12. Občianska konzervatívna strana

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
1. Peter Tatár, MUDr., 52r., lekár, Bratislava
2. Peter Osuský, MUDr., CSc., 52r., lekár, prorektor UK, Bratislava
3. František Šebej, PhDr., CSc., 59r., psychológ, Bratislava
4. Peter Zajac, prof., PhDr., DrSc., 60r., literárny vedec, Bratislava
5. Ondrej Dostál, Mgr., 35r., sociológ, Bratislava
6. Katarína Adamicová, doc., MUDr., PhD., 53r., vysokoškolská pedagogička, Martin
7. Pavel Vaško, 59r., dôchodca, Košice
8. Mária Drímalová, 24r., študentka, Martin
9. Rudolf Zajac, MUDr., 55r., minister zdravotníctva, Bratislava
10. Tibor Takáč, Ing., 52r., geodet, Rožňava
11. Eva Pribišová, Mgr., 53r., psychopédka - poradenská pracovníčka, Šaľa
12. Ernest Valko, JUDr., PhD., 52r., advokát, Limbach
13. Ivan Rogovský, Ing., 54r., autorizovaný stavebný inžinier, Červeník
14. Svetozár Gavora, Ing., 45r., prekladateľ, Nová Baňa
15. Ľuboš Mikuška, Mgr., 25r., právnik, Bardejov
16. Dušan Sloboda, RNDr., 28r., regionálny geograf, Prešov
17. Radovan Kazda, Ing., 34r., krajinný inžinier, Stará Turá
18. Pavel Vlček, Ing., 55r., podnikateľ, Bratislava
19. František Guldan, Ing., 52r., výtvarník, Nitra
20. Silvester Bizoň, 23r., študent, Kamanová
21. Csaba Tolnai, 34r., manažér vzdelávacích klubov, Levice
22. Pavol Bottka, 68r., roľník, Kravany nad Dunajom
23. Miroslav Timár, Ing. arch., 36r., architekt, Rožňava
24. Zuzana Dzivjáková, Ing., 49r., ekonómka, Humenné
25. Miloš Ševec, Ing., PhD., 55r., štátny zamestnanec, Kysucké Nové Mesto
26. Alfréd Haško, Mgr., 53r., riaditeľ CVČ, Kremnica
27. Michal Žiaran, Mgr., 24r., právnik, Trenčín
28. Igor Pösinger, 35r., stavebný technik, Sereď
29. Peter Buzáš, 44r., živnostník, Bratislava
30. Juraj Petrovič, 35r., podnikateľ, Bratislava
31. Štefan Tomáš, 36r., bezpečnostný technik, Michalovce
32. Peter Jeseňák, MUDr., 41r., lekár, Levoča
33. Jozef Kováč, Mgr., 56r., učiteľ, Bytča
34. Jana Ťažká, Mgr., 33r., štátna zamestnankyňa, Mučín
35. Michal Zajac, 24r., študent, Trenčín
36. Andrej Takács, MVDr., 50r., veterinárny technik a ekológ, Veľký Meder
37. Ivan Braník, Mgr., 57r., futbalový tréner, Šaľa
38. Dušan Franců, Ing., 39r., riadiaci pracovník, Bratislava
39. Norbert Harhovský, MUDr., 37r., lekár, Rožňava
40. Peter Roth, PhDr., PhD., 47r., archeológ, Hranovnica
41. Anton Ferenčík, 56r., podnikateľ, Liptovské Sliače
42. Ivana Škodová, Mgr., 53r., pedagogička, Banská Bystrica
43. Marián Beták, Ing. arch., 43r., architekt, Trenčianska Turná
44. Jozef Belavý, Ing., Ing., 61r., samostatne hospodáriaci roľník, Pavlice
45. Peter Kalmár, Ing., 54r., manažér IT, Nitra
46. Ján Hacaj, 45r., podnikateľ - vinár, Pezinok
47. Ladislav Ondrášek, 57r., živnostník, Košice
48. Anton Drahomírecký, MVDr., 58r., veterinárny lekár, Levoča
49. Pavol Hollý, MUDr., 59r., lekár, Liptovská Teplá
50. Eduard Blatnický, Ing., 68r., dôchodca, Banská Bystrica
51. Ladislav Somogyi, 43r., podnikateľ, Bánovce nad Bebravou
52. Pavel Bakonyi, Ing. arch., 54r., autorizovaný architekt, Želiezovce
53. Darina Svobodová, Mgr., 50r., turistická sprievodkyňa, Kostoľany pod Tribečom
54. Juraj Melicher, Ing., 39r., inžinier kybernetiky, Bratislava
55. Dušan Pavlík, Ing., 43r., manažér, Rožňava
