14. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
1. Vladimír Mečiar, JUDr., 63r., poslanec NR SR, Bratislava
2. Beata Sániová, doc., MUDr., PhD., 58r., prednostka kliniky, Martin
3. Milan Rehák, Ing., 58r., poslanec NR SR, Kostolná - Záriečie
4. Viliam Veteška, JUDr., 52r., podpredseda NR SR, Púchov
5. Jozef Tarčák, PaedDr., 47r., pedagóg, Námestovo
6. Jozef Halecký, MUDr., 55r., lekársky riaditeľ a. s., Bardejov
7. Ján Kovarčík, Ing., 54r., poslanec NR SR, Nitra
8. Milan Urbáni, MUDr., CSc., MPH, 61r., poslanec NR SR, Banská Bystrica
9. Pavol Džurina, Ing., 46r., živnostník, Sobrance
10. Tibor Mikuš, Ing., 53r., poslanec NR SR, Trnava
11. Zdenka Kramplová, Ing., 48r., ústredná tajomníčka ĽS-HZDS, Bratislava
12. Miroslav Jureňa, Ing., 52r., súkromný podnikateľ, Gbely
13. Ľudmila Mušková, Mgr., 57r., poslankyňa NR SR, Kysucké Nové Mesto
14. Marián Haľko, 61r., konateľ s. r. o., Prešov
15. Tibor Cabaj, Bc., 52r., poslanec NR SR, Kuzmice
16. Július Höffer, MUDr., 51r., riaditeľ NsP, Lučenec
17. Ján Bodnár, Ing., 45r., primátor mesta, Prievidza
18. Dagmar Gasperová, 51r., riaditeľka DD a DSS, Ľubochňa
19. Jaroslav Jaduš, Ing., 38r., poslanec NR SR, Prešov
20. Imrich Králik, Ing., 49r., starosta obce, Hronské Kľačany
21. Dana Podracká, PhDr., 52r., poslankyňa NR SR, Bratislava
22. Alojz Engliš, Ing., 59r., súkromný podnikateľ, Nováčany
23. Diana Štrofová, Ing., 32r., poslankyňa NR SR, Bratislava
24. Anton Blajsko, PaedDr., 50r., poslanec NR SR, Bardejov
25. Ľuboš Lackovič, Ing., 48r., primátor mesta, Považská Bystrica
26. Vladimír Pavelka, Ing., 46r., poslanec NR SR, Dolný Kubín
27. Jana Štefanková, JUDr., 52r., poslankyňa NR SR, Zbehy
28. Peter Hudák, MUDr., PhD., 62r., prednosta oddelenia, Nové Zámky
29. Jozef Božik, PaedDr., 30r., podpredseda TSK, Partizánske
30. Katarína Tóthová, prof., JUDr., DrSc., 66r., poslankyňa NR SR, Bratislava
31. Pavol Kačic, Ing., 48r., riaditeľ a predseda predstavenstva a. s., Stropkov
32. Anna Haššanová, 52r., súkromná podnikateľka, Krajné
33. Božena Mikulčíková, 59r., technička, Žiar nad Hronom
34. Milan Matejovič, Ing., 60r., manažér, Michalovce
35. Ján Dlhopolček, PhDr., 54r., poslanec NR SR, primátor mesta, Hlohovec
36. Juraj Karovič, PharmDr., 55r., viceprezident pre marketing, Bratislava
37. Milan Staňo, Ing., 43r., vedúci odboru TSK, Dubnica nad Váhom
38. Katarína Kalánková, 32r., personálna manažérka, Žilina
39. Peter Bulík, Mgr., 48r., riaditeľ SOU, Bánovce nad Bebravou
40. Jolana Krkošková, 57r., projektová manažérka, Čadca
41. Ján Tóth, 57r., súkromný podnikateľ, Bratislava
42. Zdenko Čambal, 44r., finančný riaditeľ, Holíč
43. Anna Jenčová, MVDr., 40r., živnostníčka, Košice
44. Jozef Pavúk, Ing., 36r., predseda predstavenstva a. s., Zvolen
45. Jozef Kováč, 55r., starosta obce, Nevidzany
46. Janka Gantnerová, Ing., 46r., riaditeľka hotela, Kežmarok
47. Jaroslav Fidrik, 51r., súkromný podnikateľ, Turčianske Teplice
48. Pavol Krištof, Ing., 37r., manažér - ekonóm, Trenčín
49. Dušan Matejka, 56r., starosta obce, Svätý Kríž
50. Alexander Koreň, PhDr., 51r., zástupca primátora, Nové Mesto nad Váhom
51. Brigita Miklasová, JUDr., 50r., advokátka, Pezinok
52. Michal Hanko, PhDr., 60r., riaditeľ pobočky SZP, Vrútky
53. Štefan Ladičkovský, Ing., 42r., starosta obce, Topoľovka
54. Juraj Soboňa, Ing., 45r., starosta obce, Solčany
55. Naďa Kvaková, RNDr., 48r., odborná asistentka, Banská Štiavnica
56. Vojtech Čičmanec, Ing., 42r., starosta obce, Kocurany
57. Rudolf Piták, MUDr., 59r., lekár, Trstená
