18. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
1. Mikuláš Dzurinda, Ing., CSc., 51r., predseda vlády SR, Bratislava
2. Ivan Mikloš, Ing., 46r., podpredseda vlády SR a minister financií SR, Bratislava
3. Iveta Radičová, prof., 49r., sociologička, Nová Dedinka
4. Eduard Kukan, JUDr., 66r., minister zahraničných vecí SR, Bratislava
5. Milan Hort, Ing., 53r., poslanec NR SR, Nová Dubnica
6. Juraj Liška, Ing., 41r., poslanec NR SR, Trenčín
7. Pavol Kubovič, Ing., 46r., starosta, Bratislava
8. Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD., 44r., splnomocnenec vlády SR, Bratislava
9. Martin Pado, Ing., 47r., minister vnútra SR, Michalovce
10. Pavol Prokopovič, Ing., 50r., minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Stropkov
11. Ľuboš Micheľ, Mgr., 38r., futbalový rozhodca, Prešov
12. Lucia Žitňanská, doc., JUDr., PhD., 42r., ministerka spravodlivosti SR, Bratislava
13. Jozef Mikuš, Ing., 46r., poslanec NR SR, Zvolen
14. Magdaléna Vášáryová, 57r., štátna tajomníčka MZV SR, Bratislava
15. Alexander Slafkovský, MUDr., 55r., primátor, Liptovský Mikuláš
16. Tatiana Rosová, PhDr., 44r., sociologička, Bratislava
17. Martin Fedor, Mgr., MEconSc, 32r., minister obrany SR, Trenčianske Teplice
18. Stanislav Janiš, Ing., 47r., poslanec NR SR, Martin
19. Katarína Cibulková, JUDr., 44r., advokátka, Piešťany
20. Peter Miššík, JUDr., 48r., poslanec NR SR, Nitra
21. Tomáš Galbavý, 48r., poslanec NR SR, Nitra
22. Štefan Kužma, Ing., 48r., štátny tajomník MVaRR SR, Prešov
23. Jarmila Tkáčová, Ing., 45r., poslankyňa NR SR, Košice
24. Ferdinand Devínsky, Dr. h. c., prof., Ing., DrSc., 58r., poslanec NR SR, Bratislava
25. Peter Markovič, Mgr., 27r., štátny zamestnanec, Dolný Kubín
26. Viliam Novotný, MUDr., 33r., lekár, Košice
27. Pavol Frešo, Ing., Bc., 37r., informatik - ekonóm, Bratislava
28. Ján Pataky, JUDr., 51r., poslanec NR SR, Hertník
29. Martin Kuruc, Ing., 32r., prednosta Obvodného úradu Bratislava, Bratislava
30. Zoltán Horváth, PhDr., 37r., poslanec NR SR, Galanta
31. Jaroslav Ivančo, Mgr., 35r., poslanec NR SR, Svidník
32. Ján Golian, PhDr., 56r., štátny tajomník MP SR, Detva
33. Ján Rusnák, Ing., 50r., poslanec NR SR, Vinné
34. Petra Masácová, Mgr., 32r., tlmočníčka - prekladateľka, Bratislava
35. Peter Košút, 33r., riaditeľ krajskej agentúry SDKÚ - DS, Štiavnik
36. František Halás, Ing., 38r., prednosta krajského stavebného úradu, Nitra
37. Ľubomír Karaba, Ing., 42r., investičný poradca, Nové Mesto nad Váhom
38. Tomáš Korček, JUDr., 30r., právnik, Bratislava
39. Rudolf Sokol, PhDr., 55r., generálny riaditeľ ÚPRSVaR SR, Slivník
40. Milan Baran, Ing., 49r., prednosta Obvodného úradu Poprad, Poprad
41. Aladár Bariak, Ing., 48r., primátor mesta, Modrý Kameň
42. Ivan Chaban, MUDr., MPH, 55r., lekár - psychiater, Žilina
43. Stanislav Škoda, 64r., poslanec NR SR, Malé Kršteňany
44. Vladimír Pucheľ, 43r., súkromný podnikateľ, Senica
45. Marian Libiak, Ing., 50r., informatik, Vráble
46. Viera Kyselicová, Mgr., 56r., riaditeľka školského úradu, Bratislava
47. Oliver Kríž, Mgr., 28r., štátny zamestnanec, Bratislava
48. Jarmila Baková, Ing., 30r., živnostník, Bratislava
49. Ján Krajniak, Ing., 47r., riaditeľ obchodnej spoločnosti, Bratislava
50. Ján Ondrejčin, Mgr., 48r., evanjelický farár, Kremnica
51. Peter Bačkovský, Mgr., 50r., riaditeľ ÚPSVaR Trebišov, Trebišov
52. Igor Pribula, MVDr., 43r., prednosta Obvodného úradu Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou
53. Jan Svrček, 47r., súkromný podnikateľ - manažér, Kysucké Nové Mesto
54. Jozef Mertan, RNDr., 48r., riaditeľ spoločnosti, Trenčín
55. Michal Okruhlica, 36r., technik, Trnava
56. Eva Rusnáková, 48r., poslankyňa NR SR, Lučenec
57. Marek Vargovčák, MUDr., 30r., lekár, Košice
58. Jozef Chynoranský, Ing., 43r., zástupca primátora, Pezinok
59. Ladislav Bruňák, Ing., 62r., zástupca starostu, Košice
60. Iveta Hurná, Mgr., 39r., riaditeľka knižnice, Veľký Šariš
61. Viera Marková, prof., Ing., PhD., 53r., vysokoškolská učiteľka, Banská Bystrica
62. Ivan Húževka, MUDr., 39r., lekár, Oščadnica
63. Ondrej Divinský, Ing., 52r., prednosta krajského školského úradu, Púchov
64. Ľudovít Daučo, Ing., 57r., zástupca primátora mesta, Trnava
65. Allan Sághy, 40r., podnikateľ, Levice
66. Ľubica Dudová, Bc., 24r., študentka, Stará Ľubovňa
67. Milada Dobrotková, 50r., riaditeľka domova dôchodcov a ADOS, Bratislava
68. Marián Hojstrič, MUDr., 34r., lekár - chirurg, Krompachy
69. Pavel Slaninka, Ing., 43r., prednosta Obvodného úradu Prešov, Uzovský Šalgov
70. Karol Géč, MUDr., 40r., riaditeľ krajskej pobočky zdravotnej poisťovne, Lučenec
71. Michal Horecký, 31r., vydavateľ, Žilina
72. Vladislav Oravec, Ing., 46r., primátor mesta, Bojnice
73. Vladimír Horák, Ing., 50r., poslanec NR SR, Holíč