56. Štefan Kamenický, JUDr., 54r., advokát, Levoča
57. Vladislav Janiš, 52r., živnostník, Kysucké Nové Mesto
58. Imrich Michalovský, 59r., špeciálny pedagóg, Nová Baňa
59. Vladimír Mihálka, 29r., skladník, Prievidza
60. Dušan Vagala, 41r., vedúci výroby, Trnava
61. Mária Prelovská, 46r., účtovníčka, Nitra
62. Marián Šrámek, Ing., 25r., programátor, Bratislava
63. Tomáš Bodnár, 50r., živnostník, Košice
64. Jozef Dragašek, MUDr., 28r., lekár, Ľubica
65. Barnabáš Rusnák, 52r., invalidný dôchodca, Mučín
66. Milan Soumar, 60r., stavebný technik, Trenčín
67. Zuzana Klačanská, Mgr., 24r., pedagogička a výskumníčka, Pusté Úľany
68. Jozef Urban, Ing., 37r., geodet - živnostník, Demandice
69. Rudolf Nagy, Mgr., 53r., učiteľ, Rovinka
70. Pavol Kuspan, JUDr., 26r., právnik, Jaklovce
71. Pavol Dubieľ, 49r., živnostník, Poprad
72. Orfeos Dimitriadis, 41r., technik, Žilina
73. Ivan Kuhn, Bc., 39r., konzultant, Rožňava
74. Jozef Kutlík, 50r., obchodný manažér, Trenčín
75. Tibor Biró, 37r., vinohradník, Kútniky
76. Alexandra Pribišová, Mgr., 27r., žurnalistka, Šaľa
77. František Féder, 51r., manažér, Pezinok
78. Radoslav Grega, JUDr., 33r., advokát, Košice
79. Stanislav Kendera, 51r., grafik - živnostník, Prešov
80. Bohumil Belák, 50r., technik, Kysucké Nové Mesto
81. Štefan Hybský, MUDr., 54r., lekár, Zvolen
82. Štefánia Skúpa, 67r., administratívna pracovníčka, Trenčín
83. Ildikó Zsemlye, 46r., servírka, Dolný Štál
84. František Šiška, Bc., 27r., živnostník, Nové Zámky
85. Tomáš Ferenčák, 23r., študent, Bratislava
86. Iveta Friedmannová, PhDr., 44r., klinická psychologička, Košice
87. Jozef Kišš, 53r., koordinátor aktivačných činností, Levoča
88. Radovan Ferenčík, 26r., živnostník, Liptovské Sliače
89. Milena Osuská, MUDr., 47r., lekárka, Bratislava
90. Karel Procházka, PaedDr., PhD., 29r., učiteľ, Považská Bystrica
91. Ladislav Rozsár, 26r., cukrár, Okoč
92. Rastislav Šenkirik, Mgr., 48r., sociálny poradca, Bratislava
93. Terézia Čeligová, 68r., dôchodkyňa, Veľký Biel
94. Július Mikulík, Ing., 39r., geodet, Rožňava
95. Rudolf Rabatin, PaedDr., 51r., učiteľ, Poprad
96. Marek Slezák, 22r., študent, Raková
97. Ján Arbet, 51r., elektrikár, Liptovská Teplá
98. Alžbeta Schicková, 77r., dôchodkyňa, Bánovce nad Bebravou
99. Libor Duchoslav, PaedDr., 45r., vysokoškolský pedagóg, Trnava
100. Tomáš Jahelka, Mgr., 25r., študent, Bratislava
101. Tibor Piatko, 42r., strojný technik, Štítnik
102. Stanislav Dunčko, Ing., 51r., podnikateľ, Spišský Štvrtok
103. Daniela Hollá, 52r., fyzioterapeutka, Liptovská Teplá
104. Ivica Vidrová, doc., akad. soch., 63r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
105. Ladislav Guniš, MUDr., 51r., lekár, Považská Bystrica
106. Martin Kríž, Mgr., 32r., pedagóg, Veľké Leváre
107. Tibor Krompaský, Mgr., 32r., filozof, Smolník
108. Roman Hegedűs, Mgr., 27r., učiteľ, Bratislava
109. Zoltán Szöllös, Ing., 41r., ekonóm, Rožňava
110. Jozef Čorba, Ing., 56r., štátny zamestnanec, Prešov
111. Marek Drímal, Ing., PhD., 33r., environmentalista, Dolný Kubín
112. Martin Mlýnek, 25r., študent, Bratislava
113. Pavol Kardian, 40r., robotník, Bánovce nad Bebravou
114. Elena Buzášová, Ing., 43r., ekonómka, Bratislava
115. Peter Cibulčík, 53r., podnikateľ, Bratislava
