Rozhovor s predsedom SNS Jánom Slotom

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ...

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci s občianskym združením Memo 98, odpovedali predsedovia strán alebo volební lídri na rovnaké otázky, ktoré súviseli s hlavnými volebnými programovými cieľmi ich politických subjektov.


Rozhovor s predsedom Slovenskej národnej strany Jánom SlotomKtorý politický subjekt je pre vás po voľbách prijateľný na spoluprácu, ktorý nie?

SNS presadzuje heslo Slovensko Slovákom a Slovákom slovenskú vládu. To je viac-menej aj odpoveď na otázku. Absolútna priorita pre nás je, aby budúce koaličné subjekty boli slovenské a aby bola vylúčená SMK z ďalšej existencie v exekutíve. Samozrejme nie je možné vo vláde akceptovať ani KSS.


O ktoré posty vo vláde by ste mali záujem?

SNS by v exekutíve chcela riešiť prebyrokratizovaný aparát. Dá sa zracionalizovať počet úradníkov na jednotlivých ministerstvách, ale aj počet ministerstiev sa dá znížiť minimálne o dve. Konkrétne ministerstvá výstavby a kultúry. Zakomponovali by sme ich ako sekcie na ministerstvách hospodárstva a školstva. Ministerstvo vnútra je pre nás veľmi dôležité. Tak isto ministerstvo dopravy. SNS zaujíma aj školstvo, kultúra, zdravotníctvo, ministerstvo obrany.


Ako si predstavujete ďalšie fungovanie regionálneho školstva?

Mestá a obce prevzali školy s obrovským deficitom v údržbe týchto budov, ktoré sú väčšinou prestarnuté a niektoré po hygienickej stránke skoro nepoužiteľné. Nemali by sa robiť také podrazy ako to, že národnostné školy dostávajú väčší príspevok na žiaka ako slovenské základné školy. V školstve sa urobilo veľa nekoncepčných krokov. Máme niektoré stredné školy a odborné učilištia, ktoré vôbec nie sú potrebné. Máme more automechanikov, kaderníčok. Odbory, ktoré potrebujeme ako sú murári alebo železiari, tých niet. Ministerstvo školstva by malo komplexnejšie posudzovať, podľa trhu, potrebu jednotlivých odborností v strednom školstve.


Ste za spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

Máme neúmerne veľa vysokých škôl. Mať toľko univerzít a vysokých škôl je nepochopiteľné. S tým ide ruka v ruke klesajúca úroveň vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Štátne vysoké školy by mali byť bezplatné. Na súkromné školy by mal byť prísun peňazí zo štátu nižší ako doteraz. Štátne školy by mali mať dostatočnú úroveň, aby na nich mohli študovať aj deti z chudobnejších rodín.


Akým spôsobom by ste riešili situáciu v zdravotníctve?

SNS chce zaviesť adresnú solidaritu, keďže peňazí je v systéme zdravotníctva málo. Dosiahne sa to, aby nedoplácali na nezodpovedných pacientov ostatní. Chceme naštartovať preventívny program, aby pacient bol vtiahnutý, motivovaný a začal sa starať a zaujímať o svoje zdravie. Aby sa vniesli jasné pravidlá, kto na koho dopláca tak, aby sa preniesla generálna solidarita do vnútra jednotlivých skupín (alkoholici, drogisti, rizikové športy..). Určili by sa skupiny a priradenie, kde by bola adresná solidarita.


Ako vidíte pokračovanie reformy v sociálnej sfére?

Sociálna sféra bude zo strany SNS vylepšená. Gazdovanie veľkých podnikov ako Slovenský plynárenský priemysel alebo Slovenské elektrárne by malo zostať v rukách štátu. Vláda by potom mohla prerozdelením dotovať niektoré aktivity. Treba zrovnoprávniť domácich podnikateľov so zahraničnými veľkými investormi. Je pre nás neprijateľné zaťažovať podnikateľskú sféru novými alebo vyššími daňami. Rovná daň zabezpečila, že skončil únik peňazí do zahraničia. Zahraniční podnikatelia ich investujú na Slovensku.


Akým spôsobom chcete prispievať k ďalšiemu stieraniu regionálnych rozdielov?

Všetci vidíme aká je neúnosná situácia na našich cestách, vo vodnej, leteckej i železničnej doprave. SNS bude presadzovať rýchlejšiu a efektívnejšiu výstavbu diaľnic. Systém vyvlastňovania na strategické investície je kontraproduktívny. Pre SNS je neprijateľné, aby vznikali priemyselné parky len na juhozápade Slovenska. Každý ďalší prísun zahraničných investorov musí ísť do okresov východného Slovenska. To je nevyhnutné pre stieranie regionálnych rozdielov. Treba tiež investovať do rozvoja turistiky na Slovensku. V Rakúsku je to jeden z troch najväčších prínosov do štátneho rozpočtu. To môže byť aj u nás.


Ako vidíte daňovú politiku štátu do budúcnosti? Ste za pokračovanie súčasnej daňovej politiky, prípadne navrhujete nejaké zmeny? Aké?

Chceme pozmeniť DPH. Nemáme nič proti rovnej dani, ale pri základných potravinách by sme zásadne znížili DPH na maximálne 5 až 6 percent. To by sa týkalo aj kultúry, vydávania kníh, pretože veľmi malá časť mládeže číta knihy. Je to spôsobené aj tým, že knihy sú veľmi drahé. Tých 19 percent zaťažuje vydavateľov. Pri vydávaní náučnej literatúry by sme išli na nulovú daň.


Slovenská justícia ma stále problémy s prieťahmi v konaní. Ako by ste riešili tento problém?