58. Ľudmila Sedláčková, JUDr., 47r., vedúca právneho oddelenia TSK, Trenčín
59. Ján Tulis, Ing., 49r., súkromný podnikateľ, Bytča
60. Ján Šimko, MUDr., 56r., súkromný lekár, Vranov nad Topľou
61. Peter Kling, Mgr., 52r., učiteľ ZŠ, Hurbanovo
62. Ján Szelle, Bc., 45r., manažér, Krupina
63. Pavol Hudáček, 37r., súkromný podnikateľ, Harichovce
64. Anna Hoštáková, Ing., 48r., vedúca sekretariátu riaditeľa, Považská Bystrica
65. Miroslava Kokavcová, Ing., 34r., odborná referentka, Veľký Krtíš
66. Zuzana Máčeková, Ing., 42r., starostka obce, Uhrovec
67. Peter Slušný, 46r., obchodný zástupca, Ružomberok
68. Peter Pitoňák, 36r., starosta obce, Granč - Petrovce
69. Ľubomír Sklenár, Ing., 51r., obchodný zástupca, Žihárec
70. Viera Obšitníková, Bc., 25r., asistentka predsedu predstavenstva, Bratislava
71. Anna Ganzová, 53r., majsterka odborného výcviku, Helcmanovce
72. Martin Adamča, 52r., starosta obce, Ratnovce
73. Michal Drobný, prof., MUDr., DrSc., 71r., neurológ, Martin
74. Jaroslav Ferianec, Bc., 43r., starosta obce, Rudník
75. Ján Čmelo, 31r., súkromný podnikateľ, Rajec
76. Daniela Dzubajová, Ing., 44r., vedúca krajskej kancelárie, Prešov
77. Marián Masnica, Ing., 39r., starosta obce, Makov
78. Marta Bieliková, 47r., vedúca kancelárie, Opatovce nad Nitrou
79. Štefan Pucko, Ing., 45r., starosta obce, Štiavnik
80. Ján Mlynár, Ing., 45r., starosta obce, Švábovce
81. Ján Medovarský, MUDr., 53r., lekár, Levice
82. Miroslav Martiš, Ing., 44r., riaditeľ SOUPP, Rimavská Sobota
83. Juraj Konevič, Ing., 44r., hlavný stavbyvedúci, Trebišov
84. Vladimír Ondrejech, 31r., obchodno - prevádzkový riaditeľ, Bratislava
85. Milan Domaracký, Ing., 53r., konateľ s. r. o., Hlohovec
86. Viera Lucáková, Ing., 44r., riaditeľka CK, Košice
87. Jaroslav Brada, Ing., 56r., predseda predstavenstva a. s., Hriňová
88. Marián Bátora, RNDr., 62r., riaditeľ školy, Zlaté Moravce
89. Gabriela Máčaiová, PaedDr., 57r., vedúca pedagogička, Bernolákovo
90. Ján Gramata, Ing., 47r., riaditeľ divízie vzdelávania, Pruské
91. Ľuboš Savara, Ing., 43r., starosta obce, Lednické Rovne
92. Anna Chalupková, Ing., 54r., strojná inžinierka, Dubnica nad Váhom
93. Ivan Poláčik, Ing., 48r., súkromný podnikateľ, Štefanov nad Oravou
94. Ladislav Slebodník, Ing., 48r., konateľ s. r. o., Bratislava
95. Juraj Povinský, MUDr., 38r., súkromný lekár, Štúrovo
96. Dušan Ďurčenka, Ing., 44r., obchodný riaditeľ s. r. o., Polomka
97. Oskár Ivanko, JUDr., 54r., právnik, Košice
98. Eva Zatková, Ing., 39r., konateľka s. r. o., Trnava
99. Marián Ševčík, JUDr., CSc., 55r., advokát, Bratislava
100. Martin Sigotský, 49r., starosta obce, Diviaky nad Nitricou
101. Pavol Brtko, 24r., referent špedičných služieb, Likavka
102. Dušan Kurilla, Mgr., 47r., vedúci oddelenia, Snina
103. Iveta Mondeková, Bc., 42r., vývojová pracovníčka, Opatovce
104. Ján Laššák, Ing., 46r., súkromný podnikateľ, Klin
105. Mária Gajdošová, JUDr., 43r., advokátka, Medzilaborce
106. Daniela Černá, Ing., 51r., odborná radkyňa, Nitra
107. Ivan Mrázik, MUDr., 38r., lekár, Revúca
108. Mária Horvátová, JUDr., 54r., právnička, Košice
109. Marián Ručkay, Ing., 57r., konateľ s. r. o., Piešťany
110. Marián Kostolányi, RNDr., 48r., manažér, Bratislava
111. Eva Hejduková, 50r., starostka obce, Tuchyňa
112. Milan Vojčiniak, 58r., strojný technik, Skalité
113. Jozef Pilát, Ing., 49r., samostatný radca, Žabokreky nad Nitrou
114. Viera Zboranová, Ing., 34r., odborná pracovníčka, Papradno
115. Jozef Vierik, 46r., súkromný podnikateľ, Horná Štubňa
116. Mária Pavličková, JUDr., 48r., metodička, Bardejov