116. Eva Guldanová, Mgr., 39r., novinárka, Bratislava
117. Viliam Štrelinger, 44r., publicista, Košice
118. Martin Biely, 23r., študent, Bratislava
119. Emília Pažítková, 45r., zdravotná sestra, Liptovská Teplá
120. Lenka Petrovičová, Mgr., 32r., hudobná vedkyňa, Bratislava
121. Ľubica Zajacová, 50r., učiteľka ZUŠ, Trenčín
122. Miroslav Mihálik, Ing., 57r., manažér, Bratislava
123. Lenka Buchelová, MUDr., 35r., lekárka, Bratislava
124. Ján Križan, PaedDr., 50r., učiteľ, Bratislava
125. Júlia Krpelanová, Mgr., 59r., učiteľka, Prievidza
126. Monika Matúšová, 43r., účtovníčka, Veľký Biel
127. Margita Arbetová, 53r., poštová doručovateľka, Liptovská Teplá
128. Marta Špániková, MUDr., 50r., všeobecná lekárka pre deti a dorast, Bratislava
129. Ivan Šujan, 51r., podnikateľ, Bánovce nad Bebravou
130. Peter Zajac, 40r., živnostník, Bojnice
131. Adam Herceg, Mgr., 24r., učiteľ, Častá
132. Tomáš Kaiser, Mgr. art., 32r., hudobník - husliar, Bratislava
133. Ján Babkovič, 29r., predajca, Ješkova Ves
134. Ivan Dubek, Ing., 58r., technik, Pezinok
135. Ján Zuberec, Mgr., 52r., živnostník, Martin
136. Pavel Ondrejovič, Mgr., 29r., doktorand, Bratislava
137. Roman Ferstl, 41r., fotograf, Bratislava
138. Ivan Paňák, Ing. M. Sc., MBA, 53r., investičný poradca, Žilina
139. Matúš Bischof, 27r., študent, Štítnik
140. Peter Mariánek, 55r., projektový manažér, Bratislava
141. Gabriela Fejérová, Ing., 48r., tlmočníčka, Bratislava
142. Milan Fico, 27r., sociológ, Bratislava
143. Marián Lesanský, Ing., 39r., podnikateľ, Bratislava
144. Miroslav Drtil, doc., Ing., PhD., 46r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
145. Jana Miháliková, 24r., študentka, Bratislava
146. Helena Wagnerová, 67r., dôchodkyňa, Bratislava
147. Rastislav Spevák, 31r., manažér mimoriadnych činností, Bratislava
148. Zuzana Maceková, Bc., 28r., živnostníčka, Červeník
149. Martin Alušic, 48r., manažér, Ružomberok
150. Helena Nagyová, 56r., recepčná, Nitra

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 5. Alarica – new business project in the market of shoes
 6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 17 930
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 981
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 312
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 082
 5. Kam do tepla v januári? 1 737
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 470
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 393
 8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 232
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 866

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

DOMOV

Dobré ráno: Kto zarába na slovenských lesoch

Ako u nás funguje biznis s drevom.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kto zarába na slovenských lesoch

Ako u nás funguje biznis s drevom.

Kde je mafián Nigut? Zatykač má vyše štyri roky

Špekuluje sa, že už je po smrti. Okoličány spomína na posledné stretnutie.

Konkurz na šéfarchitekta Raši zrušil. Jeden uchádzač bol málo

Jediná nevylúčená záujemkyňa vraví, že chápe, čo to pre ňu znamená.

Sľubujú dôchodcom výhru za nákup. Peniaze nedorazia

Dôverčivý 97-ročný dôchodca minul na produkty už vyše 250 eur.