SNS nesúhlasí s vytváraním špeciálnych súdov a prokuratúr. Pripomína nám to 50-te roky, keď existovali ľudové súdy. Aj tieto špeciálne súdy slúžia niekomu. Prejednávajú len trápne záležitosti, pričom sudcovia dostávajú 120-tisícové platy a prejednávajú úplatky za 10 000 Sk. Odvolacím súdom je potom Najvyšší súd SR, ktorý je normálny. Niektoré prečiny a menej závažné trestné činy by sa mali riešiť krátkou a rýchlou cestou. To je jediná cesta ako znížiť počet sporov na súdoch. Bežne sa u nás čaká na rozsudok 7 aj 8 rokov. Mesto Žilina má niektoré podania na súde 10 a 12 rokov.


Máte pripravené riešenia pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine?

Keďže máme eminentný záujem o ministerstvo vnútra, máme pripravené viaceré návrhy. Treba znížiť prebyrokratizovaný systém, znížiť byrokraciu tým, že tu nebude šesť alebo osem polícií. Je nepochopiteľné prečo u nás existuje osem rôznych polícií ako štátna, obecná, železničná. Štát financuje železničnú políciu, ktorá slúži pre súkromnú firmu. To je nepochopiteľné. Sme za zníženie počtu polícií a aby sa zrušili obecné polície, železničná, letisková. To ušetrí stovky pracovníkov ako sú ekonómovia alebo personalisti. Logistika musí byť vo všetkých políciách paralelne vedená. To vidíme ako duplicitné. Treba urobiť silnú jednu políciu s jedným logistickým centrom. Zvyšní ľudia by prešli do výkonu, aby mohli byť medzi ľuďmi. Máme svoj názor aj na riadenie armády. Sme presvedčený, že Slovensko má v súčasnosti nefunkčnú armádu. Možno máme len dve funkčné stíhačky, z toho je len jedna schopná letu. Je to výsmech, je to trápna záležitosť. Maďarská republika nakúpila desiatky nových bombardovacích lietadiel, vytvorila skoro 20-tisícovú domobranu, ktorá je vyzbrojená ľahkými pechotnými zbraňami ako sú samopaly, guľomety, mínomety. Je vyňatá spod velenia NATO. Naša armáda sa začína stávať druhotriednym tylovým zabezpečením pre ostatné armády NATO: Nie sme pripravení, keby došlo k nejakému konfliktu so susedmi, čo môže nastať kedykoľvek. SNS je za rozšírenie špeciálnych jednotiek slovenskej armády. V rámci bezpečnostnej situácie by bol potrebný zákon na ochranu republiky. V západnej Európe ho majú vo Švédsku, Francúzsku a obdobný zákon bol prijatý aj v Českej republike. My sa však necítime nikým ohrození. Nás ohrozujú naši vlastní občania, ktorí sú koncentrovaní v SMK. Ale my sa necítime ohrození, až budeme visieť na kandelábroch a potom už bude neskoro rozprávať o tom, či sme sa mali cítiť ohrození alebo nie.


Veľa sa hovorí o stále širokej štátnej správe. Mienite v tejto oblasti robiť nejaké kroky?

Vo verejnej správe pracuje vyše 500-tisíc ľudí, čo je neúnosná záťaž pre ekonomiku Slovenska. Počet okresov je pre nás nepochopiteľný. Mať okresy, ktoré nemajú ani 30 000 obyvateľov, to nie je kompatibilné s EÚ. To isté platí aj o samosprávnych krajoch. Ich počet je príliš vysoký. Mal by sa znížiť minimálne o tri, na päť krajov, aby to bolo kompatibilné s EÚ, ktorá odporúča, aby územné celky mali približne milión obyvateľov. Je pre nás nepochopiteľné prečo ešte existujú krajské úrady, keď fungujú vyššie územné celky.


Je vaša strana spokojná so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska?

SNS súhlasila so vstupom SR do EÚ a mali sme vyhranení postoj k vstupu do NATO. To však považujeme dnes za uzavretú vec, pričom musíme akceptovať daný právny stav. SNS je za EÚ silných národných štátov, ktoré budú spolupracovať na báze rovnosti. Sme za úzku spoluprácu medzi parlamentnými skupinami v rámci frakcie Európy národov. Sme za prehlbovanie bezpečnosti EÚ a aby sme znižovali stále dominantné postavenie USA v bezpečnostnej politike EÚ. USA sú dostatočne vzdialené od Európy, aby zásadným spôsobom hovorili do bezpečnostnej politiky EÚ. SNS je za to, aby EÚ spolupracovala s európskymi krajinami na východ od EÚ. Mám na mysli Ukrajinu, Bielorusko a Rusko. Európa, či sa to niekomu páči alebo nepáči je z veľkej časti závislá od surovinových zdrojov Ruskej federácie. Európa bude stabilnou, ak všetky európske štáty budú spolupracovať na báze priateľstva. V prípade účasti SNS vo vláde budeme do konca roka 2006 žiadať stiahnutie našich vojakov z Iraku, pretože sú tam protizákonne. Konflikt v Iraku bola obyčajná sprostá agresia. Občianska vojna v Iraku skončí podobne ako vo Vietname a my sa nechceme podieľať na druhom Vietname.


Ste za to aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny? V prípade nesúhlasu, aké ďalšie kroky navrhujete?

Preladenie na euro nesie obrovské riziká. Musíme citlivo posúdiť, či rok 2009 nie je príliš predčasný, aby ten prechod nebol bolestivý pre ekonomiku Slovenska. V zásade však nie sme proti tomu, aby sme vstúpili do eurozóny. Pre ekonomiku Slovenska by som za prijateľný považoval rok 2012.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 697
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 133
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 881
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 475
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 424
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 151
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 550
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 423
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 364
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 105

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.