74. Klára Malejčíková, Mgr., 56r., prednostka Obvodného úradu Nitra, Nitra
75. Lukáš Turčok, 21r., študent, Poprad
76. Peter Polák, Ing., 61r., starosta, Bratislava
77. Ján Dolný, Ing., 57r., prednosta Krajského úradu Košice, Budimír
78. Beatrix Langová, Ing., 44r., riaditeľka Daňového úradu Stará Ľubovňa, Chmeľnica
79. Dušan Zdechovan, Mgr., 49r., riaditeľ SOUP v Poltári, Kalinovo
80. Ján Jakuš, prof., MUDr., DrSc., 52r., vysokoškolský pedagóg, Martin
81. Miloš Ronec, Ing., Bc., 35r., marketingový riaditeľ, Dubnica nad Váhom
82. Peter Ottinger, MUDr., 53r., štátny tajomník MZ SR, Piešťany
83. Marián Rakovský, Mgr., 32r., živnostník, Šaľa
84. Božena Nemravová, PhDr., 53r., zdravotnícky pracovník, Senica
85. Marek Mihály, 24r., podnikateľ, Komárno
86. Milan Vaškor, 55r., pedagóg, Plavecký Štvrtok
87. Tibor Bodnár, PaedDr., 48r., primátor mesta, Veľké Kapušany
88. Jozef Rídzik, MUDr., 53r., lekár, Humenné
89. Tibor Maťaš, RNDr., 42r., riaditeľ reedukačného domova pre mládež, Tornaľa
90. Pavel Požoni, Ing., 50r., riaditeľ spoločnosti, Žilina
91. Ivo Fojtík, RNDr., 49r., výskumný pracovník - geológ, Kvetoslavov
92. Miroslav Klačko, Ing., 46r., ekonóm, Nitra
93. Gabriela Mažariková, 48r., v domácnosti, Michalovce
94. Radoslav Štepanovský, 23r., študent, Radošovce
95. Oto Nevický, RNDr., 43r., starosta, Bratislava
96. Jozef Horváth, 57r., divadelný manažér, Košice
97. Miloslav Murajda, Mgr., 41r., pedagóg, Petrovany
98. Radoslav Štefančík, Mgr., 29r., vysokoškolský pedagóg, Predajná
99. Jozef Repaský, Ing., 48r., zástupca primátora, Liptovský Mikuláš
100. Katarína Nováková, BSBA, 30r., manažérka, Nová Dubnica
101. Jozef Pobiecký, Ing., 37r., stavebný inžinier, Trnava
102. Jozef Mečiar, Ing., 37r., živnostník, Šaľa
103. Magdaléna Danková, Ing., 56r., vedúca organizačného oddelenia MÚ, Bratislava
104. Miroslava Ivanová, 21r., študentka, Zvolen
105. Jozef Rauch, Ing., 50r., riaditeľ Správy ciest Michalovce, Michalovce
106. Michal Kormaník, Ing., 45r., riaditeľ Správy ciest Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa
107. Dušan Vajs, Ing., 35r., poľnohospodársky inžinier, Selce
108. Peter Šulej, MUDr., 53r., lekár - kardiológ, Dolný Kubín
109. Mária Porubčinová, 51r., ekonóm, Domaniža
110. Vladimír Minx, Ing., 45r., súkromný podnikateľ, Senica
111. Robert Valovič, Mgr., 24r., asistent prednostu, Levice
112. Miroslava Valková, Ing. arch., 38r., vedúca stavebného odboru, Banská Bystrica
113. Ján Raclavský, 21r., študent, Dolný Kubín
114. Yveta Erdélyiová, Ing., 44r., kontrolórka administratívy, Bratislava
115. Jozef Anďal, MUDr., 59r., lekár, Trebišov
116. Rastislav Mochnacký, Ing., 33r., záhradný architekt, Prešov
117. Jaroslav Ubert, 34r., veliteľ bezpečnostnej služby, Žarnovica
118. Peter Fiabáne, Mgr., 42r., športový manažér, Žilina
119. Juraj Gregor, Ing., 56r., prednosta krajského stavebného úradu, Trenčín
120. Stanislav Horváth, Ing., 48r., živnostník, Trnava
121. Ladislav Kollár, Ing., 28r., riaditeľ ÚPSVaR, Demandice
122. Slavka Súlovská, Bc., 33r., starostka obce, Pažiť
123. Michal Hudoba, 21r., študent, Sliač
124. František Brezák, JUDr., 59r., právnik, Bratislava
125. Viera Wawreková, Ing., 41r., štátny zamestnanec, Trebišov
126. Daniel Damer, Mgr., 33r., systémový špecialista, Poprad
127. Edita Bartová, Bc., 41r., pracovníčka ÚPSVaR, Klenovec
128. Peter Hruška, 33r., konateľ spoločnosti, Liptovský Mikuláš
129. Libor Poruban, Bc., 37r., pracovník logistiky, Dubnica nad Váhom
130. Ján Baďanský, Ing., 53r., poľnohospodársky inžinier, Kvetoslavov
131. Vincent Kišš, 58r., súkromný podnikateľ, Levice
132. Viera Gajdošová, 46r., riaditeľka materskej školy, Nitra
133. Jozef Petro, Mgr., 24r., študent, Partizánske
134. Martin Gramblička, Ing., 33r., živnostník, Bratislava
135. Ján Bednár, 60r., manažér v cestovnom ruchu, Kaluža
136. Viera Dercová, Mgr., 34r., starostka obce, Krajná Porúbka
137. Daniel Janšo, JUDr., 28r., právnik, Banská Bystrica
138. Ján Kožák, MUDr., 56r., odborný lekár, Čadca
139. Anton Boc, Ing., 43r., zástupca primátora, Trenčín
140. Ján Chmelo, JUDr., 55r., advokát, Piešťany
141. Ľubica Černáková, 44r., asistentka poslanca NR SR, Vráble
142. Jana Bartošová, Ing. arch., 44r., konateľka, Piešťany
143. Petra Jošticová, 21r., študentka, Trenčín
144. Jolana Šuleková, Ing., 48r., vedúca charitného domu Sv. Alžbety, Košice
145. Vladislav Juško, MVDr., 40r., súkromný veterinárny lekár, Snina
146. Imrich Žigo, Mgr., 29r., projektový manažér, Martin
147. František Gachulinec, RNDr., PhD., 49r., ekonóm, Považská Bystrica
148. Lehel Katona, 39r., živnostník, Gabčíkovo
149. Miloš Dovičovič, Ing., 49r., viceprimátor, Nitra
150. Mária Kamencová, Bc., 49r., riaditeľka materskej školy, Trenčín

