12. Občianska konzervatívna strana

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
1. Peter Tatár, MUDr., 52r., lekár, Bratislava
2. Peter Osuský, MUDr., CSc., 52r., lekár, prorektor UK, Bratislava
3. František Šebej, PhDr., CSc., 59r., psychológ, Bratislava
4. Peter Zajac, prof., PhDr., DrSc., 60r., literárny vedec, Bratislava
5. Ondrej Dostál, Mgr., 35r., sociológ, Bratislava
6. Katarína Adamicová, doc., MUDr., PhD., 53r., vysokoškolská pedagogička, Martin
7. Pavel Vaško, 59r., dôchodca, Košice
8. Mária Drímalová, 24r., študentka, Martin
9. Rudolf Zajac, MUDr., 55r., minister zdravotníctva, Bratislava
10. Tibor Takáč, Ing., 52r., geodet, Rožňava
11. Eva Pribišová, Mgr., 53r., psychopédka - poradenská pracovníčka, Šaľa
12. Ernest Valko, JUDr., PhD., 52r., advokát, Limbach
13. Ivan Rogovský, Ing., 54r., autorizovaný stavebný inžinier, Červeník
14. Svetozár Gavora, Ing., 45r., prekladateľ, Nová Baňa
15. Ľuboš Mikuška, Mgr., 25r., právnik, Bardejov
16. Dušan Sloboda, RNDr., 28r., regionálny geograf, Prešov
17. Radovan Kazda, Ing., 34r., krajinný inžinier, Stará Turá
18. Pavel Vlček, Ing., 55r., podnikateľ, Bratislava
19. František Guldan, Ing., 52r., výtvarník, Nitra
20. Silvester Bizoň, 23r., študent, Kamanová
21. Csaba Tolnai, 34r., manažér vzdelávacích klubov, Levice
22. Pavol Bottka, 68r., roľník, Kravany nad Dunajom
23. Miroslav Timár, Ing. arch., 36r., architekt, Rožňava
24. Zuzana Dzivjáková, Ing., 49r., ekonómka, Humenné
25. Miloš Ševec, Ing., PhD., 55r., štátny zamestnanec, Kysucké Nové Mesto
26. Alfréd Haško, Mgr., 53r., riaditeľ CVČ, Kremnica
27. Michal Žiaran, Mgr., 24r., právnik, Trenčín
28. Igor Pösinger, 35r., stavebný technik, Sereď
29. Peter Buzáš, 44r., živnostník, Bratislava
30. Juraj Petrovič, 35r., podnikateľ, Bratislava
31. Štefan Tomáš, 36r., bezpečnostný technik, Michalovce
32. Peter Jeseňák, MUDr., 41r., lekár, Levoča
33. Jozef Kováč, Mgr., 56r., učiteľ, Bytča
34. Jana Ťažká, Mgr., 33r., štátna zamestnankyňa, Mučín
35. Michal Zajac, 24r., študent, Trenčín
36. Andrej Takács, MVDr., 50r., veterinárny technik a ekológ, Veľký Meder
37. Ivan Braník, Mgr., 57r., futbalový tréner, Šaľa
38. Dušan Franců, Ing., 39r., riadiaci pracovník, Bratislava
39. Norbert Harhovský, MUDr., 37r., lekár, Rožňava
40. Peter Roth, PhDr., PhD., 47r., archeológ, Hranovnica
41. Anton Ferenčík, 56r., podnikateľ, Liptovské Sliače
42. Ivana Škodová, Mgr., 53r., pedagogička, Banská Bystrica
43. Marián Beták, Ing. arch., 43r., architekt, Trenčianska Turná
44. Jozef Belavý, Ing., Ing., 61r., samostatne hospodáriaci roľník, Pavlice
45. Peter Kalmár, Ing., 54r., manažér IT, Nitra
46. Ján Hacaj, 45r., podnikateľ - vinár, Pezinok
47. Ladislav Ondrášek, 57r., živnostník, Košice
48. Anton Drahomírecký, MVDr., 58r., veterinárny lekár, Levoča
49. Pavol Hollý, MUDr., 59r., lekár, Liptovská Teplá
50. Eduard Blatnický, Ing., 68r., dôchodca, Banská Bystrica
51. Ladislav Somogyi, 43r., podnikateľ, Bánovce nad Bebravou
52. Pavel Bakonyi, Ing. arch., 54r., autorizovaný architekt, Želiezovce
53. Darina Svobodová, Mgr., 50r., turistická sprievodkyňa, Kostoľany pod Tribečom
54. Juraj Melicher, Ing., 39r., inžinier kybernetiky, Bratislava
55. Dušan Pavlík, Ing., 43r., manažér, Rožňava
56. Štefan Kamenický, JUDr., 54r., advokát, Levoča
57. Vladislav Janiš, 52r., živnostník, Kysucké Nové Mesto
58. Imrich Michalovský, 59r., špeciálny pedagóg, Nová Baňa
59. Vladimír Mihálka, 29r., skladník, Prievidza
60. Dušan Vagala, 41r., vedúci výroby, Trnava
61. Mária Prelovská, 46r., účtovníčka, Nitra
62. Marián Šrámek, Ing., 25r., programátor, Bratislava
63. Tomáš Bodnár, 50r., živnostník, Košice
64. Jozef Dragašek, MUDr., 28r., lekár, Ľubica
65. Barnabáš Rusnák, 52r., invalidný dôchodca, Mučín
66. Milan Soumar, 60r., stavebný technik, Trenčín
67. Zuzana Klačanská, Mgr., 24r., pedagogička a výskumníčka, Pusté Úľany
68. Jozef Urban, Ing., 37r., geodet - živnostník, Demandice
69. Rudolf Nagy, Mgr., 53r., učiteľ, Rovinka
70. Pavol Kuspan, JUDr., 26r., právnik, Jaklovce
71. Pavol Dubieľ, 49r., živnostník, Poprad
72. Orfeos Dimitriadis, 41r., technik, Žilina
73. Ivan Kuhn, Bc., 39r., konzultant, Rožňava
74. Jozef Kutlík, 50r., obchodný manažér, Trenčín
75. Tibor Biró, 37r., vinohradník, Kútniky
76. Alexandra Pribišová, Mgr., 27r., žurnalistka, Šaľa
77. František Féder, 51r., manažér, Pezinok
78. Radoslav Grega, JUDr., 33r., advokát, Košice
79. Stanislav Kendera, 51r., grafik - živnostník, Prešov
80. Bohumil Belák, 50r., technik, Kysucké Nové Mesto
81. Štefan Hybský, MUDr., 54r., lekár, Zvolen
82. Štefánia Skúpa, 67r., administratívna pracovníčka, Trenčín
83. Ildikó Zsemlye, 46r., servírka, Dolný Štál
84. František Šiška, Bc., 27r., živnostník, Nové Zámky
85. Tomáš Ferenčák, 23r., študent, Bratislava
86. Iveta Friedmannová, PhDr., 44r., klinická psychologička, Košice
87. Jozef Kišš, 53r., koordinátor aktivačných činností, Levoča
88. Radovan Ferenčík, 26r., živnostník, Liptovské Sliače
89. Milena Osuská, MUDr., 47r., lekárka, Bratislava
90. Karel Procházka, PaedDr., PhD., 29r., učiteľ, Považská Bystrica
91. Ladislav Rozsár, 26r., cukrár, Okoč
92. Rastislav Šenkirik, Mgr., 48r., sociálny poradca, Bratislava
93. Terézia Čeligová, 68r., dôchodkyňa, Veľký Biel
94. Július Mikulík, Ing., 39r., geodet, Rožňava
95. Rudolf Rabatin, PaedDr., 51r., učiteľ, Poprad
96. Marek Slezák, 22r., študent, Raková
97. Ján Arbet, 51r., elektrikár, Liptovská Teplá
98. Alžbeta Schicková, 77r., dôchodkyňa, Bánovce nad Bebravou
99. Libor Duchoslav, PaedDr., 45r., vysokoškolský pedagóg, Trnava
100. Tomáš Jahelka, Mgr., 25r., študent, Bratislava
101. Tibor Piatko, 42r., strojný technik, Štítnik
102. Stanislav Dunčko, Ing., 51r., podnikateľ, Spišský Štvrtok
103. Daniela Hollá, 52r., fyzioterapeutka, Liptovská Teplá
104. Ivica Vidrová, doc., akad. soch., 63r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
105. Ladislav Guniš, MUDr., 51r., lekár, Považská Bystrica
106. Martin Kríž, Mgr., 32r., pedagóg, Veľké Leváre
107. Tibor Krompaský, Mgr., 32r., filozof, Smolník
108. Roman Hegedűs, Mgr., 27r., učiteľ, Bratislava
109. Zoltán Szöllös, Ing., 41r., ekonóm, Rožňava
110. Jozef Čorba, Ing., 56r., štátny zamestnanec, Prešov
111. Marek Drímal, Ing., PhD., 33r., environmentalista, Dolný Kubín
112. Martin Mlýnek, 25r., študent, Bratislava
113. Pavol Kardian, 40r., robotník, Bánovce nad Bebravou
114. Elena Buzášová, Ing., 43r., ekonómka, Bratislava
115. Peter Cibulčík, 53r., podnikateľ, Bratislava
116. Eva Guldanová, Mgr., 39r., novinárka, Bratislava
117. Viliam Štrelinger, 44r., publicista, Košice
118. Martin Biely, 23r., študent, Bratislava
119. Emília Pažítková, 45r., zdravotná sestra, Liptovská Teplá
120. Lenka Petrovičová, Mgr., 32r., hudobná vedkyňa, Bratislava
121. Ľubica Zajacová, 50r., učiteľka ZUŠ, Trenčín
122. Miroslav Mihálik, Ing., 57r., manažér, Bratislava
123. Lenka Buchelová, MUDr., 35r., lekárka, Bratislava
124. Ján Križan, PaedDr., 50r., učiteľ, Bratislava
125. Júlia Krpelanová, Mgr., 59r., učiteľka, Prievidza
126. Monika Matúšová, 43r., účtovníčka, Veľký Biel
127. Margita Arbetová, 53r., poštová doručovateľka, Liptovská Teplá
128. Marta Špániková, MUDr., 50r., všeobecná lekárka pre deti a dorast, Bratislava
129. Ivan Šujan, 51r., podnikateľ, Bánovce nad Bebravou
130. Peter Zajac, 40r., živnostník, Bojnice
131. Adam Herceg, Mgr., 24r., učiteľ, Častá
132. Tomáš Kaiser, Mgr. art., 32r., hudobník - husliar, Bratislava
133. Ján Babkovič, 29r., predajca, Ješkova Ves
134. Ivan Dubek, Ing., 58r., technik, Pezinok
135. Ján Zuberec, Mgr., 52r., živnostník, Martin
136. Pavel Ondrejovič, Mgr., 29r., doktorand, Bratislava
137. Roman Ferstl, 41r., fotograf, Bratislava
138. Ivan Paňák, Ing. M. Sc., MBA, 53r., investičný poradca, Žilina
139. Matúš Bischof, 27r., študent, Štítnik
140. Peter Mariánek, 55r., projektový manažér, Bratislava
141. Gabriela Fejérová, Ing., 48r., tlmočníčka, Bratislava
142. Milan Fico, 27r., sociológ, Bratislava
143. Marián Lesanský, Ing., 39r., podnikateľ, Bratislava
144. Miroslav Drtil, doc., Ing., PhD., 46r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
145. Jana Miháliková, 24r., študentka, Bratislava
146. Helena Wagnerová, 67r., dôchodkyňa, Bratislava
147. Rastislav Spevák, 31r., manažér mimoriadnych činností, Bratislava
148. Zuzana Maceková, Bc., 28r., živnostníčka, Červeník
149. Martin Alušic, 48r., manažér, Ružomberok
150. Helena Nagyová, 56r., recepčná, Nitra

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 641
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 904
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 166
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 806
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 471
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 082
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 816
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 574
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 121
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 661

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral. V Štúrove žena štrnásť rokov púšťala od rána do večera nahlas operné árie

SVET

Ugandský Tarantino vraždí pre zábavu. Film je život

Afrika má Chucka Norrisa a točí filmy, ako nik iný.

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Matovič hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.