117. Koloman Krištof, Ing., 57r., hlavný radca, Topoľčany
118. Dušan Gréger, PhDr., 51r., primátor mesta, Žarnovica
119. Tibor Jedinák, Ing., 39r., súkromný podnikateľ, Dobšiná
120. Pavol Scholtz, Ing., 45r., súkromný podnikateľ, Rimavská Sobota
121. Vladimír Šucha, 46r., konateľ s. r. o., Bratislava
122. Peter Regina, 38r., starosta obce, Dolné Kočkovce
123. Jana Romanová, 42r., obchodná zástupkyňa, Lodno
124. František Pochanič, PhDr., 50r., samostatný radca, Svidník
125. Blanka Zaťková, 29r., chemická laborantka, Vlčany
126. Mária Seková, Ing., PhD., 55r., vedúca katedry, Banská Bystrica
127. Andrej Jambor, Ing., 27r., nákupca, Považany
128. Emília Kukučíková, 56r., dôchodkyňa, Snežnica
129. Ján Kuba, Mgr., 50r., učiteľ, Vranov nad Topľou
130. Eva Kuklová, Mgr., 54r., vedúca odboru NSK, Nitra
131. Jozef Pinka, Ing., 46r., súkromný podnikateľ, Zvolen
132. Miriam Horváthová, 35r., manažérka, Jablonica
133. Ján Šimko, Ing., 54r., živnostník, Bratislava
134. Nadežda Ištoková, Ing., 45r., samostatná odborná inšpektorka, Soblahov
135. Ľubomír Jaňák, Mgr., 40r., vedúci odboru školstva, Námestovo
136. Božena Švábová, PaedDr., 46r., stredoškolská profesorka, Studenec
137. Anna Pastierovičová, Mgr., 52r., riaditeľka ZŠ, Nová Dedina
138. Daniel Gelien, 30r., starosta obce, Slaská
139. Ladislav Berta, 36r., referent DsP, Drahňov
140. Jozef Valúch, Ing., 50r., vedúci expozitúry TSK, Holíč
141. Ján Mlynek, Ing., 49r., odborný radca, Bratislava
142. Michal Fábry, 52r., mechanik, Kamenec pod Vtáčnikom
143. Ladislav Čečotka, 46r., podnikateľ, Olešná
144. Augustín Bojňanský, Ing., 51r., ekonóm, Veľká Lomnica
145. Helena Skácelová, Bc., 47r., nezamestnaná, Zlaté Moravce
146. Milan Spodniak, 33r., starosta obce, Ratka
147. Ladislav Koňak, 46r., starosta obce, Teplička
148. Miloslav Vadina, Ing., 41r., generálny riaditeľ s. r. o., Moravský Svätý Ján
149. Roland Lamper, Mgr., 27r., manažér, Slovenská Ľupča
150. Ľuboš Stolárik, 29r., informatik, Košice

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 269
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 525
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 253
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 200
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 086
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 145
 7. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 071
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 021
 9. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 437
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 348

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Čižnár dal podnet na rozpustenie Kotlebovej strany

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

KOMENTÁRE

Máme na viac, než zborovičkovaní bliakať Slovenskoooo

Slovensko má potenciál byť jednou z najlepších krajín.

DOMOV

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách neuspeli kandidáti reformného združenia.

Neprehliadnite tiež

Čižnár dal podnet na rozpustenie Kotlebovej strany

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

Slovenská populácia starne aj napriek väčšiemu počtu sobášov

V minulom roku na Slovensku podľa Štatistického úradu klesol počet rozvodov.

Beblavý a Mihál navrhujú zavedenie zliav pri zdravotnom poistení

Poisťovne by sa mohli s ľuďmi podeliť o svoj zisk, tvrdia Miroslav Beblavý a Jozef Mihál.

Matovič poukázal na ďalšiu Kaliňákovu budovu. Tentoraz v Žiline

Minister vnútra je podľa lídra OĽaNO najtalentovanejší realitný maklér na svete.