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 507
 2. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 9 255
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 990
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 900
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 277
 6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 219
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 5 147
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 926
 9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 4 891
 10. Jarné prázdniny pri mori? 3 057

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Predražené predsedníctvo a kauzu Evka prešetrí NAKA

Na polícii bola desiateho januára vypovedať Zuzana Hlávková. Stalo sa tak ešte predtým, ako bol prípad posunutý elitným policajtom.

KOMENTÁRE

V politike, tak ako v hazarde, je výsledok vopred jasný

Aké osoby sú v pozadí hazardu?

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

Neprehliadnite tiež

Beblavý napísal Ficovi, trvá na zastavení prevodu akcií nemocníc

Poslanec Miroslav Beblavý si myslí, že minister zravotníctva Tomáš Drucker koná netransparentne.

Gajdoš vidí spoluprácu s emirátmi najmä vo výcviku a vzdelávaní

Minister rokoval aj s indickým a srílanským rezortným kolegom.

Polícia naďalej vyšetruje prevody bytov, na ktoré upozornil Rajtár

Bližšie informácie o vyšetrovaní v prípade poslanec Rajtár nemá.

LOVÍME HOAXY

‘Kaliňák dáva peniaze na prijatie migrantov, kým naše deti trpia’ je hoax

Extrémisti a konšpiračné weby si vymýšľajú štátne dotácie.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop