parkov môžu kalamity, nie lesníci.

Domov

Lykožrút opäť na scéne. Trnka ho riešil mucholapkami, Vareha metličkami

Debata o nekontrolovanej ťažbe v chránených lesoch znovu otvorila aj tému lykožrútov. Dvaja ministri pre nich čelili stíhaniu.

Domov

Ocenený psychológ o Rómoch: Ak sú v partii, je tam bašavel a robia

Keď má človek motyku v ruke, pomáha mu to vymotať sa z ťažkostí, hovorí psychológ Štefan Straka, ktorý učí Rómov ekologickému záhradníčeniu.